23. mar 2012

Energiforlig med energieffektiv fjernvarme i centrum

For første gang nogensinde øremærker politikerne penge til forskning i fjernvarme. Dermed er første skridt mod et nyt grønt eventyr taget – til gavn for klima, arbejdspladser og lavere varmeregninger til forbrugerne. Fjernvarme bliver rygrad i energisystemet, fordi det sikrer energieffektivitet.


Aldrig tidligere har politikkerne så klart markeret, at fjernvarme er og bliver rygraden i fremtidens energisystem. Uden fjernvarme ingen vind, ingen biogas og ingen farvel til fossile brændsler.


Men med fjernvarme som omdrejningspunkt er der åbnet for en hurtig omstilling til en fossilfri og energieffektiv fremtid.


”Det er meget glædeligt, at forliget så klart markerer, at fjernvarme er den grønne energiteknologi, som vi skal satse på. I fjernvarme er der et kæmpe potentiale for energieffektivitet, vækst, udvikling og farvel til CO2-udledning,” siger Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen.


Konkret udmønter politikkerne dette ved for første gang nogensinde at øremærke midler til forskning i fjernvarme. 35 millioner kroner er der afsat til dette, som vil være det første skridt mod at give fjernvarmeindustrien værdifuldt udviklingspotentiale.

Fjernvarmeindustrien i Danmark er international førende og står foran en vækst i eksporten fra 6 til mindst 7,6 milliarder kroner i 2015. Denne vækst kan nu hjælpes yderligere på vej. Det vil kaste mindst et par tusinde arbejdspladser af sig inden 2020, lyder forventningerne.


”Fjernvarme er et unikt system, som sikrer energieffektivtet. Det har man på internationalt plan for alvor fået øjnene op for. Danske virksomheder står med kæmpe muligheder, fordi vi har en løsning, som med et slag gør store byområder klimavenlige og energieffektive,” fortæller Kim Mortensen.


I stedet for at lade overskudsvarmen fra el-produktion på europæiske kraftværker gå til spilde, så peger EU’s nye energieffektiviseringsdirektiv på, at landene skal udnytte denne energi. Danmark er i forvejen førende på dette felt, som kaldes kraftvarme (el og varme produceret samtidigt), om end den danske kraftvarmeandel de senere år er gået tilbage.


Også de såkaldte barmarksværker er med i det nye energiforlig, hvor der afsættes midler til at hjælpe de små, økonomisk trængte værker ud af deres onde spiral. Der åbnes mulighed for, at de får mulighed for at vælge andet brændsel end naturgas, som de i dag er bundet til. Sol og biomasse er i en rapport fra efteråret 2011 udpeget som mulige løsninger for at skaffe en fremtid uden dyrt brændsel for barmarksværkerne.Også de store centrale kraftvarmeværker får mulighed for at omstille sig fra kul til biomasse, hvilket betyder kæmpe skridt væk fra CO2-udledning.Dog er der også malurt i bægeret for fjernvarmen. I 2020 vil almindelige fjernvarmeforbrugere skulle betale 2000 kroner mere i såkaldt NOx-afgift og forsyningssikkerhedsafgift. Dansk Fjernvarme arbejder derfor for at sikre, at de nye afgifter lægges på alle former for rumopvarmning, så fjernvarme ikke stilles vanskeligere i konkurrencen med eksempelvis individuelle opvarmningsløsninger som træpillefyr og brændeovne.

For yderligere informationer kontakt pressechef Torben Øllegaard Sørensen på telefon 61 20 57 23.

Se endvidere www.danskfjernvarme.dk.

Fjernvarme er ikke et brændsel, men et distributionssystem, som kan transportere energi. Det sker ved hjælp af varmt vand. 1,6 mio. svarende til 62 procent af de danske husstande har fjernvarme. Danmark er internationalt førende indenfor fjernvarme. Fjernvarmen bliver til på mange forskellige måder, eksempelvis som kraftvarme (el og varmeproduktion sammen), overskudsvarme fra industriproduktion, geotermi, solvarme, fra flis og fra halm og ikke mindst fra affaldsforbrænding. Fjernvarmen er i dag baseret på 46 procentvedvarende energi.

Dansk Fjernvarme er interesseorganisation for ca. 98 procent af fjernvarmen, hvilket svarer til godt 400 værker.

Vi mener

29. jun 2017 Høringssvar

Ændring af afskrivningsbekendtgørelsen

Dansk Fjernvarme hilser en præcisering af bekendtgørelsen velkommen men vurderer, at der er en række udfordringer og uhensigtsmæssigheder i udkastet. Læs hele høringssvaret her. 

19. jun 2017 Folkemøde

Se billederne: Fjernvarmen på Folkemødet

Folkemødet på Bornholm er forbi. Her kan du opleve, hvordan fire dages folkemøde forløb set fra Dansk Fjernvarmes sociale medier. Og se alle billederne.

16. jun 2017

#fmdk: Veloplagt minister dømte i fordomsquizzen

Stemningen var høj, da energi-, forsynings- og klimaministeren gæstede Forsyningshuset på Folkemødet til en fordomsquiz om forsyningen.

16. jun 2017

Se billederne: Propfyldt jazzarrangement på Næsgaarden

Årets energiarrangement under Folkemødet var Dansk Fjernvarmes jazzaften på Næsgaarden, hvor rekordmange nød skøn musik under åben himmel. 

02. jun 2017 Pressemeddelelse

Fjernvarmeforbrugernes penge skal bruges på deres varmeforsyning

Fjernvarmeforbrugernes penge skal ikke bruges på alt muligt andet end deres varmeforsyning. Det er essensen i den nye politiske aftale, der netop er indgået.

30. maj 2017 Pressemeddelelse

Skrøbeligt fundament under regeringens 2025-plan

Pengene til at indfri regeringens vækstmålsætning i 2025-planen er der ikke. Så hård er meldingen fra Dansk Fjernvarme i en kommentar til regeringens udspil.

Leder

12. jun 2017 Leder

Vi kan levere i morgen, hvis politikerne vil

Lige før pinse landede en ny politisk aftale om regulering af fjernvarmen. Den energipolitiske forligskreds var kaldt sammen for at finde fælles fodslag i sagen om forrentning, men konklusionen blev en ny aftale om regulering med en række tiltag, der skal gøre fjernvarmen billigere for forbrugerne.
Der er forslag, der trækker både i den ene og i den anden retning, men jeg hæfter mig ved, at...

Læs mere

30. maj 2017 Debat

Klumme: Her er konsekvenserne af en kommercialisering af varmeforsyningen

Et ændret syn på investeringshorisont og risikovillighed kan føre til mindre solvarme, lavere effektivitet og mindre vedvarende energi, skriver analysechef i Grøn Energi Jesper Koch i en klumme på Energy Supply.

30. maj 2017 Debat

Minister til pumperne - varmepumperne

Om bare 3 år skal der være 550 MW varmepumper i fjernvarmesektoren. Indtil nu er der kun installeret lidt over 40 MW. Der er derfor brug for en ekstra indsats for at komme i mål. Dansk Fjernvarme kalder energi-, forsynings- og klimaministeren til pumperne – varmepumperne.

16. maj 2017 Debat

Regeringen har ingen eksempler på overinvesteringer

Forsyningsstrategien har to argumenter for at ændre selskabernes lånemuligheder og begrænse adgangen til KommuneKredit. Ingen af dem bakkes op af dokumentation på overinvesteringer i fjernvarmen, skriver Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen i et indlæg på Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

22. apr 2014 Debat

Grund til bekymring

Sætter man forbrugernes ejerskab af vandsektoren over styr ved en privatisering, så forsvinder enhver mulighed for faldende priser på vand, lyder det fra bestyrelsesformand Uffe Bro.

16. apr 2014 Debat

Klumme Fyr for mennesker – ikke for gråspurve

Overskudsvarmen fra industrien kan være en gevinst for samfundet, men desværre bliver en del projekter stoppet på grund af de nuværende afgifter.