12. dec 2017 Pressemeddelelse

Klimarådet: Fjernvarmen er billigste vej til grønt energisystem

Andelen af vedvarende energi i 2030 skal være 55% og el og fjernvarmen er afgørende for at indfri målet. Fjernvarmens tænketank Grøn Energi roser Klimarådets seneste rapport.

Grøn Energis analysechef Jesper Koch roser Klimarådets anbefalinger til fremtidens vedvarende energi.

Den billigste vej til at sikre, at mere af vores energi produceres bæredygtigt med vedvarende energi, er ved at omstille el- og fjernvarmesektoren til grøn energi. Dermed er el og fjernvarmen også afgørende for, at Danmark kan leve op til Klimarådets anbefalinger om samlet set at reducere CO2-udslippet med 55 procent i 2030.

En del af vejen mod målet kan nås ved at gøre erhvervspakkens reduktion i elafgiften til varme permanent. Som det er nu, løber reduktionen til og med 2021.

- Den billigste vej til at sikre effektiv omstilling i vores energisystem, er ved at sikre bedre udnyttelse af grøn strøm i fjernvarmen. Det har tidligere analyser fra Klimarådet vist, og det er en af hovedpointerne i deres seneste rapport, siger analysechef i fjernvarmens tænketank, Grøn Energi, Jesper Koch.

Erhvervspakken viste vejen
I Klimarådets rapport anbefaler rådet, at den afgiftssænkning, der blev besluttet med erhvervspakken, gøres permanent.

- Vi skal udnytte den grønne el, når den er der, det vil sige, når vindmøllerne snurrer og solen skinner. Det kan vi gøre i fjernvarmen, hvor vi med eldrevne varmepumper, kan udnytte industriens og datacentrenes overskudsvarme og omsætte det til miljøvenlig fjernvarme, sige Jesper Koch.

Analysechefen peger også på, at konverteringer fra individuelle olie- og gasfyr vil hjælpe på områder uden for CO2-kvoterne. Men uhensigtsmæssige CO2-faktorer i de samfundsøkonomiske forudsætninger står ofte i vejen her.

- Vi anbefaler en modernisering af de samfundsøkonomiske forudsætninger, så de bidrager til at sikre en bæredygtig omstilling af varmeforsyningen, og at ændringer i teknologikataloget ikke nødvendiggør ændringer med tilbagevirkende kraft, siger Jesper Koch.

Ambitiøst 2030-mål er realistisk
Regeringen har tidligere meldt ud, at de anbefaler, at EU’s samlet set skal reducere sit CO2-udslip med 30 procent i 2030, hvilket vil give Danmark en forpligtigelse på 50 procent. Klimarådets anbefaling peger dermed i en mere ambitiøs retning.

- Der er grund til at rose Klimarådet for deres visionære bud på de danske ambitioner. De har ovenikøbet beregnet, hvordan meromkostningerne ved at forpligte sig til et mål 55 procent, er marginale, siger Jesper Koch og forsætter:

- I fjernvarmen påtager vi os gerne ansvaret med fortsat at drive den grønne omstilling, da vi netop kan gøre det mest omkostningseffektivt. Det forudsætter dog, at vi ved, hvilken vej vi skal løbe, og at man rent politisk i god tid bliver enige om retningen.

Vi mener

12. sep 2018 Debat

Forældet lovgivning spænder ben for forsyningssikkerheden

Den tørre sommer har understreget, at vi har brug for fleksibilitet på kraftvarmeværkerne frem for rigide bindinger til tvungen samproduktion, skriver Kim Behnke, der er vicedirektør i Dansk Fjernvarme.

31. aug 2018 Høringssvar

Nedsættelse af støttesats til biogas til opgradering og elproduktion

Dansk Fjernvarme er ikke enig i Energistyrelsens vurdering af støtte til biogas som EU-stridig og overkompenserende. Vi finder timingen meget uheldig og anbefaler at udskyde nedsættelse af støtten. Læs hele høringssvaret her.

23. aug 2018 Høringssvar

Fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning

Dansk Fjernvarme anbefaler, at lovforslaget indrettes, så tilskuddet fastlægges ensartet så det sikres at samtlige værker fortsætter med biomassekraftvarme også efter afskrivningen af anlæg. Læs hele høringssvaret her.

16. aug 2018 Debat

Dumt at satse på én energikilde

Tørken har reduceret mængden af halm til opvarmning, men vi slipper for kæmpe prisudsving, fordi selskaberne har investeret i flere teknologier. Rekordsommeren minder os om, hvorfor det er uklogt at satse på en energikilde alene, skriver vicedirektør i Dansk Fjernvarme Kim Behnke i et indlæg på Altinget.

24. maj 2018 Pressemeddelelse

Fjernvarmeprisen falder til rekordlavt niveau

Ny opgørelse fra Energitilsynet viser, at prisen på fjernvarme er faldet med 3,8 procent. Dansk Fjernvarme glæder sig over udviklingen, men efterlyser lovændringer, hvis den skal fortsætte.

07. maj 2018 Pressemeddelelse

Bæredygtig biomasse er værn mod kul i Danmark

I en ny rapport om biomasse sår Klimarådet tvivl om, hvorvidt biomassen anvendt på de danske kraftvarmeværker reelt er bæredygtig. Det mener Dansk Fjernvarme, der minder om, at alternativet er kul.

Leder

27. aug 2018 Leder

Usikkerhed skygger over Energiaftale

Trods alles forudsigelser om det modsatte, lykkedes det et meget bredt flertal på Christiansborg at lande en ny aftale på energiområdet lige før sommerferien. Det gik desværre så stærkt, at politikerne ikke blev helt færdige og efterlod en række spørgsmål ubesvarede.

Jeg glæder mig over, at det er blevet...Læs mere

10. aug 2018 Debat

To udfordringer - en løsning

Tørken og grundbeløbets bortfald kommer til at betyde prisstigninger på fjernvarmen. Men Dansk Fjernvarme har en løsning, der slår to fluer med ét smæk, skriver Kim Behnke i et indlæg på Energy Supply.

08. aug 2018 Debat

Brug af overskudsvarme bør sikres

Der er al mulig grund til at få de rette rammebetingelser på plads, så vi kan udnytte overskudsvarmen i Danmark, skriver Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme og Henrik Hansen, direktør i Datacenter Industrien i et indlæg i Børsen.

14. jun 2018 Debat

Gassektorens grønne omstilling skal gevaldigt op i tempo

Naturgas har fortsat en rolle i det danske energisystem og i fjernvarmen, men det kræver, at de sidste 90 procent af gassen omstilles til grøn energi uden de meget høje subsidier, de får i dag, skriver Dansk Fjernvarmes økonomiske konsulent Anders Jespersen i et modsvar til gasselskaberne i Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

24. maj 2018 Høringssvar

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af energilagring

Dansk Fjernvarme har stor interesse i den nye ordning, der yder støtte til energilagringsprojekter. Men Dansk Fjernvarme har en række bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse, herunder af den foreslåede tidsfrist til ansøgninger er meget kort.

17. maj 2018 Høringssvar

Ændringer af Bygningsreglementet

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar, hvor vi udtrykker en klar holdning om, at Bygningsreglementets regler omkring bygningers energimæssige ydeevne bør være ens for alle forsyningsformer. Derudover stiller vi spørgsmål ved, om der i energirammen er ligestilling mellem lokal og ekstern produktion af vedvarende energi. Læs hele høringssvaret her.