30. maj 2017 Debat

Minister til pumperne - varmepumperne

Om bare 3 år skal der være 550 MW varmepumper i fjernvarmesektoren. Indtil nu er der kun installeret lidt over 40 MW. Der er derfor brug for en ekstra indsats for at komme i mål. Dansk Fjernvarme kalder energi-, forsynings- og klimaministeren til pumperne – varmepumperne.

Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen beder energi-, forsynings- og klimaministeren om at komme til varmepumperne, så vi kan få flere ind i fjernvarmen. Foto: Soffi Chanchira Larsen

Dansk Fjernvarme har sat sig i spidsen for et projekt til sikring af 500 MW varmepumper i fjernvarmesektoren. Det er egentlig Energistyrelsens fremskrivning og skiftende regeringers politik, at vi skal have mange store varmepumper i fjernvarmesektoren. Varmepumperne kan med gode varmekilder og el fra vindkraften leverer fjernvarme med en meget høj effektivitet. Derfor har alle eksperter, senest Energikommissionen, anbefalet at gå den vej i dansk energipolitik. Men meget lidt er sket ude i den virkelige verden.

Politikerne skal have fjernet nogle sten på vejen.

For det første er eldrevne varmepumper i fjernvarmesystemet mest oplagt på de mindre kraftvarmeværker, hvor pumpernes varmeproduktion kan fortrænge naturgas og give en værdig fremtid for de værker, som fra januar 2019 mister deres grundbeløb til kraftvarmeværkets elproduktion. Nu skal de i stedet være elforbrugere. Det kræver at loven, da selskaberne i dag kun må investere i mere naturgas.

For det andet er det lige nu en driftsøkonomisk dårlig investering at etablere eldrevne varmepumper, fordi de danske elafgifter er så høje. Alle er enige om dette, Klimarådet, Vismændene osv. Alle har for længst dokumenteret, at tallene fra Dansk Fjernvarmes analyseenhed, Grøn Energi, er korrekte. Elafgiften til store varmepumper skal sættes markant ned. Taber staten så ikke penge? Nej, for alternativet risikerer at blive kedler på biomasse, som ikke giver staten penge i kassen.

Løsningen er meget enkelt. Der kræver blot et politisk initiativ og nogle få lovændringer. Elafgiften skal sættes ned til et minimum for disse eldrevne varmepumper i fjernvarmesystemet. Noget lignende findes allerede for de elkedler (elpatron loven), der findes i fjernvarmesystemet. Der mangler så et incitament til at komme i gang. Her findes Energistyrelsens rejsehold for store varmepumper.

Rejseholdet har haft stor succes med at hjælpe 9 varmepumpe-projekter i gang. Seneste projekt med overskudsvarme er Arla mejeriet i Rødkærsbro, der ved hjælp af en stor varmepumpe nu leverer miljøvenlig fjernvarme. Desværre har politikerne fjernet rejseholdets ressourcer. Læg nogle midler i puljen igen og vi er kørende.

Mere skal der ikke til og så vil op imod 170 små decentrale kraftvarmeværker få mulighed for at investere i eldrevne varmepumper og komme ud af den fastlåste situation om bortfald af grundbeløbet. Dansk Fjernvarme er med projekt ’500 MW varmepumper’ i spidsen for arbejdet. Vi påtager os gerne at vejlede og inspirere vores medlemmer til at foretage denne målrettede indsats.

Der mangler derfor kun at regeringen og ministeren lever op til de mange løfter om handling. 

(Indlægget blev oprindeligt bragt i Vejle Amts Folkeblad den 29. maj 2017)

Vi mener

12. nov 2017 Pressemeddelelse

Erhvervspakken sætter strøm til fjernvarmen

Godt nyt for landets fjernvarmekunder, når partierne bag erhvervspakken halverer elafgiften til varmepumper, lyder det fra Dansk Fjernvarme i en reaktion til aftalen om erhvervspakken.

09. nov 2017 Pressemeddelelse

God aftale om EU’s kvotehandelssystem

EU-landene har netop indgået en aftale, der vil give den grønne omstilling et tiltrængt rygstød. Det mener Dansk Fjernvarme, der roser aftalen.

09. nov 2017 Pressemeddelelse

Fornuftigt forslag at halvere elafgift til varme

Elafgiften til varme skal ned, foreslår de Radikales leder Morten Østergaard. Fornuftigt, lyder det fra Dansk Fjernvarme, da det vil gøre det muligt at udnytte overskudsvarmen fra industrien og datacentrene.

31. okt 2017 Pressemeddelelse

God aftale vil styrke dansk forskning i energiteknologi

Dansk Fjernvarme roser bred aftale om udmøntning af forskningsreserverne til forskning i energiteknologi.

30. okt 2017 Pressemeddelelse

100 kraftvarmeværker klar til at sikre elkunderne

Nystiftet selskab for elhandel står klar til at tilbyde 400 MW elkapacitet til elhandlerne, så de kan tilbyde elkunder afregning til spotpris med loft over elprisen.

Leder

16. okt 2017 Leder

Billig varme i hele Danmark

De seneste fem år har fjernvarmen netto fået 20.000 nye forbrugere hvert år, og nem og billig varme er helt sikkert en del af forklaringen. Fjernvarmeselskaberne vil gerne fortsætte den positive udvikling, men i horisonten lurer en udfordring, der kan gøre det svært for dem at holde prisen nede. En udfordring, der er politisk besluttet på en baggrund, der ikke længere flugter med...Læs mere

12. okt 2017 Debat

Replik: Brancheaftale sikrer, at biomassen er grøn

Energibranchen har taget ansvar for at sikre bæredygtig el og varme med brancheaftalen om bæredygtig biomasse. Den sikrer, at biomasse er bæredygtigt – også når det er importeret, skriver Kate Wieck-Hansen, teknisk konsulent hos Dansk Fjernvarme i en replik til NOAH på Altinget.

05. okt 2017 Debat

Replik: Teori alene giver ikke mere overskudsvarme i stuerne

Dansk Energis forslag om en forenkling af overskudsvarmeafgiften er fin teori, men passer ikke nødvendigvis til virkeligheden, skriver John Tang, chefkonsulent i Dansk Fjernvarme.

28. sep 2017 Debat

Vi har overskud af varme – brug den

Industrien vil gerne af med varmen, og fjernvarmeselskaberne efterspørger miljøvenlig, billig varme. Afgifter står desværre i vejen, men løsningen ligger lige for, skriver Troels Ranis og Kim Mortensen.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

07. nov 2017 Høringssvar

Udkast til bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling på varmeområdet 

Energitilsynet oplyser, at den kommende gebyrbekendtgørelse på varmeområdet alene har mindre ændringer af administrativ karakter. Formålet med reglerne på varmeområdet er primært at sikre Energitilsynet bemyndigelse til at udstede bekendtgørelser om betaling for myndighedsbehandling på varmeområdet. Dansk Fjernvarme har på denne baggrund ikke nogle bemærkninger til bekendtgørelsen.