23. aug 2017 Pressemeddelelse

Fjernvarmesektoren fokuserer på kerneopgaverne

Forsyningsselskaberne inden for vand og fjernvarme fokuserer på kerneopgaverne med at sikre høj forsyningssikkerhed og reducere omkostninger. Det viser ny analyse, der vækker glæde hos Dansk Fjernvarme.

Forsyningsselskaberne blev adspurgt om, hvilke tre strategiske indsatsområder de ser som de vigtigste for selskabet i 2017. Her er de fem, der fik flest krydser.

Analyseselskaberne EY og PLUSS har netop foretaget en grundig analyse blandt de danske forsyningsselskaber i fjernvarme-, vand- og affaldssektoren af, hvilke opgaver de opfatter som værende vigtigst. Konklusionen er klar: Det vigtigste er at sikre en høj forsyningssikkerhed, så danskerne kan regne med håndteringen af deres affald, vand og spildevand og regne med, at der altid er varme i radiatoren.

Dernæst angiver selskaberne, at forretningsudvikling og reduktion i omkostningerne for at sikre billigere forsyninger til deres forbrugere, er det næstvigtigste.

Analysen vækker glæde hos Dansk Fjernvarme, der mener, at den viser, hvordan selskaberne lever op til de politiske krav, der er til forsyningssektoren.

- Fjernvarmeselskaberne gør det, de skal og det, der forventes af en ansvarlig sektor: De fokuserer på kerneopgaverne. Det er på at levere varme til forbrugerne til den lavest mulige pris, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.

Snuden er i sporet
Mens fjernvarmeselskaberne de seneste tre år har øget andelen af vedvarende energi til mere end 50 procent, har selskaberne i samme periode i gennemsnit reduceret prisen for forbrugerne med mere end 10 procent. 

- Oven på en lang sommer med megen debat om, hvad energiselskaberne skal bruge deres tid og ressourcer på, og navnlig hvad de ikke skal bruges på, er jeg meget glad for at få bekræftet, at fjernvarmeselskaberne har snuden i sporet og koncentrerer sig om deres kerneopgaver, siger Kim Mortensen.

- Og jeg hæfter mig ved, at selskaberne er meget opmærksomme på det politiske pres som øget regulering og ønsket om mere effektivitet i sektoren stiller dem overfor. Det pres skal naturligvis omsættes til nogle rammer, der gør, at selskaberne kan fortsætte den udvikling, de er inde i med at sikre en omkostningseffektiv grøn omstilling samtidig med, at forbrugerne fortsat kan regne med deres varmeselskab, lyder det fra direktøren.

Selskaberne er også blevet spurgt til, hvilke scenarier de ser som mest sandsynlige, når selskaberne kigger fem år frem. To af de områder, hvor der er mest enighed i forsyningssektoren om fremtiden, er, at blot 2 procent af selskaberne mener, der vil blive stillet færre krav til miljøtilpasning, og blot 3 procent mener, der vil blive stillet færre krav til dokumentation og krav til certificeringer.

PLUSS og EY har spurgt i alt 643 beslutningstagere i forsyningssektoren, hvoraf halvdelen har svaret (317).

 

Vi mener

21. sep 2017 Debat

Klumme: Energisektoren har brug for smart afgiftsreform

De tre store forsyningssystemer bør bindes sammen. Kun på den måde får vi et grønt og konkurrencedygtigt energisystem. Derfor bør vi vælge den smarte løsning til el-afgiften, skriver analysechef i Grøn Energi, Jesper Koch.

28. aug 2017 Debat

Nu har vi overblikket - lad os så få set på afgifterne

Med den seneste energianalyse har politikerne nu mulighed for at få dannet sig et overblik forud for efterårets forhandlinger om en ny energipolitisk aftale. Her bør en målrettet sænkning på afgiften på el til kollektiv varme stå højt prioriteret, mener vicedirektør Kim Behnke.

22. aug 2017 Høringssvar

Ændring af bekendtgørelse om kommuners indberetninger og erklæringer

Dansk Fjernvarme kommenterer en præcisering af, at der ikke skal ske modregning af ikke-opkrævet forrentning. Læs hele høringssvaret her. 

17. aug 2017 Høringssvar

Lov om registrering af ledningsejere

Dansk Fjernvarme er overordnet positiv i forhold til en højere grad af standardisering og et forbedret system til håndtering af ledningsejerforespørgsler. Læs hele høringssvaret her. 

14. jun 2017 Pressemeddelelse

Fornuftig håndsrækning til fjernvarmekunderne

Et bredt flertal i Folketinget har netop besluttet at afsætte 53 millioner kroner i 2017-2018 til investering i varmepumper. Dansk Fjernvarme glæder sig over håndsrækningen, men appellerer også til en mere varig løsning for selskaberne. 

14. jun 2017 Pressemeddelelse

Kalundborg Forsyning indvier fremtidens varme

Et mønstereksempel på effektiv udnyttelse af overskudsvarme og integration mellem industrien og el- og varmeforsyningen. Sådan siger Dansk Fjernvarme om Kalundborg Forsynings nye varmpumpe.

Leder

28. aug 2017 Leder

Skomager bliv ved din læst

Sommeren over har både lokale og nationale medier haft en fest ved at skrive om energiselskaber, der har brugt forbrugernes penge på alt muligt andet end kerneydelserne. Historierne har medført kommentarer fra en lang række forargede politikere, forbrugere og ja, selv store virksomhedsledere, der er uforstående overfor selskabernes forvaltning af deres penge.

Fjernvarmen har ikke været en del af...

Læs mere

30. maj 2017 Debat

Klumme: Her er konsekvenserne af en kommercialisering af varmeforsyningen

Et ændret syn på investeringshorisont og risikovillighed kan føre til mindre solvarme, lavere effektivitet og mindre vedvarende energi, skriver analysechef i Grøn Energi Jesper Koch i en klumme på Energy Supply.

30. maj 2017 Debat

Minister til pumperne - varmepumperne

Om bare 3 år skal der være 550 MW varmepumper i fjernvarmesektoren. Indtil nu er der kun installeret lidt over 40 MW. Der er derfor brug for en ekstra indsats for at komme i mål. Dansk Fjernvarme kalder energi-, forsynings- og klimaministeren til pumperne – varmepumperne.

16. maj 2017 Debat

Regeringen har ingen eksempler på overinvesteringer

Forsyningsstrategien har to argumenter for at ændre selskabernes lånemuligheder og begrænse adgangen til KommuneKredit. Ingen af dem bakkes op af dokumentation på overinvesteringer i fjernvarmen, skriver Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen i et indlæg på Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

17. aug 2017 Høringssvar

Ændring af lov om naturgasforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Dansk Fjernvarme påpeger, at et kommende salg af gasdistributionsnettet ikke må komme forbrugerne til ugunst. Læs hele høringssvaret her. 

10. aug 2017 Høringssvar

Ændring af lov om varmeforsyning (standardisering)

Dansk Fjernvarme finder det overordnet positivt, at omfanget og kompleksiteten af den kommende proces anerkendes, og at de politiske ønsker gennemføres trinvist. Der er dog bekymring for omstillingsomkostningerne og manglende præcision i dele af lovforslaget.