23. aug 2017 Pressemeddelelse

Fjernvarmesektoren fokuserer på kerneopgaverne

Forsyningsselskaberne inden for vand og fjernvarme fokuserer på kerneopgaverne med at sikre høj forsyningssikkerhed og reducere omkostninger. Det viser ny analyse, der vækker glæde hos Dansk Fjernvarme.

Forsyningsselskaberne blev adspurgt om, hvilke tre strategiske indsatsområder de ser som de vigtigste for selskabet i 2017. Her er de fem, der fik flest krydser.

Analyseselskaberne EY og PLUSS har netop foretaget en grundig analyse blandt de danske forsyningsselskaber i fjernvarme-, vand- og affaldssektoren af, hvilke opgaver de opfatter som værende vigtigst. Konklusionen er klar: Det vigtigste er at sikre en høj forsyningssikkerhed, så danskerne kan regne med håndteringen af deres affald, vand og spildevand og regne med, at der altid er varme i radiatoren.

Dernæst angiver selskaberne, at forretningsudvikling og reduktion i omkostningerne for at sikre billigere forsyninger til deres forbrugere, er det næstvigtigste.

Analysen vækker glæde hos Dansk Fjernvarme, der mener, at den viser, hvordan selskaberne lever op til de politiske krav, der er til forsyningssektoren.

- Fjernvarmeselskaberne gør det, de skal og det, der forventes af en ansvarlig sektor: De fokuserer på kerneopgaverne. Det er på at levere varme til forbrugerne til den lavest mulige pris, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.

Snuden er i sporet
Mens fjernvarmeselskaberne de seneste tre år har øget andelen af vedvarende energi til mere end 50 procent, har selskaberne i samme periode i gennemsnit reduceret prisen for forbrugerne med mere end 10 procent. 

- Oven på en lang sommer med megen debat om, hvad energiselskaberne skal bruge deres tid og ressourcer på, og navnlig hvad de ikke skal bruges på, er jeg meget glad for at få bekræftet, at fjernvarmeselskaberne har snuden i sporet og koncentrerer sig om deres kerneopgaver, siger Kim Mortensen.

- Og jeg hæfter mig ved, at selskaberne er meget opmærksomme på det politiske pres som øget regulering og ønsket om mere effektivitet i sektoren stiller dem overfor. Det pres skal naturligvis omsættes til nogle rammer, der gør, at selskaberne kan fortsætte den udvikling, de er inde i med at sikre en omkostningseffektiv grøn omstilling samtidig med, at forbrugerne fortsat kan regne med deres varmeselskab, lyder det fra direktøren.

Selskaberne er også blevet spurgt til, hvilke scenarier de ser som mest sandsynlige, når selskaberne kigger fem år frem. To af de områder, hvor der er mest enighed i forsyningssektoren om fremtiden, er, at blot 2 procent af selskaberne mener, der vil blive stillet færre krav til miljøtilpasning, og blot 3 procent mener, der vil blive stillet færre krav til dokumentation og krav til certificeringer.

PLUSS og EY har spurgt i alt 643 beslutningstagere i forsyningssektoren, hvoraf halvdelen har svaret (317).

 

Vi mener

09. feb 2018 Debat

Der er brug for en politisk håndsrækning til fjernvarmekunderne

Uret tikker for de mange varmeforbrugere, der om blot 11 måneder har udsigt til store prisstigninger. Heldigvis ligger løsningerne lige for. Men det kræver en aktiv indsats fra både forbrugere, varmeværker og politikerne, skriver Jesper Koch i et indlæg i Altinget.

24. jan 2018 Debat

Bæredygtig biomasse er en grøn trædesten

Biomassen er det bedste alternativ til kul - både når det handler om de større byer, men også på nationalt plan for at imødekomme målsætninger om en grøn omstilling af vores kraftvarmeværker. 

23. jan 2018 Debat

En lavere elafgift er ikke svaret på alt

Der skal mere til end en sænket elafgift, hvis fjernvarmeværkernes udfordringer skal løses. Giv eltariffer et grundigt eftersyn, og ophæv de rigide krav til kraftvarme og brændselsvalg, som står i vejen for billig og miljøvenlig fjernvarme, skriver Jesper Koch, analysechef i Grøn Energi. 

15. jan 2018 Debat

Hvorfor ikke lave en billig grøn omstilling?

Den billigste energi er den, som ikke er nødvendig at producere. Hvis vi med den kommende energiaftale skal nå målet om at omstille til et fossiluafhængigt samfund, er energieffektiviseringer derfor en helt afgørende del af løsningen. I hvert fald, hvis man har ambitioner om, at omstillingen skal ske billigst muligt, skriver en række aktører i Altinget.

27. dec 2017 Pressemeddelelse

Tidlig nytårsgave til fjernvarmeforbrugerne

Prisen på fjernvarme er faldet i 2017 – særligt blandt de selskaber, der har de højeste priser. Det viser en ny prisstatistik fra Energitilsynet. Det glæder Dansk Fjernvarme, der dog ser risiko for prisstigninger forude.

27. dec 2017 Pressemeddelelse

Fjernvarmekunder sparer penge på lunt 2017

2017 har været et mildt år. Selvom sommeren var kold, var vinteren lun. Det viser Dansk Fjernvarmes opgørelse af graddage. Det luner hos fjernvarmekunderne, der i gennemsnit har sparet knap 1000 kroner.

Leder

29. jan 2018 Leder

Fremtiden er nu

Snart sætter Folketingets partier sig sammen for at indgå en ny energipolitisk aftale, der rækker frem mod 2030. Vi ser frem til aftalen, der skal sætte rammen for de vilkår, der skal bringe os i mål med den grønne omstilling.

Som inspiration til arbejdet har Dansk Fjernvarme fremlagt 13 konstruktive bidrag, der viser, hvordan vi som samfund og forbrugere får billigere og mere...Læs mere

12. dec 2017 Debat

Klumme: Kommer varmepumperne nu?

I den kommende energiaftale, der lægger sporet for 2020-2030, kommer forhåbentlig en yderligere reduktion af elvarmeafgiften. Det vil sætte strøm til fjernvarmen, så vi kan udnytte de store mængder overskudsvarme fra datacentre og industri.

16. nov 2017 Debat

Vi har kompetente bestyrelser i forsyningssektoren

Der skal bestemt være plads til en debat om ejerforholdene i forsyningssektoren. Men hvis vi må supplere teori med fakta fra den virkelige verden får en bedre debat, skriver Dansk Fjernvarmes Rune Moesgaard.

14. nov 2017 Debat

Nej, afbrænding af biomasse går ikke ud over biodiversitet

REPLIK: Det er en misforståelse, at afbrænding af biomasse fra de danske skove forringer biodiversiteten. Efterlades alt i skovene, går det ud over ejernes økonomi og i sidste ende biodiversiteten, skriver Kate Wieck-Hansen. 

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

21. dec 2017 Høringssvar

Forslag til Lov om Forsyningstilsynet

Dansk Fjernvarme kommenterer i samarbejde med Dansk Affaldsforening og Danske Vandværker forslag til ny organisering af Energitilsynet. Læs hele høringssvaret her.

21. dec 2017 Høringssvar

Udkast til ændringsbekendtgørelse til anmeldelsesbekendtgørelsen

Dansk Fjernvarme kommenterer Energitilsynets ændringsbekendtgørelse, der vil medføre ensretning af varmeregnskabsåret. Læs hele høringssvaret her.