05. okt 2017 Debat

Replik: Teori alene giver ikke mere overskudsvarme i stuerne

Dansk Energis forslag om en forenkling af overskudsvarmeafgiften er fin teori, men passer ikke nødvendigvis til virkeligheden, skriver John Tang, chefkonsulent i Dansk Fjernvarme.

Skal der ændres grundlæggende på de skatter og afgifter, der sætter rammerne for udviklingen af energisystemet, bør det være sund fornuft at inddrage såvel den teoriske viden som den praktiske virkelighed, inden der konkluderes alt for firkantet.

Det bliver tydeligt, når Dansk Energi i et indlæg 22. september argumenterer for, at en fortsat afgift på overskudsvarme og en fjernelse af elafgiften ikke kan stå alene i debatten om fremtidens energiafgifter, hvis målet er at få øget udnyttelse af overskudsvarme.

Ingen projekter, værdiløs forenkling
Dansk Energi mener, at løsningen på problemet med overskudsvarme alene skal ske med en forenkling af overskudsvarmeafgiften, hvilket stemmer overens med afgiftsanalysens forslag til en fast afgift på 22,8 kr/GJ samt en sænkning af elafgiften.

Men Dansk Energi må i forbindelse med deres analyser af afgiftssystemet have overset at kigge på, om den foreslåede forenkling medfører mere eller mindre overskudsvarme. Hvis forenklingen betyder, at ingen overskudsvarmeprojekter med lavtemperatursspildvarme bliver til noget, så har forenklingen ingen værdi.

Når varmen leveres med lave temperaturer mellem 20 og 40 grader celcius, kan den kun anvendes med varmepumpe. Og her bliver overskudsvarmeprisen inklusiv afgift for dyr i forhold til den værdi, varmen har, når den leveres.

Virkelighedsfjern argumentation
Brancheforeningen foreslår også at holde fast i en afgift på overskudsvarme med argumentet om, at en fjernelse vil betyde, at industrien vil få et incitament for at fyre ekstra og derved skabe mere overskudsvarme.

Den påstand ligger dog langt fra den virkelighed, vi oplever, når vi taler netop overskudsvarme med produktionsvirksomheder. Her lyder det med én stemme, at de udnytter energien så meget, som de kan. Skulle virksomhederne fyre mere, ville det også betyde højere omkostninger for køb af brændsler, hvilket de næppe er interesseret i.

Det er rigtigt, at der er en række sunde overskudsvarmeprojekter, som venter afklaring, men Dansk Energis foreslåede afklaring medfører blot, at de ikke bliver til noget – hvilket jo også er en form for afklaring.

Den afgørelse, der for nylig kom vedrørende datacentre, som vil forære varmen bort, er langt vigtigere og fremmende for overskudsvarme end Dansk Energis forslag, som medfører mindre overskudsvarme. Men også for de selskaber i industrien, der har udgifter i forbindelse med udnyttelse af overskudsvarmen, bør kunne forvente at få deres omkostninger dækket, hvis ellers den samlede økonomi i projektet er sund.

Det skjulte budskab
Mon ikke det i virkeligheden er sænkning af elafgiften, der er Dansk Energis budskab i indlægget, idet Dansk Energi naturligt nok har en interesse i en lavere elektricitetsafgift. Derudover er Dansk Fjernvarme helt enige i, at elafgiften på elektricitet anvendt til fjernvarmefremstilling bør sænkes, så vi kan få gang i de store varmepumper. Det vil ikke kun give en grønnere fjernvarme, det vil også knytte el- og fjernvarmesystemerne tættere sammen, så fjernvarmenettet kan fungere som batteri for den fluktuerende vind- og solenergi. Og det behøver ganske rigtigt ikke at vente til en ny energiaftale.

(Indlægget blev oprindeligt bragt på Altinget den 4. oktober)

Vi mener

16. jun 2018 Folkemøde

KL-formand advarer mod investeringsstop

Jacob Bjerregaard gæstede Energi på Toppen på Bornholm, hvor han advarede mod et investeringsstop, hvis tilslutnings- og forblivelsespligten ophæves. 

16. jun 2018 Folkemøde

Billedhjul: Forsyningssektoren er hele fundamentet

Fredag var der en livlig debat i Forsyningsteltet på Folkemødet 2018, hvor det demokratiske ejerskab til vores fælles forsyning var hovedemnet, og alle debattører var enige om, at forsyningssektoren udgør vores fælles samfundsfundament. 

15. jun 2018 Folkemøde

Pia Olsen Dyhr: Ambitionerne skal op og elafgiften ud

Der skal meget højere ambitioner til, førend SF går med i en ny energipolitiskaftale, lød det fra SF’s formand Pia Olsen Dyhr i en tale ved Dansk Fjernvarmes arrangement under Folkemødet.

15. jun 2018 Folkemøde

Hvad sker der på Folkemødet fredag den 15. juni?

Der er Energi på Toppen og grundbeløb samt profit på vand, varme og affald på dagens folkemødemenu. Og så skal Dansk Fjernvarmes direktør, Kim Mortensen til jobsamtale.

24. maj 2018 Pressemeddelelse

Fjernvarmeprisen falder til rekordlavt niveau

Ny opgørelse fra Energitilsynet viser, at prisen på fjernvarme er faldet med 3,8 procent. Dansk Fjernvarme glæder sig over udviklingen, men efterlyser lovændringer, hvis den skal fortsætte.

07. maj 2018 Pressemeddelelse

Bæredygtig biomasse er værn mod kul i Danmark

I en ny rapport om biomasse sår Klimarådet tvivl om, hvorvidt biomassen anvendt på de danske kraftvarmeværker reelt er bæredygtig. Det mener Dansk Fjernvarme, der minder om, at alternativet er kul.

Leder

18. jun 2018 Leder

Løsningerne ligger på bordet

Selvom der er afstand mellem de politiske partier, der forhandler en ny energipolitisk aftale, bør de kunne nå hinanden i en aftale, der sætter retning på den grønne omstilling.

Partierne bør kunne blive enige om en ambitiøs udbygning med havvind, et fokus på forskning og udvikling og en øget elektrificering med initiativer, der er målrettet et intelligent...Læs mere

09. feb 2018 Debat

Der er brug for en politisk håndsrækning til fjernvarmekunderne

Uret tikker for de mange varmeforbrugere, der om blot 11 måneder har udsigt til store prisstigninger. Heldigvis ligger løsningerne lige for. Men det kræver en aktiv indsats fra både forbrugere, varmeværker og politikerne, skriver Jesper Koch i et indlæg i Altinget.

24. jan 2018 Debat

Bæredygtig biomasse er en grøn trædesten

Biomassen er det bedste alternativ til kul - både når det handler om de større byer, men også på nationalt plan for at imødekomme målsætninger om en grøn omstilling af vores kraftvarmeværker. 

23. jan 2018 Debat

En lavere elafgift er ikke svaret på alt

Der skal mere til end en sænket elafgift, hvis fjernvarmeværkernes udfordringer skal løses. Giv eltariffer et grundigt eftersyn, og ophæv de rigide krav til kraftvarme og brændselsvalg, som står i vejen for billig og miljøvenlig fjernvarme, skriver Jesper Koch, analysechef i Grøn Energi. 

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

24. maj 2018 Høringssvar

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af energilagring

Dansk Fjernvarme har stor interesse i den nye ordning, der yder støtte til energilagringsprojekter. Men Dansk Fjernvarme har en række bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse, herunder af den foreslåede tidsfrist til ansøgninger er meget kort.

17. maj 2018 Høringssvar

Ændringer af Bygningsreglementet

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar, hvor vi udtrykker en klar holdning om, at Bygningsreglementets regler omkring bygningers energimæssige ydeevne bør være ens for alle forsyningsformer. Derudover stiller vi spørgsmål ved, om der i energirammen er ligestilling mellem lokal og ekstern produktion af vedvarende energi. Læs hele høringssvaret her.