01. mar 2018 Bæredygtig biomasse

Rapporter - links til medlemmernes dokumentation

Brancheaftalen for bæredygtig biomasse fra december 2014, indgået af Dansk Fjernvarme og Dansk Energi, trådte i kraft 1. august 2016. Aftalen omfatter værker, der anvender flis og træpiller, og som er større end 20 MW.

Rapporterne fra de selskaber, der er omfattet af krav om dokumentation skal være offentlige.

Derfor har Dansk Fjernvarme lavet nedenstående liste over links til medlemmernes hjemmeside, hvor rapporterne er tilgængelige.

Rapporterne angiver:

  • Andelen af bæredygtig biomasse
  • Co2-udledning i værdikæden og reduktion af CO2 i forhold til referenceanlæg med fossile brændsler
  • Tredjeparts uafhængige vurdering                                                              

Links til medlemmernes rapporter om opfyldelse af brancheaftalens krav

2017

Ebeltoft Fjernvarme

Fjernvarme Fyn

Haderslev Fjernvarme

Hjørring Varmeforsyning

Hofor

Skanderborg-Hørning Fjernvarme

Tarm Varmeværk

Verdo

2016

Aabenraa-Rødekro Fjernvarme a.m.b.a

Assens Varmeværk

DONG ENERGY 

Ebeltoft Fjernvarme

Fjernvarme Fyn Produktion A/S

Haderslev Fjernvarme

Halsnæs Varme A/S

Hillerød Forsyning

Hjørring Varmeforsyning

Hofor 

Sønderborg Fjernvarme

Skanderborg-Hørning Fjernvarme

Tarm Varmeværk

VEKS 

Verdo

 

 

Bæredygtig biomasse

ALLE DANSKE KRAFTVARMEVÆRKERS BIOMASSE SKAL FRA 2016 LEVE OP TIL SKRAPPE BÆREDYGTIGHEDSKRAV
Brancheaftalen sikrer, at træpiller og flis er bæredygtig. De danske kraftvarmeværker skal dokumentere opfyldelse af brancheaftalen i en offentlig årlig rapport, som kontrolleres og godkendes af uafhængige eksperter i certificering af skove.