05. dec 2017 Pressemeddelelse

Dansk Fjernvarme: Vi frygter manglende garanti for omkostningsloft

Regeringen vil ikke give en garanti for, at fjernvarmeselskabernes pligt til at forberede sig på ny regulering kommer til at ligge indenfor de forventede 183 millioner kroner. Det vækker alvorlig bekymring hos Dansk Fjernvarme.

Fredag den 15.november fremsatte regeringen et nyt lovforslag om standardisering af regnskabsføring og dataindberetning for fjernvarmeselskaber. Ifølge bemærkningerne til lovforslaget forventer regeringen, at det vil give øgede udgifter for forbrugere og erhvervslivet på mellem 42,2-183,8 millioner kroner.

Folketingsmedlem og vikarierende ordfører for Socialdemokratiet, Karin Gaardsted, har spurgt ministeren for energi, forsyning og klima, Lars Chr. Lilleholt, om han kan garantere, at forbrugerne og erhvervslivets omkostninger ikke overstiger det varslede beløb mellem 42,2-183,8 millioner kroner.

I sit svar skriver ministeren at:

”Omkostningsestimatet er behæftet med usikkerhed, da omkostningerne vil afhænge af de konkrete datakrav, som Energitilsynet kommer til at stille til selskaberne. Dette skal først fastlægges i det videre arbejde. Derudover afhænger de samlede omkostninger af, hvorvidt virksomhederne selv kan udføre omstillingsopgaverne eller må tilkøbe ekstern hjælp i form af eks. revisorer eller rådgivende ingeniører.”

Stærkt bekymrende
Der er med andre ord ingen sikkerhed for, at fjernvarmeselskaberne - og dermed forbrugerne – slipper for at skulle have endnu flere penge op af lommerne for at imødekomme de nye krav i lovforslaget.

- Lige nu er regeringen og ministeren indstillet på, at fjernvarmeselskaberne skal opkræve op til 183 millioner af forbrugernes penge, så de kan give myndighederne nødvendig viden til udmøntning af sparekravet på 500 millioner kroner i 2020, siger Rune Moesgaard, chef for politisk økonomisk sekretariat i Dansk Fjernvarme, der fortsætter,

- Det er langt mere end først antaget, hvilket i sig selv er foruroligende. Men når vi nu kan læse af ministerens svar, at regeringen afviser at give en garanti for, at det ikke bliver endnu dyrere for forbrugerne, så er det stærkt kritisabelt.

Kvæl ikke drivkraften
Dansk Fjernvarme frygter, at de nye krav om mere dokumentation og papirarbejde kommer til at kvæle det gode arbejde, der i dag foregår ude i selskaberne.

- Fjernvarmeselskaberne skal stå til regnskab overfor forbrugerne, og det tager de meget alvorligt. Derfor er det også meget glædeligt, at selskaberne de seneste tre år har reduceret prisen for forbrugerne med 11 procent. Det hårde arbejde og den vilje der driver selskaberne, må nu ikke sættes over styr med krav om mere papirarbejde for at indfri et højst tvivlsomt spare-potentiale, der er blevet kritiseret af snart sagt alle med indsigt i fjernvarmeforhold, siger Rune Moesgaard.

Ifølge regeringens planer skal lovforslaget 2. behandles i Folketinget den 14. december og endelig vedtages den 20. december. Der er tale ”L 93 Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning”. 

Vi mener

09. feb 2018 Debat

Der er brug for en politisk håndsrækning til fjernvarmekunderne

Uret tikker for de mange varmeforbrugere, der om blot 11 måneder har udsigt til store prisstigninger. Heldigvis ligger løsningerne lige for. Men det kræver en aktiv indsats fra både forbrugere, varmeværker og politikerne, skriver Jesper Koch i et indlæg i Altinget.

24. jan 2018 Debat

Bæredygtig biomasse er en grøn trædesten

Biomassen er det bedste alternativ til kul - både når det handler om de større byer, men også på nationalt plan for at imødekomme målsætninger om en grøn omstilling af vores kraftvarmeværker. 

23. jan 2018 Debat

En lavere elafgift er ikke svaret på alt

Der skal mere til end en sænket elafgift, hvis fjernvarmeværkernes udfordringer skal løses. Giv eltariffer et grundigt eftersyn, og ophæv de rigide krav til kraftvarme og brændselsvalg, som står i vejen for billig og miljøvenlig fjernvarme, skriver Jesper Koch, analysechef i Grøn Energi. 

16. jan 2018 Pressemeddelelse

Landsretsdom vækker bekymring hos Dansk Fjernvarme

DANVA tabte skattesag i Landsretten og forbrugere kan nu se frem til voldsom skatteregning – Dansk Fjernvarme vil have minister til at sikre varmekunder mod at få et lignende smæk som følge af ny regulering.

27. dec 2017 Pressemeddelelse

Tidlig nytårsgave til fjernvarmeforbrugerne

Prisen på fjernvarme er faldet i 2017 – særligt blandt de selskaber, der har de højeste priser. Det viser en ny prisstatistik fra Energitilsynet. Det glæder Dansk Fjernvarme, der dog ser risiko for prisstigninger forude.

Leder

13. mar 2018 Leder

Hvem piber?

”Hør nu her, Kim. Fjernvarmeværkerne piber, når de siger, at de ikke kan undvære grundbeløbet”. Den kommentar og andre, der minder om den, har jeg hørt flere gange. Præmissen er, at hvis et fjernvarmeselskab, der modtager grundbeløbet, har lavere priser end landsgennemsnittet, får de mere, end de fortjener.

Det er jeg ikke enig i. Hvert enkelt selskab har...

Læs mere

15. jan 2018 Debat

Hvorfor ikke lave en billig grøn omstilling?

Den billigste energi er den, som ikke er nødvendig at producere. Hvis vi med den kommende energiaftale skal nå målet om at omstille til et fossiluafhængigt samfund, er energieffektiviseringer derfor en helt afgørende del af løsningen. I hvert fald, hvis man har ambitioner om, at omstillingen skal ske billigst muligt, skriver en række aktører i Altinget.

12. dec 2017 Debat

Klumme: Kommer varmepumperne nu?

I den kommende energiaftale, der lægger sporet for 2020-2030, kommer forhåbentlig en yderligere reduktion af elvarmeafgiften. Det vil sætte strøm til fjernvarmen, så vi kan udnytte de store mængder overskudsvarme fra datacentre og industri.

16. nov 2017 Debat

Vi har kompetente bestyrelser i forsyningssektoren

Der skal bestemt være plads til en debat om ejerforholdene i forsyningssektoren. Men hvis vi må supplere teori med fakta fra den virkelige verden får en bedre debat, skriver Dansk Fjernvarmes Rune Moesgaard.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

21. dec 2017 Høringssvar

Forslag til Lov om Forsyningstilsynet

Dansk Fjernvarme kommenterer i samarbejde med Dansk Affaldsforening og Danske Vandværker forslag til ny organisering af Energitilsynet. Læs hele høringssvaret her.

21. dec 2017 Høringssvar

Udkast til ændringsbekendtgørelse til anmeldelsesbekendtgørelsen

Dansk Fjernvarme kommenterer Energitilsynets ændringsbekendtgørelse, der vil medføre ensretning af varmeregnskabsåret. Læs hele høringssvaret her.