30. maj 2017 Debat

Minister til pumperne - varmepumperne

Om bare 3 år skal der være 550 MW varmepumper i fjernvarmesektoren. Indtil nu er der kun installeret lidt over 40 MW. Der er derfor brug for en ekstra indsats for at komme i mål. Dansk Fjernvarme kalder energi-, forsynings- og klimaministeren til pumperne – varmepumperne.

Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen beder energi-, forsynings- og klimaministeren om at komme til varmepumperne, så vi kan få flere ind i fjernvarmen. Foto: Soffi Chanchira Larsen

Dansk Fjernvarme har sat sig i spidsen for et projekt til sikring af 500 MW varmepumper i fjernvarmesektoren. Det er egentlig Energistyrelsens fremskrivning og skiftende regeringers politik, at vi skal have mange store varmepumper i fjernvarmesektoren. Varmepumperne kan med gode varmekilder og el fra vindkraften leverer fjernvarme med en meget høj effektivitet. Derfor har alle eksperter, senest Energikommissionen, anbefalet at gå den vej i dansk energipolitik. Men meget lidt er sket ude i den virkelige verden.

Politikerne skal have fjernet nogle sten på vejen.

For det første er eldrevne varmepumper i fjernvarmesystemet mest oplagt på de mindre kraftvarmeværker, hvor pumpernes varmeproduktion kan fortrænge naturgas og give en værdig fremtid for de værker, som fra januar 2019 mister deres grundbeløb til kraftvarmeværkets elproduktion. Nu skal de i stedet være elforbrugere. Det kræver at loven, da selskaberne i dag kun må investere i mere naturgas.

For det andet er det lige nu en driftsøkonomisk dårlig investering at etablere eldrevne varmepumper, fordi de danske elafgifter er så høje. Alle er enige om dette, Klimarådet, Vismændene osv. Alle har for længst dokumenteret, at tallene fra Dansk Fjernvarmes analyseenhed, Grøn Energi, er korrekte. Elafgiften til store varmepumper skal sættes markant ned. Taber staten så ikke penge? Nej, for alternativet risikerer at blive kedler på biomasse, som ikke giver staten penge i kassen.

Løsningen er meget enkelt. Der kræver blot et politisk initiativ og nogle få lovændringer. Elafgiften skal sættes ned til et minimum for disse eldrevne varmepumper i fjernvarmesystemet. Noget lignende findes allerede for de elkedler (elpatron loven), der findes i fjernvarmesystemet. Der mangler så et incitament til at komme i gang. Her findes Energistyrelsens rejsehold for store varmepumper.

Rejseholdet har haft stor succes med at hjælpe 9 varmepumpe-projekter i gang. Seneste projekt med overskudsvarme er Arla mejeriet i Rødkærsbro, der ved hjælp af en stor varmepumpe nu leverer miljøvenlig fjernvarme. Desværre har politikerne fjernet rejseholdets ressourcer. Læg nogle midler i puljen igen og vi er kørende.

Mere skal der ikke til og så vil op imod 170 små decentrale kraftvarmeværker få mulighed for at investere i eldrevne varmepumper og komme ud af den fastlåste situation om bortfald af grundbeløbet. Dansk Fjernvarme er med projekt ’500 MW varmepumper’ i spidsen for arbejdet. Vi påtager os gerne at vejlede og inspirere vores medlemmer til at foretage denne målrettede indsats.

Der mangler derfor kun at regeringen og ministeren lever op til de mange løfter om handling. 

(Indlægget blev oprindeligt bragt i Vejle Amts Folkeblad den 29. maj 2017)

Vi mener

16. jun 2018 Folkemøde

KL-formand advarer mod investeringsstop

Jacob Bjerregaard gæstede Energi på Toppen på Bornholm, hvor han advarede mod et investeringsstop, hvis tilslutnings- og forblivelsespligten ophæves. 

16. jun 2018 Folkemøde

Billedhjul: Forsyningssektoren er hele fundamentet

Fredag var der en livlig debat i Forsyningsteltet på Folkemødet 2018, hvor det demokratiske ejerskab til vores fælles forsyning var hovedemnet, og alle debattører var enige om, at forsyningssektoren udgør vores fælles samfundsfundament. 

15. jun 2018 Folkemøde

Pia Olsen Dyhr: Ambitionerne skal op og elafgiften ud

Der skal meget højere ambitioner til, førend SF går med i en ny energipolitiskaftale, lød det fra SF’s formand Pia Olsen Dyhr i en tale ved Dansk Fjernvarmes arrangement under Folkemødet.

15. jun 2018 Folkemøde

Hvad sker der på Folkemødet fredag den 15. juni?

Der er Energi på Toppen og grundbeløb samt profit på vand, varme og affald på dagens folkemødemenu. Og så skal Dansk Fjernvarmes direktør, Kim Mortensen til jobsamtale.

24. maj 2018 Pressemeddelelse

Fjernvarmeprisen falder til rekordlavt niveau

Ny opgørelse fra Energitilsynet viser, at prisen på fjernvarme er faldet med 3,8 procent. Dansk Fjernvarme glæder sig over udviklingen, men efterlyser lovændringer, hvis den skal fortsætte.

07. maj 2018 Pressemeddelelse

Bæredygtig biomasse er værn mod kul i Danmark

I en ny rapport om biomasse sår Klimarådet tvivl om, hvorvidt biomassen anvendt på de danske kraftvarmeværker reelt er bæredygtig. Det mener Dansk Fjernvarme, der minder om, at alternativet er kul.

Leder

18. jun 2018 Leder

Løsningerne ligger på bordet

Selvom der er afstand mellem de politiske partier, der forhandler en ny energipolitisk aftale, bør de kunne nå hinanden i en aftale, der sætter retning på den grønne omstilling.

Partierne bør kunne blive enige om en ambitiøs udbygning med havvind, et fokus på forskning og udvikling og en øget elektrificering med initiativer, der er målrettet et intelligent...Læs mere

09. feb 2018 Debat

Der er brug for en politisk håndsrækning til fjernvarmekunderne

Uret tikker for de mange varmeforbrugere, der om blot 11 måneder har udsigt til store prisstigninger. Heldigvis ligger løsningerne lige for. Men det kræver en aktiv indsats fra både forbrugere, varmeværker og politikerne, skriver Jesper Koch i et indlæg i Altinget.

24. jan 2018 Debat

Bæredygtig biomasse er en grøn trædesten

Biomassen er det bedste alternativ til kul - både når det handler om de større byer, men også på nationalt plan for at imødekomme målsætninger om en grøn omstilling af vores kraftvarmeværker. 

23. jan 2018 Debat

En lavere elafgift er ikke svaret på alt

Der skal mere til end en sænket elafgift, hvis fjernvarmeværkernes udfordringer skal løses. Giv eltariffer et grundigt eftersyn, og ophæv de rigide krav til kraftvarme og brændselsvalg, som står i vejen for billig og miljøvenlig fjernvarme, skriver Jesper Koch, analysechef i Grøn Energi. 

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

24. maj 2018 Høringssvar

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af energilagring

Dansk Fjernvarme har stor interesse i den nye ordning, der yder støtte til energilagringsprojekter. Men Dansk Fjernvarme har en række bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse, herunder af den foreslåede tidsfrist til ansøgninger er meget kort.

17. maj 2018 Høringssvar

Ændringer af Bygningsreglementet

Dansk Fjernvarme har afgivet høringssvar, hvor vi udtrykker en klar holdning om, at Bygningsreglementets regler omkring bygningers energimæssige ydeevne bør være ens for alle forsyningsformer. Derudover stiller vi spørgsmål ved, om der i energirammen er ligestilling mellem lokal og ekstern produktion af vedvarende energi. Læs hele høringssvaret her.