16. nov 2017 Debat

Vi har kompetente bestyrelser i forsyningssektoren

Der skal bestemt være plads til en debat om ejerforholdene i forsyningssektoren. Men hvis vi må supplere teori med fakta fra den virkelige verden får en bedre debat, skriver Dansk Fjernvarmes Rune Moesgaard.

Er de kommunalt ejede forsyningsselskaber drevet af inkompetente bestyrelsesmedlemmer, der alene sidder der, fordi konstitueringsaftalerne ude i kommunerne falder ud til udvalgte byrådsmedlemmer, eller har vi i virkeligheden en sund og kompetent forsyningssektor?

Det er spørgsmålet, der rejses her i Altinget, der 10. november bringer et netop udgivet notat fra CEPOS. Med notatet i hånden konkluderer CEPOS, at der ligger et væsentligt besparelsespotentiale for forbrugerne, hvis man enten privatiserer forsyningssektoren eller inddrager bestyrelsesmedlemmernes vederlag for det arbejde, de lægger.

Om det enkelte forsyningsselskab skal være ejet af forbrugerne eller af kommunerne, skal jeg ikke gøre mig til smagsdommer over. Der er fordele og ulemper ved begge konstellationer. Fælles for dem begge er, at de overordnet set gør det ret godt.

Det kan vi blandt se ved, at de samlet har reduceret prisen for forbrugerne med 11 procent de seneste 3 år, og de seneste år endda på trods af stigende brændselspriser. Det har de gjort samtidig med, at de har investeret i grøn omstilling og fastholdt en tårnhøj forsyningssikkerhed. Men at selskaberne skulle privatiseres og drives af kommercielle ejere, taler al erfaring for, er en rigtig dårlig idé.

Virkeligheden modsiger CEPOS' teoretiske beregninger
Se bare i Slagslunde, hvor det efter flere års kamp lykkedes forbrugerne at købe deres varmeforsyning tilbage fra det kommercielle tyske selskab E.ON. Efterfølgende kunne forbrugerne reducere prisen fra 40.000 kroner om året for en gennemsnitlig husstand til i dag cirka 17.000 kroner. Alene administrationsomkostningerne har de nye ejere i Slagslunde reduceret fra 1 million kroner om året til i dag cirka 250.000 kroner.

Tilbage til de kommunale selskaber, som CEPOS har begået et notat om. Her gør CEPOS brug af en række statistiske metoder, estimater og en række variabler, som de skriver. Det er bestemt fint, om end det på strækninger minder om det teoretiske arbejde, som McKinsey og Co. har lavet for regeringen, hvor de på baggrund af ét (1) besøg på et varmeværk og så en lang række teoretiske beregninger konkluderer, at der kan spares milliarder i varmesektoren.

Der skal bestemt være plads til en debat om ejerforholdene i forsyningssektoren. Den deltager vi gerne i. Men hvis vi må supplere teorierne omkring kompetenceniveauet i forsyningsselskaberne med lidt fakta fra den virkelige verden, så tror jeg, vi får en bedre debat og forhåbentligt også nogle bedre konklusioner til gavn for forbrugerne.

I Dansk Fjernvarme har vi gennemført en større undersøgelse af, hvilke erfaringer og kompetencer der i dag befinder sig i selskabernes bestyrelser og ledelser.

50 ud af de i alt cirka 400 varmeselskaber er kommunalt ejede, men står for cirka 60 procent af den samlede fjernvarmeleverance. De er dermed i gennemsnit betydeligt større end de mange forbrugerejede selskaber.

  • 98 procent af alle bestyrelsesmedlemmer har anden ledelseserfaring
  • Over 90 procent af medlemmerne sidder i en bestyrelse i et andet forsyningsselskab (el, gas, vand, affald, etc.) i samme kommune
  • 2 ud af 3 kommunale bestyrelsesmedlemmer sidder i ledelse i et andet selskab i kommunen
  • 9 ud af 10 direktionsmedlemmer i de kommunale selskaber har videregående uddannelse – landsgennemsnittet er på 38 procent.

Er alle disse informationer så en garanti for kompetente bestyrelser i de kommunalt ejede forsyningsselskaber? Nej, men det er så absolut heller ikke et udtryk for inkompetence.

Offentlig debat på oplyst grundlag
Erfaring, ledelse og indsigt kan da heller ikke stå alene, når de enkelte selskaber skal sammensætte deres bestyrelser. Derfor har DANVA i fællesskab med blandt andet Dansk Fjernvarme tidligere i år lavet et kodeks for god selskabsledelse i de kommunalt ejede forsyningsselskaber.

Her har vi netop beskrevet, hvilke overvejelser der bør ligge til grund for sammensætningen af de rigtige kompetencer ude i bestyrelserne. Det er blevet taget godt imod af KL, og jeg sikker på, at det er anbefalinger, man vil skele til, når kommunernes og forbrugernes interesser skal varetages.

Endelig mener CEPOS, at såfremt man ikke kan privatisere forsyningsselskaberne, så bør eventuel aflønning for bestyrelsesarbejdet modregnes i det almindelige vederlag, som byrådsmedlemmerne modtager.

Det er helt skævt og vel også en smule underligt, at en organisation som CEPOS ikke mener, at man skal aflønnes for det (ekstra-)arbejde, de særligt engagerede foretager. At gøre bestyrelsesarbejde til et frivilligt og ulønnet arbejde taler ikke for, at selskabernes bestyrelser bliver sammensat af så kompetente folk som muligt.

Jeg kan ærligt talt heller ikke se problemet i, at ejerne – kommunerne – selv sidder for bordenden i de selskaber, som de ejer. Det er den sikre vej til på bedst mulig vis at varetage sine interesser. Ganske som det er i det private erhvervsliv, hvor det er aktionærerne, der bestemmer, hvem der skal sidde i bestyrelsen, og hvem der skal være direktør i det enkelte selskab. Det bliver bestyrelserne da ikke mindre kompetente af.

Jeg synes, vi har nogle sunde og veldrevne forsyningsselskaber, som i høj grad bærer præg af et kæmpe engagement og en oprigtig interesse for at sikre el, vand, gas, affaldshåndtering og varme til deres forbrugere.

Det skal vi også have i fremtiden. Derfor fortjener en offentlig debat om en så central del af vores nødvendige infrastruktur også at være baseret på fakta fra virkeligheden og ikke teoretiske skrivebordsøvelser.

Indlægget er bragt på Altinget den 16. november 2017.

Vi mener

27. feb 2018 Pressemeddelelse

Rådet overser effektiv CO2-reduktion

I Det Miljøøkonomiske Råds årlige rapport leverer Rådet en række fornuftige løsninger til reduktion af CO2-udslippet udenfor kvotesektoren. Men ifølge Dansk Fjernvarme overser Rådet de mest omkostningseffektive løsninger. 

20. feb 2018 Pressemeddelelse

Vand og varme i mål med kodeks for godt bestyrelsesarbejde

Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme præsenterer i dag kodeks for godt bestyrelsesarbejde i de forbrugerejede selskaber.

19. feb 2018 Pressemeddelelse

EUs energimål kan åbne døren for dansk erhvervsliv

Følges anbefalingerne fra en ny rapport fra Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi vil dansk erhvervsliv have gode muligheder for at øge eksporten af energiteknologi. Det vurderer Dansk Fjernvarme. 

02. feb 2018 Pressemeddelelse

Elafgift til varme: God grøn aftale

Et bredt politisk flertal har i dag besluttet at fremrykke den afgiftsnedsættelse på elafgift til varme, der blev vedtaget med erhvervspakken i november sidste år. Det vækker glæde hos Dansk Fjernvarme.

17. jan 2018 Pressemeddelelse

Ambitiøse målsætninger i parlamentet vækker glæde

Der er glæde i Dansk Fjernvarme over de afstemninger som EU Parlamentet netop har været igennem om ambitionerne på udbygningen med vedvarende energi og på energieffektivitet.

Leder

13. mar 2018 Leder

Hvem piber?

”Hør nu her, Kim. Fjernvarmeværkerne piber, når de siger, at de ikke kan undvære grundbeløbet”. Den kommentar og andre, der minder om den, har jeg hørt flere gange. Præmissen er, at hvis et fjernvarmeselskab, der modtager grundbeløbet, har lavere priser end landsgennemsnittet, får de mere, end de fortjener.

Det er jeg ikke enig i. Hvert enkelt selskab har...

Læs mere

14. nov 2017 Debat

Nej, afbrænding af biomasse går ikke ud over biodiversitet

REPLIK: Det er en misforståelse, at afbrænding af biomasse fra de danske skove forringer biodiversiteten. Efterlades alt i skovene, går det ud over ejernes økonomi og i sidste ende biodiversiteten, skriver Kate Wieck-Hansen. 

10. nov 2017

Klumme: Danmark viser vejen for Europa

Den danske fjernvarme er et internationalt forbillede for, hvordan det er lykkedes at omstille varmesektoren, hvor den vedvarende energi udgør en stadig større andel, skriver Kim Mortensen, direktør Dansk Fjernvarme i en klumme i Energy Supply.

27. okt 2017 Debat

Se på hele skoven - ikke det enkelte træ

Det er nødvendigt at se på biomassen fra det store perspektiv, når man taler om CO2-regnskab, kKate Wieck-Hansen, teknisk konsulent Dansk Fjernvarme i et debatindlæg i Frederiksborg Amts Avis.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

21. dec 2017 Høringssvar

Forslag til Lov om Forsyningstilsynet

Dansk Fjernvarme kommenterer i samarbejde med Dansk Affaldsforening og Danske Vandværker forslag til ny organisering af Energitilsynet. Læs hele høringssvaret her.

21. dec 2017 Høringssvar

Udkast til ændringsbekendtgørelse til anmeldelsesbekendtgørelsen

Dansk Fjernvarme kommenterer Energitilsynets ændringsbekendtgørelse, der vil medføre ensretning af varmeregnskabsåret. Læs hele høringssvaret her.