23. mar 2012

Energiforlig med energieffektiv fjernvarme i centrum

For første gang nogensinde øremærker politikerne penge til forskning i fjernvarme. Dermed er første skridt mod et nyt grønt eventyr taget – til gavn for klima, arbejdspladser og lavere varmeregninger til forbrugerne. Fjernvarme bliver rygrad i energisystemet, fordi det sikrer energieffektivitet.


Aldrig tidligere har politikkerne så klart markeret, at fjernvarme er og bliver rygraden i fremtidens energisystem. Uden fjernvarme ingen vind, ingen biogas og ingen farvel til fossile brændsler.


Men med fjernvarme som omdrejningspunkt er der åbnet for en hurtig omstilling til en fossilfri og energieffektiv fremtid.


”Det er meget glædeligt, at forliget så klart markerer, at fjernvarme er den grønne energiteknologi, som vi skal satse på. I fjernvarme er der et kæmpe potentiale for energieffektivitet, vækst, udvikling og farvel til CO2-udledning,” siger Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen.


Konkret udmønter politikkerne dette ved for første gang nogensinde at øremærke midler til forskning i fjernvarme. 35 millioner kroner er der afsat til dette, som vil være det første skridt mod at give fjernvarmeindustrien værdifuldt udviklingspotentiale.

Fjernvarmeindustrien i Danmark er international førende og står foran en vækst i eksporten fra 6 til mindst 7,6 milliarder kroner i 2015. Denne vækst kan nu hjælpes yderligere på vej. Det vil kaste mindst et par tusinde arbejdspladser af sig inden 2020, lyder forventningerne.


”Fjernvarme er et unikt system, som sikrer energieffektivtet. Det har man på internationalt plan for alvor fået øjnene op for. Danske virksomheder står med kæmpe muligheder, fordi vi har en løsning, som med et slag gør store byområder klimavenlige og energieffektive,” fortæller Kim Mortensen.


I stedet for at lade overskudsvarmen fra el-produktion på europæiske kraftværker gå til spilde, så peger EU’s nye energieffektiviseringsdirektiv på, at landene skal udnytte denne energi. Danmark er i forvejen førende på dette felt, som kaldes kraftvarme (el og varme produceret samtidigt), om end den danske kraftvarmeandel de senere år er gået tilbage.


Også de såkaldte barmarksværker er med i det nye energiforlig, hvor der afsættes midler til at hjælpe de små, økonomisk trængte værker ud af deres onde spiral. Der åbnes mulighed for, at de får mulighed for at vælge andet brændsel end naturgas, som de i dag er bundet til. Sol og biomasse er i en rapport fra efteråret 2011 udpeget som mulige løsninger for at skaffe en fremtid uden dyrt brændsel for barmarksværkerne.Også de store centrale kraftvarmeværker får mulighed for at omstille sig fra kul til biomasse, hvilket betyder kæmpe skridt væk fra CO2-udledning.Dog er der også malurt i bægeret for fjernvarmen. I 2020 vil almindelige fjernvarmeforbrugere skulle betale 2000 kroner mere i såkaldt NOx-afgift og forsyningssikkerhedsafgift. Dansk Fjernvarme arbejder derfor for at sikre, at de nye afgifter lægges på alle former for rumopvarmning, så fjernvarme ikke stilles vanskeligere i konkurrencen med eksempelvis individuelle opvarmningsløsninger som træpillefyr og brændeovne.

For yderligere informationer kontakt pressechef Torben Øllegaard Sørensen på telefon 61 20 57 23.

Se endvidere www.danskfjernvarme.dk.

Fjernvarme er ikke et brændsel, men et distributionssystem, som kan transportere energi. Det sker ved hjælp af varmt vand. 1,6 mio. svarende til 62 procent af de danske husstande har fjernvarme. Danmark er internationalt førende indenfor fjernvarme. Fjernvarmen bliver til på mange forskellige måder, eksempelvis som kraftvarme (el og varmeproduktion sammen), overskudsvarme fra industriproduktion, geotermi, solvarme, fra flis og fra halm og ikke mindst fra affaldsforbrænding. Fjernvarmen er i dag baseret på 46 procentvedvarende energi.

Dansk Fjernvarme er interesseorganisation for ca. 98 procent af fjernvarmen, hvilket svarer til godt 400 værker.

Vi mener

20. okt 2017 Debat

Prisen på fjernvarme rasler ned

Prisen på fjernvarme falder, selvom prisen på brændsel har  været stigende. Det skyldes en stærk indsats fra landets fjernvarmeselskaber, der arbejder hver dag for at sikre billig og grøn fjernvarme til forbrugerne, skriver Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen i flere medier. 

12. okt 2017 Debat

Replik: Brancheaftale sikrer, at biomassen er grøn

Energibranchen har taget ansvar for at sikre bæredygtig el og varme med brancheaftalen om bæredygtig biomasse. Den sikrer, at biomasse er bæredygtigt – også når det er importeret, skriver Kate Wieck-Hansen, teknisk konsulent hos Dansk Fjernvarme i en replik til NOAH på Altinget.

05. okt 2017 Debat

Replik: Teori alene giver ikke mere overskudsvarme i stuerne

Dansk Energis forslag om en forenkling af overskudsvarmeafgiften er fin teori, men passer ikke nødvendigvis til virkeligheden, skriver John Tang, chefkonsulent i Dansk Fjernvarme.

28. sep 2017 Debat

Vi har overskud af varme – brug den

Industrien vil gerne af med varmen, og fjernvarmeselskaberne efterspørger miljøvenlig, billig varme. Afgifter står desværre i vejen, men løsningen ligger lige for, skriver Troels Ranis og Kim Mortensen.

01. sep 2017 Pressemeddelelse

Svindel med energibesparelser skal standses

Energistyrelsen har netop valgt at anmelde 10 aktører, der har udført energibesparelser for energiselskaberne. Dansk Fjernvarme bakker op om anmeldelserne.

23. aug 2017 Pressemeddelelse

Fjernvarmesektoren fokuserer på kerneopgaverne

Forsyningsselskaberne inden for vand og fjernvarme fokuserer på kerneopgaverne med at sikre høj forsyningssikkerhed og reducere omkostninger. Det viser ny analyse, der vækker glæde hos Dansk Fjernvarme.

Leder

16. okt 2017 Leder

Billig varme i hele Danmark

De seneste fem år har fjernvarmen netto fået 20.000 nye forbrugere hvert år, og nem og billig varme er helt sikkert en del af forklaringen. Fjernvarmeselskaberne vil gerne fortsætte den positive udvikling, men i horisonten lurer en udfordring, der kan gøre det svært for dem at holde prisen nede. En udfordring, der er politisk besluttet på en baggrund, der ikke længere flugter med...Læs mere

21. sep 2017 Debat

Klumme: Energisektoren har brug for smart afgiftsreform

De tre store forsyningssystemer bør bindes sammen. Kun på den måde får vi et grønt og konkurrencedygtigt energisystem. Derfor bør vi vælge den smarte løsning til el-afgiften, skriver analysechef i Grøn Energi, Jesper Koch.

28. aug 2017 Debat

Nu har vi overblikket - lad os så få set på afgifterne

Med den seneste energianalyse har politikerne nu mulighed for at få dannet sig et overblik forud for efterårets forhandlinger om en ny energipolitisk aftale. Her bør en målrettet sænkning på afgiften på el til kollektiv varme stå højt prioriteret, mener vicedirektør Kim Behnke.

30. maj 2017 Debat

Klumme: Her er konsekvenserne af en kommercialisering af varmeforsyningen

Et ændret syn på investeringshorisont og risikovillighed kan føre til mindre solvarme, lavere effektivitet og mindre vedvarende energi, skriver analysechef i Grøn Energi Jesper Koch i en klumme på Energy Supply.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

22. aug 2017 Høringssvar

Ændring af bekendtgørelse om kommuners indberetninger og erklæringer

Dansk Fjernvarme kommenterer en præcisering af, at der ikke skal ske modregning af ikke-opkrævet forrentning. Læs hele høringssvaret her.