21. mar 2018 Høringssvar

Sænkelse af elvarmeafgiften

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar til det lovforslag, der ophæver den politisk vedtagne reduktion af elvarmeafgiften til lov. Forslaget vil sænke afgiften med 15 øre i 2018 til 2019 og yderligere 5 øre i 2020. Læs hele høringssvaret her.

Anders Jespersen
Dansk Fjernvarme
aje@danskfjernvarme.dk
M: 51 53 88 86

Sendt til Skatteministeriet

Dansk Fjernvarmes høringssvar om sænkelse af elvarmeafgiften (j.nr. 2018 - 416)

Dansk Fjernvarme har modtaget ovennævnte udkast til høring og har følgende kommentarer.

Vi er glade for de ændringer som Skatteministeriet foreslår, da lovforslaget har som formål at fremme brugen af store varmepumper i fjernvarmesystemet.
Med en sænkelse af elvarmeafgiften med 15 øre fra maj 2018 til 31. december 2019 og yderligere 5 øre i 2020, samlet 20 øre i 2020, rammer man et niveau, hvor det vil være en økonomisk fordel for fjernvarmeselskaberne at investere i store varmepumper.

Sikkerhed omkring investeringerne
Fra 1. januar 2021 er der imidlertid kun en politisk aftale omkring en 10 øres sænkning af elvarmeafgiften i forhold til 2018 niveau. Politisk har man dog til hensigt at sikre en samlet større afgiftssænkning på niveau med den samlede sænkning i 2020.
Dansk Fjernvarme skal gøre opmærksom på, at fjernvarmeselskaberne udarbejder en økonomisk analyse af fremtidige investeringer over 20 år. Dermed er der behov for, at der er sikkerhed for investeringen i hele investeringsperioden.

Det er derfor også Dansk Fjernvarmes opfattelse, at der ikke vil være en større investering i store varmepumper før, at der en permanent nedsættelse af elvarmeafgiften på 20 øre.
Det er derfor vigtigt, at der hurtigt bliver en aftale omkring en varig sænkelse af elvarmeafgiften med samlet 20 øre ud over de allerede aftalte 10 øre efter 1. januar 2021.

Fremme kollektive løsninger
Formålet med sænkelsen af elafgiften er at fremme store varmepumper i det kollektive fjernvarmesystemer, således at det sikre konkurrencedygtige priser over for individuelle løsninger.
Derfor skal Dansk Fjernvarme også henstille til, at der ikke kommer yderlige sænkelser af elafgiften til individuelle varmeløsninger, da det samfundsmæssigt giver mest mening at fremme kollektive varmeløsninger.

Ingen overskudsvarmeafgift
I dag udnytter man i Danmark kun en meget lille andel af den overskudsvarme fra forskellige industrivirksomheder, som er tilgængelig. 4 % af fjernvarmen består i dag af overskudsvarme. Men potentialet er på omkring 14 %.

Udfordringen med at udnytte overskudsvarmen er, at varmen ofte ikke er varm nok til et fjernvarmesystem, temperaturen skal derfor hæves via varmepumper.
Dermed bliver både afgiften på el og overskudsvarmeafgiften en ekstra økonomisk belastning, der gør, at det for fjernvarmeselskaberne ikke er rentabelt at udnytte overskudsvarmen.

Overskudsvarmeafgiften er derfor i dag stadigvæk en hindring for at udnytte overskudsvarme. Også selv efter en sænkning af elvarmeafgiften.

Dansk Fjernvarme skal derfor henstille til en fjernelse af overskudsvarmeafgiften. Forsætter man fra myndighedernes side med en fastholdelse af overskudsvarmeafgiften eller ligefrem en ensretning på et bestemt niveau (f.eks. 18 kr./GJ) så vil der stadig ikke være økonomi i overskudsvarmeprojekter.

Dette vil specielt være udtalt for overskudsvarme fra Datacentre, hvor der er store mængder varme der vil kunne udnyttes. Men dette vil være ikke være rentabel med en overskudsvarmeafgift.
Gælder reduktionen også for elpatroner.

En stor del af de danske fjernvarmeselskaber er via deres kraftvarmekapacitet omfattet af ’elpatronordningen’. Med en sænkning af de el-varmeafgiften på 20 øre bliver den marginalt bedre end elafgiften via elpatronordningen.

Dansk Fjernvarme skal derfor henstille til at også at sænke afgiften i elpatronordningen, så denne ordning ikke i fremtiden bliver ringere stillet end i dag.

Dansk Fjernvarme har ikke yderligere bemærkninger.

Vi mener

29. jun 2018 Energiaftale

Bred energiaftale sætter retning for den grønne omstilling

Fjernvarmeselskabernes brancheforening, Dansk Fjernvarme ser frem til lavere elvarmeafgift og mere frihed til en række selskaber. Men foreningen savner en løsning for de mange selskaber, der må hæve prisen til næste år, når grundbeløbet ophører.

27. jun 2018 Pressemeddelelse

Fjernvarmen skal elektrificeres

Elektrificering af fjernvarmen kan tjene sig selv hjem efter blot ca. 6 år. Sådan lyder én af konklusionerne fra et nyt studie om potentialet ved store eldrevne varmepumper, der er foretaget af Siemens i samarbejde med Intelligent Energi og Grøn Energi.

16. jun 2018 Folkemøde

KL-formand advarer mod investeringsstop

Jacob Bjerregaard gæstede Energi på Toppen på Bornholm, hvor han advarede mod et investeringsstop, hvis tilslutnings- og forblivelsespligten ophæves. 

16. jun 2018 Folkemøde

Billedhjul: Forsyningssektoren er hele fundamentet

Fredag var der en livlig debat i Forsyningsteltet på Folkemødet 2018, hvor det demokratiske ejerskab til vores fælles forsyning var hovedemnet, og alle debattører var enige om, at forsyningssektoren udgør vores fælles samfundsfundament. 

24. maj 2018 Pressemeddelelse

Fjernvarmeprisen falder til rekordlavt niveau

Ny opgørelse fra Energitilsynet viser, at prisen på fjernvarme er faldet med 3,8 procent. Dansk Fjernvarme glæder sig over udviklingen, men efterlyser lovændringer, hvis den skal fortsætte.

07. maj 2018 Pressemeddelelse

Bæredygtig biomasse er værn mod kul i Danmark

I en ny rapport om biomasse sår Klimarådet tvivl om, hvorvidt biomassen anvendt på de danske kraftvarmeværker reelt er bæredygtig. Det mener Dansk Fjernvarme, der minder om, at alternativet er kul.

Leder

18. jun 2018 Leder

Løsningerne ligger på bordet

Selvom der er afstand mellem de politiske partier, der forhandler en ny energipolitisk aftale, bør de kunne nå hinanden i en aftale, der sætter retning på den grønne omstilling.

Partierne bør kunne blive enige om en ambitiøs udbygning med havvind, et fokus på forskning og udvikling og en øget elektrificering med initiativer, der er målrettet et intelligent...Læs mere

14. jun 2018 Debat

Gassektorens grønne omstilling skal gevaldigt op i tempo

Naturgas har fortsat en rolle i det danske energisystem og i fjernvarmen, men det kræver, at de sidste 90 procent af gassen omstilles til grøn energi uden de meget høje subsidier, de får i dag, skriver Dansk Fjernvarmes økonomiske konsulent Anders Jespersen i et modsvar til gasselskaberne i Altinget.

07. jun 2018 Debat

Fjernvarmen effektiviserer - og bliver grønnere

Dansk Industri mener, at forbrugerne selv skal kunne bestemme, hvor varmen kommer fra. Men i de mindre provinsbyer vil omkostningerne stige markant for de forbrugere, der lades tilbage i fællesskabet, skriver Rune Moesgaard i et indlæg på Altinget.

25. maj 2018 Debat

Høj tilslutning giver stordriftsfordele og grønne løsninger

Dansk Energi argumenterer for det frie valg af fjernvarme. Det vil da også give forretning til DEs medlemmer, men det er langt fra energieffektivt, mener Rune Moesgaard fra Dansk Fjernvarme i et indlæg på Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

21. dec 2017 Høringssvar

Forslag til Lov om Forsyningstilsynet

Dansk Fjernvarme kommenterer i samarbejde med Dansk Affaldsforening og Danske Vandværker forslag til ny organisering af Energitilsynet. Læs hele høringssvaret her.

21. dec 2017 Høringssvar

Udkast til ændringsbekendtgørelse til anmeldelsesbekendtgørelsen

Dansk Fjernvarme kommenterer Energitilsynets ændringsbekendtgørelse, der vil medføre ensretning af varmeregnskabsåret. Læs hele høringssvaret her.