05. okt 2017 Debat

Replik: Teori alene giver ikke mere overskudsvarme i stuerne

Dansk Energis forslag om en forenkling af overskudsvarmeafgiften er fin teori, men passer ikke nødvendigvis til virkeligheden, skriver John Tang, chefkonsulent i Dansk Fjernvarme.

Skal der ændres grundlæggende på de skatter og afgifter, der sætter rammerne for udviklingen af energisystemet, bør det være sund fornuft at inddrage såvel den teoriske viden som den praktiske virkelighed, inden der konkluderes alt for firkantet.

Det bliver tydeligt, når Dansk Energi i et indlæg 22. september argumenterer for, at en fortsat afgift på overskudsvarme og en fjernelse af elafgiften ikke kan stå alene i debatten om fremtidens energiafgifter, hvis målet er at få øget udnyttelse af overskudsvarme.

Ingen projekter, værdiløs forenkling
Dansk Energi mener, at løsningen på problemet med overskudsvarme alene skal ske med en forenkling af overskudsvarmeafgiften, hvilket stemmer overens med afgiftsanalysens forslag til en fast afgift på 22,8 kr/GJ samt en sænkning af elafgiften.

Men Dansk Energi må i forbindelse med deres analyser af afgiftssystemet have overset at kigge på, om den foreslåede forenkling medfører mere eller mindre overskudsvarme. Hvis forenklingen betyder, at ingen overskudsvarmeprojekter med lavtemperatursspildvarme bliver til noget, så har forenklingen ingen værdi.

Når varmen leveres med lave temperaturer mellem 20 og 40 grader celcius, kan den kun anvendes med varmepumpe. Og her bliver overskudsvarmeprisen inklusiv afgift for dyr i forhold til den værdi, varmen har, når den leveres.

Virkelighedsfjern argumentation
Brancheforeningen foreslår også at holde fast i en afgift på overskudsvarme med argumentet om, at en fjernelse vil betyde, at industrien vil få et incitament for at fyre ekstra og derved skabe mere overskudsvarme.

Den påstand ligger dog langt fra den virkelighed, vi oplever, når vi taler netop overskudsvarme med produktionsvirksomheder. Her lyder det med én stemme, at de udnytter energien så meget, som de kan. Skulle virksomhederne fyre mere, ville det også betyde højere omkostninger for køb af brændsler, hvilket de næppe er interesseret i.

Det er rigtigt, at der er en række sunde overskudsvarmeprojekter, som venter afklaring, men Dansk Energis foreslåede afklaring medfører blot, at de ikke bliver til noget – hvilket jo også er en form for afklaring.

Den afgørelse, der for nylig kom vedrørende datacentre, som vil forære varmen bort, er langt vigtigere og fremmende for overskudsvarme end Dansk Energis forslag, som medfører mindre overskudsvarme. Men også for de selskaber i industrien, der har udgifter i forbindelse med udnyttelse af overskudsvarmen, bør kunne forvente at få deres omkostninger dækket, hvis ellers den samlede økonomi i projektet er sund.

Det skjulte budskab
Mon ikke det i virkeligheden er sænkning af elafgiften, der er Dansk Energis budskab i indlægget, idet Dansk Energi naturligt nok har en interesse i en lavere elektricitetsafgift. Derudover er Dansk Fjernvarme helt enige i, at elafgiften på elektricitet anvendt til fjernvarmefremstilling bør sænkes, så vi kan få gang i de store varmepumper. Det vil ikke kun give en grønnere fjernvarme, det vil også knytte el- og fjernvarmesystemerne tættere sammen, så fjernvarmenettet kan fungere som batteri for den fluktuerende vind- og solenergi. Og det behøver ganske rigtigt ikke at vente til en ny energiaftale.

(Indlægget blev oprindeligt bragt på Altinget den 4. oktober)

Vi mener

20. okt 2017 Pressemeddelelse

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mål

172 varmeværker står på spring for at indfri regeringens klimamål udenfor kvotesektoren. Hvis de får lov. Det kræver nemlig et opgør med kraftvarmebindingen, et frit brændselsvalg og en halveret elvarmeafgift til kollektive varmepumper.

11. okt 2017 Pressemeddelelse

Det er blevet billigere at være fjernvarmekunde

Ny analyse: De danske fjernvarmekunder har i gennemsnit sparet mere end 1.500 kroner på deres varmeregning de seneste tre år.

05. okt 2017 Pressemeddelelse

Nyt forsyningstilsyn skal få energisektoren til at løbe hurtigere

Ny politisk aftale skal sikre hurtigere sagsbehandling hos Energitilsynet, der samtidig skifter navn til Forsyningstilsynet. Dansk Fjernvarme deler ønsket om et stærkt og uafhængigt tilsyn.

07. sep 2017 Pressemeddelelse

Rapport viser kæmpe potentiale ved fjernkøling

Der er et enormt potentiale for billig og klimavenlig fjernkøling i verden, viser ny rapport fra Rambøll, lavet for DI, Dansk Fjernvarme og Fjernvarmeindustrien. Men det er nødvendigt med et stærkt hjemmemarked, konkluderer rapporten.

06. sep 2017 Pressemeddelelse

Ministeren bør indkalde til genforhandling af energispareaftale

Rigsrevisionen giver hård kritik af energispareordningen. Dansk Fjernvarme opfordrer ministeren til at indkalde parterne til genforhandling af aftalen.

Leder

16. okt 2017 Leder

Billig varme i hele Danmark

De seneste fem år har fjernvarmen netto fået 20.000 nye forbrugere hvert år, og nem og billig varme er helt sikkert en del af forklaringen. Fjernvarmeselskaberne vil gerne fortsætte den positive udvikling, men i horisonten lurer en udfordring, der kan gøre det svært for dem at holde prisen nede. En udfordring, der er politisk besluttet på en baggrund, der ikke længere flugter med...Læs mere

30. maj 2017 Debat

Klumme: Her er konsekvenserne af en kommercialisering af varmeforsyningen

Et ændret syn på investeringshorisont og risikovillighed kan føre til mindre solvarme, lavere effektivitet og mindre vedvarende energi, skriver analysechef i Grøn Energi Jesper Koch i en klumme på Energy Supply.

30. maj 2017 Debat

Minister til pumperne - varmepumperne

Om bare 3 år skal der være 550 MW varmepumper i fjernvarmesektoren. Indtil nu er der kun installeret lidt over 40 MW. Der er derfor brug for en ekstra indsats for at komme i mål. Dansk Fjernvarme kalder energi-, forsynings- og klimaministeren til pumperne – varmepumperne.

16. maj 2017 Debat

Regeringen har ingen eksempler på overinvesteringer

Forsyningsstrategien har to argumenter for at ændre selskabernes lånemuligheder og begrænse adgangen til KommuneKredit. Ingen af dem bakkes op af dokumentation på overinvesteringer i fjernvarmen, skriver Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen i et indlæg på Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

22. aug 2017 Høringssvar

Ændring af bekendtgørelse om kommuners indberetninger og erklæringer

Dansk Fjernvarme kommenterer en præcisering af, at der ikke skal ske modregning af ikke-opkrævet forrentning. Læs hele høringssvaret her. 

17. aug 2017 Høringssvar

Lov om registrering af ledningsejere

Dansk Fjernvarme er overordnet positiv i forhold til en højere grad af standardisering og et forbedret system til håndtering af ledningsejerforespørgsler. Læs hele høringssvaret her.