27. feb 2018 Pressemeddelelse

Rådet overser effektiv CO2-reduktion

I Det Miljøøkonomiske Råds årlige rapport leverer Rådet en række fornuftige løsninger til reduktion af CO2-udslippet udenfor kvotesektoren. Men ifølge Dansk Fjernvarme overser Rådet de mest omkostningseffektive løsninger. 

Rune Moesgaard
Rådet overser den helt indlysende løsning, nemlig at flytte en del af udslippet udenfor kvoten og ind i den kvoteomfattede fjernvarme, siger Rune Moesgaard, politisk chef i Dansk Fjernvarme.

Den individuelle opvarmning sker i dag især med olie, naturgas og elovne, og udgør 31 procent af den samlede CO2-udledning udenfor kvotesektoren. Nu præsenterer Det Miljøøkonomiske Råd flere forslag til løsninger, der kan reducere udslippet.

Men ifølge Dansk Fjernvarme overser Rådet en af de mest omkostningseffektive værktøjer, der vil kunne reducere udslippet markant.

- Rådet leverer flere spændende bud på, hvordan vi omkostningseffektivt reducerer CO2-udslippet udenfor kvotesektoren. Men Rådet overser den helt indlysende løsning, nemlig at flytte en del af udslippet udenfor kvoten og ind i den kvoteomfattede fjernvarme, siger Rune Moesgaard, politisk chef i Dansk Fjernvarme, der er brancheorganisation for landets 400 fjernvarmeselskaber.

Det er en skam, mener Dansk Fjernvarme, der mener at ligge inde med nøglen til den billigste reduktion udenfor kvotesektoren.

- Vi har i dag små 200 fjernvarmeværker, der er bundet til at fyre med dyr naturgas, hvoraf de mange mindre værker i dag ligger udenfor kvotesektoren. Fjernvarme, der har som mål at blive CO2-neutral i 2030, står allerede overfor en bunden opgave med at smide den fossile energi på porten. Hvis fjernvarmeværkerne fik lov til selv at vælge, hvilken miljøvenlig energiproduktion der er bedst og billigst for dem, vil de kunne levere et markant bidrag også udenfor kvotesektoren, lyder det fra Rune Moesgaard.

Husk fortsat energibesparelserne
Fjernvarmeselskaberne har gode vilkår for at påtage sig forpligtigelser udenfor kvotesektoren. Men desværre står en række regler og love i vejen. Det gælder både kravene om, at udvalgte fjernvarmeselskaber skal fyre med afgiftstung naturgas og kravet om, at de skal producere både el og varme, skønt behovet for elproduktion er stærkt nedadgående.

- Vi har alle tiders mulighed for omkostningseffektivt at reducere vores CO2-udslip. Men det kræver, at fjernvarmeselskaberne får løftet nogle af de forældede krav, der i dag hindrer, at de kan vælge at investere i de mest omkostningseffektive teknologier, siger Rune Moesgaard og fortsætter:

- Der er samtidig brug for en fokuseret indsats på at reducere det samlede energiforbrug. Så længe der fortsat er fossile brændsler i indenlandsproduceret og importeret strøm, bør energispareindsatsen målrettes tiltag, der sikrer reel CO2-reduktion.

Vi mener

09. feb 2018 Debat

Der er brug for en politisk håndsrækning til fjernvarmekunderne

Uret tikker for de mange varmeforbrugere, der om blot 11 måneder har udsigt til store prisstigninger. Heldigvis ligger løsningerne lige for. Men det kræver en aktiv indsats fra både forbrugere, varmeværker og politikerne, skriver Jesper Koch i et indlæg i Altinget.

24. jan 2018 Debat

Bæredygtig biomasse er en grøn trædesten

Biomassen er det bedste alternativ til kul - både når det handler om de større byer, men også på nationalt plan for at imødekomme målsætninger om en grøn omstilling af vores kraftvarmeværker. 

23. jan 2018 Debat

En lavere elafgift er ikke svaret på alt

Der skal mere til end en sænket elafgift, hvis fjernvarmeværkernes udfordringer skal løses. Giv eltariffer et grundigt eftersyn, og ophæv de rigide krav til kraftvarme og brændselsvalg, som står i vejen for billig og miljøvenlig fjernvarme, skriver Jesper Koch, analysechef i Grøn Energi. 

15. jan 2018 Debat

Hvorfor ikke lave en billig grøn omstilling?

Den billigste energi er den, som ikke er nødvendig at producere. Hvis vi med den kommende energiaftale skal nå målet om at omstille til et fossiluafhængigt samfund, er energieffektiviseringer derfor en helt afgørende del af løsningen. I hvert fald, hvis man har ambitioner om, at omstillingen skal ske billigst muligt, skriver en række aktører i Altinget.

27. dec 2017 Pressemeddelelse

Tidlig nytårsgave til fjernvarmeforbrugerne

Prisen på fjernvarme er faldet i 2017 – særligt blandt de selskaber, der har de højeste priser. Det viser en ny prisstatistik fra Energitilsynet. Det glæder Dansk Fjernvarme, der dog ser risiko for prisstigninger forude.

27. dec 2017 Pressemeddelelse

Fjernvarmekunder sparer penge på lunt 2017

2017 har været et mildt år. Selvom sommeren var kold, var vinteren lun. Det viser Dansk Fjernvarmes opgørelse af graddage. Det luner hos fjernvarmekunderne, der i gennemsnit har sparet knap 1000 kroner.

Leder

13. mar 2018 Leder

Hvem piber?

”Hør nu her, Kim. Fjernvarmeværkerne piber, når de siger, at de ikke kan undvære grundbeløbet”. Den kommentar og andre, der minder om den, har jeg hørt flere gange. Præmissen er, at hvis et fjernvarmeselskab, der modtager grundbeløbet, har lavere priser end landsgennemsnittet, får de mere, end de fortjener.

Det er jeg ikke enig i. Hvert enkelt selskab har...

Læs mere

12. dec 2017 Debat

Klumme: Kommer varmepumperne nu?

I den kommende energiaftale, der lægger sporet for 2020-2030, kommer forhåbentlig en yderligere reduktion af elvarmeafgiften. Det vil sætte strøm til fjernvarmen, så vi kan udnytte de store mængder overskudsvarme fra datacentre og industri.

16. nov 2017 Debat

Vi har kompetente bestyrelser i forsyningssektoren

Der skal bestemt være plads til en debat om ejerforholdene i forsyningssektoren. Men hvis vi må supplere teori med fakta fra den virkelige verden får en bedre debat, skriver Dansk Fjernvarmes Rune Moesgaard.

14. nov 2017 Debat

Nej, afbrænding af biomasse går ikke ud over biodiversitet

REPLIK: Det er en misforståelse, at afbrænding af biomasse fra de danske skove forringer biodiversiteten. Efterlades alt i skovene, går det ud over ejernes økonomi og i sidste ende biodiversiteten, skriver Kate Wieck-Hansen. 

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

21. dec 2017 Høringssvar

Forslag til Lov om Forsyningstilsynet

Dansk Fjernvarme kommenterer i samarbejde med Dansk Affaldsforening og Danske Vandværker forslag til ny organisering af Energitilsynet. Læs hele høringssvaret her.

21. dec 2017 Høringssvar

Udkast til ændringsbekendtgørelse til anmeldelsesbekendtgørelsen

Dansk Fjernvarme kommenterer Energitilsynets ændringsbekendtgørelse, der vil medføre ensretning af varmeregnskabsåret. Læs hele høringssvaret her.