22. dec 2017 Pressemeddelelse

Ny rapport:

Drop bureaukratisk regulering af fjernvarmen 

I en ny rapport, som Energistyrelsen netop har offentliggjort, anbefales, at regeringen dropper bureaukratisk og besnærende regulering af fjernvarme. Dansk Fjernvarme er meget enig.

Dansk Fjernvarmes politiske chef, Rune Moesgaard, er meget enig i rapportens hovedanbefaling om at sætte fjernvarmen fri

Som en del af den politiske aftale, der blev indgået den 7. april 2016, skulle regeringen iværksætte en analyse af konkurrenceforholdet i fjernvarmen og komme med forslag, der ville kunne styrke konkurrencen i fjernvarmesektoren.

I analysen, der blev offentliggjort i hemmelighed fredag den 22.12. kl. 20.00, fremgår det, at forfatterne bag har som hovedanbefaling, at man i stedet for at indføre en dyr og bureaukratisk regulering af fjernvarmen, lader sig inspirere af Sverige, der netop ikke har regulering af fjernvarmesektoren.

Denne anbefaling ligger helt på linje med de budskaber Dansk Fjernvarme, har fremført i diskussionen om, hvordan varmeforbrugernes sikres billigst mulig fjernvarme.

- Budskabet er sådan set meget klart. Drop den bureaukratisk tunge og besnærende regulering af fjernvarmen og fjern i stedet de snærende bånd med brændsels- og kraftvarmebinding. Det vil netop batte. Så vil den naturlige konkurrence give de effektiviseringsgevinster politikerne efterlyser til gavn for forbrugerne, siger politisk chef i Dansk Fjernvarme, Rune Moesgaard.

Danmark har konkurrencedygtige fjernvarmepriser
Konkurrencen fra andre varmeudbydere og konkurrencelovgivning skal, ifølge rapporten, medvirke til en samfundsøkonomisk gunstig levering af fjernvarme til en konkurrenceudsat pris.

Ifølge rapporten har svenskerne ikke billigere fjernvarme end i Danmark, når der renses for afgifter og tilskud. Men de har en betydelig mindre spredning i priserne selskaberne imellem. De har til gengæld heller ikke samme bindinger og kraftvarmekrav som vi har i Danmark.

- Rapporten viser, at vi i Danmark under de nuværende regler og dermed uden regulering har konkurrencedygtige priser. Det bakkes blandt andet op af, at fjernvarmeselskaberne de seneste tre år har reduceret deres priser med 11 procent, og det seneste år endda på trods af stigende brændselspriser, siger Rune Moesgaard.

- Til gengæld har vi i Danmark et af verdens mest effektive energisystemer, hvilket i høj grad skyldes planlægning og fremsynede politiske beslutninger. Det risikerer naturligvis at gå fløjten med yderligere konkurrenceudsættelse, siger Rune Moesgaard.

Sænk elafgiften til kollektive varmepumper
Forfatterne bag rapporten erkender, at når drømmescenariet uden regulering formentlig ikke vinder politisk gehør, så fremkommer de i supplement med en række øvrige anbefalinger.

En række af disse anbefalinger kræver dog – ifølge rapporten – yderligere analyser for at for vurderet effekten af forslaget. Det gælder blandt andet forslaget om at fjerne entry og exit barrierer for fjernvarmeforbrugere.

Andre forslag er anderledes bearbejdede. Det gælder forslaget om at reducere elafgiften til varmepumper, hvilket Dansk Fjernvarme støtter op om.

- Regeringen har allerede reduceret elafgiften til varmepumper, hvilket vi bestemt hilser velkommen. En del af reduktionen er permanent, men størstedelen af den udløber i 2021. Der er derfor grund til at gøre denne lempelse permanent, så vi kan sikre effektiv udnyttelse af el i fjernvarmen, siger Rune Moesgaard.

Rapporten er udarbejdet af EA Energianalyse, Deloitte og Konveks for Energistyrelsen.

Vi mener

12. sep 2018 Debat

Forældet lovgivning spænder ben for forsyningssikkerheden

Den tørre sommer har understreget, at vi har brug for fleksibilitet på kraftvarmeværkerne frem for rigide bindinger til tvungen samproduktion, skriver Kim Behnke, der er vicedirektør i Dansk Fjernvarme.

31. aug 2018 Høringssvar

Nedsættelse af støttesats til biogas til opgradering og elproduktion

Dansk Fjernvarme er ikke enig i Energistyrelsens vurdering af støtte til biogas som EU-stridig og overkompenserende. Vi finder timingen meget uheldig og anbefaler at udskyde nedsættelse af støtten. Læs hele høringssvaret her.

23. aug 2018 Høringssvar

Fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning

Dansk Fjernvarme anbefaler, at lovforslaget indrettes, så tilskuddet fastlægges ensartet så det sikres at samtlige værker fortsætter med biomassekraftvarme også efter afskrivningen af anlæg. Læs hele høringssvaret her.

16. aug 2018 Debat

Dumt at satse på én energikilde

Tørken har reduceret mængden af halm til opvarmning, men vi slipper for kæmpe prisudsving, fordi selskaberne har investeret i flere teknologier. Rekordsommeren minder os om, hvorfor det er uklogt at satse på en energikilde alene, skriver vicedirektør i Dansk Fjernvarme Kim Behnke i et indlæg på Altinget.

24. maj 2018 Pressemeddelelse

Fjernvarmeprisen falder til rekordlavt niveau

Ny opgørelse fra Energitilsynet viser, at prisen på fjernvarme er faldet med 3,8 procent. Dansk Fjernvarme glæder sig over udviklingen, men efterlyser lovændringer, hvis den skal fortsætte.

07. maj 2018 Pressemeddelelse

Bæredygtig biomasse er værn mod kul i Danmark

I en ny rapport om biomasse sår Klimarådet tvivl om, hvorvidt biomassen anvendt på de danske kraftvarmeværker reelt er bæredygtig. Det mener Dansk Fjernvarme, der minder om, at alternativet er kul.

Leder

27. aug 2018 Leder

Usikkerhed skygger over Energiaftale

Trods alles forudsigelser om det modsatte, lykkedes det et meget bredt flertal på Christiansborg at lande en ny aftale på energiområdet lige før sommerferien. Det gik desværre så stærkt, at politikerne ikke blev helt færdige og efterlod en række spørgsmål ubesvarede.

Jeg glæder mig over, at det er blevet...Læs mere

10. aug 2018 Debat

To udfordringer - en løsning

Tørken og grundbeløbets bortfald kommer til at betyde prisstigninger på fjernvarmen. Men Dansk Fjernvarme har en løsning, der slår to fluer med ét smæk, skriver Kim Behnke i et indlæg på Energy Supply.

08. aug 2018 Debat

Brug af overskudsvarme bør sikres

Der er al mulig grund til at få de rette rammebetingelser på plads, så vi kan udnytte overskudsvarmen i Danmark, skriver Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme og Henrik Hansen, direktør i Datacenter Industrien i et indlæg i Børsen.

14. jun 2018 Debat

Gassektorens grønne omstilling skal gevaldigt op i tempo

Naturgas har fortsat en rolle i det danske energisystem og i fjernvarmen, men det kræver, at de sidste 90 procent af gassen omstilles til grøn energi uden de meget høje subsidier, de får i dag, skriver Dansk Fjernvarmes økonomiske konsulent Anders Jespersen i et modsvar til gasselskaberne i Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

24. maj 2018 Høringssvar

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af energilagring

Dansk Fjernvarme har stor interesse i den nye ordning, der yder støtte til energilagringsprojekter. Men Dansk Fjernvarme har en række bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse, herunder af den foreslåede tidsfrist til ansøgninger er meget kort.

17. maj 2018 Høringssvar

Ændringer af Bygningsreglementet

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar, hvor vi udtrykker en klar holdning om, at Bygningsreglementets regler omkring bygningers energimæssige ydeevne bør være ens for alle forsyningsformer. Derudover stiller vi spørgsmål ved, om der i energirammen er ligestilling mellem lokal og ekstern produktion af vedvarende energi. Læs hele høringssvaret her.