13. mar 2017 Pressemeddelelse

Dansk Fjernvarme klar til grøn omstilling - også efter 2020

Basisfremskrivning: Der skal nye energipolitiske initiativer til, hvis Danmark skal fortsætte den grønne omstilling også efter 2020. Dansk Fjernvarme er klar til at levere omkostningseffektiv grøn omstilling.

- Der ligger gode forslag på hylden, der omkostningseffektivt vil kunne drive den grønne omstilling samtidig med, at vi holder omkostningerne i ro, siger vicedirektør Kim Behnke. Maria Tuxen Hedegaard

I Energistyrelsens Basisfremskrivning 2017 fremgår det, at Danmark mere end opfylder sine EU 2020-mål indenfor klima og energi. Til gengæld ser det ud til, at tempoet ikke bare bliver sat ned, men at Danmark reelt går tilbage efter 2020, hvor andelen af fossil energi forudsiges at hale ind på andelen af vedvarende energi.

- I fjernvarmen har vi og vores ejere ingen interesse i, at den grønne omstilling skal gå baglæns. I vores sektor er der både vilje og investeringslyst, hvis ellers Folketinget kan blive enige om retningen og ambitionsniveauet, siger Kim Behnke, vicedirektør i Dansk Fjernvarme og fortsætter:

- Alting bliver dyrere, hvis man venter til sidste øjeblik. Derfor haster det også med at få sat nogle nye, konkrete mål og få skruet afgiftstrykket sådan sammen, at det understøtter den politiske retning, som man ønsker. For det gør det ikke lige i øjeblikket, og det er med til at gøre den grønne omstilling dyrere, end den behøver at være.

Varmepumper og grundbeløb
Dansk Fjernvarme nævner som eksempel, hvordan det igennem mange år har været et politisk ønske at få flere store eldrevne varmepumper ind i fjernvarmen, men at afgifter forsat står i vejen for investeringer, der skal muliggøre den udvikling. Senest er også Klimarådet kommet med konkrete løsninger til, hvordan udviklingen kan sikres.

Fjernvarmen har ligeledes en stor udfordring med bortfaldet af det såkaldte grundbeløb der medfører, at en meget stor del af kraftvarmeenhederne ikke længere vil samproducere el og varme med høj effektivitet fra januar 2019. Løsningen er, at fjernvarmeselskaberne får frihed til at investere i grøn omstilling af værkerne, hvilket også vil medføre, at fjernvarmepriserne ikke stiger.

- Der ligger gode forslag på hylden, der omkostningseffektivt vil kunne drive den grønne omstilling samtidig med, at vi holder omkostningerne i ro, siger Kim Behnke.

- At vi i Danmark har kunnet investere i ny grøn teknologi og fremvise for eksportmarkederne, hvordan vores løsninger fungere, har været en enorm fordel. Derfor synes jeg også, at vi skylder den danske industri, snart at få sat nye hegnspæle for den danske energisektor, lyder det fra vicedirektøren.

Vi mener

17. aug 2017 Høringssvar

Lov om registrering af ledningsejere

Dansk Fjernvarme er overordnet positiv i forhold til en højere grad af standardisering og et forbedret system til håndtering af ledningsejerforespørgsler. Læs hele høringssvaret her. 

17. aug 2017 Høringssvar

Ændring af lov om naturgasforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Dansk Fjernvarme påpeger, at et kommende salg af gasdistributionsnettet ikke må komme forbrugerne til ugunst. Læs hele høringssvaret her. 

10. aug 2017 Høringssvar

Ændring af lov om varmeforsyning (standardisering)

Dansk Fjernvarme finder det overordnet positivt, at omfanget og kompleksiteten af den kommende proces anerkendes, og at de politiske ønsker gennemføres trinvist. Der er dog bekymring for omstillingsomkostningerne og manglende præcision i dele af lovforslaget.

29. jun 2017 Høringssvar

Ændring af afskrivningsbekendtgørelsen

Dansk Fjernvarme hilser en præcisering af bekendtgørelsen velkommen men vurderer, at der er en række udfordringer og uhensigtsmæssigheder i udkastet. Læs hele høringssvaret her. 

14. jun 2017 Pressemeddelelse

Fjernvarmen investerer i 900 km rør

Fjernvarmeselskaberne vil i år investere 6 milliarder kroner i forsyningssikkerhed og grøn omstilling, viser rundspørge hos Dansk Fjernvarmes medlemmer. Men usikkerhed omkring investeringsbetingelserne sænker investeringslysten de kommende år.

06. jun 2017 Pressemeddelelse

Fjernvarmen bidrager gerne til klimamålene

Klimarådet efterlyser gode og billige bidrag til, at Danmark kan indfri klimamålene – særligt uden for de kvoteregulerede sektorer. Fjernvarmesektoren er klar til at bidrage, men efterlyser politisk handling.

Leder

12. jun 2017 Leder

Vi kan levere i morgen, hvis politikerne vil

Lige før pinse landede en ny politisk aftale om regulering af fjernvarmen. Den energipolitiske forligskreds var kaldt sammen for at finde fælles fodslag i sagen om forrentning, men konklusionen blev en ny aftale om regulering med en række tiltag, der skal gøre fjernvarmen billigere for forbrugerne.
Der er forslag, der trækker både i den ene og i den anden retning, men jeg hæfter mig ved, at...

Læs mere

30. maj 2017 Debat

Klumme: Her er konsekvenserne af en kommercialisering af varmeforsyningen

Et ændret syn på investeringshorisont og risikovillighed kan føre til mindre solvarme, lavere effektivitet og mindre vedvarende energi, skriver analysechef i Grøn Energi Jesper Koch i en klumme på Energy Supply.

30. maj 2017 Debat

Minister til pumperne - varmepumperne

Om bare 3 år skal der være 550 MW varmepumper i fjernvarmesektoren. Indtil nu er der kun installeret lidt over 40 MW. Der er derfor brug for en ekstra indsats for at komme i mål. Dansk Fjernvarme kalder energi-, forsynings- og klimaministeren til pumperne – varmepumperne.

16. maj 2017 Debat

Regeringen har ingen eksempler på overinvesteringer

Forsyningsstrategien har to argumenter for at ændre selskabernes lånemuligheder og begrænse adgangen til KommuneKredit. Ingen af dem bakkes op af dokumentation på overinvesteringer i fjernvarmen, skriver Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen i et indlæg på Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

18. maj 2017 Høringssvar

Ændring af afskrivningsbekendtgørelsen

Dansk Fjernvarme kritiserer hastværk og vurderer, at en udvidelsen af Energitilsynets beføjelser er unødvendig. Læs hele høringssvaret her.

11. maj 2017 Høringssvar

Gifte i visse fjernvarmesystemer

Som det beskrives i høringsbrevet er der ingen der anvender hydrazin i fjernvarmesystemer og derfor tilslutter Dansk Fjernvarme sig at der ikke er behov for bekendtgørelse. Læs hele høringssvaret her.