17. aug 2017 Pressemeddelelse

Salg af gasnet skal beskytte kunderne

Et kommende salg og dermed en sammenlægning af gasdistributionsnettet skal beskytte naturgaskunderne. Det fastslår Dansk Fjernvarme i et høringssvar.

Afdelingschef Rune Moesgaard fra Dansk Fjernvarmes Politisk Økonomisk Sekretariat forventer, at et salg af naturgasdistributionsnettet vil sikre naturgaskunderne fra øgede tariffer.

I et nyt lovforslag lægges der op til at lempe for modregningsreglerne for kommuners salg af naturgasaktiviteter. Det skal øge incitamentet for en konsolidering af naturgasdistributionen i Danmark.

Der er dermed lagt op til et køb af naturgasnettet af enten Energinet.dk eller Dansk Gas Distribution.

Dansk Fjernvarme har ingen indvendinger omkring et køb og salg af nettet. Tværtimod bør en konsolidering betyde, at naturgaskunderne beskyttes mod en stigning i tarifferne.

- Når det store konsolideringspotentiale efter et salg skal realiseres, forventer vi, at tarifferne reduceres, lyder det fra afdelingschef Rune Moesgaard fra Dansk Fjernvarmes Politisk Økonomisk Sekretariat.

- I bemærkningerne til lovforslaget skal et køb og salg af distributionsnettet ske på kommercielle vilkår. Uanset udgangspunktet for en kommende handel er det altafgørende, at et køb/salg ikke resulterer i øgede indtægtsrammer eller tariffer, lyder det fra afdelingschef Rune Moesgaard fra Dansk Fjernvarmes Politisk Økonomisk Sekretariat.

Dansk Fjernvarme forventer derimod, at tarifferne falder som planlagt som følge af afviklingen af nettogælden i distributionsnettet. Og at reduktionen ikke udskydes eller bliver mindre, end den ville være blevet i de nuværende distributionsselskaber, skriver Dansk Fjernvarme i høringssvaret.

Forskel på priserne
Lovforslaget lægger også op til, at der kan opstå prisdifferentiering i de tidligere selskabers distributionsområder.

- Her er det afgørende, at omkostninger til den historiske nettogæld afholdes af gaskunderne i de enkelte historiske distributionsområder og ikke samlet af alle gaskunder, siger Rune Moesgaard og fortsætter:

- Prisdifferentieringen bør opretholdes så længe, der eksisterer nettogæld i et eller flere af de tidligere gasdistributionsselskaber.

Brancheorganisationen mener, at ministeren for energi, forsyning og klima skal udnytte sin bemyndigelse for at fastsætte prisdifferentiering, og at det er en forudsætning for hele lovforslaget.

Vi mener

09. feb 2018 Debat

Der er brug for en politisk håndsrækning til fjernvarmekunderne

Uret tikker for de mange varmeforbrugere, der om blot 11 måneder har udsigt til store prisstigninger. Heldigvis ligger løsningerne lige for. Men det kræver en aktiv indsats fra både forbrugere, varmeværker og politikerne, skriver Jesper Koch i et indlæg i Altinget.

24. jan 2018 Debat

Bæredygtig biomasse er en grøn trædesten

Biomassen er det bedste alternativ til kul - både når det handler om de større byer, men også på nationalt plan for at imødekomme målsætninger om en grøn omstilling af vores kraftvarmeværker. 

23. jan 2018 Debat

En lavere elafgift er ikke svaret på alt

Der skal mere til end en sænket elafgift, hvis fjernvarmeværkernes udfordringer skal løses. Giv eltariffer et grundigt eftersyn, og ophæv de rigide krav til kraftvarme og brændselsvalg, som står i vejen for billig og miljøvenlig fjernvarme, skriver Jesper Koch, analysechef i Grøn Energi. 

15. jan 2018 Debat

Hvorfor ikke lave en billig grøn omstilling?

Den billigste energi er den, som ikke er nødvendig at producere. Hvis vi med den kommende energiaftale skal nå målet om at omstille til et fossiluafhængigt samfund, er energieffektiviseringer derfor en helt afgørende del af løsningen. I hvert fald, hvis man har ambitioner om, at omstillingen skal ske billigst muligt, skriver en række aktører i Altinget.

27. dec 2017 Pressemeddelelse

Tidlig nytårsgave til fjernvarmeforbrugerne

Prisen på fjernvarme er faldet i 2017 – særligt blandt de selskaber, der har de højeste priser. Det viser en ny prisstatistik fra Energitilsynet. Det glæder Dansk Fjernvarme, der dog ser risiko for prisstigninger forude.

27. dec 2017 Pressemeddelelse

Fjernvarmekunder sparer penge på lunt 2017

2017 har været et mildt år. Selvom sommeren var kold, var vinteren lun. Det viser Dansk Fjernvarmes opgørelse af graddage. Det luner hos fjernvarmekunderne, der i gennemsnit har sparet knap 1000 kroner.

Leder

29. jan 2018 Leder

Fremtiden er nu

Snart sætter Folketingets partier sig sammen for at indgå en ny energipolitisk aftale, der rækker frem mod 2030. Vi ser frem til aftalen, der skal sætte rammen for de vilkår, der skal bringe os i mål med den grønne omstilling.

Som inspiration til arbejdet har Dansk Fjernvarme fremlagt 13 konstruktive bidrag, der viser, hvordan vi som samfund og forbrugere får billigere og mere...Læs mere

12. dec 2017 Debat

Klumme: Kommer varmepumperne nu?

I den kommende energiaftale, der lægger sporet for 2020-2030, kommer forhåbentlig en yderligere reduktion af elvarmeafgiften. Det vil sætte strøm til fjernvarmen, så vi kan udnytte de store mængder overskudsvarme fra datacentre og industri.

16. nov 2017 Debat

Vi har kompetente bestyrelser i forsyningssektoren

Der skal bestemt være plads til en debat om ejerforholdene i forsyningssektoren. Men hvis vi må supplere teori med fakta fra den virkelige verden får en bedre debat, skriver Dansk Fjernvarmes Rune Moesgaard.

14. nov 2017 Debat

Nej, afbrænding af biomasse går ikke ud over biodiversitet

REPLIK: Det er en misforståelse, at afbrænding af biomasse fra de danske skove forringer biodiversiteten. Efterlades alt i skovene, går det ud over ejernes økonomi og i sidste ende biodiversiteten, skriver Kate Wieck-Hansen. 

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

21. dec 2017 Høringssvar

Forslag til Lov om Forsyningstilsynet

Dansk Fjernvarme kommenterer i samarbejde med Dansk Affaldsforening og Danske Vandværker forslag til ny organisering af Energitilsynet. Læs hele høringssvaret her.

21. dec 2017 Høringssvar

Udkast til ændringsbekendtgørelse til anmeldelsesbekendtgørelsen

Dansk Fjernvarme kommenterer Energitilsynets ændringsbekendtgørelse, der vil medføre ensretning af varmeregnskabsåret. Læs hele høringssvaret her.