20. okt 2017 Debat

Prisen på fjernvarme rasler ned

Prisen på fjernvarme falder, selvom prisen på brændsel har  været stigende. Det skyldes en stærk indsats fra landets fjernvarmeselskaber, der arbejder hver dag for at sikre billig og grøn fjernvarme til forbrugerne, skriver Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen i flere medier. 

Fjernvarmeforbrugere landet over kan lune sig ved lavere fjernvarmeregninger. Det skyldes en stærk indsats fra fjernvarmeselskaberne, skriver Kim Mortensen i et debatindlæg. Foto: Nils Rosenvold

Her på tærsklen til fyringssæson vil det sikkert glæde de fleste, at prisen på fjernvarme fortsat rasler ned. En ny opgørelse af Energitilsynet viser, at prisen på fjernvarme for et almindeligt hus i gennemsnit er faldet cirka 1.600 kroner de seneste tre år.

Sidste år faldt prisen på fjernvarme 0,7 procent. På trods af, at prisen på de brændsler som fjernvarmeselskaberne bruger - såsom naturgas og bæredygtig biomasse - har været stigende.

Fjernvarmeselskaberne arbejder hver dag for at sikre billig og grøn fjernvarme altid. Derfor glæder det mig, at vi nu kan se, at anstrengelserne bærer frugt, og at fjernvarmeselskaberne igen kan sætte prisen ned.

Der kan selvsagt være selskaber, der lokalt har udfordringer, der gør, at de ikke kan sætte prisen ned. Det kan blandt andet skyldes, at de har fået et statsligt pålæg om at fyre med bestemte brændsler.

I fjernvarmen vil vi gerne videre. Det kan vi blandt andet komme ved at give fjernvarmeselskaberne mulighed for at udnytte den stigende mængde overskudsvarme fra industrien og fra de mange nye datacentre.

Skal vi kunne bruge denne billige og miljøvenlige varme, kræver det imidlertid, at fjernvarmeselskaberne investerer i en varmepumpe. Det koster penge. Det gør det også at bruge den el, der skal til for at holde varmepumpen kørende. Og i øjeblikket er det den høje elvarmeafgift på el til kollektive varmepumper, kombineret med meget ufleksible tariffer til netselskaberne, der hindrer, at vi kan udnytte overskudsvarmen.

Derfor foreslår vi, at regeringen halverer elvarmeafgiften til kollektive varmepumper, så fjernvarmeselskaberne kan få lov til at levere billig og miljøvenlig varme til sine forbrugere og at elnetselskaberne får set på deres alt for ufleksible betalingsstruktur. 

(Indlægget blev oprindeligt bragt i flere medier - herunder Dagbladet Ringsted - den 18. og 19. oktober 2017)

Vi mener

31. aug 2018 Høringssvar

Nedsættelse af støttesats til biogas til opgradering og elproduktion

Dansk Fjernvarme er ikke enig i Energistyrelsens vurdering af støtte til biogas som EU-stridig og overkompenserende. Vi finder timingen meget uheldig og anbefaler at udskyde nedsættelse af støtten. Læs hele høringssvaret her.

30. aug 2018 Pressemeddelelse

Finanslovsforslag har fornuftig grøn retning

Fjernvarmebranchen deler roser ud til regeringen for dens forslag om at sætte en pulje af til forsøg med storskala varmepumper.

28. aug 2018 Pressemeddelelse

Energisektoren står sammen om varmepumper i energisystemet

Energibranchen vil nedsætte en taskforce, der skal komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan den grønne omstilling kan sikres med varmepumper.

23. aug 2018 Høringssvar

Fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning

Dansk Fjernvarme anbefaler, at lovforslaget indrettes, så tilskuddet fastlægges ensartet så det sikres at samtlige værker fortsætter med biomassekraftvarme også efter afskrivningen af anlæg. Læs hele høringssvaret her.

14. aug 2018 Energiaftale

Forsyningssektoren har øjnene på bolden

En ny undersøgelse af forsyningsselskabernes strategiske indsatsområder viser, at sektoren har fokus på kerneforretningen. Det glæder fjernvarmeselskabernes brancheforening, der giver både kultur og den nuværende regulering æren. 

29. jun 2018 Energiaftale

Bred energiaftale sætter retning for den grønne omstilling

Fjernvarmeselskabernes brancheforening, Dansk Fjernvarme ser frem til lavere elvarmeafgift og mere frihed til en række selskaber. Men foreningen savner en løsning for de mange selskaber, der må hæve prisen til næste år, når grundbeløbet ophører.

Leder

27. aug 2018 Leder

Usikkerhed skygger over Energiaftale

Trods alles forudsigelser om det modsatte, lykkedes det et meget bredt flertal på Christiansborg at lande en ny aftale på energiområdet lige før sommerferien. Det gik desværre så stærkt, at politikerne ikke blev helt færdige og efterlod en række spørgsmål ubesvarede.

Jeg glæder mig over, at det er blevet...Læs mere

14. jun 2018 Debat

Gassektorens grønne omstilling skal gevaldigt op i tempo

Naturgas har fortsat en rolle i det danske energisystem og i fjernvarmen, men det kræver, at de sidste 90 procent af gassen omstilles til grøn energi uden de meget høje subsidier, de får i dag, skriver Dansk Fjernvarmes økonomiske konsulent Anders Jespersen i et modsvar til gasselskaberne i Altinget.

07. jun 2018 Debat

Fjernvarmen effektiviserer - og bliver grønnere

Dansk Industri mener, at forbrugerne selv skal kunne bestemme, hvor varmen kommer fra. Men i de mindre provinsbyer vil omkostningerne stige markant for de forbrugere, der lades tilbage i fællesskabet, skriver Rune Moesgaard i et indlæg på Altinget.

25. maj 2018 Debat

Høj tilslutning giver stordriftsfordele og grønne løsninger

Dansk Energi argumenterer for det frie valg af fjernvarme. Det vil da også give forretning til DEs medlemmer, men det er langt fra energieffektivt, mener Rune Moesgaard fra Dansk Fjernvarme i et indlæg på Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

24. maj 2018 Høringssvar

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af energilagring

Dansk Fjernvarme har stor interesse i den nye ordning, der yder støtte til energilagringsprojekter. Men Dansk Fjernvarme har en række bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse, herunder af den foreslåede tidsfrist til ansøgninger er meget kort.

17. maj 2018 Høringssvar

Ændringer af Bygningsreglementet

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar, hvor vi udtrykker en klar holdning om, at Bygningsreglementets regler omkring bygningers energimæssige ydeevne bør være ens for alle forsyningsformer. Derudover stiller vi spørgsmål ved, om der i energirammen er ligestilling mellem lokal og ekstern produktion af vedvarende energi. Læs hele høringssvaret her.