17. aug 2017 Pressemeddelelse

Salg af gasnet skal beskytte kunderne

Et kommende salg og dermed en sammenlægning af gasdistributionsnettet skal beskytte naturgaskunderne. Det fastslår Dansk Fjernvarme i et høringssvar.

Afdelingschef Rune Moesgaard fra Dansk Fjernvarmes Politisk Økonomisk Sekretariat forventer, at et salg af naturgasdistributionsnettet vil sikre naturgaskunderne fra øgede tariffer.

I et nyt lovforslag lægges der op til at lempe for modregningsreglerne for kommuners salg af naturgasaktiviteter. Det skal øge incitamentet for en konsolidering af naturgasdistributionen i Danmark.

Der er dermed lagt op til et køb af naturgasnettet af enten Energinet.dk eller Dansk Gas Distribution.

Dansk Fjernvarme har ingen indvendinger omkring et køb og salg af nettet. Tværtimod bør en konsolidering betyde, at naturgaskunderne beskyttes mod en stigning i tarifferne.

- Når det store konsolideringspotentiale efter et salg skal realiseres, forventer vi, at tarifferne reduceres, lyder det fra afdelingschef Rune Moesgaard fra Dansk Fjernvarmes Politisk Økonomisk Sekretariat.

- I bemærkningerne til lovforslaget skal et køb og salg af distributionsnettet ske på kommercielle vilkår. Uanset udgangspunktet for en kommende handel er det altafgørende, at et køb/salg ikke resulterer i øgede indtægtsrammer eller tariffer, lyder det fra afdelingschef Rune Moesgaard fra Dansk Fjernvarmes Politisk Økonomisk Sekretariat.

Dansk Fjernvarme forventer derimod, at tarifferne falder som planlagt som følge af afviklingen af nettogælden i distributionsnettet. Og at reduktionen ikke udskydes eller bliver mindre, end den ville være blevet i de nuværende distributionsselskaber, skriver Dansk Fjernvarme i høringssvaret.

Forskel på priserne
Lovforslaget lægger også op til, at der kan opstå prisdifferentiering i de tidligere selskabers distributionsområder.

- Her er det afgørende, at omkostninger til den historiske nettogæld afholdes af gaskunderne i de enkelte historiske distributionsområder og ikke samlet af alle gaskunder, siger Rune Moesgaard og fortsætter:

- Prisdifferentieringen bør opretholdes så længe, der eksisterer nettogæld i et eller flere af de tidligere gasdistributionsselskaber.

Brancheorganisationen mener, at ministeren for energi, forsyning og klima skal udnytte sin bemyndigelse for at fastsætte prisdifferentiering, og at det er en forudsætning for hele lovforslaget.

Vi mener

21. sep 2017 Debat

Klumme: Energisektoren har brug for smart afgiftsreform

De tre store forsyningssystemer bør bindes sammen. Kun på den måde får vi et grønt og konkurrencedygtigt energisystem. Derfor bør vi vælge den smarte løsning til el-afgiften, skriver analysechef i Grøn Energi, Jesper Koch.

28. aug 2017 Debat

Nu har vi overblikket - lad os så få set på afgifterne

Med den seneste energianalyse har politikerne nu mulighed for at få dannet sig et overblik forud for efterårets forhandlinger om en ny energipolitisk aftale. Her bør en målrettet sænkning på afgiften på el til kollektiv varme stå højt prioriteret, mener vicedirektør Kim Behnke.

22. aug 2017 Høringssvar

Ændring af bekendtgørelse om kommuners indberetninger og erklæringer

Dansk Fjernvarme kommenterer en præcisering af, at der ikke skal ske modregning af ikke-opkrævet forrentning. Læs hele høringssvaret her. 

17. aug 2017 Høringssvar

Lov om registrering af ledningsejere

Dansk Fjernvarme er overordnet positiv i forhold til en højere grad af standardisering og et forbedret system til håndtering af ledningsejerforespørgsler. Læs hele høringssvaret her. 

14. jun 2017 Pressemeddelelse

Fornuftig håndsrækning til fjernvarmekunderne

Et bredt flertal i Folketinget har netop besluttet at afsætte 53 millioner kroner i 2017-2018 til investering i varmepumper. Dansk Fjernvarme glæder sig over håndsrækningen, men appellerer også til en mere varig løsning for selskaberne. 

14. jun 2017 Pressemeddelelse

Kalundborg Forsyning indvier fremtidens varme

Et mønstereksempel på effektiv udnyttelse af overskudsvarme og integration mellem industrien og el- og varmeforsyningen. Sådan siger Dansk Fjernvarme om Kalundborg Forsynings nye varmpumpe.

Leder

28. aug 2017 Leder

Skomager bliv ved din læst

Sommeren over har både lokale og nationale medier haft en fest ved at skrive om energiselskaber, der har brugt forbrugernes penge på alt muligt andet end kerneydelserne. Historierne har medført kommentarer fra en lang række forargede politikere, forbrugere og ja, selv store virksomhedsledere, der er uforstående overfor selskabernes forvaltning af deres penge.

Fjernvarmen har ikke været en del af...

Læs mere

30. maj 2017 Debat

Klumme: Her er konsekvenserne af en kommercialisering af varmeforsyningen

Et ændret syn på investeringshorisont og risikovillighed kan føre til mindre solvarme, lavere effektivitet og mindre vedvarende energi, skriver analysechef i Grøn Energi Jesper Koch i en klumme på Energy Supply.

30. maj 2017 Debat

Minister til pumperne - varmepumperne

Om bare 3 år skal der være 550 MW varmepumper i fjernvarmesektoren. Indtil nu er der kun installeret lidt over 40 MW. Der er derfor brug for en ekstra indsats for at komme i mål. Dansk Fjernvarme kalder energi-, forsynings- og klimaministeren til pumperne – varmepumperne.

16. maj 2017 Debat

Regeringen har ingen eksempler på overinvesteringer

Forsyningsstrategien har to argumenter for at ændre selskabernes lånemuligheder og begrænse adgangen til KommuneKredit. Ingen af dem bakkes op af dokumentation på overinvesteringer i fjernvarmen, skriver Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen i et indlæg på Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

17. aug 2017 Høringssvar

Ændring af lov om naturgasforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Dansk Fjernvarme påpeger, at et kommende salg af gasdistributionsnettet ikke må komme forbrugerne til ugunst. Læs hele høringssvaret her. 

10. aug 2017 Høringssvar

Ændring af lov om varmeforsyning (standardisering)

Dansk Fjernvarme finder det overordnet positivt, at omfanget og kompleksiteten af den kommende proces anerkendes, og at de politiske ønsker gennemføres trinvist. Der er dog bekymring for omstillingsomkostningerne og manglende præcision i dele af lovforslaget.