12. dec 2017 Debat

Klumme: Kommer varmepumperne nu?

I den kommende energiaftale, der lægger sporet for 2020-2030, kommer forhåbentlig en yderligere reduktion af elvarmeafgiften. Det vil sætte strøm til fjernvarmen, så vi kan udnytte de store mængder overskudsvarme fra datacentre og industri.

Inden jul 2017 fremlægger Grøn Energi en drejebog og et inspirationskatalog til værker, rådgivere og kommuner, der vil styrke deres beslutningsgrundlag for etableringen af varmepumper. Foto: Jesper Voldgaard

De fleste er enige om, at der meget snart skal ske et gennembrud for især de kollektive varmepumper i fjernvarmen. Det er her man får klart mest grøn energiforsyning for pengene, når opvarmning med fossile brændsler skiftes ud med store, kollektive varmepumper, der anvender en stadigt mere grøn elproduktion og hiver varme ud af en række forskellige vedvarende varmekilder fra enten omgivelserne, eller overskudsvarme fra datacentre eller industri.

De kollektive varmepumper løser opgaven særdeles effektivt, idet et elforbrug på 1 MWh typisk bliver til 3 - 6 MWh varme i fjernvarmen. Tallet bliver endnu højere, når fjernvarmeværket også leverer fjernkøling til fx grønt- og frugtmarkeder, hospitaler eller indkøbscentre. Her kan den samlede effektivitet ende  på en COP-faktor 7-8. Når et fjernvarmeværk etablerer en stor varmepumpe, kan værket derfor levere en mere effektiv varmeforsyning sammenlignet med individuel varmeforsyning fx med små varmepumper. Samtidig er den kollektive varmepumpe i fjernvarmen bedre til at regulere intelligent efter elprismarkedet end den individuelle lillebror. Den indgåede erhvervspolitiske aftale af 12. november viser, der er et bredt politisk ønske om at ændre rammebetingelser til varmepumpernes favør. Men ikke blot elvarmeafgiften, også eltariffer bør til eftersyn. Pointen er, at varmepumper skal anerkendes for den værdi, de er med til at skabe. Hvis varmepumper i fjernvarmen skaber værdi for elsystemet, bør det modsvares i eltarifferne.

Elvarmeafgiften, som i dag udgør 40,5 øre pr. kWh vil blive nedsatt permanent med 10 øre pr. kWh pr. 1. januar 2019 og yderligere reduceret med 5 øre pr. kWh i 2019 og 10 øre pr. kWh i 2020. Endelig er det planen at sikre politisk enighed om at gennemføre en varig nedsættelse af elvarmeafgiften med i alt 25 øre pr. kWh i forhold til 2017 fra og med 2021. Hvis hele aftalepakken realiseres, vil store varmepumper blive økonomisk attraktive for langt hovedparten af grundbeløbsværkerne i fjernvarmen. Det skyldes også, at PSO-betaling frem mod 2022 bliver faset ud (PSO bliver mere end halveret i 2019 og helt væk i 2022).

En lavere elvarmeafgift kombineret med lavere og mere intelligente eltariffer vil også kunne gøre samproduktion med fjernvarme og fjernkøling økonomisk attraktiv mange steder. Kombinationen af fjernkøling og fjernvarme kan derfor udnytte den fluktuerende el ved varmepumper, varmelagre og kølelagre. For fjernvarmeselskabet er der flere fordele med fjernkøling. Det ligger naturligt indenfor rammerne med at hjælpe egne kunder med energibesparelser, og det sikrer en mere effektiv udnyttelse af brændslet. Dernæst er det med til at sikre, at kunderne forbliver indenfor fjernvarmesamarbejdet, hvorved man kan undgå, at kølekunder kun producerer varme til sig selv, hvor det ville være bedre at udveksle varme med fjernvarmen.

Alt det og meget mere kan man inden jul læse i Grøn Energis kommende drejebog og inspirationskatalog. Formålet med drejebog og inspirationskatalog er at inspirere og bidrage med nyttig viden om varmepumper. Udgivelserne indeholder blandt andet:

  • Gennemgang af mulige varmekilder
  • Gennemgang af forskellige typer af varmepumper
  • Systemintegration af varmepumper i fjernvarmesystemer
  • Guide til varmepumpeprojekter, herunder økonomiberegninger, myndighedsbehandling, udbud m.m.
  • Case-beskrivelser af en lang række etablerede varmepumper fra danske, fjernvarmesystemer.

(Klummen blev oprindeligt bragt i Energy Supply den 8. december 2017)

Vi mener

16. jun 2018 Folkemøde

KL-formand advarer mod investeringsstop

Jacob Bjerregaard gæstede Energi på Toppen på Bornholm, hvor han advarede mod et investeringsstop, hvis tilslutnings- og forblivelsespligten ophæves. 

16. jun 2018 Folkemøde

Billedhjul: Forsyningssektoren er hele fundamentet

Fredag var der en livlig debat i Forsyningsteltet på Folkemødet 2018, hvor det demokratiske ejerskab til vores fælles forsyning var hovedemnet, og alle debattører var enige om, at forsyningssektoren udgør vores fælles samfundsfundament. 

15. jun 2018 Folkemøde

Pia Olsen Dyhr: Ambitionerne skal op og elafgiften ud

Der skal meget højere ambitioner til, førend SF går med i en ny energipolitiskaftale, lød det fra SF’s formand Pia Olsen Dyhr i en tale ved Dansk Fjernvarmes arrangement under Folkemødet.

15. jun 2018 Folkemøde

Hvad sker der på Folkemødet fredag den 15. juni?

Der er Energi på Toppen og grundbeløb samt profit på vand, varme og affald på dagens folkemødemenu. Og så skal Dansk Fjernvarmes direktør, Kim Mortensen til jobsamtale.

24. maj 2018 Pressemeddelelse

Fjernvarmeprisen falder til rekordlavt niveau

Ny opgørelse fra Energitilsynet viser, at prisen på fjernvarme er faldet med 3,8 procent. Dansk Fjernvarme glæder sig over udviklingen, men efterlyser lovændringer, hvis den skal fortsætte.

07. maj 2018 Pressemeddelelse

Bæredygtig biomasse er værn mod kul i Danmark

I en ny rapport om biomasse sår Klimarådet tvivl om, hvorvidt biomassen anvendt på de danske kraftvarmeværker reelt er bæredygtig. Det mener Dansk Fjernvarme, der minder om, at alternativet er kul.

Leder

18. jun 2018 Leder

Løsningerne ligger på bordet

Selvom der er afstand mellem de politiske partier, der forhandler en ny energipolitisk aftale, bør de kunne nå hinanden i en aftale, der sætter retning på den grønne omstilling.

Partierne bør kunne blive enige om en ambitiøs udbygning med havvind, et fokus på forskning og udvikling og en øget elektrificering med initiativer, der er målrettet et intelligent...Læs mere

09. feb 2018 Debat

Der er brug for en politisk håndsrækning til fjernvarmekunderne

Uret tikker for de mange varmeforbrugere, der om blot 11 måneder har udsigt til store prisstigninger. Heldigvis ligger løsningerne lige for. Men det kræver en aktiv indsats fra både forbrugere, varmeværker og politikerne, skriver Jesper Koch i et indlæg i Altinget.

24. jan 2018 Debat

Bæredygtig biomasse er en grøn trædesten

Biomassen er det bedste alternativ til kul - både når det handler om de større byer, men også på nationalt plan for at imødekomme målsætninger om en grøn omstilling af vores kraftvarmeværker. 

23. jan 2018 Debat

En lavere elafgift er ikke svaret på alt

Der skal mere til end en sænket elafgift, hvis fjernvarmeværkernes udfordringer skal løses. Giv eltariffer et grundigt eftersyn, og ophæv de rigide krav til kraftvarme og brændselsvalg, som står i vejen for billig og miljøvenlig fjernvarme, skriver Jesper Koch, analysechef i Grøn Energi. 

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

24. maj 2018 Høringssvar

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af energilagring

Dansk Fjernvarme har stor interesse i den nye ordning, der yder støtte til energilagringsprojekter. Men Dansk Fjernvarme har en række bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse, herunder af den foreslåede tidsfrist til ansøgninger er meget kort.

17. maj 2018 Høringssvar

Ændringer af Bygningsreglementet

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar, hvor vi udtrykker en klar holdning om, at Bygningsreglementets regler omkring bygningers energimæssige ydeevne bør være ens for alle forsyningsformer. Derudover stiller vi spørgsmål ved, om der i energirammen er ligestilling mellem lokal og ekstern produktion af vedvarende energi. Læs hele høringssvaret her.