05. okt 2017 Pressemeddelelse

Nyt forsyningstilsyn skal få energisektoren til at løbe hurtigere

Ny politisk aftale skal sikre hurtigere sagsbehandling hos Energitilsynet, der samtidig skifter navn til Forsyningstilsynet. Dansk Fjernvarme deler ønsket om et stærkt og uafhængigt tilsyn.

Aftalen mellem regeringen, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti betyder en grundlæggende ændring af det nuværende Energitilsyn.

Det betyder blandt andet en nedlæggelse af den nuværende bestyrelse med en uafhængig direktør, der fremover får reference til ministeren og vil blive styret gennem resultatkontrakt. Det betyder også at ”den uafhængige direktør” naturligt bliver en del af det ministerbetjenende embedsapparat.

- Dansk Fjernvarme er enig i, at der er behov for et styrket tilsyn. Men det er efter vores opfattelse ikke så meget strukturen, men fraværet af de nødvendige ressourcer, der har betydet lange sagsbehandlingstider siger Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen, der samtidig er bekymret for uafhængigheden af dels politiske hensyn og dels påvirkningen fra stærke interesseorganisationer og selskaber.

- Når der er lange sagsbehandlingstider i dag, og når nogen beskylder Energitilsynet for ikke at have de rette kompetencer, skyldes det jo også, at Energitilsynets lønsum ikke kan rumme det antal ansatte, der er brug for, ligesom tilsynet i øvrigt har svært ved at konkurrere med de lønninger, de samme kompetencer kan få andre steder, siger Kim Mortensen.

- Hvis den nye struktur og det nye tilsyn skal gøre, at det bliver nemmere at træffe afgørelse og dermed nedbringe sagsbehandlingstiden, kræver det, at der er tilstrækkelige krav i lovgivningen om åbenhed og transparens hos selskaberne – i hele selskabskonstruktionen. Dermed må det også give en sikkerhed for, at tilsynet har adgang til alle nødvendige data fra selskaber og koncerner, siger Kim Mortensen og fortsætter:

- Jeg kan dog godt undre mig over, hvordan tilsynet skal fungere i praksis, når ministeren ikke vil have et tilsyn, der træffer afgørelser uden hensyn til politiske signaler og ønsker – og samtidig fremhæver, at der fortsat skal være tale om et uafhængigt tilsyn. Hidtil har Energitilsynet jo bedrevet tilsyn efter, hvad der er vedtaget i Folketinget og ikke politiske aftaler eller ministerudmeldinger, fortæller Kim Mortensen.

Derfor påhviler der også Folketinget en opgave med at lave en gennemarbejdet lovgivning, der er så vandtæt at hverken tilsyn eller energiselskaber er i tvivl om, hvad der er gældende lov

 - Når denne politiske aftale skal omsættes til lovgivning, vil vi derfor lægge vægt på at sikre, at styringen af tilsynet bliver så transparent som muligt, og ikke mindst sikrer den uafhængighed, der skal til for at varetage forbrugernes interesser, lyder det fra Kim Mortensen.

Vi mener

30. nov 2017 Høringssvar

15 bekendtgørelser der overfører opgaver fra Energinet til Energistyrelsen

DFj hilser opgaveoverførslen velkommen, men påpeger at man også godt kunne overføre Energinets myndighedsopgaver vedrørende gasdistributionsnettet, og at den omlægning af PSO afgiften de laver på ilandføringskabler fra kystnære havvindmøller kan være i strid med den politiske aftale om afskaffelse af PSO-afgiften af 17. november 2016.

16. nov 2017 Debat

Vi har kompetente bestyrelser i forsyningssektoren

Der skal bestemt være plads til en debat om ejerforholdene i forsyningssektoren. Men hvis vi må supplere teori med fakta fra den virkelige verden får en bedre debat, skriver Dansk Fjernvarmes Rune Moesgaard.

14. nov 2017 Debat

Nej, afbrænding af biomasse går ikke ud over biodiversitet

REPLIK: Det er en misforståelse, at afbrænding af biomasse fra de danske skove forringer biodiversiteten. Efterlades alt i skovene, går det ud over ejernes økonomi og i sidste ende biodiversiteten, skriver Kate Wieck-Hansen. 

30. okt 2017 Pressemeddelelse

100 kraftvarmeværker klar til at sikre elkunderne

Nystiftet selskab for elhandel står klar til at tilbyde 400 MW elkapacitet til elhandlerne, så de kan tilbyde elkunder afregning til spotpris med loft over elprisen.

20. okt 2017 Pressemeddelelse

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mål

172 varmeværker står på spring for at indfri regeringens klimamål udenfor kvotesektoren. Hvis de får lov. Det kræver nemlig et opgør med kraftvarmebindingen, et frit brændselsvalg og en halveret elvarmeafgift til kollektive varmepumper.

Leder

01. dec 2017 Leder

Sæt fjernvarmen fri

Når de nye kommunalpolitikere træder sammen i januar, bør de – i samarbejde med det lokale fjernvarmeselskab – se hinanden i øjnene og lægge en plan for fjernvarmens fremtid. En plan der uvilkårligt kommer til at hænge sammen med det udspil til en ny energipolitisk aftale, som regeringen offentliggør efter nytår.

Vi har meget tydeligt meldt ud, at fjernvarmen kan blive...

Læs mere

10. nov 2017

Klumme: Danmark viser vejen for Europa

Den danske fjernvarme er et internationalt forbillede for, hvordan det er lykkedes at omstille varmesektoren, hvor den vedvarende energi udgør en stadig større andel, skriver Kim Mortensen, direktør Dansk Fjernvarme i en klumme i Energy Supply.

27. okt 2017 Debat

Se på hele skoven - ikke det enkelte træ

Det er nødvendigt at se på biomassen fra det store perspektiv, når man taler om CO2-regnskab, kKate Wieck-Hansen, teknisk konsulent Dansk Fjernvarme i et debatindlæg i Frederiksborg Amts Avis.

20. okt 2017 Debat

Prisen på fjernvarme rasler ned

Prisen på fjernvarme falder, selvom prisen på brændsel har  været stigende. Det skyldes en stærk indsats fra landets fjernvarmeselskaber, der arbejder hver dag for at sikre billig og grøn fjernvarme til forbrugerne, skriver Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen i flere medier. 

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

07. nov 2017 Høringssvar

Udkast til bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling på varmeområdet 

Energitilsynet oplyser, at den kommende gebyrbekendtgørelse på varmeområdet alene har mindre ændringer af administrativ karakter. Formålet med reglerne på varmeområdet er primært at sikre Energitilsynet bemyndigelse til at udstede bekendtgørelser om betaling for myndighedsbehandling på varmeområdet. Dansk Fjernvarme har på denne baggrund ikke nogle bemærkninger til bekendtgørelsen.