28. okt 2014 Pressemeddelelse

Fjernvarme fortsat billigst

Fjernvarmeforbrugerne nyder fortsat godt af fjernvarmeværkernes evne til at sikre lave og stabile varmepriser. Prisen for at opvarme et standardhus er steget mindre end 2 procent, til gennemsnitligt 14.139 kr. årligt. Det svarer til en prisstigning på 272 kr., viser Dansk Fjernvarmes varmeprisstatistik for 2014.

Fjernvarme er fortsat generelt billigst, viser Dansk Fjernvarmes Varmeprisstatistik 2014.

Den gennemsnitlige fjernvarmepris fortsætter en rolig og stabil udvikling. Derfor fastholder fjernvarmen sin position som den grønne, effektive og generelt billigste opvarmningsform.

Det seneste år er prisen således kun steget med 1,9 procent eller 272 kroner til 14.139 kroner for at opvarme et standardhus på 130 kvadratmeter med et årligt forbrug på 18,1 MWh.

- Fjernvarmens stabile prisudvikling er en enorm styrke. Det, at forbrugerne kan regne med stabile priser og lave udsving, er meget vigtigt, siger chefkonsulent John Tang fra Dansk Fjernvarme.

Det gør, at forbrugerne kan lægge et brugbart budget og ikke skal have store beløb sat af til at dække pludselige prishop som følge af internationale kriser eller lignende, peger han på.

Men konkurrencen med andre alternativer er hård. Fjernvarme er blandt andet i hård konkurrence med fossile alternativer. Ca. en tredjedele af fjernvarmeværkerne har nemlig svært ved at konkurrere prismæssigt med individuel naturgas, som nu koster 16.407 kroner for et standardhus årligt.

- Individuel naturgas har oplevet et prisfald på ca. 1300 kroner for et standardhus. Den prisudvikling har naturgasselskaberne ikke formået at overføre til de naturgasfyrede decentrale kraftvarmeværker, siger John Tang.

Nogle værker har dog i høj grad noteret store prisfald i 2014. Det er de barmarksværker, som med energiaftalen fra 2012 fik lov til at droppe naturgas til fordel for biomasse eller transmissionsledninger til naboværker. Gennemsnitligt har disse værker nu skåret varmeprisen ned med mere end 6700 kroner for et standardhus.

- Det viser, at den medicin, vi anbefalede, med frit brændselsvalg, virker. Nogle af de tidligere hårdt pressede barmarksværker oplever nu lige frem kundetilgang. Altså at boligejere ligefrem ønsker at blive tilsluttet fjernvarme. Det er helt nye - og meget positive – toner for barmarksværker, siger John Tang.

Generelt har en række af de danske fjernvarmeværker efter den seneste meget lune vinter meldt om prissænkninger, så det minimale forbrug af brændsler kommer forbrugerne til gode. 

De boliger, som stadig har oliefyr, har oplevet et mindre prisfald på cirka et par hundrede kroner, viser prisstatistikken. Det koster dog stadig knapt 28.000 kroner at varme et standardhus op med oliefyr – eller cirka det dobbelte af fjernvarme.

Ser man på varmeprisen inklusive afskrivningerne på investeringerne regnet over 20 år, så er fjernvarme stadig det billigste valg for forbrugerne. Næst billigst er træpillefyr. Fjernvarme koster 17.030 kroner mod træpillefyrets 17.312 kroner årligt. Individuel naturgas koster til sammenligning 20.357 kroner.

Den dyreste opvarmningsform, når man indregner afskrivninger, er oliefyr, hvor prisen når helt op i 38.958 kroner. Nummer to på listen er gammeldags elvarme med en pris på 32.943 kroner.

 

Yderligere informationer
Kontakt pressechef Torben Øllegaard Sørensen, telefon 61 20 57 23.
Se endvidere danskfjernvarme.dk

Fakta om fjernvarme
Fjernvarme bliver til på mange måder, blandt andet ved at aftage overskudsvarme fra kraftværker, industrivirksomheder og affaldsforbrændinger og dermed udnytte store mængder energi, der ellers blot ville ryge lige op i den blå luft. Herudover kommer energien også fra geotermi, solvarme, flis og halm. Fjernvarmen er nu 52 procent grøn. Over 1,65 millioner hustande og mere end 3,4 millioner danskere får deres varme fra fjernvarme. Det svarer til 63 procent af alle hustande. Danmark er internationalt førende inden for fjernvarme. Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for fjernvarmeværkerne og har over 400 medlemmer.

 

Vi mener

20. okt 2017 Debat

Prisen på fjernvarme rasler ned

Prisen på fjernvarme falder, selvom prisen på brændsel har  været stigende. Det skyldes en stærk indsats fra landets fjernvarmeselskaber, der arbejder hver dag for at sikre billig og grøn fjernvarme til forbrugerne, skriver Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen i flere medier. 

12. okt 2017 Debat

Replik: Brancheaftale sikrer, at biomassen er grøn

Energibranchen har taget ansvar for at sikre bæredygtig el og varme med brancheaftalen om bæredygtig biomasse. Den sikrer, at biomasse er bæredygtigt – også når det er importeret, skriver Kate Wieck-Hansen, teknisk konsulent hos Dansk Fjernvarme i en replik til NOAH på Altinget.

05. okt 2017 Debat

Replik: Teori alene giver ikke mere overskudsvarme i stuerne

Dansk Energis forslag om en forenkling af overskudsvarmeafgiften er fin teori, men passer ikke nødvendigvis til virkeligheden, skriver John Tang, chefkonsulent i Dansk Fjernvarme.

28. sep 2017 Debat

Vi har overskud af varme – brug den

Industrien vil gerne af med varmen, og fjernvarmeselskaberne efterspørger miljøvenlig, billig varme. Afgifter står desværre i vejen, men løsningen ligger lige for, skriver Troels Ranis og Kim Mortensen.

01. sep 2017 Pressemeddelelse

Svindel med energibesparelser skal standses

Energistyrelsen har netop valgt at anmelde 10 aktører, der har udført energibesparelser for energiselskaberne. Dansk Fjernvarme bakker op om anmeldelserne.

23. aug 2017 Pressemeddelelse

Fjernvarmesektoren fokuserer på kerneopgaverne

Forsyningsselskaberne inden for vand og fjernvarme fokuserer på kerneopgaverne med at sikre høj forsyningssikkerhed og reducere omkostninger. Det viser ny analyse, der vækker glæde hos Dansk Fjernvarme.

Leder

16. okt 2017 Leder

Billig varme i hele Danmark

De seneste fem år har fjernvarmen netto fået 20.000 nye forbrugere hvert år, og nem og billig varme er helt sikkert en del af forklaringen. Fjernvarmeselskaberne vil gerne fortsætte den positive udvikling, men i horisonten lurer en udfordring, der kan gøre det svært for dem at holde prisen nede. En udfordring, der er politisk besluttet på en baggrund, der ikke længere flugter med...Læs mere

21. sep 2017 Debat

Klumme: Energisektoren har brug for smart afgiftsreform

De tre store forsyningssystemer bør bindes sammen. Kun på den måde får vi et grønt og konkurrencedygtigt energisystem. Derfor bør vi vælge den smarte løsning til el-afgiften, skriver analysechef i Grøn Energi, Jesper Koch.

28. aug 2017 Debat

Nu har vi overblikket - lad os så få set på afgifterne

Med den seneste energianalyse har politikerne nu mulighed for at få dannet sig et overblik forud for efterårets forhandlinger om en ny energipolitisk aftale. Her bør en målrettet sænkning på afgiften på el til kollektiv varme stå højt prioriteret, mener vicedirektør Kim Behnke.

30. maj 2017 Debat

Klumme: Her er konsekvenserne af en kommercialisering af varmeforsyningen

Et ændret syn på investeringshorisont og risikovillighed kan føre til mindre solvarme, lavere effektivitet og mindre vedvarende energi, skriver analysechef i Grøn Energi Jesper Koch i en klumme på Energy Supply.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

22. aug 2017 Høringssvar

Ændring af bekendtgørelse om kommuners indberetninger og erklæringer

Dansk Fjernvarme kommenterer en præcisering af, at der ikke skal ske modregning af ikke-opkrævet forrentning. Læs hele høringssvaret her.