30. okt 2017 Pressemeddelelse

100 kraftvarmeværker klar til at sikre elkunderne

Nystiftet selskab for elhandel står klar til at tilbyde 400 MW elkapacitet til elhandlerne, så de kan tilbyde elkunder afregning til spotpris med loft over elprisen.

Kim Behnke - vicedirektør i Dansk Fjernvarme
Dansk Fjernvarme og Foreningen Danske Kraftvarmeværker stifter nyt selskab

Dansk Fjernvarme og Foreningen Danske Kraftvarmeværker stiftede den 2. oktober det nye selskab, Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a, for at kunne tilbyde et nyt produkt i det ellers velfungerende danske elmarked. Det nye selskab har de to brancheforeninger samt tæt ved 100 kraftvarmeværker bag sig.

 

Med det nye selskab, vil elhandlerne nu kunne tilbyde elkunderne at købe el direkte fra el-spotmarkedet, men med loft på 40 øre/kWh for elprisen, samt andre produkter som fastpris, peak-kontrakter m.v. uden risiko for at blive ramt af høje elpriser.

 

Dansk Kraftvarme Kapacitet vil på vegne af kraftvarmeværkerne sælge en finansiel aftale baseret på fysisk kapacitet. Værkerne vil derefter modtage et årligt rådighedsbeløb mod at prisen i el-spotmarkedet over 40 øre/kWh tilbageføres til elhandleren. Rådighedsbeløbet fastlægges ved et åbent udbud, der starter den 27. oktober 2017. Udbuddet forvaltes af den rådgivende virksomhed DFP. Det første udbud kommer til at gælde for hele 2018.

 

Elhandel med loft over prisen
I 2016 var der 132 timer i Vestdanmark med el-spotpris i grossistmarkedet over 40 øre/kWh og tilsvarende 257 timer i Østdanmark. Dansk Kraftvarme Kapacitet vil sørge for at elprisen over 40 øre/kWh bliver ført tilbage, time for time, til elhandleren, som derved har sikret sin aftale med elkunden om loft over elprisen.

 

- For en større elkunde er det fristende at blive afregnet til elmarkedets svingende spotpriser og derved nyde godt af timer med lave, eller endda negative priser. Men risikoen er, at der kan komme timer med relativt høje elpriser og dermed tabe hele gevinsten, siger vicedirektør i Dansk Fjernvarme Kim Behnke og fortsætter,

 

- Hidtil har man kun kunnet foretage en markedsmæssig afdækning af risikoen til en dyr præmie. Dansk Kraftvarme Kapacitet tilbyder et finansielt produkt baseret på fysisk kapacitet. Der bliver produceret el i timerne med elpris over 40 øre/kWh og spotprisen over denne pris vil blive ført tilbage til elhandler og elkunde – uden omkostninger.

 

Det vil, ifølge de to foreninger, åbne op for, at langt flere større elkunder vil kunne høste nytten af de lave priser i spotmarkedet og slippe for risikoen for de høje priser.

 

Farvel til grundbeløbet
Når de to foreninger vælger at stifte det nye selskab netop nu, så skyldes det også, at kraftvarmeværkerne kigger ind i en fremtid uden det såkaldte grundbeløb, som selskaberne i dag får for at stå til rådighed for elmarkedet.

 

- Kraftvarmeværkerne vil i stor stil og over det meste af landet nedlukke kapacitet fra 2019, når de ikke længere modtager det såkaldte grundbeløb for at være til rådighed for elsystemet. Dansk Kraftvarme Kapacitet kan ikke tilbyde et rådighedsbeløb, der erstatter grundbeløbet, men kan skaffe en del kraftvarmeværker et bidrag til deres faste omkostninger og dermed mulighed for at blive fastholdt i elmarkedet med mulighed for at levere el når prisen bliver høj, siger Erik Nørregaard Hansen, direktør for Foreningen Danske Kraftvarmeværker

 

Ved at fastholde kapaciteten er kraftvarmeværkerne ligeledes med til at sikre høj dansk forsyningssikkerhed når det ikke blæser, når solen ikke skinner eller når der ikke er adgang til elforsyning fra nabolandene.

 

Dansk Kraftvarme Kapacitet er en non-profit organisation stiftet af og for kraftvarmeværkerne, hvad enten de er hos fjernvarmeselskaber, gartnerier, industri, mejerier osv. Alle kraftvarmeværker er blevet tilbudt at komme med under det nye selskab. Mange værker har vist deres interesse ved at levere fuldmagter til det nye selskab.

 

Dansk Kraftvarme Kapacitet er blevet etableret på rekordtid, men alligevel formået at holde informationsmøder for kraftvarmeværkerne, med 320 deltagere. Dertil informationsmøder for markedsaktørerne i form af elhandlere, balanceansvarlige for produktion og forbrug samt relevante myndigheder. Alle hilser det nye initiativ velkommen som et godt supplement til det eksisterende elmarked.

 

Det nye selskab har Uffe Bro fra Dansk Fjernvarme som formand, og derudover en bestyrelse bestående af Kim Behnke fra Dansk Fjernvarme samt Erik Nørregaard Hansen og Steen Thøgersen fra Foreningen Danske Kraftvarmeværker. Den sidste plads i bestyrelsen vil blive valgt af de medvirkende kraftvarmeværker.

Vi mener

16. nov 2017 Debat

Vi har kompetente bestyrelser i forsyningssektoren

Der skal bestemt være plads til en debat om ejerforholdene i forsyningssektoren. Men hvis vi må supplere teori med fakta fra den virkelige verden får en bedre debat, skriver Dansk Fjernvarmes Rune Moesgaard.

14. nov 2017 Debat

Nej, afbrænding af biomasse går ikke ud over biodiversitet

REPLIK: Det er en misforståelse, at afbrænding af biomasse fra de danske skove forringer biodiversiteten. Efterlades alt i skovene, går det ud over ejernes økonomi og i sidste ende biodiversiteten, skriver Kate Wieck-Hansen. 

10. nov 2017

Klumme: Danmark viser vejen for Europa

Den danske fjernvarme er et internationalt forbillede for, hvordan det er lykkedes at omstille varmesektoren, hvor den vedvarende energi udgør en stadig større andel, skriver Kim Mortensen, direktør Dansk Fjernvarme i en klumme i Energy Supply.

11. okt 2017 Pressemeddelelse

Det er blevet billigere at være fjernvarmekunde

Ny analyse: De danske fjernvarmekunder har i gennemsnit sparet mere end 1.500 kroner på deres varmeregning de seneste tre år.

05. okt 2017 Pressemeddelelse

Nyt forsyningstilsyn skal få energisektoren til at løbe hurtigere

Ny politisk aftale skal sikre hurtigere sagsbehandling hos Energitilsynet, der samtidig skifter navn til Forsyningstilsynet. Dansk Fjernvarme deler ønsket om et stærkt og uafhængigt tilsyn.

Leder

16. okt 2017 Leder

Billig varme i hele Danmark

De seneste fem år har fjernvarmen netto fået 20.000 nye forbrugere hvert år, og nem og billig varme er helt sikkert en del af forklaringen. Fjernvarmeselskaberne vil gerne fortsætte den positive udvikling, men i horisonten lurer en udfordring, der kan gøre det svært for dem at holde prisen nede. En udfordring, der er politisk besluttet på en baggrund, der ikke længere flugter med...Læs mere

27. okt 2017 Debat

Se på hele skoven - ikke det enkelte træ

Det er nødvendigt at se på biomassen fra det store perspektiv, når man taler om CO2-regnskab, kKate Wieck-Hansen, teknisk konsulent Dansk Fjernvarme i et debatindlæg i Frederiksborg Amts Avis.

20. okt 2017 Debat

Prisen på fjernvarme rasler ned

Prisen på fjernvarme falder, selvom prisen på brændsel har  været stigende. Det skyldes en stærk indsats fra landets fjernvarmeselskaber, der arbejder hver dag for at sikre billig og grøn fjernvarme til forbrugerne, skriver Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen i flere medier. 

12. okt 2017 Debat

Replik: Brancheaftale sikrer, at biomassen er grøn

Energibranchen har taget ansvar for at sikre bæredygtig el og varme med brancheaftalen om bæredygtig biomasse. Den sikrer, at biomasse er bæredygtigt – også når det er importeret, skriver Kate Wieck-Hansen, teknisk konsulent hos Dansk Fjernvarme i en replik til NOAH på Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

07. nov 2017 Høringssvar

Udkast til bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling på varmeområdet 

Energitilsynet oplyser, at den kommende gebyrbekendtgørelse på varmeområdet alene har mindre ændringer af administrativ karakter. Formålet med reglerne på varmeområdet er primært at sikre Energitilsynet bemyndigelse til at udstede bekendtgørelser om betaling for myndighedsbehandling på varmeområdet. Dansk Fjernvarme har på denne baggrund ikke nogle bemærkninger til bekendtgørelsen.