27. okt 2017 Debat

Se på hele skoven - ikke det enkelte træ

Det er nødvendigt at se på biomassen fra det store perspektiv, når man taler om CO2-regnskab, kKate Wieck-Hansen, teknisk konsulent Dansk Fjernvarme i et debatindlæg i Frederiksborg Amts Avis.

Se på hele skoven og ikke det enkelte træ, opfordrer Dansk Fjernvarmes Kate Wieck-Hansen i et debatindlæg om biomasses bæredygtighed.

I stedet for at fokusere på det enkelte træ, bør Verdens Skove, der har skrevet her i avisen den 21. oktober, huske at tænke hele træområdet med. Et træ i skoven vokser heller ikke evigt; der kommer et naturligt punkt, hvor væksten stopper med et begrænset CO2-optag. Når et skovområde bliver tyndet, er der andre skovområder, der har tilvækst. Når det så er deres tur til at blive fjernet, er det første skovområde vokset op, så CO2-svingninger bliver på landsbasis kun krusninger på overfladen. Det er et af de afgørende krav om genplantning, vi i branchen stiller til vores brug af bæredygtig biomasse.

Jeg er glad for, at Verdens Skove anerkender, at biomasse, såsom flis, kan være bæredygtigt, og at det giver en betydelig klimagevinst i forhold til fossile brændsler.

Det er også afgørende for den flis, som vi bruger i Danmark, der hentes fra bæredygtige skove.

Som det er med en god og velplejet skov i dag, tyndes skoven til energiflis, mens grene og blade efterlades for at give næring til skoven. Det giver et positivt bidrag til skovdriften, som gør det muligt at dyrke skov. Hvis alt efterlades i skoven, bliver skoven ufremkommelig, og de træer, der gerne skulle give tømmer, bliver krogede og dårlige. Det resulterer i, at skoven ikke giver økonomi for ejeren, og derfor vil der ikke blive genplantet.

Prisforskellen mellem tømmer og energiflis er så stor, at det på ingen måde vil være attraktivt at have skov alene til energiformål.

Hvis nogen ser et helt træ blive fliset op, skyldes det, at sygdomsramte træer bliver fjernet for at hindre, at sygdommen spreder sig til andre træer i skoven.

Der anvendes også såkaldte ammetræer, hvor man planter tæt fra starten og senere tynder, da det giver slanke lige træer, der kan anvendes til tømmer. Ammetræer er også med til at optage CO2i deres levetid.

Biodiversiteten i skovene indgår netop i de krav, der stilles til leverandøren, og som bliver overvåget undervejs.

Den brancheaftale, vi i energisektoren har indgået for at sikre en bæredygtig brug af biomasse, betyder, at selskaberne kun må bruge restprodukter og udtyndingstræer, der ikke kan bruges til andet, herunder også sygdomsramte træer. EU-Kommissionens analyser viser, at det giver en CO2-reduktion på cirka 90 procent i forhold til kul og gas. Og det endda selvom man ved biomasse indregner hele CO2-kredsløbet – inkl. fældning og transport.

(Indlægget blev oprindeligt bragt i Frederiksborg Amts Avis den 27. oktober 2017 som en replik til Verdens Skove)

Vi mener

20. feb 2018 Pressemeddelelse

Vand og varme i mål med kodeks for godt bestyrelsesarbejde

Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme præsenterer i dag kodeks for godt bestyrelsesarbejde i de forbrugerejede selskaber.

19. feb 2018 Pressemeddelelse

EUs energimål kan åbne døren for dansk erhvervsliv

Følges anbefalingerne fra en ny rapport fra Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi vil dansk erhvervsliv have gode muligheder for at øge eksporten af energiteknologi. Det vurderer Dansk Fjernvarme. 

02. feb 2018 Pressemeddelelse

Elafgift til varme: God grøn aftale

Et bredt politisk flertal har i dag besluttet at fremrykke den afgiftsnedsættelse på elafgift til varme, der blev vedtaget med erhvervspakken i november sidste år. Det vækker glæde hos Dansk Fjernvarme.

17. jan 2018 Pressemeddelelse

Ambitiøse målsætninger i parlamentet vækker glæde

Der er glæde i Dansk Fjernvarme over de afstemninger som EU Parlamentet netop har været igennem om ambitionerne på udbygningen med vedvarende energi og på energieffektivitet.

16. jan 2018 Pressemeddelelse

Landsretsdom vækker bekymring hos Dansk Fjernvarme

DANVA tabte skattesag i Landsretten og forbrugere kan nu se frem til voldsom skatteregning – Dansk Fjernvarme vil have minister til at sikre varmekunder mod at få et lignende smæk som følge af ny regulering.

27. dec 2017 Pressemeddelelse

Tidlig nytårsgave til fjernvarmeforbrugerne

Prisen på fjernvarme er faldet i 2017 – særligt blandt de selskaber, der har de højeste priser. Det viser en ny prisstatistik fra Energitilsynet. Det glæder Dansk Fjernvarme, der dog ser risiko for prisstigninger forude.

Leder

29. jan 2018 Leder

Fremtiden er nu

Snart sætter Folketingets partier sig sammen for at indgå en ny energipolitisk aftale, der rækker frem mod 2030. Vi ser frem til aftalen, der skal sætte rammen for de vilkår, der skal bringe os i mål med den grønne omstilling.

Som inspiration til arbejdet har Dansk Fjernvarme fremlagt 13 konstruktive bidrag, der viser, hvordan vi som samfund og forbrugere får billigere og mere...Læs mere

16. nov 2017 Debat

Vi har kompetente bestyrelser i forsyningssektoren

Der skal bestemt være plads til en debat om ejerforholdene i forsyningssektoren. Men hvis vi må supplere teori med fakta fra den virkelige verden får en bedre debat, skriver Dansk Fjernvarmes Rune Moesgaard.

14. nov 2017 Debat

Nej, afbrænding af biomasse går ikke ud over biodiversitet

REPLIK: Det er en misforståelse, at afbrænding af biomasse fra de danske skove forringer biodiversiteten. Efterlades alt i skovene, går det ud over ejernes økonomi og i sidste ende biodiversiteten, skriver Kate Wieck-Hansen. 

10. nov 2017

Klumme: Danmark viser vejen for Europa

Den danske fjernvarme er et internationalt forbillede for, hvordan det er lykkedes at omstille varmesektoren, hvor den vedvarende energi udgør en stadig større andel, skriver Kim Mortensen, direktør Dansk Fjernvarme i en klumme i Energy Supply.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

21. dec 2017 Høringssvar

Forslag til Lov om Forsyningstilsynet

Dansk Fjernvarme kommenterer i samarbejde med Dansk Affaldsforening og Danske Vandværker forslag til ny organisering af Energitilsynet. Læs hele høringssvaret her.

21. dec 2017 Høringssvar

Udkast til ændringsbekendtgørelse til anmeldelsesbekendtgørelsen

Dansk Fjernvarme kommenterer Energitilsynets ændringsbekendtgørelse, der vil medføre ensretning af varmeregnskabsåret. Læs hele høringssvaret her.