07. maj 2018 Pressemeddelelse

Bæredygtig biomasse er værn mod kul i Danmark

I en ny rapport om biomasse sår Klimarådet tvivl om, hvorvidt biomassen anvendt på de danske kraftvarmeværker reelt er bæredygtig. Det mener Dansk Fjernvarme, der minder om, at alternativet er kul.

Dansk Fjernvarme mener brancheaftalen er garant for bæredygtig biomasse i Danmark

I brancheaftalen om bæredygtig biomasse forpligter selskaberne bag aftalen sig til udelukkende at bruge bæredygtig biomasse, eksempelvis fra skove, hvor der sikres genplantning, hvor biodiversiteten bevares, etc. Aftalen, der er endelig implementeret om halvandet år, vil sikre, at selskaberne bag aftalen anvender 100 procent bæredygtig biomasse.

- Det er meget positivt, at Klimarådet anerkender, at biomassen kan være bæredygtig. Dog virker det som om, at Klimarådet stiller spørgsmålstegn ved om den biomasse, der anvendes i dag også er bæredygtig ved at kræve øget kontrol og hæve dokumentationskravene. Det mener jeg er en betænkelig tilgang til at regulere den samlede anvendelse af biomasse, hvor særligt biomassen til individuel opvarmning i dag ikke er underlagt de samme skærpede krav som selskaberne bag brancheaftalen er, siger Kate Wieck-Hansen, teknisk konsulent i Dansk Fjernvarme, der fortsætter:

- Den årlige rapport som selskaberne bag brancheaftalen hvert år skal udfylde og offentliggøre for at dokumentere biomassens bæredygtighed, skal verificeres af en uafhængig 3.-part, hvilket netop er med til at styrke aftalen og sikre biomassens bæredygtighed.

Nye afgifter er en farlig vej
Klimarådet foreslår, at afgiften på biomasse differentieres alt efter hvordan den enkelte type biomasse påvirker klimaet. Konkret anbefaler Klimaråddet, at Regeringen igangsætter et arbejde med at udvikle indikatorer til vurdering af biomassens bæredygtighed.

- Vi har i brancheaftalen nogle helt konkrete mål, der skal indfries før end biomassen kan få betegnelsen bæredygtig. Vi vil fra branchens side gerne drøfte om denne aftale skal videreudvikles. Men indtil da er det afgørende at erkende at biomasse er og bliver en vigtig trædesten frem mod det lavemissionssamfund som et flertal ønsker. Og p.t. kan ændringer af biomassens vilkår let føre til øget kulforbrug da alternativet til biomasse, langt de fleste steder er kul, siger Kate Wieck-Hansen.

Dansk Fjernvarme pointerer, at der på længere sigt er muligheder for at begrænse brugen af biomasse i de store byer. Det kræver dog en vis udvikling af teknologierne i stor skala.

- Hvis varmeværkerne i de store byer over tid skal udfase biomassen kan det ikke klares med vind og sol alene, der skal andre teknologier til, som først skal udvikles til brug i stor skala. Geotermi kan levere et stort bidrag til den grønne omstilling også i de store byer, siger Kate Wieck-Hansen og fortsætter:

- Desværre er der i dag ikke god økonomi for selskaberne i at undersøge og udnytte geotermi i de store byer. Det vil derfor give god mening at indføre målrettede tiltag mod nye teknologier, såsom geotermi, der vil sikre, at fremtidens klimavenlige teknologier kan indføres i stor skala.

Vi mener

16. jun 2018 Folkemøde

KL-formand advarer mod investeringsstop

Jacob Bjerregaard gæstede Energi på Toppen på Bornholm, hvor han advarede mod et investeringsstop, hvis tilslutnings- og forblivelsespligten ophæves. 

16. jun 2018 Folkemøde

Billedhjul: Forsyningssektoren er hele fundamentet

Fredag var der en livlig debat i Forsyningsteltet på Folkemødet 2018, hvor det demokratiske ejerskab til vores fælles forsyning var hovedemnet, og alle debattører var enige om, at forsyningssektoren udgør vores fælles samfundsfundament. 

15. jun 2018 Folkemøde

Pia Olsen Dyhr: Ambitionerne skal op og elafgiften ud

Der skal meget højere ambitioner til, førend SF går med i en ny energipolitiskaftale, lød det fra SF’s formand Pia Olsen Dyhr i en tale ved Dansk Fjernvarmes arrangement under Folkemødet.

15. jun 2018 Folkemøde

Hvad sker der på Folkemødet fredag den 15. juni?

Der er Energi på Toppen og grundbeløb samt profit på vand, varme og affald på dagens folkemødemenu. Og så skal Dansk Fjernvarmes direktør, Kim Mortensen til jobsamtale.

25. apr 2018 Pressemeddelelse

Flot udspil om elvarmeafgift

Regeringen præsenterer i dag et forslag om en permanent reduktion af elvarmeafgiften. Det bringer de store smil frem hos Dansk Fjernvarme, der roser forslaget.

18. apr 2018 Pressemeddelelse

Energiens eksportstjerner: Hold fast i et stærkt hjemmemarked

Et stærkt hjemmemarked for energi og forsyning er afgørende for industriens muligheder på eksportmarkedet og bør derfor stå centralt i en ny energiaftale. Sådan lyder budskabet fra vind-, vand- og varmesektoren forud for en konference om industriens eksportmuligheder.

Leder

18. jun 2018 Leder

Løsningerne ligger på bordet

Selvom der er afstand mellem de politiske partier, der forhandler en ny energipolitisk aftale, bør de kunne nå hinanden i en aftale, der sætter retning på den grønne omstilling.

Partierne bør kunne blive enige om en ambitiøs udbygning med havvind, et fokus på forskning og udvikling og en øget elektrificering med initiativer, der er målrettet et intelligent...Læs mere

14. jun 2018 Debat

Gassektorens grønne omstilling skal gevaldigt op i tempo

Naturgas har fortsat en rolle i det danske energisystem og i fjernvarmen, men det kræver, at de sidste 90 procent af gassen omstilles til grøn energi uden de meget høje subsidier, de får i dag, skriver Dansk Fjernvarmes økonomiske konsulent Anders Jespersen i et modsvar til gasselskaberne i Altinget.

07. jun 2018 Debat

Fjernvarmen effektiviserer - og bliver grønnere

Dansk Industri mener, at forbrugerne selv skal kunne bestemme, hvor varmen kommer fra. Men i de mindre provinsbyer vil omkostningerne stige markant for de forbrugere, der lades tilbage i fællesskabet, skriver Rune Moesgaard i et indlæg på Altinget.

25. maj 2018 Debat

Høj tilslutning giver stordriftsfordele og grønne løsninger

Dansk Energi argumenterer for det frie valg af fjernvarme. Det vil da også give forretning til DEs medlemmer, men det er langt fra energieffektivt, mener Rune Moesgaard fra Dansk Fjernvarme i et indlæg på Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

24. maj 2018 Høringssvar

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af energilagring

Dansk Fjernvarme har stor interesse i den nye ordning, der yder støtte til energilagringsprojekter. Men Dansk Fjernvarme har en række bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse, herunder af den foreslåede tidsfrist til ansøgninger er meget kort.

17. maj 2018 Høringssvar

Ændringer af Bygningsreglementet

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar, hvor vi udtrykker en klar holdning om, at Bygningsreglementets regler omkring bygningers energimæssige ydeevne bør være ens for alle forsyningsformer. Derudover stiller vi spørgsmål ved, om der i energirammen er ligestilling mellem lokal og ekstern produktion af vedvarende energi. Læs hele høringssvaret her.