24. nov 2016 F&U-konto

2016-07 Udvikling af ikke destruktiv metode til bestemmelse af fugtindhold i isolering i fleksible prærør – fase II

Udvikling af fugtmåling til direkte måling på fjernvarmerør med mikrobølger. Proben til måling skal baseres på en tosidig refleksionsmåling, så der kan måles på rør, hvor der i fase 1 blev testet med en probe til måling på plane flader.

24. nov 2016 F&U-konto

2015-05 Opgradering af solvarmedata.dk

Solvarmedata hjemmesiden er blevet optimeret, så der er skabt mulighed for at overvåge og sammenligne såvel egne som andre værkers drift og produktion. Det er tale om en mere brugervenlig version af solvarmekortet, med grafer for indstråling og ydelse.

21. okt 2016

Fjernvarmeprisen i Danmark 2016

A conto fjernvarmeprisen for et standardhus på 130 m2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er faldet i 2016 i forhold til 2015. Det viser Dansk Fjernvarmes prisundersøgelse, der kan hentes som notat her.

WWW.FJERNVARME.INFO

GODE RÅD OG VIDEN OM FJERNVARME

09. okt 2015

Fjernvarmeprisen i Danmark 2015

Varmeprisudviklingen i 2015 viser, at den gennemsnitlige fjernvarmepris for et standard enfamiliehus på 130 m2 med varmeforbrug på 18,1 MWh/år falder, hvilket er første gang siden 2007. Hent notatet her.

03. nov 2015

Benchmarking statistik 2014/2015

Dansk Fjernvarmes 56. udgave af årsstatistikken med udvalgte nøgletal om medlemmernes drift i det forgangne regnskabsår.