12. dec 2017 Debat

Klumme: Kommer varmepumperne nu?

I den kommende energiaftale, der lægger sporet for 2020-2030, kommer forhåbentlig en yderligere reduktion af elvarmeafgiften. Det vil sætte strøm til fjernvarmen, så vi kan udnytte de store mængder overskudsvarme fra datacentre og industri.

Inden jul 2017 fremlægger Grøn Energi en drejebog og et inspirationskatalog til værker, rådgivere og kommuner, der vil styrke deres beslutningsgrundlag for etableringen af varmepumper. Foto: Jesper Voldgaard

De fleste er enige om, at der meget snart skal ske et gennembrud for især de kollektive varmepumper i fjernvarmen. Det er her man får klart mest grøn energiforsyning for pengene, når opvarmning med fossile brændsler skiftes ud med store, kollektive varmepumper, der anvender en stadigt mere grøn elproduktion og hiver varme ud af en række forskellige vedvarende varmekilder fra enten omgivelserne, eller overskudsvarme fra datacentre eller industri.

De kollektive varmepumper løser opgaven særdeles effektivt, idet et elforbrug på 1 MWh typisk bliver til 3 - 6 MWh varme i fjernvarmen. Tallet bliver endnu højere, når fjernvarmeværket også leverer fjernkøling til fx grønt- og frugtmarkeder, hospitaler eller indkøbscentre. Her kan den samlede effektivitet ende  på en COP-faktor 7-8. Når et fjernvarmeværk etablerer en stor varmepumpe, kan værket derfor levere en mere effektiv varmeforsyning sammenlignet med individuel varmeforsyning fx med små varmepumper. Samtidig er den kollektive varmepumpe i fjernvarmen bedre til at regulere intelligent efter elprismarkedet end den individuelle lillebror. Den indgåede erhvervspolitiske aftale af 12. november viser, der er et bredt politisk ønske om at ændre rammebetingelser til varmepumpernes favør. Men ikke blot elvarmeafgiften, også eltariffer bør til eftersyn. Pointen er, at varmepumper skal anerkendes for den værdi, de er med til at skabe. Hvis varmepumper i fjernvarmen skaber værdi for elsystemet, bør det modsvares i eltarifferne.

Elvarmeafgiften, som i dag udgør 40,5 øre pr. kWh vil blive nedsatt permanent med 10 øre pr. kWh pr. 1. januar 2019 og yderligere reduceret med 5 øre pr. kWh i 2019 og 10 øre pr. kWh i 2020. Endelig er det planen at sikre politisk enighed om at gennemføre en varig nedsættelse af elvarmeafgiften med i alt 25 øre pr. kWh i forhold til 2017 fra og med 2021. Hvis hele aftalepakken realiseres, vil store varmepumper blive økonomisk attraktive for langt hovedparten af grundbeløbsværkerne i fjernvarmen. Det skyldes også, at PSO-betaling frem mod 2022 bliver faset ud (PSO bliver mere end halveret i 2019 og helt væk i 2022).

En lavere elvarmeafgift kombineret med lavere og mere intelligente eltariffer vil også kunne gøre samproduktion med fjernvarme og fjernkøling økonomisk attraktiv mange steder. Kombinationen af fjernkøling og fjernvarme kan derfor udnytte den fluktuerende el ved varmepumper, varmelagre og kølelagre. For fjernvarmeselskabet er der flere fordele med fjernkøling. Det ligger naturligt indenfor rammerne med at hjælpe egne kunder med energibesparelser, og det sikrer en mere effektiv udnyttelse af brændslet. Dernæst er det med til at sikre, at kunderne forbliver indenfor fjernvarmesamarbejdet, hvorved man kan undgå, at kølekunder kun producerer varme til sig selv, hvor det ville være bedre at udveksle varme med fjernvarmen.

Alt det og meget mere kan man inden jul læse i Grøn Energis kommende drejebog og inspirationskatalog. Formålet med drejebog og inspirationskatalog er at inspirere og bidrage med nyttig viden om varmepumper. Udgivelserne indeholder blandt andet:

  • Gennemgang af mulige varmekilder
  • Gennemgang af forskellige typer af varmepumper
  • Systemintegration af varmepumper i fjernvarmesystemer
  • Guide til varmepumpeprojekter, herunder økonomiberegninger, myndighedsbehandling, udbud m.m.
  • Case-beskrivelser af en lang række etablerede varmepumper fra danske, fjernvarmesystemer.

(Klummen blev oprindeligt bragt i Energy Supply den 8. december 2017)

Vi mener

17. jan 2018 Pressemeddelelse

Ambitiøse målsætninger i parlamentet vækker glæde

Der er glæde i Dansk Fjernvarme over de afstemninger som EU Parlamentet netop har været igennem om ambitionerne på udbygningen med vedvarende energi og på energieffektivitet.

16. jan 2018 Pressemeddelelse

Landsretsdom vækker bekymring hos Dansk Fjernvarme

DANVA tabte skattesag i Landsretten og forbrugere kan nu se frem til voldsom skatteregning – Dansk Fjernvarme vil have minister til at sikre varmekunder mod at få et lignende smæk som følge af ny regulering.

27. dec 2017 Pressemeddelelse

Tidlig nytårsgave til fjernvarmeforbrugerne

Prisen på fjernvarme er faldet i 2017 – særligt blandt de selskaber, der har de højeste priser. Det viser en ny prisstatistik fra Energitilsynet. Det glæder Dansk Fjernvarme, der dog ser risiko for prisstigninger forude.

27. dec 2017 Pressemeddelelse

Fjernvarmekunder sparer penge på lunt 2017

2017 har været et mildt år. Selvom sommeren var kold, var vinteren lun. Det viser Dansk Fjernvarmes opgørelse af graddage. Det luner hos fjernvarmekunderne, der i gennemsnit har sparet knap 1000 kroner.

25. dec 2017 Pressemeddelelse

Danske juletræer kan give varme til 2.300 huse i et år

Hvis de 1,5 millioner danske juletræer røg i fjernvarmen, efter glansen er falmet, kunne de opvarme 2.300 standardhuse i et år. Det viser beregninger fra Dansk Fjernvarme.

22. dec 2017 Pressemeddelelse

Ny rapport:

Drop bureaukratisk regulering af fjernvarmen 

I en ny rapport, som Energistyrelsen netop har offentliggjort, anbefales, at regeringen dropper bureaukratisk og besnærende regulering af fjernvarme. Dansk Fjernvarme er meget enig.

Leder

01. dec 2017 Leder

Sæt fjernvarmen fri

Når de nye kommunalpolitikere træder sammen i januar, bør de – i samarbejde med det lokale fjernvarmeselskab – se hinanden i øjnene og lægge en plan for fjernvarmens fremtid. En plan der uvilkårligt kommer til at hænge sammen med det udspil til en ny energipolitisk aftale, som regeringen offentliggør efter nytår.

Vi har meget tydeligt meldt ud, at fjernvarmen kan blive...

Læs mere

20. okt 2017 Debat

Prisen på fjernvarme rasler ned

Prisen på fjernvarme falder, selvom prisen på brændsel har  været stigende. Det skyldes en stærk indsats fra landets fjernvarmeselskaber, der arbejder hver dag for at sikre billig og grøn fjernvarme til forbrugerne, skriver Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen i flere medier. 

12. okt 2017 Debat

Replik: Brancheaftale sikrer, at biomassen er grøn

Energibranchen har taget ansvar for at sikre bæredygtig el og varme med brancheaftalen om bæredygtig biomasse. Den sikrer, at biomasse er bæredygtigt – også når det er importeret, skriver Kate Wieck-Hansen, teknisk konsulent hos Dansk Fjernvarme i en replik til NOAH på Altinget.

05. okt 2017 Debat

Replik: Teori alene giver ikke mere overskudsvarme i stuerne

Dansk Energis forslag om en forenkling af overskudsvarmeafgiften er fin teori, men passer ikke nødvendigvis til virkeligheden, skriver John Tang, chefkonsulent i Dansk Fjernvarme.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

21. dec 2017 Høringssvar

Forslag til Lov om Forsyningstilsynet

Dansk Fjernvarme kommenterer i samarbejde med Dansk Affaldsforening og Danske Vandværker forslag til ny organisering af Energitilsynet. Læs hele høringssvaret her.

21. dec 2017 Høringssvar

Udkast til ændringsbekendtgørelse til anmeldelsesbekendtgørelsen

Dansk Fjernvarme kommenterer Energitilsynets ændringsbekendtgørelse, der vil medføre ensretning af varmeregnskabsåret. Læs hele høringssvaret her.