05. okt 2017 Pressemeddelelse

Nyt forsyningstilsyn skal få energisektoren til at løbe hurtigere

Ny politisk aftale skal sikre hurtigere sagsbehandling hos Energitilsynet, der samtidig skifter navn til Forsyningstilsynet. Dansk Fjernvarme deler ønsket om et stærkt og uafhængigt tilsyn.

Aftalen mellem regeringen, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti betyder en grundlæggende ændring af det nuværende Energitilsyn.

Det betyder blandt andet en nedlæggelse af den nuværende bestyrelse med en uafhængig direktør, der fremover får reference til ministeren og vil blive styret gennem resultatkontrakt. Det betyder også at ”den uafhængige direktør” naturligt bliver en del af det ministerbetjenende embedsapparat.

- Dansk Fjernvarme er enig i, at der er behov for et styrket tilsyn. Men det er efter vores opfattelse ikke så meget strukturen, men fraværet af de nødvendige ressourcer, der har betydet lange sagsbehandlingstider siger Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen, der samtidig er bekymret for uafhængigheden af dels politiske hensyn og dels påvirkningen fra stærke interesseorganisationer og selskaber.

- Når der er lange sagsbehandlingstider i dag, og når nogen beskylder Energitilsynet for ikke at have de rette kompetencer, skyldes det jo også, at Energitilsynets lønsum ikke kan rumme det antal ansatte, der er brug for, ligesom tilsynet i øvrigt har svært ved at konkurrere med de lønninger, de samme kompetencer kan få andre steder, siger Kim Mortensen.

- Hvis den nye struktur og det nye tilsyn skal gøre, at det bliver nemmere at træffe afgørelse og dermed nedbringe sagsbehandlingstiden, kræver det, at der er tilstrækkelige krav i lovgivningen om åbenhed og transparens hos selskaberne – i hele selskabskonstruktionen. Dermed må det også give en sikkerhed for, at tilsynet har adgang til alle nødvendige data fra selskaber og koncerner, siger Kim Mortensen og fortsætter:

- Jeg kan dog godt undre mig over, hvordan tilsynet skal fungere i praksis, når ministeren ikke vil have et tilsyn, der træffer afgørelser uden hensyn til politiske signaler og ønsker – og samtidig fremhæver, at der fortsat skal være tale om et uafhængigt tilsyn. Hidtil har Energitilsynet jo bedrevet tilsyn efter, hvad der er vedtaget i Folketinget og ikke politiske aftaler eller ministerudmeldinger, fortæller Kim Mortensen.

Derfor påhviler der også Folketinget en opgave med at lave en gennemarbejdet lovgivning, der er så vandtæt at hverken tilsyn eller energiselskaber er i tvivl om, hvad der er gældende lov

 - Når denne politiske aftale skal omsættes til lovgivning, vil vi derfor lægge vægt på at sikre, at styringen af tilsynet bliver så transparent som muligt, og ikke mindst sikrer den uafhængighed, der skal til for at varetage forbrugernes interesser, lyder det fra Kim Mortensen.

Vi mener

20. okt 2017 Debat

Prisen på fjernvarme rasler ned

Prisen på fjernvarme falder, selvom prisen på brændsel har  været stigende. Det skyldes en stærk indsats fra landets fjernvarmeselskaber, der arbejder hver dag for at sikre billig og grøn fjernvarme til forbrugerne, skriver Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen i flere medier. 

12. okt 2017 Debat

Replik: Brancheaftale sikrer, at biomassen er grøn

Energibranchen har taget ansvar for at sikre bæredygtig el og varme med brancheaftalen om bæredygtig biomasse. Den sikrer, at biomasse er bæredygtigt – også når det er importeret, skriver Kate Wieck-Hansen, teknisk konsulent hos Dansk Fjernvarme i en replik til NOAH på Altinget.

05. okt 2017 Debat

Replik: Teori alene giver ikke mere overskudsvarme i stuerne

Dansk Energis forslag om en forenkling af overskudsvarmeafgiften er fin teori, men passer ikke nødvendigvis til virkeligheden, skriver John Tang, chefkonsulent i Dansk Fjernvarme.

28. sep 2017 Debat

Vi har overskud af varme – brug den

Industrien vil gerne af med varmen, og fjernvarmeselskaberne efterspørger miljøvenlig, billig varme. Afgifter står desværre i vejen, men løsningen ligger lige for, skriver Troels Ranis og Kim Mortensen.

23. aug 2017 Pressemeddelelse

Fjernvarmesektoren fokuserer på kerneopgaverne

Forsyningsselskaberne inden for vand og fjernvarme fokuserer på kerneopgaverne med at sikre høj forsyningssikkerhed og reducere omkostninger. Det viser ny analyse, der vækker glæde hos Dansk Fjernvarme.

17. aug 2017 Pressemeddelelse

Salg af gasnet skal beskytte kunderne

Et kommende salg og dermed en sammenlægning af gasdistributionsnettet skal beskytte naturgaskunderne. Det fastslår Dansk Fjernvarme i et høringssvar.

Leder

16. okt 2017 Leder

Billig varme i hele Danmark

De seneste fem år har fjernvarmen netto fået 20.000 nye forbrugere hvert år, og nem og billig varme er helt sikkert en del af forklaringen. Fjernvarmeselskaberne vil gerne fortsætte den positive udvikling, men i horisonten lurer en udfordring, der kan gøre det svært for dem at holde prisen nede. En udfordring, der er politisk besluttet på en baggrund, der ikke længere flugter med...Læs mere

21. sep 2017 Debat

Klumme: Energisektoren har brug for smart afgiftsreform

De tre store forsyningssystemer bør bindes sammen. Kun på den måde får vi et grønt og konkurrencedygtigt energisystem. Derfor bør vi vælge den smarte løsning til el-afgiften, skriver analysechef i Grøn Energi, Jesper Koch.

28. aug 2017 Debat

Nu har vi overblikket - lad os så få set på afgifterne

Med den seneste energianalyse har politikerne nu mulighed for at få dannet sig et overblik forud for efterårets forhandlinger om en ny energipolitisk aftale. Her bør en målrettet sænkning på afgiften på el til kollektiv varme stå højt prioriteret, mener vicedirektør Kim Behnke.

30. maj 2017 Debat

Klumme: Her er konsekvenserne af en kommercialisering af varmeforsyningen

Et ændret syn på investeringshorisont og risikovillighed kan føre til mindre solvarme, lavere effektivitet og mindre vedvarende energi, skriver analysechef i Grøn Energi Jesper Koch i en klumme på Energy Supply.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

22. aug 2017 Høringssvar

Ændring af bekendtgørelse om kommuners indberetninger og erklæringer

Dansk Fjernvarme kommenterer en præcisering af, at der ikke skal ske modregning af ikke-opkrævet forrentning. Læs hele høringssvaret her.