27. dec 2017 Pressemeddelelse

Tidlig nytårsgave til fjernvarmeforbrugerne

Prisen på fjernvarme er faldet i 2017 – særligt blandt de selskaber, der har de højeste priser. Det viser en ny prisstatistik fra Energitilsynet. Det glæder Dansk Fjernvarme, der dog ser risiko for prisstigninger forude.

Prisen på fjernvarme er de seneste 3 år faldet med i alt 11 procent, svarende til 1.563 kroner pr. husstand, så prisen på et standardhus i gennemsnit i dag er 12.705 kroner.

- Fjernvarmeselskaberne er sat i verden for at levere billig, grøn fjernvarme altid. Derfor er det meget glædeligt, at fjernvarmeselskaberne fortsat reducerer prisen på fjernvarme til glæde for forbrugerne, siger politisk chef i Dansk Fjernvarme, Rune Moesgaard.

Der er fortsat forholdsvis stor forskel på, hvilken pris selskaberne kan levere fjernvarme til, hvilket ikke mindst skyldes, at de er underlagt forskellige krav til, om de både skal producere el og varme, om de skal fyre med naturgas og om der er langt eller kort mellem forbrugerne.

De dyreste selskaber høvler af prisen
Dog viser den nye statistik, at de selskaber, der leverer til de højeste priser, at de også har reduceret deres priser markant det seneste år. Ifølge statistikken leverede de 10 dyreste selskaber i Danmark i 2016 fjernvarme til mellem 22.600 og 31.800 kroner. I 2017 havde de 10 dyreste selskaber – der dog samlet set blot leverer varme til 0,1 procent af forbrugerne - priser på mellem 21.500 og 25.150 kroner.

- Der er sket et markant fald i priserne for de dyreste selskaber. Ikke bare det seneste år, hvor det for de dyreste er blevet godt 7.000 kroner billigere. Men for bare tre år siden, lå det dyreste selskab med priser på helt op til 37.000 kroner. Det er virkelig flot, at selskabernes arbejde med at reducere priserne har båret frugt. Man kunne kalde det en sen julegave, siger Rune Moesgaard.

Mindre regulering er vejen frem
Fredag den 22. december offentliggjorde Energistyrelsen en rapport om konkurrencen i fjernvarmesektoren, der netop anbefaler, at vejen til lavere priser på fjernvarme går gennem mindre regulering. Efter svensk forbillede, der har fjernet stort set al regulering, står der i rapporten, at fjernvarmesektoren i Danmark vil have de bedste betingelser for at reducere prisen på fjernvarme yderligere, hvis politikere og myndigheder ophæver en række krav til fjernvarmeselskaberne og gør en ende på den centraliserede regulering.

- Fjernvarmeselskaberne efterlyser et opgør med de mange rigide krav til dokumentation og regulering, som de er på vej til at blive pålagt af myndighederne. Når der så ovenikøbet kommer en rapport, der anskueliggør, hvordan det netop er vejen til billigere priser for forbrugerne, så er det da fjollet ikke at lytte, siger Rune Moesgaard, der fortsætter:

- Man kunne starte med at ophæve kravet om at udvalgte selskaber skal producere både strøm og fjernvarme, ligesom man kunne ophæve kravet om at udvalgte selskaber skal fyre med dyr naturgas. Det vil batte her og nå. Det er en politisk beslutning. Men hvis politikerne gerne vil have billigere priser på fjernvarme, så er det her de bør starte med at ændre reglerne.

Dansk Fjernvarme ser dog at der er alvorlig risiko for, at fjernvarmeselskaberne igen må skrue op for priserne. Det skyldes at de ved udgangen af 2018 mister det såkaldte grundbeløb, som de i dag får for at levere el til elsystemet, når vindmøllerne ikke snurrer. Tilskuddet blev i 2004 politisk besluttet ophørt under forudsætning af, at prisen på el ville stige og selskaberne derfor med elsalg alene ville blive sikret fornuftig økonomi.

- Men der er sket det stik modsatte. Elprisen er faldet markant. Men alligevel fastholder politikerne, at tilskuddet skal ophøre om blot 12 måneder. Hvis ikke priserne for forbrugerne skal stige markant og for nogle helt op til 10.000 om året, så skal politikerne træde i karakter og sikre en løsning, siger Rune Moesgaard.

Vi mener

16. jun 2018 Folkemøde

KL-formand advarer mod investeringsstop

Jacob Bjerregaard gæstede Energi på Toppen på Bornholm, hvor han advarede mod et investeringsstop, hvis tilslutnings- og forblivelsespligten ophæves. 

16. jun 2018 Folkemøde

Billedhjul: Forsyningssektoren er hele fundamentet

Fredag var der en livlig debat i Forsyningsteltet på Folkemødet 2018, hvor det demokratiske ejerskab til vores fælles forsyning var hovedemnet, og alle debattører var enige om, at forsyningssektoren udgør vores fælles samfundsfundament. 

15. jun 2018 Folkemøde

Pia Olsen Dyhr: Ambitionerne skal op og elafgiften ud

Der skal meget højere ambitioner til, førend SF går med i en ny energipolitiskaftale, lød det fra SF’s formand Pia Olsen Dyhr i en tale ved Dansk Fjernvarmes arrangement under Folkemødet.

15. jun 2018 Folkemøde

Hvad sker der på Folkemødet fredag den 15. juni?

Der er Energi på Toppen og grundbeløb samt profit på vand, varme og affald på dagens folkemødemenu. Og så skal Dansk Fjernvarmes direktør, Kim Mortensen til jobsamtale.

18. apr 2018 Pressemeddelelse

Energiens eksportstjerner: Hold fast i et stærkt hjemmemarked

Et stærkt hjemmemarked for energi og forsyning er afgørende for industriens muligheder på eksportmarkedet og bør derfor stå centralt i en ny energiaftale. Sådan lyder budskabet fra vind-, vand- og varmesektoren forud for en konference om industriens eksportmuligheder.

21. mar 2018 Pressemeddelelse

Branchestatistik: Fjernvarmesektoren holder niveau i udfordret marked

Den danske fjernvarmesektor oplevede øget omsætning og beskæftigelse i 2017, mens eksporten holdt niveau. Det viser Fjernvarmens Branchestatistik 2018. Sektoren savner dog afklaring om fremtidens investeringsvilkår, hvis der skal tempo på udviklingen.

Leder

18. jun 2018 Leder

Løsningerne ligger på bordet

Selvom der er afstand mellem de politiske partier, der forhandler en ny energipolitisk aftale, bør de kunne nå hinanden i en aftale, der sætter retning på den grønne omstilling.

Partierne bør kunne blive enige om en ambitiøs udbygning med havvind, et fokus på forskning og udvikling og en øget elektrificering med initiativer, der er målrettet et intelligent...Læs mere

14. jun 2018 Debat

Gassektorens grønne omstilling skal gevaldigt op i tempo

Naturgas har fortsat en rolle i det danske energisystem og i fjernvarmen, men det kræver, at de sidste 90 procent af gassen omstilles til grøn energi uden de meget høje subsidier, de får i dag, skriver Dansk Fjernvarmes økonomiske konsulent Anders Jespersen i et modsvar til gasselskaberne i Altinget.

07. jun 2018 Debat

Fjernvarmen effektiviserer - og bliver grønnere

Dansk Industri mener, at forbrugerne selv skal kunne bestemme, hvor varmen kommer fra. Men i de mindre provinsbyer vil omkostningerne stige markant for de forbrugere, der lades tilbage i fællesskabet, skriver Rune Moesgaard i et indlæg på Altinget.

25. maj 2018 Debat

Høj tilslutning giver stordriftsfordele og grønne løsninger

Dansk Energi argumenterer for det frie valg af fjernvarme. Det vil da også give forretning til DEs medlemmer, men det er langt fra energieffektivt, mener Rune Moesgaard fra Dansk Fjernvarme i et indlæg på Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

24. maj 2018 Høringssvar

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af energilagring

Dansk Fjernvarme har stor interesse i den nye ordning, der yder støtte til energilagringsprojekter. Men Dansk Fjernvarme har en række bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse, herunder af den foreslåede tidsfrist til ansøgninger er meget kort.

17. maj 2018 Høringssvar

Ændringer af Bygningsreglementet

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar, hvor vi udtrykker en klar holdning om, at Bygningsreglementets regler omkring bygningers energimæssige ydeevne bør være ens for alle forsyningsformer. Derudover stiller vi spørgsmål ved, om der i energirammen er ligestilling mellem lokal og ekstern produktion af vedvarende energi. Læs hele høringssvaret her.