30. maj 2017 Debat

Minister til pumperne - varmepumperne

Om bare 3 år skal der være 550 MW varmepumper i fjernvarmesektoren. Indtil nu er der kun installeret lidt over 40 MW. Der er derfor brug for en ekstra indsats for at komme i mål. Dansk Fjernvarme kalder energi-, forsynings- og klimaministeren til pumperne – varmepumperne.

Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen beder energi-, forsynings- og klimaministeren om at komme til varmepumperne, så vi kan få flere ind i fjernvarmen. Foto: Soffi Chanchira Larsen

Dansk Fjernvarme har sat sig i spidsen for et projekt til sikring af 500 MW varmepumper i fjernvarmesektoren. Det er egentlig Energistyrelsens fremskrivning og skiftende regeringers politik, at vi skal have mange store varmepumper i fjernvarmesektoren. Varmepumperne kan med gode varmekilder og el fra vindkraften leverer fjernvarme med en meget høj effektivitet. Derfor har alle eksperter, senest Energikommissionen, anbefalet at gå den vej i dansk energipolitik. Men meget lidt er sket ude i den virkelige verden.

Politikerne skal have fjernet nogle sten på vejen.

For det første er eldrevne varmepumper i fjernvarmesystemet mest oplagt på de mindre kraftvarmeværker, hvor pumpernes varmeproduktion kan fortrænge naturgas og give en værdig fremtid for de værker, som fra januar 2019 mister deres grundbeløb til kraftvarmeværkets elproduktion. Nu skal de i stedet være elforbrugere. Det kræver at loven, da selskaberne i dag kun må investere i mere naturgas.

For det andet er det lige nu en driftsøkonomisk dårlig investering at etablere eldrevne varmepumper, fordi de danske elafgifter er så høje. Alle er enige om dette, Klimarådet, Vismændene osv. Alle har for længst dokumenteret, at tallene fra Dansk Fjernvarmes analyseenhed, Grøn Energi, er korrekte. Elafgiften til store varmepumper skal sættes markant ned. Taber staten så ikke penge? Nej, for alternativet risikerer at blive kedler på biomasse, som ikke giver staten penge i kassen.

Løsningen er meget enkelt. Der kræver blot et politisk initiativ og nogle få lovændringer. Elafgiften skal sættes ned til et minimum for disse eldrevne varmepumper i fjernvarmesystemet. Noget lignende findes allerede for de elkedler (elpatron loven), der findes i fjernvarmesystemet. Der mangler så et incitament til at komme i gang. Her findes Energistyrelsens rejsehold for store varmepumper.

Rejseholdet har haft stor succes med at hjælpe 9 varmepumpe-projekter i gang. Seneste projekt med overskudsvarme er Arla mejeriet i Rødkærsbro, der ved hjælp af en stor varmepumpe nu leverer miljøvenlig fjernvarme. Desværre har politikerne fjernet rejseholdets ressourcer. Læg nogle midler i puljen igen og vi er kørende.

Mere skal der ikke til og så vil op imod 170 små decentrale kraftvarmeværker få mulighed for at investere i eldrevne varmepumper og komme ud af den fastlåste situation om bortfald af grundbeløbet. Dansk Fjernvarme er med projekt ’500 MW varmepumper’ i spidsen for arbejdet. Vi påtager os gerne at vejlede og inspirere vores medlemmer til at foretage denne målrettede indsats.

Der mangler derfor kun at regeringen og ministeren lever op til de mange løfter om handling. 

(Indlægget blev oprindeligt bragt i Vejle Amts Folkeblad den 29. maj 2017)

Vi mener

20. feb 2018 Pressemeddelelse

Vand og varme i mål med kodeks for godt bestyrelsesarbejde

Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme præsenterer i dag kodeks for godt bestyrelsesarbejde i de forbrugerejede selskaber.

19. feb 2018 Pressemeddelelse

EUs energimål kan åbne døren for dansk erhvervsliv

Følges anbefalingerne fra en ny rapport fra Det Internationale Agentur for Vedvarende Energi vil dansk erhvervsliv have gode muligheder for at øge eksporten af energiteknologi. Det vurderer Dansk Fjernvarme. 

02. feb 2018 Pressemeddelelse

Elafgift til varme: God grøn aftale

Et bredt politisk flertal har i dag besluttet at fremrykke den afgiftsnedsættelse på elafgift til varme, der blev vedtaget med erhvervspakken i november sidste år. Det vækker glæde hos Dansk Fjernvarme.

17. jan 2018 Pressemeddelelse

Ambitiøse målsætninger i parlamentet vækker glæde

Der er glæde i Dansk Fjernvarme over de afstemninger som EU Parlamentet netop har været igennem om ambitionerne på udbygningen med vedvarende energi og på energieffektivitet.

16. jan 2018 Pressemeddelelse

Landsretsdom vækker bekymring hos Dansk Fjernvarme

DANVA tabte skattesag i Landsretten og forbrugere kan nu se frem til voldsom skatteregning – Dansk Fjernvarme vil have minister til at sikre varmekunder mod at få et lignende smæk som følge af ny regulering.

27. dec 2017 Pressemeddelelse

Tidlig nytårsgave til fjernvarmeforbrugerne

Prisen på fjernvarme er faldet i 2017 – særligt blandt de selskaber, der har de højeste priser. Det viser en ny prisstatistik fra Energitilsynet. Det glæder Dansk Fjernvarme, der dog ser risiko for prisstigninger forude.

Leder

29. jan 2018 Leder

Fremtiden er nu

Snart sætter Folketingets partier sig sammen for at indgå en ny energipolitisk aftale, der rækker frem mod 2030. Vi ser frem til aftalen, der skal sætte rammen for de vilkår, der skal bringe os i mål med den grønne omstilling.

Som inspiration til arbejdet har Dansk Fjernvarme fremlagt 13 konstruktive bidrag, der viser, hvordan vi som samfund og forbrugere får billigere og mere...Læs mere

16. nov 2017 Debat

Vi har kompetente bestyrelser i forsyningssektoren

Der skal bestemt være plads til en debat om ejerforholdene i forsyningssektoren. Men hvis vi må supplere teori med fakta fra den virkelige verden får en bedre debat, skriver Dansk Fjernvarmes Rune Moesgaard.

14. nov 2017 Debat

Nej, afbrænding af biomasse går ikke ud over biodiversitet

REPLIK: Det er en misforståelse, at afbrænding af biomasse fra de danske skove forringer biodiversiteten. Efterlades alt i skovene, går det ud over ejernes økonomi og i sidste ende biodiversiteten, skriver Kate Wieck-Hansen. 

10. nov 2017

Klumme: Danmark viser vejen for Europa

Den danske fjernvarme er et internationalt forbillede for, hvordan det er lykkedes at omstille varmesektoren, hvor den vedvarende energi udgør en stadig større andel, skriver Kim Mortensen, direktør Dansk Fjernvarme i en klumme i Energy Supply.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

21. dec 2017 Høringssvar

Forslag til Lov om Forsyningstilsynet

Dansk Fjernvarme kommenterer i samarbejde med Dansk Affaldsforening og Danske Vandværker forslag til ny organisering af Energitilsynet. Læs hele høringssvaret her.

21. dec 2017 Høringssvar

Udkast til ændringsbekendtgørelse til anmeldelsesbekendtgørelsen

Dansk Fjernvarme kommenterer Energitilsynets ændringsbekendtgørelse, der vil medføre ensretning af varmeregnskabsåret. Læs hele høringssvaret her.