13. mar 2017 Pressemeddelelse

Dansk Fjernvarme klar til grøn omstilling - også efter 2020

Basisfremskrivning: Der skal nye energipolitiske initiativer til, hvis Danmark skal fortsætte den grønne omstilling også efter 2020. Dansk Fjernvarme er klar til at levere omkostningseffektiv grøn omstilling.

- Der ligger gode forslag på hylden, der omkostningseffektivt vil kunne drive den grønne omstilling samtidig med, at vi holder omkostningerne i ro, siger vicedirektør Kim Behnke. Maria Tuxen Hedegaard

I Energistyrelsens Basisfremskrivning 2017 fremgår det, at Danmark mere end opfylder sine EU 2020-mål indenfor klima og energi. Til gengæld ser det ud til, at tempoet ikke bare bliver sat ned, men at Danmark reelt går tilbage efter 2020, hvor andelen af fossil energi forudsiges at hale ind på andelen af vedvarende energi.

- I fjernvarmen har vi og vores ejere ingen interesse i, at den grønne omstilling skal gå baglæns. I vores sektor er der både vilje og investeringslyst, hvis ellers Folketinget kan blive enige om retningen og ambitionsniveauet, siger Kim Behnke, vicedirektør i Dansk Fjernvarme og fortsætter:

- Alting bliver dyrere, hvis man venter til sidste øjeblik. Derfor haster det også med at få sat nogle nye, konkrete mål og få skruet afgiftstrykket sådan sammen, at det understøtter den politiske retning, som man ønsker. For det gør det ikke lige i øjeblikket, og det er med til at gøre den grønne omstilling dyrere, end den behøver at være.

Varmepumper og grundbeløb
Dansk Fjernvarme nævner som eksempel, hvordan det igennem mange år har været et politisk ønske at få flere store eldrevne varmepumper ind i fjernvarmen, men at afgifter forsat står i vejen for investeringer, der skal muliggøre den udvikling. Senest er også Klimarådet kommet med konkrete løsninger til, hvordan udviklingen kan sikres.

Fjernvarmen har ligeledes en stor udfordring med bortfaldet af det såkaldte grundbeløb der medfører, at en meget stor del af kraftvarmeenhederne ikke længere vil samproducere el og varme med høj effektivitet fra januar 2019. Løsningen er, at fjernvarmeselskaberne får frihed til at investere i grøn omstilling af værkerne, hvilket også vil medføre, at fjernvarmepriserne ikke stiger.

- Der ligger gode forslag på hylden, der omkostningseffektivt vil kunne drive den grønne omstilling samtidig med, at vi holder omkostningerne i ro, siger Kim Behnke.

- At vi i Danmark har kunnet investere i ny grøn teknologi og fremvise for eksportmarkederne, hvordan vores løsninger fungere, har været en enorm fordel. Derfor synes jeg også, at vi skylder den danske industri, snart at få sat nye hegnspæle for den danske energisektor, lyder det fra vicedirektøren.

Vi mener

12. okt 2017 Debat

Replik: Brancheaftale sikrer, at biomassen er grøn

Energibranchen har taget ansvar for at sikre bæredygtig el og varme med brancheaftalen om bæredygtig biomasse. Den sikrer, at biomasse er bæredygtigt – også når det er importeret, skriver Kate Wieck-Hansen, teknisk konsulent hos Dansk Fjernvarme i en replik til NOAH på Altinget.

05. okt 2017 Debat

Replik: Teori alene giver ikke mere overskudsvarme i stuerne

Dansk Energis forslag om en forenkling af overskudsvarmeafgiften er fin teori, men passer ikke nødvendigvis til virkeligheden, skriver John Tang, chefkonsulent i Dansk Fjernvarme.

28. sep 2017 Debat

Vi har overskud af varme – brug den

Industrien vil gerne af med varmen, og fjernvarmeselskaberne efterspørger miljøvenlig, billig varme. Afgifter står desværre i vejen, men løsningen ligger lige for, skriver Troels Ranis og Kim Mortensen.

23. aug 2017 Pressemeddelelse

Fjernvarmesektoren fokuserer på kerneopgaverne

Forsyningsselskaberne inden for vand og fjernvarme fokuserer på kerneopgaverne med at sikre høj forsyningssikkerhed og reducere omkostninger. Det viser ny analyse, der vækker glæde hos Dansk Fjernvarme.

17. aug 2017 Pressemeddelelse

Salg af gasnet skal beskytte kunderne

Et kommende salg og dermed en sammenlægning af gasdistributionsnettet skal beskytte naturgaskunderne. Det fastslår Dansk Fjernvarme i et høringssvar.

Leder

16. okt 2017 Leder

Billig varme i hele Danmark

De seneste fem år har fjernvarmen netto fået 20.000 nye forbrugere hvert år, og nem og billig varme er helt sikkert en del af forklaringen. Fjernvarmeselskaberne vil gerne fortsætte den positive udvikling, men i horisonten lurer en udfordring, der kan gøre det svært for dem at holde prisen nede. En udfordring, der er politisk besluttet på en baggrund, der ikke længere flugter med...Læs mere

21. sep 2017 Debat

Klumme: Energisektoren har brug for smart afgiftsreform

De tre store forsyningssystemer bør bindes sammen. Kun på den måde får vi et grønt og konkurrencedygtigt energisystem. Derfor bør vi vælge den smarte løsning til el-afgiften, skriver analysechef i Grøn Energi, Jesper Koch.

28. aug 2017 Debat

Nu har vi overblikket - lad os så få set på afgifterne

Med den seneste energianalyse har politikerne nu mulighed for at få dannet sig et overblik forud for efterårets forhandlinger om en ny energipolitisk aftale. Her bør en målrettet sænkning på afgiften på el til kollektiv varme stå højt prioriteret, mener vicedirektør Kim Behnke.

30. maj 2017 Debat

Klumme: Her er konsekvenserne af en kommercialisering af varmeforsyningen

Et ændret syn på investeringshorisont og risikovillighed kan føre til mindre solvarme, lavere effektivitet og mindre vedvarende energi, skriver analysechef i Grøn Energi Jesper Koch i en klumme på Energy Supply.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

22. aug 2017 Høringssvar

Ændring af bekendtgørelse om kommuners indberetninger og erklæringer

Dansk Fjernvarme kommenterer en præcisering af, at der ikke skal ske modregning af ikke-opkrævet forrentning. Læs hele høringssvaret her. 

17. aug 2017 Høringssvar

Lov om registrering af ledningsejere

Dansk Fjernvarme er overordnet positiv i forhold til en højere grad af standardisering og et forbedret system til håndtering af ledningsejerforespørgsler. Læs hele høringssvaret her.