28. sep 2017 Debat

Vi har overskud af varme – brug den

Industrien vil gerne af med varmen, og fjernvarmeselskaberne efterspørger miljøvenlig, billig varme. Afgifter står desværre i vejen, men løsningen ligger lige for, skriver Troels Ranis og Kim Mortensen.

Der har i en årrække lydt et lidt fortærsket ordsprog om, at den bedste energi er den, vi ikke bruger. I energisektoren mener vi, at den energi, vi kan bruge to gange, er mindst lige så god. Det kan vi gøre ved at udnytte den store mængde overskudsvarme, der kommer fra industrien, datacentrene og en lang række energitunge processer.

Industrien vil gerne af med varmen, og fjernvarmeselskaberne har stor efterspørgsel på miljøvenlig, billig varme. Men en række afgifter står desværre i vejen. De har hver for sig og i et historisk perspektiv givet mening, men i dag er de en barriere for en fortsat grøn omstilling af varmesektoren.

En af disse afgifter er afgiften på el til varmeproduktion. Den gør i mange tilfælde investeringen i en eldreven varmepumpe så dyr, at det ikke kan betale sig. Det er ærgerligt, for varmepumperne er nødvendige, da temperaturen på overskudsvarmen i mange tilfælde skal hæves en smule, inden den sendes ud til forbrugerne.

Sverige viser vej
En anden afgift, der er til diskussion i øjeblikket, er elafgiften. Det vil kræve 13 milliarder kroner at fjerne den helt og i ét hug. Det er mange penge og nok ikke realistisk. I stedet foreslår vi, at man kigger til vores naboland Sverige, som har lempet afgiften til udvalgte formål.  Hvis man laver en lignende målrettet reduktion herhjemme, vil det betyde, at landbruget vil få styrket sin konkurrenceevne, industrien kan få incitament til at afsætte overskudsvarme til den kollektive varmeforsyning, og varmeforsyningen kan få billig og grøn overskudsvarme.

Virksomhederne er klar
En målrettet sænkning af elafgiften vil også føre til, at der kommer skub i de danske projekter omkring overskudsvarme. Det vil give danske virksomheder, der arbejder med energiteknologi, uvurderlig praktisk erfaring. En kortlægning viser, at op mod 15 pct. af fjernvarmebehovet i Danmark vil kunne dækkes af overskudsvarme.

De danske virksomheder har allerede i dag udviklet de løsninger, der efterspørges, og som vil kunne sikre at overskudsvarmen bliver udnyttet.

Stor samfundsgevinst
Analyser fra blandt andre Tænketanken Grøn Energi viser, at en halvering af elafgiften til kollektive varmepumper vil give staten et provenu på cirka 700 millioner kroner. Det er med andre ord en god forretning for hele Danmark.

Politikerne befinder sig altså i den lidt uvante men ret lykkelige situation, at den helt oplagte, letteste og smarteste løsning ligger lige til højrebenet, når de skal blive enige om, hvordan fremtidens energiafgifter skal indrettes.

(Indlægget er bragt i Altinget den 28. september 2017).

Vi mener

31. aug 2018 Høringssvar

Nedsættelse af støttesats til biogas til opgradering og elproduktion

Dansk Fjernvarme er ikke enig i Energistyrelsens vurdering af støtte til biogas som EU-stridig og overkompenserende. Vi finder timingen meget uheldig og anbefaler at udskyde nedsættelse af støtten. Læs hele høringssvaret her.

30. aug 2018 Pressemeddelelse

Finanslovsforslag har fornuftig grøn retning

Fjernvarmebranchen deler roser ud til regeringen for dens forslag om at sætte en pulje af til forsøg med storskala varmepumper.

28. aug 2018 Pressemeddelelse

Energisektoren står sammen om varmepumper i energisystemet

Energibranchen vil nedsætte en taskforce, der skal komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan den grønne omstilling kan sikres med varmepumper.

23. aug 2018 Høringssvar

Fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning

Dansk Fjernvarme anbefaler, at lovforslaget indrettes, så tilskuddet fastlægges ensartet så det sikres at samtlige værker fortsætter med biomassekraftvarme også efter afskrivningen af anlæg. Læs hele høringssvaret her.

14. aug 2018 Energiaftale

Forsyningssektoren har øjnene på bolden

En ny undersøgelse af forsyningsselskabernes strategiske indsatsområder viser, at sektoren har fokus på kerneforretningen. Det glæder fjernvarmeselskabernes brancheforening, der giver både kultur og den nuværende regulering æren. 

29. jun 2018 Energiaftale

Bred energiaftale sætter retning for den grønne omstilling

Fjernvarmeselskabernes brancheforening, Dansk Fjernvarme ser frem til lavere elvarmeafgift og mere frihed til en række selskaber. Men foreningen savner en løsning for de mange selskaber, der må hæve prisen til næste år, når grundbeløbet ophører.

Leder

27. aug 2018 Leder

Usikkerhed skygger over Energiaftale

Trods alles forudsigelser om det modsatte, lykkedes det et meget bredt flertal på Christiansborg at lande en ny aftale på energiområdet lige før sommerferien. Det gik desværre så stærkt, at politikerne ikke blev helt færdige og efterlod en række spørgsmål ubesvarede.

Jeg glæder mig over, at det er blevet...Læs mere

14. jun 2018 Debat

Gassektorens grønne omstilling skal gevaldigt op i tempo

Naturgas har fortsat en rolle i det danske energisystem og i fjernvarmen, men det kræver, at de sidste 90 procent af gassen omstilles til grøn energi uden de meget høje subsidier, de får i dag, skriver Dansk Fjernvarmes økonomiske konsulent Anders Jespersen i et modsvar til gasselskaberne i Altinget.

07. jun 2018 Debat

Fjernvarmen effektiviserer - og bliver grønnere

Dansk Industri mener, at forbrugerne selv skal kunne bestemme, hvor varmen kommer fra. Men i de mindre provinsbyer vil omkostningerne stige markant for de forbrugere, der lades tilbage i fællesskabet, skriver Rune Moesgaard i et indlæg på Altinget.

25. maj 2018 Debat

Høj tilslutning giver stordriftsfordele og grønne løsninger

Dansk Energi argumenterer for det frie valg af fjernvarme. Det vil da også give forretning til DEs medlemmer, men det er langt fra energieffektivt, mener Rune Moesgaard fra Dansk Fjernvarme i et indlæg på Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

24. maj 2018 Høringssvar

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af energilagring

Dansk Fjernvarme har stor interesse i den nye ordning, der yder støtte til energilagringsprojekter. Men Dansk Fjernvarme har en række bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse, herunder af den foreslåede tidsfrist til ansøgninger er meget kort.

17. maj 2018 Høringssvar

Ændringer af Bygningsreglementet

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar, hvor vi udtrykker en klar holdning om, at Bygningsreglementets regler omkring bygningers energimæssige ydeevne bør være ens for alle forsyningsformer. Derudover stiller vi spørgsmål ved, om der i energirammen er ligestilling mellem lokal og ekstern produktion af vedvarende energi. Læs hele høringssvaret her.