30. nov 2017 Høringssvar

15 bekendtgørelser der overfører opgaver fra Energinet til Energistyrelsen

DFj hilser opgaveoverførslen velkommen, men påpeger at man også godt kunne overføre Energinets myndighedsopgaver vedrørende gasdistributionsnettet, og at den omlægning af PSO afgiften de laver på ilandføringskabler fra kystnære havvindmøller kan være i strid med den politiske aftale om afskaffelse af PSO-afgiften af 17. november 2016.

Dorte Wied
Juridisk konsulent
M: 21 75 75 95
dwi@danskfjernvarme.dk

Sendt til Energistyrelsen 

HØRINGSSVAR OVER UDKAST TIL BEKENDTGØRELSES ÆNDRINGER VEDRØ-
RENDE OVERFØRSEL AF OPGAVER FRA ENERGINET TIL ENERGI-, FORSYNINGS-
OG KLIMAMINISTEREN


Dansk Fjernvarme takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. de i alt 15
bekendtgørelsesændringer som følge af bla. lovforslag L66 om overførsel af opgaver fra
Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren.

Formålet med ændringerne er, at overflytte en række opgaver vedr. administration af
støtte- og tilskudsordninger til vedvarende energi fra Energinet til Energistyrelsen, jf. lovforslag
L66 om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov
om naturgasforsyning, lov om Energinet.dk, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre
love.

Hvad angår ændring af bekendtgørelse nr. 393 af 26. april 2017, fremgår det af udkastet,
at Energinet fremadrettet kan afskrive ilandføringskabler fra de kystnære havvindmøller
over deres tariffer efter elforsyningsloven § 8, stk. 2. Finansieringen går derfor fra at være
en finansiering over PSO-tariffen, til at være en finansiering over net- og systemtarifferne.
Ifølge Energistyrelsen vil det sikre, at afskrivningerne med virkning fra og med 1. januar
2018 finansieres ens for alle havvindmølleparker og fortsat betales af elforbrugerne. Ændringen
vil ligeledes betyde, at finansieringen af ilandføringskabler ved åben-dør-havvindmøller
fremover finansieres over tarifferne.

Dansk Fjernvarme hilser det velkomment at opgaverne vedr. opgaveoverførsel overføres
fra Energinet til Energistyrelsen. Dette kan medvirke til at skabe lidt større sammenhængskraft
mellem lovfortolkning og administration af ordningerne.

Bekendtgørelsen handler om overførsel af en række myndighedsopgaver, nogle er nævnt
men andre er ikke. Energinets ejerskab til det danske gasdistributionsnet og den rolle
Energinet har i forhold til myndighedsopgaver på dette område, herunder f.eks. i forhold
til teknologikataloget, burde også fjernes, således at man undgår, at Energinet kommer i
en myndighedsinhabil rolle.

Hvad angår ændring af bekendtgørelse nr. 393 af 26. april 2017, ændres en traktatstridig
PSO-finansiering hos elforbrugerne til en finansiering over net- og systemtarifferne hos
elforbrugerne.

Selvom der ikke er tale om en PSO- afgift, pålægges den imidlertid forsat elforbrugerne,
uanset hvilken overskrift afgiften har på elregningen. Efter DFjs opfattelse bør det vurderes
nærmere om ikke denne omlægning forsat vil være traktatstridig i medfør af EØF traktatens
art. 30/110.

Det er Dansk Fjernvarmes opfattelse at omlægningen vil medføre at elpatroner og varmepumper
i danske kraftvarmeanlæg udkonkurreres på grund af denne forskelsbehandling
og diskriminerende tariffering fra elsystemets side.

DFj anbefaler derfor at finansiering af ilandføringskabler bør ske over Finansloven, som
aftalt i forbindelse med Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften af 17. november 2016.

Med venlig hilsen

Dorte Wied Juridisk Konsulent
Dansk Fjernvarme
dwi@danskfjernvarme.dk
Mobil 21757595

Vi mener

12. dec 2017 Pressemeddelelse

Klimarådet: Fjernvarmen er billigste vej til grønt energisystem

Andelen af vedvarende energi i 2030 skal være 55% og el og fjernvarmen er afgørende for at indfri målet. Fjernvarmens tænketank Grøn Energi roser Klimarådets seneste rapport.

12. dec 2017 Debat

Klumme: Kommer varmepumperne nu?

I den kommende energiaftale, der lægger sporet for 2020-2030, kommer forhåbentlig en yderligere reduktion af elvarmeafgiften. Det vil sætte strøm til fjernvarmen, så vi kan udnytte de store mængder overskudsvarme fra datacentre og industri.

05. dec 2017 Pressemeddelelse

Dansk Fjernvarme: Vi frygter manglende garanti for omkostningsloft

Regeringen vil ikke give en garanti for, at fjernvarmeselskabernes pligt til at forberede sig på ny regulering kommer til at ligge indenfor de forventede 183 millioner kroner. Det vækker alvorlig bekymring hos Dansk Fjernvarme.

16. nov 2017 Debat

Vi har kompetente bestyrelser i forsyningssektoren

Der skal bestemt være plads til en debat om ejerforholdene i forsyningssektoren. Men hvis vi må supplere teori med fakta fra den virkelige verden får en bedre debat, skriver Dansk Fjernvarmes Rune Moesgaard.

12. nov 2017 Pressemeddelelse

Erhvervspakken sætter strøm til fjernvarmen

Godt nyt for landets fjernvarmekunder, når partierne bag erhvervspakken halverer elafgiften til varmepumper, lyder det fra Dansk Fjernvarme i en reaktion til aftalen om erhvervspakken.

09. nov 2017 Pressemeddelelse

God aftale om EU’s kvotehandelssystem

EU-landene har netop indgået en aftale, der vil give den grønne omstilling et tiltrængt rygstød. Det mener Dansk Fjernvarme, der roser aftalen.

Leder

01. dec 2017 Leder

Sæt fjernvarmen fri

Når de nye kommunalpolitikere træder sammen i januar, bør de – i samarbejde med det lokale fjernvarmeselskab – se hinanden i øjnene og lægge en plan for fjernvarmens fremtid. En plan der uvilkårligt kommer til at hænge sammen med det udspil til en ny energipolitisk aftale, som regeringen offentliggør efter nytår.

Vi har meget tydeligt meldt ud, at fjernvarmen kan blive...

Læs mere

14. nov 2017 Debat

Nej, afbrænding af biomasse går ikke ud over biodiversitet

REPLIK: Det er en misforståelse, at afbrænding af biomasse fra de danske skove forringer biodiversiteten. Efterlades alt i skovene, går det ud over ejernes økonomi og i sidste ende biodiversiteten, skriver Kate Wieck-Hansen. 

10. nov 2017

Klumme: Danmark viser vejen for Europa

Den danske fjernvarme er et internationalt forbillede for, hvordan det er lykkedes at omstille varmesektoren, hvor den vedvarende energi udgør en stadig større andel, skriver Kim Mortensen, direktør Dansk Fjernvarme i en klumme i Energy Supply.

27. okt 2017 Debat

Se på hele skoven - ikke det enkelte træ

Det er nødvendigt at se på biomassen fra det store perspektiv, når man taler om CO2-regnskab, kKate Wieck-Hansen, teknisk konsulent Dansk Fjernvarme i et debatindlæg i Frederiksborg Amts Avis.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

22. aug 2017 Høringssvar

Ændring af bekendtgørelse om kommuners indberetninger og erklæringer

Dansk Fjernvarme kommenterer en præcisering af, at der ikke skal ske modregning af ikke-opkrævet forrentning. Læs hele høringssvaret her. 

17. aug 2017 Høringssvar

Lov om registrering af ledningsejere

Dansk Fjernvarme er overordnet positiv i forhold til en højere grad af standardisering og et forbedret system til håndtering af ledningsejerforespørgsler. Læs hele høringssvaret her.