21. mar 2018 Høringssvar

Sænkelse af elvarmeafgiften

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar til det lovforslag, der ophæver den politisk vedtagne reduktion af elvarmeafgiften til lov. Forslaget vil sænke afgiften med 15 øre i 2018 til 2019 og yderligere 5 øre i 2020. Læs hele høringssvaret her.

Anders Jespersen
Dansk Fjernvarme
aje@danskfjernvarme.dk
M: 51 53 88 86

Sendt til Skatteministeriet

Dansk Fjernvarmes høringssvar om sænkelse af elvarmeafgiften (j.nr. 2018 - 416)

Dansk Fjernvarme har modtaget ovennævnte udkast til høring og har følgende kommentarer.

Vi er glade for de ændringer som Skatteministeriet foreslår, da lovforslaget har som formål at fremme brugen af store varmepumper i fjernvarmesystemet.
Med en sænkelse af elvarmeafgiften med 15 øre fra maj 2018 til 31. december 2019 og yderligere 5 øre i 2020, samlet 20 øre i 2020, rammer man et niveau, hvor det vil være en økonomisk fordel for fjernvarmeselskaberne at investere i store varmepumper.

Sikkerhed omkring investeringerne
Fra 1. januar 2021 er der imidlertid kun en politisk aftale omkring en 10 øres sænkning af elvarmeafgiften i forhold til 2018 niveau. Politisk har man dog til hensigt at sikre en samlet større afgiftssænkning på niveau med den samlede sænkning i 2020.
Dansk Fjernvarme skal gøre opmærksom på, at fjernvarmeselskaberne udarbejder en økonomisk analyse af fremtidige investeringer over 20 år. Dermed er der behov for, at der er sikkerhed for investeringen i hele investeringsperioden.

Det er derfor også Dansk Fjernvarmes opfattelse, at der ikke vil være en større investering i store varmepumper før, at der en permanent nedsættelse af elvarmeafgiften på 20 øre.
Det er derfor vigtigt, at der hurtigt bliver en aftale omkring en varig sænkelse af elvarmeafgiften med samlet 20 øre ud over de allerede aftalte 10 øre efter 1. januar 2021.

Fremme kollektive løsninger
Formålet med sænkelsen af elafgiften er at fremme store varmepumper i det kollektive fjernvarmesystemer, således at det sikre konkurrencedygtige priser over for individuelle løsninger.
Derfor skal Dansk Fjernvarme også henstille til, at der ikke kommer yderlige sænkelser af elafgiften til individuelle varmeløsninger, da det samfundsmæssigt giver mest mening at fremme kollektive varmeløsninger.

Ingen overskudsvarmeafgift
I dag udnytter man i Danmark kun en meget lille andel af den overskudsvarme fra forskellige industrivirksomheder, som er tilgængelig. 4 % af fjernvarmen består i dag af overskudsvarme. Men potentialet er på omkring 14 %.

Udfordringen med at udnytte overskudsvarmen er, at varmen ofte ikke er varm nok til et fjernvarmesystem, temperaturen skal derfor hæves via varmepumper.
Dermed bliver både afgiften på el og overskudsvarmeafgiften en ekstra økonomisk belastning, der gør, at det for fjernvarmeselskaberne ikke er rentabelt at udnytte overskudsvarmen.

Overskudsvarmeafgiften er derfor i dag stadigvæk en hindring for at udnytte overskudsvarme. Også selv efter en sænkning af elvarmeafgiften.

Dansk Fjernvarme skal derfor henstille til en fjernelse af overskudsvarmeafgiften. Forsætter man fra myndighedernes side med en fastholdelse af overskudsvarmeafgiften eller ligefrem en ensretning på et bestemt niveau (f.eks. 18 kr./GJ) så vil der stadig ikke være økonomi i overskudsvarmeprojekter.

Dette vil specielt være udtalt for overskudsvarme fra Datacentre, hvor der er store mængder varme der vil kunne udnyttes. Men dette vil være ikke være rentabel med en overskudsvarmeafgift.
Gælder reduktionen også for elpatroner.

En stor del af de danske fjernvarmeselskaber er via deres kraftvarmekapacitet omfattet af ’elpatronordningen’. Med en sænkning af de el-varmeafgiften på 20 øre bliver den marginalt bedre end elafgiften via elpatronordningen.

Dansk Fjernvarme skal derfor henstille til at også at sænke afgiften i elpatronordningen, så denne ordning ikke i fremtiden bliver ringere stillet end i dag.

Dansk Fjernvarme har ikke yderligere bemærkninger.

Vi mener

12. sep 2018 Debat

Forældet lovgivning spænder ben for forsyningssikkerheden

Den tørre sommer har understreget, at vi har brug for fleksibilitet på kraftvarmeværkerne frem for rigide bindinger til tvungen samproduktion, skriver Kim Behnke, der er vicedirektør i Dansk Fjernvarme.

30. aug 2018 Pressemeddelelse

Finanslovsforslag har fornuftig grøn retning

Fjernvarmebranchen deler roser ud til regeringen for dens forslag om at sætte en pulje af til forsøg med storskala varmepumper.

28. aug 2018 Pressemeddelelse

Energisektoren står sammen om varmepumper i energisystemet

Energibranchen vil nedsætte en taskforce, der skal komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan den grønne omstilling kan sikres med varmepumper.

16. aug 2018 Debat

Dumt at satse på én energikilde

Tørken har reduceret mængden af halm til opvarmning, men vi slipper for kæmpe prisudsving, fordi selskaberne har investeret i flere teknologier. Rekordsommeren minder os om, hvorfor det er uklogt at satse på en energikilde alene, skriver vicedirektør i Dansk Fjernvarme Kim Behnke i et indlæg på Altinget.

14. aug 2018 Energiaftale

Forsyningssektoren har øjnene på bolden

En ny undersøgelse af forsyningsselskabernes strategiske indsatsområder viser, at sektoren har fokus på kerneforretningen. Det glæder fjernvarmeselskabernes brancheforening, der giver både kultur og den nuværende regulering æren. 

29. jun 2018 Energiaftale

Bred energiaftale sætter retning for den grønne omstilling

Fjernvarmeselskabernes brancheforening, Dansk Fjernvarme ser frem til lavere elvarmeafgift og mere frihed til en række selskaber. Men foreningen savner en løsning for de mange selskaber, der må hæve prisen til næste år, når grundbeløbet ophører.

Leder

27. aug 2018 Leder

Usikkerhed skygger over Energiaftale

Trods alles forudsigelser om det modsatte, lykkedes det et meget bredt flertal på Christiansborg at lande en ny aftale på energiområdet lige før sommerferien. Det gik desværre så stærkt, at politikerne ikke blev helt færdige og efterlod en række spørgsmål ubesvarede.

Jeg glæder mig over, at det er blevet...Læs mere

10. aug 2018 Debat

To udfordringer - en løsning

Tørken og grundbeløbets bortfald kommer til at betyde prisstigninger på fjernvarmen. Men Dansk Fjernvarme har en løsning, der slår to fluer med ét smæk, skriver Kim Behnke i et indlæg på Energy Supply.

08. aug 2018 Debat

Brug af overskudsvarme bør sikres

Der er al mulig grund til at få de rette rammebetingelser på plads, så vi kan udnytte overskudsvarmen i Danmark, skriver Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme og Henrik Hansen, direktør i Datacenter Industrien i et indlæg i Børsen.

14. jun 2018 Debat

Gassektorens grønne omstilling skal gevaldigt op i tempo

Naturgas har fortsat en rolle i det danske energisystem og i fjernvarmen, men det kræver, at de sidste 90 procent af gassen omstilles til grøn energi uden de meget høje subsidier, de får i dag, skriver Dansk Fjernvarmes økonomiske konsulent Anders Jespersen i et modsvar til gasselskaberne i Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

12. mar 2018 Høringssvar

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer

Overordnet finder Dansk Fjernvarme, at de reviderede dokumenter giver et godt grundlag for større byggeprojekters gennemførelse.

09. mar 2018 Høringssvar

Ændring af indrivelseslov

Lovforslaget skal fastsætte klarere regler i loven, der understøtter administration og udvikling af it-systemet. Dansk Fjernvarme roser lovforslaget, men har en række bemærkninger.