23. jan 2018 Debat

En lavere elafgift er ikke svaret på alt

Der skal mere til end en sænket elafgift, hvis fjernvarmeværkernes udfordringer skal løses. Giv eltariffer et grundigt eftersyn, og ophæv de rigide krav til kraftvarme og brændselsvalg, som står i vejen for billig og miljøvenlig fjernvarme, skriver Jesper Koch, analysechef i Grøn Energi. 

Ifølge elsektorens brancheforening, Dansk Energi, er der snart sagt ikke den udfordring i verden, som en lavere elafgift ikke er løsningen på.

Således også her i Altinget, hvor Dansk Energi mener, at løsningen på den store udfordring med grundbeløbet, som fjernvarmeselskaberne ifølge Dansk Energi har sovet sig selv ind i, er en lavere elafgift.

Sådan forholder virkeligheden sig bare ikke. Fakta om grundbeløbet er, at det er en kompensation for binding til naturgas som brændsel mod høje varmepriser, som selskaberne fik, da elmarkedet blev liberaliseret.

Derfor er det en meget grov anklage, når elselskaberne hævder, at de bare har fået et tilskud for at kunne holde fjernvarmepriserne ”kunstigt lave”.

Det ville være mere rigtigt at sige, at fjernvarmeselskaberne har fået grundbeløbet for at have elkapacitet stående til rådighed for elsystemet.

Det er også forkert, når elselskaberne hævder, at det ”blot” drejer sig om mulige prisstigninger på mellem 3-4.000 kroner.

Det manglende tilskud vil ramme fjernvarmekunderne massivt – særligt i de tyndt befolkede områder. Og flere steder med prisstigninger på helt op til mellem 8-10.000 kroner om året.

Elselskabernes forening anklager også fjernvarmeselskaberne for nøl ved at sige, at da det er en udfordring, der har været kendt siden 2004, så burde selskaberne selv have taget hånd om det.

Men sandheden er, at de ikke har kendt til denne udfordring siden 2004. For i 2004, hvor alle stadig troede, at prisen på el ville stige, var der ingen udfordring. Den er kommet i takt med, at prisen på el har bevæget sig stik mod forventningerne og i stedet er faldet.

Rigide krav står i vejen for billig og miljøvenlig fjernvarme
Det var den ene side af udfordringen. Her kommer den anden og måske endnu mere væsentlige for at forstå historien og for at vurdere, hvad der kunne være løsningen.

Sandheden er, at en lang række selskaber er bundet på hænder og fødder med krav om, at de skal fyre med dyr naturgas, og at de skal producere både el og varme.

Når 70 procent af Dansk Fjernvarmes medlemmer, der modtager grundbeløb, siger, at de har foretaget kompenserende tiltag for at skærme mod prisstigninger, men at prisen alligevel ventes at stige, så hænger det uløseligt sammen med netop disse krav.

Derfor skal vores vigtigste budskab til politikerne fra fjernvarmeselskaberne og forbrugerne være: Halver elvarmeafgiften, giv eltariffer et grundigt eftersyn, og ophæv de rigide krav til kraftvarme og brændselsvalg, der sikkert gav mening engang, men som i dag står i vejen for billig og miljøvenlig fjernvarme.

Det kan ”næsten” gøres med et fingerknips og kunne være årets gave til forbrugerne, der ville kunne se frem til en lavere varmeregning.

Lavere elafgift er en rigtig god idé
Derfor hilser vi minister for energi, forsyning og klima Lars Christian Lilleholts udmelding til Dansk Fjernvarme nytårsstafet fredag den 12. januar meget velkommen.

Her bekendtgjorde ministeren, at kraftvarmen har tjent Danmark godt, men dens storhedstid er på retur, og at kraftvarmekravet i dag er en klods om benet.

Vi er enige med Dansk Energi i, at en lavere elafgift på de kollektive varmepumper er en rigtig god idé, for det vil øge udnyttelsen af el, særligt når vindmøllerne snurrer mest. Det er med andre ord der, hvor en nedsættelse af elafgiften giver mest værdi.

Vi er også enig med Dansk Energi, når de nu mener, at mindre regulering af fjernvarmen er en god idé.

Det skæmmer bare lidt, når nu Dansk Energi i en årrække har ført kampagne for synspunktet om, at fjernvarmeselskaberne er ineffektive og derfor skal effektiviseres og reguleres.

Det nye klarsyn kan vi kun bifalde. Derfor håber vi også, at vi har fælles interesser i at sikre så lidt bureaukrati i fjernvarmen som muligt og så frie rammer med ophævelse af krav om el- og varmeproduktion og krav om brændselsbinding.

Elsektoren må også tage fat på at få skruet deres elnettariffer sammen, så fjernvarmeforbrugerne kun skal betale de faktiske omkostninger for strømmen til de store varmepumper.  

Det er det, der vil hjælpe fjernvarmeselskaberne og forbrugerne.

Vi mener

31. aug 2018 Høringssvar

Nedsættelse af støttesats til biogas til opgradering og elproduktion

Dansk Fjernvarme er ikke enig i Energistyrelsens vurdering af støtte til biogas som EU-stridig og overkompenserende. Vi finder timingen meget uheldig og anbefaler at udskyde nedsættelse af støtten. Læs hele høringssvaret her.

30. aug 2018 Pressemeddelelse

Finanslovsforslag har fornuftig grøn retning

Fjernvarmebranchen deler roser ud til regeringen for dens forslag om at sætte en pulje af til forsøg med storskala varmepumper.

28. aug 2018 Pressemeddelelse

Energisektoren står sammen om varmepumper i energisystemet

Energibranchen vil nedsætte en taskforce, der skal komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan den grønne omstilling kan sikres med varmepumper.

23. aug 2018 Høringssvar

Fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning

Dansk Fjernvarme anbefaler, at lovforslaget indrettes, så tilskuddet fastlægges ensartet så det sikres at samtlige værker fortsætter med biomassekraftvarme også efter afskrivningen af anlæg. Læs hele høringssvaret her.

14. aug 2018 Energiaftale

Forsyningssektoren har øjnene på bolden

En ny undersøgelse af forsyningsselskabernes strategiske indsatsområder viser, at sektoren har fokus på kerneforretningen. Det glæder fjernvarmeselskabernes brancheforening, der giver både kultur og den nuværende regulering æren. 

29. jun 2018 Energiaftale

Bred energiaftale sætter retning for den grønne omstilling

Fjernvarmeselskabernes brancheforening, Dansk Fjernvarme ser frem til lavere elvarmeafgift og mere frihed til en række selskaber. Men foreningen savner en løsning for de mange selskaber, der må hæve prisen til næste år, når grundbeløbet ophører.

Leder

27. aug 2018 Leder

Usikkerhed skygger over Energiaftale

Trods alles forudsigelser om det modsatte, lykkedes det et meget bredt flertal på Christiansborg at lande en ny aftale på energiområdet lige før sommerferien. Det gik desværre så stærkt, at politikerne ikke blev helt færdige og efterlod en række spørgsmål ubesvarede.

Jeg glæder mig over, at det er blevet...Læs mere

07. jun 2018 Debat

Fjernvarmen effektiviserer - og bliver grønnere

Dansk Industri mener, at forbrugerne selv skal kunne bestemme, hvor varmen kommer fra. Men i de mindre provinsbyer vil omkostningerne stige markant for de forbrugere, der lades tilbage i fællesskabet, skriver Rune Moesgaard i et indlæg på Altinget.

25. maj 2018 Debat

Høj tilslutning giver stordriftsfordele og grønne løsninger

Dansk Energi argumenterer for det frie valg af fjernvarme. Det vil da også give forretning til DEs medlemmer, men det er langt fra energieffektivt, mener Rune Moesgaard fra Dansk Fjernvarme i et indlæg på Altinget.

07. maj 2018 Energiaftale

Frihed til grønnere energi

Direktør i Dansk Fjernvarme Kim Mortensen glæder sig i et indlæg i Herning Folkeblad over regeringens energiudspil, hvor der lægges op til, at fjernvarmeselskaberne skal have mere frie tøjler til selv at beslutte, hvordan de vil drive deres selskab og hvilken teknologi de vil investere i.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

24. maj 2018 Høringssvar

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af energilagring

Dansk Fjernvarme har stor interesse i den nye ordning, der yder støtte til energilagringsprojekter. Men Dansk Fjernvarme har en række bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse, herunder af den foreslåede tidsfrist til ansøgninger er meget kort.

17. maj 2018 Høringssvar

Ændringer af Bygningsreglementet

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar, hvor vi udtrykker en klar holdning om, at Bygningsreglementets regler omkring bygningers energimæssige ydeevne bør være ens for alle forsyningsformer. Derudover stiller vi spørgsmål ved, om der i energirammen er ligestilling mellem lokal og ekstern produktion af vedvarende energi. Læs hele høringssvaret her.