05. okt 2017 Debat

Replik: Teori alene giver ikke mere overskudsvarme i stuerne

Dansk Energis forslag om en forenkling af overskudsvarmeafgiften er fin teori, men passer ikke nødvendigvis til virkeligheden, skriver John Tang, chefkonsulent i Dansk Fjernvarme.

Skal der ændres grundlæggende på de skatter og afgifter, der sætter rammerne for udviklingen af energisystemet, bør det være sund fornuft at inddrage såvel den teoriske viden som den praktiske virkelighed, inden der konkluderes alt for firkantet.

Det bliver tydeligt, når Dansk Energi i et indlæg 22. september argumenterer for, at en fortsat afgift på overskudsvarme og en fjernelse af elafgiften ikke kan stå alene i debatten om fremtidens energiafgifter, hvis målet er at få øget udnyttelse af overskudsvarme.

Ingen projekter, værdiløs forenkling
Dansk Energi mener, at løsningen på problemet med overskudsvarme alene skal ske med en forenkling af overskudsvarmeafgiften, hvilket stemmer overens med afgiftsanalysens forslag til en fast afgift på 22,8 kr/GJ samt en sænkning af elafgiften.

Men Dansk Energi må i forbindelse med deres analyser af afgiftssystemet have overset at kigge på, om den foreslåede forenkling medfører mere eller mindre overskudsvarme. Hvis forenklingen betyder, at ingen overskudsvarmeprojekter med lavtemperatursspildvarme bliver til noget, så har forenklingen ingen værdi.

Når varmen leveres med lave temperaturer mellem 20 og 40 grader celcius, kan den kun anvendes med varmepumpe. Og her bliver overskudsvarmeprisen inklusiv afgift for dyr i forhold til den værdi, varmen har, når den leveres.

Virkelighedsfjern argumentation
Brancheforeningen foreslår også at holde fast i en afgift på overskudsvarme med argumentet om, at en fjernelse vil betyde, at industrien vil få et incitament for at fyre ekstra og derved skabe mere overskudsvarme.

Den påstand ligger dog langt fra den virkelighed, vi oplever, når vi taler netop overskudsvarme med produktionsvirksomheder. Her lyder det med én stemme, at de udnytter energien så meget, som de kan. Skulle virksomhederne fyre mere, ville det også betyde højere omkostninger for køb af brændsler, hvilket de næppe er interesseret i.

Det er rigtigt, at der er en række sunde overskudsvarmeprojekter, som venter afklaring, men Dansk Energis foreslåede afklaring medfører blot, at de ikke bliver til noget – hvilket jo også er en form for afklaring.

Den afgørelse, der for nylig kom vedrørende datacentre, som vil forære varmen bort, er langt vigtigere og fremmende for overskudsvarme end Dansk Energis forslag, som medfører mindre overskudsvarme. Men også for de selskaber i industrien, der har udgifter i forbindelse med udnyttelse af overskudsvarmen, bør kunne forvente at få deres omkostninger dækket, hvis ellers den samlede økonomi i projektet er sund.

Det skjulte budskab
Mon ikke det i virkeligheden er sænkning af elafgiften, der er Dansk Energis budskab i indlægget, idet Dansk Energi naturligt nok har en interesse i en lavere elektricitetsafgift. Derudover er Dansk Fjernvarme helt enige i, at elafgiften på elektricitet anvendt til fjernvarmefremstilling bør sænkes, så vi kan få gang i de store varmepumper. Det vil ikke kun give en grønnere fjernvarme, det vil også knytte el- og fjernvarmesystemerne tættere sammen, så fjernvarmenettet kan fungere som batteri for den fluktuerende vind- og solenergi. Og det behøver ganske rigtigt ikke at vente til en ny energiaftale.

(Indlægget blev oprindeligt bragt på Altinget den 4. oktober)

Vi mener

31. aug 2018 Høringssvar

Nedsættelse af støttesats til biogas til opgradering og elproduktion

Dansk Fjernvarme er ikke enig i Energistyrelsens vurdering af støtte til biogas som EU-stridig og overkompenserende. Vi finder timingen meget uheldig og anbefaler at udskyde nedsættelse af støtten. Læs hele høringssvaret her.

30. aug 2018 Pressemeddelelse

Finanslovsforslag har fornuftig grøn retning

Fjernvarmebranchen deler roser ud til regeringen for dens forslag om at sætte en pulje af til forsøg med storskala varmepumper.

28. aug 2018 Pressemeddelelse

Energisektoren står sammen om varmepumper i energisystemet

Energibranchen vil nedsætte en taskforce, der skal komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan den grønne omstilling kan sikres med varmepumper.

23. aug 2018 Høringssvar

Fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning

Dansk Fjernvarme anbefaler, at lovforslaget indrettes, så tilskuddet fastlægges ensartet så det sikres at samtlige værker fortsætter med biomassekraftvarme også efter afskrivningen af anlæg. Læs hele høringssvaret her.

14. aug 2018 Energiaftale

Forsyningssektoren har øjnene på bolden

En ny undersøgelse af forsyningsselskabernes strategiske indsatsområder viser, at sektoren har fokus på kerneforretningen. Det glæder fjernvarmeselskabernes brancheforening, der giver både kultur og den nuværende regulering æren. 

29. jun 2018 Energiaftale

Bred energiaftale sætter retning for den grønne omstilling

Fjernvarmeselskabernes brancheforening, Dansk Fjernvarme ser frem til lavere elvarmeafgift og mere frihed til en række selskaber. Men foreningen savner en løsning for de mange selskaber, der må hæve prisen til næste år, når grundbeløbet ophører.

Leder

27. aug 2018 Leder

Usikkerhed skygger over Energiaftale

Trods alles forudsigelser om det modsatte, lykkedes det et meget bredt flertal på Christiansborg at lande en ny aftale på energiområdet lige før sommerferien. Det gik desværre så stærkt, at politikerne ikke blev helt færdige og efterlod en række spørgsmål ubesvarede.

Jeg glæder mig over, at det er blevet...Læs mere

14. jun 2018 Debat

Gassektorens grønne omstilling skal gevaldigt op i tempo

Naturgas har fortsat en rolle i det danske energisystem og i fjernvarmen, men det kræver, at de sidste 90 procent af gassen omstilles til grøn energi uden de meget høje subsidier, de får i dag, skriver Dansk Fjernvarmes økonomiske konsulent Anders Jespersen i et modsvar til gasselskaberne i Altinget.

07. jun 2018 Debat

Fjernvarmen effektiviserer - og bliver grønnere

Dansk Industri mener, at forbrugerne selv skal kunne bestemme, hvor varmen kommer fra. Men i de mindre provinsbyer vil omkostningerne stige markant for de forbrugere, der lades tilbage i fællesskabet, skriver Rune Moesgaard i et indlæg på Altinget.

25. maj 2018 Debat

Høj tilslutning giver stordriftsfordele og grønne løsninger

Dansk Energi argumenterer for det frie valg af fjernvarme. Det vil da også give forretning til DEs medlemmer, men det er langt fra energieffektivt, mener Rune Moesgaard fra Dansk Fjernvarme i et indlæg på Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

24. maj 2018 Høringssvar

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af energilagring

Dansk Fjernvarme har stor interesse i den nye ordning, der yder støtte til energilagringsprojekter. Men Dansk Fjernvarme har en række bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse, herunder af den foreslåede tidsfrist til ansøgninger er meget kort.

17. maj 2018 Høringssvar

Ændringer af Bygningsreglementet

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar, hvor vi udtrykker en klar holdning om, at Bygningsreglementets regler omkring bygningers energimæssige ydeevne bør være ens for alle forsyningsformer. Derudover stiller vi spørgsmål ved, om der i energirammen er ligestilling mellem lokal og ekstern produktion af vedvarende energi. Læs hele høringssvaret her.