23. jan 2018 Debat

En lavere elafgift er ikke svaret på alt

Der skal mere til end en sænket elafgift, hvis fjernvarmeværkernes udfordringer skal løses. Giv eltariffer et grundigt eftersyn, og ophæv de rigide krav til kraftvarme og brændselsvalg, som står i vejen for billig og miljøvenlig fjernvarme, skriver Jesper Koch, analysechef i Grøn Energi. 

Ifølge elsektorens brancheforening, Dansk Energi, er der snart sagt ikke den udfordring i verden, som en lavere elafgift ikke er løsningen på.

Således også her i Altinget, hvor Dansk Energi mener, at løsningen på den store udfordring med grundbeløbet, som fjernvarmeselskaberne ifølge Dansk Energi har sovet sig selv ind i, er en lavere elafgift.

Sådan forholder virkeligheden sig bare ikke. Fakta om grundbeløbet er, at det er en kompensation for binding til naturgas som brændsel mod høje varmepriser, som selskaberne fik, da elmarkedet blev liberaliseret.

Derfor er det en meget grov anklage, når elselskaberne hævder, at de bare har fået et tilskud for at kunne holde fjernvarmepriserne ”kunstigt lave”.

Det ville være mere rigtigt at sige, at fjernvarmeselskaberne har fået grundbeløbet for at have elkapacitet stående til rådighed for elsystemet.

Det er også forkert, når elselskaberne hævder, at det ”blot” drejer sig om mulige prisstigninger på mellem 3-4.000 kroner.

Det manglende tilskud vil ramme fjernvarmekunderne massivt – særligt i de tyndt befolkede områder. Og flere steder med prisstigninger på helt op til mellem 8-10.000 kroner om året.

Elselskabernes forening anklager også fjernvarmeselskaberne for nøl ved at sige, at da det er en udfordring, der har været kendt siden 2004, så burde selskaberne selv have taget hånd om det.

Men sandheden er, at de ikke har kendt til denne udfordring siden 2004. For i 2004, hvor alle stadig troede, at prisen på el ville stige, var der ingen udfordring. Den er kommet i takt med, at prisen på el har bevæget sig stik mod forventningerne og i stedet er faldet.

Rigide krav står i vejen for billig og miljøvenlig fjernvarme
Det var den ene side af udfordringen. Her kommer den anden og måske endnu mere væsentlige for at forstå historien og for at vurdere, hvad der kunne være løsningen.

Sandheden er, at en lang række selskaber er bundet på hænder og fødder med krav om, at de skal fyre med dyr naturgas, og at de skal producere både el og varme.

Når 70 procent af Dansk Fjernvarmes medlemmer, der modtager grundbeløb, siger, at de har foretaget kompenserende tiltag for at skærme mod prisstigninger, men at prisen alligevel ventes at stige, så hænger det uløseligt sammen med netop disse krav.

Derfor skal vores vigtigste budskab til politikerne fra fjernvarmeselskaberne og forbrugerne være: Halver elvarmeafgiften, giv eltariffer et grundigt eftersyn, og ophæv de rigide krav til kraftvarme og brændselsvalg, der sikkert gav mening engang, men som i dag står i vejen for billig og miljøvenlig fjernvarme.

Det kan ”næsten” gøres med et fingerknips og kunne være årets gave til forbrugerne, der ville kunne se frem til en lavere varmeregning.

Lavere elafgift er en rigtig god idé
Derfor hilser vi minister for energi, forsyning og klima Lars Christian Lilleholts udmelding til Dansk Fjernvarme nytårsstafet fredag den 12. januar meget velkommen.

Her bekendtgjorde ministeren, at kraftvarmen har tjent Danmark godt, men dens storhedstid er på retur, og at kraftvarmekravet i dag er en klods om benet.

Vi er enige med Dansk Energi i, at en lavere elafgift på de kollektive varmepumper er en rigtig god idé, for det vil øge udnyttelsen af el, særligt når vindmøllerne snurrer mest. Det er med andre ord der, hvor en nedsættelse af elafgiften giver mest værdi.

Vi er også enig med Dansk Energi, når de nu mener, at mindre regulering af fjernvarmen er en god idé.

Det skæmmer bare lidt, når nu Dansk Energi i en årrække har ført kampagne for synspunktet om, at fjernvarmeselskaberne er ineffektive og derfor skal effektiviseres og reguleres.

Det nye klarsyn kan vi kun bifalde. Derfor håber vi også, at vi har fælles interesser i at sikre så lidt bureaukrati i fjernvarmen som muligt og så frie rammer med ophævelse af krav om el- og varmeproduktion og krav om brændselsbinding.

Elsektoren må også tage fat på at få skruet deres elnettariffer sammen, så fjernvarmeforbrugerne kun skal betale de faktiske omkostninger for strømmen til de store varmepumper.  

Det er det, der vil hjælpe fjernvarmeselskaberne og forbrugerne.

Vi mener

29. jun 2018 Energiaftale

Bred energiaftale sætter retning for den grønne omstilling

Fjernvarmeselskabernes brancheforening, Dansk Fjernvarme ser frem til lavere elvarmeafgift og mere frihed til en række selskaber. Men foreningen savner en løsning for de mange selskaber, der må hæve prisen til næste år, når grundbeløbet ophører.

27. jun 2018 Pressemeddelelse

Fjernvarmen skal elektrificeres

Elektrificering af fjernvarmen kan tjene sig selv hjem efter blot ca. 6 år. Sådan lyder én af konklusionerne fra et nyt studie om potentialet ved store eldrevne varmepumper, der er foretaget af Siemens i samarbejde med Intelligent Energi og Grøn Energi.

16. jun 2018 Folkemøde

KL-formand advarer mod investeringsstop

Jacob Bjerregaard gæstede Energi på Toppen på Bornholm, hvor han advarede mod et investeringsstop, hvis tilslutnings- og forblivelsespligten ophæves. 

16. jun 2018 Folkemøde

Billedhjul: Forsyningssektoren er hele fundamentet

Fredag var der en livlig debat i Forsyningsteltet på Folkemødet 2018, hvor det demokratiske ejerskab til vores fælles forsyning var hovedemnet, og alle debattører var enige om, at forsyningssektoren udgør vores fælles samfundsfundament. 

24. maj 2018 Pressemeddelelse

Fjernvarmeprisen falder til rekordlavt niveau

Ny opgørelse fra Energitilsynet viser, at prisen på fjernvarme er faldet med 3,8 procent. Dansk Fjernvarme glæder sig over udviklingen, men efterlyser lovændringer, hvis den skal fortsætte.

07. maj 2018 Pressemeddelelse

Bæredygtig biomasse er værn mod kul i Danmark

I en ny rapport om biomasse sår Klimarådet tvivl om, hvorvidt biomassen anvendt på de danske kraftvarmeværker reelt er bæredygtig. Det mener Dansk Fjernvarme, der minder om, at alternativet er kul.

Leder

18. jun 2018 Leder

Løsningerne ligger på bordet

Selvom der er afstand mellem de politiske partier, der forhandler en ny energipolitisk aftale, bør de kunne nå hinanden i en aftale, der sætter retning på den grønne omstilling.

Partierne bør kunne blive enige om en ambitiøs udbygning med havvind, et fokus på forskning og udvikling og en øget elektrificering med initiativer, der er målrettet et intelligent...Læs mere

09. feb 2018 Debat

Der er brug for en politisk håndsrækning til fjernvarmekunderne

Uret tikker for de mange varmeforbrugere, der om blot 11 måneder har udsigt til store prisstigninger. Heldigvis ligger løsningerne lige for. Men det kræver en aktiv indsats fra både forbrugere, varmeværker og politikerne, skriver Jesper Koch i et indlæg i Altinget.

24. jan 2018 Debat

Bæredygtig biomasse er en grøn trædesten

Biomassen er det bedste alternativ til kul - både når det handler om de større byer, men også på nationalt plan for at imødekomme målsætninger om en grøn omstilling af vores kraftvarmeværker. 

15. jan 2018 Debat

Hvorfor ikke lave en billig grøn omstilling?

Den billigste energi er den, som ikke er nødvendig at producere. Hvis vi med den kommende energiaftale skal nå målet om at omstille til et fossiluafhængigt samfund, er energieffektiviseringer derfor en helt afgørende del af løsningen. I hvert fald, hvis man har ambitioner om, at omstillingen skal ske billigst muligt, skriver en række aktører i Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

24. maj 2018 Høringssvar

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af energilagring

Dansk Fjernvarme har stor interesse i den nye ordning, der yder støtte til energilagringsprojekter. Men Dansk Fjernvarme har en række bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse, herunder af den foreslåede tidsfrist til ansøgninger er meget kort.

17. maj 2018 Høringssvar

Ændringer af Bygningsreglementet

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar, hvor vi udtrykker en klar holdning om, at Bygningsreglementets regler omkring bygningers energimæssige ydeevne bør være ens for alle forsyningsformer. Derudover stiller vi spørgsmål ved, om der i energirammen er ligestilling mellem lokal og ekstern produktion af vedvarende energi. Læs hele høringssvaret her.