25. maj 2018 Debat

Høj tilslutning giver stordriftsfordele og grønne løsninger

Dansk Energi argumenterer for det frie valg af fjernvarme. Det vil da også give forretning til DEs medlemmer, men det er langt fra energieffektivt, mener Rune Moesgaard fra Dansk Fjernvarme i et indlæg på Altinget.

Ledningsarbejde i Ebberup
Når Folketinget i øjeblikket forhandler om rammerne for energisektoren frem mod 2030, så er det med en fælles erkendelse af, af aftalen skal sikre et godt afsæt for et fossilfrit samfund i 2050 for øje.

Det er positivt, for det stiller krav om, at en 2030-energipolitisk aftale skal levere løsninger, der sikrer, at energisektoren træffer kloge beslutninger om grøn og omkostningseffektiv grøn omstilling og ikke blot jagter den nære gevinst, der giver den enkelte sektor eller den enkelte forbruger mulighed for at få sit på det tørre på bekostning af vores fælles samfundsmål.

Jeg er meget enig med Pia Olsen Dyhr, der 18. maj skriver, at vi ”lettere kan sikre en bæredygtig grøn omstilling af fjernvarmen end af den individuelle opvarmning, hvor alt for mange i forvejen vælger pillefyr eller brændeovn, der fyres op med biomasse uden synderlige bæredygtighedskrav.”

Jeg er også enig, når hun skriver, at en ophævelse af forpligtigelserne kan risikere, at selskaberne sætter de langsigtede og kloge investeringer over styr for at vælge mindre kloge løsninger, der vil sikre god selskabsøkonomi på kort sigt.

Stordriftsfordele og energieffektivitet
Jeg er ligeledes meget enig med Joachim Sperling, Axcelfuture, når han 8. maj skriver, at ”vores fjernvarmesystem på alle leder og kanter har bidraget til at gøre Danmark til et af verdens mest fremsynede lande, når det gælder varmeforsyning. Næsten to tredjedele af de danske husstande er opvarmet med fjernvarme, og det er klart, at den store tilslutning giver stordriftsfordele og mulighed for højere energieffektivitet.”

Det er jeg meget enig i. Når fjernvarmen de seneste tre år har kunnet reducere prisen for forbrugerne med i gennemsnit 13 procent, øget andelen af vedvarende energi og sikret, at flere end 80 procent af de selskaber, der i 2013 havde priser på over 20.000 kroner, i dag har en pris, der er under, så skyldes det også den høje tilslutning til fjernvarmen, som kommunernes planlægningsmuligheder har bidraget til.

Frit valg er ikke energieffektivt
Thomas Capral Henriksen fra Dansk Energi argumenterer 17. maj for synspunktet om, at det er særligt krænkende for den enkelte forbruger at være tilsluttet fjernvarmen, og at forbrugerne skal gives fri til at etablere anden individuel varmeforsyning.

I stedet skal kunderne installere individuelle varmepumper med stort elforbrug og dermed forretning for medlemmerne af Dansk Energi. Men det er ikke en energieffektiv udnyttelse af vores infrastruktur og energiforsyning.

En udbygning med individuelle varmeløsninger vil heller ikke styrke fjernvarmes evne til at balancere energisystemet og aftage grøn strøm fra vindmøllerne i de perioder, hvor de producerer mest.

By og land
Jo tættere vi bor i byerne, jo mere fornuftigt og effektivt er det med de fælles anlæg, frem for at alle skal have en oplevet frihed til at lave individuelle løsninger.

Det er derimod noget helt andet ude i de tyndtbefolkede områder. Her er udskiftning af oliefyr med individuelle varmepumper oplagt. Elselskaberne skal ikke være bekymret for, om der bliver solgt el til varmepumper.

Fjernvarmeselskaberne bliver de nye store elkunder, men til centrale varmepumper med høj effektiv og fornuftig anvendelse af fjernvarmeinfrastrukturen.

Hvad med de andre?
Når elselskaberne argumenterer for, at alle skal have ret til at fravælge fjernvarmen, så vil resultatet måske nok blive en oplevet frihed for den første, som frakobler sig. Men hvad med de tilbageværende?

Man efterlader en regning og større varmetab til de tilbageværende fjernvarmekunder. Dermed bliver det billigere for endnu en kunde at vælge den individuelle løsning, og snart er der kun de få til at tage sig af arv og gæld fra de mange, der gennem tiden har nydt godt af fjernvarmen. Sidste hus lukker og slukker. 

Danskerne har gennem årtier investeret i en fjernvarmeinfrastruktur, som leverer mere end 60 procent grøn og miljøvenlig varme.

En ny energiaftale skal forbedre vilkårene for fjernvarmesektoren, så fjernvarmen kan fortsætte med at blive 13 procent billigere hvert tredje år, og så der fortsat kommer 20.000 nye fjernvarmekunder om året på bekostning af de individuelle gas- og oliefyr.

Det giver den bedste løsning både for samfundsøkonomien og for den enkelte.

(Indlægget blev oprindeligt bragt på Altinget den 24. maj 2018)

 

Vi mener

16. jun 2018 Folkemøde

KL-formand advarer mod investeringsstop

Jacob Bjerregaard gæstede Energi på Toppen på Bornholm, hvor han advarede mod et investeringsstop, hvis tilslutnings- og forblivelsespligten ophæves. 

16. jun 2018 Folkemøde

Billedhjul: Forsyningssektoren er hele fundamentet

Fredag var der en livlig debat i Forsyningsteltet på Folkemødet 2018, hvor det demokratiske ejerskab til vores fælles forsyning var hovedemnet, og alle debattører var enige om, at forsyningssektoren udgør vores fælles samfundsfundament. 

15. jun 2018 Folkemøde

Pia Olsen Dyhr: Ambitionerne skal op og elafgiften ud

Der skal meget højere ambitioner til, førend SF går med i en ny energipolitiskaftale, lød det fra SF’s formand Pia Olsen Dyhr i en tale ved Dansk Fjernvarmes arrangement under Folkemødet.

15. jun 2018 Folkemøde

Hvad sker der på Folkemødet fredag den 15. juni?

Der er Energi på Toppen og grundbeløb samt profit på vand, varme og affald på dagens folkemødemenu. Og så skal Dansk Fjernvarmes direktør, Kim Mortensen til jobsamtale.

24. maj 2018 Pressemeddelelse

Fjernvarmeprisen falder til rekordlavt niveau

Ny opgørelse fra Energitilsynet viser, at prisen på fjernvarme er faldet med 3,8 procent. Dansk Fjernvarme glæder sig over udviklingen, men efterlyser lovændringer, hvis den skal fortsætte.

07. maj 2018 Pressemeddelelse

Bæredygtig biomasse er værn mod kul i Danmark

I en ny rapport om biomasse sår Klimarådet tvivl om, hvorvidt biomassen anvendt på de danske kraftvarmeværker reelt er bæredygtig. Det mener Dansk Fjernvarme, der minder om, at alternativet er kul.

Leder

18. jun 2018 Leder

Løsningerne ligger på bordet

Selvom der er afstand mellem de politiske partier, der forhandler en ny energipolitisk aftale, bør de kunne nå hinanden i en aftale, der sætter retning på den grønne omstilling.

Partierne bør kunne blive enige om en ambitiøs udbygning med havvind, et fokus på forskning og udvikling og en øget elektrificering med initiativer, der er målrettet et intelligent...Læs mere

24. jan 2018 Debat

Bæredygtig biomasse er en grøn trædesten

Biomassen er det bedste alternativ til kul - både når det handler om de større byer, men også på nationalt plan for at imødekomme målsætninger om en grøn omstilling af vores kraftvarmeværker. 

23. jan 2018 Debat

En lavere elafgift er ikke svaret på alt

Der skal mere til end en sænket elafgift, hvis fjernvarmeværkernes udfordringer skal løses. Giv eltariffer et grundigt eftersyn, og ophæv de rigide krav til kraftvarme og brændselsvalg, som står i vejen for billig og miljøvenlig fjernvarme, skriver Jesper Koch, analysechef i Grøn Energi. 

15. jan 2018 Debat

Hvorfor ikke lave en billig grøn omstilling?

Den billigste energi er den, som ikke er nødvendig at producere. Hvis vi med den kommende energiaftale skal nå målet om at omstille til et fossiluafhængigt samfund, er energieffektiviseringer derfor en helt afgørende del af løsningen. I hvert fald, hvis man har ambitioner om, at omstillingen skal ske billigst muligt, skriver en række aktører i Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

24. maj 2018 Høringssvar

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af energilagring

Dansk Fjernvarme har stor interesse i den nye ordning, der yder støtte til energilagringsprojekter. Men Dansk Fjernvarme har en række bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse, herunder af den foreslåede tidsfrist til ansøgninger er meget kort.

17. maj 2018 Høringssvar

Ændringer af Bygningsreglementet

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar, hvor vi udtrykker en klar holdning om, at Bygningsreglementets regler omkring bygningers energimæssige ydeevne bør være ens for alle forsyningsformer. Derudover stiller vi spørgsmål ved, om der i energirammen er ligestilling mellem lokal og ekstern produktion af vedvarende energi. Læs hele høringssvaret her.