05. dec 2017 Pressemeddelelse

Dansk Fjernvarme: Vi frygter manglende garanti for omkostningsloft

Regeringen vil ikke give en garanti for, at fjernvarmeselskabernes pligt til at forberede sig på ny regulering kommer til at ligge indenfor de forventede 183 millioner kroner. Det vækker alvorlig bekymring hos Dansk Fjernvarme.

Fredag den 15.november fremsatte regeringen et nyt lovforslag om standardisering af regnskabsføring og dataindberetning for fjernvarmeselskaber. Ifølge bemærkningerne til lovforslaget forventer regeringen, at det vil give øgede udgifter for forbrugere og erhvervslivet på mellem 42,2-183,8 millioner kroner.

Folketingsmedlem og vikarierende ordfører for Socialdemokratiet, Karin Gaardsted, har spurgt ministeren for energi, forsyning og klima, Lars Chr. Lilleholt, om han kan garantere, at forbrugerne og erhvervslivets omkostninger ikke overstiger det varslede beløb mellem 42,2-183,8 millioner kroner.

I sit svar skriver ministeren at:

”Omkostningsestimatet er behæftet med usikkerhed, da omkostningerne vil afhænge af de konkrete datakrav, som Energitilsynet kommer til at stille til selskaberne. Dette skal først fastlægges i det videre arbejde. Derudover afhænger de samlede omkostninger af, hvorvidt virksomhederne selv kan udføre omstillingsopgaverne eller må tilkøbe ekstern hjælp i form af eks. revisorer eller rådgivende ingeniører.”

Stærkt bekymrende
Der er med andre ord ingen sikkerhed for, at fjernvarmeselskaberne - og dermed forbrugerne – slipper for at skulle have endnu flere penge op af lommerne for at imødekomme de nye krav i lovforslaget.

- Lige nu er regeringen og ministeren indstillet på, at fjernvarmeselskaberne skal opkræve op til 183 millioner af forbrugernes penge, så de kan give myndighederne nødvendig viden til udmøntning af sparekravet på 500 millioner kroner i 2020, siger Rune Moesgaard, chef for politisk økonomisk sekretariat i Dansk Fjernvarme, der fortsætter,

- Det er langt mere end først antaget, hvilket i sig selv er foruroligende. Men når vi nu kan læse af ministerens svar, at regeringen afviser at give en garanti for, at det ikke bliver endnu dyrere for forbrugerne, så er det stærkt kritisabelt.

Kvæl ikke drivkraften
Dansk Fjernvarme frygter, at de nye krav om mere dokumentation og papirarbejde kommer til at kvæle det gode arbejde, der i dag foregår ude i selskaberne.

- Fjernvarmeselskaberne skal stå til regnskab overfor forbrugerne, og det tager de meget alvorligt. Derfor er det også meget glædeligt, at selskaberne de seneste tre år har reduceret prisen for forbrugerne med 11 procent. Det hårde arbejde og den vilje der driver selskaberne, må nu ikke sættes over styr med krav om mere papirarbejde for at indfri et højst tvivlsomt spare-potentiale, der er blevet kritiseret af snart sagt alle med indsigt i fjernvarmeforhold, siger Rune Moesgaard.

Ifølge regeringens planer skal lovforslaget 2. behandles i Folketinget den 14. december og endelig vedtages den 20. december. Der er tale ”L 93 Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning”. 

Vi mener

14. dec 2017 Høringssvar

10 nye bekendtgørelser fra Sikkerhedsstyrelsen

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar, til sikkerhedsstyrelsen vedr. nye bekendtgørelser om måling af vand, varme, el og gas.

12. dec 2017 Debat

Klumme: Kommer varmepumperne nu?

I den kommende energiaftale, der lægger sporet for 2020-2030, kommer forhåbentlig en yderligere reduktion af elvarmeafgiften. Det vil sætte strøm til fjernvarmen, så vi kan udnytte de store mængder overskudsvarme fra datacentre og industri.

30. nov 2017 Høringssvar

15 bekendtgørelser der overfører opgaver fra Energinet til Energistyrelsen

DFj hilser opgaveoverførslen velkommen, men påpeger at man også godt kunne overføre Energinets myndighedsopgaver vedrørende gasdistributionsnettet, og at den omlægning af PSO afgiften de laver på ilandføringskabler fra kystnære havvindmøller kan være i strid med den politiske aftale om afskaffelse af PSO-afgiften af 17. november 2016.

30. okt 2017 Pressemeddelelse

100 kraftvarmeværker klar til at sikre elkunderne

Nystiftet selskab for elhandel står klar til at tilbyde 400 MW elkapacitet til elhandlerne, så de kan tilbyde elkunder afregning til spotpris med loft over elprisen.

20. okt 2017 Pressemeddelelse

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mål

172 varmeværker står på spring for at indfri regeringens klimamål udenfor kvotesektoren. Hvis de får lov. Det kræver nemlig et opgør med kraftvarmebindingen, et frit brændselsvalg og en halveret elvarmeafgift til kollektive varmepumper.

Leder

01. dec 2017 Leder

Sæt fjernvarmen fri

Når de nye kommunalpolitikere træder sammen i januar, bør de – i samarbejde med det lokale fjernvarmeselskab – se hinanden i øjnene og lægge en plan for fjernvarmens fremtid. En plan der uvilkårligt kommer til at hænge sammen med det udspil til en ny energipolitisk aftale, som regeringen offentliggør efter nytår.

Vi har meget tydeligt meldt ud, at fjernvarmen kan blive...

Læs mere

16. nov 2017 Debat

Vi har kompetente bestyrelser i forsyningssektoren

Der skal bestemt være plads til en debat om ejerforholdene i forsyningssektoren. Men hvis vi må supplere teori med fakta fra den virkelige verden får en bedre debat, skriver Dansk Fjernvarmes Rune Moesgaard.

14. nov 2017 Debat

Nej, afbrænding af biomasse går ikke ud over biodiversitet

REPLIK: Det er en misforståelse, at afbrænding af biomasse fra de danske skove forringer biodiversiteten. Efterlades alt i skovene, går det ud over ejernes økonomi og i sidste ende biodiversiteten, skriver Kate Wieck-Hansen. 

10. nov 2017

Klumme: Danmark viser vejen for Europa

Den danske fjernvarme er et internationalt forbillede for, hvordan det er lykkedes at omstille varmesektoren, hvor den vedvarende energi udgør en stadig større andel, skriver Kim Mortensen, direktør Dansk Fjernvarme i en klumme i Energy Supply.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

07. nov 2017 Høringssvar

Udkast til bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling på varmeområdet 

Energitilsynet oplyser, at den kommende gebyrbekendtgørelse på varmeområdet alene har mindre ændringer af administrativ karakter. Formålet med reglerne på varmeområdet er primært at sikre Energitilsynet bemyndigelse til at udstede bekendtgørelser om betaling for myndighedsbehandling på varmeområdet. Dansk Fjernvarme har på denne baggrund ikke nogle bemærkninger til bekendtgørelsen.