21. mar 2018 Høringssvar

Sænkelse af elvarmeafgiften

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar til det lovforslag, der ophæver den politisk vedtagne reduktion af elvarmeafgiften til lov. Forslaget vil sænke afgiften med 15 øre i 2018 til 2019 og yderligere 5 øre i 2020. Læs hele høringssvaret her.

Anders Jespersen
Dansk Fjernvarme
aje@danskfjernvarme.dk
M: 51 53 88 86

Sendt til Skatteministeriet

Dansk Fjernvarmes høringssvar om sænkelse af elvarmeafgiften (j.nr. 2018 - 416)

Dansk Fjernvarme har modtaget ovennævnte udkast til høring og har følgende kommentarer.

Vi er glade for de ændringer som Skatteministeriet foreslår, da lovforslaget har som formål at fremme brugen af store varmepumper i fjernvarmesystemet.
Med en sænkelse af elvarmeafgiften med 15 øre fra maj 2018 til 31. december 2019 og yderligere 5 øre i 2020, samlet 20 øre i 2020, rammer man et niveau, hvor det vil være en økonomisk fordel for fjernvarmeselskaberne at investere i store varmepumper.

Sikkerhed omkring investeringerne
Fra 1. januar 2021 er der imidlertid kun en politisk aftale omkring en 10 øres sænkning af elvarmeafgiften i forhold til 2018 niveau. Politisk har man dog til hensigt at sikre en samlet større afgiftssænkning på niveau med den samlede sænkning i 2020.
Dansk Fjernvarme skal gøre opmærksom på, at fjernvarmeselskaberne udarbejder en økonomisk analyse af fremtidige investeringer over 20 år. Dermed er der behov for, at der er sikkerhed for investeringen i hele investeringsperioden.

Det er derfor også Dansk Fjernvarmes opfattelse, at der ikke vil være en større investering i store varmepumper før, at der en permanent nedsættelse af elvarmeafgiften på 20 øre.
Det er derfor vigtigt, at der hurtigt bliver en aftale omkring en varig sænkelse af elvarmeafgiften med samlet 20 øre ud over de allerede aftalte 10 øre efter 1. januar 2021.

Fremme kollektive løsninger
Formålet med sænkelsen af elafgiften er at fremme store varmepumper i det kollektive fjernvarmesystemer, således at det sikre konkurrencedygtige priser over for individuelle løsninger.
Derfor skal Dansk Fjernvarme også henstille til, at der ikke kommer yderlige sænkelser af elafgiften til individuelle varmeløsninger, da det samfundsmæssigt giver mest mening at fremme kollektive varmeløsninger.

Ingen overskudsvarmeafgift
I dag udnytter man i Danmark kun en meget lille andel af den overskudsvarme fra forskellige industrivirksomheder, som er tilgængelig. 4 % af fjernvarmen består i dag af overskudsvarme. Men potentialet er på omkring 14 %.

Udfordringen med at udnytte overskudsvarmen er, at varmen ofte ikke er varm nok til et fjernvarmesystem, temperaturen skal derfor hæves via varmepumper.
Dermed bliver både afgiften på el og overskudsvarmeafgiften en ekstra økonomisk belastning, der gør, at det for fjernvarmeselskaberne ikke er rentabelt at udnytte overskudsvarmen.

Overskudsvarmeafgiften er derfor i dag stadigvæk en hindring for at udnytte overskudsvarme. Også selv efter en sænkning af elvarmeafgiften.

Dansk Fjernvarme skal derfor henstille til en fjernelse af overskudsvarmeafgiften. Forsætter man fra myndighedernes side med en fastholdelse af overskudsvarmeafgiften eller ligefrem en ensretning på et bestemt niveau (f.eks. 18 kr./GJ) så vil der stadig ikke være økonomi i overskudsvarmeprojekter.

Dette vil specielt være udtalt for overskudsvarme fra Datacentre, hvor der er store mængder varme der vil kunne udnyttes. Men dette vil være ikke være rentabel med en overskudsvarmeafgift.
Gælder reduktionen også for elpatroner.

En stor del af de danske fjernvarmeselskaber er via deres kraftvarmekapacitet omfattet af ’elpatronordningen’. Med en sænkning af de el-varmeafgiften på 20 øre bliver den marginalt bedre end elafgiften via elpatronordningen.

Dansk Fjernvarme skal derfor henstille til at også at sænke afgiften i elpatronordningen, så denne ordning ikke i fremtiden bliver ringere stillet end i dag.

Dansk Fjernvarme har ikke yderligere bemærkninger.

Vi mener

18. apr 2018 Pressemeddelelse

Energiens eksportstjerner: Hold fast i et stærkt hjemmemarked

Et stærkt hjemmemarked for energi og forsyning er afgørende for industriens muligheder på eksportmarkedet og bør derfor stå centralt i en ny energiaftale. Sådan lyder budskabet fra vind-, vand- og varmesektoren forud for en konference om industriens eksportmuligheder.

21. mar 2018 Pressemeddelelse

Branchestatistik: Fjernvarmesektoren holder niveau i udfordret marked

Den danske fjernvarmesektor oplevede øget omsætning og beskæftigelse i 2017, mens eksporten holdt niveau. Det viser Fjernvarmens Branchestatistik 2018. Sektoren savner dog afklaring om fremtidens investeringsvilkår, hvis der skal tempo på udviklingen.

21. mar 2018 Pressemeddelelse

Prisen på fjernvarme er faldet med 12,9 procent

En ny analyse fra Energitilsynet viser, at prisen på fjernvarme er faldet med 12,9 pct. de seneste tre år. Det glæder Dansk Fjernvarme, der dog understreger at næste prisfald kræver politisk handling.

27. feb 2018 Pressemeddelelse

Rådet overser effektiv CO2-reduktion

I Det Miljøøkonomiske Råds årlige rapport leverer Rådet en række fornuftige løsninger til reduktion af CO2-udslippet udenfor kvotesektoren. Men ifølge Dansk Fjernvarme overser Rådet de mest omkostningseffektive løsninger. 

20. feb 2018 Pressemeddelelse

Vand og varme i mål med kodeks for godt bestyrelsesarbejde

Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme præsenterer i dag kodeks for godt bestyrelsesarbejde i de forbrugerejede selskaber.

19. feb 2018 Pressemeddelelse

EUs energimål kan åbne døren for dansk erhvervsliv

Følges anbefalingerne fra en ny rapport fra Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi vil dansk erhvervsliv have gode muligheder for at øge eksporten af energiteknologi. Det vurderer Dansk Fjernvarme. 

Leder

13. mar 2018 Leder

Hvem piber?

”Hør nu her, Kim. Fjernvarmeværkerne piber, når de siger, at de ikke kan undvære grundbeløbet”. Den kommentar og andre, der minder om den, har jeg hørt flere gange. Præmissen er, at hvis et fjernvarmeselskab, der modtager grundbeløbet, har lavere priser end landsgennemsnittet, får de mere, end de fortjener.

Det er jeg ikke enig i. Hvert enkelt selskab har...

Læs mere

09. feb 2018 Debat

Der er brug for en politisk håndsrækning til fjernvarmekunderne

Uret tikker for de mange varmeforbrugere, der om blot 11 måneder har udsigt til store prisstigninger. Heldigvis ligger løsningerne lige for. Men det kræver en aktiv indsats fra både forbrugere, varmeværker og politikerne, skriver Jesper Koch i et indlæg i Altinget.

24. jan 2018 Debat

Bæredygtig biomasse er en grøn trædesten

Biomassen er det bedste alternativ til kul - både når det handler om de større byer, men også på nationalt plan for at imødekomme målsætninger om en grøn omstilling af vores kraftvarmeværker. 

23. jan 2018 Debat

En lavere elafgift er ikke svaret på alt

Der skal mere til end en sænket elafgift, hvis fjernvarmeværkernes udfordringer skal løses. Giv eltariffer et grundigt eftersyn, og ophæv de rigide krav til kraftvarme og brændselsvalg, som står i vejen for billig og miljøvenlig fjernvarme, skriver Jesper Koch, analysechef i Grøn Energi. 

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

14. dec 2017 Høringssvar

10 nye bekendtgørelser fra Sikkerhedsstyrelsen

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar, til sikkerhedsstyrelsen vedr. nye bekendtgørelser om måling af vand, varme, el og gas.

30. nov 2017 Høringssvar

15 bekendtgørelser der overfører opgaver fra Energinet til Energistyrelsen

DFj hilser opgaveoverførslen velkommen, men påpeger at man også godt kunne overføre Energinets myndighedsopgaver vedrørende gasdistributionsnettet, og at den omlægning af PSO afgiften de laver på ilandføringskabler fra kystnære havvindmøller kan være i strid med den politiske aftale om afskaffelse af PSO-afgiften af 17. november 2016.