28. sep 2017 Debat

Vi har overskud af varme – brug den

Industrien vil gerne af med varmen, og fjernvarmeselskaberne efterspørger miljøvenlig, billig varme. Afgifter står desværre i vejen, men løsningen ligger lige for, skriver Troels Ranis og Kim Mortensen.

Der har i en årrække lydt et lidt fortærsket ordsprog om, at den bedste energi er den, vi ikke bruger. I energisektoren mener vi, at den energi, vi kan bruge to gange, er mindst lige så god. Det kan vi gøre ved at udnytte den store mængde overskudsvarme, der kommer fra industrien, datacentrene og en lang række energitunge processer.

Industrien vil gerne af med varmen, og fjernvarmeselskaberne har stor efterspørgsel på miljøvenlig, billig varme. Men en række afgifter står desværre i vejen. De har hver for sig og i et historisk perspektiv givet mening, men i dag er de en barriere for en fortsat grøn omstilling af varmesektoren.

En af disse afgifter er afgiften på el til varmeproduktion. Den gør i mange tilfælde investeringen i en eldreven varmepumpe så dyr, at det ikke kan betale sig. Det er ærgerligt, for varmepumperne er nødvendige, da temperaturen på overskudsvarmen i mange tilfælde skal hæves en smule, inden den sendes ud til forbrugerne.

Sverige viser vej
En anden afgift, der er til diskussion i øjeblikket, er elafgiften. Det vil kræve 13 milliarder kroner at fjerne den helt og i ét hug. Det er mange penge og nok ikke realistisk. I stedet foreslår vi, at man kigger til vores naboland Sverige, som har lempet afgiften til udvalgte formål.  Hvis man laver en lignende målrettet reduktion herhjemme, vil det betyde, at landbruget vil få styrket sin konkurrenceevne, industrien kan få incitament til at afsætte overskudsvarme til den kollektive varmeforsyning, og varmeforsyningen kan få billig og grøn overskudsvarme.

Virksomhederne er klar
En målrettet sænkning af elafgiften vil også føre til, at der kommer skub i de danske projekter omkring overskudsvarme. Det vil give danske virksomheder, der arbejder med energiteknologi, uvurderlig praktisk erfaring. En kortlægning viser, at op mod 15 pct. af fjernvarmebehovet i Danmark vil kunne dækkes af overskudsvarme.

De danske virksomheder har allerede i dag udviklet de løsninger, der efterspørges, og som vil kunne sikre at overskudsvarmen bliver udnyttet.

Stor samfundsgevinst
Analyser fra blandt andre Tænketanken Grøn Energi viser, at en halvering af elafgiften til kollektive varmepumper vil give staten et provenu på cirka 700 millioner kroner. Det er med andre ord en god forretning for hele Danmark.

Politikerne befinder sig altså i den lidt uvante men ret lykkelige situation, at den helt oplagte, letteste og smarteste løsning ligger lige til højrebenet, når de skal blive enige om, hvordan fremtidens energiafgifter skal indrettes.

(Indlægget er bragt i Altinget den 28. september 2017).

Vi mener

16. jun 2018 Folkemøde

KL-formand advarer mod investeringsstop

Jacob Bjerregaard gæstede Energi på Toppen på Bornholm, hvor han advarede mod et investeringsstop, hvis tilslutnings- og forblivelsespligten ophæves. 

16. jun 2018 Folkemøde

Billedhjul: Forsyningssektoren er hele fundamentet

Fredag var der en livlig debat i Forsyningsteltet på Folkemødet 2018, hvor det demokratiske ejerskab til vores fælles forsyning var hovedemnet, og alle debattører var enige om, at forsyningssektoren udgør vores fælles samfundsfundament. 

15. jun 2018 Folkemøde

Pia Olsen Dyhr: Ambitionerne skal op og elafgiften ud

Der skal meget højere ambitioner til, førend SF går med i en ny energipolitiskaftale, lød det fra SF’s formand Pia Olsen Dyhr i en tale ved Dansk Fjernvarmes arrangement under Folkemødet.

15. jun 2018 Folkemøde

Hvad sker der på Folkemødet fredag den 15. juni?

Der er Energi på Toppen og grundbeløb samt profit på vand, varme og affald på dagens folkemødemenu. Og så skal Dansk Fjernvarmes direktør, Kim Mortensen til jobsamtale.

24. maj 2018 Pressemeddelelse

Fjernvarmeprisen falder til rekordlavt niveau

Ny opgørelse fra Energitilsynet viser, at prisen på fjernvarme er faldet med 3,8 procent. Dansk Fjernvarme glæder sig over udviklingen, men efterlyser lovændringer, hvis den skal fortsætte.

07. maj 2018 Pressemeddelelse

Bæredygtig biomasse er værn mod kul i Danmark

I en ny rapport om biomasse sår Klimarådet tvivl om, hvorvidt biomassen anvendt på de danske kraftvarmeværker reelt er bæredygtig. Det mener Dansk Fjernvarme, der minder om, at alternativet er kul.

Leder

18. jun 2018 Leder

Løsningerne ligger på bordet

Selvom der er afstand mellem de politiske partier, der forhandler en ny energipolitisk aftale, bør de kunne nå hinanden i en aftale, der sætter retning på den grønne omstilling.

Partierne bør kunne blive enige om en ambitiøs udbygning med havvind, et fokus på forskning og udvikling og en øget elektrificering med initiativer, der er målrettet et intelligent...Læs mere

09. feb 2018 Debat

Der er brug for en politisk håndsrækning til fjernvarmekunderne

Uret tikker for de mange varmeforbrugere, der om blot 11 måneder har udsigt til store prisstigninger. Heldigvis ligger løsningerne lige for. Men det kræver en aktiv indsats fra både forbrugere, varmeværker og politikerne, skriver Jesper Koch i et indlæg i Altinget.

24. jan 2018 Debat

Bæredygtig biomasse er en grøn trædesten

Biomassen er det bedste alternativ til kul - både når det handler om de større byer, men også på nationalt plan for at imødekomme målsætninger om en grøn omstilling af vores kraftvarmeværker. 

23. jan 2018 Debat

En lavere elafgift er ikke svaret på alt

Der skal mere til end en sænket elafgift, hvis fjernvarmeværkernes udfordringer skal løses. Giv eltariffer et grundigt eftersyn, og ophæv de rigide krav til kraftvarme og brændselsvalg, som står i vejen for billig og miljøvenlig fjernvarme, skriver Jesper Koch, analysechef i Grøn Energi. 

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

24. maj 2018 Høringssvar

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af energilagring

Dansk Fjernvarme har stor interesse i den nye ordning, der yder støtte til energilagringsprojekter. Men Dansk Fjernvarme har en række bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse, herunder af den foreslåede tidsfrist til ansøgninger er meget kort.

17. maj 2018 Høringssvar

Ændringer af Bygningsreglementet

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar, hvor vi udtrykker en klar holdning om, at Bygningsreglementets regler omkring bygningers energimæssige ydeevne bør være ens for alle forsyningsformer. Derudover stiller vi spørgsmål ved, om der i energirammen er ligestilling mellem lokal og ekstern produktion af vedvarende energi. Læs hele høringssvaret her.