16. nov 2017 Debat

Vi har kompetente bestyrelser i forsyningssektoren

Der skal bestemt være plads til en debat om ejerforholdene i forsyningssektoren. Men hvis vi må supplere teori med fakta fra den virkelige verden får en bedre debat, skriver Dansk Fjernvarmes Rune Moesgaard.

Er de kommunalt ejede forsyningsselskaber drevet af inkompetente bestyrelsesmedlemmer, der alene sidder der, fordi konstitueringsaftalerne ude i kommunerne falder ud til udvalgte byrådsmedlemmer, eller har vi i virkeligheden en sund og kompetent forsyningssektor?

Det er spørgsmålet, der rejses her i Altinget, der 10. november bringer et netop udgivet notat fra CEPOS. Med notatet i hånden konkluderer CEPOS, at der ligger et væsentligt besparelsespotentiale for forbrugerne, hvis man enten privatiserer forsyningssektoren eller inddrager bestyrelsesmedlemmernes vederlag for det arbejde, de lægger.

Om det enkelte forsyningsselskab skal være ejet af forbrugerne eller af kommunerne, skal jeg ikke gøre mig til smagsdommer over. Der er fordele og ulemper ved begge konstellationer. Fælles for dem begge er, at de overordnet set gør det ret godt.

Det kan vi blandt se ved, at de samlet har reduceret prisen for forbrugerne med 11 procent de seneste 3 år, og de seneste år endda på trods af stigende brændselspriser. Det har de gjort samtidig med, at de har investeret i grøn omstilling og fastholdt en tårnhøj forsyningssikkerhed. Men at selskaberne skulle privatiseres og drives af kommercielle ejere, taler al erfaring for, er en rigtig dårlig idé.

Virkeligheden modsiger CEPOS' teoretiske beregninger
Se bare i Slagslunde, hvor det efter flere års kamp lykkedes forbrugerne at købe deres varmeforsyning tilbage fra det kommercielle tyske selskab E.ON. Efterfølgende kunne forbrugerne reducere prisen fra 40.000 kroner om året for en gennemsnitlig husstand til i dag cirka 17.000 kroner. Alene administrationsomkostningerne har de nye ejere i Slagslunde reduceret fra 1 million kroner om året til i dag cirka 250.000 kroner.

Tilbage til de kommunale selskaber, som CEPOS har begået et notat om. Her gør CEPOS brug af en række statistiske metoder, estimater og en række variabler, som de skriver. Det er bestemt fint, om end det på strækninger minder om det teoretiske arbejde, som McKinsey og Co. har lavet for regeringen, hvor de på baggrund af ét (1) besøg på et varmeværk og så en lang række teoretiske beregninger konkluderer, at der kan spares milliarder i varmesektoren.

Der skal bestemt være plads til en debat om ejerforholdene i forsyningssektoren. Den deltager vi gerne i. Men hvis vi må supplere teorierne omkring kompetenceniveauet i forsyningsselskaberne med lidt fakta fra den virkelige verden, så tror jeg, vi får en bedre debat og forhåbentligt også nogle bedre konklusioner til gavn for forbrugerne.

I Dansk Fjernvarme har vi gennemført en større undersøgelse af, hvilke erfaringer og kompetencer der i dag befinder sig i selskabernes bestyrelser og ledelser.

50 ud af de i alt cirka 400 varmeselskaber er kommunalt ejede, men står for cirka 60 procent af den samlede fjernvarmeleverance. De er dermed i gennemsnit betydeligt større end de mange forbrugerejede selskaber.

  • 98 procent af alle bestyrelsesmedlemmer har anden ledelseserfaring
  • Over 90 procent af medlemmerne sidder i en bestyrelse i et andet forsyningsselskab (el, gas, vand, affald, etc.) i samme kommune
  • 2 ud af 3 kommunale bestyrelsesmedlemmer sidder i ledelse i et andet selskab i kommunen
  • 9 ud af 10 direktionsmedlemmer i de kommunale selskaber har videregående uddannelse – landsgennemsnittet er på 38 procent.

Er alle disse informationer så en garanti for kompetente bestyrelser i de kommunalt ejede forsyningsselskaber? Nej, men det er så absolut heller ikke et udtryk for inkompetence.

Offentlig debat på oplyst grundlag
Erfaring, ledelse og indsigt kan da heller ikke stå alene, når de enkelte selskaber skal sammensætte deres bestyrelser. Derfor har DANVA i fællesskab med blandt andet Dansk Fjernvarme tidligere i år lavet et kodeks for god selskabsledelse i de kommunalt ejede forsyningsselskaber.

Her har vi netop beskrevet, hvilke overvejelser der bør ligge til grund for sammensætningen af de rigtige kompetencer ude i bestyrelserne. Det er blevet taget godt imod af KL, og jeg sikker på, at det er anbefalinger, man vil skele til, når kommunernes og forbrugernes interesser skal varetages.

Endelig mener CEPOS, at såfremt man ikke kan privatisere forsyningsselskaberne, så bør eventuel aflønning for bestyrelsesarbejdet modregnes i det almindelige vederlag, som byrådsmedlemmerne modtager.

Det er helt skævt og vel også en smule underligt, at en organisation som CEPOS ikke mener, at man skal aflønnes for det (ekstra-)arbejde, de særligt engagerede foretager. At gøre bestyrelsesarbejde til et frivilligt og ulønnet arbejde taler ikke for, at selskabernes bestyrelser bliver sammensat af så kompetente folk som muligt.

Jeg kan ærligt talt heller ikke se problemet i, at ejerne – kommunerne – selv sidder for bordenden i de selskaber, som de ejer. Det er den sikre vej til på bedst mulig vis at varetage sine interesser. Ganske som det er i det private erhvervsliv, hvor det er aktionærerne, der bestemmer, hvem der skal sidde i bestyrelsen, og hvem der skal være direktør i det enkelte selskab. Det bliver bestyrelserne da ikke mindre kompetente af.

Jeg synes, vi har nogle sunde og veldrevne forsyningsselskaber, som i høj grad bærer præg af et kæmpe engagement og en oprigtig interesse for at sikre el, vand, gas, affaldshåndtering og varme til deres forbrugere.

Det skal vi også have i fremtiden. Derfor fortjener en offentlig debat om en så central del af vores nødvendige infrastruktur også at være baseret på fakta fra virkeligheden og ikke teoretiske skrivebordsøvelser.

Indlægget er bragt på Altinget den 16. november 2017.

Vi mener

31. aug 2018 Høringssvar

Nedsættelse af støttesats til biogas til opgradering og elproduktion

Dansk Fjernvarme er ikke enig i Energistyrelsens vurdering af støtte til biogas som EU-stridig og overkompenserende. Vi finder timingen meget uheldig og anbefaler at udskyde nedsættelse af støtten. Læs hele høringssvaret her.

30. aug 2018 Pressemeddelelse

Finanslovsforslag har fornuftig grøn retning

Fjernvarmebranchen deler roser ud til regeringen for dens forslag om at sætte en pulje af til forsøg med storskala varmepumper.

28. aug 2018 Pressemeddelelse

Energisektoren står sammen om varmepumper i energisystemet

Energibranchen vil nedsætte en taskforce, der skal komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan den grønne omstilling kan sikres med varmepumper.

23. aug 2018 Høringssvar

Fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning

Dansk Fjernvarme anbefaler, at lovforslaget indrettes, så tilskuddet fastlægges ensartet så det sikres at samtlige værker fortsætter med biomassekraftvarme også efter afskrivningen af anlæg. Læs hele høringssvaret her.

14. aug 2018 Energiaftale

Forsyningssektoren har øjnene på bolden

En ny undersøgelse af forsyningsselskabernes strategiske indsatsområder viser, at sektoren har fokus på kerneforretningen. Det glæder fjernvarmeselskabernes brancheforening, der giver både kultur og den nuværende regulering æren. 

29. jun 2018 Energiaftale

Bred energiaftale sætter retning for den grønne omstilling

Fjernvarmeselskabernes brancheforening, Dansk Fjernvarme ser frem til lavere elvarmeafgift og mere frihed til en række selskaber. Men foreningen savner en løsning for de mange selskaber, der må hæve prisen til næste år, når grundbeløbet ophører.

Leder

27. aug 2018 Leder

Usikkerhed skygger over Energiaftale

Trods alles forudsigelser om det modsatte, lykkedes det et meget bredt flertal på Christiansborg at lande en ny aftale på energiområdet lige før sommerferien. Det gik desværre så stærkt, at politikerne ikke blev helt færdige og efterlod en række spørgsmål ubesvarede.

Jeg glæder mig over, at det er blevet...Læs mere

07. jun 2018 Debat

Fjernvarmen effektiviserer - og bliver grønnere

Dansk Industri mener, at forbrugerne selv skal kunne bestemme, hvor varmen kommer fra. Men i de mindre provinsbyer vil omkostningerne stige markant for de forbrugere, der lades tilbage i fællesskabet, skriver Rune Moesgaard i et indlæg på Altinget.

25. maj 2018 Debat

Høj tilslutning giver stordriftsfordele og grønne løsninger

Dansk Energi argumenterer for det frie valg af fjernvarme. Det vil da også give forretning til DEs medlemmer, men det er langt fra energieffektivt, mener Rune Moesgaard fra Dansk Fjernvarme i et indlæg på Altinget.

07. maj 2018 Energiaftale

Frihed til grønnere energi

Direktør i Dansk Fjernvarme Kim Mortensen glæder sig i et indlæg i Herning Folkeblad over regeringens energiudspil, hvor der lægges op til, at fjernvarmeselskaberne skal have mere frie tøjler til selv at beslutte, hvordan de vil drive deres selskab og hvilken teknologi de vil investere i.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

24. maj 2018 Høringssvar

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af energilagring

Dansk Fjernvarme har stor interesse i den nye ordning, der yder støtte til energilagringsprojekter. Men Dansk Fjernvarme har en række bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse, herunder af den foreslåede tidsfrist til ansøgninger er meget kort.

17. maj 2018 Høringssvar

Ændringer af Bygningsreglementet

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar, hvor vi udtrykker en klar holdning om, at Bygningsreglementets regler omkring bygningers energimæssige ydeevne bør være ens for alle forsyningsformer. Derudover stiller vi spørgsmål ved, om der i energirammen er ligestilling mellem lokal og ekstern produktion af vedvarende energi. Læs hele høringssvaret her.