23. jan 2018 Debat

En lavere elafgift er ikke svaret på alt

Der skal mere til end en sænket elafgift, hvis fjernvarmeværkernes udfordringer skal løses. Giv eltariffer et grundigt eftersyn, og ophæv de rigide krav til kraftvarme og brændselsvalg, som står i vejen for billig og miljøvenlig fjernvarme, skriver Jesper Koch, analysechef i Grøn Energi. 

Ifølge elsektorens brancheforening, Dansk Energi, er der snart sagt ikke den udfordring i verden, som en lavere elafgift ikke er løsningen på.

Således også her i Altinget, hvor Dansk Energi mener, at løsningen på den store udfordring med grundbeløbet, som fjernvarmeselskaberne ifølge Dansk Energi har sovet sig selv ind i, er en lavere elafgift.

Sådan forholder virkeligheden sig bare ikke. Fakta om grundbeløbet er, at det er en kompensation for binding til naturgas som brændsel mod høje varmepriser, som selskaberne fik, da elmarkedet blev liberaliseret.

Derfor er det en meget grov anklage, når elselskaberne hævder, at de bare har fået et tilskud for at kunne holde fjernvarmepriserne ”kunstigt lave”.

Det ville være mere rigtigt at sige, at fjernvarmeselskaberne har fået grundbeløbet for at have elkapacitet stående til rådighed for elsystemet.

Det er også forkert, når elselskaberne hævder, at det ”blot” drejer sig om mulige prisstigninger på mellem 3-4.000 kroner.

Det manglende tilskud vil ramme fjernvarmekunderne massivt – særligt i de tyndt befolkede områder. Og flere steder med prisstigninger på helt op til mellem 8-10.000 kroner om året.

Elselskabernes forening anklager også fjernvarmeselskaberne for nøl ved at sige, at da det er en udfordring, der har været kendt siden 2004, så burde selskaberne selv have taget hånd om det.

Men sandheden er, at de ikke har kendt til denne udfordring siden 2004. For i 2004, hvor alle stadig troede, at prisen på el ville stige, var der ingen udfordring. Den er kommet i takt med, at prisen på el har bevæget sig stik mod forventningerne og i stedet er faldet.

Rigide krav står i vejen for billig og miljøvenlig fjernvarme
Det var den ene side af udfordringen. Her kommer den anden og måske endnu mere væsentlige for at forstå historien og for at vurdere, hvad der kunne være løsningen.

Sandheden er, at en lang række selskaber er bundet på hænder og fødder med krav om, at de skal fyre med dyr naturgas, og at de skal producere både el og varme.

Når 70 procent af Dansk Fjernvarmes medlemmer, der modtager grundbeløb, siger, at de har foretaget kompenserende tiltag for at skærme mod prisstigninger, men at prisen alligevel ventes at stige, så hænger det uløseligt sammen med netop disse krav.

Derfor skal vores vigtigste budskab til politikerne fra fjernvarmeselskaberne og forbrugerne være: Halver elvarmeafgiften, giv eltariffer et grundigt eftersyn, og ophæv de rigide krav til kraftvarme og brændselsvalg, der sikkert gav mening engang, men som i dag står i vejen for billig og miljøvenlig fjernvarme.

Det kan ”næsten” gøres med et fingerknips og kunne være årets gave til forbrugerne, der ville kunne se frem til en lavere varmeregning.

Lavere elafgift er en rigtig god idé
Derfor hilser vi minister for energi, forsyning og klima Lars Christian Lilleholts udmelding til Dansk Fjernvarme nytårsstafet fredag den 12. januar meget velkommen.

Her bekendtgjorde ministeren, at kraftvarmen har tjent Danmark godt, men dens storhedstid er på retur, og at kraftvarmekravet i dag er en klods om benet.

Vi er enige med Dansk Energi i, at en lavere elafgift på de kollektive varmepumper er en rigtig god idé, for det vil øge udnyttelsen af el, særligt når vindmøllerne snurrer mest. Det er med andre ord der, hvor en nedsættelse af elafgiften giver mest værdi.

Vi er også enig med Dansk Energi, når de nu mener, at mindre regulering af fjernvarmen er en god idé.

Det skæmmer bare lidt, når nu Dansk Energi i en årrække har ført kampagne for synspunktet om, at fjernvarmeselskaberne er ineffektive og derfor skal effektiviseres og reguleres.

Det nye klarsyn kan vi kun bifalde. Derfor håber vi også, at vi har fælles interesser i at sikre så lidt bureaukrati i fjernvarmen som muligt og så frie rammer med ophævelse af krav om el- og varmeproduktion og krav om brændselsbinding.

Elsektoren må også tage fat på at få skruet deres elnettariffer sammen, så fjernvarmeforbrugerne kun skal betale de faktiske omkostninger for strømmen til de store varmepumper.  

Det er det, der vil hjælpe fjernvarmeselskaberne og forbrugerne.

Vi mener

18. apr 2018 Pressemeddelelse

Energiens eksportstjerner: Hold fast i et stærkt hjemmemarked

Et stærkt hjemmemarked for energi og forsyning er afgørende for industriens muligheder på eksportmarkedet og bør derfor stå centralt i en ny energiaftale. Sådan lyder budskabet fra vind-, vand- og varmesektoren forud for en konference om industriens eksportmuligheder.

21. mar 2018 Pressemeddelelse

Branchestatistik: Fjernvarmesektoren holder niveau i udfordret marked

Den danske fjernvarmesektor oplevede øget omsætning og beskæftigelse i 2017, mens eksporten holdt niveau. Det viser Fjernvarmens Branchestatistik 2018. Sektoren savner dog afklaring om fremtidens investeringsvilkår, hvis der skal tempo på udviklingen.

21. mar 2018 Pressemeddelelse

Prisen på fjernvarme er faldet med 12,9 procent

En ny analyse fra Energitilsynet viser, at prisen på fjernvarme er faldet med 12,9 pct. de seneste tre år. Det glæder Dansk Fjernvarme, der dog understreger at næste prisfald kræver politisk handling.

21. mar 2018 Høringssvar

Sænkelse af elvarmeafgiften

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar til det lovforslag, der ophæver den politisk vedtagne reduktion af elvarmeafgiften til lov. Forslaget vil sænke afgiften med 15 øre i 2018 til 2019 og yderligere 5 øre i 2020. Læs hele høringssvaret her.

27. feb 2018 Pressemeddelelse

Rådet overser effektiv CO2-reduktion

I Det Miljøøkonomiske Råds årlige rapport leverer Rådet en række fornuftige løsninger til reduktion af CO2-udslippet udenfor kvotesektoren. Men ifølge Dansk Fjernvarme overser Rådet de mest omkostningseffektive løsninger. 

20. feb 2018 Pressemeddelelse

Vand og varme i mål med kodeks for godt bestyrelsesarbejde

Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme præsenterer i dag kodeks for godt bestyrelsesarbejde i de forbrugerejede selskaber.

Leder

13. mar 2018 Leder

Hvem piber?

”Hør nu her, Kim. Fjernvarmeværkerne piber, når de siger, at de ikke kan undvære grundbeløbet”. Den kommentar og andre, der minder om den, har jeg hørt flere gange. Præmissen er, at hvis et fjernvarmeselskab, der modtager grundbeløbet, har lavere priser end landsgennemsnittet, får de mere, end de fortjener.

Det er jeg ikke enig i. Hvert enkelt selskab har...

Læs mere

14. nov 2017 Debat

Nej, afbrænding af biomasse går ikke ud over biodiversitet

REPLIK: Det er en misforståelse, at afbrænding af biomasse fra de danske skove forringer biodiversiteten. Efterlades alt i skovene, går det ud over ejernes økonomi og i sidste ende biodiversiteten, skriver Kate Wieck-Hansen. 

10. nov 2017

Klumme: Danmark viser vejen for Europa

Den danske fjernvarme er et internationalt forbillede for, hvordan det er lykkedes at omstille varmesektoren, hvor den vedvarende energi udgør en stadig større andel, skriver Kim Mortensen, direktør Dansk Fjernvarme i en klumme i Energy Supply.

27. okt 2017 Debat

Se på hele skoven - ikke det enkelte træ

Det er nødvendigt at se på biomassen fra det store perspektiv, når man taler om CO2-regnskab, kKate Wieck-Hansen, teknisk konsulent Dansk Fjernvarme i et debatindlæg i Frederiksborg Amts Avis.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

12. mar 2018 Høringssvar

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer

Overordnet finder Dansk Fjernvarme, at de reviderede dokumenter giver et godt grundlag for større byggeprojekters gennemførelse.

09. mar 2018 Høringssvar

Ændring af indrivelseslov

Lovforslaget skal fastsætte klarere regler i loven, der understøtter administration og udvikling af it-systemet. Dansk Fjernvarme roser lovforslaget, men har en række bemærkninger.