23. aug 2017 Pressemeddelelse

Fjernvarmesektoren fokuserer på kerneopgaverne

Forsyningsselskaberne inden for vand og fjernvarme fokuserer på kerneopgaverne med at sikre høj forsyningssikkerhed og reducere omkostninger. Det viser ny analyse, der vækker glæde hos Dansk Fjernvarme.

Forsyningsselskaberne blev adspurgt om, hvilke tre strategiske indsatsområder de ser som de vigtigste for selskabet i 2017. Her er de fem, der fik flest krydser.

Analyseselskaberne EY og PLUSS har netop foretaget en grundig analyse blandt de danske forsyningsselskaber i fjernvarme-, vand- og affaldssektoren af, hvilke opgaver de opfatter som værende vigtigst. Konklusionen er klar: Det vigtigste er at sikre en høj forsyningssikkerhed, så danskerne kan regne med håndteringen af deres affald, vand og spildevand og regne med, at der altid er varme i radiatoren.

Dernæst angiver selskaberne, at forretningsudvikling og reduktion i omkostningerne for at sikre billigere forsyninger til deres forbrugere, er det næstvigtigste.

Analysen vækker glæde hos Dansk Fjernvarme, der mener, at den viser, hvordan selskaberne lever op til de politiske krav, der er til forsyningssektoren.

- Fjernvarmeselskaberne gør det, de skal og det, der forventes af en ansvarlig sektor: De fokuserer på kerneopgaverne. Det er på at levere varme til forbrugerne til den lavest mulige pris, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.

Snuden er i sporet
Mens fjernvarmeselskaberne de seneste tre år har øget andelen af vedvarende energi til mere end 50 procent, har selskaberne i samme periode i gennemsnit reduceret prisen for forbrugerne med mere end 10 procent. 

- Oven på en lang sommer med megen debat om, hvad energiselskaberne skal bruge deres tid og ressourcer på, og navnlig hvad de ikke skal bruges på, er jeg meget glad for at få bekræftet, at fjernvarmeselskaberne har snuden i sporet og koncentrerer sig om deres kerneopgaver, siger Kim Mortensen.

- Og jeg hæfter mig ved, at selskaberne er meget opmærksomme på det politiske pres som øget regulering og ønsket om mere effektivitet i sektoren stiller dem overfor. Det pres skal naturligvis omsættes til nogle rammer, der gør, at selskaberne kan fortsætte den udvikling, de er inde i med at sikre en omkostningseffektiv grøn omstilling samtidig med, at forbrugerne fortsat kan regne med deres varmeselskab, lyder det fra direktøren.

Selskaberne er også blevet spurgt til, hvilke scenarier de ser som mest sandsynlige, når selskaberne kigger fem år frem. To af de områder, hvor der er mest enighed i forsyningssektoren om fremtiden, er, at blot 2 procent af selskaberne mener, der vil blive stillet færre krav til miljøtilpasning, og blot 3 procent mener, der vil blive stillet færre krav til dokumentation og krav til certificeringer.

PLUSS og EY har spurgt i alt 643 beslutningstagere i forsyningssektoren, hvoraf halvdelen har svaret (317).

 

Vi mener

16. nov 2017 Debat

Vi har kompetente bestyrelser i forsyningssektoren

Der skal bestemt være plads til en debat om ejerforholdene i forsyningssektoren. Men hvis vi må supplere teori med fakta fra den virkelige verden får en bedre debat, skriver Dansk Fjernvarmes Rune Moesgaard.

14. nov 2017 Debat

Nej, afbrænding af biomasse går ikke ud over biodiversitet

REPLIK: Det er en misforståelse, at afbrænding af biomasse fra de danske skove forringer biodiversiteten. Efterlades alt i skovene, går det ud over ejernes økonomi og i sidste ende biodiversiteten, skriver Kate Wieck-Hansen. 

10. nov 2017

Klumme: Danmark viser vejen for Europa

Den danske fjernvarme er et internationalt forbillede for, hvordan det er lykkedes at omstille varmesektoren, hvor den vedvarende energi udgør en stadig større andel, skriver Kim Mortensen, direktør Dansk Fjernvarme i en klumme i Energy Supply.

20. okt 2017 Pressemeddelelse

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mål

172 varmeværker står på spring for at indfri regeringens klimamål udenfor kvotesektoren. Hvis de får lov. Det kræver nemlig et opgør med kraftvarmebindingen, et frit brændselsvalg og en halveret elvarmeafgift til kollektive varmepumper.

11. okt 2017 Pressemeddelelse

Det er blevet billigere at være fjernvarmekunde

Ny analyse: De danske fjernvarmekunder har i gennemsnit sparet mere end 1.500 kroner på deres varmeregning de seneste tre år.

Leder

16. okt 2017 Leder

Billig varme i hele Danmark

De seneste fem år har fjernvarmen netto fået 20.000 nye forbrugere hvert år, og nem og billig varme er helt sikkert en del af forklaringen. Fjernvarmeselskaberne vil gerne fortsætte den positive udvikling, men i horisonten lurer en udfordring, der kan gøre det svært for dem at holde prisen nede. En udfordring, der er politisk besluttet på en baggrund, der ikke længere flugter med...Læs mere

27. okt 2017 Debat

Se på hele skoven - ikke det enkelte træ

Det er nødvendigt at se på biomassen fra det store perspektiv, når man taler om CO2-regnskab, kKate Wieck-Hansen, teknisk konsulent Dansk Fjernvarme i et debatindlæg i Frederiksborg Amts Avis.

20. okt 2017 Debat

Prisen på fjernvarme rasler ned

Prisen på fjernvarme falder, selvom prisen på brændsel har  været stigende. Det skyldes en stærk indsats fra landets fjernvarmeselskaber, der arbejder hver dag for at sikre billig og grøn fjernvarme til forbrugerne, skriver Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen i flere medier. 

12. okt 2017 Debat

Replik: Brancheaftale sikrer, at biomassen er grøn

Energibranchen har taget ansvar for at sikre bæredygtig el og varme med brancheaftalen om bæredygtig biomasse. Den sikrer, at biomasse er bæredygtigt – også når det er importeret, skriver Kate Wieck-Hansen, teknisk konsulent hos Dansk Fjernvarme i en replik til NOAH på Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

07. nov 2017 Høringssvar

Udkast til bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling på varmeområdet 

Energitilsynet oplyser, at den kommende gebyrbekendtgørelse på varmeområdet alene har mindre ændringer af administrativ karakter. Formålet med reglerne på varmeområdet er primært at sikre Energitilsynet bemyndigelse til at udstede bekendtgørelser om betaling for myndighedsbehandling på varmeområdet. Dansk Fjernvarme har på denne baggrund ikke nogle bemærkninger til bekendtgørelsen.