27. feb 2018 Pressemeddelelse

Rådet overser effektiv CO2-reduktion

I Det Miljøøkonomiske Råds årlige rapport leverer Rådet en række fornuftige løsninger til reduktion af CO2-udslippet udenfor kvotesektoren. Men ifølge Dansk Fjernvarme overser Rådet de mest omkostningseffektive løsninger. 

Den individuelle opvarmning sker i dag især med olie, naturgas og elovne, og udgør 31 procent af den samlede CO2-udledning udenfor kvotesektoren. Nu præsenterer Det Miljøøkonomiske Råd flere forslag til løsninger, der kan reducere udslippet.

Men ifølge Dansk Fjernvarme overser Rådet en af de mest omkostningseffektive værktøjer, der vil kunne reducere udslippet markant.

- Rådet leverer flere spændende bud på, hvordan vi omkostningseffektivt reducerer CO2-udslippet udenfor kvotesektoren. Men Rådet overser den helt indlysende løsning, nemlig at flytte en del af udslippet udenfor kvoten og ind i den kvoteomfattede fjernvarme, siger Rune Moesgaard, politisk chef i Dansk Fjernvarme, der er brancheorganisation for landets 400 fjernvarmeselskaber.

Det er en skam, mener Dansk Fjernvarme, der mener at ligge inde med nøglen til den billigste reduktion udenfor kvotesektoren.

- Vi har i dag små 200 fjernvarmeværker, der er bundet til at fyre med dyr naturgas, hvoraf de mange mindre værker i dag ligger udenfor kvotesektoren. Fjernvarme, der har som mål at blive CO2-neutral i 2030, står allerede overfor en bunden opgave med at smide den fossile energi på porten. Hvis fjernvarmeværkerne fik lov til selv at vælge, hvilken miljøvenlig energiproduktion der er bedst og billigst for dem, vil de kunne levere et markant bidrag også udenfor kvotesektoren, lyder det fra Rune Moesgaard.

Husk fortsat energibesparelserne
Fjernvarmeselskaberne har gode vilkår for at påtage sig forpligtigelser udenfor kvotesektoren. Men desværre står en række regler og love i vejen. Det gælder både kravene om, at udvalgte fjernvarmeselskaber skal fyre med afgiftstung naturgas og kravet om, at de skal producere både el og varme, skønt behovet for elproduktion er stærkt nedadgående.

- Vi har alle tiders mulighed for omkostningseffektivt at reducere vores CO2-udslip. Men det kræver, at fjernvarmeselskaberne får løftet nogle af de forældede krav, der i dag hindrer, at de kan vælge at investere i de mest omkostningseffektive teknologier, siger Rune Moesgaard og fortsætter:

- Der er samtidig brug for en fokuseret indsats på at reducere det samlede energiforbrug. Så længe der fortsat er fossile brændsler i indenlandsproduceret og importeret strøm, bør energispareindsatsen målrettes tiltag, der sikrer reel CO2-reduktion.

Vi mener

21. sep 2018 Debat

Brug biomassen, hvor den gør størst gavn

Kraftvarmekravet betyder, at der kan være mere biomasse på vej i en tid, hvor politikerne ønsker at begrænse udbygningen af biomasse. Men så bør vi anvende den, hvor den gør størst gavn, skriver Rune Moesgaard i et indlæg på Energy Supply.

12. sep 2018 Debat

Forældet lovgivning spænder ben for forsyningssikkerheden

Den tørre sommer har understreget, at vi har brug for fleksibilitet på kraftvarmeværkerne frem for rigide bindinger til tvungen samproduktion, skriver Kim Behnke, der er vicedirektør i Dansk Fjernvarme.

31. aug 2018 Høringssvar

Nedsættelse af støttesats til biogas til opgradering og elproduktion

Dansk Fjernvarme er ikke enig i Energistyrelsens vurdering af støtte til biogas som EU-stridig og overkompenserende. Vi finder timingen meget uheldig og anbefaler at udskyde nedsættelse af støtten. Læs hele høringssvaret her.

23. aug 2018 Høringssvar

Fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning

Dansk Fjernvarme anbefaler, at lovforslaget indrettes, så tilskuddet fastlægges ensartet så det sikres at samtlige værker fortsætter med biomassekraftvarme også efter afskrivningen af anlæg. Læs hele høringssvaret her.

24. maj 2018 Pressemeddelelse

Fjernvarmeprisen falder til rekordlavt niveau

Ny opgørelse fra Energitilsynet viser, at prisen på fjernvarme er faldet med 3,8 procent. Dansk Fjernvarme glæder sig over udviklingen, men efterlyser lovændringer, hvis den skal fortsætte.

07. maj 2018 Pressemeddelelse

Bæredygtig biomasse er værn mod kul i Danmark

I en ny rapport om biomasse sår Klimarådet tvivl om, hvorvidt biomassen anvendt på de danske kraftvarmeværker reelt er bæredygtig. Det mener Dansk Fjernvarme, der minder om, at alternativet er kul.

Leder

27. aug 2018 Leder

Usikkerhed skygger over Energiaftale

Trods alles forudsigelser om det modsatte, lykkedes det et meget bredt flertal på Christiansborg at lande en ny aftale på energiområdet lige før sommerferien. Det gik desværre så stærkt, at politikerne ikke blev helt færdige og efterlod en række spørgsmål ubesvarede.

Jeg glæder mig over, at det er blevet...Læs mere

16. aug 2018 Debat

Dumt at satse på én energikilde

Tørken har reduceret mængden af halm til opvarmning, men vi slipper for kæmpe prisudsving, fordi selskaberne har investeret i flere teknologier. Rekordsommeren minder os om, hvorfor det er uklogt at satse på en energikilde alene, skriver vicedirektør i Dansk Fjernvarme Kim Behnke i et indlæg på Altinget.

10. aug 2018 Debat

To udfordringer - en løsning

Tørken og grundbeløbets bortfald kommer til at betyde prisstigninger på fjernvarmen. Men Dansk Fjernvarme har en løsning, der slår to fluer med ét smæk, skriver Kim Behnke i et indlæg på Energy Supply.

08. aug 2018 Debat

Brug af overskudsvarme bør sikres

Der er al mulig grund til at få de rette rammebetingelser på plads, så vi kan udnytte overskudsvarmen i Danmark, skriver Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme og Henrik Hansen, direktør i Datacenter Industrien i et indlæg i Børsen.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

24. maj 2018 Høringssvar

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af energilagring

Dansk Fjernvarme har stor interesse i den nye ordning, der yder støtte til energilagringsprojekter. Men Dansk Fjernvarme har en række bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse, herunder af den foreslåede tidsfrist til ansøgninger er meget kort.

17. maj 2018 Høringssvar

Ændringer af Bygningsreglementet

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar, hvor vi udtrykker en klar holdning om, at Bygningsreglementets regler omkring bygningers energimæssige ydeevne bør være ens for alle forsyningsformer. Derudover stiller vi spørgsmål ved, om der i energirammen er ligestilling mellem lokal og ekstern produktion af vedvarende energi. Læs hele høringssvaret her.