01. mar 2017 Pressemeddelelse

Ny rekord: Billigste fjernvarme i 10 år

Det er blevet billigere at være fjernvarmekunde. En ny analyse fra Energitilsynet viser, at prisen på fjernvarme er reduceret med knap 10% de seneste tre år. Analysen vækker glæde i Dansk Fjernvarme, der også hæfter sig ved, at priserne har fundet et mere ensartet lavt niveau.

Fjernvarmepriserne er de laveste i ti år.
Udviklingen over fjernvarmepriserne i løbet af de seneste ti år.

Der er godt nyt for de i alt cirka 3,6 millioner fjernvarmekunder i Danmark. I løbet af de seneste tre år er prisen på fjernvarme reduceret med knap 10 procent og ligger nu på det laveste niveau i den 10-årige periode, der eksisterer sammenhængende opgørelser for.

Prisfaldet skyldes dels lavere priser på gas og biomasse og en stigende mængde solvarme, men også at fjernvarmeselskaberne har reduceret deres omkostninger.

- Der har de seneste år været et stort fokus i fjernvarmesektoren på at reducere omkostningerne, så fjernvarmeselskabernes kunder kan få en lavere fjernvarmeregning. Den indsats ser nu ud til at bære frugt, og derfor er jeg naturligvis glad for, at priserne er faldet med knap 10 procent de seneste tre år til glæde for fjernvarmekunderne, siger Rune Moesgaard, politisk chef i Dansk Fjernvarme

Lavere priser for forbrugerne
Hvor prisen på fjernvarme tidligere var præget af store udsving fra selskab til selskab, viser Energitilsynets seneste opgørelse, at priserne nu har fundet et mere ensartet lavt niveau. Antallet af selskaber med en fjernvarmepris på over 20.000 kroner for et standardhus er over de seneste tre år faldet fra knap 18 procent til i dag 5 procent.

- Når der er grund til at være særlig glad for den udvikling, vi nu ser, er det, fordi den indikerer, at fjernvarmeselskaberne ikke mangler incitamenter i den eksisterende regulering til at levere værdi til kunderne, siger Rune Moesgaard.

Forsyningsudspil er ikke kuren
Dansk Fjernvarme mener, at Energitilsynets seneste opgørelse synliggør, at fjernvarmesektoren er på rette vej med at reducere sine omkostninger til glæde for kunderne. Det er dermed mindre tydeligt, hvorfor ministeren for energi-, forsyning- og klima, Lars Chr. Lilleholt, med sit udspil til en forsyningsstrategi, finder det nødvendigt fundamentalt at ændre reguleringen af fjernvarmen.

- Forsyningsudspillet kommer til at virke som en fejlagtig dosis medicin ordineret til en sektor, der ikke er syg, men derimod leverer gode resultater til husholdninger og virksomheder, siger Rune Moesgaard og fortsætter:

- Hvis man rent politisk ønsker at sikre fjernvarmeselskaberne bedre muligheder for at reducere priserne yderligere, vil jeg anbefale regeringen, at de får offentliggjort afgiftsanalyserne og indgået en politisk aftale om afgiftsstrukturen. Det vil give selskaberne bedre sigtbarhed, og de vil kunne gennemføre sunde investeringer i grøn omstilling og nyere teknologi til gavn for kunderne.

Da fjernvarmeselskaberne er non-profit betyder det, at et fald i priserne kommer fjernvarmekunderne til gavn gennem lavere priser.

Fakta fra Energitilsynets opgørelse

 • Et gennemsnitligt hus (130 kvm, 18,1 MWh) kan opvarmes for 12.629 kroner pr. år.
 • Prisen for et gennemsnitligt hus er faldet med 10 procent de seneste 3 år (faste priser)
 • Antallet af selskaber med en pris under 10.000 kroner pr. år er steget fra 1,4 procent til 14,1 procent de seneste 3 år.
 • Antallet af selskaber med en pris over 20.000 kroner pr. år er faldet fra 17,8 procent. til 4,9 procent de seneste 3 år.
 • Ingen selskaber har længere en pris over 30.000 kroner pr. år
 •  

  Vi mener

  10. mar 2017 Debat

  Kronik: Biomasse er ikke endestationen for fjernvarme

  Kritikken af den stigende mængde bæredygtig biomasse i fjernvarmen er forfejlet. Biomasse er ikke endestationen. Og er også nødvendig i fremtidens energisektor, skriver vicedirektør Kim Behnke i en kronik i Ingeniøren.

  07. mar 2017 Høringssvar

  Dansk Energi’s branchevejledning for tarifering af elektricitet til fjernvarmeproduktion

  Dansk Energi har afgivet høring til en branchevejledning for tarifering af elektricitet til varmeproduktion. Vejledningen udstikker retningslinjer for, hvorledes eldistributionsselskaber kan opkræve betaling for elektricitet anvendt i både elpatroner og varmepumper ved varmeproduktion. Læs høringssvaret her.

  01. mar 2017 Pressemeddelelse

  Ny rekord: Billigste fjernvarme i 10 år

  Det er blevet billigere at være fjernvarmekunde. En ny analyse fra Energitilsynet viser, at prisen på fjernvarme er reduceret med knap 10% de seneste tre år. Analysen vækker glæde i Dansk Fjernvarme, der også hæfter sig ved, at priserne har fundet et mere ensartet lavt niveau.

  03. mar 2017 Høringssvar

  Ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om el-forsyning (ophævelse af støtteordninger)

  Dansk Energi og Dansk Fjernvarme har i fællesskab udarbejdet høringssvar vedr. ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning. Formålet med ændringen er at ophæve to støtteordninger for elektricitet fra særlige anlæg, der anvender biomasse som energikilde.

  25. feb 2017 Debat

  Fjernvarme: Tilslutningspligten er her endnu

  Svar på Tage Majgaards læserbrev i Folkebladet 23. februar. Dansk Fjernvarme er enig med Tage Majgaard i den gensidige tryghed i tilslutningspligten i nye udstykninger.

  10. feb 2017 Debat

  Dansk Fjernvarme: Der er lagt op til en de facto privatisering af fjernvarmen

  REPLIK: Lars Chr. Lilleholt er meget optaget af at fortælle, at han ikke vil privatisere fjernvarmesektoren. Men det vil ikke desto mindre blive konsekvensen af regeringens politik, skriver Kim Behnke fra Dansk Fjernvarme.

  Leder

  10. mar 2017 Leder

  Luftig politik må ikke ødelægge en god udvikling

  Hvordan skal fremtidens forsyningssektor indrettes? Det er det helt store spørgsmål, der diskuteres i øjeblikket. Regeringens bud kender vi fra udspillet til en forsyningsstrategi. Men vi er mange ude i virkeligheden, der har nærlæst udspillet, og vi tvivler stærkt på, at det er den rigtige vej til at opnå mindre regninger til kunderne, høj forsyningssikkerhed og fortsat grøn...

  Læs mere

  26. jan 2017 Debat

  Giv biomasse bæredygtige vilkår, tak

  Den bæredygtige biomasses fremtid er afhængig af, at Folketinget skaber ro og stabile rammer om branchen, når der skal følges op på PSO-aftalen til foråret. Det skriver Kim Mortensen og Lars Aagaard, direktører i Dansk Fjernvarme og Dansk Energi i et indlæg på Altinget.

  20. jan 2017 Debat

  Kommunerne har sikret ansvarlighed i forsyningssektoren

  Både forbruger- og kommunalt ejede fjernvarmeselskaber har de seneste år gennemført en energiteknologisk revolution. Den havde vi næppe set med kommercielt drevne selskaber, skriver chef for Dansk Fjernvarmes Politisk Økonomisk Sekretariat Rune Moesgaard.

  06. jan 2017 Debat

  Varmepumper sætter skub i beskæftigelse og grøn omstilling

  Afskaffelsen af PSO-afgiften giver ikke lave nok elpriser til at etablere eldrevne varmepumper. Derfor bør man blandt andet sænke prisen på el til varme, mener Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi, og Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme i et indlæg på Altinget.

  Nyhedsbrev

  Tilmeld Nyhedsbrev
  Afmeld Nyhedsbrev

  22. apr 2014 Debat

  Grund til bekymring

  Sætter man forbrugernes ejerskab af vandsektoren over styr ved en privatisering, så forsvinder enhver mulighed for faldende priser på vand, lyder det fra bestyrelsesformand Uffe Bro.

  16. apr 2014 Debat

  Klumme Fyr for mennesker – ikke for gråspurve

  Overskudsvarmen fra industrien kan være en gevinst for samfundet, men desværre bliver en del projekter stoppet på grund af de nuværende afgifter.