20. feb 2018 Pressemeddelelse

Vand og varme i mål med kodeks for godt bestyrelsesarbejde

Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme præsenterer i dag kodeks for godt bestyrelsesarbejde i de forbrugerejede selskaber.

Hvilket ansvar påhviler bestyrelsen i et forsyningsselskab, og hvornår er det ledelsen i selskabet, der træffer den afgørende beslutning? Det og en lang række andre udfordringer, som forsyningsselskaberne indenfor vand og varme står med, kan de nu finde svaret på i et nyt kodeks for godt bestyrelsesarbejde, som Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme netop har præsenteret.

Allan Weirup, som er direktør i Danske Vandværker, der er brancheorganisation for cirka 2.000 danske vand forsyninger, siger:

- Vi har lagt stor vægt på, at vores kodeks er brugbart, og jeg synes faktisk, at vi er endt med et kodeks, som er sund fornuft sat i system. Samtidig er det et rigtig godt supplement til vandværkernes vedtægter. Mange af de anbefalinger, der indgår i vores nye kodeks, er noget, som man i forvejen - bevidst eller ubevidst – gør ude på vandværkerne, derfor er jeg meget optimistisk i forhold til, at de forbrugerejede forsyninger vil tage godt i mod det.

Forbrugereje skaber naturligt pres
De forbrugerejede vand- og varmeselskaber er drevet non-profit, hvorfor de ikke må opkræve mere, end det koster at producere og levere vand og varme. Omvendt har de heller ikke andre interesser end deres ejeres, der samtidig er deres forbrugere, hvilket skaber et helt naturligt pres for at sikre så billige forsyninger som muligt.

Kim Mortensen, der er direktør i Dansk Fjernvarme, der repræsenterer landets cirka 350 forbrugerejede fjernvarmeselskaber, siger:

- Helt grundlæggende tror jeg, det er svært at finde en sektor, der agerer mere ansvarligt end varmesektoren, der under non-profit regulering har alle incitamenter til at tjene forbrugerne. Når det alligevel har været væsentligt at formulere et selvstændigt kodeks for de forbrugerejede selskaber, så skyldes det, at de mange selskaber har et stigende behov for at formalisere det arbejde, de gør, og få synliggjort den indsats og det ansvar, de i den daglige drift lever op til.

De to brancheorganisationer har i samarbejde med en række medlemmer samt konsulentfirmaet PLUSS Leadership formuleret 24 konkrete anbefalinger fordelt på 6 kategorier, der udgør en samlet beskrivelse af, hvilket ansvar selskaberne forventes at leve op til.

Den 13. juni 2017 kunne DANVA, Danske Vandværker, Affaldsforeningen og Dansk Fjernvarme præsentere kodeks for god selskabsledelse for de kommunalt ejede forsyningsselskaber. I november senere på året kunne elsektoren ved Dansk Energi præsentere et kodeks for de forbrugerejede elselskaber og nu præsenteres et samlet kodeks for de forbrugerejede forsyningsselskaber i vand- og varmesektoren.

Hent publikationen "Kodeks for god selskabsledelse" her.

Vi mener

21. mar 2018 Høringssvar

Sænkelse af elvarmeafgiften

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar til det lovforslag, der ophæver den politisk vedtagne reduktion af elvarmeafgiften til lov. Forslaget vil sænke afgiften med 15 øre i 2018 til 2019 og yderligere 5 øre i 2020. Læs hele høringssvaret her.

12. mar 2018 Høringssvar

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer

Overordnet finder Dansk Fjernvarme, at de reviderede dokumenter giver et godt grundlag for større byggeprojekters gennemførelse.

09. mar 2018 Høringssvar

Ændring af indrivelseslov

Lovforslaget skal fastsætte klarere regler i loven, der understøtter administration og udvikling af it-systemet. Dansk Fjernvarme roser lovforslaget, men har en række bemærkninger.

09. feb 2018 Debat

Der er brug for en politisk håndsrækning til fjernvarmekunderne

Uret tikker for de mange varmeforbrugere, der om blot 11 måneder har udsigt til store prisstigninger. Heldigvis ligger løsningerne lige for. Men det kræver en aktiv indsats fra både forbrugere, varmeværker og politikerne, skriver Jesper Koch i et indlæg i Altinget.

02. feb 2018 Pressemeddelelse

Elafgift til varme: God grøn aftale

Et bredt politisk flertal har i dag besluttet at fremrykke den afgiftsnedsættelse på elafgift til varme, der blev vedtaget med erhvervspakken i november sidste år. Det vækker glæde hos Dansk Fjernvarme.

17. jan 2018 Pressemeddelelse

Ambitiøse målsætninger i parlamentet vækker glæde

Der er glæde i Dansk Fjernvarme over de afstemninger som EU Parlamentet netop har været igennem om ambitionerne på udbygningen med vedvarende energi og på energieffektivitet.

Leder

13. mar 2018 Leder

Hvem piber?

”Hør nu her, Kim. Fjernvarmeværkerne piber, når de siger, at de ikke kan undvære grundbeløbet”. Den kommentar og andre, der minder om den, har jeg hørt flere gange. Præmissen er, at hvis et fjernvarmeselskab, der modtager grundbeløbet, har lavere priser end landsgennemsnittet, får de mere, end de fortjener.

Det er jeg ikke enig i. Hvert enkelt selskab har...

Læs mere

24. jan 2018 Debat

Bæredygtig biomasse er en grøn trædesten

Biomassen er det bedste alternativ til kul - både når det handler om de større byer, men også på nationalt plan for at imødekomme målsætninger om en grøn omstilling af vores kraftvarmeværker. 

23. jan 2018 Debat

En lavere elafgift er ikke svaret på alt

Der skal mere til end en sænket elafgift, hvis fjernvarmeværkernes udfordringer skal løses. Giv eltariffer et grundigt eftersyn, og ophæv de rigide krav til kraftvarme og brændselsvalg, som står i vejen for billig og miljøvenlig fjernvarme, skriver Jesper Koch, analysechef i Grøn Energi. 

15. jan 2018 Debat

Hvorfor ikke lave en billig grøn omstilling?

Den billigste energi er den, som ikke er nødvendig at producere. Hvis vi med den kommende energiaftale skal nå målet om at omstille til et fossiluafhængigt samfund, er energieffektiviseringer derfor en helt afgørende del af løsningen. I hvert fald, hvis man har ambitioner om, at omstillingen skal ske billigst muligt, skriver en række aktører i Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

21. dec 2017 Høringssvar

Forslag til Lov om Forsyningstilsynet

Dansk Fjernvarme kommenterer i samarbejde med Dansk Affaldsforening og Danske Vandværker forslag til ny organisering af Energitilsynet. Læs hele høringssvaret her.

21. dec 2017 Høringssvar

Udkast til ændringsbekendtgørelse til anmeldelsesbekendtgørelsen

Dansk Fjernvarme kommenterer Energitilsynets ændringsbekendtgørelse, der vil medføre ensretning af varmeregnskabsåret. Læs hele høringssvaret her.