28. sep 2017 Debat

Vi har overskud af varme – brug den

Industrien vil gerne af med varmen, og fjernvarmeselskaberne efterspørger miljøvenlig, billig varme. Afgifter står desværre i vejen, men løsningen ligger lige for, skriver Troels Ranis og Kim Mortensen.

Der har i en årrække lydt et lidt fortærsket ordsprog om, at den bedste energi er den, vi ikke bruger. I energisektoren mener vi, at den energi, vi kan bruge to gange, er mindst lige så god. Det kan vi gøre ved at udnytte den store mængde overskudsvarme, der kommer fra industrien, datacentrene og en lang række energitunge processer.

Industrien vil gerne af med varmen, og fjernvarmeselskaberne har stor efterspørgsel på miljøvenlig, billig varme. Men en række afgifter står desværre i vejen. De har hver for sig og i et historisk perspektiv givet mening, men i dag er de en barriere for en fortsat grøn omstilling af varmesektoren.

En af disse afgifter er afgiften på el til varmeproduktion. Den gør i mange tilfælde investeringen i en eldreven varmepumpe så dyr, at det ikke kan betale sig. Det er ærgerligt, for varmepumperne er nødvendige, da temperaturen på overskudsvarmen i mange tilfælde skal hæves en smule, inden den sendes ud til forbrugerne.

Sverige viser vej
En anden afgift, der er til diskussion i øjeblikket, er elafgiften. Det vil kræve 13 milliarder kroner at fjerne den helt og i ét hug. Det er mange penge og nok ikke realistisk. I stedet foreslår vi, at man kigger til vores naboland Sverige, som har lempet afgiften til udvalgte formål.  Hvis man laver en lignende målrettet reduktion herhjemme, vil det betyde, at landbruget vil få styrket sin konkurrenceevne, industrien kan få incitament til at afsætte overskudsvarme til den kollektive varmeforsyning, og varmeforsyningen kan få billig og grøn overskudsvarme.

Virksomhederne er klar
En målrettet sænkning af elafgiften vil også føre til, at der kommer skub i de danske projekter omkring overskudsvarme. Det vil give danske virksomheder, der arbejder med energiteknologi, uvurderlig praktisk erfaring. En kortlægning viser, at op mod 15 pct. af fjernvarmebehovet i Danmark vil kunne dækkes af overskudsvarme.

De danske virksomheder har allerede i dag udviklet de løsninger, der efterspørges, og som vil kunne sikre at overskudsvarmen bliver udnyttet.

Stor samfundsgevinst
Analyser fra blandt andre Tænketanken Grøn Energi viser, at en halvering af elafgiften til kollektive varmepumper vil give staten et provenu på cirka 700 millioner kroner. Det er med andre ord en god forretning for hele Danmark.

Politikerne befinder sig altså i den lidt uvante men ret lykkelige situation, at den helt oplagte, letteste og smarteste løsning ligger lige til højrebenet, når de skal blive enige om, hvordan fremtidens energiafgifter skal indrettes.

(Indlægget er bragt i Altinget den 28. september 2017).

Vi mener

05. dec 2017 Pressemeddelelse

Dansk Fjernvarme: Vi frygter manglende garanti for omkostningsloft

Regeringen vil ikke give en garanti for, at fjernvarmeselskabernes pligt til at forberede sig på ny regulering kommer til at ligge indenfor de forventede 183 millioner kroner. Det vækker alvorlig bekymring hos Dansk Fjernvarme.

30. nov 2017 Høringssvar

15 bekendtgørelser der overfører opgaver fra Energinet til Energistyrelsen

DFj hilser opgaveoverførslen velkommen, men påpeger at man også godt kunne overføre Energinets myndighedsopgaver vedrørende gasdistributionsnettet, og at den omlægning af PSO afgiften de laver på ilandføringskabler fra kystnære havvindmøller kan være i strid med den politiske aftale om afskaffelse af PSO-afgiften af 17. november 2016.

12. nov 2017 Pressemeddelelse

Erhvervspakken sætter strøm til fjernvarmen

Godt nyt for landets fjernvarmekunder, når partierne bag erhvervspakken halverer elafgiften til varmepumper, lyder det fra Dansk Fjernvarme i en reaktion til aftalen om erhvervspakken.

09. nov 2017 Pressemeddelelse

God aftale om EU’s kvotehandelssystem

EU-landene har netop indgået en aftale, der vil give den grønne omstilling et tiltrængt rygstød. Det mener Dansk Fjernvarme, der roser aftalen.

09. nov 2017 Pressemeddelelse

Fornuftigt forslag at halvere elafgift til varme

Elafgiften til varme skal ned, foreslår de Radikales leder Morten Østergaard. Fornuftigt, lyder det fra Dansk Fjernvarme, da det vil gøre det muligt at udnytte overskudsvarmen fra industrien og datacentrene.

Leder

01. dec 2017 Leder

Sæt fjernvarmen fri

Når de nye kommunalpolitikere træder sammen i januar, bør de – i samarbejde med det lokale fjernvarmeselskab – se hinanden i øjnene og lægge en plan for fjernvarmens fremtid. En plan der uvilkårligt kommer til at hænge sammen med det udspil til en ny energipolitisk aftale, som regeringen offentliggør efter nytår.

Vi har meget tydeligt meldt ud, at fjernvarmen kan blive...

Læs mere

12. okt 2017 Debat

Replik: Brancheaftale sikrer, at biomassen er grøn

Energibranchen har taget ansvar for at sikre bæredygtig el og varme med brancheaftalen om bæredygtig biomasse. Den sikrer, at biomasse er bæredygtigt – også når det er importeret, skriver Kate Wieck-Hansen, teknisk konsulent hos Dansk Fjernvarme i en replik til NOAH på Altinget.

05. okt 2017 Debat

Replik: Teori alene giver ikke mere overskudsvarme i stuerne

Dansk Energis forslag om en forenkling af overskudsvarmeafgiften er fin teori, men passer ikke nødvendigvis til virkeligheden, skriver John Tang, chefkonsulent i Dansk Fjernvarme.

21. sep 2017 Debat

Klumme: Energisektoren har brug for smart afgiftsreform

De tre store forsyningssystemer bør bindes sammen. Kun på den måde får vi et grønt og konkurrencedygtigt energisystem. Derfor bør vi vælge den smarte løsning til el-afgiften, skriver analysechef i Grøn Energi, Jesper Koch.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

07. nov 2017 Høringssvar

Udkast til bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling på varmeområdet 

Energitilsynet oplyser, at den kommende gebyrbekendtgørelse på varmeområdet alene har mindre ændringer af administrativ karakter. Formålet med reglerne på varmeområdet er primært at sikre Energitilsynet bemyndigelse til at udstede bekendtgørelser om betaling for myndighedsbehandling på varmeområdet. Dansk Fjernvarme har på denne baggrund ikke nogle bemærkninger til bekendtgørelsen.