23. jan 2018 Debat

En lavere elafgift er ikke svaret på alt

Der skal mere til end en sænket elafgift, hvis fjernvarmeværkernes udfordringer skal løses. Giv eltariffer et grundigt eftersyn, og ophæv de rigide krav til kraftvarme og brændselsvalg, som står i vejen for billig og miljøvenlig fjernvarme, skriver Jesper Koch, analysechef i Grøn Energi. 

Ifølge elsektorens brancheforening, Dansk Energi, er der snart sagt ikke den udfordring i verden, som en lavere elafgift ikke er løsningen på.

Således også her i Altinget, hvor Dansk Energi mener, at løsningen på den store udfordring med grundbeløbet, som fjernvarmeselskaberne ifølge Dansk Energi har sovet sig selv ind i, er en lavere elafgift.

Sådan forholder virkeligheden sig bare ikke. Fakta om grundbeløbet er, at det er en kompensation for binding til naturgas som brændsel mod høje varmepriser, som selskaberne fik, da elmarkedet blev liberaliseret.

Derfor er det en meget grov anklage, når elselskaberne hævder, at de bare har fået et tilskud for at kunne holde fjernvarmepriserne ”kunstigt lave”.

Det ville være mere rigtigt at sige, at fjernvarmeselskaberne har fået grundbeløbet for at have elkapacitet stående til rådighed for elsystemet.

Det er også forkert, når elselskaberne hævder, at det ”blot” drejer sig om mulige prisstigninger på mellem 3-4.000 kroner.

Det manglende tilskud vil ramme fjernvarmekunderne massivt – særligt i de tyndt befolkede områder. Og flere steder med prisstigninger på helt op til mellem 8-10.000 kroner om året.

Elselskabernes forening anklager også fjernvarmeselskaberne for nøl ved at sige, at da det er en udfordring, der har været kendt siden 2004, så burde selskaberne selv have taget hånd om det.

Men sandheden er, at de ikke har kendt til denne udfordring siden 2004. For i 2004, hvor alle stadig troede, at prisen på el ville stige, var der ingen udfordring. Den er kommet i takt med, at prisen på el har bevæget sig stik mod forventningerne og i stedet er faldet.

Rigide krav står i vejen for billig og miljøvenlig fjernvarme
Det var den ene side af udfordringen. Her kommer den anden og måske endnu mere væsentlige for at forstå historien og for at vurdere, hvad der kunne være løsningen.

Sandheden er, at en lang række selskaber er bundet på hænder og fødder med krav om, at de skal fyre med dyr naturgas, og at de skal producere både el og varme.

Når 70 procent af Dansk Fjernvarmes medlemmer, der modtager grundbeløb, siger, at de har foretaget kompenserende tiltag for at skærme mod prisstigninger, men at prisen alligevel ventes at stige, så hænger det uløseligt sammen med netop disse krav.

Derfor skal vores vigtigste budskab til politikerne fra fjernvarmeselskaberne og forbrugerne være: Halver elvarmeafgiften, giv eltariffer et grundigt eftersyn, og ophæv de rigide krav til kraftvarme og brændselsvalg, der sikkert gav mening engang, men som i dag står i vejen for billig og miljøvenlig fjernvarme.

Det kan ”næsten” gøres med et fingerknips og kunne være årets gave til forbrugerne, der ville kunne se frem til en lavere varmeregning.

Lavere elafgift er en rigtig god idé
Derfor hilser vi minister for energi, forsyning og klima Lars Christian Lilleholts udmelding til Dansk Fjernvarme nytårsstafet fredag den 12. januar meget velkommen.

Her bekendtgjorde ministeren, at kraftvarmen har tjent Danmark godt, men dens storhedstid er på retur, og at kraftvarmekravet i dag er en klods om benet.

Vi er enige med Dansk Energi i, at en lavere elafgift på de kollektive varmepumper er en rigtig god idé, for det vil øge udnyttelsen af el, særligt når vindmøllerne snurrer mest. Det er med andre ord der, hvor en nedsættelse af elafgiften giver mest værdi.

Vi er også enig med Dansk Energi, når de nu mener, at mindre regulering af fjernvarmen er en god idé.

Det skæmmer bare lidt, når nu Dansk Energi i en årrække har ført kampagne for synspunktet om, at fjernvarmeselskaberne er ineffektive og derfor skal effektiviseres og reguleres.

Det nye klarsyn kan vi kun bifalde. Derfor håber vi også, at vi har fælles interesser i at sikre så lidt bureaukrati i fjernvarmen som muligt og så frie rammer med ophævelse af krav om el- og varmeproduktion og krav om brændselsbinding.

Elsektoren må også tage fat på at få skruet deres elnettariffer sammen, så fjernvarmeforbrugerne kun skal betale de faktiske omkostninger for strømmen til de store varmepumper.  

Det er det, der vil hjælpe fjernvarmeselskaberne og forbrugerne.

Vi mener

20. feb 2018 Pressemeddelelse

Vand og varme i mål med kodeks for godt bestyrelsesarbejde

Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme præsenterer i dag kodeks for godt bestyrelsesarbejde i de forbrugerejede selskaber.

19. feb 2018 Pressemeddelelse

EUs energimål kan åbne døren for dansk erhvervsliv

Følges anbefalingerne fra en ny rapport fra Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi vil dansk erhvervsliv have gode muligheder for at øge eksporten af energiteknologi. Det vurderer Dansk Fjernvarme. 

02. feb 2018 Pressemeddelelse

Elafgift til varme: God grøn aftale

Et bredt politisk flertal har i dag besluttet at fremrykke den afgiftsnedsættelse på elafgift til varme, der blev vedtaget med erhvervspakken i november sidste år. Det vækker glæde hos Dansk Fjernvarme.

17. jan 2018 Pressemeddelelse

Ambitiøse målsætninger i parlamentet vækker glæde

Der er glæde i Dansk Fjernvarme over de afstemninger som EU Parlamentet netop har været igennem om ambitionerne på udbygningen med vedvarende energi og på energieffektivitet.

16. jan 2018 Pressemeddelelse

Landsretsdom vækker bekymring hos Dansk Fjernvarme

DANVA tabte skattesag i Landsretten og forbrugere kan nu se frem til voldsom skatteregning – Dansk Fjernvarme vil have minister til at sikre varmekunder mod at få et lignende smæk som følge af ny regulering.

27. dec 2017 Pressemeddelelse

Tidlig nytårsgave til fjernvarmeforbrugerne

Prisen på fjernvarme er faldet i 2017 – særligt blandt de selskaber, der har de højeste priser. Det viser en ny prisstatistik fra Energitilsynet. Det glæder Dansk Fjernvarme, der dog ser risiko for prisstigninger forude.

Leder

29. jan 2018 Leder

Fremtiden er nu

Snart sætter Folketingets partier sig sammen for at indgå en ny energipolitisk aftale, der rækker frem mod 2030. Vi ser frem til aftalen, der skal sætte rammen for de vilkår, der skal bringe os i mål med den grønne omstilling.

Som inspiration til arbejdet har Dansk Fjernvarme fremlagt 13 konstruktive bidrag, der viser, hvordan vi som samfund og forbrugere får billigere og mere...Læs mere

14. nov 2017 Debat

Nej, afbrænding af biomasse går ikke ud over biodiversitet

REPLIK: Det er en misforståelse, at afbrænding af biomasse fra de danske skove forringer biodiversiteten. Efterlades alt i skovene, går det ud over ejernes økonomi og i sidste ende biodiversiteten, skriver Kate Wieck-Hansen. 

10. nov 2017

Klumme: Danmark viser vejen for Europa

Den danske fjernvarme er et internationalt forbillede for, hvordan det er lykkedes at omstille varmesektoren, hvor den vedvarende energi udgør en stadig større andel, skriver Kim Mortensen, direktør Dansk Fjernvarme i en klumme i Energy Supply.

27. okt 2017 Debat

Se på hele skoven - ikke det enkelte træ

Det er nødvendigt at se på biomassen fra det store perspektiv, når man taler om CO2-regnskab, kKate Wieck-Hansen, teknisk konsulent Dansk Fjernvarme i et debatindlæg i Frederiksborg Amts Avis.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

21. dec 2017 Høringssvar

Forslag til Lov om Forsyningstilsynet

Dansk Fjernvarme kommenterer i samarbejde med Dansk Affaldsforening og Danske Vandværker forslag til ny organisering af Energitilsynet. Læs hele høringssvaret her.

21. dec 2017 Høringssvar

Udkast til ændringsbekendtgørelse til anmeldelsesbekendtgørelsen

Dansk Fjernvarme kommenterer Energitilsynets ændringsbekendtgørelse, der vil medføre ensretning af varmeregnskabsåret. Læs hele høringssvaret her.