23. mar 2012

Energiforlig med energieffektiv fjernvarme i centrum

For første gang nogensinde øremærker politikerne penge til forskning i fjernvarme. Dermed er første skridt mod et nyt grønt eventyr taget – til gavn for klima, arbejdspladser og lavere varmeregninger til forbrugerne. Fjernvarme bliver rygrad i energisystemet, fordi det sikrer energieffektivitet.


Aldrig tidligere har politikkerne så klart markeret, at fjernvarme er og bliver rygraden i fremtidens energisystem. Uden fjernvarme ingen vind, ingen biogas og ingen farvel til fossile brændsler.


Men med fjernvarme som omdrejningspunkt er der åbnet for en hurtig omstilling til en fossilfri og energieffektiv fremtid.


”Det er meget glædeligt, at forliget så klart markerer, at fjernvarme er den grønne energiteknologi, som vi skal satse på. I fjernvarme er der et kæmpe potentiale for energieffektivitet, vækst, udvikling og farvel til CO2-udledning,” siger Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen.


Konkret udmønter politikkerne dette ved for første gang nogensinde at øremærke midler til forskning i fjernvarme. 35 millioner kroner er der afsat til dette, som vil være det første skridt mod at give fjernvarmeindustrien værdifuldt udviklingspotentiale.

Fjernvarmeindustrien i Danmark er international førende og står foran en vækst i eksporten fra 6 til mindst 7,6 milliarder kroner i 2015. Denne vækst kan nu hjælpes yderligere på vej. Det vil kaste mindst et par tusinde arbejdspladser af sig inden 2020, lyder forventningerne.


”Fjernvarme er et unikt system, som sikrer energieffektivtet. Det har man på internationalt plan for alvor fået øjnene op for. Danske virksomheder står med kæmpe muligheder, fordi vi har en løsning, som med et slag gør store byområder klimavenlige og energieffektive,” fortæller Kim Mortensen.


I stedet for at lade overskudsvarmen fra el-produktion på europæiske kraftværker gå til spilde, så peger EU’s nye energieffektiviseringsdirektiv på, at landene skal udnytte denne energi. Danmark er i forvejen førende på dette felt, som kaldes kraftvarme (el og varme produceret samtidigt), om end den danske kraftvarmeandel de senere år er gået tilbage.


Også de såkaldte barmarksværker er med i det nye energiforlig, hvor der afsættes midler til at hjælpe de små, økonomisk trængte værker ud af deres onde spiral. Der åbnes mulighed for, at de får mulighed for at vælge andet brændsel end naturgas, som de i dag er bundet til. Sol og biomasse er i en rapport fra efteråret 2011 udpeget som mulige løsninger for at skaffe en fremtid uden dyrt brændsel for barmarksværkerne.Også de store centrale kraftvarmeværker får mulighed for at omstille sig fra kul til biomasse, hvilket betyder kæmpe skridt væk fra CO2-udledning.Dog er der også malurt i bægeret for fjernvarmen. I 2020 vil almindelige fjernvarmeforbrugere skulle betale 2000 kroner mere i såkaldt NOx-afgift og forsyningssikkerhedsafgift. Dansk Fjernvarme arbejder derfor for at sikre, at de nye afgifter lægges på alle former for rumopvarmning, så fjernvarme ikke stilles vanskeligere i konkurrencen med eksempelvis individuelle opvarmningsløsninger som træpillefyr og brændeovne.

For yderligere informationer kontakt pressechef Torben Øllegaard Sørensen på telefon 61 20 57 23.

Se endvidere www.danskfjernvarme.dk.

Fjernvarme er ikke et brændsel, men et distributionssystem, som kan transportere energi. Det sker ved hjælp af varmt vand. 1,6 mio. svarende til 62 procent af de danske husstande har fjernvarme. Danmark er internationalt førende indenfor fjernvarme. Fjernvarmen bliver til på mange forskellige måder, eksempelvis som kraftvarme (el og varmeproduktion sammen), overskudsvarme fra industriproduktion, geotermi, solvarme, fra flis og fra halm og ikke mindst fra affaldsforbrænding. Fjernvarmen er i dag baseret på 46 procentvedvarende energi.

Dansk Fjernvarme er interesseorganisation for ca. 98 procent af fjernvarmen, hvilket svarer til godt 400 værker.

Vi mener

22. aug 2016 Debat

Gør vores fælles energi billigere

Vi skal rydde op i afgifter og begrænsninger og tilbyde fælles decentrale løsninger, før der kommer et nyt ryk af individuel energipolitik fra borgere eller virksomheder, skriver vicedirektør i Dansk Fjernvarme Kim Behnke.

22. aug 2016 Debat

Ingen lakseeventyr her

Forsyningssektoren er med levering af vand og varme med til at skabe fundamentet for et sundt og velfungerende privat erhvervsliv. Det er livsnerven i den infrastruktur, der holder hånden under vores velfærdssamfund, skriver direktør Kim Mortensen i Dagens Brev i Berlingske.

22. aug 2016 Debat

Tjek virkeligheden først

Lad os nu fortsætte med det effektiviseringsarbejde, der sat i gang og gennemføre de effektiviseringer, der giver mening, skriver vicedirektør i Dansk Fjernvarme Kim Behnke i et svar til JydskeVestkystens leder af den 16. august.

11. aug 2016 Pressemeddelelse

Dansk Fjernvarme glæder sig over undersøgelse af energispareordning

Statsrevisorerne har netop bedt Rigsrevisionen om at undersøge energispareordningen for at kortlægge og vurdere problemer med ordningen. Det vækker glæde hos Dansk Fjernvarme, der håber, undersøgelsen vil give anledning til ændring af ordningen.

10. aug 2016 Debat

Grøn varme kræver blå kilder

Varmepumpe-projektet på Tangeværket er et fremragende projekt, der kan give nyttig viden fremover, skriver vicedirektør Kim Behnke fra Dansk Fjernvarme i Midtjyllands Avis.

09. aug 2016 Debat

Få styr på hængepartier før ny forsyningsstrategi

Regeringen har en lang række presserende sager og hængepartier, der burde bringes i orden, inden man ser på en ny forsyningsstrategi. Det skriver direktør i Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen i et indlæg på Altinget.dk.

Leder

03. jun 2016 Leder

Kig i kalenderen, minister

Vi er blevet lidt klogere. Men også kun lidt. For nu, hvor vi har set den første halvdel af regeringens afgiftsanalyse, så har vi endnu til gode at se en plan for det videre forløb. Ja, og så er det, selv efter en nærlæsning af analysen, som om regeringen helt mangler at forholde sig til nogle af de største udfordringer....Læs mere

04. aug 2016 Debat

Forsyningsektoren er et samfundsgode

Forsyningssektoren er et samfundsgode. Og den kræver langsigtede strategier og planlægning. Men den kommende forsyningsstrategi risikerer at rokke ved det, skriver vicedirektør i Dansk Fjernvarme Kim Behnke i et debatindlæg.

29. jul 2016 Debat

Virkeligheden vil overraske konsulenterne

Finansministeriet og deres konsulenter kunne have godt af at komme en tur ud i virkeligheden og se de faktiske forhold forud for deres rapport med krav om effektiviseringer på over syv milliarder kroner i forsyningssektoren. Det skriver vicedirektør Kim Behnke i et debatindlæg.

29. jun 2016 Debat

Drop de useriøse tal, Dansk Energi

Dansk Energi har ukritisk videreformidlet urealistiske tal om effektivisering i fjernvarmesektoren, der er til skade for den samlede danske forsyningssektor, skriver Kim Behnke, vicedirektør i Dansk Fjernvarme, i et indlæg på Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

22. apr 2014 Debat

Grund til bekymring

Sætter man forbrugernes ejerskab af vandsektoren over styr ved en privatisering, så forsvinder enhver mulighed for faldende priser på vand, lyder det fra bestyrelsesformand Uffe Bro.

16. apr 2014 Debat

Klumme Fyr for mennesker – ikke for gråspurve

Overskudsvarmen fra industrien kan være en gevinst for samfundet, men desværre bliver en del projekter stoppet på grund af de nuværende afgifter.