27. okt 2017 Debat

Se på hele skoven - ikke det enkelte træ

Det er nødvendigt at se på biomassen fra det store perspektiv, når man taler om CO2-regnskab, kKate Wieck-Hansen, teknisk konsulent Dansk Fjernvarme i et debatindlæg i Frederiksborg Amts Avis.

Se på hele skoven og ikke det enkelte træ, opfordrer Dansk Fjernvarmes Kate Wieck-Hansen i et debatindlæg om biomasses bæredygtighed.

I stedet for at fokusere på det enkelte træ, bør Verdens Skove, der har skrevet her i avisen den 21. oktober, huske at tænke hele træområdet med. Et træ i skoven vokser heller ikke evigt; der kommer et naturligt punkt, hvor væksten stopper med et begrænset CO2-optag. Når et skovområde bliver tyndet, er der andre skovområder, der har tilvækst. Når det så er deres tur til at blive fjernet, er det første skovområde vokset op, så CO2-svingninger bliver på landsbasis kun krusninger på overfladen. Det er et af de afgørende krav om genplantning, vi i branchen stiller til vores brug af bæredygtig biomasse.

Jeg er glad for, at Verdens Skove anerkender, at biomasse, såsom flis, kan være bæredygtigt, og at det giver en betydelig klimagevinst i forhold til fossile brændsler.

Det er også afgørende for den flis, som vi bruger i Danmark, der hentes fra bæredygtige skove.

Som det er med en god og velplejet skov i dag, tyndes skoven til energiflis, mens grene og blade efterlades for at give næring til skoven. Det giver et positivt bidrag til skovdriften, som gør det muligt at dyrke skov. Hvis alt efterlades i skoven, bliver skoven ufremkommelig, og de træer, der gerne skulle give tømmer, bliver krogede og dårlige. Det resulterer i, at skoven ikke giver økonomi for ejeren, og derfor vil der ikke blive genplantet.

Prisforskellen mellem tømmer og energiflis er så stor, at det på ingen måde vil være attraktivt at have skov alene til energiformål.

Hvis nogen ser et helt træ blive fliset op, skyldes det, at sygdomsramte træer bliver fjernet for at hindre, at sygdommen spreder sig til andre træer i skoven.

Der anvendes også såkaldte ammetræer, hvor man planter tæt fra starten og senere tynder, da det giver slanke lige træer, der kan anvendes til tømmer. Ammetræer er også med til at optage CO2i deres levetid.

Biodiversiteten i skovene indgår netop i de krav, der stilles til leverandøren, og som bliver overvåget undervejs.

Den brancheaftale, vi i energisektoren har indgået for at sikre en bæredygtig brug af biomasse, betyder, at selskaberne kun må bruge restprodukter og udtyndingstræer, der ikke kan bruges til andet, herunder også sygdomsramte træer. EU-Kommissionens analyser viser, at det giver en CO2-reduktion på cirka 90 procent i forhold til kul og gas. Og det endda selvom man ved biomasse indregner hele CO2-kredsløbet – inkl. fældning og transport.

(Indlægget blev oprindeligt bragt i Frederiksborg Amts Avis den 27. oktober 2017 som en replik til Verdens Skove)

Vi mener

16. jun 2018 Folkemøde

KL-formand advarer mod investeringsstop

Jacob Bjerregaard gæstede Energi på Toppen på Bornholm, hvor han advarede mod et investeringsstop, hvis tilslutnings- og forblivelsespligten ophæves. 

16. jun 2018 Folkemøde

Billedhjul: Forsyningssektoren er hele fundamentet

Fredag var der en livlig debat i Forsyningsteltet på Folkemødet 2018, hvor det demokratiske ejerskab til vores fælles forsyning var hovedemnet, og alle debattører var enige om, at forsyningssektoren udgør vores fælles samfundsfundament. 

15. jun 2018 Folkemøde

Pia Olsen Dyhr: Ambitionerne skal op og elafgiften ud

Der skal meget højere ambitioner til, førend SF går med i en ny energipolitiskaftale, lød det fra SF’s formand Pia Olsen Dyhr i en tale ved Dansk Fjernvarmes arrangement under Folkemødet.

15. jun 2018 Folkemøde

Hvad sker der på Folkemødet fredag den 15. juni?

Der er Energi på Toppen og grundbeløb samt profit på vand, varme og affald på dagens folkemødemenu. Og så skal Dansk Fjernvarmes direktør, Kim Mortensen til jobsamtale.

24. maj 2018 Pressemeddelelse

Fjernvarmeprisen falder til rekordlavt niveau

Ny opgørelse fra Energitilsynet viser, at prisen på fjernvarme er faldet med 3,8 procent. Dansk Fjernvarme glæder sig over udviklingen, men efterlyser lovændringer, hvis den skal fortsætte.

07. maj 2018 Pressemeddelelse

Bæredygtig biomasse er værn mod kul i Danmark

I en ny rapport om biomasse sår Klimarådet tvivl om, hvorvidt biomassen anvendt på de danske kraftvarmeværker reelt er bæredygtig. Det mener Dansk Fjernvarme, der minder om, at alternativet er kul.

Leder

18. jun 2018 Leder

Løsningerne ligger på bordet

Selvom der er afstand mellem de politiske partier, der forhandler en ny energipolitisk aftale, bør de kunne nå hinanden i en aftale, der sætter retning på den grønne omstilling.

Partierne bør kunne blive enige om en ambitiøs udbygning med havvind, et fokus på forskning og udvikling og en øget elektrificering med initiativer, der er målrettet et intelligent...Læs mere

09. feb 2018 Debat

Der er brug for en politisk håndsrækning til fjernvarmekunderne

Uret tikker for de mange varmeforbrugere, der om blot 11 måneder har udsigt til store prisstigninger. Heldigvis ligger løsningerne lige for. Men det kræver en aktiv indsats fra både forbrugere, varmeværker og politikerne, skriver Jesper Koch i et indlæg i Altinget.

24. jan 2018 Debat

Bæredygtig biomasse er en grøn trædesten

Biomassen er det bedste alternativ til kul - både når det handler om de større byer, men også på nationalt plan for at imødekomme målsætninger om en grøn omstilling af vores kraftvarmeværker. 

23. jan 2018 Debat

En lavere elafgift er ikke svaret på alt

Der skal mere til end en sænket elafgift, hvis fjernvarmeværkernes udfordringer skal løses. Giv eltariffer et grundigt eftersyn, og ophæv de rigide krav til kraftvarme og brændselsvalg, som står i vejen for billig og miljøvenlig fjernvarme, skriver Jesper Koch, analysechef i Grøn Energi. 

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

24. maj 2018 Høringssvar

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af energilagring

Dansk Fjernvarme har stor interesse i den nye ordning, der yder støtte til energilagringsprojekter. Men Dansk Fjernvarme har en række bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse, herunder af den foreslåede tidsfrist til ansøgninger er meget kort.

17. maj 2018 Høringssvar

Ændringer af Bygningsreglementet

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar, hvor vi udtrykker en klar holdning om, at Bygningsreglementets regler omkring bygningers energimæssige ydeevne bør være ens for alle forsyningsformer. Derudover stiller vi spørgsmål ved, om der i energirammen er ligestilling mellem lokal og ekstern produktion af vedvarende energi. Læs hele høringssvaret her.