05. okt 2017 Pressemeddelelse

Nyt forsyningstilsyn skal få energisektoren til at løbe hurtigere

Ny politisk aftale skal sikre hurtigere sagsbehandling hos Energitilsynet, der samtidig skifter navn til Forsyningstilsynet. Dansk Fjernvarme deler ønsket om et stærkt og uafhængigt tilsyn.

Aftalen mellem regeringen, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti betyder en grundlæggende ændring af det nuværende Energitilsyn.

Det betyder blandt andet en nedlæggelse af den nuværende bestyrelse med en uafhængig direktør, der fremover får reference til ministeren og vil blive styret gennem resultatkontrakt. Det betyder også at ”den uafhængige direktør” naturligt bliver en del af det ministerbetjenende embedsapparat.

- Dansk Fjernvarme er enig i, at der er behov for et styrket tilsyn. Men det er efter vores opfattelse ikke så meget strukturen, men fraværet af de nødvendige ressourcer, der har betydet lange sagsbehandlingstider siger Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen, der samtidig er bekymret for uafhængigheden af dels politiske hensyn og dels påvirkningen fra stærke interesseorganisationer og selskaber.

- Når der er lange sagsbehandlingstider i dag, og når nogen beskylder Energitilsynet for ikke at have de rette kompetencer, skyldes det jo også, at Energitilsynets lønsum ikke kan rumme det antal ansatte, der er brug for, ligesom tilsynet i øvrigt har svært ved at konkurrere med de lønninger, de samme kompetencer kan få andre steder, siger Kim Mortensen.

- Hvis den nye struktur og det nye tilsyn skal gøre, at det bliver nemmere at træffe afgørelse og dermed nedbringe sagsbehandlingstiden, kræver det, at der er tilstrækkelige krav i lovgivningen om åbenhed og transparens hos selskaberne – i hele selskabskonstruktionen. Dermed må det også give en sikkerhed for, at tilsynet har adgang til alle nødvendige data fra selskaber og koncerner, siger Kim Mortensen og fortsætter:

- Jeg kan dog godt undre mig over, hvordan tilsynet skal fungere i praksis, når ministeren ikke vil have et tilsyn, der træffer afgørelser uden hensyn til politiske signaler og ønsker – og samtidig fremhæver, at der fortsat skal være tale om et uafhængigt tilsyn. Hidtil har Energitilsynet jo bedrevet tilsyn efter, hvad der er vedtaget i Folketinget og ikke politiske aftaler eller ministerudmeldinger, fortæller Kim Mortensen.

Derfor påhviler der også Folketinget en opgave med at lave en gennemarbejdet lovgivning, der er så vandtæt at hverken tilsyn eller energiselskaber er i tvivl om, hvad der er gældende lov

 - Når denne politiske aftale skal omsættes til lovgivning, vil vi derfor lægge vægt på at sikre, at styringen af tilsynet bliver så transparent som muligt, og ikke mindst sikrer den uafhængighed, der skal til for at varetage forbrugernes interesser, lyder det fra Kim Mortensen.

Vi mener

09. feb 2018 Debat

Der er brug for en politisk håndsrækning til fjernvarmekunderne

Uret tikker for de mange varmeforbrugere, der om blot 11 måneder har udsigt til store prisstigninger. Heldigvis ligger løsningerne lige for. Men det kræver en aktiv indsats fra både forbrugere, varmeværker og politikerne, skriver Jesper Koch i et indlæg i Altinget.

24. jan 2018 Debat

Bæredygtig biomasse er en grøn trædesten

Biomassen er det bedste alternativ til kul - både når det handler om de større byer, men også på nationalt plan for at imødekomme målsætninger om en grøn omstilling af vores kraftvarmeværker. 

23. jan 2018 Debat

En lavere elafgift er ikke svaret på alt

Der skal mere til end en sænket elafgift, hvis fjernvarmeværkernes udfordringer skal løses. Giv eltariffer et grundigt eftersyn, og ophæv de rigide krav til kraftvarme og brændselsvalg, som står i vejen for billig og miljøvenlig fjernvarme, skriver Jesper Koch, analysechef i Grøn Energi. 

15. jan 2018 Debat

Hvorfor ikke lave en billig grøn omstilling?

Den billigste energi er den, som ikke er nødvendig at producere. Hvis vi med den kommende energiaftale skal nå målet om at omstille til et fossiluafhængigt samfund, er energieffektiviseringer derfor en helt afgørende del af løsningen. I hvert fald, hvis man har ambitioner om, at omstillingen skal ske billigst muligt, skriver en række aktører i Altinget.

27. dec 2017 Pressemeddelelse

Tidlig nytårsgave til fjernvarmeforbrugerne

Prisen på fjernvarme er faldet i 2017 – særligt blandt de selskaber, der har de højeste priser. Det viser en ny prisstatistik fra Energitilsynet. Det glæder Dansk Fjernvarme, der dog ser risiko for prisstigninger forude.

27. dec 2017 Pressemeddelelse

Fjernvarmekunder sparer penge på lunt 2017

2017 har været et mildt år. Selvom sommeren var kold, var vinteren lun. Det viser Dansk Fjernvarmes opgørelse af graddage. Det luner hos fjernvarmekunderne, der i gennemsnit har sparet knap 1000 kroner.

Leder

29. jan 2018 Leder

Fremtiden er nu

Snart sætter Folketingets partier sig sammen for at indgå en ny energipolitisk aftale, der rækker frem mod 2030. Vi ser frem til aftalen, der skal sætte rammen for de vilkår, der skal bringe os i mål med den grønne omstilling.

Som inspiration til arbejdet har Dansk Fjernvarme fremlagt 13 konstruktive bidrag, der viser, hvordan vi som samfund og forbrugere får billigere og mere...Læs mere

12. dec 2017 Debat

Klumme: Kommer varmepumperne nu?

I den kommende energiaftale, der lægger sporet for 2020-2030, kommer forhåbentlig en yderligere reduktion af elvarmeafgiften. Det vil sætte strøm til fjernvarmen, så vi kan udnytte de store mængder overskudsvarme fra datacentre og industri.

16. nov 2017 Debat

Vi har kompetente bestyrelser i forsyningssektoren

Der skal bestemt være plads til en debat om ejerforholdene i forsyningssektoren. Men hvis vi må supplere teori med fakta fra den virkelige verden får en bedre debat, skriver Dansk Fjernvarmes Rune Moesgaard.

14. nov 2017 Debat

Nej, afbrænding af biomasse går ikke ud over biodiversitet

REPLIK: Det er en misforståelse, at afbrænding af biomasse fra de danske skove forringer biodiversiteten. Efterlades alt i skovene, går det ud over ejernes økonomi og i sidste ende biodiversiteten, skriver Kate Wieck-Hansen. 

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

21. dec 2017 Høringssvar

Forslag til Lov om Forsyningstilsynet

Dansk Fjernvarme kommenterer i samarbejde med Dansk Affaldsforening og Danske Vandværker forslag til ny organisering af Energitilsynet. Læs hele høringssvaret her.

21. dec 2017 Høringssvar

Udkast til ændringsbekendtgørelse til anmeldelsesbekendtgørelsen

Dansk Fjernvarme kommenterer Energitilsynets ændringsbekendtgørelse, der vil medføre ensretning af varmeregnskabsåret. Læs hele høringssvaret her.