03. maj 2018 Debat

Sidste mand lukker og slukker

Regeringen lægger i energiudspillet op til at ophæve tilslutnings- og forblivelsespligten. Det vil gøre opvarmning i fællesskab dyrere, og regeringen opfordres derfor til at afvente analyserne på området, skriver politisk chef Rune Moesgaard i et indlæg på Altinget.

Regeringen vil føre en politik, der gør energien både grønnere og billigere, og den vil sikre energi til et grønt Danmark, uden at det bliver dyrere for danskerne.

Vi skal også i fremtiden være et foregangsland, hvor vi viser, hvordan det er muligt at tilrettelægge en omkostningseffektiv energipolitik, der tager hensyn til både klima, miljø, vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse. Sådan indleder regeringen sit netop offentliggjorte energipolitiske udspil.

I Dansk Fjernvarme deler vi regeringens ambitioner. Og vi synes på mange stræk, at det er et godt og gennemarbejdet udspil, regeringen præsenterer.

Det gælder forslagene om at ophæve de forældede kraftvarmekrav og brændselsbinding, samt reducere elvarmeafgiften, der netop vil øge selskabernes incitament til at investere i store eldrevne varmepumper, der dermed kan udnytte de store mængder overskudsvarme. De selskabs- og samfundsmæssige konsekvenser er velbelyste og fordelene overvældende.

I forlængelse af forslaget om at ophæve de forældede bindinger mener regeringen, at det også er på tide at ophæve tilslutningspligt og forblivelsespligt, der i historisk sammenhæng har været nyttige værktøjer for kommunerne i styringen af deres forsyning og energi- og miljøpolitik.

Prisen på opvarmning i fællesskab bliver dyrere
I Dansk Fjernvarme er vi store tilhængere af øgede frihedsgrader. Men i spørgsmålet om, hvorvidt forblivelsespligten skal ophæves, må man spørge sig selv, hvorvidt den enkelte borgers ret til frihed kan stå højere end naboens.

Hvis denne forpligtelse ophæves, vil et muligt scenarie være, at enkelte forbrugere, der af forskellige grunde kan opvarme sit hus billigere end gennem den kollektive opvarmning, vil træde ud af fællesskabet og dermed efterlade såvel de faste omkostninger og eventuel gæld til naboen og de andre i fællesskabet, der måske ikke har samme muligheder.

Så bliver prisen på opvarmning i fællesskabet lige en tand dyrere, hvormed det for endnu en forbruger bedre kan betale sig at skifte til en individuel løsning. Det hæver igen prisen for de tilbageværende, og snart er der kun de få til at betale udgifterne for de mange og oveni det betale den resterende gæld, der meget vel kan være et anseeligt beløb, da kommunen og fjernvarmen har dimensioneret varmeværket efter et vist antal kunder.

At det er sådan, det vil gå, er ikke et skrækscenarie, snarere et realistisk scenarie. Om det er andre forhold, der skal tænkes ind i ligningen, kan heller ikke udelukkes. Netop derfor er det væsentligt først at få gennemanalyseret konsekvenserne af en sådan beslutning, inden den træffes i blinde.

Drop hastværket og afvent analyserne på området
Med stemmeaftalens regulering af fjernvarmen fra juni 2017 blev forligspartierne enige om, at netop tilslutnings- og forblivelsespligt skulle analyseres indgående, så den videre diskussion kunne foregå på et oplyst grundlag.

I alt tre analyser blev bestilt, hvoraf kun den ene, der handler om tilslutningspligt i eksisterende byggeri, er færdiggjort. De to øvrige ventes først offentliggjort ved udgangen af 2018.

Det forekommer derfor noget præmaturt – og hasarderet – allerede nu at ville ophæve forbrugerbindingerne uden kendskab til konsekvenserne af forslagene.

Regeringen foreslår dog ikke alle bindinger ophævet for alle med det samme, men blot at de selskaber, der vil få ophævet de forældede krav om kraftvarme og brændselsbinding, vil få ophævet tilslutnings- og forblivelsespligt for eksisterende kunder fire år efter.

Selv hvis de ventede rapporter konkluderer, at fordelene vil overstige ulemperne ved at ophæve kommunernes styringsredskab, så er den foreslåede indfasning skæv.

Den vil netop give tilskyndelse til, at de mest udfordrede selskaber – der er kommet i klemme som følge af en anden politisk beslutning, nemlig at ophæve grundbeløbet – vil give forbrugerne mulighed for at sive først. Den svageste forbruger betaler den største regning.

Det er derfor svært at se, hvordan dette forslag, hvis konsekvenser i høj grad mangler at blive belyst, kan hjælpe med at understøtte regeringens intentioner om et grønt Danmark, hvor det ikke må blive dyrere for danskerne.

(Indlægget blev oprindeligt bragt på Altinget den 3. maj 2018)

Vi mener

17. maj 2018 Folkemøde

Total oversigt over debatter i Forsyningsteltet

Dansk Fjernvarme, DANVA og Dansk Affaldsforening er gået sammen på Folkemødet. Herunder ser du den totale oversigt over de tre foreningers debatter på Folkemødet. De foregår i Forsyningsteltet på Nordlandspladsen, B9.  

17. maj 2018 Høringssvar

Ændringer af Bygningsreglementet

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar, hvor vi udtrykker en klar holdning om, at Bygningsreglementets regler omkring bygningers energimæssige ydeevne bør være ens for alle forsyningsformer. Derudover stiller vi spørgsmål ved, om der i energirammen er ligestilling mellem lokal og ekstern produktion af vedvarende energi. Læs hele høringssvaret her.

09. maj 2018 Energi på toppen

Oversigt over Dansk Fjernvarmes debatter på Folkemødet

Her finder du mere uddybende information om Dansk Fjernvarmes Folkemødedebatter i 2018

09. maj 2018 Folkemøde

Find Dansk Fjernvarme på Folkemødet

Dansk Fjernvarme er til stede ved otte arrangementer på Folkemødet. Mød os i Forsyningsteltet på B9.

07. maj 2018 Pressemeddelelse

Bæredygtig biomasse er værn mod kul i Danmark

I en ny rapport om biomasse sår Klimarådet tvivl om, hvorvidt biomassen anvendt på de danske kraftvarmeværker reelt er bæredygtig. Det mener Dansk Fjernvarme, der minder om, at alternativet er kul.

03. maj 2018 Pressemeddelelse

Fornuftig målrettet reduktion af elvarmeafgiften

Socialdemokratiets forslag om en permanent målrettet reduktion i elvarmeafgiften får roser fra Dansk Fjernvarme, der samtidig hæfter sig ved at langt mere overskudsvarme skal udnyttes.

Leder

30. apr 2018 Leder

Frihed til billigere energi

Ingen er mere interesserede i at fortsætte den udvikling, der har ført til et prisfald på 12,9 procent, end fjernvarmeselskaberne selv. Selskabernes bestyrelser, ledelser og medarbejdere møder nemlig dagligt kunderne gennem arbejdet, hen over køledisken i Brugsen eller på debatsiderne i den lokale avis.

Det er stærkt motiverende for arbejdet med at finde en ny løsning, der kan...Læs mere

12. dec 2017 Debat

Klumme: Kommer varmepumperne nu?

I den kommende energiaftale, der lægger sporet for 2020-2030, kommer forhåbentlig en yderligere reduktion af elvarmeafgiften. Det vil sætte strøm til fjernvarmen, så vi kan udnytte de store mængder overskudsvarme fra datacentre og industri.

16. nov 2017 Debat

Vi har kompetente bestyrelser i forsyningssektoren

Der skal bestemt være plads til en debat om ejerforholdene i forsyningssektoren. Men hvis vi må supplere teori med fakta fra den virkelige verden får en bedre debat, skriver Dansk Fjernvarmes Rune Moesgaard.

14. nov 2017 Debat

Nej, afbrænding af biomasse går ikke ud over biodiversitet

REPLIK: Det er en misforståelse, at afbrænding af biomasse fra de danske skove forringer biodiversiteten. Efterlades alt i skovene, går det ud over ejernes økonomi og i sidste ende biodiversiteten, skriver Kate Wieck-Hansen. 

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

26. apr 2018 Høringssvar

Energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar til bekendtgørelsen, hvor vi bl.a. fastholder at samkøring af energibesparelser bør være en myndighedsopgave. I forhold til den netop overstående indberetning af omkostninger til energibesparelser, ønsker vi at proceduren forenkles, og endelig kommenteres kravet om markedsmæssighed. Læs hele høringssvaret her.

21. mar 2018 Høringssvar

Sænkelse af elvarmeafgiften

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar til det lovforslag, der ophæver den politisk vedtagne reduktion af elvarmeafgiften til lov. Forslaget vil sænke afgiften med 15 øre i 2018 til 2019 og yderligere 5 øre i 2020. Læs hele høringssvaret her.