27. dec 2017 Pressemeddelelse

Tidlig nytårsgave til fjernvarmeforbrugerne

Prisen på fjernvarme er faldet i 2017 – særligt blandt de selskaber, der har de højeste priser. Det viser en ny prisstatistik fra Energitilsynet. Det glæder Dansk Fjernvarme, der dog ser risiko for prisstigninger forude.

Prisen på fjernvarme er de seneste 3 år faldet med i alt 11 procent, svarende til 1.563 kroner pr. husstand, så prisen på et standardhus i gennemsnit i dag er 12.705 kroner.

- Fjernvarmeselskaberne er sat i verden for at levere billig, grøn fjernvarme altid. Derfor er det meget glædeligt, at fjernvarmeselskaberne fortsat reducerer prisen på fjernvarme til glæde for forbrugerne, siger politisk chef i Dansk Fjernvarme, Rune Moesgaard.

Der er fortsat forholdsvis stor forskel på, hvilken pris selskaberne kan levere fjernvarme til, hvilket ikke mindst skyldes, at de er underlagt forskellige krav til, om de både skal producere el og varme, om de skal fyre med naturgas og om der er langt eller kort mellem forbrugerne.

De dyreste selskaber høvler af prisen
Dog viser den nye statistik, at de selskaber, der leverer til de højeste priser, at de også har reduceret deres priser markant det seneste år. Ifølge statistikken leverede de 10 dyreste selskaber i Danmark i 2016 fjernvarme til mellem 22.600 og 31.800 kroner. I 2017 havde de 10 dyreste selskaber – der dog samlet set blot leverer varme til 0,1 procent af forbrugerne - priser på mellem 21.500 og 25.150 kroner.

- Der er sket et markant fald i priserne for de dyreste selskaber. Ikke bare det seneste år, hvor det for de dyreste er blevet godt 7.000 kroner billigere. Men for bare tre år siden, lå det dyreste selskab med priser på helt op til 37.000 kroner. Det er virkelig flot, at selskabernes arbejde med at reducere priserne har båret frugt. Man kunne kalde det en sen julegave, siger Rune Moesgaard.

Mindre regulering er vejen frem
Fredag den 22. december offentliggjorde Energistyrelsen en rapport om konkurrencen i fjernvarmesektoren, der netop anbefaler, at vejen til lavere priser på fjernvarme går gennem mindre regulering. Efter svensk forbillede, der har fjernet stort set al regulering, står der i rapporten, at fjernvarmesektoren i Danmark vil have de bedste betingelser for at reducere prisen på fjernvarme yderligere, hvis politikere og myndigheder ophæver en række krav til fjernvarmeselskaberne og gør en ende på den centraliserede regulering.

- Fjernvarmeselskaberne efterlyser et opgør med de mange rigide krav til dokumentation og regulering, som de er på vej til at blive pålagt af myndighederne. Når der så ovenikøbet kommer en rapport, der anskueliggør, hvordan det netop er vejen til billigere priser for forbrugerne, så er det da fjollet ikke at lytte, siger Rune Moesgaard, der fortsætter:

- Man kunne starte med at ophæve kravet om at udvalgte selskaber skal producere både strøm og fjernvarme, ligesom man kunne ophæve kravet om at udvalgte selskaber skal fyre med dyr naturgas. Det vil batte her og nå. Det er en politisk beslutning. Men hvis politikerne gerne vil have billigere priser på fjernvarme, så er det her de bør starte med at ændre reglerne.

Dansk Fjernvarme ser dog at der er alvorlig risiko for, at fjernvarmeselskaberne igen må skrue op for priserne. Det skyldes at de ved udgangen af 2018 mister det såkaldte grundbeløb, som de i dag får for at levere el til elsystemet, når vindmøllerne ikke snurrer. Tilskuddet blev i 2004 politisk besluttet ophørt under forudsætning af, at prisen på el ville stige og selskaberne derfor med elsalg alene ville blive sikret fornuftig økonomi.

- Men der er sket det stik modsatte. Elprisen er faldet markant. Men alligevel fastholder politikerne, at tilskuddet skal ophøre om blot 12 måneder. Hvis ikke priserne for forbrugerne skal stige markant og for nogle helt op til 10.000 om året, så skal politikerne træde i karakter og sikre en løsning, siger Rune Moesgaard.

Vi mener

09. feb 2018 Debat

Der er brug for en politisk håndsrækning til fjernvarmekunderne

Uret tikker for de mange varmeforbrugere, der om blot 11 måneder har udsigt til store prisstigninger. Heldigvis ligger løsningerne lige for. Men det kræver en aktiv indsats fra både forbrugere, varmeværker og politikerne, skriver Jesper Koch i et indlæg i Altinget.

24. jan 2018 Debat

Bæredygtig biomasse er en grøn trædesten

Biomassen er det bedste alternativ til kul - både når det handler om de større byer, men også på nationalt plan for at imødekomme målsætninger om en grøn omstilling af vores kraftvarmeværker. 

16. jan 2018 Pressemeddelelse

Landsretsdom vækker bekymring hos Dansk Fjernvarme

DANVA tabte skattesag i Landsretten og forbrugere kan nu se frem til voldsom skatteregning – Dansk Fjernvarme vil have minister til at sikre varmekunder mod at få et lignende smæk som følge af ny regulering.

27. dec 2017 Pressemeddelelse

Fjernvarmekunder sparer penge på lunt 2017

2017 har været et mildt år. Selvom sommeren var kold, var vinteren lun. Det viser Dansk Fjernvarmes opgørelse af graddage. Det luner hos fjernvarmekunderne, der i gennemsnit har sparet knap 1000 kroner.

Leder

13. mar 2018 Leder

Hvem piber?

”Hør nu her, Kim. Fjernvarmeværkerne piber, når de siger, at de ikke kan undvære grundbeløbet”. Den kommentar og andre, der minder om den, har jeg hørt flere gange. Præmissen er, at hvis et fjernvarmeselskab, der modtager grundbeløbet, har lavere priser end landsgennemsnittet, får de mere, end de fortjener.

Det er jeg ikke enig i. Hvert enkelt selskab har...

Læs mere

23. jan 2018 Debat

En lavere elafgift er ikke svaret på alt

Der skal mere til end en sænket elafgift, hvis fjernvarmeværkernes udfordringer skal løses. Giv eltariffer et grundigt eftersyn, og ophæv de rigide krav til kraftvarme og brændselsvalg, som står i vejen for billig og miljøvenlig fjernvarme, skriver Jesper Koch, analysechef i Grøn Energi. 

15. jan 2018 Debat

Hvorfor ikke lave en billig grøn omstilling?

Den billigste energi er den, som ikke er nødvendig at producere. Hvis vi med den kommende energiaftale skal nå målet om at omstille til et fossiluafhængigt samfund, er energieffektiviseringer derfor en helt afgørende del af løsningen. I hvert fald, hvis man har ambitioner om, at omstillingen skal ske billigst muligt, skriver en række aktører i Altinget.

12. dec 2017 Debat

Klumme: Kommer varmepumperne nu?

I den kommende energiaftale, der lægger sporet for 2020-2030, kommer forhåbentlig en yderligere reduktion af elvarmeafgiften. Det vil sætte strøm til fjernvarmen, så vi kan udnytte de store mængder overskudsvarme fra datacentre og industri.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

21. dec 2017 Høringssvar

Forslag til Lov om Forsyningstilsynet

Dansk Fjernvarme kommenterer i samarbejde med Dansk Affaldsforening og Danske Vandværker forslag til ny organisering af Energitilsynet. Læs hele høringssvaret her.

21. dec 2017 Høringssvar

Udkast til ændringsbekendtgørelse til anmeldelsesbekendtgørelsen

Dansk Fjernvarme kommenterer Energitilsynets ændringsbekendtgørelse, der vil medføre ensretning af varmeregnskabsåret. Læs hele høringssvaret her.