05. okt 2017 Debat

Replik: Teori alene giver ikke mere overskudsvarme i stuerne

Dansk Energis forslag om en forenkling af overskudsvarmeafgiften er fin teori, men passer ikke nødvendigvis til virkeligheden, skriver John Tang, chefkonsulent i Dansk Fjernvarme.

Skal der ændres grundlæggende på de skatter og afgifter, der sætter rammerne for udviklingen af energisystemet, bør det være sund fornuft at inddrage såvel den teoriske viden som den praktiske virkelighed, inden der konkluderes alt for firkantet.

Det bliver tydeligt, når Dansk Energi i et indlæg 22. september argumenterer for, at en fortsat afgift på overskudsvarme og en fjernelse af elafgiften ikke kan stå alene i debatten om fremtidens energiafgifter, hvis målet er at få øget udnyttelse af overskudsvarme.

Ingen projekter, værdiløs forenkling
Dansk Energi mener, at løsningen på problemet med overskudsvarme alene skal ske med en forenkling af overskudsvarmeafgiften, hvilket stemmer overens med afgiftsanalysens forslag til en fast afgift på 22,8 kr/GJ samt en sænkning af elafgiften.

Men Dansk Energi må i forbindelse med deres analyser af afgiftssystemet have overset at kigge på, om den foreslåede forenkling medfører mere eller mindre overskudsvarme. Hvis forenklingen betyder, at ingen overskudsvarmeprojekter med lavtemperatursspildvarme bliver til noget, så har forenklingen ingen værdi.

Når varmen leveres med lave temperaturer mellem 20 og 40 grader celcius, kan den kun anvendes med varmepumpe. Og her bliver overskudsvarmeprisen inklusiv afgift for dyr i forhold til den værdi, varmen har, når den leveres.

Virkelighedsfjern argumentation
Brancheforeningen foreslår også at holde fast i en afgift på overskudsvarme med argumentet om, at en fjernelse vil betyde, at industrien vil få et incitament for at fyre ekstra og derved skabe mere overskudsvarme.

Den påstand ligger dog langt fra den virkelighed, vi oplever, når vi taler netop overskudsvarme med produktionsvirksomheder. Her lyder det med én stemme, at de udnytter energien så meget, som de kan. Skulle virksomhederne fyre mere, ville det også betyde højere omkostninger for køb af brændsler, hvilket de næppe er interesseret i.

Det er rigtigt, at der er en række sunde overskudsvarmeprojekter, som venter afklaring, men Dansk Energis foreslåede afklaring medfører blot, at de ikke bliver til noget – hvilket jo også er en form for afklaring.

Den afgørelse, der for nylig kom vedrørende datacentre, som vil forære varmen bort, er langt vigtigere og fremmende for overskudsvarme end Dansk Energis forslag, som medfører mindre overskudsvarme. Men også for de selskaber i industrien, der har udgifter i forbindelse med udnyttelse af overskudsvarmen, bør kunne forvente at få deres omkostninger dækket, hvis ellers den samlede økonomi i projektet er sund.

Det skjulte budskab
Mon ikke det i virkeligheden er sænkning af elafgiften, der er Dansk Energis budskab i indlægget, idet Dansk Energi naturligt nok har en interesse i en lavere elektricitetsafgift. Derudover er Dansk Fjernvarme helt enige i, at elafgiften på elektricitet anvendt til fjernvarmefremstilling bør sænkes, så vi kan få gang i de store varmepumper. Det vil ikke kun give en grønnere fjernvarme, det vil også knytte el- og fjernvarmesystemerne tættere sammen, så fjernvarmenettet kan fungere som batteri for den fluktuerende vind- og solenergi. Og det behøver ganske rigtigt ikke at vente til en ny energiaftale.

(Indlægget blev oprindeligt bragt på Altinget den 4. oktober)

Vi mener

20. feb 2018 Pressemeddelelse

Vand og varme i mål med kodeks for godt bestyrelsesarbejde

Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme præsenterer i dag kodeks for godt bestyrelsesarbejde i de forbrugerejede selskaber.

19. feb 2018 Pressemeddelelse

EUs energimål kan åbne døren for dansk erhvervsliv

Følges anbefalingerne fra en ny rapport fra Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi vil dansk erhvervsliv have gode muligheder for at øge eksporten af energiteknologi. Det vurderer Dansk Fjernvarme. 

02. feb 2018 Pressemeddelelse

Elafgift til varme: God grøn aftale

Et bredt politisk flertal har i dag besluttet at fremrykke den afgiftsnedsættelse på elafgift til varme, der blev vedtaget med erhvervspakken i november sidste år. Det vækker glæde hos Dansk Fjernvarme.

17. jan 2018 Pressemeddelelse

Ambitiøse målsætninger i parlamentet vækker glæde

Der er glæde i Dansk Fjernvarme over de afstemninger som EU Parlamentet netop har været igennem om ambitionerne på udbygningen med vedvarende energi og på energieffektivitet.

16. jan 2018 Pressemeddelelse

Landsretsdom vækker bekymring hos Dansk Fjernvarme

DANVA tabte skattesag i Landsretten og forbrugere kan nu se frem til voldsom skatteregning – Dansk Fjernvarme vil have minister til at sikre varmekunder mod at få et lignende smæk som følge af ny regulering.

27. dec 2017 Pressemeddelelse

Tidlig nytårsgave til fjernvarmeforbrugerne

Prisen på fjernvarme er faldet i 2017 – særligt blandt de selskaber, der har de højeste priser. Det viser en ny prisstatistik fra Energitilsynet. Det glæder Dansk Fjernvarme, der dog ser risiko for prisstigninger forude.

Leder

29. jan 2018 Leder

Fremtiden er nu

Snart sætter Folketingets partier sig sammen for at indgå en ny energipolitisk aftale, der rækker frem mod 2030. Vi ser frem til aftalen, der skal sætte rammen for de vilkår, der skal bringe os i mål med den grønne omstilling.

Som inspiration til arbejdet har Dansk Fjernvarme fremlagt 13 konstruktive bidrag, der viser, hvordan vi som samfund og forbrugere får billigere og mere...Læs mere

16. nov 2017 Debat

Vi har kompetente bestyrelser i forsyningssektoren

Der skal bestemt være plads til en debat om ejerforholdene i forsyningssektoren. Men hvis vi må supplere teori med fakta fra den virkelige verden får en bedre debat, skriver Dansk Fjernvarmes Rune Moesgaard.

14. nov 2017 Debat

Nej, afbrænding af biomasse går ikke ud over biodiversitet

REPLIK: Det er en misforståelse, at afbrænding af biomasse fra de danske skove forringer biodiversiteten. Efterlades alt i skovene, går det ud over ejernes økonomi og i sidste ende biodiversiteten, skriver Kate Wieck-Hansen. 

10. nov 2017

Klumme: Danmark viser vejen for Europa

Den danske fjernvarme er et internationalt forbillede for, hvordan det er lykkedes at omstille varmesektoren, hvor den vedvarende energi udgør en stadig større andel, skriver Kim Mortensen, direktør Dansk Fjernvarme i en klumme i Energy Supply.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

21. dec 2017 Høringssvar

Forslag til Lov om Forsyningstilsynet

Dansk Fjernvarme kommenterer i samarbejde med Dansk Affaldsforening og Danske Vandværker forslag til ny organisering af Energitilsynet. Læs hele høringssvaret her.

21. dec 2017 Høringssvar

Udkast til ændringsbekendtgørelse til anmeldelsesbekendtgørelsen

Dansk Fjernvarme kommenterer Energitilsynets ændringsbekendtgørelse, der vil medføre ensretning af varmeregnskabsåret. Læs hele høringssvaret her.