03. maj 2018 Energiaftale

Sidste mand lukker og slukker

Regeringen lægger i energiudspillet op til at ophæve tilslutnings- og forblivelsespligten. Det vil gøre opvarmning i fællesskab dyrere, og regeringen opfordres derfor til at afvente analyserne på området, skriver politisk chef Rune Moesgaard i et indlæg på Altinget.

Regeringen vil føre en politik, der gør energien både grønnere og billigere, og den vil sikre energi til et grønt Danmark, uden at det bliver dyrere for danskerne.

Vi skal også i fremtiden være et foregangsland, hvor vi viser, hvordan det er muligt at tilrettelægge en omkostningseffektiv energipolitik, der tager hensyn til både klima, miljø, vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse. Sådan indleder regeringen sit netop offentliggjorte energipolitiske udspil.

I Dansk Fjernvarme deler vi regeringens ambitioner. Og vi synes på mange stræk, at det er et godt og gennemarbejdet udspil, regeringen præsenterer.

Det gælder forslagene om at ophæve de forældede kraftvarmekrav og brændselsbinding, samt reducere elvarmeafgiften, der netop vil øge selskabernes incitament til at investere i store eldrevne varmepumper, der dermed kan udnytte de store mængder overskudsvarme. De selskabs- og samfundsmæssige konsekvenser er velbelyste og fordelene overvældende.

I forlængelse af forslaget om at ophæve de forældede bindinger mener regeringen, at det også er på tide at ophæve tilslutningspligt og forblivelsespligt, der i historisk sammenhæng har været nyttige værktøjer for kommunerne i styringen af deres forsyning og energi- og miljøpolitik.

Prisen på opvarmning i fællesskab bliver dyrere
I Dansk Fjernvarme er vi store tilhængere af øgede frihedsgrader. Men i spørgsmålet om, hvorvidt forblivelsespligten skal ophæves, må man spørge sig selv, hvorvidt den enkelte borgers ret til frihed kan stå højere end naboens.

Hvis denne forpligtelse ophæves, vil et muligt scenarie være, at enkelte forbrugere, der af forskellige grunde kan opvarme sit hus billigere end gennem den kollektive opvarmning, vil træde ud af fællesskabet og dermed efterlade såvel de faste omkostninger og eventuel gæld til naboen og de andre i fællesskabet, der måske ikke har samme muligheder.

Så bliver prisen på opvarmning i fællesskabet lige en tand dyrere, hvormed det for endnu en forbruger bedre kan betale sig at skifte til en individuel løsning. Det hæver igen prisen for de tilbageværende, og snart er der kun de få til at betale udgifterne for de mange og oveni det betale den resterende gæld, der meget vel kan være et anseeligt beløb, da kommunen og fjernvarmen har dimensioneret varmeværket efter et vist antal kunder.

At det er sådan, det vil gå, er ikke et skrækscenarie, snarere et realistisk scenarie. Om det er andre forhold, der skal tænkes ind i ligningen, kan heller ikke udelukkes. Netop derfor er det væsentligt først at få gennemanalyseret konsekvenserne af en sådan beslutning, inden den træffes i blinde.

Drop hastværket og afvent analyserne på området
Med stemmeaftalens regulering af fjernvarmen fra juni 2017 blev forligspartierne enige om, at netop tilslutnings- og forblivelsespligt skulle analyseres indgående, så den videre diskussion kunne foregå på et oplyst grundlag.

I alt tre analyser blev bestilt, hvoraf kun den ene, der handler om tilslutningspligt i eksisterende byggeri, er færdiggjort. De to øvrige ventes først offentliggjort ved udgangen af 2018.

Det forekommer derfor noget præmaturt – og hasarderet – allerede nu at ville ophæve forbrugerbindingerne uden kendskab til konsekvenserne af forslagene.

Regeringen foreslår dog ikke alle bindinger ophævet for alle med det samme, men blot at de selskaber, der vil få ophævet de forældede krav om kraftvarme og brændselsbinding, vil få ophævet tilslutnings- og forblivelsespligt for eksisterende kunder fire år efter.

Selv hvis de ventede rapporter konkluderer, at fordelene vil overstige ulemperne ved at ophæve kommunernes styringsredskab, så er den foreslåede indfasning skæv.

Den vil netop give tilskyndelse til, at de mest udfordrede selskaber – der er kommet i klemme som følge af en anden politisk beslutning, nemlig at ophæve grundbeløbet – vil give forbrugerne mulighed for at sive først. Den svageste forbruger betaler den største regning.

Det er derfor svært at se, hvordan dette forslag, hvis konsekvenser i høj grad mangler at blive belyst, kan hjælpe med at understøtte regeringens intentioner om et grønt Danmark, hvor det ikke må blive dyrere for danskerne.

(Indlægget blev oprindeligt bragt på Altinget den 3. maj 2018)

Vi mener

29. jun 2018 Energiaftale

Bred energiaftale sætter retning for den grønne omstilling

Fjernvarmeselskabernes brancheforening, Dansk Fjernvarme ser frem til lavere elvarmeafgift og mere frihed til en række selskaber. Men foreningen savner en løsning for de mange selskaber, der må hæve prisen til næste år, når grundbeløbet ophører.

27. jun 2018 Pressemeddelelse

Fjernvarmen skal elektrificeres

Elektrificering af fjernvarmen kan tjene sig selv hjem efter blot ca. 6 år. Sådan lyder én af konklusionerne fra et nyt studie om potentialet ved store eldrevne varmepumper, der er foretaget af Siemens i samarbejde med Intelligent Energi og Grøn Energi.

16. jun 2018 Folkemøde

KL-formand advarer mod investeringsstop

Jacob Bjerregaard gæstede Energi på Toppen på Bornholm, hvor han advarede mod et investeringsstop, hvis tilslutnings- og forblivelsespligten ophæves. 

16. jun 2018 Folkemøde

Billedhjul: Forsyningssektoren er hele fundamentet

Fredag var der en livlig debat i Forsyningsteltet på Folkemødet 2018, hvor det demokratiske ejerskab til vores fælles forsyning var hovedemnet, og alle debattører var enige om, at forsyningssektoren udgør vores fælles samfundsfundament. 

24. maj 2018 Pressemeddelelse

Fjernvarmeprisen falder til rekordlavt niveau

Ny opgørelse fra Energitilsynet viser, at prisen på fjernvarme er faldet med 3,8 procent. Dansk Fjernvarme glæder sig over udviklingen, men efterlyser lovændringer, hvis den skal fortsætte.

07. maj 2018 Pressemeddelelse

Bæredygtig biomasse er værn mod kul i Danmark

I en ny rapport om biomasse sår Klimarådet tvivl om, hvorvidt biomassen anvendt på de danske kraftvarmeværker reelt er bæredygtig. Det mener Dansk Fjernvarme, der minder om, at alternativet er kul.

Leder

18. jun 2018 Leder

Løsningerne ligger på bordet

Selvom der er afstand mellem de politiske partier, der forhandler en ny energipolitisk aftale, bør de kunne nå hinanden i en aftale, der sætter retning på den grønne omstilling.

Partierne bør kunne blive enige om en ambitiøs udbygning med havvind, et fokus på forskning og udvikling og en øget elektrificering med initiativer, der er målrettet et intelligent...Læs mere

24. jan 2018 Debat

Bæredygtig biomasse er en grøn trædesten

Biomassen er det bedste alternativ til kul - både når det handler om de større byer, men også på nationalt plan for at imødekomme målsætninger om en grøn omstilling af vores kraftvarmeværker. 

23. jan 2018 Debat

En lavere elafgift er ikke svaret på alt

Der skal mere til end en sænket elafgift, hvis fjernvarmeværkernes udfordringer skal løses. Giv eltariffer et grundigt eftersyn, og ophæv de rigide krav til kraftvarme og brændselsvalg, som står i vejen for billig og miljøvenlig fjernvarme, skriver Jesper Koch, analysechef i Grøn Energi. 

15. jan 2018 Debat

Hvorfor ikke lave en billig grøn omstilling?

Den billigste energi er den, som ikke er nødvendig at producere. Hvis vi med den kommende energiaftale skal nå målet om at omstille til et fossiluafhængigt samfund, er energieffektiviseringer derfor en helt afgørende del af løsningen. I hvert fald, hvis man har ambitioner om, at omstillingen skal ske billigst muligt, skriver en række aktører i Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

24. maj 2018 Høringssvar

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af energilagring

Dansk Fjernvarme har stor interesse i den nye ordning, der yder støtte til energilagringsprojekter. Men Dansk Fjernvarme har en række bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse, herunder af den foreslåede tidsfrist til ansøgninger er meget kort.

17. maj 2018 Høringssvar

Ændringer af Bygningsreglementet

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar, hvor vi udtrykker en klar holdning om, at Bygningsreglementets regler omkring bygningers energimæssige ydeevne bør være ens for alle forsyningsformer. Derudover stiller vi spørgsmål ved, om der i energirammen er ligestilling mellem lokal og ekstern produktion af vedvarende energi. Læs hele høringssvaret her.