13. mar 2017 Pressemeddelelse

Dansk Fjernvarme klar til grøn omstilling - også efter 2020

Basisfremskrivning: Der skal nye energipolitiske initiativer til, hvis Danmark skal fortsætte den grønne omstilling også efter 2020. Dansk Fjernvarme er klar til at levere omkostningseffektiv grøn omstilling.

- Der ligger gode forslag på hylden, der omkostningseffektivt vil kunne drive den grønne omstilling samtidig med, at vi holder omkostningerne i ro, siger vicedirektør Kim Behnke. Maria Tuxen Hedegaard

I Energistyrelsens Basisfremskrivning 2017 fremgår det, at Danmark mere end opfylder sine EU 2020-mål indenfor klima og energi. Til gengæld ser det ud til, at tempoet ikke bare bliver sat ned, men at Danmark reelt går tilbage efter 2020, hvor andelen af fossil energi forudsiges at hale ind på andelen af vedvarende energi.

- I fjernvarmen har vi og vores ejere ingen interesse i, at den grønne omstilling skal gå baglæns. I vores sektor er der både vilje og investeringslyst, hvis ellers Folketinget kan blive enige om retningen og ambitionsniveauet, siger Kim Behnke, vicedirektør i Dansk Fjernvarme og fortsætter:

- Alting bliver dyrere, hvis man venter til sidste øjeblik. Derfor haster det også med at få sat nogle nye, konkrete mål og få skruet afgiftstrykket sådan sammen, at det understøtter den politiske retning, som man ønsker. For det gør det ikke lige i øjeblikket, og det er med til at gøre den grønne omstilling dyrere, end den behøver at være.

Varmepumper og grundbeløb
Dansk Fjernvarme nævner som eksempel, hvordan det igennem mange år har været et politisk ønske at få flere store eldrevne varmepumper ind i fjernvarmen, men at afgifter forsat står i vejen for investeringer, der skal muliggøre den udvikling. Senest er også Klimarådet kommet med konkrete løsninger til, hvordan udviklingen kan sikres.

Fjernvarmen har ligeledes en stor udfordring med bortfaldet af det såkaldte grundbeløb der medfører, at en meget stor del af kraftvarmeenhederne ikke længere vil samproducere el og varme med høj effektivitet fra januar 2019. Løsningen er, at fjernvarmeselskaberne får frihed til at investere i grøn omstilling af værkerne, hvilket også vil medføre, at fjernvarmepriserne ikke stiger.

- Der ligger gode forslag på hylden, der omkostningseffektivt vil kunne drive den grønne omstilling samtidig med, at vi holder omkostningerne i ro, siger Kim Behnke.

- At vi i Danmark har kunnet investere i ny grøn teknologi og fremvise for eksportmarkederne, hvordan vores løsninger fungere, har været en enorm fordel. Derfor synes jeg også, at vi skylder den danske industri, snart at få sat nye hegnspæle for den danske energisektor, lyder det fra vicedirektøren.

Vi mener

26. apr 2017 Høringssvar

Tilskud til initiativer der fremmer integration mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen)

Dansk Fjernvarme anbefaler i høringssvaret Regeringen, at finde langt flere midler til arbejdet med Smart Energi. En anbefaling, som Energikommissionen også har gjort meget tydelig med deres rapport og anbefalinger den 24. april 2017. Læs hele høringssvaret her.

20. apr 2017 Høringssvar

Prisloft for opvarmet vand eller damp fra affaldsforbrændingsanlæg

Bekendtgørelsen om prislofter for varme fra affaldsforbrændingsanlæg foreslås ændret, idet opgørelsen af prisloftet ikke hidtil har taget højde for, at varmeproducenternes produktionspriser i enkelte tilfælde ikke indeholder investeringer, da disse kan være afholdt af varmekøberne. Læs Dansk Fjernvarmes høringssvar her.

01. mar 2017 Pressemeddelelse

Ny rekord: Billigste fjernvarme i 10 år

Det er blevet billigere at være fjernvarmekunde. En ny analyse fra Energitilsynet viser, at prisen på fjernvarme er reduceret med knap 10% de seneste tre år. Analysen vækker glæde i Dansk Fjernvarme, der også hæfter sig ved, at priserne har fundet et mere ensartet lavt niveau.

19. apr 2017 Debat

Genbrug af varme er grøn varme

Der er behov for, at afgifterne skrues sammen på en ny måde, så industrien og varmesektoren i fællesskab kan udnytte de billige og miljøvenlige ressourcer, vi har i overskudsvarmen, skriver vicedirektør Kim Behnke i et debatindlæg i flere medier.

06. apr 2017 Debat

Klumme: Lad os få skabt energi mellem vindmøllerne og fjernvarmen

Det er håbløst, at vi sælger grøn vindmøllestrøm til udlandet og sender spildvarme ud til fuglene. Lad os nu få løst det afgiftsproblem, skriver Dansk Fjernvarmes vicedirektør Kim Behnke i en klumme på Energy Supply. 

16. mar 2017 Debat

Overlad trygt forsyningen til os

Vi er enige om at have så effektiv en forsyningssektor som overhovedet muligt. Men fjernvarmen er ikke ineffektiv, skriver vicedirektør i Dansk Fjernvarme Kim Behnke i et svar i Børsen til DI og Landbrug & Fødevarer.

Leder

28. apr 2017 Leder

Hæv bare barren, Danmark

Den danske forsyningssektor er en af grundpillerne i udviklingen af det moderne samfund, vi kender og lever i i dag. Vi er vant til, at der stilles høje krav til os. Og vi er vant til at honorere de høje krav. Hvad enten
det er forsyningssikkerhed, grøn omstilling eller konkurrencedygtige priser, så sætter vi retning mod målet og gør, hvad vi kan, for at levere.

Men vi gør...

Læs mere

10. mar 2017 Debat

Kronik: Biomasse er ikke endestationen for fjernvarme

Kritikken af den stigende mængde bæredygtig biomasse i fjernvarmen er forfejlet. Biomasse er ikke endestationen. Og er også nødvendig i fremtidens energisektor, skriver vicedirektør Kim Behnke i en kronik i Ingeniøren.

25. feb 2017 Debat

Fjernvarme: Tilslutningspligten er her endnu

Svar på Tage Majgaards læserbrev i Folkebladet 23. februar. Dansk Fjernvarme er enig med Tage Majgaard i den gensidige tryghed i tilslutningspligten i nye udstykninger.

10. feb 2017 Debat

Dansk Fjernvarme: Der er lagt op til en de facto privatisering af fjernvarmen

REPLIK: Lars Chr. Lilleholt er meget optaget af at fortælle, at han ikke vil privatisere fjernvarmesektoren. Men det vil ikke desto mindre blive konsekvensen af regeringens politik, skriver Kim Behnke fra Dansk Fjernvarme.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

22. apr 2014 Debat

Grund til bekymring

Sætter man forbrugernes ejerskab af vandsektoren over styr ved en privatisering, så forsvinder enhver mulighed for faldende priser på vand, lyder det fra bestyrelsesformand Uffe Bro.

16. apr 2014 Debat

Klumme Fyr for mennesker – ikke for gråspurve

Overskudsvarmen fra industrien kan være en gevinst for samfundet, men desværre bliver en del projekter stoppet på grund af de nuværende afgifter.