22. dec 2017 Pressemeddelelse

Ny rapport:

Drop bureaukratisk regulering af fjernvarmen 

I en ny rapport, som Energistyrelsen netop har offentliggjort, anbefales, at regeringen dropper bureaukratisk og besnærende regulering af fjernvarme. Dansk Fjernvarme er meget enig.

Dansk Fjernvarmes politiske chef, Rune Moesgaard, er meget enig i rapportens hovedanbefaling om at sætte fjernvarmen fri

Som en del af den politiske aftale, der blev indgået den 7. april 2016, skulle regeringen iværksætte en analyse af konkurrenceforholdet i fjernvarmen og komme med forslag, der ville kunne styrke konkurrencen i fjernvarmesektoren.

I analysen, der blev offentliggjort i hemmelighed fredag den 22.12. kl. 20.00, fremgår det, at forfatterne bag har som hovedanbefaling, at man i stedet for at indføre en dyr og bureaukratisk regulering af fjernvarmen, lader sig inspirere af Sverige, der netop ikke har regulering af fjernvarmesektoren.

Denne anbefaling ligger helt på linje med de budskaber Dansk Fjernvarme, har fremført i diskussionen om, hvordan varmeforbrugernes sikres billigst mulig fjernvarme.

- Budskabet er sådan set meget klart. Drop den bureaukratisk tunge og besnærende regulering af fjernvarmen og fjern i stedet de snærende bånd med brændsels- og kraftvarmebinding. Det vil netop batte. Så vil den naturlige konkurrence give de effektiviseringsgevinster politikerne efterlyser til gavn for forbrugerne, siger politisk chef i Dansk Fjernvarme, Rune Moesgaard.

Danmark har konkurrencedygtige fjernvarmepriser
Konkurrencen fra andre varmeudbydere og konkurrencelovgivning skal, ifølge rapporten, medvirke til en samfundsøkonomisk gunstig levering af fjernvarme til en konkurrenceudsat pris.

Ifølge rapporten har svenskerne ikke billigere fjernvarme end i Danmark, når der renses for afgifter og tilskud. Men de har en betydelig mindre spredning i priserne selskaberne imellem. De har til gengæld heller ikke samme bindinger og kraftvarmekrav som vi har i Danmark.

- Rapporten viser, at vi i Danmark under de nuværende regler og dermed uden regulering har konkurrencedygtige priser. Det bakkes blandt andet op af, at fjernvarmeselskaberne de seneste tre år har reduceret deres priser med 11 procent, og det seneste år endda på trods af stigende brændselspriser, siger Rune Moesgaard.

- Til gengæld har vi i Danmark et af verdens mest effektive energisystemer, hvilket i høj grad skyldes planlægning og fremsynede politiske beslutninger. Det risikerer naturligvis at gå fløjten med yderligere konkurrenceudsættelse, siger Rune Moesgaard.

Sænk elafgiften til kollektive varmepumper
Forfatterne bag rapporten erkender, at når drømmescenariet uden regulering formentlig ikke vinder politisk gehør, så fremkommer de i supplement med en række øvrige anbefalinger.

En række af disse anbefalinger kræver dog – ifølge rapporten – yderligere analyser for at for vurderet effekten af forslaget. Det gælder blandt andet forslaget om at fjerne entry og exit barrierer for fjernvarmeforbrugere.

Andre forslag er anderledes bearbejdede. Det gælder forslaget om at reducere elafgiften til varmepumper, hvilket Dansk Fjernvarme støtter op om.

- Regeringen har allerede reduceret elafgiften til varmepumper, hvilket vi bestemt hilser velkommen. En del af reduktionen er permanent, men størstedelen af den udløber i 2021. Der er derfor grund til at gøre denne lempelse permanent, så vi kan sikre effektiv udnyttelse af el i fjernvarmen, siger Rune Moesgaard.

Rapporten er udarbejdet af EA Energianalyse, Deloitte og Konveks for Energistyrelsen.

Vi mener

09. feb 2018 Debat

Der er brug for en politisk håndsrækning til fjernvarmekunderne

Uret tikker for de mange varmeforbrugere, der om blot 11 måneder har udsigt til store prisstigninger. Heldigvis ligger løsningerne lige for. Men det kræver en aktiv indsats fra både forbrugere, varmeværker og politikerne, skriver Jesper Koch i et indlæg i Altinget.

24. jan 2018 Debat

Bæredygtig biomasse er en grøn trædesten

Biomassen er det bedste alternativ til kul - både når det handler om de større byer, men også på nationalt plan for at imødekomme målsætninger om en grøn omstilling af vores kraftvarmeværker. 

16. jan 2018 Pressemeddelelse

Landsretsdom vækker bekymring hos Dansk Fjernvarme

DANVA tabte skattesag i Landsretten og forbrugere kan nu se frem til voldsom skatteregning – Dansk Fjernvarme vil have minister til at sikre varmekunder mod at få et lignende smæk som følge af ny regulering.

27. dec 2017 Pressemeddelelse

Tidlig nytårsgave til fjernvarmeforbrugerne

Prisen på fjernvarme er faldet i 2017 – særligt blandt de selskaber, der har de højeste priser. Det viser en ny prisstatistik fra Energitilsynet. Det glæder Dansk Fjernvarme, der dog ser risiko for prisstigninger forude.

Leder

13. mar 2018 Leder

Hvem piber?

”Hør nu her, Kim. Fjernvarmeværkerne piber, når de siger, at de ikke kan undvære grundbeløbet”. Den kommentar og andre, der minder om den, har jeg hørt flere gange. Præmissen er, at hvis et fjernvarmeselskab, der modtager grundbeløbet, har lavere priser end landsgennemsnittet, får de mere, end de fortjener.

Det er jeg ikke enig i. Hvert enkelt selskab har...

Læs mere

23. jan 2018 Debat

En lavere elafgift er ikke svaret på alt

Der skal mere til end en sænket elafgift, hvis fjernvarmeværkernes udfordringer skal løses. Giv eltariffer et grundigt eftersyn, og ophæv de rigide krav til kraftvarme og brændselsvalg, som står i vejen for billig og miljøvenlig fjernvarme, skriver Jesper Koch, analysechef i Grøn Energi. 

15. jan 2018 Debat

Hvorfor ikke lave en billig grøn omstilling?

Den billigste energi er den, som ikke er nødvendig at producere. Hvis vi med den kommende energiaftale skal nå målet om at omstille til et fossiluafhængigt samfund, er energieffektiviseringer derfor en helt afgørende del af løsningen. I hvert fald, hvis man har ambitioner om, at omstillingen skal ske billigst muligt, skriver en række aktører i Altinget.

12. dec 2017 Debat

Klumme: Kommer varmepumperne nu?

I den kommende energiaftale, der lægger sporet for 2020-2030, kommer forhåbentlig en yderligere reduktion af elvarmeafgiften. Det vil sætte strøm til fjernvarmen, så vi kan udnytte de store mængder overskudsvarme fra datacentre og industri.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

21. dec 2017 Høringssvar

Forslag til Lov om Forsyningstilsynet

Dansk Fjernvarme kommenterer i samarbejde med Dansk Affaldsforening og Danske Vandværker forslag til ny organisering af Energitilsynet. Læs hele høringssvaret her.

21. dec 2017 Høringssvar

Udkast til ændringsbekendtgørelse til anmeldelsesbekendtgørelsen

Dansk Fjernvarme kommenterer Energitilsynets ændringsbekendtgørelse, der vil medføre ensretning af varmeregnskabsåret. Læs hele høringssvaret her.