20. feb 2018 Pressemeddelelse

Vand og varme i mål med kodeks for godt bestyrelsesarbejde

Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme præsenterer i dag kodeks for godt bestyrelsesarbejde i de forbrugerejede selskaber.

Hvilket ansvar påhviler bestyrelsen i et forsyningsselskab, og hvornår er det ledelsen i selskabet, der træffer den afgørende beslutning? Det og en lang række andre udfordringer, som forsyningsselskaberne indenfor vand og varme står med, kan de nu finde svaret på i et nyt kodeks for godt bestyrelsesarbejde, som Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme netop har præsenteret.

Allan Weirup, som er direktør i Danske Vandværker, der er brancheorganisation for cirka 2.000 danske vand forsyninger, siger:

- Vi har lagt stor vægt på, at vores kodeks er brugbart, og jeg synes faktisk, at vi er endt med et kodeks, som er sund fornuft sat i system. Samtidig er det et rigtig godt supplement til vandværkernes vedtægter. Mange af de anbefalinger, der indgår i vores nye kodeks, er noget, som man i forvejen - bevidst eller ubevidst – gør ude på vandværkerne, derfor er jeg meget optimistisk i forhold til, at de forbrugerejede forsyninger vil tage godt i mod det.

Forbrugereje skaber naturligt pres
De forbrugerejede vand- og varmeselskaber er drevet non-profit, hvorfor de ikke må opkræve mere, end det koster at producere og levere vand og varme. Omvendt har de heller ikke andre interesser end deres ejeres, der samtidig er deres forbrugere, hvilket skaber et helt naturligt pres for at sikre så billige forsyninger som muligt.

Kim Mortensen, der er direktør i Dansk Fjernvarme, der repræsenterer landets cirka 350 forbrugerejede fjernvarmeselskaber, siger:

- Helt grundlæggende tror jeg, det er svært at finde en sektor, der agerer mere ansvarligt end varmesektoren, der under non-profit regulering har alle incitamenter til at tjene forbrugerne. Når det alligevel har været væsentligt at formulere et selvstændigt kodeks for de forbrugerejede selskaber, så skyldes det, at de mange selskaber har et stigende behov for at formalisere det arbejde, de gør, og få synliggjort den indsats og det ansvar, de i den daglige drift lever op til.

De to brancheorganisationer har i samarbejde med en række medlemmer samt konsulentfirmaet PLUSS Leadership formuleret 24 konkrete anbefalinger fordelt på 6 kategorier, der udgør en samlet beskrivelse af, hvilket ansvar selskaberne forventes at leve op til.

Den 13. juni 2017 kunne DANVA, Danske Vandværker, Affaldsforeningen og Dansk Fjernvarme præsentere kodeks for god selskabsledelse for de kommunalt ejede forsyningsselskaber. I november senere på året kunne elsektoren ved Dansk Energi præsentere et kodeks for de forbrugerejede elselskaber og nu præsenteres et samlet kodeks for de forbrugerejede forsyningsselskaber i vand- og varmesektoren.

Hent publikationen "Kodeks for god selskabsledelse" her.

Vi mener

16. jun 2018 Folkemøde

KL-formand advarer mod investeringsstop

Jacob Bjerregaard gæstede Energi på Toppen på Bornholm, hvor han advarede mod et investeringsstop, hvis tilslutnings- og forblivelsespligten ophæves. 

16. jun 2018 Folkemøde

Billedhjul: Forsyningssektoren er hele fundamentet

Fredag var der en livlig debat i Forsyningsteltet på Folkemødet 2018, hvor det demokratiske ejerskab til vores fælles forsyning var hovedemnet, og alle debattører var enige om, at forsyningssektoren udgør vores fælles samfundsfundament. 

15. jun 2018 Folkemøde

Pia Olsen Dyhr: Ambitionerne skal op og elafgiften ud

Der skal meget højere ambitioner til, førend SF går med i en ny energipolitiskaftale, lød det fra SF’s formand Pia Olsen Dyhr i en tale ved Dansk Fjernvarmes arrangement under Folkemødet.

15. jun 2018 Folkemøde

Hvad sker der på Folkemødet fredag den 15. juni?

Der er Energi på Toppen og grundbeløb samt profit på vand, varme og affald på dagens folkemødemenu. Og så skal Dansk Fjernvarmes direktør, Kim Mortensen til jobsamtale.

26. apr 2018 Pressemeddelelse

Energiudspil vil give grønnere og billigere fjernvarme

Der er ros fra fjernvarmeselskabernes brancheforening, Dansk Fjernvarme, til regeringen for sit udspil til en ny energipolitisk aftale. Mere frihed til selskaberne og forslag om en reduceret elvarmeafgift, har længe stået højt på fjernvarmeselskabernes ønskeseddel.

25. apr 2018 Pressemeddelelse

Flot udspil om elvarmeafgift

Regeringen præsenterer i dag et forslag om en permanent reduktion af elvarmeafgiften. Det bringer de store smil frem hos Dansk Fjernvarme, der roser forslaget.

Leder

18. jun 2018 Leder

Løsningerne ligger på bordet

Selvom der er afstand mellem de politiske partier, der forhandler en ny energipolitisk aftale, bør de kunne nå hinanden i en aftale, der sætter retning på den grønne omstilling.

Partierne bør kunne blive enige om en ambitiøs udbygning med havvind, et fokus på forskning og udvikling og en øget elektrificering med initiativer, der er målrettet et intelligent...Læs mere

14. jun 2018 Debat

Gassektorens grønne omstilling skal gevaldigt op i tempo

Naturgas har fortsat en rolle i det danske energisystem og i fjernvarmen, men det kræver, at de sidste 90 procent af gassen omstilles til grøn energi uden de meget høje subsidier, de får i dag, skriver Dansk Fjernvarmes økonomiske konsulent Anders Jespersen i et modsvar til gasselskaberne i Altinget.

07. jun 2018 Debat

Fjernvarmen effektiviserer - og bliver grønnere

Dansk Industri mener, at forbrugerne selv skal kunne bestemme, hvor varmen kommer fra. Men i de mindre provinsbyer vil omkostningerne stige markant for de forbrugere, der lades tilbage i fællesskabet, skriver Rune Moesgaard i et indlæg på Altinget.

25. maj 2018 Debat

Høj tilslutning giver stordriftsfordele og grønne løsninger

Dansk Energi argumenterer for det frie valg af fjernvarme. Det vil da også give forretning til DEs medlemmer, men det er langt fra energieffektivt, mener Rune Moesgaard fra Dansk Fjernvarme i et indlæg på Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

24. maj 2018 Høringssvar

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af energilagring

Dansk Fjernvarme har stor interesse i den nye ordning, der yder støtte til energilagringsprojekter. Men Dansk Fjernvarme har en række bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse, herunder af den foreslåede tidsfrist til ansøgninger er meget kort.

17. maj 2018 Høringssvar

Ændringer af Bygningsreglementet

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar, hvor vi udtrykker en klar holdning om, at Bygningsreglementets regler omkring bygningers energimæssige ydeevne bør være ens for alle forsyningsformer. Derudover stiller vi spørgsmål ved, om der i energirammen er ligestilling mellem lokal og ekstern produktion af vedvarende energi. Læs hele høringssvaret her.