17. jan 2017 Energibesparelser

Huskeliste ved indberetning af energibesparelser

Som en hjælp til indberetning af energibesparelser har Dansk Fjernvarme lavet en huskeliste for indberetning af energibesparelser.

05. jan 2017 F&U-konto

Indkaldelse af ansøgninger til Dansk Fjernvarmes F&U-konto 2017

Ansøgningsfristen er den 20. januar 2017, og behandlingen af ansøgningerne vil ske inden udgangen af februar måned. Ansøgningsskema og vejledning kan downloades her på siden.

24. nov 2016 F&U-konto

2016-07 Udvikling af ikke destruktiv metode til bestemmelse af fugtindhold i isolering i fleksible prærør – fase II

Udvikling af fugtmåling til direkte måling på fjernvarmerør med mikrobølger. Proben til måling skal baseres på en tosidig refleksionsmåling, så der kan måles på rør, hvor der i fase 1 blev testet med en probe til måling på plane flader.

WWW.FJERNVARME.INFO

GODE RÅD OG VIDEN OM FJERNVARME

09. okt 2015

Fjernvarmeprisen i Danmark 2015

Varmeprisudviklingen i 2015 viser, at den gennemsnitlige fjernvarmepris for et standard enfamiliehus på 130 m2 med varmeforbrug på 18,1 MWh/år falder, hvilket er første gang siden 2007. Hent notatet her.

03. nov 2015

Benchmarking statistik 2014/2015

Dansk Fjernvarmes 56. udgave af årsstatistikken med udvalgte nøgletal om medlemmernes drift i det forgangne regnskabsår.