13. mar 2017 Pressemeddelelse

Dansk Fjernvarme klar til grøn omstilling - også efter 2020

Basisfremskrivning: Der skal nye energipolitiske initiativer til, hvis Danmark skal fortsætte den grønne omstilling også efter 2020. Dansk Fjernvarme er klar til at levere omkostningseffektiv grøn omstilling.

- Der ligger gode forslag på hylden, der omkostningseffektivt vil kunne drive den grønne omstilling samtidig med, at vi holder omkostningerne i ro, siger vicedirektør Kim Behnke. Maria Tuxen Hedegaard

I Energistyrelsens Basisfremskrivning 2017 fremgår det, at Danmark mere end opfylder sine EU 2020-mål indenfor klima og energi. Til gengæld ser det ud til, at tempoet ikke bare bliver sat ned, men at Danmark reelt går tilbage efter 2020, hvor andelen af fossil energi forudsiges at hale ind på andelen af vedvarende energi.

- I fjernvarmen har vi og vores ejere ingen interesse i, at den grønne omstilling skal gå baglæns. I vores sektor er der både vilje og investeringslyst, hvis ellers Folketinget kan blive enige om retningen og ambitionsniveauet, siger Kim Behnke, vicedirektør i Dansk Fjernvarme og fortsætter:

- Alting bliver dyrere, hvis man venter til sidste øjeblik. Derfor haster det også med at få sat nogle nye, konkrete mål og få skruet afgiftstrykket sådan sammen, at det understøtter den politiske retning, som man ønsker. For det gør det ikke lige i øjeblikket, og det er med til at gøre den grønne omstilling dyrere, end den behøver at være.

Varmepumper og grundbeløb
Dansk Fjernvarme nævner som eksempel, hvordan det igennem mange år har været et politisk ønske at få flere store eldrevne varmepumper ind i fjernvarmen, men at afgifter forsat står i vejen for investeringer, der skal muliggøre den udvikling. Senest er også Klimarådet kommet med konkrete løsninger til, hvordan udviklingen kan sikres.

Fjernvarmen har ligeledes en stor udfordring med bortfaldet af det såkaldte grundbeløb der medfører, at en meget stor del af kraftvarmeenhederne ikke længere vil samproducere el og varme med høj effektivitet fra januar 2019. Løsningen er, at fjernvarmeselskaberne får frihed til at investere i grøn omstilling af værkerne, hvilket også vil medføre, at fjernvarmepriserne ikke stiger.

- Der ligger gode forslag på hylden, der omkostningseffektivt vil kunne drive den grønne omstilling samtidig med, at vi holder omkostningerne i ro, siger Kim Behnke.

- At vi i Danmark har kunnet investere i ny grøn teknologi og fremvise for eksportmarkederne, hvordan vores løsninger fungere, har været en enorm fordel. Derfor synes jeg også, at vi skylder den danske industri, snart at få sat nye hegnspæle for den danske energisektor, lyder det fra vicedirektøren.

Vi mener

10. mar 2017 Debat

Kronik: Biomasse er ikke endestationen for fjernvarme

Kritikken af den stigende mængde bæredygtig biomasse i fjernvarmen er forfejlet. Biomasse er ikke endestationen. Og er også nødvendig i fremtidens energisektor, skriver vicedirektør Kim Behnke i en kronik i Ingeniøren.

07. mar 2017 Høringssvar

Dansk Energi’s branchevejledning for tarifering af elektricitet til fjernvarmeproduktion

Dansk Energi har afgivet høring til en branchevejledning for tarifering af elektricitet til varmeproduktion. Vejledningen udstikker retningslinjer for, hvorledes eldistributionsselskaber kan opkræve betaling for elektricitet anvendt i både elpatroner og varmepumper ved varmeproduktion. Læs høringssvaret her.

01. mar 2017 Pressemeddelelse

Ny rekord: Billigste fjernvarme i 10 år

Det er blevet billigere at være fjernvarmekunde. En ny analyse fra Energitilsynet viser, at prisen på fjernvarme er reduceret med knap 10% de seneste tre år. Analysen vækker glæde i Dansk Fjernvarme, der også hæfter sig ved, at priserne har fundet et mere ensartet lavt niveau.

03. mar 2017 Høringssvar

Ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om el-forsyning (ophævelse af støtteordninger)

Dansk Energi og Dansk Fjernvarme har i fællesskab udarbejdet høringssvar vedr. ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning. Formålet med ændringen er at ophæve to støtteordninger for elektricitet fra særlige anlæg, der anvender biomasse som energikilde.

25. feb 2017 Debat

Fjernvarme: Tilslutningspligten er her endnu

Svar på Tage Majgaards læserbrev i Folkebladet 23. februar. Dansk Fjernvarme er enig med Tage Majgaard i den gensidige tryghed i tilslutningspligten i nye udstykninger.

10. feb 2017 Debat

Dansk Fjernvarme: Der er lagt op til en de facto privatisering af fjernvarmen

REPLIK: Lars Chr. Lilleholt er meget optaget af at fortælle, at han ikke vil privatisere fjernvarmesektoren. Men det vil ikke desto mindre blive konsekvensen af regeringens politik, skriver Kim Behnke fra Dansk Fjernvarme.

Leder

10. mar 2017 Leder

Luftig politik må ikke ødelægge en god udvikling

Hvordan skal fremtidens forsyningssektor indrettes? Det er det helt store spørgsmål, der diskuteres i øjeblikket. Regeringens bud kender vi fra udspillet til en forsyningsstrategi. Men vi er mange ude i virkeligheden, der har nærlæst udspillet, og vi tvivler stærkt på, at det er den rigtige vej til at opnå mindre regninger til kunderne, høj forsyningssikkerhed og fortsat grøn...

Læs mere

26. jan 2017 Debat

Giv biomasse bæredygtige vilkår, tak

Den bæredygtige biomasses fremtid er afhængig af, at Folketinget skaber ro og stabile rammer om branchen, når der skal følges op på PSO-aftalen til foråret. Det skriver Kim Mortensen og Lars Aagaard, direktører i Dansk Fjernvarme og Dansk Energi i et indlæg på Altinget.

20. jan 2017 Debat

Kommunerne har sikret ansvarlighed i forsyningssektoren

Både forbruger- og kommunalt ejede fjernvarmeselskaber har de seneste år gennemført en energiteknologisk revolution. Den havde vi næppe set med kommercielt drevne selskaber, skriver chef for Dansk Fjernvarmes Politisk Økonomisk Sekretariat Rune Moesgaard.

06. jan 2017 Debat

Varmepumper sætter skub i beskæftigelse og grøn omstilling

Afskaffelsen af PSO-afgiften giver ikke lave nok elpriser til at etablere eldrevne varmepumper. Derfor bør man blandt andet sænke prisen på el til varme, mener Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi, og Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme i et indlæg på Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

22. apr 2014 Debat

Grund til bekymring

Sætter man forbrugernes ejerskab af vandsektoren over styr ved en privatisering, så forsvinder enhver mulighed for faldende priser på vand, lyder det fra bestyrelsesformand Uffe Bro.

16. apr 2014 Debat

Klumme Fyr for mennesker – ikke for gråspurve

Overskudsvarmen fra industrien kan være en gevinst for samfundet, men desværre bliver en del projekter stoppet på grund af de nuværende afgifter.