05. dec 2017 Pressemeddelelse

Dansk Fjernvarme: Vi frygter manglende garanti for omkostningsloft

Regeringen vil ikke give en garanti for, at fjernvarmeselskabernes pligt til at forberede sig på ny regulering kommer til at ligge indenfor de forventede 183 millioner kroner. Det vækker alvorlig bekymring hos Dansk Fjernvarme.

Fredag den 15.november fremsatte regeringen et nyt lovforslag om standardisering af regnskabsføring og dataindberetning for fjernvarmeselskaber. Ifølge bemærkningerne til lovforslaget forventer regeringen, at det vil give øgede udgifter for forbrugere og erhvervslivet på mellem 42,2-183,8 millioner kroner.

Folketingsmedlem og vikarierende ordfører for Socialdemokratiet, Karin Gaardsted, har spurgt ministeren for energi, forsyning og klima, Lars Chr. Lilleholt, om han kan garantere, at forbrugerne og erhvervslivets omkostninger ikke overstiger det varslede beløb mellem 42,2-183,8 millioner kroner.

I sit svar skriver ministeren at:

”Omkostningsestimatet er behæftet med usikkerhed, da omkostningerne vil afhænge af de konkrete datakrav, som Energitilsynet kommer til at stille til selskaberne. Dette skal først fastlægges i det videre arbejde. Derudover afhænger de samlede omkostninger af, hvorvidt virksomhederne selv kan udføre omstillingsopgaverne eller må tilkøbe ekstern hjælp i form af eks. revisorer eller rådgivende ingeniører.”

Stærkt bekymrende
Der er med andre ord ingen sikkerhed for, at fjernvarmeselskaberne - og dermed forbrugerne – slipper for at skulle have endnu flere penge op af lommerne for at imødekomme de nye krav i lovforslaget.

- Lige nu er regeringen og ministeren indstillet på, at fjernvarmeselskaberne skal opkræve op til 183 millioner af forbrugernes penge, så de kan give myndighederne nødvendig viden til udmøntning af sparekravet på 500 millioner kroner i 2020, siger Rune Moesgaard, chef for politisk økonomisk sekretariat i Dansk Fjernvarme, der fortsætter,

- Det er langt mere end først antaget, hvilket i sig selv er foruroligende. Men når vi nu kan læse af ministerens svar, at regeringen afviser at give en garanti for, at det ikke bliver endnu dyrere for forbrugerne, så er det stærkt kritisabelt.

Kvæl ikke drivkraften
Dansk Fjernvarme frygter, at de nye krav om mere dokumentation og papirarbejde kommer til at kvæle det gode arbejde, der i dag foregår ude i selskaberne.

- Fjernvarmeselskaberne skal stå til regnskab overfor forbrugerne, og det tager de meget alvorligt. Derfor er det også meget glædeligt, at selskaberne de seneste tre år har reduceret prisen for forbrugerne med 11 procent. Det hårde arbejde og den vilje der driver selskaberne, må nu ikke sættes over styr med krav om mere papirarbejde for at indfri et højst tvivlsomt spare-potentiale, der er blevet kritiseret af snart sagt alle med indsigt i fjernvarmeforhold, siger Rune Moesgaard.

Ifølge regeringens planer skal lovforslaget 2. behandles i Folketinget den 14. december og endelig vedtages den 20. december. Der er tale ”L 93 Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning”. 

Vi mener

16. jun 2018 Folkemøde

KL-formand advarer mod investeringsstop

Jacob Bjerregaard gæstede Energi på Toppen på Bornholm, hvor han advarede mod et investeringsstop, hvis tilslutnings- og forblivelsespligten ophæves. 

16. jun 2018 Folkemøde

Billedhjul: Forsyningssektoren er hele fundamentet

Fredag var der en livlig debat i Forsyningsteltet på Folkemødet 2018, hvor det demokratiske ejerskab til vores fælles forsyning var hovedemnet, og alle debattører var enige om, at forsyningssektoren udgør vores fælles samfundsfundament. 

15. jun 2018 Folkemøde

Pia Olsen Dyhr: Ambitionerne skal op og elafgiften ud

Der skal meget højere ambitioner til, førend SF går med i en ny energipolitiskaftale, lød det fra SF’s formand Pia Olsen Dyhr i en tale ved Dansk Fjernvarmes arrangement under Folkemødet.

15. jun 2018 Folkemøde

Hvad sker der på Folkemødet fredag den 15. juni?

Der er Energi på Toppen og grundbeløb samt profit på vand, varme og affald på dagens folkemødemenu. Og så skal Dansk Fjernvarmes direktør, Kim Mortensen til jobsamtale.

26. apr 2018 Pressemeddelelse

Energiudspil vil give grønnere og billigere fjernvarme

Der er ros fra fjernvarmeselskabernes brancheforening, Dansk Fjernvarme, til regeringen for sit udspil til en ny energipolitisk aftale. Mere frihed til selskaberne og forslag om en reduceret elvarmeafgift, har længe stået højt på fjernvarmeselskabernes ønskeseddel.

25. apr 2018 Pressemeddelelse

Flot udspil om elvarmeafgift

Regeringen præsenterer i dag et forslag om en permanent reduktion af elvarmeafgiften. Det bringer de store smil frem hos Dansk Fjernvarme, der roser forslaget.

Leder

18. jun 2018 Leder

Løsningerne ligger på bordet

Selvom der er afstand mellem de politiske partier, der forhandler en ny energipolitisk aftale, bør de kunne nå hinanden i en aftale, der sætter retning på den grønne omstilling.

Partierne bør kunne blive enige om en ambitiøs udbygning med havvind, et fokus på forskning og udvikling og en øget elektrificering med initiativer, der er målrettet et intelligent...Læs mere

14. jun 2018 Debat

Gassektorens grønne omstilling skal gevaldigt op i tempo

Naturgas har fortsat en rolle i det danske energisystem og i fjernvarmen, men det kræver, at de sidste 90 procent af gassen omstilles til grøn energi uden de meget høje subsidier, de får i dag, skriver Dansk Fjernvarmes økonomiske konsulent Anders Jespersen i et modsvar til gasselskaberne i Altinget.

07. jun 2018 Debat

Fjernvarmen effektiviserer - og bliver grønnere

Dansk Industri mener, at forbrugerne selv skal kunne bestemme, hvor varmen kommer fra. Men i de mindre provinsbyer vil omkostningerne stige markant for de forbrugere, der lades tilbage i fællesskabet, skriver Rune Moesgaard i et indlæg på Altinget.

25. maj 2018 Debat

Høj tilslutning giver stordriftsfordele og grønne løsninger

Dansk Energi argumenterer for det frie valg af fjernvarme. Det vil da også give forretning til DEs medlemmer, men det er langt fra energieffektivt, mener Rune Moesgaard fra Dansk Fjernvarme i et indlæg på Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

24. maj 2018 Høringssvar

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af energilagring

Dansk Fjernvarme har stor interesse i den nye ordning, der yder støtte til energilagringsprojekter. Men Dansk Fjernvarme har en række bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse, herunder af den foreslåede tidsfrist til ansøgninger er meget kort.

17. maj 2018 Høringssvar

Ændringer af Bygningsreglementet

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar, hvor vi udtrykker en klar holdning om, at Bygningsreglementets regler omkring bygningers energimæssige ydeevne bør være ens for alle forsyningsformer. Derudover stiller vi spørgsmål ved, om der i energirammen er ligestilling mellem lokal og ekstern produktion af vedvarende energi. Læs hele høringssvaret her.