22. dec 2017 Pressemeddelelse

Ny rapport:

Drop bureaukratisk regulering af fjernvarmen 

I en ny rapport, som Energistyrelsen netop har offentliggjort, anbefales, at regeringen dropper bureaukratisk og besnærende regulering af fjernvarme. Dansk Fjernvarme er meget enig.

Dansk Fjernvarmes politiske chef, Rune Moesgaard, er meget enig i rapportens hovedanbefaling om at sætte fjernvarmen fri

Som en del af den politiske aftale, der blev indgået den 7. april 2016, skulle regeringen iværksætte en analyse af konkurrenceforholdet i fjernvarmen og komme med forslag, der ville kunne styrke konkurrencen i fjernvarmesektoren.

I analysen, der blev offentliggjort i hemmelighed fredag den 22.12. kl. 20.00, fremgår det, at forfatterne bag har som hovedanbefaling, at man i stedet for at indføre en dyr og bureaukratisk regulering af fjernvarmen, lader sig inspirere af Sverige, der netop ikke har regulering af fjernvarmesektoren.

Denne anbefaling ligger helt på linje med de budskaber Dansk Fjernvarme, har fremført i diskussionen om, hvordan varmeforbrugernes sikres billigst mulig fjernvarme.

- Budskabet er sådan set meget klart. Drop den bureaukratisk tunge og besnærende regulering af fjernvarmen og fjern i stedet de snærende bånd med brændsels- og kraftvarmebinding. Det vil netop batte. Så vil den naturlige konkurrence give de effektiviseringsgevinster politikerne efterlyser til gavn for forbrugerne, siger politisk chef i Dansk Fjernvarme, Rune Moesgaard.

Danmark har konkurrencedygtige fjernvarmepriser
Konkurrencen fra andre varmeudbydere og konkurrencelovgivning skal, ifølge rapporten, medvirke til en samfundsøkonomisk gunstig levering af fjernvarme til en konkurrenceudsat pris.

Ifølge rapporten har svenskerne ikke billigere fjernvarme end i Danmark, når der renses for afgifter og tilskud. Men de har en betydelig mindre spredning i priserne selskaberne imellem. De har til gengæld heller ikke samme bindinger og kraftvarmekrav som vi har i Danmark.

- Rapporten viser, at vi i Danmark under de nuværende regler og dermed uden regulering har konkurrencedygtige priser. Det bakkes blandt andet op af, at fjernvarmeselskaberne de seneste tre år har reduceret deres priser med 11 procent, og det seneste år endda på trods af stigende brændselspriser, siger Rune Moesgaard.

- Til gengæld har vi i Danmark et af verdens mest effektive energisystemer, hvilket i høj grad skyldes planlægning og fremsynede politiske beslutninger. Det risikerer naturligvis at gå fløjten med yderligere konkurrenceudsættelse, siger Rune Moesgaard.

Sænk elafgiften til kollektive varmepumper
Forfatterne bag rapporten erkender, at når drømmescenariet uden regulering formentlig ikke vinder politisk gehør, så fremkommer de i supplement med en række øvrige anbefalinger.

En række af disse anbefalinger kræver dog – ifølge rapporten – yderligere analyser for at for vurderet effekten af forslaget. Det gælder blandt andet forslaget om at fjerne entry og exit barrierer for fjernvarmeforbrugere.

Andre forslag er anderledes bearbejdede. Det gælder forslaget om at reducere elafgiften til varmepumper, hvilket Dansk Fjernvarme støtter op om.

- Regeringen har allerede reduceret elafgiften til varmepumper, hvilket vi bestemt hilser velkommen. En del af reduktionen er permanent, men størstedelen af den udløber i 2021. Der er derfor grund til at gøre denne lempelse permanent, så vi kan sikre effektiv udnyttelse af el i fjernvarmen, siger Rune Moesgaard.

Rapporten er udarbejdet af EA Energianalyse, Deloitte og Konveks for Energistyrelsen.

Vi mener

15. jan 2018 Debat

Hvorfor ikke lave en billig grøn omstilling?

Den billigste energi er den, som ikke er nødvendig at producere. Hvis vi med den kommende energiaftale skal nå målet om at omstille til et fossiluafhængigt samfund, er energieffektiviseringer derfor en helt afgørende del af løsningen. I hvert fald, hvis man har ambitioner om, at omstillingen skal ske billigst muligt, skriver en række aktører i Altinget.

21. dec 2017 Høringssvar

Forslag til Lov om Forsyningstilsynet

Dansk Fjernvarme kommenterer i samarbejde med Dansk Affaldsforening og Danske Vandværker forslag til ny organisering af Energitilsynet. Læs hele høringssvaret her.

21. dec 2017 Høringssvar

Udkast til ændringsbekendtgørelse til anmeldelsesbekendtgørelsen

Dansk Fjernvarme kommenterer Energitilsynets ændringsbekendtgørelse, der vil medføre ensretning af varmeregnskabsåret. Læs hele høringssvaret her.

21. dec 2017 Høringssvar

Elforsyningsloven og samkøring af oplysninger om energibesparelser

Dansk Fjernvarmes har afgivet høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af elforsyningsloven samt samkøring af oplysninger om realiserede energibesparelser og markedsmæssige vilkår i aftaler om energibesparelser.

12. dec 2017 Pressemeddelelse

Klimarådet: Fjernvarmen er billigste vej til grønt energisystem

Andelen af vedvarende energi i 2030 skal være 55% og el og fjernvarmen er afgørende for at indfri målet. Fjernvarmens tænketank Grøn Energi roser Klimarådets seneste rapport.

05. dec 2017 Pressemeddelelse

Dansk Fjernvarme: Vi frygter manglende garanti for omkostningsloft

Regeringen vil ikke give en garanti for, at fjernvarmeselskabernes pligt til at forberede sig på ny regulering kommer til at ligge indenfor de forventede 183 millioner kroner. Det vækker alvorlig bekymring hos Dansk Fjernvarme.

Leder

01. dec 2017 Leder

Sæt fjernvarmen fri

Når de nye kommunalpolitikere træder sammen i januar, bør de – i samarbejde med det lokale fjernvarmeselskab – se hinanden i øjnene og lægge en plan for fjernvarmens fremtid. En plan der uvilkårligt kommer til at hænge sammen med det udspil til en ny energipolitisk aftale, som regeringen offentliggør efter nytår.

Vi har meget tydeligt meldt ud, at fjernvarmen kan blive...

Læs mere

12. dec 2017 Debat

Klumme: Kommer varmepumperne nu?

I den kommende energiaftale, der lægger sporet for 2020-2030, kommer forhåbentlig en yderligere reduktion af elvarmeafgiften. Det vil sætte strøm til fjernvarmen, så vi kan udnytte de store mængder overskudsvarme fra datacentre og industri.

16. nov 2017 Debat

Vi har kompetente bestyrelser i forsyningssektoren

Der skal bestemt være plads til en debat om ejerforholdene i forsyningssektoren. Men hvis vi må supplere teori med fakta fra den virkelige verden får en bedre debat, skriver Dansk Fjernvarmes Rune Moesgaard.

14. nov 2017 Debat

Nej, afbrænding af biomasse går ikke ud over biodiversitet

REPLIK: Det er en misforståelse, at afbrænding af biomasse fra de danske skove forringer biodiversiteten. Efterlades alt i skovene, går det ud over ejernes økonomi og i sidste ende biodiversiteten, skriver Kate Wieck-Hansen. 

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

14. dec 2017 Høringssvar

10 nye bekendtgørelser fra Sikkerhedsstyrelsen

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar, til sikkerhedsstyrelsen vedr. nye bekendtgørelser om måling af vand, varme, el og gas.

30. nov 2017 Høringssvar

15 bekendtgørelser der overfører opgaver fra Energinet til Energistyrelsen

DFj hilser opgaveoverførslen velkommen, men påpeger at man også godt kunne overføre Energinets myndighedsopgaver vedrørende gasdistributionsnettet, og at den omlægning af PSO afgiften de laver på ilandføringskabler fra kystnære havvindmøller kan være i strid med den politiske aftale om afskaffelse af PSO-afgiften af 17. november 2016.