27. feb 2018 Pressemeddelelse

Rådet overser effektiv CO2-reduktion

I Det Miljøøkonomiske Råds årlige rapport leverer Rådet en række fornuftige løsninger til reduktion af CO2-udslippet udenfor kvotesektoren. Men ifølge Dansk Fjernvarme overser Rådet de mest omkostningseffektive løsninger. 

Rune Moesgaard
Rådet overser den helt indlysende løsning, nemlig at flytte en del af udslippet udenfor kvoten og ind i den kvoteomfattede fjernvarme, siger Rune Moesgaard, politisk chef i Dansk Fjernvarme.

Den individuelle opvarmning sker i dag især med olie, naturgas og elovne, og udgør 31 procent af den samlede CO2-udledning udenfor kvotesektoren. Nu præsenterer Det Miljøøkonomiske Råd flere forslag til løsninger, der kan reducere udslippet.

Men ifølge Dansk Fjernvarme overser Rådet en af de mest omkostningseffektive værktøjer, der vil kunne reducere udslippet markant.

- Rådet leverer flere spændende bud på, hvordan vi omkostningseffektivt reducerer CO2-udslippet udenfor kvotesektoren. Men Rådet overser den helt indlysende løsning, nemlig at flytte en del af udslippet udenfor kvoten og ind i den kvoteomfattede fjernvarme, siger Rune Moesgaard, politisk chef i Dansk Fjernvarme, der er brancheorganisation for landets 400 fjernvarmeselskaber.

Det er en skam, mener Dansk Fjernvarme, der mener at ligge inde med nøglen til den billigste reduktion udenfor kvotesektoren.

- Vi har i dag små 200 fjernvarmeværker, der er bundet til at fyre med dyr naturgas, hvoraf de mange mindre værker i dag ligger udenfor kvotesektoren. Fjernvarme, der har som mål at blive CO2-neutral i 2030, står allerede overfor en bunden opgave med at smide den fossile energi på porten. Hvis fjernvarmeværkerne fik lov til selv at vælge, hvilken miljøvenlig energiproduktion der er bedst og billigst for dem, vil de kunne levere et markant bidrag også udenfor kvotesektoren, lyder det fra Rune Moesgaard.

Husk fortsat energibesparelserne
Fjernvarmeselskaberne har gode vilkår for at påtage sig forpligtigelser udenfor kvotesektoren. Men desværre står en række regler og love i vejen. Det gælder både kravene om, at udvalgte fjernvarmeselskaber skal fyre med afgiftstung naturgas og kravet om, at de skal producere både el og varme, skønt behovet for elproduktion er stærkt nedadgående.

- Vi har alle tiders mulighed for omkostningseffektivt at reducere vores CO2-udslip. Men det kræver, at fjernvarmeselskaberne får løftet nogle af de forældede krav, der i dag hindrer, at de kan vælge at investere i de mest omkostningseffektive teknologier, siger Rune Moesgaard og fortsætter:

- Der er samtidig brug for en fokuseret indsats på at reducere det samlede energiforbrug. Så længe der fortsat er fossile brændsler i indenlandsproduceret og importeret strøm, bør energispareindsatsen målrettes tiltag, der sikrer reel CO2-reduktion.

Vi mener

16. jun 2018 Folkemøde

KL-formand advarer mod investeringsstop

Jacob Bjerregaard gæstede Energi på Toppen på Bornholm, hvor han advarede mod et investeringsstop, hvis tilslutnings- og forblivelsespligten ophæves. 

16. jun 2018 Folkemøde

Billedhjul: Forsyningssektoren er hele fundamentet

Fredag var der en livlig debat i Forsyningsteltet på Folkemødet 2018, hvor det demokratiske ejerskab til vores fælles forsyning var hovedemnet, og alle debattører var enige om, at forsyningssektoren udgør vores fælles samfundsfundament. 

15. jun 2018 Folkemøde

Pia Olsen Dyhr: Ambitionerne skal op og elafgiften ud

Der skal meget højere ambitioner til, førend SF går med i en ny energipolitiskaftale, lød det fra SF’s formand Pia Olsen Dyhr i en tale ved Dansk Fjernvarmes arrangement under Folkemødet.

15. jun 2018 Folkemøde

Hvad sker der på Folkemødet fredag den 15. juni?

Der er Energi på Toppen og grundbeløb samt profit på vand, varme og affald på dagens folkemødemenu. Og så skal Dansk Fjernvarmes direktør, Kim Mortensen til jobsamtale.

18. apr 2018 Pressemeddelelse

Energiens eksportstjerner: Hold fast i et stærkt hjemmemarked

Et stærkt hjemmemarked for energi og forsyning er afgørende for industriens muligheder på eksportmarkedet og bør derfor stå centralt i en ny energiaftale. Sådan lyder budskabet fra vind-, vand- og varmesektoren forud for en konference om industriens eksportmuligheder.

21. mar 2018 Pressemeddelelse

Branchestatistik: Fjernvarmesektoren holder niveau i udfordret marked

Den danske fjernvarmesektor oplevede øget omsætning og beskæftigelse i 2017, mens eksporten holdt niveau. Det viser Fjernvarmens Branchestatistik 2018. Sektoren savner dog afklaring om fremtidens investeringsvilkår, hvis der skal tempo på udviklingen.

Leder

18. jun 2018 Leder

Løsningerne ligger på bordet

Selvom der er afstand mellem de politiske partier, der forhandler en ny energipolitisk aftale, bør de kunne nå hinanden i en aftale, der sætter retning på den grønne omstilling.

Partierne bør kunne blive enige om en ambitiøs udbygning med havvind, et fokus på forskning og udvikling og en øget elektrificering med initiativer, der er målrettet et intelligent...Læs mere

14. jun 2018 Debat

Gassektorens grønne omstilling skal gevaldigt op i tempo

Naturgas har fortsat en rolle i det danske energisystem og i fjernvarmen, men det kræver, at de sidste 90 procent af gassen omstilles til grøn energi uden de meget høje subsidier, de får i dag, skriver Dansk Fjernvarmes økonomiske konsulent Anders Jespersen i et modsvar til gasselskaberne i Altinget.

07. jun 2018 Debat

Fjernvarmen effektiviserer - og bliver grønnere

Dansk Industri mener, at forbrugerne selv skal kunne bestemme, hvor varmen kommer fra. Men i de mindre provinsbyer vil omkostningerne stige markant for de forbrugere, der lades tilbage i fællesskabet, skriver Rune Moesgaard i et indlæg på Altinget.

25. maj 2018 Debat

Høj tilslutning giver stordriftsfordele og grønne løsninger

Dansk Energi argumenterer for det frie valg af fjernvarme. Det vil da også give forretning til DEs medlemmer, men det er langt fra energieffektivt, mener Rune Moesgaard fra Dansk Fjernvarme i et indlæg på Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

24. maj 2018 Høringssvar

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af energilagring

Dansk Fjernvarme har stor interesse i den nye ordning, der yder støtte til energilagringsprojekter. Men Dansk Fjernvarme har en række bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse, herunder af den foreslåede tidsfrist til ansøgninger er meget kort.

17. maj 2018 Høringssvar

Ændringer af Bygningsreglementet

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar, hvor vi udtrykker en klar holdning om, at Bygningsreglementets regler omkring bygningers energimæssige ydeevne bør være ens for alle forsyningsformer. Derudover stiller vi spørgsmål ved, om der i energirammen er ligestilling mellem lokal og ekstern produktion af vedvarende energi. Læs hele høringssvaret her.