14. aug 2018 Energiaftale

Forsyningssektoren har øjnene på bolden

En ny undersøgelse af forsyningsselskabernes strategiske indsatsområder viser, at sektoren har fokus på kerneforretningen. Det glæder fjernvarmeselskabernes brancheforening, der giver både kultur og den nuværende regulering æren. 

Det absolut vigtigste strategiske indsatsområde for den danske forsyningssektor, er at levere en høj forsyningssikkerhed. Dernæst kommer at reducere omkostninger, så kunderne betaler mindst muligt for deres forsyning. Det viser en helt frisk undersøgelse, som analyseselskaberne EY og PLUSS har foretaget.

Undersøgelsen vækker glæde hos fjernvarmeselskabernes brancheforening, der netop har fokuseret på at få sikret, at de politiske rammer giver forsyningsselskaberne mulighed for at fokuseres på deres kerneforretning.

- De danske forsyningsselskaber gør det, de skal, nemlig at levere vand, varme og affaldshåndtering, samtidig med at de bruger kalorier på at reducere priserne for deres kunder. Det er det, de er sat i verden for og det gør de rigtig godt, lyder det fra Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme, der deltager ved offentliggørelsen af den nye undersøgelse hos EY i København i dag.

- I varmesektoren har selskaberne de seneste tre år reduceret prisen på fjernvarme med 12,9 procent, fastholdt en tårnhøj forsyningssikkerhed og stillet sig i spidsen for den grønne omstilling, lyder det fra Kim Mortensen.

Ifølge fjernvarmeselskabernes brancheorganisation skyldes det blandt andet forsyningsselskabernes DNA, at de har så stor succes med at fokusere på deres kerneforretning.

- Så man kan måske godt sige, at vi er lidt kedelige i fjernvarmen. Vi bruger ikke en masse af forbrugernes penge på investeringer i nye eventyr udenfor vores kerneforretning. Nej, vi fokuserer på at levere grøn, effektiv og billig varme altid. Det tror jeg også, at kunderne sætter pris på, siger Kim Mortensen.

Regulering hindrer grøn omstilling
Ifølge undersøgelsen oplever forsyningsselskaberne de politiske og regulatoriske rammer som hæmmende for deres indsats med at levere grøn omstilling og foretage miljørigtige investeringer.

- På trods af, at fjernvarmesektoren går forrest i den grønne omstilling, hvor andelen af vedvarende energi udgør langt størstedelen af energiproduktionen, så er der ude i de forbrugerejede og kommunalt ejede bestyrelser langt større ambitioner. Men de oplever, at de centralt styrede rammer står i vejen, fortæller Kim Mortensen, der fortsætter:

- Derfor bør det være på tide, at de politiske beslutningstagere tager et kritisk blik på de mange regler og rammer, der begrænser sektoren. Den omsiggribende detailstyring af, hvilke brændsler de enkelte værker skal basere deres energiproduktion på, sammen med alt for usikre rammebetingelser gør livet svært for de mange selskaber. I stedet bør politikerne stole på, at hvis bare det er grønt og vedvarende, så kan de enkelte bestyrelser ude i selskaberne godt selv træffe beslutning om, hvad der er rigtigt for dem, udtaler branchedirektøren.

Undersøgelsen er gennemført i perioden 7. juni til 5. juli 2018 af EY og PLUSS, der i alt har spurgt 606 beslutningstagere i forsyningsselskaberne indenfor vand, varme og affald. 

Vi mener

21. sep 2018 Debat

Brug biomassen, hvor den gør størst gavn

Kraftvarmekravet betyder, at der kan være mere biomasse på vej i en tid, hvor politikerne ønsker at begrænse udbygningen af biomasse. Men så bør vi anvende den, hvor den gør størst gavn, skriver Rune Moesgaard i et indlæg på Energy Supply.

12. sep 2018 Debat

Forældet lovgivning spænder ben for forsyningssikkerheden

Den tørre sommer har understreget, at vi har brug for fleksibilitet på kraftvarmeværkerne frem for rigide bindinger til tvungen samproduktion, skriver Kim Behnke, der er vicedirektør i Dansk Fjernvarme.

31. aug 2018 Høringssvar

Nedsættelse af støttesats til biogas til opgradering og elproduktion

Dansk Fjernvarme er ikke enig i Energistyrelsens vurdering af støtte til biogas som EU-stridig og overkompenserende. Vi finder timingen meget uheldig og anbefaler at udskyde nedsættelse af støtten. Læs hele høringssvaret her.

23. aug 2018 Høringssvar

Fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning

Dansk Fjernvarme anbefaler, at lovforslaget indrettes, så tilskuddet fastlægges ensartet så det sikres at samtlige værker fortsætter med biomassekraftvarme også efter afskrivningen af anlæg. Læs hele høringssvaret her.

07. maj 2018 Pressemeddelelse

Bæredygtig biomasse er værn mod kul i Danmark

I en ny rapport om biomasse sår Klimarådet tvivl om, hvorvidt biomassen anvendt på de danske kraftvarmeværker reelt er bæredygtig. Det mener Dansk Fjernvarme, der minder om, at alternativet er kul.

03. maj 2018 Pressemeddelelse

Fornuftig målrettet reduktion af elvarmeafgiften

Socialdemokratiets forslag om en permanent målrettet reduktion i elvarmeafgiften får roser fra Dansk Fjernvarme, der samtidig hæfter sig ved at langt mere overskudsvarme skal udnyttes.

Leder

27. aug 2018 Leder

Usikkerhed skygger over Energiaftale

Trods alles forudsigelser om det modsatte, lykkedes det et meget bredt flertal på Christiansborg at lande en ny aftale på energiområdet lige før sommerferien. Det gik desværre så stærkt, at politikerne ikke blev helt færdige og efterlod en række spørgsmål ubesvarede.

Jeg glæder mig over, at det er blevet...Læs mere

16. aug 2018 Debat

Dumt at satse på én energikilde

Tørken har reduceret mængden af halm til opvarmning, men vi slipper for kæmpe prisudsving, fordi selskaberne har investeret i flere teknologier. Rekordsommeren minder os om, hvorfor det er uklogt at satse på en energikilde alene, skriver vicedirektør i Dansk Fjernvarme Kim Behnke i et indlæg på Altinget.

10. aug 2018 Debat

To udfordringer - en løsning

Tørken og grundbeløbets bortfald kommer til at betyde prisstigninger på fjernvarmen. Men Dansk Fjernvarme har en løsning, der slår to fluer med ét smæk, skriver Kim Behnke i et indlæg på Energy Supply.

08. aug 2018 Debat

Brug af overskudsvarme bør sikres

Der er al mulig grund til at få de rette rammebetingelser på plads, så vi kan udnytte overskudsvarmen i Danmark, skriver Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme og Henrik Hansen, direktør i Datacenter Industrien i et indlæg i Børsen.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

24. maj 2018 Høringssvar

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af energilagring

Dansk Fjernvarme har stor interesse i den nye ordning, der yder støtte til energilagringsprojekter. Men Dansk Fjernvarme har en række bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse, herunder af den foreslåede tidsfrist til ansøgninger er meget kort.

17. maj 2018 Høringssvar

Ændringer af Bygningsreglementet

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar, hvor vi udtrykker en klar holdning om, at Bygningsreglementets regler omkring bygningers energimæssige ydeevne bør være ens for alle forsyningsformer. Derudover stiller vi spørgsmål ved, om der i energirammen er ligestilling mellem lokal og ekstern produktion af vedvarende energi. Læs hele høringssvaret her.