07. jun 2018 Debat

Fjernvarmen effektiviserer - og bliver grønnere

Dansk Industri mener, at forbrugerne selv skal kunne bestemme, hvor varmen kommer fra. Men i de mindre provinsbyer vil omkostningerne stige markant for de forbrugere, der lades tilbage i fællesskabet, skriver Rune Moesgaard i et indlæg på Altinget.

Fjernvarmepriserne er faldet, samtidig med at den grønne andel i landets fjernvarmeproduktion er steget. Foto: Maria Tuxen Hedegaard
I et indlæg på Altinget 28. maj advokerer Troels Ranis for, at forbrugerne selv skal kunne bestemme, hvor deres varme kommer fra.

Han mener, at den frie konkurrence vil tvinge fjernvarmeforsyningerne til at finde ”nødvendige effektiviseringer”.

Dansk Fjernvarme vil stilfærdigt gøre opmærksom på, at langt størstedelen af fjernvarmeselskaberne i Danmark er forbrugerejede og derfor allerede har alle mulige incitamenter til at være effektive, da ejerne selv betaler prisen.

I den netop udgivne prisstatistik fra Energitilsynet kan man se, at fjernvarmepriserne i gennemsnit er faldet med 3,8 procent alene det seneste år. Ser vi på udviklingen over de seneste fire år, er prisen faldet med 14,3 procent. I hårde tal er gennemsnitsprisen faldet fra 14.327 kroner i 2014 til 12.272 kroner i år eller i alt 1,5 milliarder kroner, siden der blev indgået politisk aftale i maj 2016 om en billigere fjernvarme.

En reel besparelse på 2.055 kroner om året, som kommer du og jeg og Dansk Industris medlemmer til gode.

Fortsat grøn omstilling
I den samme periode har fjernvarmeselskaberne fortsat den grønne omstilling, så vi her i 2018 har over 50 procent vedvarende energi. Og over 60 procent grøn energi.

Den grønne omstilling er mest effektiv i de kollektive systemer, for det er her, vi bedst opnår synergier, når vi knytter både vand, affald, el og varme sammen. Det kan ikke gøres på samme måde, hvis hver bolig får sin egen varmepumpe eller sit eget solvarmeanlæg.

Hvis bindingerne ophæves i de store byer, vil det næppe få den store betydning, da kundegrundlaget her er så massivt, at enkelte frahoppere kun får marginal betydning for de tilbageværendes andel af de fælles omkostninger.

Omvendt ser det ud i de mindre byer i provinsen og på landet. Her vil et fravalg af få forbrugere, der udgør en relativt større andel af kundemassen, overvælte relativt større omkostninger til fællesskabet, hvormed det for endnu flere kunder vil blive økonomisk attraktivt at træde ud af fællesskabet.

Det giver derfor ikke mening at tale alle fjernvarmekunderne over en kam, da konsekvenserne for by og land er så store, som de er. Det kan næppe være i Dansk Industris interesse i et forsøg på at give mere frihed for den enkelte at øge omkostningerne for de mange og dermed gøre det endnu mindre attraktivt at bosætte sig i provinsen.

(Indlægget blev oprindeligt bragt på Altinget den 5. juni 2018)

Vi mener

14. aug 2018 Energiaftale

Forsyningssektoren har øjnene på bolden

En ny undersøgelse af forsyningsselskabernes strategiske indsatsområder viser, at sektoren har fokus på kerneforretningen. Det glæder fjernvarmeselskabernes brancheforening, der giver både kultur og den nuværende regulering æren. 

29. jun 2018 Energiaftale

Bred energiaftale sætter retning for den grønne omstilling

Fjernvarmeselskabernes brancheforening, Dansk Fjernvarme ser frem til lavere elvarmeafgift og mere frihed til en række selskaber. Men foreningen savner en løsning for de mange selskaber, der må hæve prisen til næste år, når grundbeløbet ophører.

27. jun 2018 Pressemeddelelse

Fjernvarmen skal elektrificeres

Elektrificering af fjernvarmen kan tjene sig selv hjem efter blot ca. 6 år. Sådan lyder én af konklusionerne fra et nyt studie om potentialet ved store eldrevne varmepumper, der er foretaget af Siemens i samarbejde med Intelligent Energi og Grøn Energi.

16. jun 2018 Folkemøde

KL-formand advarer mod investeringsstop

Jacob Bjerregaard gæstede Energi på Toppen på Bornholm, hvor han advarede mod et investeringsstop, hvis tilslutnings- og forblivelsespligten ophæves. 

24. maj 2018 Pressemeddelelse

Fjernvarmeprisen falder til rekordlavt niveau

Ny opgørelse fra Energitilsynet viser, at prisen på fjernvarme er faldet med 3,8 procent. Dansk Fjernvarme glæder sig over udviklingen, men efterlyser lovændringer, hvis den skal fortsætte.

07. maj 2018 Pressemeddelelse

Bæredygtig biomasse er værn mod kul i Danmark

I en ny rapport om biomasse sår Klimarådet tvivl om, hvorvidt biomassen anvendt på de danske kraftvarmeværker reelt er bæredygtig. Det mener Dansk Fjernvarme, der minder om, at alternativet er kul.

Leder

18. jun 2018 Leder

Løsningerne ligger på bordet

Selvom der er afstand mellem de politiske partier, der forhandler en ny energipolitisk aftale, bør de kunne nå hinanden i en aftale, der sætter retning på den grønne omstilling.

Partierne bør kunne blive enige om en ambitiøs udbygning med havvind, et fokus på forskning og udvikling og en øget elektrificering med initiativer, der er målrettet et intelligent...Læs mere

07. maj 2018 Energiaftale

Frihed til grønnere energi

Direktør i Dansk Fjernvarme Kim Mortensen glæder sig i et indlæg i Herning Folkeblad over regeringens energiudspil, hvor der lægges op til, at fjernvarmeselskaberne skal have mere frie tøjler til selv at beslutte, hvordan de vil drive deres selskab og hvilken teknologi de vil investere i.

03. maj 2018 Energiaftale

Sidste mand lukker og slukker

Regeringen lægger i energiudspillet op til at ophæve tilslutnings- og forblivelsespligten. Det vil gøre opvarmning i fællesskab dyrere, og regeringen opfordres derfor til at afvente analyserne på området, skriver politisk chef Rune Moesgaard i et indlæg på Altinget.

09. feb 2018 Debat

Der er brug for en politisk håndsrækning til fjernvarmekunderne

Uret tikker for de mange varmeforbrugere, der om blot 11 måneder har udsigt til store prisstigninger. Heldigvis ligger løsningerne lige for. Men det kræver en aktiv indsats fra både forbrugere, varmeværker og politikerne, skriver Jesper Koch i et indlæg i Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

24. maj 2018 Høringssvar

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af energilagring

Dansk Fjernvarme har stor interesse i den nye ordning, der yder støtte til energilagringsprojekter. Men Dansk Fjernvarme har en række bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse, herunder af den foreslåede tidsfrist til ansøgninger er meget kort.

17. maj 2018 Høringssvar

Ændringer af Bygningsreglementet

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar, hvor vi udtrykker en klar holdning om, at Bygningsreglementets regler omkring bygningers energimæssige ydeevne bør være ens for alle forsyningsformer. Derudover stiller vi spørgsmål ved, om der i energirammen er ligestilling mellem lokal og ekstern produktion af vedvarende energi. Læs hele høringssvaret her.