16. nov 2017 Debat

Vi har kompetente bestyrelser i forsyningssektoren

Der skal bestemt være plads til en debat om ejerforholdene i forsyningssektoren. Men hvis vi må supplere teori med fakta fra den virkelige verden får en bedre debat, skriver Dansk Fjernvarmes Rune Moesgaard.

Er de kommunalt ejede forsyningsselskaber drevet af inkompetente bestyrelsesmedlemmer, der alene sidder der, fordi konstitueringsaftalerne ude i kommunerne falder ud til udvalgte byrådsmedlemmer, eller har vi i virkeligheden en sund og kompetent forsyningssektor?

Det er spørgsmålet, der rejses her i Altinget, der 10. november bringer et netop udgivet notat fra CEPOS. Med notatet i hånden konkluderer CEPOS, at der ligger et væsentligt besparelsespotentiale for forbrugerne, hvis man enten privatiserer forsyningssektoren eller inddrager bestyrelsesmedlemmernes vederlag for det arbejde, de lægger.

Om det enkelte forsyningsselskab skal være ejet af forbrugerne eller af kommunerne, skal jeg ikke gøre mig til smagsdommer over. Der er fordele og ulemper ved begge konstellationer. Fælles for dem begge er, at de overordnet set gør det ret godt.

Det kan vi blandt se ved, at de samlet har reduceret prisen for forbrugerne med 11 procent de seneste 3 år, og de seneste år endda på trods af stigende brændselspriser. Det har de gjort samtidig med, at de har investeret i grøn omstilling og fastholdt en tårnhøj forsyningssikkerhed. Men at selskaberne skulle privatiseres og drives af kommercielle ejere, taler al erfaring for, er en rigtig dårlig idé.

Virkeligheden modsiger CEPOS' teoretiske beregninger
Se bare i Slagslunde, hvor det efter flere års kamp lykkedes forbrugerne at købe deres varmeforsyning tilbage fra det kommercielle tyske selskab E.ON. Efterfølgende kunne forbrugerne reducere prisen fra 40.000 kroner om året for en gennemsnitlig husstand til i dag cirka 17.000 kroner. Alene administrationsomkostningerne har de nye ejere i Slagslunde reduceret fra 1 million kroner om året til i dag cirka 250.000 kroner.

Tilbage til de kommunale selskaber, som CEPOS har begået et notat om. Her gør CEPOS brug af en række statistiske metoder, estimater og en række variabler, som de skriver. Det er bestemt fint, om end det på strækninger minder om det teoretiske arbejde, som McKinsey og Co. har lavet for regeringen, hvor de på baggrund af ét (1) besøg på et varmeværk og så en lang række teoretiske beregninger konkluderer, at der kan spares milliarder i varmesektoren.

Der skal bestemt være plads til en debat om ejerforholdene i forsyningssektoren. Den deltager vi gerne i. Men hvis vi må supplere teorierne omkring kompetenceniveauet i forsyningsselskaberne med lidt fakta fra den virkelige verden, så tror jeg, vi får en bedre debat og forhåbentligt også nogle bedre konklusioner til gavn for forbrugerne.

I Dansk Fjernvarme har vi gennemført en større undersøgelse af, hvilke erfaringer og kompetencer der i dag befinder sig i selskabernes bestyrelser og ledelser.

50 ud af de i alt cirka 400 varmeselskaber er kommunalt ejede, men står for cirka 60 procent af den samlede fjernvarmeleverance. De er dermed i gennemsnit betydeligt større end de mange forbrugerejede selskaber.

  • 98 procent af alle bestyrelsesmedlemmer har anden ledelseserfaring
  • Over 90 procent af medlemmerne sidder i en bestyrelse i et andet forsyningsselskab (el, gas, vand, affald, etc.) i samme kommune
  • 2 ud af 3 kommunale bestyrelsesmedlemmer sidder i ledelse i et andet selskab i kommunen
  • 9 ud af 10 direktionsmedlemmer i de kommunale selskaber har videregående uddannelse – landsgennemsnittet er på 38 procent.

Er alle disse informationer så en garanti for kompetente bestyrelser i de kommunalt ejede forsyningsselskaber? Nej, men det er så absolut heller ikke et udtryk for inkompetence.

Offentlig debat på oplyst grundlag
Erfaring, ledelse og indsigt kan da heller ikke stå alene, når de enkelte selskaber skal sammensætte deres bestyrelser. Derfor har DANVA i fællesskab med blandt andet Dansk Fjernvarme tidligere i år lavet et kodeks for god selskabsledelse i de kommunalt ejede forsyningsselskaber.

Her har vi netop beskrevet, hvilke overvejelser der bør ligge til grund for sammensætningen af de rigtige kompetencer ude i bestyrelserne. Det er blevet taget godt imod af KL, og jeg sikker på, at det er anbefalinger, man vil skele til, når kommunernes og forbrugernes interesser skal varetages.

Endelig mener CEPOS, at såfremt man ikke kan privatisere forsyningsselskaberne, så bør eventuel aflønning for bestyrelsesarbejdet modregnes i det almindelige vederlag, som byrådsmedlemmerne modtager.

Det er helt skævt og vel også en smule underligt, at en organisation som CEPOS ikke mener, at man skal aflønnes for det (ekstra-)arbejde, de særligt engagerede foretager. At gøre bestyrelsesarbejde til et frivilligt og ulønnet arbejde taler ikke for, at selskabernes bestyrelser bliver sammensat af så kompetente folk som muligt.

Jeg kan ærligt talt heller ikke se problemet i, at ejerne – kommunerne – selv sidder for bordenden i de selskaber, som de ejer. Det er den sikre vej til på bedst mulig vis at varetage sine interesser. Ganske som det er i det private erhvervsliv, hvor det er aktionærerne, der bestemmer, hvem der skal sidde i bestyrelsen, og hvem der skal være direktør i det enkelte selskab. Det bliver bestyrelserne da ikke mindre kompetente af.

Jeg synes, vi har nogle sunde og veldrevne forsyningsselskaber, som i høj grad bærer præg af et kæmpe engagement og en oprigtig interesse for at sikre el, vand, gas, affaldshåndtering og varme til deres forbrugere.

Det skal vi også have i fremtiden. Derfor fortjener en offentlig debat om en så central del af vores nødvendige infrastruktur også at være baseret på fakta fra virkeligheden og ikke teoretiske skrivebordsøvelser.

Indlægget er bragt på Altinget den 16. november 2017.

Vi mener

16. jun 2018 Folkemøde

KL-formand advarer mod investeringsstop

Jacob Bjerregaard gæstede Energi på Toppen på Bornholm, hvor han advarede mod et investeringsstop, hvis tilslutnings- og forblivelsespligten ophæves. 

16. jun 2018 Folkemøde

Billedhjul: Forsyningssektoren er hele fundamentet

Fredag var der en livlig debat i Forsyningsteltet på Folkemødet 2018, hvor det demokratiske ejerskab til vores fælles forsyning var hovedemnet, og alle debattører var enige om, at forsyningssektoren udgør vores fælles samfundsfundament. 

15. jun 2018 Folkemøde

Pia Olsen Dyhr: Ambitionerne skal op og elafgiften ud

Der skal meget højere ambitioner til, førend SF går med i en ny energipolitiskaftale, lød det fra SF’s formand Pia Olsen Dyhr i en tale ved Dansk Fjernvarmes arrangement under Folkemødet.

15. jun 2018 Folkemøde

Hvad sker der på Folkemødet fredag den 15. juni?

Der er Energi på Toppen og grundbeløb samt profit på vand, varme og affald på dagens folkemødemenu. Og så skal Dansk Fjernvarmes direktør, Kim Mortensen til jobsamtale.

24. maj 2018 Pressemeddelelse

Fjernvarmeprisen falder til rekordlavt niveau

Ny opgørelse fra Energitilsynet viser, at prisen på fjernvarme er faldet med 3,8 procent. Dansk Fjernvarme glæder sig over udviklingen, men efterlyser lovændringer, hvis den skal fortsætte.

07. maj 2018 Pressemeddelelse

Bæredygtig biomasse er værn mod kul i Danmark

I en ny rapport om biomasse sår Klimarådet tvivl om, hvorvidt biomassen anvendt på de danske kraftvarmeværker reelt er bæredygtig. Det mener Dansk Fjernvarme, der minder om, at alternativet er kul.

Leder

18. jun 2018 Leder

Løsningerne ligger på bordet

Selvom der er afstand mellem de politiske partier, der forhandler en ny energipolitisk aftale, bør de kunne nå hinanden i en aftale, der sætter retning på den grønne omstilling.

Partierne bør kunne blive enige om en ambitiøs udbygning med havvind, et fokus på forskning og udvikling og en øget elektrificering med initiativer, der er målrettet et intelligent...Læs mere

09. feb 2018 Debat

Der er brug for en politisk håndsrækning til fjernvarmekunderne

Uret tikker for de mange varmeforbrugere, der om blot 11 måneder har udsigt til store prisstigninger. Heldigvis ligger løsningerne lige for. Men det kræver en aktiv indsats fra både forbrugere, varmeværker og politikerne, skriver Jesper Koch i et indlæg i Altinget.

24. jan 2018 Debat

Bæredygtig biomasse er en grøn trædesten

Biomassen er det bedste alternativ til kul - både når det handler om de større byer, men også på nationalt plan for at imødekomme målsætninger om en grøn omstilling af vores kraftvarmeværker. 

23. jan 2018 Debat

En lavere elafgift er ikke svaret på alt

Der skal mere til end en sænket elafgift, hvis fjernvarmeværkernes udfordringer skal løses. Giv eltariffer et grundigt eftersyn, og ophæv de rigide krav til kraftvarme og brændselsvalg, som står i vejen for billig og miljøvenlig fjernvarme, skriver Jesper Koch, analysechef i Grøn Energi. 

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

24. maj 2018 Høringssvar

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af energilagring

Dansk Fjernvarme har stor interesse i den nye ordning, der yder støtte til energilagringsprojekter. Men Dansk Fjernvarme har en række bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse, herunder af den foreslåede tidsfrist til ansøgninger er meget kort.

17. maj 2018 Høringssvar

Ændringer af Bygningsreglementet

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar, hvor vi udtrykker en klar holdning om, at Bygningsreglementets regler omkring bygningers energimæssige ydeevne bør være ens for alle forsyningsformer. Derudover stiller vi spørgsmål ved, om der i energirammen er ligestilling mellem lokal og ekstern produktion af vedvarende energi. Læs hele høringssvaret her.