28. okt 2014 Pressemeddelelse

Fjernvarme fortsat billigst

Fjernvarmeforbrugerne nyder fortsat godt af fjernvarmeværkernes evne til at sikre lave og stabile varmepriser. Prisen for at opvarme et standardhus er steget mindre end 2 procent, til gennemsnitligt 14.139 kr. årligt. Det svarer til en prisstigning på 272 kr., viser Dansk Fjernvarmes varmeprisstatistik for 2014.

Fjernvarme er fortsat generelt billigst, viser Dansk Fjernvarmes Varmeprisstatistik 2014.

Den gennemsnitlige fjernvarmepris fortsætter en rolig og stabil udvikling. Derfor fastholder fjernvarmen sin position som den grønne, effektive og generelt billigste opvarmningsform.

Det seneste år er prisen således kun steget med 1,9 procent eller 272 kroner til 14.139 kroner for at opvarme et standardhus på 130 kvadratmeter med et årligt forbrug på 18,1 MWh.

- Fjernvarmens stabile prisudvikling er en enorm styrke. Det, at forbrugerne kan regne med stabile priser og lave udsving, er meget vigtigt, siger chefkonsulent John Tang fra Dansk Fjernvarme.

Det gør, at forbrugerne kan lægge et brugbart budget og ikke skal have store beløb sat af til at dække pludselige prishop som følge af internationale kriser eller lignende, peger han på.

Men konkurrencen med andre alternativer er hård. Fjernvarme er blandt andet i hård konkurrence med fossile alternativer. Ca. en tredjedele af fjernvarmeværkerne har nemlig svært ved at konkurrere prismæssigt med individuel naturgas, som nu koster 16.407 kroner for et standardhus årligt.

- Individuel naturgas har oplevet et prisfald på ca. 1300 kroner for et standardhus. Den prisudvikling har naturgasselskaberne ikke formået at overføre til de naturgasfyrede decentrale kraftvarmeværker, siger John Tang.

Nogle værker har dog i høj grad noteret store prisfald i 2014. Det er de barmarksværker, som med energiaftalen fra 2012 fik lov til at droppe naturgas til fordel for biomasse eller transmissionsledninger til naboværker. Gennemsnitligt har disse værker nu skåret varmeprisen ned med mere end 6700 kroner for et standardhus.

- Det viser, at den medicin, vi anbefalede, med frit brændselsvalg, virker. Nogle af de tidligere hårdt pressede barmarksværker oplever nu lige frem kundetilgang. Altså at boligejere ligefrem ønsker at blive tilsluttet fjernvarme. Det er helt nye - og meget positive – toner for barmarksværker, siger John Tang.

Generelt har en række af de danske fjernvarmeværker efter den seneste meget lune vinter meldt om prissænkninger, så det minimale forbrug af brændsler kommer forbrugerne til gode. 

De boliger, som stadig har oliefyr, har oplevet et mindre prisfald på cirka et par hundrede kroner, viser prisstatistikken. Det koster dog stadig knapt 28.000 kroner at varme et standardhus op med oliefyr – eller cirka det dobbelte af fjernvarme.

Ser man på varmeprisen inklusive afskrivningerne på investeringerne regnet over 20 år, så er fjernvarme stadig det billigste valg for forbrugerne. Næst billigst er træpillefyr. Fjernvarme koster 17.030 kroner mod træpillefyrets 17.312 kroner årligt. Individuel naturgas koster til sammenligning 20.357 kroner.

Den dyreste opvarmningsform, når man indregner afskrivninger, er oliefyr, hvor prisen når helt op i 38.958 kroner. Nummer to på listen er gammeldags elvarme med en pris på 32.943 kroner.

 

Yderligere informationer
Kontakt pressechef Torben Øllegaard Sørensen, telefon 61 20 57 23.
Se endvidere danskfjernvarme.dk

Fakta om fjernvarme
Fjernvarme bliver til på mange måder, blandt andet ved at aftage overskudsvarme fra kraftværker, industrivirksomheder og affaldsforbrændinger og dermed udnytte store mængder energi, der ellers blot ville ryge lige op i den blå luft. Herudover kommer energien også fra geotermi, solvarme, flis og halm. Fjernvarmen er nu 52 procent grøn. Over 1,65 millioner hustande og mere end 3,4 millioner danskere får deres varme fra fjernvarme. Det svarer til 63 procent af alle hustande. Danmark er internationalt førende inden for fjernvarme. Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for fjernvarmeværkerne og har over 400 medlemmer.

 

Vi mener

29. jun 2017 Høringssvar

Ændring af afskrivningsbekendtgørelsen

Dansk Fjernvarme hilser en præcisering af bekendtgørelsen velkommen men vurderer, at der er en række udfordringer og uhensigtsmæssigheder i udkastet. Læs hele høringssvaret her. 

19. jun 2017 Folkemøde

Se billederne: Fjernvarmen på Folkemødet

Folkemødet på Bornholm er forbi. Her kan du opleve, hvordan fire dages folkemøde forløb set fra Dansk Fjernvarmes sociale medier. Og se alle billederne.

16. jun 2017

#fmdk: Veloplagt minister dømte i fordomsquizzen

Stemningen var høj, da energi-, forsynings- og klimaministeren gæstede Forsyningshuset på Folkemødet til en fordomsquiz om forsyningen.

16. jun 2017

Se billederne: Propfyldt jazzarrangement på Næsgaarden

Årets energiarrangement under Folkemødet var Dansk Fjernvarmes jazzaften på Næsgaarden, hvor rekordmange nød skøn musik under åben himmel. 

02. jun 2017 Pressemeddelelse

Fjernvarmeforbrugernes penge skal bruges på deres varmeforsyning

Fjernvarmeforbrugernes penge skal ikke bruges på alt muligt andet end deres varmeforsyning. Det er essensen i den nye politiske aftale, der netop er indgået.

30. maj 2017 Pressemeddelelse

Skrøbeligt fundament under regeringens 2025-plan

Pengene til at indfri regeringens vækstmålsætning i 2025-planen er der ikke. Så hård er meldingen fra Dansk Fjernvarme i en kommentar til regeringens udspil.

Leder

12. jun 2017 Leder

Vi kan levere i morgen, hvis politikerne vil

Lige før pinse landede en ny politisk aftale om regulering af fjernvarmen. Den energipolitiske forligskreds var kaldt sammen for at finde fælles fodslag i sagen om forrentning, men konklusionen blev en ny aftale om regulering med en række tiltag, der skal gøre fjernvarmen billigere for forbrugerne.
Der er forslag, der trækker både i den ene og i den anden retning, men jeg hæfter mig ved, at...

Læs mere

30. maj 2017 Debat

Klumme: Her er konsekvenserne af en kommercialisering af varmeforsyningen

Et ændret syn på investeringshorisont og risikovillighed kan føre til mindre solvarme, lavere effektivitet og mindre vedvarende energi, skriver analysechef i Grøn Energi Jesper Koch i en klumme på Energy Supply.

30. maj 2017 Debat

Minister til pumperne - varmepumperne

Om bare 3 år skal der være 550 MW varmepumper i fjernvarmesektoren. Indtil nu er der kun installeret lidt over 40 MW. Der er derfor brug for en ekstra indsats for at komme i mål. Dansk Fjernvarme kalder energi-, forsynings- og klimaministeren til pumperne – varmepumperne.

16. maj 2017 Debat

Regeringen har ingen eksempler på overinvesteringer

Forsyningsstrategien har to argumenter for at ændre selskabernes lånemuligheder og begrænse adgangen til KommuneKredit. Ingen af dem bakkes op af dokumentation på overinvesteringer i fjernvarmen, skriver Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen i et indlæg på Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

22. apr 2014 Debat

Grund til bekymring

Sætter man forbrugernes ejerskab af vandsektoren over styr ved en privatisering, så forsvinder enhver mulighed for faldende priser på vand, lyder det fra bestyrelsesformand Uffe Bro.

16. apr 2014 Debat

Klumme Fyr for mennesker – ikke for gråspurve

Overskudsvarmen fra industrien kan være en gevinst for samfundet, men desværre bliver en del projekter stoppet på grund af de nuværende afgifter.