27. okt 2017 Debat

Se på hele skoven - ikke det enkelte træ

Det er nødvendigt at se på biomassen fra det store perspektiv, når man taler om CO2-regnskab, kKate Wieck-Hansen, teknisk konsulent Dansk Fjernvarme i et debatindlæg i Frederiksborg Amts Avis.

Se på hele skoven og ikke det enkelte træ, opfordrer Dansk Fjernvarmes Kate Wieck-Hansen i et debatindlæg om biomasses bæredygtighed.

I stedet for at fokusere på det enkelte træ, bør Verdens Skove, der har skrevet her i avisen den 21. oktober, huske at tænke hele træområdet med. Et træ i skoven vokser heller ikke evigt; der kommer et naturligt punkt, hvor væksten stopper med et begrænset CO2-optag. Når et skovområde bliver tyndet, er der andre skovområder, der har tilvækst. Når det så er deres tur til at blive fjernet, er det første skovområde vokset op, så CO2-svingninger bliver på landsbasis kun krusninger på overfladen. Det er et af de afgørende krav om genplantning, vi i branchen stiller til vores brug af bæredygtig biomasse.

Jeg er glad for, at Verdens Skove anerkender, at biomasse, såsom flis, kan være bæredygtigt, og at det giver en betydelig klimagevinst i forhold til fossile brændsler.

Det er også afgørende for den flis, som vi bruger i Danmark, der hentes fra bæredygtige skove.

Som det er med en god og velplejet skov i dag, tyndes skoven til energiflis, mens grene og blade efterlades for at give næring til skoven. Det giver et positivt bidrag til skovdriften, som gør det muligt at dyrke skov. Hvis alt efterlades i skoven, bliver skoven ufremkommelig, og de træer, der gerne skulle give tømmer, bliver krogede og dårlige. Det resulterer i, at skoven ikke giver økonomi for ejeren, og derfor vil der ikke blive genplantet.

Prisforskellen mellem tømmer og energiflis er så stor, at det på ingen måde vil være attraktivt at have skov alene til energiformål.

Hvis nogen ser et helt træ blive fliset op, skyldes det, at sygdomsramte træer bliver fjernet for at hindre, at sygdommen spreder sig til andre træer i skoven.

Der anvendes også såkaldte ammetræer, hvor man planter tæt fra starten og senere tynder, da det giver slanke lige træer, der kan anvendes til tømmer. Ammetræer er også med til at optage CO2i deres levetid.

Biodiversiteten i skovene indgår netop i de krav, der stilles til leverandøren, og som bliver overvåget undervejs.

Den brancheaftale, vi i energisektoren har indgået for at sikre en bæredygtig brug af biomasse, betyder, at selskaberne kun må bruge restprodukter og udtyndingstræer, der ikke kan bruges til andet, herunder også sygdomsramte træer. EU-Kommissionens analyser viser, at det giver en CO2-reduktion på cirka 90 procent i forhold til kul og gas. Og det endda selvom man ved biomasse indregner hele CO2-kredsløbet – inkl. fældning og transport.

(Indlægget blev oprindeligt bragt i Frederiksborg Amts Avis den 27. oktober 2017 som en replik til Verdens Skove)

Vi mener

12. nov 2017 Pressemeddelelse

Erhvervspakken sætter strøm til fjernvarmen

Godt nyt for landets fjernvarmekunder, når partierne bag erhvervspakken halverer elafgiften til varmepumper, lyder det fra Dansk Fjernvarme i en reaktion til aftalen om erhvervspakken.

09. nov 2017 Pressemeddelelse

God aftale om EU’s kvotehandelssystem

EU-landene har netop indgået en aftale, der vil give den grønne omstilling et tiltrængt rygstød. Det mener Dansk Fjernvarme, der roser aftalen.

09. nov 2017 Pressemeddelelse

Fornuftigt forslag at halvere elafgift til varme

Elafgiften til varme skal ned, foreslår de Radikales leder Morten Østergaard. Fornuftigt, lyder det fra Dansk Fjernvarme, da det vil gøre det muligt at udnytte overskudsvarmen fra industrien og datacentrene.

31. okt 2017 Pressemeddelelse

God aftale vil styrke dansk forskning i energiteknologi

Dansk Fjernvarme roser bred aftale om udmøntning af forskningsreserverne til forskning i energiteknologi.

30. okt 2017 Pressemeddelelse

100 kraftvarmeværker klar til at sikre elkunderne

Nystiftet selskab for elhandel står klar til at tilbyde 400 MW elkapacitet til elhandlerne, så de kan tilbyde elkunder afregning til spotpris med loft over elprisen.

Leder

16. okt 2017 Leder

Billig varme i hele Danmark

De seneste fem år har fjernvarmen netto fået 20.000 nye forbrugere hvert år, og nem og billig varme er helt sikkert en del af forklaringen. Fjernvarmeselskaberne vil gerne fortsætte den positive udvikling, men i horisonten lurer en udfordring, der kan gøre det svært for dem at holde prisen nede. En udfordring, der er politisk besluttet på en baggrund, der ikke længere flugter med...Læs mere

05. okt 2017 Debat

Replik: Teori alene giver ikke mere overskudsvarme i stuerne

Dansk Energis forslag om en forenkling af overskudsvarmeafgiften er fin teori, men passer ikke nødvendigvis til virkeligheden, skriver John Tang, chefkonsulent i Dansk Fjernvarme.

28. sep 2017 Debat

Vi har overskud af varme – brug den

Industrien vil gerne af med varmen, og fjernvarmeselskaberne efterspørger miljøvenlig, billig varme. Afgifter står desværre i vejen, men løsningen ligger lige for, skriver Troels Ranis og Kim Mortensen.

21. sep 2017 Debat

Klumme: Energisektoren har brug for smart afgiftsreform

De tre store forsyningssystemer bør bindes sammen. Kun på den måde får vi et grønt og konkurrencedygtigt energisystem. Derfor bør vi vælge den smarte løsning til el-afgiften, skriver analysechef i Grøn Energi, Jesper Koch.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

07. nov 2017 Høringssvar

Udkast til bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling på varmeområdet 

Energitilsynet oplyser, at den kommende gebyrbekendtgørelse på varmeområdet alene har mindre ændringer af administrativ karakter. Formålet med reglerne på varmeområdet er primært at sikre Energitilsynet bemyndigelse til at udstede bekendtgørelser om betaling for myndighedsbehandling på varmeområdet. Dansk Fjernvarme har på denne baggrund ikke nogle bemærkninger til bekendtgørelsen.