17. jan 2018 Pressemeddelelse

Ambitiøse målsætninger i parlamentet vækker glæde

Der er glæde i Dansk Fjernvarme over de afstemninger som EU Parlamentet netop har været igennem om ambitionerne på udbygningen med vedvarende energi og på energieffektivitet.

Parlamentet har nu i plenum vedtaget deres forhandlingspositioner for VE- og energieffektiviseringsdirektiverne. Her har EU Parlamentet blandt andet besluttet at øge andelen af vedvarende energi i det europæiske energisystem og energieffektivitet til 35 procent i 2030.

De nye ambitioner hilses velkommen af Dansk Fjernvarme, hvor international chef, Birger Lauersen har fulgt forhandlingerne og afstemningerne.

- Hvis ambitionerne skal opfyldes, må man benytte sig af den infrastruktur til at føre vedvarende varme ind i byerne og udnytte den overvældende mængde overskudsvarme, som til stadighed går til spilde og som derfor er til rådighed til opvarmning.

Vi skal sikre sammenhæng i energisystemet
Dansk Fjernvarme hæfter sig særligt ved, at det er lykkedes at sikre at sammenhæng mellem udbygningen med vedvarende energi på den ene side og energieffektivitet på den anden.

- Vi er nødt til at spille på alle heste i omstillingen af vores energisystem, hvis vi skal nå så omkostningseffektivt i mål som muligt. Derfor er vi også særligt glade for, at der er bred opbakning til at sikre ambitiøse målsætninger indenfor begge områder, siger Birger Lauersen, der fortsætter:

- Det er meget tilfredsstillende at se, hvordan EU Parlamentet bakker op om såvel fjernvarme som fjernkøling, som et bærende element i udviklingen af det europæiske energisystem frem mod 2030. Vi ser positivt frem til de kommende forhandlinger om den endelige version af direktiverne, idet også EU's ministerråd har en positiv forhandlingsposition på områder af betydning for fjernvarme og køling.

Danske bæredygtighedskriterier sætter rammen
Dansk Fjernvarme bemærker i øvrigt, at EU Parlamentet også har drøftet deres position i debatten om bæredygtighedskriterier for biomasse.

- Det er positivt, at EU Parlamentet i dag er blevet enige i forhold til fælleseuropæiske bæredygtighedskriterier, der i vid udstrækning ligger på linje de danske kriterier, som vi allerede har indført og anvender og som netop sikrer, at den biomasse vi bruger til opvarmning er bæredygtig, siger Kate Wiek-Hansen, der er konsulent i Dansk Fjernvarme og fortsætter:

- Vi tror derfor på, at kriterierne vil kunne implementeres forholdsvis enkelt. Et enkelt udestående er desværre at de enkelte lande kan indføre egne, skærpede krav, hvilket ikke sikrer ensart kvalitet og konkurrence for biobrændslerne til de enkelte lande. Det spørgsmål håber vi kan løses i de kommende forhandlinger.

 

Vi mener

09. feb 2018 Debat

Der er brug for en politisk håndsrækning til fjernvarmekunderne

Uret tikker for de mange varmeforbrugere, der om blot 11 måneder har udsigt til store prisstigninger. Heldigvis ligger løsningerne lige for. Men det kræver en aktiv indsats fra både forbrugere, varmeværker og politikerne, skriver Jesper Koch i et indlæg i Altinget.

24. jan 2018 Debat

Bæredygtig biomasse er en grøn trædesten

Biomassen er det bedste alternativ til kul - både når det handler om de større byer, men også på nationalt plan for at imødekomme målsætninger om en grøn omstilling af vores kraftvarmeværker. 

23. jan 2018 Debat

En lavere elafgift er ikke svaret på alt

Der skal mere til end en sænket elafgift, hvis fjernvarmeværkernes udfordringer skal løses. Giv eltariffer et grundigt eftersyn, og ophæv de rigide krav til kraftvarme og brændselsvalg, som står i vejen for billig og miljøvenlig fjernvarme, skriver Jesper Koch, analysechef i Grøn Energi. 

15. jan 2018 Debat

Hvorfor ikke lave en billig grøn omstilling?

Den billigste energi er den, som ikke er nødvendig at producere. Hvis vi med den kommende energiaftale skal nå målet om at omstille til et fossiluafhængigt samfund, er energieffektiviseringer derfor en helt afgørende del af løsningen. I hvert fald, hvis man har ambitioner om, at omstillingen skal ske billigst muligt, skriver en række aktører i Altinget.

27. dec 2017 Pressemeddelelse

Fjernvarmekunder sparer penge på lunt 2017

2017 har været et mildt år. Selvom sommeren var kold, var vinteren lun. Det viser Dansk Fjernvarmes opgørelse af graddage. Det luner hos fjernvarmekunderne, der i gennemsnit har sparet knap 1000 kroner.

25. dec 2017 Pressemeddelelse

Danske juletræer kan give varme til 2.300 huse i et år

Hvis de 1,5 millioner danske juletræer røg i fjernvarmen, efter glansen er falmet, kunne de opvarme 2.300 standardhuse i et år. Det viser beregninger fra Dansk Fjernvarme.

Leder

29. jan 2018 Leder

Fremtiden er nu

Snart sætter Folketingets partier sig sammen for at indgå en ny energipolitisk aftale, der rækker frem mod 2030. Vi ser frem til aftalen, der skal sætte rammen for de vilkår, der skal bringe os i mål med den grønne omstilling.

Som inspiration til arbejdet har Dansk Fjernvarme fremlagt 13 konstruktive bidrag, der viser, hvordan vi som samfund og forbrugere får billigere og mere...Læs mere

12. dec 2017 Debat

Klumme: Kommer varmepumperne nu?

I den kommende energiaftale, der lægger sporet for 2020-2030, kommer forhåbentlig en yderligere reduktion af elvarmeafgiften. Det vil sætte strøm til fjernvarmen, så vi kan udnytte de store mængder overskudsvarme fra datacentre og industri.

16. nov 2017 Debat

Vi har kompetente bestyrelser i forsyningssektoren

Der skal bestemt være plads til en debat om ejerforholdene i forsyningssektoren. Men hvis vi må supplere teori med fakta fra den virkelige verden får en bedre debat, skriver Dansk Fjernvarmes Rune Moesgaard.

14. nov 2017 Debat

Nej, afbrænding af biomasse går ikke ud over biodiversitet

REPLIK: Det er en misforståelse, at afbrænding af biomasse fra de danske skove forringer biodiversiteten. Efterlades alt i skovene, går det ud over ejernes økonomi og i sidste ende biodiversiteten, skriver Kate Wieck-Hansen. 

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

21. dec 2017 Høringssvar

Forslag til Lov om Forsyningstilsynet

Dansk Fjernvarme kommenterer i samarbejde med Dansk Affaldsforening og Danske Vandværker forslag til ny organisering af Energitilsynet. Læs hele høringssvaret her.

21. dec 2017 Høringssvar

Udkast til ændringsbekendtgørelse til anmeldelsesbekendtgørelsen

Dansk Fjernvarme kommenterer Energitilsynets ændringsbekendtgørelse, der vil medføre ensretning af varmeregnskabsåret. Læs hele høringssvaret her.