20. okt 2017 Debat

Prisen på fjernvarme rasler ned

Prisen på fjernvarme falder, selvom prisen på brændsel har  været stigende. Det skyldes en stærk indsats fra landets fjernvarmeselskaber, der arbejder hver dag for at sikre billig og grøn fjernvarme til forbrugerne, skriver Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen i flere medier. 

Fjernvarmeforbrugere landet over kan lune sig ved lavere fjernvarmeregninger. Det skyldes en stærk indsats fra fjernvarmeselskaberne, skriver Kim Mortensen i et debatindlæg. Foto: Nils Rosenvold

Her på tærsklen til fyringssæson vil det sikkert glæde de fleste, at prisen på fjernvarme fortsat rasler ned. En ny opgørelse af Energitilsynet viser, at prisen på fjernvarme for et almindeligt hus i gennemsnit er faldet cirka 1.600 kroner de seneste tre år.

Sidste år faldt prisen på fjernvarme 0,7 procent. På trods af, at prisen på de brændsler som fjernvarmeselskaberne bruger - såsom naturgas og bæredygtig biomasse - har været stigende.

Fjernvarmeselskaberne arbejder hver dag for at sikre billig og grøn fjernvarme altid. Derfor glæder det mig, at vi nu kan se, at anstrengelserne bærer frugt, og at fjernvarmeselskaberne igen kan sætte prisen ned.

Der kan selvsagt være selskaber, der lokalt har udfordringer, der gør, at de ikke kan sætte prisen ned. Det kan blandt andet skyldes, at de har fået et statsligt pålæg om at fyre med bestemte brændsler.

I fjernvarmen vil vi gerne videre. Det kan vi blandt andet komme ved at give fjernvarmeselskaberne mulighed for at udnytte den stigende mængde overskudsvarme fra industrien og fra de mange nye datacentre.

Skal vi kunne bruge denne billige og miljøvenlige varme, kræver det imidlertid, at fjernvarmeselskaberne investerer i en varmepumpe. Det koster penge. Det gør det også at bruge den el, der skal til for at holde varmepumpen kørende. Og i øjeblikket er det den høje elvarmeafgift på el til kollektive varmepumper, kombineret med meget ufleksible tariffer til netselskaberne, der hindrer, at vi kan udnytte overskudsvarmen.

Derfor foreslår vi, at regeringen halverer elvarmeafgiften til kollektive varmepumper, så fjernvarmeselskaberne kan få lov til at levere billig og miljøvenlig varme til sine forbrugere og at elnetselskaberne får set på deres alt for ufleksible betalingsstruktur. 

(Indlægget blev oprindeligt bragt i flere medier - herunder Dagbladet Ringsted - den 18. og 19. oktober 2017)

Vi mener

16. jun 2018 Folkemøde

KL-formand advarer mod investeringsstop

Jacob Bjerregaard gæstede Energi på Toppen på Bornholm, hvor han advarede mod et investeringsstop, hvis tilslutnings- og forblivelsespligten ophæves. 

16. jun 2018 Folkemøde

Billedhjul: Forsyningssektoren er hele fundamentet

Fredag var der en livlig debat i Forsyningsteltet på Folkemødet 2018, hvor det demokratiske ejerskab til vores fælles forsyning var hovedemnet, og alle debattører var enige om, at forsyningssektoren udgør vores fælles samfundsfundament. 

15. jun 2018 Folkemøde

Pia Olsen Dyhr: Ambitionerne skal op og elafgiften ud

Der skal meget højere ambitioner til, førend SF går med i en ny energipolitiskaftale, lød det fra SF’s formand Pia Olsen Dyhr i en tale ved Dansk Fjernvarmes arrangement under Folkemødet.

15. jun 2018 Folkemøde

Hvad sker der på Folkemødet fredag den 15. juni?

Der er Energi på Toppen og grundbeløb samt profit på vand, varme og affald på dagens folkemødemenu. Og så skal Dansk Fjernvarmes direktør, Kim Mortensen til jobsamtale.

24. maj 2018 Pressemeddelelse

Fjernvarmeprisen falder til rekordlavt niveau

Ny opgørelse fra Energitilsynet viser, at prisen på fjernvarme er faldet med 3,8 procent. Dansk Fjernvarme glæder sig over udviklingen, men efterlyser lovændringer, hvis den skal fortsætte.

07. maj 2018 Pressemeddelelse

Bæredygtig biomasse er værn mod kul i Danmark

I en ny rapport om biomasse sår Klimarådet tvivl om, hvorvidt biomassen anvendt på de danske kraftvarmeværker reelt er bæredygtig. Det mener Dansk Fjernvarme, der minder om, at alternativet er kul.

Leder

18. jun 2018 Leder

Løsningerne ligger på bordet

Selvom der er afstand mellem de politiske partier, der forhandler en ny energipolitisk aftale, bør de kunne nå hinanden i en aftale, der sætter retning på den grønne omstilling.

Partierne bør kunne blive enige om en ambitiøs udbygning med havvind, et fokus på forskning og udvikling og en øget elektrificering med initiativer, der er målrettet et intelligent...Læs mere

09. feb 2018 Debat

Der er brug for en politisk håndsrækning til fjernvarmekunderne

Uret tikker for de mange varmeforbrugere, der om blot 11 måneder har udsigt til store prisstigninger. Heldigvis ligger løsningerne lige for. Men det kræver en aktiv indsats fra både forbrugere, varmeværker og politikerne, skriver Jesper Koch i et indlæg i Altinget.

24. jan 2018 Debat

Bæredygtig biomasse er en grøn trædesten

Biomassen er det bedste alternativ til kul - både når det handler om de større byer, men også på nationalt plan for at imødekomme målsætninger om en grøn omstilling af vores kraftvarmeværker. 

23. jan 2018 Debat

En lavere elafgift er ikke svaret på alt

Der skal mere til end en sænket elafgift, hvis fjernvarmeværkernes udfordringer skal løses. Giv eltariffer et grundigt eftersyn, og ophæv de rigide krav til kraftvarme og brændselsvalg, som står i vejen for billig og miljøvenlig fjernvarme, skriver Jesper Koch, analysechef i Grøn Energi. 

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

24. maj 2018 Høringssvar

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af energilagring

Dansk Fjernvarme har stor interesse i den nye ordning, der yder støtte til energilagringsprojekter. Men Dansk Fjernvarme har en række bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse, herunder af den foreslåede tidsfrist til ansøgninger er meget kort.

17. maj 2018 Høringssvar

Ændringer af Bygningsreglementet

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar, hvor vi udtrykker en klar holdning om, at Bygningsreglementets regler omkring bygningers energimæssige ydeevne bør være ens for alle forsyningsformer. Derudover stiller vi spørgsmål ved, om der i energirammen er ligestilling mellem lokal og ekstern produktion af vedvarende energi. Læs hele høringssvaret her.