17. aug 2017 Pressemeddelelse

Salg af gasnet skal beskytte kunderne

Et kommende salg og dermed en sammenlægning af gasdistributionsnettet skal beskytte naturgaskunderne. Det fastslår Dansk Fjernvarme i et høringssvar.

Afdelingschef Rune Moesgaard fra Dansk Fjernvarmes Politisk Økonomisk Sekretariat forventer, at et salg af naturgasdistributionsnettet vil sikre naturgaskunderne fra øgede tariffer.

I et nyt lovforslag lægges der op til at lempe for modregningsreglerne for kommuners salg af naturgasaktiviteter. Det skal øge incitamentet for en konsolidering af naturgasdistributionen i Danmark.

Der er dermed lagt op til et køb af naturgasnettet af enten Energinet.dk eller Dansk Gas Distribution.

Dansk Fjernvarme har ingen indvendinger omkring et køb og salg af nettet. Tværtimod bør en konsolidering betyde, at naturgaskunderne beskyttes mod en stigning i tarifferne.

- Når det store konsolideringspotentiale efter et salg skal realiseres, forventer vi, at tarifferne reduceres, lyder det fra afdelingschef Rune Moesgaard fra Dansk Fjernvarmes Politisk Økonomisk Sekretariat.

- I bemærkningerne til lovforslaget skal et køb og salg af distributionsnettet ske på kommercielle vilkår. Uanset udgangspunktet for en kommende handel er det altafgørende, at et køb/salg ikke resulterer i øgede indtægtsrammer eller tariffer, lyder det fra afdelingschef Rune Moesgaard fra Dansk Fjernvarmes Politisk Økonomisk Sekretariat.

Dansk Fjernvarme forventer derimod, at tarifferne falder som planlagt som følge af afviklingen af nettogælden i distributionsnettet. Og at reduktionen ikke udskydes eller bliver mindre, end den ville være blevet i de nuværende distributionsselskaber, skriver Dansk Fjernvarme i høringssvaret.

Forskel på priserne
Lovforslaget lægger også op til, at der kan opstå prisdifferentiering i de tidligere selskabers distributionsområder.

- Her er det afgørende, at omkostninger til den historiske nettogæld afholdes af gaskunderne i de enkelte historiske distributionsområder og ikke samlet af alle gaskunder, siger Rune Moesgaard og fortsætter:

- Prisdifferentieringen bør opretholdes så længe, der eksisterer nettogæld i et eller flere af de tidligere gasdistributionsselskaber.

Brancheorganisationen mener, at ministeren for energi, forsyning og klima skal udnytte sin bemyndigelse for at fastsætte prisdifferentiering, og at det er en forudsætning for hele lovforslaget.

Vi mener

16. nov 2017 Debat

Vi har kompetente bestyrelser i forsyningssektoren

Der skal bestemt være plads til en debat om ejerforholdene i forsyningssektoren. Men hvis vi må supplere teori med fakta fra den virkelige verden får en bedre debat, skriver Dansk Fjernvarmes Rune Moesgaard.

14. nov 2017 Debat

Nej, afbrænding af biomasse går ikke ud over biodiversitet

REPLIK: Det er en misforståelse, at afbrænding af biomasse fra de danske skove forringer biodiversiteten. Efterlades alt i skovene, går det ud over ejernes økonomi og i sidste ende biodiversiteten, skriver Kate Wieck-Hansen. 

10. nov 2017

Klumme: Danmark viser vejen for Europa

Den danske fjernvarme er et internationalt forbillede for, hvordan det er lykkedes at omstille varmesektoren, hvor den vedvarende energi udgør en stadig større andel, skriver Kim Mortensen, direktør Dansk Fjernvarme i en klumme i Energy Supply.

20. okt 2017 Pressemeddelelse

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mål

172 varmeværker står på spring for at indfri regeringens klimamål udenfor kvotesektoren. Hvis de får lov. Det kræver nemlig et opgør med kraftvarmebindingen, et frit brændselsvalg og en halveret elvarmeafgift til kollektive varmepumper.

11. okt 2017 Pressemeddelelse

Det er blevet billigere at være fjernvarmekunde

Ny analyse: De danske fjernvarmekunder har i gennemsnit sparet mere end 1.500 kroner på deres varmeregning de seneste tre år.

Leder

16. okt 2017 Leder

Billig varme i hele Danmark

De seneste fem år har fjernvarmen netto fået 20.000 nye forbrugere hvert år, og nem og billig varme er helt sikkert en del af forklaringen. Fjernvarmeselskaberne vil gerne fortsætte den positive udvikling, men i horisonten lurer en udfordring, der kan gøre det svært for dem at holde prisen nede. En udfordring, der er politisk besluttet på en baggrund, der ikke længere flugter med...Læs mere

27. okt 2017 Debat

Se på hele skoven - ikke det enkelte træ

Det er nødvendigt at se på biomassen fra det store perspektiv, når man taler om CO2-regnskab, kKate Wieck-Hansen, teknisk konsulent Dansk Fjernvarme i et debatindlæg i Frederiksborg Amts Avis.

20. okt 2017 Debat

Prisen på fjernvarme rasler ned

Prisen på fjernvarme falder, selvom prisen på brændsel har  været stigende. Det skyldes en stærk indsats fra landets fjernvarmeselskaber, der arbejder hver dag for at sikre billig og grøn fjernvarme til forbrugerne, skriver Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen i flere medier. 

12. okt 2017 Debat

Replik: Brancheaftale sikrer, at biomassen er grøn

Energibranchen har taget ansvar for at sikre bæredygtig el og varme med brancheaftalen om bæredygtig biomasse. Den sikrer, at biomasse er bæredygtigt – også når det er importeret, skriver Kate Wieck-Hansen, teknisk konsulent hos Dansk Fjernvarme i en replik til NOAH på Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

07. nov 2017 Høringssvar

Udkast til bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling på varmeområdet 

Energitilsynet oplyser, at den kommende gebyrbekendtgørelse på varmeområdet alene har mindre ændringer af administrativ karakter. Formålet med reglerne på varmeområdet er primært at sikre Energitilsynet bemyndigelse til at udstede bekendtgørelser om betaling for myndighedsbehandling på varmeområdet. Dansk Fjernvarme har på denne baggrund ikke nogle bemærkninger til bekendtgørelsen.