09. nov 2017 Pressemeddelelse

God aftale om EU’s kvotehandelssystem

EU-landene har netop indgået en aftale, der vil give den grønne omstilling et tiltrængt rygstød. Det mener Dansk Fjernvarme, der roser aftalen.

Der er glæde hos Dansk Fjernvarme over den aftale om EU's kvotehandelssystem, der netop er indgået.

Efter flere års tovtrækkeri og til tider meget hårde kamp mellem meget stærke interesse, er det onsdag lykkedes EU-landene at indgå en aftale, der vil betyde at op til flere milliarder CO2-kvoter vil blive destrueret. Det er også tiltrængt, lyder det fra Dansk Fjernvarme internationalechef og Vicepræsident i den europæiske fjernvarmeorganisation Euroheat &Power, Birger Lauersen:

- I øjeblikket er CO2 markedet oversvømmet med kvoter, hvilket betyder, at prisen for, hvad det koster at forurene, er meget lav. Det gør at der er ingen er meget lidt økonomisk gulerod i at investere i vedvarende energi, selvom vi alle kan se, at det er den vej skal gå, siger Birger Lauersen og fortsætter:

- Det er meget tilfredsstillende, at der nu er fundet enighed om at udtage en stor portion kvoter, sådan at prisen på at forurene kan finde et mere passende leje, der vil styrke udbygningen med vedvarende energi.

I Danmark er størstedelen af fjernvarmeproduktionen reguleret gennem kvotemarkedet og markedet for individuel opvarmning er reguleret gennem en dansk CO2-afgift. Sådan er det ikke i størstedelen af de europæiske lande. Der er det alene de kollektive varmesystemer, der er regulerede, hvorfor man kan sige, at individuel opvarmning – som både kan være oliefyr, elvarme eller andet – ikke betaler for den forurening de forsager.

Derfor glæder det også Dansk Fjernvarme at der i den indgåede aftale, tildeles fjernvarmen en række gratiskvoter, der i højere grad vil sidestillefjernvarme individuel opvarmning.

- Vi er glade for at man har nået et resultat som ser ud til at imødekomme en del ønsker som den Europæiske fjernvarme branche har arbejdet hårdt på at få opfyldt. Så det er en rigtig god dag, siger Birger Lauersen og afslutter.

-Nu håber jeg, at der kan samles bred enighed om aftalen både i Rådet og Europa-Parlamentet.

Vi mener

09. feb 2018 Debat

Der er brug for en politisk håndsrækning til fjernvarmekunderne

Uret tikker for de mange varmeforbrugere, der om blot 11 måneder har udsigt til store prisstigninger. Heldigvis ligger løsningerne lige for. Men det kræver en aktiv indsats fra både forbrugere, varmeværker og politikerne, skriver Jesper Koch i et indlæg i Altinget.

24. jan 2018 Debat

Bæredygtig biomasse er en grøn trædesten

Biomassen er det bedste alternativ til kul - både når det handler om de større byer, men også på nationalt plan for at imødekomme målsætninger om en grøn omstilling af vores kraftvarmeværker. 

23. jan 2018 Debat

En lavere elafgift er ikke svaret på alt

Der skal mere til end en sænket elafgift, hvis fjernvarmeværkernes udfordringer skal løses. Giv eltariffer et grundigt eftersyn, og ophæv de rigide krav til kraftvarme og brændselsvalg, som står i vejen for billig og miljøvenlig fjernvarme, skriver Jesper Koch, analysechef i Grøn Energi. 

15. jan 2018 Debat

Hvorfor ikke lave en billig grøn omstilling?

Den billigste energi er den, som ikke er nødvendig at producere. Hvis vi med den kommende energiaftale skal nå målet om at omstille til et fossiluafhængigt samfund, er energieffektiviseringer derfor en helt afgørende del af løsningen. I hvert fald, hvis man har ambitioner om, at omstillingen skal ske billigst muligt, skriver en række aktører i Altinget.

27. dec 2017 Pressemeddelelse

Tidlig nytårsgave til fjernvarmeforbrugerne

Prisen på fjernvarme er faldet i 2017 – særligt blandt de selskaber, der har de højeste priser. Det viser en ny prisstatistik fra Energitilsynet. Det glæder Dansk Fjernvarme, der dog ser risiko for prisstigninger forude.

27. dec 2017 Pressemeddelelse

Fjernvarmekunder sparer penge på lunt 2017

2017 har været et mildt år. Selvom sommeren var kold, var vinteren lun. Det viser Dansk Fjernvarmes opgørelse af graddage. Det luner hos fjernvarmekunderne, der i gennemsnit har sparet knap 1000 kroner.

Leder

29. jan 2018 Leder

Fremtiden er nu

Snart sætter Folketingets partier sig sammen for at indgå en ny energipolitisk aftale, der rækker frem mod 2030. Vi ser frem til aftalen, der skal sætte rammen for de vilkår, der skal bringe os i mål med den grønne omstilling.

Som inspiration til arbejdet har Dansk Fjernvarme fremlagt 13 konstruktive bidrag, der viser, hvordan vi som samfund og forbrugere får billigere og mere...Læs mere

12. dec 2017 Debat

Klumme: Kommer varmepumperne nu?

I den kommende energiaftale, der lægger sporet for 2020-2030, kommer forhåbentlig en yderligere reduktion af elvarmeafgiften. Det vil sætte strøm til fjernvarmen, så vi kan udnytte de store mængder overskudsvarme fra datacentre og industri.

16. nov 2017 Debat

Vi har kompetente bestyrelser i forsyningssektoren

Der skal bestemt være plads til en debat om ejerforholdene i forsyningssektoren. Men hvis vi må supplere teori med fakta fra den virkelige verden får en bedre debat, skriver Dansk Fjernvarmes Rune Moesgaard.

14. nov 2017 Debat

Nej, afbrænding af biomasse går ikke ud over biodiversitet

REPLIK: Det er en misforståelse, at afbrænding af biomasse fra de danske skove forringer biodiversiteten. Efterlades alt i skovene, går det ud over ejernes økonomi og i sidste ende biodiversiteten, skriver Kate Wieck-Hansen. 

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

21. dec 2017 Høringssvar

Forslag til Lov om Forsyningstilsynet

Dansk Fjernvarme kommenterer i samarbejde med Dansk Affaldsforening og Danske Vandværker forslag til ny organisering af Energitilsynet. Læs hele høringssvaret her.

21. dec 2017 Høringssvar

Udkast til ændringsbekendtgørelse til anmeldelsesbekendtgørelsen

Dansk Fjernvarme kommenterer Energitilsynets ændringsbekendtgørelse, der vil medføre ensretning af varmeregnskabsåret. Læs hele høringssvaret her.