12. dec 2017 Pressemeddelelse

Klimarådet: Fjernvarmen er billigste vej til grønt energisystem

Andelen af vedvarende energi i 2030 skal være 55% og el og fjernvarmen er afgørende for at indfri målet. Fjernvarmens tænketank Grøn Energi roser Klimarådets seneste rapport.

Grøn Energis analysechef Jesper Koch roser Klimarådets anbefalinger til fremtidens vedvarende energi.

Den billigste vej til at sikre, at mere af vores energi produceres bæredygtigt med vedvarende energi, er ved at omstille el- og fjernvarmesektoren til grøn energi. Dermed er el og fjernvarmen også afgørende for, at Danmark kan leve op til Klimarådets anbefalinger om samlet set at reducere CO2-udslippet med 55 procent i 2030.

En del af vejen mod målet kan nås ved at gøre erhvervspakkens reduktion i elafgiften til varme permanent. Som det er nu, løber reduktionen til og med 2021.

- Den billigste vej til at sikre effektiv omstilling i vores energisystem, er ved at sikre bedre udnyttelse af grøn strøm i fjernvarmen. Det har tidligere analyser fra Klimarådet vist, og det er en af hovedpointerne i deres seneste rapport, siger analysechef i fjernvarmens tænketank, Grøn Energi, Jesper Koch.

Erhvervspakken viste vejen
I Klimarådets rapport anbefaler rådet, at den afgiftssænkning, der blev besluttet med erhvervspakken, gøres permanent.

- Vi skal udnytte den grønne el, når den er der, det vil sige, når vindmøllerne snurrer og solen skinner. Det kan vi gøre i fjernvarmen, hvor vi med eldrevne varmepumper, kan udnytte industriens og datacentrenes overskudsvarme og omsætte det til miljøvenlig fjernvarme, sige Jesper Koch.

Analysechefen peger også på, at konverteringer fra individuelle olie- og gasfyr vil hjælpe på områder uden for CO2-kvoterne. Men uhensigtsmæssige CO2-faktorer i de samfundsøkonomiske forudsætninger står ofte i vejen her.

- Vi anbefaler en modernisering af de samfundsøkonomiske forudsætninger, så de bidrager til at sikre en bæredygtig omstilling af varmeforsyningen, og at ændringer i teknologikataloget ikke nødvendiggør ændringer med tilbagevirkende kraft, siger Jesper Koch.

Ambitiøst 2030-mål er realistisk
Regeringen har tidligere meldt ud, at de anbefaler, at EU’s samlet set skal reducere sit CO2-udslip med 30 procent i 2030, hvilket vil give Danmark en forpligtigelse på 50 procent. Klimarådets anbefaling peger dermed i en mere ambitiøs retning.

- Der er grund til at rose Klimarådet for deres visionære bud på de danske ambitioner. De har ovenikøbet beregnet, hvordan meromkostningerne ved at forpligte sig til et mål 55 procent, er marginale, siger Jesper Koch og forsætter:

- I fjernvarmen påtager vi os gerne ansvaret med fortsat at drive den grønne omstilling, da vi netop kan gøre det mest omkostningseffektivt. Det forudsætter dog, at vi ved, hvilken vej vi skal løbe, og at man rent politisk i god tid bliver enige om retningen.

Vi mener

15. jan 2018 Debat

Hvorfor ikke lave en billig grøn omstilling?

Den billigste energi er den, som ikke er nødvendig at producere. Hvis vi med den kommende energiaftale skal nå målet om at omstille til et fossiluafhængigt samfund, er energieffektiviseringer derfor en helt afgørende del af løsningen. I hvert fald, hvis man har ambitioner om, at omstillingen skal ske billigst muligt, skriver en række aktører i Altinget.

22. dec 2017 Pressemeddelelse

Ny rapport:

Drop bureaukratisk regulering af fjernvarmen 

I en ny rapport, som Energistyrelsen netop har offentliggjort, anbefales, at regeringen dropper bureaukratisk og besnærende regulering af fjernvarme. Dansk Fjernvarme er meget enig.

21. dec 2017 Høringssvar

Forslag til Lov om Forsyningstilsynet

Dansk Fjernvarme kommenterer i samarbejde med Dansk Affaldsforening og Danske Vandværker forslag til ny organisering af Energitilsynet. Læs hele høringssvaret her.

21. dec 2017 Høringssvar

Udkast til ændringsbekendtgørelse til anmeldelsesbekendtgørelsen

Dansk Fjernvarme kommenterer Energitilsynets ændringsbekendtgørelse, der vil medføre ensretning af varmeregnskabsåret. Læs hele høringssvaret her.

05. dec 2017 Pressemeddelelse

Dansk Fjernvarme: Vi frygter manglende garanti for omkostningsloft

Regeringen vil ikke give en garanti for, at fjernvarmeselskabernes pligt til at forberede sig på ny regulering kommer til at ligge indenfor de forventede 183 millioner kroner. Det vækker alvorlig bekymring hos Dansk Fjernvarme.

12. nov 2017 Pressemeddelelse

Erhvervspakken sætter strøm til fjernvarmen

Godt nyt for landets fjernvarmekunder, når partierne bag erhvervspakken halverer elafgiften til varmepumper, lyder det fra Dansk Fjernvarme i en reaktion til aftalen om erhvervspakken.

Leder

01. dec 2017 Leder

Sæt fjernvarmen fri

Når de nye kommunalpolitikere træder sammen i januar, bør de – i samarbejde med det lokale fjernvarmeselskab – se hinanden i øjnene og lægge en plan for fjernvarmens fremtid. En plan der uvilkårligt kommer til at hænge sammen med det udspil til en ny energipolitisk aftale, som regeringen offentliggør efter nytår.

Vi har meget tydeligt meldt ud, at fjernvarmen kan blive...

Læs mere

12. dec 2017 Debat

Klumme: Kommer varmepumperne nu?

I den kommende energiaftale, der lægger sporet for 2020-2030, kommer forhåbentlig en yderligere reduktion af elvarmeafgiften. Det vil sætte strøm til fjernvarmen, så vi kan udnytte de store mængder overskudsvarme fra datacentre og industri.

16. nov 2017 Debat

Vi har kompetente bestyrelser i forsyningssektoren

Der skal bestemt være plads til en debat om ejerforholdene i forsyningssektoren. Men hvis vi må supplere teori med fakta fra den virkelige verden får en bedre debat, skriver Dansk Fjernvarmes Rune Moesgaard.

14. nov 2017 Debat

Nej, afbrænding af biomasse går ikke ud over biodiversitet

REPLIK: Det er en misforståelse, at afbrænding af biomasse fra de danske skove forringer biodiversiteten. Efterlades alt i skovene, går det ud over ejernes økonomi og i sidste ende biodiversiteten, skriver Kate Wieck-Hansen. 

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

21. dec 2017 Høringssvar

Elforsyningsloven og samkøring af oplysninger om energibesparelser

Dansk Fjernvarmes har afgivet høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af elforsyningsloven samt samkøring af oplysninger om realiserede energibesparelser og markedsmæssige vilkår i aftaler om energibesparelser.

14. dec 2017 Høringssvar

10 nye bekendtgørelser fra Sikkerhedsstyrelsen

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar, til sikkerhedsstyrelsen vedr. nye bekendtgørelser om måling af vand, varme, el og gas.