12. dec 2017 Pressemeddelelse

Klimarådet: Fjernvarmen er billigste vej til grønt energisystem

Andelen af vedvarende energi i 2030 skal være 55% og el og fjernvarmen er afgørende for at indfri målet. Fjernvarmens tænketank Grøn Energi roser Klimarådets seneste rapport.

Grøn Energis analysechef Jesper Koch roser Klimarådets anbefalinger til fremtidens vedvarende energi.

Den billigste vej til at sikre, at mere af vores energi produceres bæredygtigt med vedvarende energi, er ved at omstille el- og fjernvarmesektoren til grøn energi. Dermed er el og fjernvarmen også afgørende for, at Danmark kan leve op til Klimarådets anbefalinger om samlet set at reducere CO2-udslippet med 55 procent i 2030.

En del af vejen mod målet kan nås ved at gøre erhvervspakkens reduktion i elafgiften til varme permanent. Som det er nu, løber reduktionen til og med 2021.

- Den billigste vej til at sikre effektiv omstilling i vores energisystem, er ved at sikre bedre udnyttelse af grøn strøm i fjernvarmen. Det har tidligere analyser fra Klimarådet vist, og det er en af hovedpointerne i deres seneste rapport, siger analysechef i fjernvarmens tænketank, Grøn Energi, Jesper Koch.

Erhvervspakken viste vejen
I Klimarådets rapport anbefaler rådet, at den afgiftssænkning, der blev besluttet med erhvervspakken, gøres permanent.

- Vi skal udnytte den grønne el, når den er der, det vil sige, når vindmøllerne snurrer og solen skinner. Det kan vi gøre i fjernvarmen, hvor vi med eldrevne varmepumper, kan udnytte industriens og datacentrenes overskudsvarme og omsætte det til miljøvenlig fjernvarme, sige Jesper Koch.

Analysechefen peger også på, at konverteringer fra individuelle olie- og gasfyr vil hjælpe på områder uden for CO2-kvoterne. Men uhensigtsmæssige CO2-faktorer i de samfundsøkonomiske forudsætninger står ofte i vejen her.

- Vi anbefaler en modernisering af de samfundsøkonomiske forudsætninger, så de bidrager til at sikre en bæredygtig omstilling af varmeforsyningen, og at ændringer i teknologikataloget ikke nødvendiggør ændringer med tilbagevirkende kraft, siger Jesper Koch.

Ambitiøst 2030-mål er realistisk
Regeringen har tidligere meldt ud, at de anbefaler, at EU’s samlet set skal reducere sit CO2-udslip med 30 procent i 2030, hvilket vil give Danmark en forpligtigelse på 50 procent. Klimarådets anbefaling peger dermed i en mere ambitiøs retning.

- Der er grund til at rose Klimarådet for deres visionære bud på de danske ambitioner. De har ovenikøbet beregnet, hvordan meromkostningerne ved at forpligte sig til et mål 55 procent, er marginale, siger Jesper Koch og forsætter:

- I fjernvarmen påtager vi os gerne ansvaret med fortsat at drive den grønne omstilling, da vi netop kan gøre det mest omkostningseffektivt. Det forudsætter dog, at vi ved, hvilken vej vi skal løbe, og at man rent politisk i god tid bliver enige om retningen.

Vi mener

09. feb 2018 Debat

Der er brug for en politisk håndsrækning til fjernvarmekunderne

Uret tikker for de mange varmeforbrugere, der om blot 11 måneder har udsigt til store prisstigninger. Heldigvis ligger løsningerne lige for. Men det kræver en aktiv indsats fra både forbrugere, varmeværker og politikerne, skriver Jesper Koch i et indlæg i Altinget.

24. jan 2018 Debat

Bæredygtig biomasse er en grøn trædesten

Biomassen er det bedste alternativ til kul - både når det handler om de større byer, men også på nationalt plan for at imødekomme målsætninger om en grøn omstilling af vores kraftvarmeværker. 

16. jan 2018 Pressemeddelelse

Landsretsdom vækker bekymring hos Dansk Fjernvarme

DANVA tabte skattesag i Landsretten og forbrugere kan nu se frem til voldsom skatteregning – Dansk Fjernvarme vil have minister til at sikre varmekunder mod at få et lignende smæk som følge af ny regulering.

27. dec 2017 Pressemeddelelse

Tidlig nytårsgave til fjernvarmeforbrugerne

Prisen på fjernvarme er faldet i 2017 – særligt blandt de selskaber, der har de højeste priser. Det viser en ny prisstatistik fra Energitilsynet. Det glæder Dansk Fjernvarme, der dog ser risiko for prisstigninger forude.

Leder

13. mar 2018 Leder

Hvem piber?

”Hør nu her, Kim. Fjernvarmeværkerne piber, når de siger, at de ikke kan undvære grundbeløbet”. Den kommentar og andre, der minder om den, har jeg hørt flere gange. Præmissen er, at hvis et fjernvarmeselskab, der modtager grundbeløbet, har lavere priser end landsgennemsnittet, får de mere, end de fortjener.

Det er jeg ikke enig i. Hvert enkelt selskab har...

Læs mere

23. jan 2018 Debat

En lavere elafgift er ikke svaret på alt

Der skal mere til end en sænket elafgift, hvis fjernvarmeværkernes udfordringer skal løses. Giv eltariffer et grundigt eftersyn, og ophæv de rigide krav til kraftvarme og brændselsvalg, som står i vejen for billig og miljøvenlig fjernvarme, skriver Jesper Koch, analysechef i Grøn Energi. 

15. jan 2018 Debat

Hvorfor ikke lave en billig grøn omstilling?

Den billigste energi er den, som ikke er nødvendig at producere. Hvis vi med den kommende energiaftale skal nå målet om at omstille til et fossiluafhængigt samfund, er energieffektiviseringer derfor en helt afgørende del af løsningen. I hvert fald, hvis man har ambitioner om, at omstillingen skal ske billigst muligt, skriver en række aktører i Altinget.

12. dec 2017 Debat

Klumme: Kommer varmepumperne nu?

I den kommende energiaftale, der lægger sporet for 2020-2030, kommer forhåbentlig en yderligere reduktion af elvarmeafgiften. Det vil sætte strøm til fjernvarmen, så vi kan udnytte de store mængder overskudsvarme fra datacentre og industri.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

21. dec 2017 Høringssvar

Forslag til Lov om Forsyningstilsynet

Dansk Fjernvarme kommenterer i samarbejde med Dansk Affaldsforening og Danske Vandværker forslag til ny organisering af Energitilsynet. Læs hele høringssvaret her.

21. dec 2017 Høringssvar

Udkast til ændringsbekendtgørelse til anmeldelsesbekendtgørelsen

Dansk Fjernvarme kommenterer Energitilsynets ændringsbekendtgørelse, der vil medføre ensretning af varmeregnskabsåret. Læs hele høringssvaret her.