06. sep 2017 Pressemeddelelse

Ministeren bør indkalde til genforhandling af energispareaftale

Rigsrevisionen giver hård kritik af energispareordningen. Dansk Fjernvarme opfordrer ministeren til at indkalde parterne til genforhandling af aftalen.

Direktør i Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen, mener, at Rigsrevisionens beretning bør give ministeren anledning til at indkalde til genforhandling af energispareaftalen.

Rigsrevisionen giver hård kritik af energispareordningen og måden den er indrettet på, samt af store energiselskabers interne handel med energibesparelser. Dansk Fjernvarme opfordrer ministeren til at indkalde parterne til genforhandling af aftalen.

Rigsrevisionen har netop offentliggjort sin beretning om energiselskabernes energispareindsats. I beretningen giver Rigsrevisionen (hård) kritik af tilsynet med energibespareindsatsen og særligt med, at der har fundet snyd sted ved, at store energiselskaber har handlet internt med sig selv.

- Det er en hård, men fair kritik af energispareordningen, som Rigsrevisionen i dag er kommet med. Når den er fair, er det fordi, der desværre ikke står så meget i beretningen, der kommer bag på os, der i årevis har kritiseret måden, vi indfrier og finansierer energibesparelser på i Danmark, siger Kim Mortensen direktør i Dansk Fjernvarme og fortsætter:

- Flere års fokus på ordningen har desværre ikke sat en effektiv stopper for svindel. Når Rigsrevisionen i dag kan konstatere, at det fortsat sker, at store energiselskaber handler med sig selv og at egenkontrol ikke med ordningen ikke virker, så kan man stille sig selv spørgsmålet, om vi her har en ordning, der varetager forbrugere og klimaets interesser eller om ordningen reelt er en erhvervsstøtte.

De seneste fem år er de samlede omkostninger til energispareordningen steget fra cirka 700 millioner kroner i 2011 til mere end 1.500 millioner kroner i 2015. Der er desuden stor forskel, hvor meget det har kostet de enkelte sektorer at indfri deres forpligtigelser.

Energispareaftale bør genforhandles
Den omfattende afdækning af, hvordan energispareordningen er blevet misbrugt, får Dansk Fjernvarme til at appellere til ministeren om at indkalde til en genforhandling af energispareaftalen.

- Der er grund til at rose Rigsrevisionen for et grundigt og sobert arbejde med at få afdækket energispareindsatsen. Når vi nu ser omfanget af sjusk og svindel, mener jeg, det er på tide, at ministeren indkalder parterne bag energispareaftalen til en genforhandling af aftalen, siger Kim Mortensen og fortsætter:

- Her må målet være at blive enige om en ny aftale, der sikrer omkostningseffektive energibesparelser, så både forbrugere og samfundet får mest mulig grøn omstilling for pengene. Det får vi blandt andet ved at målrette tiltag, der sikrer reelle CO2-fortrængninger og energieffektiviseringer i energiproduktionen.

El- gas- olie- og fjernvarmesektoren indgik i december 2016, efter et årelangt forhandlingsforløb, en ny frivillig aftale om indfrielse af energibesparelser for perioden 2016-2020.

 

Vi mener

12. dec 2017 Debat

Klumme: Kommer varmepumperne nu?

I den kommende energiaftale, der lægger sporet for 2020-2030, kommer forhåbentlig en yderligere reduktion af elvarmeafgiften. Det vil sætte strøm til fjernvarmen, så vi kan udnytte de store mængder overskudsvarme fra datacentre og industri.

30. nov 2017 Høringssvar

15 bekendtgørelser der overfører opgaver fra Energinet til Energistyrelsen

DFj hilser opgaveoverførslen velkommen, men påpeger at man også godt kunne overføre Energinets myndighedsopgaver vedrørende gasdistributionsnettet, og at den omlægning af PSO afgiften de laver på ilandføringskabler fra kystnære havvindmøller kan være i strid med den politiske aftale om afskaffelse af PSO-afgiften af 17. november 2016.

16. nov 2017 Debat

Vi har kompetente bestyrelser i forsyningssektoren

Der skal bestemt være plads til en debat om ejerforholdene i forsyningssektoren. Men hvis vi må supplere teori med fakta fra den virkelige verden får en bedre debat, skriver Dansk Fjernvarmes Rune Moesgaard.

31. okt 2017 Pressemeddelelse

God aftale vil styrke dansk forskning i energiteknologi

Dansk Fjernvarme roser bred aftale om udmøntning af forskningsreserverne til forskning i energiteknologi.

30. okt 2017 Pressemeddelelse

100 kraftvarmeværker klar til at sikre elkunderne

Nystiftet selskab for elhandel står klar til at tilbyde 400 MW elkapacitet til elhandlerne, så de kan tilbyde elkunder afregning til spotpris med loft over elprisen.

Leder

01. dec 2017 Leder

Sæt fjernvarmen fri

Når de nye kommunalpolitikere træder sammen i januar, bør de – i samarbejde med det lokale fjernvarmeselskab – se hinanden i øjnene og lægge en plan for fjernvarmens fremtid. En plan der uvilkårligt kommer til at hænge sammen med det udspil til en ny energipolitisk aftale, som regeringen offentliggør efter nytår.

Vi har meget tydeligt meldt ud, at fjernvarmen kan blive...

Læs mere

14. nov 2017 Debat

Nej, afbrænding af biomasse går ikke ud over biodiversitet

REPLIK: Det er en misforståelse, at afbrænding af biomasse fra de danske skove forringer biodiversiteten. Efterlades alt i skovene, går det ud over ejernes økonomi og i sidste ende biodiversiteten, skriver Kate Wieck-Hansen. 

10. nov 2017

Klumme: Danmark viser vejen for Europa

Den danske fjernvarme er et internationalt forbillede for, hvordan det er lykkedes at omstille varmesektoren, hvor den vedvarende energi udgør en stadig større andel, skriver Kim Mortensen, direktør Dansk Fjernvarme i en klumme i Energy Supply.

27. okt 2017 Debat

Se på hele skoven - ikke det enkelte træ

Det er nødvendigt at se på biomassen fra det store perspektiv, når man taler om CO2-regnskab, kKate Wieck-Hansen, teknisk konsulent Dansk Fjernvarme i et debatindlæg i Frederiksborg Amts Avis.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

07. nov 2017 Høringssvar

Udkast til bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling på varmeområdet 

Energitilsynet oplyser, at den kommende gebyrbekendtgørelse på varmeområdet alene har mindre ændringer af administrativ karakter. Formålet med reglerne på varmeområdet er primært at sikre Energitilsynet bemyndigelse til at udstede bekendtgørelser om betaling for myndighedsbehandling på varmeområdet. Dansk Fjernvarme har på denne baggrund ikke nogle bemærkninger til bekendtgørelsen.