17. jan 2018 Pressemeddelelse

Ambitiøse målsætninger i parlamentet vækker glæde

Der er glæde i Dansk Fjernvarme over de afstemninger som EU Parlamentet netop har været igennem om ambitionerne på udbygningen med vedvarende energi og på energieffektivitet.

Parlamentet har nu i plenum vedtaget deres forhandlingspositioner for VE- og energieffektiviseringsdirektiverne. Her har EU Parlamentet blandt andet besluttet at øge andelen af vedvarende energi i det europæiske energisystem og energieffektivitet til 35 procent i 2030.

De nye ambitioner hilses velkommen af Dansk Fjernvarme, hvor international chef, Birger Lauersen har fulgt forhandlingerne og afstemningerne.

- Hvis ambitionerne skal opfyldes, må man benytte sig af den infrastruktur til at føre vedvarende varme ind i byerne og udnytte den overvældende mængde overskudsvarme, som til stadighed går til spilde og som derfor er til rådighed til opvarmning.

Vi skal sikre sammenhæng i energisystemet
Dansk Fjernvarme hæfter sig særligt ved, at det er lykkedes at sikre at sammenhæng mellem udbygningen med vedvarende energi på den ene side og energieffektivitet på den anden.

- Vi er nødt til at spille på alle heste i omstillingen af vores energisystem, hvis vi skal nå så omkostningseffektivt i mål som muligt. Derfor er vi også særligt glade for, at der er bred opbakning til at sikre ambitiøse målsætninger indenfor begge områder, siger Birger Lauersen, der fortsætter:

- Det er meget tilfredsstillende at se, hvordan EU Parlamentet bakker op om såvel fjernvarme som fjernkøling, som et bærende element i udviklingen af det europæiske energisystem frem mod 2030. Vi ser positivt frem til de kommende forhandlinger om den endelige version af direktiverne, idet også EU's ministerråd har en positiv forhandlingsposition på områder af betydning for fjernvarme og køling.

Danske bæredygtighedskriterier sætter rammen
Dansk Fjernvarme bemærker i øvrigt, at EU Parlamentet også har drøftet deres position i debatten om bæredygtighedskriterier for biomasse.

- Det er positivt, at EU Parlamentet i dag er blevet enige i forhold til fælleseuropæiske bæredygtighedskriterier, der i vid udstrækning ligger på linje de danske kriterier, som vi allerede har indført og anvender og som netop sikrer, at den biomasse vi bruger til opvarmning er bæredygtig, siger Kate Wiek-Hansen, der er konsulent i Dansk Fjernvarme og fortsætter:

- Vi tror derfor på, at kriterierne vil kunne implementeres forholdsvis enkelt. Et enkelt udestående er desværre at de enkelte lande kan indføre egne, skærpede krav, hvilket ikke sikrer ensart kvalitet og konkurrence for biobrændslerne til de enkelte lande. Det spørgsmål håber vi kan løses i de kommende forhandlinger.

 

Vi mener

16. aug 2018 Debat

Dumt at satse på én energikilde

Tørken har reduceret mængden af halm til opvarmning, men vi slipper for kæmpe prisudsving, fordi selskaberne har investeret i flere teknologier. Rekordsommeren minder os om, hvorfor det er uklogt at satse på en energikilde alene, skriver vicedirektør i Dansk Fjernvarme Kim Behnke i et indlæg på Altinget.

10. aug 2018 Debat

To udfordringer - en løsning

Tørken og grundbeløbets bortfald kommer til at betyde prisstigninger på fjernvarmen. Men Dansk Fjernvarme har en løsning, der slår to fluer med ét smæk, skriver Kim Behnke i et indlæg på Energy Supply.

08. aug 2018 Debat

Brug af overskudsvarme bør sikres

Der er al mulig grund til at få de rette rammebetingelser på plads, så vi kan udnytte overskudsvarmen i Danmark, skriver Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme og Henrik Hansen, direktør i Datacenter Industrien i et indlæg i Børsen.

16. jun 2018 Folkemøde

KL-formand advarer mod investeringsstop

Jacob Bjerregaard gæstede Energi på Toppen på Bornholm, hvor han advarede mod et investeringsstop, hvis tilslutnings- og forblivelsespligten ophæves. 

03. maj 2018 Pressemeddelelse

Fornuftig målrettet reduktion af elvarmeafgiften

Socialdemokratiets forslag om en permanent målrettet reduktion i elvarmeafgiften får roser fra Dansk Fjernvarme, der samtidig hæfter sig ved at langt mere overskudsvarme skal udnyttes.

26. apr 2018 Pressemeddelelse

Energiudspil vil give grønnere og billigere fjernvarme

Der er ros fra fjernvarmeselskabernes brancheforening, Dansk Fjernvarme, til regeringen for sit udspil til en ny energipolitisk aftale. Mere frihed til selskaberne og forslag om en reduceret elvarmeafgift, har længe stået højt på fjernvarmeselskabernes ønskeseddel.

Leder

18. jun 2018 Leder

Løsningerne ligger på bordet

Selvom der er afstand mellem de politiske partier, der forhandler en ny energipolitisk aftale, bør de kunne nå hinanden i en aftale, der sætter retning på den grønne omstilling.

Partierne bør kunne blive enige om en ambitiøs udbygning med havvind, et fokus på forskning og udvikling og en øget elektrificering med initiativer, der er målrettet et intelligent...Læs mere

14. jun 2018 Debat

Gassektorens grønne omstilling skal gevaldigt op i tempo

Naturgas har fortsat en rolle i det danske energisystem og i fjernvarmen, men det kræver, at de sidste 90 procent af gassen omstilles til grøn energi uden de meget høje subsidier, de får i dag, skriver Dansk Fjernvarmes økonomiske konsulent Anders Jespersen i et modsvar til gasselskaberne i Altinget.

07. jun 2018 Debat

Fjernvarmen effektiviserer - og bliver grønnere

Dansk Industri mener, at forbrugerne selv skal kunne bestemme, hvor varmen kommer fra. Men i de mindre provinsbyer vil omkostningerne stige markant for de forbrugere, der lades tilbage i fællesskabet, skriver Rune Moesgaard i et indlæg på Altinget.

25. maj 2018 Debat

Høj tilslutning giver stordriftsfordele og grønne løsninger

Dansk Energi argumenterer for det frie valg af fjernvarme. Det vil da også give forretning til DEs medlemmer, men det er langt fra energieffektivt, mener Rune Moesgaard fra Dansk Fjernvarme i et indlæg på Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

24. maj 2018 Høringssvar

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af energilagring

Dansk Fjernvarme har stor interesse i den nye ordning, der yder støtte til energilagringsprojekter. Men Dansk Fjernvarme har en række bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse, herunder af den foreslåede tidsfrist til ansøgninger er meget kort.

17. maj 2018 Høringssvar

Ændringer af Bygningsreglementet

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar, hvor vi udtrykker en klar holdning om, at Bygningsreglementets regler omkring bygningers energimæssige ydeevne bør være ens for alle forsyningsformer. Derudover stiller vi spørgsmål ved, om der i energirammen er ligestilling mellem lokal og ekstern produktion af vedvarende energi. Læs hele høringssvaret her.