23. mar 2012

Energiforlig med energieffektiv fjernvarme i centrum

For første gang nogensinde øremærker politikerne penge til forskning i fjernvarme. Dermed er første skridt mod et nyt grønt eventyr taget – til gavn for klima, arbejdspladser og lavere varmeregninger til forbrugerne. Fjernvarme bliver rygrad i energisystemet, fordi det sikrer energieffektivitet.


Aldrig tidligere har politikkerne så klart markeret, at fjernvarme er og bliver rygraden i fremtidens energisystem. Uden fjernvarme ingen vind, ingen biogas og ingen farvel til fossile brændsler.


Men med fjernvarme som omdrejningspunkt er der åbnet for en hurtig omstilling til en fossilfri og energieffektiv fremtid.


”Det er meget glædeligt, at forliget så klart markerer, at fjernvarme er den grønne energiteknologi, som vi skal satse på. I fjernvarme er der et kæmpe potentiale for energieffektivitet, vækst, udvikling og farvel til CO2-udledning,” siger Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen.


Konkret udmønter politikkerne dette ved for første gang nogensinde at øremærke midler til forskning i fjernvarme. 35 millioner kroner er der afsat til dette, som vil være det første skridt mod at give fjernvarmeindustrien værdifuldt udviklingspotentiale.

Fjernvarmeindustrien i Danmark er international førende og står foran en vækst i eksporten fra 6 til mindst 7,6 milliarder kroner i 2015. Denne vækst kan nu hjælpes yderligere på vej. Det vil kaste mindst et par tusinde arbejdspladser af sig inden 2020, lyder forventningerne.


”Fjernvarme er et unikt system, som sikrer energieffektivtet. Det har man på internationalt plan for alvor fået øjnene op for. Danske virksomheder står med kæmpe muligheder, fordi vi har en løsning, som med et slag gør store byområder klimavenlige og energieffektive,” fortæller Kim Mortensen.


I stedet for at lade overskudsvarmen fra el-produktion på europæiske kraftværker gå til spilde, så peger EU’s nye energieffektiviseringsdirektiv på, at landene skal udnytte denne energi. Danmark er i forvejen førende på dette felt, som kaldes kraftvarme (el og varme produceret samtidigt), om end den danske kraftvarmeandel de senere år er gået tilbage.


Også de såkaldte barmarksværker er med i det nye energiforlig, hvor der afsættes midler til at hjælpe de små, økonomisk trængte værker ud af deres onde spiral. Der åbnes mulighed for, at de får mulighed for at vælge andet brændsel end naturgas, som de i dag er bundet til. Sol og biomasse er i en rapport fra efteråret 2011 udpeget som mulige løsninger for at skaffe en fremtid uden dyrt brændsel for barmarksværkerne.Også de store centrale kraftvarmeværker får mulighed for at omstille sig fra kul til biomasse, hvilket betyder kæmpe skridt væk fra CO2-udledning.Dog er der også malurt i bægeret for fjernvarmen. I 2020 vil almindelige fjernvarmeforbrugere skulle betale 2000 kroner mere i såkaldt NOx-afgift og forsyningssikkerhedsafgift. Dansk Fjernvarme arbejder derfor for at sikre, at de nye afgifter lægges på alle former for rumopvarmning, så fjernvarme ikke stilles vanskeligere i konkurrencen med eksempelvis individuelle opvarmningsløsninger som træpillefyr og brændeovne.

For yderligere informationer kontakt pressechef Torben Øllegaard Sørensen på telefon 61 20 57 23.

Se endvidere www.danskfjernvarme.dk.

Fjernvarme er ikke et brændsel, men et distributionssystem, som kan transportere energi. Det sker ved hjælp af varmt vand. 1,6 mio. svarende til 62 procent af de danske husstande har fjernvarme. Danmark er internationalt førende indenfor fjernvarme. Fjernvarmen bliver til på mange forskellige måder, eksempelvis som kraftvarme (el og varmeproduktion sammen), overskudsvarme fra industriproduktion, geotermi, solvarme, fra flis og fra halm og ikke mindst fra affaldsforbrænding. Fjernvarmen er i dag baseret på 46 procentvedvarende energi.

Dansk Fjernvarme er interesseorganisation for ca. 98 procent af fjernvarmen, hvilket svarer til godt 400 værker.

Vi mener

13. sep 2016 Debat

Eksporten afhænger af en stærk forsyningssektor

Fjernvarmesektoren er et marked i vækst, og mulighederne for øget eksport står og falder med en stærk forsyningssektor. Men ministerens fokus har indtil videre været på besparelser og ikke på udvikling. Sådan skriver direktør i Dansk Fjernvarme Kim Mortensen i et indlæg på Altinget.

12. sep 2016 Debat

Dansk Fjernvarme: Debatten bør handle om ejerskab

Privatisering danner grundpræmissen for regeringens seneste McKinsey-rapport over forsyningssektoren. Det pointerer Dansk Fjernvarmes Kim Behnke i et indlæg på Altinget, hvor han ønsker at holde fast sektorens lokale forankring og ejerskab.

07. sep 2016 Pressemeddelelse

Fjernvarmesamarbejde skal øge eksporten i Vestdanmark

Danmark er verdenskendt for fjernvarme. Samtidig spås salget af fjernvarmeløsninger til EU-landene en lys fremtid, og derfor går tre vestdanske regioner nu sammen i et konsortium med grønne organisationer, tænketank og fjernvarmeindustrien for at øge eksporten af fjernvarme fra Vestdanmark.

07. sep 2016 Debat

Nu er det din tur, minister

En fælles aftale om energispareordningen ligger allerede klar på ministerens bord. Men der mangler politisk handlekraft, så energisektoren igen kan hjælpe kunderne med at spare på energien. Sådan skriver vicedirektør i Dansk Fjernvarme, Kim Behnke i et indlæg på Altinget.

22. sep 2016 Debat

Tal er taknemmelige

Regeringens mål for produktivitetsudvikling er relativt og tager ikke højde for værdien af eksempelvis forsyningssikkerhed og klimatilpasning. Det pointerer Dansk Fjernvarmes Rune Moesgaard i en replik til Dansk Erhverv på Altinget.

07. sep 2016 Debat

Ingen kapitalforvaltere i forsyningssektoren, tak

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt vil ikke privatisere, men effektivisere forsyningssektoren. Det vil vi gerne tro på, men det er svært, når det er en grundpræmis i McKinseys rapport, svarer vicedirektør i Dansk Fjernvarme Kim Behnke i flere dagblade.

Leder

29. aug 2016 Leder

Tag magten tilbage

Med lidt større ramasjang end sædvanligt har vi fået den nye politiske sæson skudt i gang. Efter sommerferien har vi set, hvordan regeringen med den såkaldte McKinsey-rapport i hånden vil åbne for nye ejerskabsformer i forsyningssektoren. Rationalet er, at risikovillig og profitdrevet kapital skal kommercialisere sektoren og gøre produktet billigere.

Men hvad bygger de dyre...Læs mere

05. sep 2016 Debat

Klumme: Halvfærdig PSO-løsning bremser udviklingen

Der er ingen, der ønsker at betale fuld pris for noget, hvis de ved, at det bliver billigere i næste måned. Sådan virker regeringens forslag til PSO-løsning. Det skriver analysechef Jesper Koch fra tænketanken Grøn Energi i en klumme på Energy Supply.

05. sep 2016 Debat

Læs venligst rapporten, Skovhus

Forsyningen er ikke principielt imod kommercielle investeringer. Men vi har endnu til gode at se eksempler på, at kommercielt ejerskab har medført højere forsyningssikkerhed og lavere priser for forbrugerne, skriver afdelingschef i Dansk Fjernvarmes Politisk økonomisk sekretariat Rune Moesgaard i et svar til Claus Skovhus fra Berlingske.

22. aug 2016 Debat

Gør vores fælles energi billigere

Vi skal rydde op i afgifter og begrænsninger og tilbyde fælles decentrale løsninger, før der kommer et nyt ryk af individuel energipolitik fra borgere eller virksomheder, skriver vicedirektør i Dansk Fjernvarme Kim Behnke.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

22. apr 2014 Debat

Grund til bekymring

Sætter man forbrugernes ejerskab af vandsektoren over styr ved en privatisering, så forsvinder enhver mulighed for faldende priser på vand, lyder det fra bestyrelsesformand Uffe Bro.

16. apr 2014 Debat

Klumme Fyr for mennesker – ikke for gråspurve

Overskudsvarmen fra industrien kan være en gevinst for samfundet, men desværre bliver en del projekter stoppet på grund af de nuværende afgifter.