06. sep 2017 Pressemeddelelse

Ministeren bør indkalde til genforhandling af energispareaftale

Rigsrevisionen giver hård kritik af energispareordningen. Dansk Fjernvarme opfordrer ministeren til at indkalde parterne til genforhandling af aftalen.

Direktør i Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen, mener, at Rigsrevisionens beretning bør give ministeren anledning til at indkalde til genforhandling af energispareaftalen.

Rigsrevisionen giver hård kritik af energispareordningen og måden den er indrettet på, samt af store energiselskabers interne handel med energibesparelser. Dansk Fjernvarme opfordrer ministeren til at indkalde parterne til genforhandling af aftalen.

Rigsrevisionen har netop offentliggjort sin beretning om energiselskabernes energispareindsats. I beretningen giver Rigsrevisionen (hård) kritik af tilsynet med energibespareindsatsen og særligt med, at der har fundet snyd sted ved, at store energiselskaber har handlet internt med sig selv.

- Det er en hård, men fair kritik af energispareordningen, som Rigsrevisionen i dag er kommet med. Når den er fair, er det fordi, der desværre ikke står så meget i beretningen, der kommer bag på os, der i årevis har kritiseret måden, vi indfrier og finansierer energibesparelser på i Danmark, siger Kim Mortensen direktør i Dansk Fjernvarme og fortsætter:

- Flere års fokus på ordningen har desværre ikke sat en effektiv stopper for svindel. Når Rigsrevisionen i dag kan konstatere, at det fortsat sker, at store energiselskaber handler med sig selv og at egenkontrol ikke med ordningen ikke virker, så kan man stille sig selv spørgsmålet, om vi her har en ordning, der varetager forbrugere og klimaets interesser eller om ordningen reelt er en erhvervsstøtte.

De seneste fem år er de samlede omkostninger til energispareordningen steget fra cirka 700 millioner kroner i 2011 til mere end 1.500 millioner kroner i 2015. Der er desuden stor forskel, hvor meget det har kostet de enkelte sektorer at indfri deres forpligtigelser.

Energispareaftale bør genforhandles
Den omfattende afdækning af, hvordan energispareordningen er blevet misbrugt, får Dansk Fjernvarme til at appellere til ministeren om at indkalde til en genforhandling af energispareaftalen.

- Der er grund til at rose Rigsrevisionen for et grundigt og sobert arbejde med at få afdækket energispareindsatsen. Når vi nu ser omfanget af sjusk og svindel, mener jeg, det er på tide, at ministeren indkalder parterne bag energispareaftalen til en genforhandling af aftalen, siger Kim Mortensen og fortsætter:

- Her må målet være at blive enige om en ny aftale, der sikrer omkostningseffektive energibesparelser, så både forbrugere og samfundet får mest mulig grøn omstilling for pengene. Det får vi blandt andet ved at målrette tiltag, der sikrer reelle CO2-fortrængninger og energieffektiviseringer i energiproduktionen.

El- gas- olie- og fjernvarmesektoren indgik i december 2016, efter et årelangt forhandlingsforløb, en ny frivillig aftale om indfrielse af energibesparelser for perioden 2016-2020.

 

Vi mener

12. okt 2017 Debat

Replik: Brancheaftale sikrer, at biomassen er grøn

Energibranchen har taget ansvar for at sikre bæredygtig el og varme med brancheaftalen om bæredygtig biomasse. Den sikrer, at biomasse er bæredygtigt – også når det er importeret, skriver Kate Wieck-Hansen, teknisk konsulent hos Dansk Fjernvarme i en replik til NOAH på Altinget.

05. okt 2017 Debat

Replik: Teori alene giver ikke mere overskudsvarme i stuerne

Dansk Energis forslag om en forenkling af overskudsvarmeafgiften er fin teori, men passer ikke nødvendigvis til virkeligheden, skriver John Tang, chefkonsulent i Dansk Fjernvarme.

28. sep 2017 Debat

Vi har overskud af varme – brug den

Industrien vil gerne af med varmen, og fjernvarmeselskaberne efterspørger miljøvenlig, billig varme. Afgifter står desværre i vejen, men løsningen ligger lige for, skriver Troels Ranis og Kim Mortensen.

17. aug 2017 Pressemeddelelse

Salg af gasnet skal beskytte kunderne

Et kommende salg og dermed en sammenlægning af gasdistributionsnettet skal beskytte naturgaskunderne. Det fastslår Dansk Fjernvarme i et høringssvar.

10. aug 2017 Pressemeddelelse

Lovforslag kan koste forbrugerne penge

Et nyt lovforslag, der skal ensrette regnskabsår i fjernvarmen, kan få økonomiske konsekvenser for selskaberne og dermed forbrugerne. Det skriver Dansk Fjernvarme i sit høringssvar.

Leder

16. okt 2017 Leder

Billig varme i hele Danmark

De seneste fem år har fjernvarmen netto fået 20.000 nye forbrugere hvert år, og nem og billig varme er helt sikkert en del af forklaringen. Fjernvarmeselskaberne vil gerne fortsætte den positive udvikling, men i horisonten lurer en udfordring, der kan gøre det svært for dem at holde prisen nede. En udfordring, der er politisk besluttet på en baggrund, der ikke længere flugter med...Læs mere

21. sep 2017 Debat

Klumme: Energisektoren har brug for smart afgiftsreform

De tre store forsyningssystemer bør bindes sammen. Kun på den måde får vi et grønt og konkurrencedygtigt energisystem. Derfor bør vi vælge den smarte løsning til el-afgiften, skriver analysechef i Grøn Energi, Jesper Koch.

28. aug 2017 Debat

Nu har vi overblikket - lad os så få set på afgifterne

Med den seneste energianalyse har politikerne nu mulighed for at få dannet sig et overblik forud for efterårets forhandlinger om en ny energipolitisk aftale. Her bør en målrettet sænkning på afgiften på el til kollektiv varme stå højt prioriteret, mener vicedirektør Kim Behnke.

30. maj 2017 Debat

Klumme: Her er konsekvenserne af en kommercialisering af varmeforsyningen

Et ændret syn på investeringshorisont og risikovillighed kan føre til mindre solvarme, lavere effektivitet og mindre vedvarende energi, skriver analysechef i Grøn Energi Jesper Koch i en klumme på Energy Supply.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

22. aug 2017 Høringssvar

Ændring af bekendtgørelse om kommuners indberetninger og erklæringer

Dansk Fjernvarme kommenterer en præcisering af, at der ikke skal ske modregning af ikke-opkrævet forrentning. Læs hele høringssvaret her. 

17. aug 2017 Høringssvar

Lov om registrering af ledningsejere

Dansk Fjernvarme er overordnet positiv i forhold til en højere grad af standardisering og et forbedret system til håndtering af ledningsejerforespørgsler. Læs hele høringssvaret her.