22. dec 2017 Pressemeddelelse

Ny rapport:

Drop bureaukratisk regulering af fjernvarmen 

I en ny rapport, som Energistyrelsen netop har offentliggjort, anbefales, at regeringen dropper bureaukratisk og besnærende regulering af fjernvarme. Dansk Fjernvarme er meget enig.

Dansk Fjernvarmes politiske chef, Rune Moesgaard, er meget enig i rapportens hovedanbefaling om at sætte fjernvarmen fri

Som en del af den politiske aftale, der blev indgået den 7. april 2016, skulle regeringen iværksætte en analyse af konkurrenceforholdet i fjernvarmen og komme med forslag, der ville kunne styrke konkurrencen i fjernvarmesektoren.

I analysen, der blev offentliggjort i hemmelighed fredag den 22.12. kl. 20.00, fremgår det, at forfatterne bag har som hovedanbefaling, at man i stedet for at indføre en dyr og bureaukratisk regulering af fjernvarmen, lader sig inspirere af Sverige, der netop ikke har regulering af fjernvarmesektoren.

Denne anbefaling ligger helt på linje med de budskaber Dansk Fjernvarme, har fremført i diskussionen om, hvordan varmeforbrugernes sikres billigst mulig fjernvarme.

- Budskabet er sådan set meget klart. Drop den bureaukratisk tunge og besnærende regulering af fjernvarmen og fjern i stedet de snærende bånd med brændsels- og kraftvarmebinding. Det vil netop batte. Så vil den naturlige konkurrence give de effektiviseringsgevinster politikerne efterlyser til gavn for forbrugerne, siger politisk chef i Dansk Fjernvarme, Rune Moesgaard.

Danmark har konkurrencedygtige fjernvarmepriser
Konkurrencen fra andre varmeudbydere og konkurrencelovgivning skal, ifølge rapporten, medvirke til en samfundsøkonomisk gunstig levering af fjernvarme til en konkurrenceudsat pris.

Ifølge rapporten har svenskerne ikke billigere fjernvarme end i Danmark, når der renses for afgifter og tilskud. Men de har en betydelig mindre spredning i priserne selskaberne imellem. De har til gengæld heller ikke samme bindinger og kraftvarmekrav som vi har i Danmark.

- Rapporten viser, at vi i Danmark under de nuværende regler og dermed uden regulering har konkurrencedygtige priser. Det bakkes blandt andet op af, at fjernvarmeselskaberne de seneste tre år har reduceret deres priser med 11 procent, og det seneste år endda på trods af stigende brændselspriser, siger Rune Moesgaard.

- Til gengæld har vi i Danmark et af verdens mest effektive energisystemer, hvilket i høj grad skyldes planlægning og fremsynede politiske beslutninger. Det risikerer naturligvis at gå fløjten med yderligere konkurrenceudsættelse, siger Rune Moesgaard.

Sænk elafgiften til kollektive varmepumper
Forfatterne bag rapporten erkender, at når drømmescenariet uden regulering formentlig ikke vinder politisk gehør, så fremkommer de i supplement med en række øvrige anbefalinger.

En række af disse anbefalinger kræver dog – ifølge rapporten – yderligere analyser for at for vurderet effekten af forslaget. Det gælder blandt andet forslaget om at fjerne entry og exit barrierer for fjernvarmeforbrugere.

Andre forslag er anderledes bearbejdede. Det gælder forslaget om at reducere elafgiften til varmepumper, hvilket Dansk Fjernvarme støtter op om.

- Regeringen har allerede reduceret elafgiften til varmepumper, hvilket vi bestemt hilser velkommen. En del af reduktionen er permanent, men størstedelen af den udløber i 2021. Der er derfor grund til at gøre denne lempelse permanent, så vi kan sikre effektiv udnyttelse af el i fjernvarmen, siger Rune Moesgaard.

Rapporten er udarbejdet af EA Energianalyse, Deloitte og Konveks for Energistyrelsen.

Vi mener

16. jun 2018 Folkemøde

KL-formand advarer mod investeringsstop

Jacob Bjerregaard gæstede Energi på Toppen på Bornholm, hvor han advarede mod et investeringsstop, hvis tilslutnings- og forblivelsespligten ophæves. 

16. jun 2018 Folkemøde

Billedhjul: Forsyningssektoren er hele fundamentet

Fredag var der en livlig debat i Forsyningsteltet på Folkemødet 2018, hvor det demokratiske ejerskab til vores fælles forsyning var hovedemnet, og alle debattører var enige om, at forsyningssektoren udgør vores fælles samfundsfundament. 

15. jun 2018 Folkemøde

Pia Olsen Dyhr: Ambitionerne skal op og elafgiften ud

Der skal meget højere ambitioner til, førend SF går med i en ny energipolitiskaftale, lød det fra SF’s formand Pia Olsen Dyhr i en tale ved Dansk Fjernvarmes arrangement under Folkemødet.

15. jun 2018 Folkemøde

Hvad sker der på Folkemødet fredag den 15. juni?

Der er Energi på Toppen og grundbeløb samt profit på vand, varme og affald på dagens folkemødemenu. Og så skal Dansk Fjernvarmes direktør, Kim Mortensen til jobsamtale.

18. apr 2018 Pressemeddelelse

Energiens eksportstjerner: Hold fast i et stærkt hjemmemarked

Et stærkt hjemmemarked for energi og forsyning er afgørende for industriens muligheder på eksportmarkedet og bør derfor stå centralt i en ny energiaftale. Sådan lyder budskabet fra vind-, vand- og varmesektoren forud for en konference om industriens eksportmuligheder.

21. mar 2018 Pressemeddelelse

Branchestatistik: Fjernvarmesektoren holder niveau i udfordret marked

Den danske fjernvarmesektor oplevede øget omsætning og beskæftigelse i 2017, mens eksporten holdt niveau. Det viser Fjernvarmens Branchestatistik 2018. Sektoren savner dog afklaring om fremtidens investeringsvilkår, hvis der skal tempo på udviklingen.

Leder

18. jun 2018 Leder

Løsningerne ligger på bordet

Selvom der er afstand mellem de politiske partier, der forhandler en ny energipolitisk aftale, bør de kunne nå hinanden i en aftale, der sætter retning på den grønne omstilling.

Partierne bør kunne blive enige om en ambitiøs udbygning med havvind, et fokus på forskning og udvikling og en øget elektrificering med initiativer, der er målrettet et intelligent...Læs mere

14. jun 2018 Debat

Gassektorens grønne omstilling skal gevaldigt op i tempo

Naturgas har fortsat en rolle i det danske energisystem og i fjernvarmen, men det kræver, at de sidste 90 procent af gassen omstilles til grøn energi uden de meget høje subsidier, de får i dag, skriver Dansk Fjernvarmes økonomiske konsulent Anders Jespersen i et modsvar til gasselskaberne i Altinget.

07. jun 2018 Debat

Fjernvarmen effektiviserer - og bliver grønnere

Dansk Industri mener, at forbrugerne selv skal kunne bestemme, hvor varmen kommer fra. Men i de mindre provinsbyer vil omkostningerne stige markant for de forbrugere, der lades tilbage i fællesskabet, skriver Rune Moesgaard i et indlæg på Altinget.

25. maj 2018 Debat

Høj tilslutning giver stordriftsfordele og grønne løsninger

Dansk Energi argumenterer for det frie valg af fjernvarme. Det vil da også give forretning til DEs medlemmer, men det er langt fra energieffektivt, mener Rune Moesgaard fra Dansk Fjernvarme i et indlæg på Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

24. maj 2018 Høringssvar

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af energilagring

Dansk Fjernvarme har stor interesse i den nye ordning, der yder støtte til energilagringsprojekter. Men Dansk Fjernvarme har en række bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse, herunder af den foreslåede tidsfrist til ansøgninger er meget kort.

17. maj 2018 Høringssvar

Ændringer af Bygningsreglementet

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar, hvor vi udtrykker en klar holdning om, at Bygningsreglementets regler omkring bygningers energimæssige ydeevne bør være ens for alle forsyningsformer. Derudover stiller vi spørgsmål ved, om der i energirammen er ligestilling mellem lokal og ekstern produktion af vedvarende energi. Læs hele høringssvaret her.