05. okt 2017 Pressemeddelelse

Nyt forsyningstilsyn skal få energisektoren til at løbe hurtigere

Ny politisk aftale skal sikre hurtigere sagsbehandling hos Energitilsynet, der samtidig skifter navn til Forsyningstilsynet. Dansk Fjernvarme deler ønsket om et stærkt og uafhængigt tilsyn.

Aftalen mellem regeringen, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti betyder en grundlæggende ændring af det nuværende Energitilsyn.

Det betyder blandt andet en nedlæggelse af den nuværende bestyrelse med en uafhængig direktør, der fremover får reference til ministeren og vil blive styret gennem resultatkontrakt. Det betyder også at ”den uafhængige direktør” naturligt bliver en del af det ministerbetjenende embedsapparat.

- Dansk Fjernvarme er enig i, at der er behov for et styrket tilsyn. Men det er efter vores opfattelse ikke så meget strukturen, men fraværet af de nødvendige ressourcer, der har betydet lange sagsbehandlingstider siger Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen, der samtidig er bekymret for uafhængigheden af dels politiske hensyn og dels påvirkningen fra stærke interesseorganisationer og selskaber.

- Når der er lange sagsbehandlingstider i dag, og når nogen beskylder Energitilsynet for ikke at have de rette kompetencer, skyldes det jo også, at Energitilsynets lønsum ikke kan rumme det antal ansatte, der er brug for, ligesom tilsynet i øvrigt har svært ved at konkurrere med de lønninger, de samme kompetencer kan få andre steder, siger Kim Mortensen.

- Hvis den nye struktur og det nye tilsyn skal gøre, at det bliver nemmere at træffe afgørelse og dermed nedbringe sagsbehandlingstiden, kræver det, at der er tilstrækkelige krav i lovgivningen om åbenhed og transparens hos selskaberne – i hele selskabskonstruktionen. Dermed må det også give en sikkerhed for, at tilsynet har adgang til alle nødvendige data fra selskaber og koncerner, siger Kim Mortensen og fortsætter:

- Jeg kan dog godt undre mig over, hvordan tilsynet skal fungere i praksis, når ministeren ikke vil have et tilsyn, der træffer afgørelser uden hensyn til politiske signaler og ønsker – og samtidig fremhæver, at der fortsat skal være tale om et uafhængigt tilsyn. Hidtil har Energitilsynet jo bedrevet tilsyn efter, hvad der er vedtaget i Folketinget og ikke politiske aftaler eller ministerudmeldinger, fortæller Kim Mortensen.

Derfor påhviler der også Folketinget en opgave med at lave en gennemarbejdet lovgivning, der er så vandtæt at hverken tilsyn eller energiselskaber er i tvivl om, hvad der er gældende lov

 - Når denne politiske aftale skal omsættes til lovgivning, vil vi derfor lægge vægt på at sikre, at styringen af tilsynet bliver så transparent som muligt, og ikke mindst sikrer den uafhængighed, der skal til for at varetage forbrugernes interesser, lyder det fra Kim Mortensen.

Vi mener

16. jun 2018 Folkemøde

KL-formand advarer mod investeringsstop

Jacob Bjerregaard gæstede Energi på Toppen på Bornholm, hvor han advarede mod et investeringsstop, hvis tilslutnings- og forblivelsespligten ophæves. 

16. jun 2018 Folkemøde

Billedhjul: Forsyningssektoren er hele fundamentet

Fredag var der en livlig debat i Forsyningsteltet på Folkemødet 2018, hvor det demokratiske ejerskab til vores fælles forsyning var hovedemnet, og alle debattører var enige om, at forsyningssektoren udgør vores fælles samfundsfundament. 

15. jun 2018 Folkemøde

Pia Olsen Dyhr: Ambitionerne skal op og elafgiften ud

Der skal meget højere ambitioner til, førend SF går med i en ny energipolitiskaftale, lød det fra SF’s formand Pia Olsen Dyhr i en tale ved Dansk Fjernvarmes arrangement under Folkemødet.

15. jun 2018 Folkemøde

Hvad sker der på Folkemødet fredag den 15. juni?

Der er Energi på Toppen og grundbeløb samt profit på vand, varme og affald på dagens folkemødemenu. Og så skal Dansk Fjernvarmes direktør, Kim Mortensen til jobsamtale.

18. apr 2018 Pressemeddelelse

Energiens eksportstjerner: Hold fast i et stærkt hjemmemarked

Et stærkt hjemmemarked for energi og forsyning er afgørende for industriens muligheder på eksportmarkedet og bør derfor stå centralt i en ny energiaftale. Sådan lyder budskabet fra vind-, vand- og varmesektoren forud for en konference om industriens eksportmuligheder.

21. mar 2018 Pressemeddelelse

Branchestatistik: Fjernvarmesektoren holder niveau i udfordret marked

Den danske fjernvarmesektor oplevede øget omsætning og beskæftigelse i 2017, mens eksporten holdt niveau. Det viser Fjernvarmens Branchestatistik 2018. Sektoren savner dog afklaring om fremtidens investeringsvilkår, hvis der skal tempo på udviklingen.

Leder

18. jun 2018 Leder

Løsningerne ligger på bordet

Selvom der er afstand mellem de politiske partier, der forhandler en ny energipolitisk aftale, bør de kunne nå hinanden i en aftale, der sætter retning på den grønne omstilling.

Partierne bør kunne blive enige om en ambitiøs udbygning med havvind, et fokus på forskning og udvikling og en øget elektrificering med initiativer, der er målrettet et intelligent...Læs mere

14. jun 2018 Debat

Gassektorens grønne omstilling skal gevaldigt op i tempo

Naturgas har fortsat en rolle i det danske energisystem og i fjernvarmen, men det kræver, at de sidste 90 procent af gassen omstilles til grøn energi uden de meget høje subsidier, de får i dag, skriver Dansk Fjernvarmes økonomiske konsulent Anders Jespersen i et modsvar til gasselskaberne i Altinget.

07. jun 2018 Debat

Fjernvarmen effektiviserer - og bliver grønnere

Dansk Industri mener, at forbrugerne selv skal kunne bestemme, hvor varmen kommer fra. Men i de mindre provinsbyer vil omkostningerne stige markant for de forbrugere, der lades tilbage i fællesskabet, skriver Rune Moesgaard i et indlæg på Altinget.

25. maj 2018 Debat

Høj tilslutning giver stordriftsfordele og grønne løsninger

Dansk Energi argumenterer for det frie valg af fjernvarme. Det vil da også give forretning til DEs medlemmer, men det er langt fra energieffektivt, mener Rune Moesgaard fra Dansk Fjernvarme i et indlæg på Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

24. maj 2018 Høringssvar

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af energilagring

Dansk Fjernvarme har stor interesse i den nye ordning, der yder støtte til energilagringsprojekter. Men Dansk Fjernvarme har en række bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse, herunder af den foreslåede tidsfrist til ansøgninger er meget kort.

17. maj 2018 Høringssvar

Ændringer af Bygningsreglementet

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar, hvor vi udtrykker en klar holdning om, at Bygningsreglementets regler omkring bygningers energimæssige ydeevne bør være ens for alle forsyningsformer. Derudover stiller vi spørgsmål ved, om der i energirammen er ligestilling mellem lokal og ekstern produktion af vedvarende energi. Læs hele høringssvaret her.