03. maj 2017 Pressemeddelelse

Fornuftigt med afklaring af fjernvarmeselskabers forrentning

Der skal sættes en stopper for fjernvarmeselskabers mulighed for at trække penge ud af selskaberne. Det mener minister for energi, forsyning og klima, Lars Chr. Lilleholt, der netop har præsenteret et nyt lovforslag om forrentning. Dansk Fjernvarme er tilfredse med afklaring på den politiske usikkerhed.

Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen er tilfreds med, at der nu er en politisk afklaring omkring kommunale fjernvarmeselskabers mulighed for at trække penge ud til andre formål end fjernvarme. Foto: Maria Tuxen Hedegaard

Kommunale fjernvarmeselskaber, der har fået lov til at forrente deres indskudskapital og vil trække pengene ud af selskabet, vil blive modregnet 100 procent. Sådan ønsker minister for energi, forsyning og klima Lars Chr. Lilleholt at sætte en stopper for fjernvarmeselskabernes mulighed for at trække penge ud af selskaberne.

- Der har igennem en lang årrække været politisk ønske om at sætte en stopper for fjernvarmeselskabernes mulighed for at trække penge ud af selskaberne. Derfor er jeg nu meget tilfreds med, at der kommer en politisk afklaring, så selskaberne ved, hvad de har at gøre med, siger direktør i Dansk Fjernvarme Kim Mortensen.

Fjernvarmekundernes penge skal bruges på fjernvarme
Tilbage i 2012, hvor den første afgørelse om selskabernes mulighed for forrentning blev afgjort, var der bred politisk enighed om at ændre reglerne. Siden da er der faldet endnu en afgørelse, der er blevet mødt af et lige så bredt politiske ønske om gøre op med selskabernes mulighed for at trække penge ud af fjernvarmeselskaberne.

- Fjernvarmekundernes penge skal bruges på fjernvarme. Derfor er jeg glad for, at ministeren nu vil sikre, at pengene ikke skal bruges på alt muligt andet, siger Kim Mortensen, der dog understreger, at det samme princip om, at fjernvarmeforbrugernes penge bør bruges på fjernvarmerelaterede ydelser, bør skinne igennem, når regeringen vil forhandle sit udspil til en forsyningsstrategi.

- Jeg håber, at ministeren nu vil fastholde denne fornuftige linje når indretningen af den fremtidige regulering skal på plads, sådan at fjernvarmeforbrugenes penge går til fjernvarme og ikke al muligt andet, lyder det fra direktøren.

Vi mener

18. maj 2017 Høringssvar

Ændring af afskrivningsbekendtgørelsen

Dansk Fjernvarme kritiserer hastværk og vurderer, at en udvidelsen af Energitilsynets beføjelser er unødvendig. Læs hele høringssvaret her.

16. maj 2017 Debat

Regeringen har ingen eksempler på overinvesteringer

Forsyningsstrategien har to argumenter for at ændre selskabernes lånemuligheder og begrænse adgangen til KommuneKredit. Ingen af dem bakkes op af dokumentation på overinvesteringer i fjernvarmen, skriver Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen i et indlæg på Altinget.

11. maj 2017 Høringssvar

Gifte i visse fjernvarmesystemer

Som det beskrives i høringsbrevet er der ingen der anvender hydrazin i fjernvarmesystemer og derfor tilslutter Dansk Fjernvarme sig at der ikke er behov for bekendtgørelse. Læs hele høringssvaret her.

11. maj 2017 Høringssvar

Energibesparelser i net- og distributionsvirksomheder

Det er Dansk Fjernvarmes overordnede vurdering, at der flere steder ikke er overensstemmelse mellem bekendtgørelsen og aftalen, hvilket naturligvis bør konsekvensrettes. Læs hele høringssvaret her.

22. mar 2017 Pressemeddelelse

Fornuftigt med ambitiøs eksportstrategi

Dansk Fjernvarme støtter en ambitiøs eksportstrategi for energiområdet og fremhæver de store muligheder i Europa for især fjernvarme og fjernkøling.

15. mar 2017 Pressemeddelelse

#viforsynerDK: Forsyninger er effektive og billige i demokratisk ejerskab

Forsyningssektoren skal også i fremtiden være underlagt demokratisk ejerskab og styring. Det er nemlig den sikre vej til, at forsyningen udvikler sine styrker og skaber mest mulig værdi for danskerne og samfundet.

Leder

28. apr 2017 Leder

Hæv bare barren, Danmark

Den danske forsyningssektor er en af grundpillerne i udviklingen af det moderne samfund, vi kender og lever i i dag. Vi er vant til, at der stilles høje krav til os. Og vi er vant til at honorere de høje krav. Hvad enten
det er forsyningssikkerhed, grøn omstilling eller konkurrencedygtige priser, så sætter vi retning mod målet og gør, hvad vi kan, for at levere.

Men vi gør...

Læs mere

08. maj 2017 Debat

Multiforsyning er ikke en malkemaskine

Der kan være mange gevinster ved at gå sammen i multiforsyninger. Men vi skal passe på med en ny regulering ikke at gøre multiforsyninger til en malkemaskine, skriver Dansk Fjernvarmes vicedirektør Kim Behnke i et debatindlæg. 

19. apr 2017 Debat

Genbrug af varme er grøn varme

Der er behov for, at afgifterne skrues sammen på en ny måde, så industrien og varmesektoren i fællesskab kan udnytte de billige og miljøvenlige ressourcer, vi har i overskudsvarmen, skriver vicedirektør Kim Behnke i et debatindlæg i flere medier.

06. apr 2017 Debat

Klumme: Lad os få skabt energi mellem vindmøllerne og fjernvarmen

Det er håbløst, at vi sælger grøn vindmøllestrøm til udlandet og sender spildvarme ud til fuglene. Lad os nu få løst det afgiftsproblem, skriver Dansk Fjernvarmes vicedirektør Kim Behnke i en klumme på Energy Supply. 

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

22. apr 2014 Debat

Grund til bekymring

Sætter man forbrugernes ejerskab af vandsektoren over styr ved en privatisering, så forsvinder enhver mulighed for faldende priser på vand, lyder det fra bestyrelsesformand Uffe Bro.

16. apr 2014 Debat

Klumme Fyr for mennesker – ikke for gråspurve

Overskudsvarmen fra industrien kan være en gevinst for samfundet, men desværre bliver en del projekter stoppet på grund af de nuværende afgifter.