06. sep 2017 Pressemeddelelse

Ministeren bør indkalde til genforhandling af energispareaftale

Rigsrevisionen giver hård kritik af energispareordningen. Dansk Fjernvarme opfordrer ministeren til at indkalde parterne til genforhandling af aftalen.

Direktør i Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen, mener, at Rigsrevisionens beretning bør give ministeren anledning til at indkalde til genforhandling af energispareaftalen.

Rigsrevisionen giver hård kritik af energispareordningen og måden den er indrettet på, samt af store energiselskabers interne handel med energibesparelser. Dansk Fjernvarme opfordrer ministeren til at indkalde parterne til genforhandling af aftalen.

Rigsrevisionen har netop offentliggjort sin beretning om energiselskabernes energispareindsats. I beretningen giver Rigsrevisionen (hård) kritik af tilsynet med energibespareindsatsen og særligt med, at der har fundet snyd sted ved, at store energiselskaber har handlet internt med sig selv.

- Det er en hård, men fair kritik af energispareordningen, som Rigsrevisionen i dag er kommet med. Når den er fair, er det fordi, der desværre ikke står så meget i beretningen, der kommer bag på os, der i årevis har kritiseret måden, vi indfrier og finansierer energibesparelser på i Danmark, siger Kim Mortensen direktør i Dansk Fjernvarme og fortsætter:

- Flere års fokus på ordningen har desværre ikke sat en effektiv stopper for svindel. Når Rigsrevisionen i dag kan konstatere, at det fortsat sker, at store energiselskaber handler med sig selv og at egenkontrol ikke med ordningen ikke virker, så kan man stille sig selv spørgsmålet, om vi her har en ordning, der varetager forbrugere og klimaets interesser eller om ordningen reelt er en erhvervsstøtte.

De seneste fem år er de samlede omkostninger til energispareordningen steget fra cirka 700 millioner kroner i 2011 til mere end 1.500 millioner kroner i 2015. Der er desuden stor forskel, hvor meget det har kostet de enkelte sektorer at indfri deres forpligtigelser.

Energispareaftale bør genforhandles
Den omfattende afdækning af, hvordan energispareordningen er blevet misbrugt, får Dansk Fjernvarme til at appellere til ministeren om at indkalde til en genforhandling af energispareaftalen.

- Der er grund til at rose Rigsrevisionen for et grundigt og sobert arbejde med at få afdækket energispareindsatsen. Når vi nu ser omfanget af sjusk og svindel, mener jeg, det er på tide, at ministeren indkalder parterne bag energispareaftalen til en genforhandling af aftalen, siger Kim Mortensen og fortsætter:

- Her må målet være at blive enige om en ny aftale, der sikrer omkostningseffektive energibesparelser, så både forbrugere og samfundet får mest mulig grøn omstilling for pengene. Det får vi blandt andet ved at målrette tiltag, der sikrer reelle CO2-fortrængninger og energieffektiviseringer i energiproduktionen.

El- gas- olie- og fjernvarmesektoren indgik i december 2016, efter et årelangt forhandlingsforløb, en ny frivillig aftale om indfrielse af energibesparelser for perioden 2016-2020.

 

Vi mener

16. jun 2018 Folkemøde

KL-formand advarer mod investeringsstop

Jacob Bjerregaard gæstede Energi på Toppen på Bornholm, hvor han advarede mod et investeringsstop, hvis tilslutnings- og forblivelsespligten ophæves. 

16. jun 2018 Folkemøde

Billedhjul: Forsyningssektoren er hele fundamentet

Fredag var der en livlig debat i Forsyningsteltet på Folkemødet 2018, hvor det demokratiske ejerskab til vores fælles forsyning var hovedemnet, og alle debattører var enige om, at forsyningssektoren udgør vores fælles samfundsfundament. 

15. jun 2018 Folkemøde

Pia Olsen Dyhr: Ambitionerne skal op og elafgiften ud

Der skal meget højere ambitioner til, førend SF går med i en ny energipolitiskaftale, lød det fra SF’s formand Pia Olsen Dyhr i en tale ved Dansk Fjernvarmes arrangement under Folkemødet.

15. jun 2018 Folkemøde

Hvad sker der på Folkemødet fredag den 15. juni?

Der er Energi på Toppen og grundbeløb samt profit på vand, varme og affald på dagens folkemødemenu. Og så skal Dansk Fjernvarmes direktør, Kim Mortensen til jobsamtale.

18. apr 2018 Pressemeddelelse

Energiens eksportstjerner: Hold fast i et stærkt hjemmemarked

Et stærkt hjemmemarked for energi og forsyning er afgørende for industriens muligheder på eksportmarkedet og bør derfor stå centralt i en ny energiaftale. Sådan lyder budskabet fra vind-, vand- og varmesektoren forud for en konference om industriens eksportmuligheder.

21. mar 2018 Pressemeddelelse

Branchestatistik: Fjernvarmesektoren holder niveau i udfordret marked

Den danske fjernvarmesektor oplevede øget omsætning og beskæftigelse i 2017, mens eksporten holdt niveau. Det viser Fjernvarmens Branchestatistik 2018. Sektoren savner dog afklaring om fremtidens investeringsvilkår, hvis der skal tempo på udviklingen.

Leder

18. jun 2018 Leder

Løsningerne ligger på bordet

Selvom der er afstand mellem de politiske partier, der forhandler en ny energipolitisk aftale, bør de kunne nå hinanden i en aftale, der sætter retning på den grønne omstilling.

Partierne bør kunne blive enige om en ambitiøs udbygning med havvind, et fokus på forskning og udvikling og en øget elektrificering med initiativer, der er målrettet et intelligent...Læs mere

14. jun 2018 Debat

Gassektorens grønne omstilling skal gevaldigt op i tempo

Naturgas har fortsat en rolle i det danske energisystem og i fjernvarmen, men det kræver, at de sidste 90 procent af gassen omstilles til grøn energi uden de meget høje subsidier, de får i dag, skriver Dansk Fjernvarmes økonomiske konsulent Anders Jespersen i et modsvar til gasselskaberne i Altinget.

07. jun 2018 Debat

Fjernvarmen effektiviserer - og bliver grønnere

Dansk Industri mener, at forbrugerne selv skal kunne bestemme, hvor varmen kommer fra. Men i de mindre provinsbyer vil omkostningerne stige markant for de forbrugere, der lades tilbage i fællesskabet, skriver Rune Moesgaard i et indlæg på Altinget.

25. maj 2018 Debat

Høj tilslutning giver stordriftsfordele og grønne løsninger

Dansk Energi argumenterer for det frie valg af fjernvarme. Det vil da også give forretning til DEs medlemmer, men det er langt fra energieffektivt, mener Rune Moesgaard fra Dansk Fjernvarme i et indlæg på Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

24. maj 2018 Høringssvar

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af energilagring

Dansk Fjernvarme har stor interesse i den nye ordning, der yder støtte til energilagringsprojekter. Men Dansk Fjernvarme har en række bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse, herunder af den foreslåede tidsfrist til ansøgninger er meget kort.

17. maj 2018 Høringssvar

Ændringer af Bygningsreglementet

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar, hvor vi udtrykker en klar holdning om, at Bygningsreglementets regler omkring bygningers energimæssige ydeevne bør være ens for alle forsyningsformer. Derudover stiller vi spørgsmål ved, om der i energirammen er ligestilling mellem lokal og ekstern produktion af vedvarende energi. Læs hele høringssvaret her.