28. sep 2017 Debat

Vi har overskud af varme – brug den

Industrien vil gerne af med varmen, og fjernvarmeselskaberne efterspørger miljøvenlig, billig varme. Afgifter står desværre i vejen, men løsningen ligger lige for, skriver Troels Ranis og Kim Mortensen.

Der har i en årrække lydt et lidt fortærsket ordsprog om, at den bedste energi er den, vi ikke bruger. I energisektoren mener vi, at den energi, vi kan bruge to gange, er mindst lige så god. Det kan vi gøre ved at udnytte den store mængde overskudsvarme, der kommer fra industrien, datacentrene og en lang række energitunge processer.

Industrien vil gerne af med varmen, og fjernvarmeselskaberne har stor efterspørgsel på miljøvenlig, billig varme. Men en række afgifter står desværre i vejen. De har hver for sig og i et historisk perspektiv givet mening, men i dag er de en barriere for en fortsat grøn omstilling af varmesektoren.

En af disse afgifter er afgiften på el til varmeproduktion. Den gør i mange tilfælde investeringen i en eldreven varmepumpe så dyr, at det ikke kan betale sig. Det er ærgerligt, for varmepumperne er nødvendige, da temperaturen på overskudsvarmen i mange tilfælde skal hæves en smule, inden den sendes ud til forbrugerne.

Sverige viser vej
En anden afgift, der er til diskussion i øjeblikket, er elafgiften. Det vil kræve 13 milliarder kroner at fjerne den helt og i ét hug. Det er mange penge og nok ikke realistisk. I stedet foreslår vi, at man kigger til vores naboland Sverige, som har lempet afgiften til udvalgte formål.  Hvis man laver en lignende målrettet reduktion herhjemme, vil det betyde, at landbruget vil få styrket sin konkurrenceevne, industrien kan få incitament til at afsætte overskudsvarme til den kollektive varmeforsyning, og varmeforsyningen kan få billig og grøn overskudsvarme.

Virksomhederne er klar
En målrettet sænkning af elafgiften vil også føre til, at der kommer skub i de danske projekter omkring overskudsvarme. Det vil give danske virksomheder, der arbejder med energiteknologi, uvurderlig praktisk erfaring. En kortlægning viser, at op mod 15 pct. af fjernvarmebehovet i Danmark vil kunne dækkes af overskudsvarme.

De danske virksomheder har allerede i dag udviklet de løsninger, der efterspørges, og som vil kunne sikre at overskudsvarmen bliver udnyttet.

Stor samfundsgevinst
Analyser fra blandt andre Tænketanken Grøn Energi viser, at en halvering af elafgiften til kollektive varmepumper vil give staten et provenu på cirka 700 millioner kroner. Det er med andre ord en god forretning for hele Danmark.

Politikerne befinder sig altså i den lidt uvante men ret lykkelige situation, at den helt oplagte, letteste og smarteste løsning ligger lige til højrebenet, når de skal blive enige om, hvordan fremtidens energiafgifter skal indrettes.

(Indlægget er bragt i Altinget den 28. september 2017).

Vi mener

20. feb 2018 Pressemeddelelse

Vand og varme i mål med kodeks for godt bestyrelsesarbejde

Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme præsenterer i dag kodeks for godt bestyrelsesarbejde i de forbrugerejede selskaber.

19. feb 2018 Pressemeddelelse

EUs energimål kan åbne døren for dansk erhvervsliv

Følges anbefalingerne fra en ny rapport fra Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi vil dansk erhvervsliv have gode muligheder for at øge eksporten af energiteknologi. Det vurderer Dansk Fjernvarme. 

02. feb 2018 Pressemeddelelse

Elafgift til varme: God grøn aftale

Et bredt politisk flertal har i dag besluttet at fremrykke den afgiftsnedsættelse på elafgift til varme, der blev vedtaget med erhvervspakken i november sidste år. Det vækker glæde hos Dansk Fjernvarme.

17. jan 2018 Pressemeddelelse

Ambitiøse målsætninger i parlamentet vækker glæde

Der er glæde i Dansk Fjernvarme over de afstemninger som EU Parlamentet netop har været igennem om ambitionerne på udbygningen med vedvarende energi og på energieffektivitet.

16. jan 2018 Pressemeddelelse

Landsretsdom vækker bekymring hos Dansk Fjernvarme

DANVA tabte skattesag i Landsretten og forbrugere kan nu se frem til voldsom skatteregning – Dansk Fjernvarme vil have minister til at sikre varmekunder mod at få et lignende smæk som følge af ny regulering.

27. dec 2017 Pressemeddelelse

Tidlig nytårsgave til fjernvarmeforbrugerne

Prisen på fjernvarme er faldet i 2017 – særligt blandt de selskaber, der har de højeste priser. Det viser en ny prisstatistik fra Energitilsynet. Det glæder Dansk Fjernvarme, der dog ser risiko for prisstigninger forude.

Leder

29. jan 2018 Leder

Fremtiden er nu

Snart sætter Folketingets partier sig sammen for at indgå en ny energipolitisk aftale, der rækker frem mod 2030. Vi ser frem til aftalen, der skal sætte rammen for de vilkår, der skal bringe os i mål med den grønne omstilling.

Som inspiration til arbejdet har Dansk Fjernvarme fremlagt 13 konstruktive bidrag, der viser, hvordan vi som samfund og forbrugere får billigere og mere...Læs mere

16. nov 2017 Debat

Vi har kompetente bestyrelser i forsyningssektoren

Der skal bestemt være plads til en debat om ejerforholdene i forsyningssektoren. Men hvis vi må supplere teori med fakta fra den virkelige verden får en bedre debat, skriver Dansk Fjernvarmes Rune Moesgaard.

14. nov 2017 Debat

Nej, afbrænding af biomasse går ikke ud over biodiversitet

REPLIK: Det er en misforståelse, at afbrænding af biomasse fra de danske skove forringer biodiversiteten. Efterlades alt i skovene, går det ud over ejernes økonomi og i sidste ende biodiversiteten, skriver Kate Wieck-Hansen. 

10. nov 2017

Klumme: Danmark viser vejen for Europa

Den danske fjernvarme er et internationalt forbillede for, hvordan det er lykkedes at omstille varmesektoren, hvor den vedvarende energi udgør en stadig større andel, skriver Kim Mortensen, direktør Dansk Fjernvarme i en klumme i Energy Supply.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

21. dec 2017 Høringssvar

Forslag til Lov om Forsyningstilsynet

Dansk Fjernvarme kommenterer i samarbejde med Dansk Affaldsforening og Danske Vandværker forslag til ny organisering af Energitilsynet. Læs hele høringssvaret her.

21. dec 2017 Høringssvar

Udkast til ændringsbekendtgørelse til anmeldelsesbekendtgørelsen

Dansk Fjernvarme kommenterer Energitilsynets ændringsbekendtgørelse, der vil medføre ensretning af varmeregnskabsåret. Læs hele høringssvaret her.