28. sep 2017 Debat

Vi har overskud af varme – brug den

Industrien vil gerne af med varmen, og fjernvarmeselskaberne efterspørger miljøvenlig, billig varme. Afgifter står desværre i vejen, men løsningen ligger lige for, skriver Troels Ranis og Kim Mortensen.

Der har i en årrække lydt et lidt fortærsket ordsprog om, at den bedste energi er den, vi ikke bruger. I energisektoren mener vi, at den energi, vi kan bruge to gange, er mindst lige så god. Det kan vi gøre ved at udnytte den store mængde overskudsvarme, der kommer fra industrien, datacentrene og en lang række energitunge processer.

Industrien vil gerne af med varmen, og fjernvarmeselskaberne har stor efterspørgsel på miljøvenlig, billig varme. Men en række afgifter står desværre i vejen. De har hver for sig og i et historisk perspektiv givet mening, men i dag er de en barriere for en fortsat grøn omstilling af varmesektoren.

En af disse afgifter er afgiften på el til varmeproduktion. Den gør i mange tilfælde investeringen i en eldreven varmepumpe så dyr, at det ikke kan betale sig. Det er ærgerligt, for varmepumperne er nødvendige, da temperaturen på overskudsvarmen i mange tilfælde skal hæves en smule, inden den sendes ud til forbrugerne.

Sverige viser vej
En anden afgift, der er til diskussion i øjeblikket, er elafgiften. Det vil kræve 13 milliarder kroner at fjerne den helt og i ét hug. Det er mange penge og nok ikke realistisk. I stedet foreslår vi, at man kigger til vores naboland Sverige, som har lempet afgiften til udvalgte formål.  Hvis man laver en lignende målrettet reduktion herhjemme, vil det betyde, at landbruget vil få styrket sin konkurrenceevne, industrien kan få incitament til at afsætte overskudsvarme til den kollektive varmeforsyning, og varmeforsyningen kan få billig og grøn overskudsvarme.

Virksomhederne er klar
En målrettet sænkning af elafgiften vil også føre til, at der kommer skub i de danske projekter omkring overskudsvarme. Det vil give danske virksomheder, der arbejder med energiteknologi, uvurderlig praktisk erfaring. En kortlægning viser, at op mod 15 pct. af fjernvarmebehovet i Danmark vil kunne dækkes af overskudsvarme.

De danske virksomheder har allerede i dag udviklet de løsninger, der efterspørges, og som vil kunne sikre at overskudsvarmen bliver udnyttet.

Stor samfundsgevinst
Analyser fra blandt andre Tænketanken Grøn Energi viser, at en halvering af elafgiften til kollektive varmepumper vil give staten et provenu på cirka 700 millioner kroner. Det er med andre ord en god forretning for hele Danmark.

Politikerne befinder sig altså i den lidt uvante men ret lykkelige situation, at den helt oplagte, letteste og smarteste løsning ligger lige til højrebenet, når de skal blive enige om, hvordan fremtidens energiafgifter skal indrettes.

(Indlægget er bragt i Altinget den 28. september 2017).

Vi mener

20. okt 2017 Pressemeddelelse

Fjernvarmen kan indfri store dele af CO2-mål

172 varmeværker står på spring for at indfri regeringens klimamål udenfor kvotesektoren. Hvis de får lov. Det kræver nemlig et opgør med kraftvarmebindingen, et frit brændselsvalg og en halveret elvarmeafgift til kollektive varmepumper.

11. okt 2017 Pressemeddelelse

Det er blevet billigere at være fjernvarmekunde

Ny analyse: De danske fjernvarmekunder har i gennemsnit sparet mere end 1.500 kroner på deres varmeregning de seneste tre år.

05. okt 2017 Pressemeddelelse

Nyt forsyningstilsyn skal få energisektoren til at løbe hurtigere

Ny politisk aftale skal sikre hurtigere sagsbehandling hos Energitilsynet, der samtidig skifter navn til Forsyningstilsynet. Dansk Fjernvarme deler ønsket om et stærkt og uafhængigt tilsyn.

07. sep 2017 Pressemeddelelse

Rapport viser kæmpe potentiale ved fjernkøling

Der er et enormt potentiale for billig og klimavenlig fjernkøling i verden, viser ny rapport fra Rambøll, lavet for DI, Dansk Fjernvarme og Fjernvarmeindustrien. Men det er nødvendigt med et stærkt hjemmemarked, konkluderer rapporten.

06. sep 2017 Pressemeddelelse

Ministeren bør indkalde til genforhandling af energispareaftale

Rigsrevisionen giver hård kritik af energispareordningen. Dansk Fjernvarme opfordrer ministeren til at indkalde parterne til genforhandling af aftalen.

Leder

16. okt 2017 Leder

Billig varme i hele Danmark

De seneste fem år har fjernvarmen netto fået 20.000 nye forbrugere hvert år, og nem og billig varme er helt sikkert en del af forklaringen. Fjernvarmeselskaberne vil gerne fortsætte den positive udvikling, men i horisonten lurer en udfordring, der kan gøre det svært for dem at holde prisen nede. En udfordring, der er politisk besluttet på en baggrund, der ikke længere flugter med...Læs mere

30. maj 2017 Debat

Klumme: Her er konsekvenserne af en kommercialisering af varmeforsyningen

Et ændret syn på investeringshorisont og risikovillighed kan føre til mindre solvarme, lavere effektivitet og mindre vedvarende energi, skriver analysechef i Grøn Energi Jesper Koch i en klumme på Energy Supply.

30. maj 2017 Debat

Minister til pumperne - varmepumperne

Om bare 3 år skal der være 550 MW varmepumper i fjernvarmesektoren. Indtil nu er der kun installeret lidt over 40 MW. Der er derfor brug for en ekstra indsats for at komme i mål. Dansk Fjernvarme kalder energi-, forsynings- og klimaministeren til pumperne – varmepumperne.

16. maj 2017 Debat

Regeringen har ingen eksempler på overinvesteringer

Forsyningsstrategien har to argumenter for at ændre selskabernes lånemuligheder og begrænse adgangen til KommuneKredit. Ingen af dem bakkes op af dokumentation på overinvesteringer i fjernvarmen, skriver Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen i et indlæg på Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

22. aug 2017 Høringssvar

Ændring af bekendtgørelse om kommuners indberetninger og erklæringer

Dansk Fjernvarme kommenterer en præcisering af, at der ikke skal ske modregning af ikke-opkrævet forrentning. Læs hele høringssvaret her. 

17. aug 2017 Høringssvar

Lov om registrering af ledningsejere

Dansk Fjernvarme er overordnet positiv i forhold til en højere grad af standardisering og et forbedret system til håndtering af ledningsejerforespørgsler. Læs hele høringssvaret her.