22. aug 2017 Høringssvar

Ændring af bekendtgørelse om kommuners indberetninger og erklæringer

Dansk Fjernvarme kommenterer en præcisering af, at der ikke skal ske modregning af ikke-opkrævet forrentning. Læs hele høringssvaret her. 

Rune Moesgaard
Afdelingschef
M: 24 90 41 49
rum@danskfjernvarme.dk

Sendt til Energistyrelsen

HØRINGSSVAR OM UDKAST TIL BEKENDTGØRELSEN OM ÆNDRING AF BEKENDTGØRELSE OM KOMMUNERS INDBERETNINGER OG ERKLÆRINGER EFTER §§ 37 OG 37 A OG VARMEFORSYNINGSLOVENS §§ 23 l OG 23 M

Dansk Fjernvarme har mandag d. 3. juli 2017 modtaget ovennævnte bekendtgørelse til høring og takker for muligheden for at give høringssvar.

Dansk Fjernvarme finder det overordnet hensigtsmæssigt, at der ikke sker modregning af forrentningsmidler, der i en udlodnings- eller afståelsessituation tilfalder varmeforbrugerne. En præcisering af bekendtgørelsen er derfor velkommen.

Det fremgår af udkastet, at selskaberne skal udarbejde en redegørelse for hvilke midler, der tilfalder forbrugerne, hvornår og hvordan det sker. Dokumentation skal foreligge i kommunen og på begæring indsendes til Energitilsynet.

Dansk Fjernvarme vil i den forbindelse opfordre til, at denne dokumentation indarbejdes som en del af priseftervisningen, således at selskaberne i denne oplyser, i hvilken grad forrentning opkræves eller ej. Priseftervisningen vil således samtidigt være dokumentation for, hvornår og hvordan midlerne er tilfaldet forbrugerne. Alternativt vil Dansk Fjernvarme opfordre til, at Energitilsynet udarbejder en vejledning for, hvilken form og indhold dokumentation skal have.

Med venlig hilsen

Rune Moesgaard · Afdelingschef

Dansk Fjernvarme

rum@danskfjernvarme.dk

Mobil +45 2490 4149

Vi mener

20. feb 2018 Pressemeddelelse

Vand og varme i mål med kodeks for godt bestyrelsesarbejde

Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme præsenterer i dag kodeks for godt bestyrelsesarbejde i de forbrugerejede selskaber.

19. feb 2018 Pressemeddelelse

EUs energimål kan åbne døren for dansk erhvervsliv

Følges anbefalingerne fra en ny rapport fra Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi vil dansk erhvervsliv have gode muligheder for at øge eksporten af energiteknologi. Det vurderer Dansk Fjernvarme. 

09. feb 2018 Debat

Der er brug for en politisk håndsrækning til fjernvarmekunderne

Uret tikker for de mange varmeforbrugere, der om blot 11 måneder har udsigt til store prisstigninger. Heldigvis ligger løsningerne lige for. Men det kræver en aktiv indsats fra både forbrugere, varmeværker og politikerne, skriver Jesper Koch i et indlæg i Altinget.

02. feb 2018 Pressemeddelelse

Elafgift til varme: God grøn aftale

Et bredt politisk flertal har i dag besluttet at fremrykke den afgiftsnedsættelse på elafgift til varme, der blev vedtaget med erhvervspakken i november sidste år. Det vækker glæde hos Dansk Fjernvarme.

17. jan 2018 Pressemeddelelse

Ambitiøse målsætninger i parlamentet vækker glæde

Der er glæde i Dansk Fjernvarme over de afstemninger som EU Parlamentet netop har været igennem om ambitionerne på udbygningen med vedvarende energi og på energieffektivitet.

16. jan 2018 Pressemeddelelse

Landsretsdom vækker bekymring hos Dansk Fjernvarme

DANVA tabte skattesag i Landsretten og forbrugere kan nu se frem til voldsom skatteregning – Dansk Fjernvarme vil have minister til at sikre varmekunder mod at få et lignende smæk som følge af ny regulering.

Leder

29. jan 2018 Leder

Fremtiden er nu

Snart sætter Folketingets partier sig sammen for at indgå en ny energipolitisk aftale, der rækker frem mod 2030. Vi ser frem til aftalen, der skal sætte rammen for de vilkår, der skal bringe os i mål med den grønne omstilling.

Som inspiration til arbejdet har Dansk Fjernvarme fremlagt 13 konstruktive bidrag, der viser, hvordan vi som samfund og forbrugere får billigere og mere...Læs mere

24. jan 2018 Debat

Bæredygtig biomasse er en grøn trædesten

Biomassen er det bedste alternativ til kul - både når det handler om de større byer, men også på nationalt plan for at imødekomme målsætninger om en grøn omstilling af vores kraftvarmeværker. 

23. jan 2018 Debat

En lavere elafgift er ikke svaret på alt

Der skal mere til end en sænket elafgift, hvis fjernvarmeværkernes udfordringer skal løses. Giv eltariffer et grundigt eftersyn, og ophæv de rigide krav til kraftvarme og brændselsvalg, som står i vejen for billig og miljøvenlig fjernvarme, skriver Jesper Koch, analysechef i Grøn Energi. 

15. jan 2018 Debat

Hvorfor ikke lave en billig grøn omstilling?

Den billigste energi er den, som ikke er nødvendig at producere. Hvis vi med den kommende energiaftale skal nå målet om at omstille til et fossiluafhængigt samfund, er energieffektiviseringer derfor en helt afgørende del af løsningen. I hvert fald, hvis man har ambitioner om, at omstillingen skal ske billigst muligt, skriver en række aktører i Altinget.