30. jun 2016 F&U-konto

2015-03 Udvikling af ikke destruktiv metode til bestemmelse af fugtindhold i isolering i fleksible prærør

Undersøgelse af fugtmåling direkte på fjernvarmerør med mikrobølger sammenholdt med målinger af rørprøver direkte i laboratoriet har vist at det er muligt at detektere fugt med mikrobølger og der er en vis sammenhæng. En tilpasset målesonde er nødvendig for at opnå eksakte værdier for fugt.

17. jun 2016 F&U-konto

2016-06 Lagring af flis

Projektet undersøger, hvad der sker med flis under lagring og hvilke stoffer, der er i vand som kommer gennem flisstakken (perkolatet).

16. jun 2016 F&U-konto

2016-04 Udnyttelse af passiv solvarme til klimakomfortløsninger

Projektet undersøger hvordan man både kan have lavtemperatur fjernvarme, køle husene og drikkevandet om sommeren og samtidig udnytte den frigivne varme fra kølingen til fjernvarme.

15. jun 2016 F&U-konto

2016-03 Energioptimering af fjernvarmenetværk og transmission via solboosteranlæg

Projektet fokuser på hvordan boostning af varme med solpaneler i yderområderne, kan reducere varmetabet.

WWW.FJERNVARME.INFO

GODE RÅD OG VIDEN OM FJERNVARME

09. okt 2015

Fjernvarmeprisen i Danmark 2015

Varmeprisudviklingen i 2015 viser, at den gennemsnitlige fjernvarmepris for et standard enfamiliehus på 130 m2 med varmeforbrug på 18,1 MWh/år falder, hvilket er første gang siden 2007. Hent notatet her.

03. nov 2015

Benchmarking statistik 2014/2015

Dansk Fjernvarmes 56. udgave af årsstatistikken med udvalgte nøgletal om medlemmernes drift i det forgangne regnskabsår.