07. jun 2018 Debat

Fjernvarmen effektiviserer - og bliver grønnere

Dansk Industri mener, at forbrugerne selv skal kunne bestemme, hvor varmen kommer fra. Men i de mindre provinsbyer vil omkostningerne stige markant for de forbrugere, der lades tilbage i fællesskabet, skriver Rune Moesgaard i et indlæg på Altinget.

Fjernvarmepriserne er faldet, samtidig med at den grønne andel i landets fjernvarmeproduktion er steget. Foto: Maria Tuxen Hedegaard
I et indlæg på Altinget 28. maj advokerer Troels Ranis for, at forbrugerne selv skal kunne bestemme, hvor deres varme kommer fra.

Han mener, at den frie konkurrence vil tvinge fjernvarmeforsyningerne til at finde ”nødvendige effektiviseringer”.

Dansk Fjernvarme vil stilfærdigt gøre opmærksom på, at langt størstedelen af fjernvarmeselskaberne i Danmark er forbrugerejede og derfor allerede har alle mulige incitamenter til at være effektive, da ejerne selv betaler prisen.

I den netop udgivne prisstatistik fra Energitilsynet kan man se, at fjernvarmepriserne i gennemsnit er faldet med 3,8 procent alene det seneste år. Ser vi på udviklingen over de seneste fire år, er prisen faldet med 14,3 procent. I hårde tal er gennemsnitsprisen faldet fra 14.327 kroner i 2014 til 12.272 kroner i år eller i alt 1,5 milliarder kroner, siden der blev indgået politisk aftale i maj 2016 om en billigere fjernvarme.

En reel besparelse på 2.055 kroner om året, som kommer du og jeg og Dansk Industris medlemmer til gode.

Fortsat grøn omstilling
I den samme periode har fjernvarmeselskaberne fortsat den grønne omstilling, så vi her i 2018 har over 50 procent vedvarende energi. Og over 60 procent grøn energi.

Den grønne omstilling er mest effektiv i de kollektive systemer, for det er her, vi bedst opnår synergier, når vi knytter både vand, affald, el og varme sammen. Det kan ikke gøres på samme måde, hvis hver bolig får sin egen varmepumpe eller sit eget solvarmeanlæg.

Hvis bindingerne ophæves i de store byer, vil det næppe få den store betydning, da kundegrundlaget her er så massivt, at enkelte frahoppere kun får marginal betydning for de tilbageværendes andel af de fælles omkostninger.

Omvendt ser det ud i de mindre byer i provinsen og på landet. Her vil et fravalg af få forbrugere, der udgør en relativt større andel af kundemassen, overvælte relativt større omkostninger til fællesskabet, hvormed det for endnu flere kunder vil blive økonomisk attraktivt at træde ud af fællesskabet.

Det giver derfor ikke mening at tale alle fjernvarmekunderne over en kam, da konsekvenserne for by og land er så store, som de er. Det kan næppe være i Dansk Industris interesse i et forsøg på at give mere frihed for den enkelte at øge omkostningerne for de mange og dermed gøre det endnu mindre attraktivt at bosætte sig i provinsen.

(Indlægget blev oprindeligt bragt på Altinget den 5. juni 2018)

Vi mener

16. jun 2018 Folkemøde

KL-formand advarer mod investeringsstop

Jacob Bjerregaard gæstede Energi på Toppen på Bornholm, hvor han advarede mod et investeringsstop, hvis tilslutnings- og forblivelsespligten ophæves. 

16. jun 2018 Folkemøde

Billedhjul: Forsyningssektoren er hele fundamentet

Fredag var der en livlig debat i Forsyningsteltet på Folkemødet 2018, hvor det demokratiske ejerskab til vores fælles forsyning var hovedemnet, og alle debattører var enige om, at forsyningssektoren udgør vores fælles samfundsfundament. 

15. jun 2018 Folkemøde

Pia Olsen Dyhr: Ambitionerne skal op og elafgiften ud

Der skal meget højere ambitioner til, førend SF går med i en ny energipolitiskaftale, lød det fra SF’s formand Pia Olsen Dyhr i en tale ved Dansk Fjernvarmes arrangement under Folkemødet.

15. jun 2018 Folkemøde

Hvad sker der på Folkemødet fredag den 15. juni?

Der er Energi på Toppen og grundbeløb samt profit på vand, varme og affald på dagens folkemødemenu. Og så skal Dansk Fjernvarmes direktør, Kim Mortensen til jobsamtale.

24. maj 2018 Pressemeddelelse

Fjernvarmeprisen falder til rekordlavt niveau

Ny opgørelse fra Energitilsynet viser, at prisen på fjernvarme er faldet med 3,8 procent. Dansk Fjernvarme glæder sig over udviklingen, men efterlyser lovændringer, hvis den skal fortsætte.

07. maj 2018 Pressemeddelelse

Bæredygtig biomasse er værn mod kul i Danmark

I en ny rapport om biomasse sår Klimarådet tvivl om, hvorvidt biomassen anvendt på de danske kraftvarmeværker reelt er bæredygtig. Det mener Dansk Fjernvarme, der minder om, at alternativet er kul.

Leder

18. jun 2018 Leder

Løsningerne ligger på bordet

Selvom der er afstand mellem de politiske partier, der forhandler en ny energipolitisk aftale, bør de kunne nå hinanden i en aftale, der sætter retning på den grønne omstilling.

Partierne bør kunne blive enige om en ambitiøs udbygning med havvind, et fokus på forskning og udvikling og en øget elektrificering med initiativer, der er målrettet et intelligent...Læs mere

24. jan 2018 Debat

Bæredygtig biomasse er en grøn trædesten

Biomassen er det bedste alternativ til kul - både når det handler om de større byer, men også på nationalt plan for at imødekomme målsætninger om en grøn omstilling af vores kraftvarmeværker. 

23. jan 2018 Debat

En lavere elafgift er ikke svaret på alt

Der skal mere til end en sænket elafgift, hvis fjernvarmeværkernes udfordringer skal løses. Giv eltariffer et grundigt eftersyn, og ophæv de rigide krav til kraftvarme og brændselsvalg, som står i vejen for billig og miljøvenlig fjernvarme, skriver Jesper Koch, analysechef i Grøn Energi. 

15. jan 2018 Debat

Hvorfor ikke lave en billig grøn omstilling?

Den billigste energi er den, som ikke er nødvendig at producere. Hvis vi med den kommende energiaftale skal nå målet om at omstille til et fossiluafhængigt samfund, er energieffektiviseringer derfor en helt afgørende del af løsningen. I hvert fald, hvis man har ambitioner om, at omstillingen skal ske billigst muligt, skriver en række aktører i Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

24. maj 2018 Høringssvar

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af energilagring

Dansk Fjernvarme har stor interesse i den nye ordning, der yder støtte til energilagringsprojekter. Men Dansk Fjernvarme har en række bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse, herunder af den foreslåede tidsfrist til ansøgninger er meget kort.

17. maj 2018 Høringssvar

Ændringer af Bygningsreglementet

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar, hvor vi udtrykker en klar holdning om, at Bygningsreglementets regler omkring bygningers energimæssige ydeevne bør være ens for alle forsyningsformer. Derudover stiller vi spørgsmål ved, om der i energirammen er ligestilling mellem lokal og ekstern produktion af vedvarende energi. Læs hele høringssvaret her.