06. sep 2017 Pressemeddelelse

Ministeren bør indkalde til genforhandling af energispareaftale

Rigsrevisionen giver hård kritik af energispareordningen. Dansk Fjernvarme opfordrer ministeren til at indkalde parterne til genforhandling af aftalen.

Direktør i Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen, mener, at Rigsrevisionens beretning bør give ministeren anledning til at indkalde til genforhandling af energispareaftalen.

Rigsrevisionen giver hård kritik af energispareordningen og måden den er indrettet på, samt af store energiselskabers interne handel med energibesparelser. Dansk Fjernvarme opfordrer ministeren til at indkalde parterne til genforhandling af aftalen.

Rigsrevisionen har netop offentliggjort sin beretning om energiselskabernes energispareindsats. I beretningen giver Rigsrevisionen (hård) kritik af tilsynet med energibespareindsatsen og særligt med, at der har fundet snyd sted ved, at store energiselskaber har handlet internt med sig selv.

- Det er en hård, men fair kritik af energispareordningen, som Rigsrevisionen i dag er kommet med. Når den er fair, er det fordi, der desværre ikke står så meget i beretningen, der kommer bag på os, der i årevis har kritiseret måden, vi indfrier og finansierer energibesparelser på i Danmark, siger Kim Mortensen direktør i Dansk Fjernvarme og fortsætter:

- Flere års fokus på ordningen har desværre ikke sat en effektiv stopper for svindel. Når Rigsrevisionen i dag kan konstatere, at det fortsat sker, at store energiselskaber handler med sig selv og at egenkontrol ikke med ordningen ikke virker, så kan man stille sig selv spørgsmålet, om vi her har en ordning, der varetager forbrugere og klimaets interesser eller om ordningen reelt er en erhvervsstøtte.

De seneste fem år er de samlede omkostninger til energispareordningen steget fra cirka 700 millioner kroner i 2011 til mere end 1.500 millioner kroner i 2015. Der er desuden stor forskel, hvor meget det har kostet de enkelte sektorer at indfri deres forpligtigelser.

Energispareaftale bør genforhandles
Den omfattende afdækning af, hvordan energispareordningen er blevet misbrugt, får Dansk Fjernvarme til at appellere til ministeren om at indkalde til en genforhandling af energispareaftalen.

- Der er grund til at rose Rigsrevisionen for et grundigt og sobert arbejde med at få afdækket energispareindsatsen. Når vi nu ser omfanget af sjusk og svindel, mener jeg, det er på tide, at ministeren indkalder parterne bag energispareaftalen til en genforhandling af aftalen, siger Kim Mortensen og fortsætter:

- Her må målet være at blive enige om en ny aftale, der sikrer omkostningseffektive energibesparelser, så både forbrugere og samfundet får mest mulig grøn omstilling for pengene. Det får vi blandt andet ved at målrette tiltag, der sikrer reelle CO2-fortrængninger og energieffektiviseringer i energiproduktionen.

El- gas- olie- og fjernvarmesektoren indgik i december 2016, efter et årelangt forhandlingsforløb, en ny frivillig aftale om indfrielse af energibesparelser for perioden 2016-2020.

 

Vi mener

09. feb 2018 Debat

Der er brug for en politisk håndsrækning til fjernvarmekunderne

Uret tikker for de mange varmeforbrugere, der om blot 11 måneder har udsigt til store prisstigninger. Heldigvis ligger løsningerne lige for. Men det kræver en aktiv indsats fra både forbrugere, varmeværker og politikerne, skriver Jesper Koch i et indlæg i Altinget.

24. jan 2018 Debat

Bæredygtig biomasse er en grøn trædesten

Biomassen er det bedste alternativ til kul - både når det handler om de større byer, men også på nationalt plan for at imødekomme målsætninger om en grøn omstilling af vores kraftvarmeværker. 

23. jan 2018 Debat

En lavere elafgift er ikke svaret på alt

Der skal mere til end en sænket elafgift, hvis fjernvarmeværkernes udfordringer skal løses. Giv eltariffer et grundigt eftersyn, og ophæv de rigide krav til kraftvarme og brændselsvalg, som står i vejen for billig og miljøvenlig fjernvarme, skriver Jesper Koch, analysechef i Grøn Energi. 

15. jan 2018 Debat

Hvorfor ikke lave en billig grøn omstilling?

Den billigste energi er den, som ikke er nødvendig at producere. Hvis vi med den kommende energiaftale skal nå målet om at omstille til et fossiluafhængigt samfund, er energieffektiviseringer derfor en helt afgørende del af løsningen. I hvert fald, hvis man har ambitioner om, at omstillingen skal ske billigst muligt, skriver en række aktører i Altinget.

27. dec 2017 Pressemeddelelse

Tidlig nytårsgave til fjernvarmeforbrugerne

Prisen på fjernvarme er faldet i 2017 – særligt blandt de selskaber, der har de højeste priser. Det viser en ny prisstatistik fra Energitilsynet. Det glæder Dansk Fjernvarme, der dog ser risiko for prisstigninger forude.

27. dec 2017 Pressemeddelelse

Fjernvarmekunder sparer penge på lunt 2017

2017 har været et mildt år. Selvom sommeren var kold, var vinteren lun. Det viser Dansk Fjernvarmes opgørelse af graddage. Det luner hos fjernvarmekunderne, der i gennemsnit har sparet knap 1000 kroner.

Leder

29. jan 2018 Leder

Fremtiden er nu

Snart sætter Folketingets partier sig sammen for at indgå en ny energipolitisk aftale, der rækker frem mod 2030. Vi ser frem til aftalen, der skal sætte rammen for de vilkår, der skal bringe os i mål med den grønne omstilling.

Som inspiration til arbejdet har Dansk Fjernvarme fremlagt 13 konstruktive bidrag, der viser, hvordan vi som samfund og forbrugere får billigere og mere...Læs mere

12. dec 2017 Debat

Klumme: Kommer varmepumperne nu?

I den kommende energiaftale, der lægger sporet for 2020-2030, kommer forhåbentlig en yderligere reduktion af elvarmeafgiften. Det vil sætte strøm til fjernvarmen, så vi kan udnytte de store mængder overskudsvarme fra datacentre og industri.

16. nov 2017 Debat

Vi har kompetente bestyrelser i forsyningssektoren

Der skal bestemt være plads til en debat om ejerforholdene i forsyningssektoren. Men hvis vi må supplere teori med fakta fra den virkelige verden får en bedre debat, skriver Dansk Fjernvarmes Rune Moesgaard.

14. nov 2017 Debat

Nej, afbrænding af biomasse går ikke ud over biodiversitet

REPLIK: Det er en misforståelse, at afbrænding af biomasse fra de danske skove forringer biodiversiteten. Efterlades alt i skovene, går det ud over ejernes økonomi og i sidste ende biodiversiteten, skriver Kate Wieck-Hansen. 

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

21. dec 2017 Høringssvar

Forslag til Lov om Forsyningstilsynet

Dansk Fjernvarme kommenterer i samarbejde med Dansk Affaldsforening og Danske Vandværker forslag til ny organisering af Energitilsynet. Læs hele høringssvaret her.

21. dec 2017 Høringssvar

Udkast til ændringsbekendtgørelse til anmeldelsesbekendtgørelsen

Dansk Fjernvarme kommenterer Energitilsynets ændringsbekendtgørelse, der vil medføre ensretning af varmeregnskabsåret. Læs hele høringssvaret her.