27. dec 2017 Pressemeddelelse

Tidlig nytårsgave til fjernvarmeforbrugerne

Prisen på fjernvarme er faldet i 2017 – særligt blandt de selskaber, der har de højeste priser. Det viser en ny prisstatistik fra Energitilsynet. Det glæder Dansk Fjernvarme, der dog ser risiko for prisstigninger forude.

Prisen på fjernvarme er de seneste 3 år faldet med i alt 11 procent, svarende til 1.563 kroner pr. husstand, så prisen på et standardhus i gennemsnit i dag er 12.705 kroner.

- Fjernvarmeselskaberne er sat i verden for at levere billig, grøn fjernvarme altid. Derfor er det meget glædeligt, at fjernvarmeselskaberne fortsat reducerer prisen på fjernvarme til glæde for forbrugerne, siger politisk chef i Dansk Fjernvarme, Rune Moesgaard.

Der er fortsat forholdsvis stor forskel på, hvilken pris selskaberne kan levere fjernvarme til, hvilket ikke mindst skyldes, at de er underlagt forskellige krav til, om de både skal producere el og varme, om de skal fyre med naturgas og om der er langt eller kort mellem forbrugerne.

De dyreste selskaber høvler af prisen
Dog viser den nye statistik, at de selskaber, der leverer til de højeste priser, at de også har reduceret deres priser markant det seneste år. Ifølge statistikken leverede de 10 dyreste selskaber i Danmark i 2016 fjernvarme til mellem 22.600 og 31.800 kroner. I 2017 havde de 10 dyreste selskaber – der dog samlet set blot leverer varme til 0,1 procent af forbrugerne - priser på mellem 21.500 og 25.150 kroner.

- Der er sket et markant fald i priserne for de dyreste selskaber. Ikke bare det seneste år, hvor det for de dyreste er blevet godt 7.000 kroner billigere. Men for bare tre år siden, lå det dyreste selskab med priser på helt op til 37.000 kroner. Det er virkelig flot, at selskabernes arbejde med at reducere priserne har båret frugt. Man kunne kalde det en sen julegave, siger Rune Moesgaard.

Mindre regulering er vejen frem
Fredag den 22. december offentliggjorde Energistyrelsen en rapport om konkurrencen i fjernvarmesektoren, der netop anbefaler, at vejen til lavere priser på fjernvarme går gennem mindre regulering. Efter svensk forbillede, der har fjernet stort set al regulering, står der i rapporten, at fjernvarmesektoren i Danmark vil have de bedste betingelser for at reducere prisen på fjernvarme yderligere, hvis politikere og myndigheder ophæver en række krav til fjernvarmeselskaberne og gør en ende på den centraliserede regulering.

- Fjernvarmeselskaberne efterlyser et opgør med de mange rigide krav til dokumentation og regulering, som de er på vej til at blive pålagt af myndighederne. Når der så ovenikøbet kommer en rapport, der anskueliggør, hvordan det netop er vejen til billigere priser for forbrugerne, så er det da fjollet ikke at lytte, siger Rune Moesgaard, der fortsætter:

- Man kunne starte med at ophæve kravet om at udvalgte selskaber skal producere både strøm og fjernvarme, ligesom man kunne ophæve kravet om at udvalgte selskaber skal fyre med dyr naturgas. Det vil batte her og nå. Det er en politisk beslutning. Men hvis politikerne gerne vil have billigere priser på fjernvarme, så er det her de bør starte med at ændre reglerne.

Dansk Fjernvarme ser dog at der er alvorlig risiko for, at fjernvarmeselskaberne igen må skrue op for priserne. Det skyldes at de ved udgangen af 2018 mister det såkaldte grundbeløb, som de i dag får for at levere el til elsystemet, når vindmøllerne ikke snurrer. Tilskuddet blev i 2004 politisk besluttet ophørt under forudsætning af, at prisen på el ville stige og selskaberne derfor med elsalg alene ville blive sikret fornuftig økonomi.

- Men der er sket det stik modsatte. Elprisen er faldet markant. Men alligevel fastholder politikerne, at tilskuddet skal ophøre om blot 12 måneder. Hvis ikke priserne for forbrugerne skal stige markant og for nogle helt op til 10.000 om året, så skal politikerne træde i karakter og sikre en løsning, siger Rune Moesgaard.

Vi mener

15. jan 2018 Debat

Hvorfor ikke lave en billig grøn omstilling?

Den billigste energi er den, som ikke er nødvendig at producere. Hvis vi med den kommende energiaftale skal nå målet om at omstille til et fossiluafhængigt samfund, er energieffektiviseringer derfor en helt afgørende del af løsningen. I hvert fald, hvis man har ambitioner om, at omstillingen skal ske billigst muligt, skriver en række aktører i Altinget.

21. dec 2017 Høringssvar

Forslag til Lov om Forsyningstilsynet

Dansk Fjernvarme kommenterer i samarbejde med Dansk Affaldsforening og Danske Vandværker forslag til ny organisering af Energitilsynet. Læs hele høringssvaret her.

21. dec 2017 Høringssvar

Udkast til ændringsbekendtgørelse til anmeldelsesbekendtgørelsen

Dansk Fjernvarme kommenterer Energitilsynets ændringsbekendtgørelse, der vil medføre ensretning af varmeregnskabsåret. Læs hele høringssvaret her.

21. dec 2017 Høringssvar

Elforsyningsloven og samkøring af oplysninger om energibesparelser

Dansk Fjernvarmes har afgivet høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af elforsyningsloven samt samkøring af oplysninger om realiserede energibesparelser og markedsmæssige vilkår i aftaler om energibesparelser.

12. dec 2017 Pressemeddelelse

Klimarådet: Fjernvarmen er billigste vej til grønt energisystem

Andelen af vedvarende energi i 2030 skal være 55% og el og fjernvarmen er afgørende for at indfri målet. Fjernvarmens tænketank Grøn Energi roser Klimarådets seneste rapport.

05. dec 2017 Pressemeddelelse

Dansk Fjernvarme: Vi frygter manglende garanti for omkostningsloft

Regeringen vil ikke give en garanti for, at fjernvarmeselskabernes pligt til at forberede sig på ny regulering kommer til at ligge indenfor de forventede 183 millioner kroner. Det vækker alvorlig bekymring hos Dansk Fjernvarme.

Leder

01. dec 2017 Leder

Sæt fjernvarmen fri

Når de nye kommunalpolitikere træder sammen i januar, bør de – i samarbejde med det lokale fjernvarmeselskab – se hinanden i øjnene og lægge en plan for fjernvarmens fremtid. En plan der uvilkårligt kommer til at hænge sammen med det udspil til en ny energipolitisk aftale, som regeringen offentliggør efter nytår.

Vi har meget tydeligt meldt ud, at fjernvarmen kan blive...

Læs mere

12. dec 2017 Debat

Klumme: Kommer varmepumperne nu?

I den kommende energiaftale, der lægger sporet for 2020-2030, kommer forhåbentlig en yderligere reduktion af elvarmeafgiften. Det vil sætte strøm til fjernvarmen, så vi kan udnytte de store mængder overskudsvarme fra datacentre og industri.

16. nov 2017 Debat

Vi har kompetente bestyrelser i forsyningssektoren

Der skal bestemt være plads til en debat om ejerforholdene i forsyningssektoren. Men hvis vi må supplere teori med fakta fra den virkelige verden får en bedre debat, skriver Dansk Fjernvarmes Rune Moesgaard.

14. nov 2017 Debat

Nej, afbrænding af biomasse går ikke ud over biodiversitet

REPLIK: Det er en misforståelse, at afbrænding af biomasse fra de danske skove forringer biodiversiteten. Efterlades alt i skovene, går det ud over ejernes økonomi og i sidste ende biodiversiteten, skriver Kate Wieck-Hansen. 

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

14. dec 2017 Høringssvar

10 nye bekendtgørelser fra Sikkerhedsstyrelsen

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar, til sikkerhedsstyrelsen vedr. nye bekendtgørelser om måling af vand, varme, el og gas.

30. nov 2017 Høringssvar

15 bekendtgørelser der overfører opgaver fra Energinet til Energistyrelsen

DFj hilser opgaveoverførslen velkommen, men påpeger at man også godt kunne overføre Energinets myndighedsopgaver vedrørende gasdistributionsnettet, og at den omlægning af PSO afgiften de laver på ilandføringskabler fra kystnære havvindmøller kan være i strid med den politiske aftale om afskaffelse af PSO-afgiften af 17. november 2016.