07. maj 2018 Pressemeddelelse

Bæredygtig biomasse er værn mod kul i Danmark

I en ny rapport om biomasse sår Klimarådet tvivl om, hvorvidt biomassen anvendt på de danske kraftvarmeværker reelt er bæredygtig. Det mener Dansk Fjernvarme, der minder om, at alternativet er kul.

Dansk Fjernvarme mener brancheaftalen er garant for bæredygtig biomasse i Danmark

I brancheaftalen om bæredygtig biomasse forpligter selskaberne bag aftalen sig til udelukkende at bruge bæredygtig biomasse, eksempelvis fra skove, hvor der sikres genplantning, hvor biodiversiteten bevares, etc. Aftalen, der er endelig implementeret om halvandet år, vil sikre, at selskaberne bag aftalen anvender 100 procent bæredygtig biomasse.

- Det er meget positivt, at Klimarådet anerkender, at biomassen kan være bæredygtig. Dog virker det som om, at Klimarådet stiller spørgsmålstegn ved om den biomasse, der anvendes i dag også er bæredygtig ved at kræve øget kontrol og hæve dokumentationskravene. Det mener jeg er en betænkelig tilgang til at regulere den samlede anvendelse af biomasse, hvor særligt biomassen til individuel opvarmning i dag ikke er underlagt de samme skærpede krav som selskaberne bag brancheaftalen er, siger Kate Wieck-Hansen, teknisk konsulent i Dansk Fjernvarme, der fortsætter:

- Den årlige rapport som selskaberne bag brancheaftalen hvert år skal udfylde og offentliggøre for at dokumentere biomassens bæredygtighed, skal verificeres af en uafhængig 3.-part, hvilket netop er med til at styrke aftalen og sikre biomassens bæredygtighed.

Nye afgifter er en farlig vej
Klimarådet foreslår, at afgiften på biomasse differentieres alt efter hvordan den enkelte type biomasse påvirker klimaet. Konkret anbefaler Klimaråddet, at Regeringen igangsætter et arbejde med at udvikle indikatorer til vurdering af biomassens bæredygtighed.

- Vi har i brancheaftalen nogle helt konkrete mål, der skal indfries før end biomassen kan få betegnelsen bæredygtig. Vi vil fra branchens side gerne drøfte om denne aftale skal videreudvikles. Men indtil da er det afgørende at erkende at biomasse er og bliver en vigtig trædesten frem mod det lavemissionssamfund som et flertal ønsker. Og p.t. kan ændringer af biomassens vilkår let føre til øget kulforbrug da alternativet til biomasse, langt de fleste steder er kul, siger Kate Wieck-Hansen.

Dansk Fjernvarme pointerer, at der på længere sigt er muligheder for at begrænse brugen af biomasse i de store byer. Det kræver dog en vis udvikling af teknologierne i stor skala.

- Hvis varmeværkerne i de store byer over tid skal udfase biomassen kan det ikke klares med vind og sol alene, der skal andre teknologier til, som først skal udvikles til brug i stor skala. Geotermi kan levere et stort bidrag til den grønne omstilling også i de store byer, siger Kate Wieck-Hansen og fortsætter:

- Desværre er der i dag ikke god økonomi for selskaberne i at undersøge og udnytte geotermi i de store byer. Det vil derfor give god mening at indføre målrettede tiltag mod nye teknologier, såsom geotermi, der vil sikre, at fremtidens klimavenlige teknologier kan indføres i stor skala.

Vi mener

12. sep 2018 Debat

Forældet lovgivning spænder ben for forsyningssikkerheden

Den tørre sommer har understreget, at vi har brug for fleksibilitet på kraftvarmeværkerne frem for rigide bindinger til tvungen samproduktion, skriver Kim Behnke, der er vicedirektør i Dansk Fjernvarme.

31. aug 2018 Høringssvar

Nedsættelse af støttesats til biogas til opgradering og elproduktion

Dansk Fjernvarme er ikke enig i Energistyrelsens vurdering af støtte til biogas som EU-stridig og overkompenserende. Vi finder timingen meget uheldig og anbefaler at udskyde nedsættelse af støtten. Læs hele høringssvaret her.

23. aug 2018 Høringssvar

Fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning

Dansk Fjernvarme anbefaler, at lovforslaget indrettes, så tilskuddet fastlægges ensartet så det sikres at samtlige værker fortsætter med biomassekraftvarme også efter afskrivningen af anlæg. Læs hele høringssvaret her.

16. aug 2018 Debat

Dumt at satse på én energikilde

Tørken har reduceret mængden af halm til opvarmning, men vi slipper for kæmpe prisudsving, fordi selskaberne har investeret i flere teknologier. Rekordsommeren minder os om, hvorfor det er uklogt at satse på en energikilde alene, skriver vicedirektør i Dansk Fjernvarme Kim Behnke i et indlæg på Altinget.

24. maj 2018 Pressemeddelelse

Fjernvarmeprisen falder til rekordlavt niveau

Ny opgørelse fra Energitilsynet viser, at prisen på fjernvarme er faldet med 3,8 procent. Dansk Fjernvarme glæder sig over udviklingen, men efterlyser lovændringer, hvis den skal fortsætte.

03. maj 2018 Pressemeddelelse

Fornuftig målrettet reduktion af elvarmeafgiften

Socialdemokratiets forslag om en permanent målrettet reduktion i elvarmeafgiften får roser fra Dansk Fjernvarme, der samtidig hæfter sig ved at langt mere overskudsvarme skal udnyttes.

Leder

27. aug 2018 Leder

Usikkerhed skygger over Energiaftale

Trods alles forudsigelser om det modsatte, lykkedes det et meget bredt flertal på Christiansborg at lande en ny aftale på energiområdet lige før sommerferien. Det gik desværre så stærkt, at politikerne ikke blev helt færdige og efterlod en række spørgsmål ubesvarede.

Jeg glæder mig over, at det er blevet...Læs mere

10. aug 2018 Debat

To udfordringer - en løsning

Tørken og grundbeløbets bortfald kommer til at betyde prisstigninger på fjernvarmen. Men Dansk Fjernvarme har en løsning, der slår to fluer med ét smæk, skriver Kim Behnke i et indlæg på Energy Supply.

08. aug 2018 Debat

Brug af overskudsvarme bør sikres

Der er al mulig grund til at få de rette rammebetingelser på plads, så vi kan udnytte overskudsvarmen i Danmark, skriver Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme og Henrik Hansen, direktør i Datacenter Industrien i et indlæg i Børsen.

14. jun 2018 Debat

Gassektorens grønne omstilling skal gevaldigt op i tempo

Naturgas har fortsat en rolle i det danske energisystem og i fjernvarmen, men det kræver, at de sidste 90 procent af gassen omstilles til grøn energi uden de meget høje subsidier, de får i dag, skriver Dansk Fjernvarmes økonomiske konsulent Anders Jespersen i et modsvar til gasselskaberne i Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

24. maj 2018 Høringssvar

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af energilagring

Dansk Fjernvarme har stor interesse i den nye ordning, der yder støtte til energilagringsprojekter. Men Dansk Fjernvarme har en række bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse, herunder af den foreslåede tidsfrist til ansøgninger er meget kort.

17. maj 2018 Høringssvar

Ændringer af Bygningsreglementet

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar, hvor vi udtrykker en klar holdning om, at Bygningsreglementets regler omkring bygningers energimæssige ydeevne bør være ens for alle forsyningsformer. Derudover stiller vi spørgsmål ved, om der i energirammen er ligestilling mellem lokal og ekstern produktion af vedvarende energi. Læs hele høringssvaret her.