08. aug 2018 Debat

Brug af overskudsvarme bør sikres

Der er al mulig grund til at få de rette rammebetingelser på plads, så vi kan udnytte overskudsvarmen i Danmark, skriver Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme og Henrik Hansen, direktør i Datacenter Industrien i et indlæg i Børsen.

Facebook og Odense Kommune har indgået en aftale om at udnytte overskudsvarmen fra onlinegigantens kommende kæmpestore datacenter på Fyn. Men energiaftalen varslede nye afgifter på overskudsvarme, og det kan skade fremtidige og nuværende projekter.

I Datacenter Industrien og Dansk Fjernvarme har vi set frem til, at udfordringerne med at udnytte overskudsvarme fra datacentre og virksomheders produktion blev løst med energiforliget. Potentialet er nemlig enormt – i dag forsynes 50.000 husstande med varme fra overskudsvarme, men det ventes at vokse til 220.000 husstande med de nye datacentre, hvis rammebetingelserne er de rette.

De rette rammebetingelser er ikke bare for datacentrenes skyld – de opnår hverken en gevinst eller besparelse på køleanlæg, for serverne skal køles alligevel i deres helt eget, uafhængige og driftsikre setup, uanset, hvad der sker med overskudsvarmen efterfølgende. Men til gengæld kan både miljø og samfund få stor glæde af varme i store mængder, når den stilles gratis til rådighed.

Vi er således meget tilfredse med, at parterne bag energiforliget lemper elvarmeafgiften, for det skubber på, at vi kan få de varmepumper i sving, som er en forudsætning for at anvende overskudsvarmen til fjernvarme.

Med de nuværende regler for udnyttelse af elvarmeafgift, vil en lempelse af elvarmeafgiften sikre, at de store mængder overskudsvarme udnyttes til fjernvarme i stedet for at blive sendt op til fuglene. Nye afgifter på overskudsvarme vil derimod have tre andre effekter:

  1. Overskudsvarme fra industrien og datacentrene vil blive spildt i stedet for udnyttet i fjernvarmen.
  2. Fjernvarmeselskaberne vil skulle sikre varme fra andre – måske mindre miljøvenlige – dyrere varmekilder.
  3. Staten vil absolut ingen indtægter få, da en afgift på en vare, der ikke handles, er lig med nul indtægter til staten.

Det er i den nyligt indgåede energiaftale ikke helt klart, hvad energiforligskredsens præcise planer for overskudsvarmen er. Men vi håber, at de mange tilkendegivelser fra snart alle parter i forligskredsen om, at vi skal blive bedre til at udnytte overskudsvarme, også afspejles i det parterne er blevet enige om, så vi kan sikre, at den også indgår i et af verdens mest effektive energisystemer.

(Indlægget blev oprindeligt bragt i Børsen d. 7. august 2018)

Vi mener

14. aug 2018 Energiaftale

Forsyningssektoren har øjnene på bolden

En ny undersøgelse af forsyningsselskabernes strategiske indsatsområder viser, at sektoren har fokus på kerneforretningen. Det glæder fjernvarmeselskabernes brancheforening, der giver både kultur og den nuværende regulering æren. 

29. jun 2018 Energiaftale

Bred energiaftale sætter retning for den grønne omstilling

Fjernvarmeselskabernes brancheforening, Dansk Fjernvarme ser frem til lavere elvarmeafgift og mere frihed til en række selskaber. Men foreningen savner en løsning for de mange selskaber, der må hæve prisen til næste år, når grundbeløbet ophører.

27. jun 2018 Pressemeddelelse

Fjernvarmen skal elektrificeres

Elektrificering af fjernvarmen kan tjene sig selv hjem efter blot ca. 6 år. Sådan lyder én af konklusionerne fra et nyt studie om potentialet ved store eldrevne varmepumper, der er foretaget af Siemens i samarbejde med Intelligent Energi og Grøn Energi.

16. jun 2018 Folkemøde

KL-formand advarer mod investeringsstop

Jacob Bjerregaard gæstede Energi på Toppen på Bornholm, hvor han advarede mod et investeringsstop, hvis tilslutnings- og forblivelsespligten ophæves. 

24. maj 2018 Pressemeddelelse

Fjernvarmeprisen falder til rekordlavt niveau

Ny opgørelse fra Energitilsynet viser, at prisen på fjernvarme er faldet med 3,8 procent. Dansk Fjernvarme glæder sig over udviklingen, men efterlyser lovændringer, hvis den skal fortsætte.

07. maj 2018 Pressemeddelelse

Bæredygtig biomasse er værn mod kul i Danmark

I en ny rapport om biomasse sår Klimarådet tvivl om, hvorvidt biomassen anvendt på de danske kraftvarmeværker reelt er bæredygtig. Det mener Dansk Fjernvarme, der minder om, at alternativet er kul.

Leder

18. jun 2018 Leder

Løsningerne ligger på bordet

Selvom der er afstand mellem de politiske partier, der forhandler en ny energipolitisk aftale, bør de kunne nå hinanden i en aftale, der sætter retning på den grønne omstilling.

Partierne bør kunne blive enige om en ambitiøs udbygning med havvind, et fokus på forskning og udvikling og en øget elektrificering med initiativer, der er målrettet et intelligent...Læs mere

07. maj 2018 Energiaftale

Frihed til grønnere energi

Direktør i Dansk Fjernvarme Kim Mortensen glæder sig i et indlæg i Herning Folkeblad over regeringens energiudspil, hvor der lægges op til, at fjernvarmeselskaberne skal have mere frie tøjler til selv at beslutte, hvordan de vil drive deres selskab og hvilken teknologi de vil investere i.

03. maj 2018 Energiaftale

Sidste mand lukker og slukker

Regeringen lægger i energiudspillet op til at ophæve tilslutnings- og forblivelsespligten. Det vil gøre opvarmning i fællesskab dyrere, og regeringen opfordres derfor til at afvente analyserne på området, skriver politisk chef Rune Moesgaard i et indlæg på Altinget.

09. feb 2018 Debat

Der er brug for en politisk håndsrækning til fjernvarmekunderne

Uret tikker for de mange varmeforbrugere, der om blot 11 måneder har udsigt til store prisstigninger. Heldigvis ligger løsningerne lige for. Men det kræver en aktiv indsats fra både forbrugere, varmeværker og politikerne, skriver Jesper Koch i et indlæg i Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

24. maj 2018 Høringssvar

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af energilagring

Dansk Fjernvarme har stor interesse i den nye ordning, der yder støtte til energilagringsprojekter. Men Dansk Fjernvarme har en række bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse, herunder af den foreslåede tidsfrist til ansøgninger er meget kort.

17. maj 2018 Høringssvar

Ændringer af Bygningsreglementet

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar, hvor vi udtrykker en klar holdning om, at Bygningsreglementets regler omkring bygningers energimæssige ydeevne bør være ens for alle forsyningsformer. Derudover stiller vi spørgsmål ved, om der i energirammen er ligestilling mellem lokal og ekstern produktion af vedvarende energi. Læs hele høringssvaret her.