25. apr 2018 Pressemeddelelse

Flot udspil om elvarmeafgift

Regeringen præsenterer i dag et forslag om en permanent reduktion af elvarmeafgiften. Det bringer de store smil frem hos Dansk Fjernvarme, der roser forslaget.

Ros til regeringen for udspil om permanent lavere elvarmeafgift fra fjernvarmeselskabernes brancheforening

Regeringen vil reducere elvarmeafgiften permanent fra de cirka 40 øre pr. kWh i dag til 15 øre pr. kWh. Sådan lyder forslaget fra regeringen i dag i Altinget, hvor skatteminister Karsten Lauritzen præsenterer forslaget.

En reduktion i elvarmeafgiften på det niveau er et rigtig godt skridt på vejen til at sikre økonomi i, at fjernvarmeselskaberne kan investere i eldrevne varmepumper. Det vil sikre en bedre udnyttelse af den stigende mængde strøm fra vindmøllerne til opvarmning i fjernvarmen.

- Hvis der kan samles flertal i Folketinget til dette forslag, så er det en rigtig god nyhed for fjernvarmekunderne. Det vil gøre det billigere at være fjernvarmekunde, og det vil give fjernvarmeselskaberne mulighed for at bruge vindmøllestrømmen, når der ellers ikke er efterspørgsel efter el, siger Kim Mortensen, der er direktør i fjernvarmeselskabernes brancheforening Dansk Fjernvarme.

Regeringens forslag styrker kollektiv opvarmning
Dansk Fjernvarmes analyser viser, at en reduktion, hvor elvarmeafgiften lander på 15 øre. pr. kWh. lige præcis er det niveau, der sikrer bedst mulig økonomi i varmepumper i fjernvarmen.

- Det er klart, at hvis man alene tjener penge på at sælge el, så ønsker man sig så lav en afgift som overhovedet muligt, med øget elforbrug til følge. Men hvis man er optaget af at skabe et sammenhængende energisystem, hvor fjernvarme og de mange års investeringer i infrastruktur, udnyttes bedst muligt og fjernvarmens evne som lager for vindmøllestrøm styrkes, så har man en interesse i at afgiften lander på et niveau, der styrker den kollektive opvarmning, siger Kim Mortensen, der repræsenterer landets 400 fjernvarmeselskaber.

Lavere elvarmeafgift står højt på ønskelisten
Hvis fjernvarmeselskaberne skal bruge den stigende mængde vindmøllestrøm og samtidig have mulighed for at udnytte de store mængder overskudsvarme, der blandt andet kommer fra de mange nye datacentre, kræver det, at de får økonomi i at investere i kollektive varmepumper. Det har den høje elvarmeafgift, samt en høj afgift på selve overskudsvarmen indtil i dag stået i vejen for. Derfor har de mange fjernvarmeselskaber, der har adgang til billig overskudsvarme fra industrien, haft en lavere elvarmeafgift højt på ønskelisten.

- Jeg er rigtig glad for, at regeringen har lyttet til fjernvarmeselskaberne, der netop har efterlyst en permanent reduktion i elvarmeafgiften. Det fortjener regeringen ros for. Nu vil vi så afvente regeringens samlede udspil, hvor vi håber de vil præsentere flere forslag, der kan hjælpe selskaberne med at reducere prisen på fjernvarme, siger Kim Mortensen, der fortsætter:

- Jeg håber at regeringen også har lyttet til de mange fjernvarmeselskaber, der ønsker større frihedsgrader og derfor ophæver de forældede krav om, at selskaberne både skal producere el og varme og samtidig ophæver tvangsbindingen til dyr naturgas, som selskaberne er bundne til.


Dansk Fjernvarme:
Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for landets 400 fjernvarmeselskaber og dækker 99 % af fjernvarmemarkedet samt 40 % af den samlede termiske elkapacitet i Danmark.

3,6 mio. danskere eller cirka 1,7 mio. husstande har fjernvarme. Det svarer til, at mere end 64 % af danskerne får deres opvarmning leve­ret gennem et fjernvarmerør.

Fjernvarmesektoren i Danmark beskæftiger i alt cirka 10.800 - godt 1.800 i selve varmeforsyningen og 9.000 i industrien med udvikling og produktion eller rådgivning. Mens antallet i selve varmeforsyningen har været konstant de seneste 5 år, er antallet af ansatte i indu­strien steget med i gennemsnit cirka 3 % årligt.

Vi mener

16. aug 2018 Debat

Dumt at satse på én energikilde

Tørken har reduceret mængden af halm til opvarmning, men vi slipper for kæmpe prisudsving, fordi selskaberne har investeret i flere teknologier. Rekordsommeren minder os om, hvorfor det er uklogt at satse på en energikilde alene, skriver vicedirektør i Dansk Fjernvarme Kim Behnke i et indlæg på Altinget.

10. aug 2018 Debat

To udfordringer - en løsning

Tørken og grundbeløbets bortfald kommer til at betyde prisstigninger på fjernvarmen. Men Dansk Fjernvarme har en løsning, der slår to fluer med ét smæk, skriver Kim Behnke i et indlæg på Energy Supply.

08. aug 2018 Debat

Brug af overskudsvarme bør sikres

Der er al mulig grund til at få de rette rammebetingelser på plads, så vi kan udnytte overskudsvarmen i Danmark, skriver Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme og Henrik Hansen, direktør i Datacenter Industrien i et indlæg i Børsen.

16. jun 2018 Folkemøde

KL-formand advarer mod investeringsstop

Jacob Bjerregaard gæstede Energi på Toppen på Bornholm, hvor han advarede mod et investeringsstop, hvis tilslutnings- og forblivelsespligten ophæves. 

03. maj 2018 Pressemeddelelse

Fornuftig målrettet reduktion af elvarmeafgiften

Socialdemokratiets forslag om en permanent målrettet reduktion i elvarmeafgiften får roser fra Dansk Fjernvarme, der samtidig hæfter sig ved at langt mere overskudsvarme skal udnyttes.

26. apr 2018 Pressemeddelelse

Energiudspil vil give grønnere og billigere fjernvarme

Der er ros fra fjernvarmeselskabernes brancheforening, Dansk Fjernvarme, til regeringen for sit udspil til en ny energipolitisk aftale. Mere frihed til selskaberne og forslag om en reduceret elvarmeafgift, har længe stået højt på fjernvarmeselskabernes ønskeseddel.

Leder

18. jun 2018 Leder

Løsningerne ligger på bordet

Selvom der er afstand mellem de politiske partier, der forhandler en ny energipolitisk aftale, bør de kunne nå hinanden i en aftale, der sætter retning på den grønne omstilling.

Partierne bør kunne blive enige om en ambitiøs udbygning med havvind, et fokus på forskning og udvikling og en øget elektrificering med initiativer, der er målrettet et intelligent...Læs mere

14. jun 2018 Debat

Gassektorens grønne omstilling skal gevaldigt op i tempo

Naturgas har fortsat en rolle i det danske energisystem og i fjernvarmen, men det kræver, at de sidste 90 procent af gassen omstilles til grøn energi uden de meget høje subsidier, de får i dag, skriver Dansk Fjernvarmes økonomiske konsulent Anders Jespersen i et modsvar til gasselskaberne i Altinget.

07. jun 2018 Debat

Fjernvarmen effektiviserer - og bliver grønnere

Dansk Industri mener, at forbrugerne selv skal kunne bestemme, hvor varmen kommer fra. Men i de mindre provinsbyer vil omkostningerne stige markant for de forbrugere, der lades tilbage i fællesskabet, skriver Rune Moesgaard i et indlæg på Altinget.

25. maj 2018 Debat

Høj tilslutning giver stordriftsfordele og grønne løsninger

Dansk Energi argumenterer for det frie valg af fjernvarme. Det vil da også give forretning til DEs medlemmer, men det er langt fra energieffektivt, mener Rune Moesgaard fra Dansk Fjernvarme i et indlæg på Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

24. maj 2018 Høringssvar

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af energilagring

Dansk Fjernvarme har stor interesse i den nye ordning, der yder støtte til energilagringsprojekter. Men Dansk Fjernvarme har en række bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse, herunder af den foreslåede tidsfrist til ansøgninger er meget kort.

17. maj 2018 Høringssvar

Ændringer af Bygningsreglementet

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar, hvor vi udtrykker en klar holdning om, at Bygningsreglementets regler omkring bygningers energimæssige ydeevne bør være ens for alle forsyningsformer. Derudover stiller vi spørgsmål ved, om der i energirammen er ligestilling mellem lokal og ekstern produktion af vedvarende energi. Læs hele høringssvaret her.