30. maj 2017 Debat

Minister til pumperne - varmepumperne

Om bare 3 år skal der være 550 MW varmepumper i fjernvarmesektoren. Indtil nu er der kun installeret lidt over 40 MW. Der er derfor brug for en ekstra indsats for at komme i mål. Dansk Fjernvarme kalder energi-, forsynings- og klimaministeren til pumperne – varmepumperne.

Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen beder energi-, forsynings- og klimaministeren om at komme til varmepumperne, så vi kan få flere ind i fjernvarmen. Foto: Soffi Chanchira Larsen

Dansk Fjernvarme har sat sig i spidsen for et projekt til sikring af 500 MW varmepumper i fjernvarmesektoren. Det er egentlig Energistyrelsens fremskrivning og skiftende regeringers politik, at vi skal have mange store varmepumper i fjernvarmesektoren. Varmepumperne kan med gode varmekilder og el fra vindkraften leverer fjernvarme med en meget høj effektivitet. Derfor har alle eksperter, senest Energikommissionen, anbefalet at gå den vej i dansk energipolitik. Men meget lidt er sket ude i den virkelige verden.

Politikerne skal have fjernet nogle sten på vejen.

For det første er eldrevne varmepumper i fjernvarmesystemet mest oplagt på de mindre kraftvarmeværker, hvor pumpernes varmeproduktion kan fortrænge naturgas og give en værdig fremtid for de værker, som fra januar 2019 mister deres grundbeløb til kraftvarmeværkets elproduktion. Nu skal de i stedet være elforbrugere. Det kræver at loven, da selskaberne i dag kun må investere i mere naturgas.

For det andet er det lige nu en driftsøkonomisk dårlig investering at etablere eldrevne varmepumper, fordi de danske elafgifter er så høje. Alle er enige om dette, Klimarådet, Vismændene osv. Alle har for længst dokumenteret, at tallene fra Dansk Fjernvarmes analyseenhed, Grøn Energi, er korrekte. Elafgiften til store varmepumper skal sættes markant ned. Taber staten så ikke penge? Nej, for alternativet risikerer at blive kedler på biomasse, som ikke giver staten penge i kassen.

Løsningen er meget enkelt. Der kræver blot et politisk initiativ og nogle få lovændringer. Elafgiften skal sættes ned til et minimum for disse eldrevne varmepumper i fjernvarmesystemet. Noget lignende findes allerede for de elkedler (elpatron loven), der findes i fjernvarmesystemet. Der mangler så et incitament til at komme i gang. Her findes Energistyrelsens rejsehold for store varmepumper.

Rejseholdet har haft stor succes med at hjælpe 9 varmepumpe-projekter i gang. Seneste projekt med overskudsvarme er Arla mejeriet i Rødkærsbro, der ved hjælp af en stor varmepumpe nu leverer miljøvenlig fjernvarme. Desværre har politikerne fjernet rejseholdets ressourcer. Læg nogle midler i puljen igen og vi er kørende.

Mere skal der ikke til og så vil op imod 170 små decentrale kraftvarmeværker få mulighed for at investere i eldrevne varmepumper og komme ud af den fastlåste situation om bortfald af grundbeløbet. Dansk Fjernvarme er med projekt ’500 MW varmepumper’ i spidsen for arbejdet. Vi påtager os gerne at vejlede og inspirere vores medlemmer til at foretage denne målrettede indsats.

Der mangler derfor kun at regeringen og ministeren lever op til de mange løfter om handling. 

(Indlægget blev oprindeligt bragt i Vejle Amts Folkeblad den 29. maj 2017)

Vi mener

07. sep 2017 Pressemeddelelse

Rapport viser kæmpe potentiale ved fjernkøling

Der er et enormt potentiale for billig og klimavenlig fjernkøling i verden, viser ny rapport fra Rambøll, lavet for DI, Dansk Fjernvarme og Fjernvarmeindustrien. Men det er nødvendigt med et stærkt hjemmemarked, konkluderer rapporten.

06. sep 2017 Pressemeddelelse

Ministeren bør indkalde til genforhandling af energispareaftale

Rigsrevisionen giver hård kritik af energispareordningen. Dansk Fjernvarme opfordrer ministeren til at indkalde parterne til genforhandling af aftalen.

01. sep 2017 Pressemeddelelse

Svindel med energibesparelser skal standses

Energistyrelsen har netop valgt at anmelde 10 aktører, der har udført energibesparelser for energiselskaberne. Dansk Fjernvarme bakker op om anmeldelserne.

23. aug 2017 Pressemeddelelse

Fjernvarmesektoren fokuserer på kerneopgaverne

Forsyningsselskaberne inden for vand og fjernvarme fokuserer på kerneopgaverne med at sikre høj forsyningssikkerhed og reducere omkostninger. Det viser ny analyse, der vækker glæde hos Dansk Fjernvarme.

17. aug 2017 Pressemeddelelse

Salg af gasnet skal beskytte kunderne

Et kommende salg og dermed en sammenlægning af gasdistributionsnettet skal beskytte naturgaskunderne. Det fastslår Dansk Fjernvarme i et høringssvar.

10. aug 2017 Pressemeddelelse

Lovforslag kan koste forbrugerne penge

Et nyt lovforslag, der skal ensrette regnskabsår i fjernvarmen, kan få økonomiske konsekvenser for selskaberne og dermed forbrugerne. Det skriver Dansk Fjernvarme i sit høringssvar.

Leder

28. aug 2017 Leder

Skomager bliv ved din læst

Sommeren over har både lokale og nationale medier haft en fest ved at skrive om energiselskaber, der har brugt forbrugernes penge på alt muligt andet end kerneydelserne. Historierne har medført kommentarer fra en lang række forargede politikere, forbrugere og ja, selv store virksomhedsledere, der er uforstående overfor selskabernes forvaltning af deres penge.

Fjernvarmen har ikke været en del af...

Læs mere

19. apr 2017 Debat

Genbrug af varme er grøn varme

Der er behov for, at afgifterne skrues sammen på en ny måde, så industrien og varmesektoren i fællesskab kan udnytte de billige og miljøvenlige ressourcer, vi har i overskudsvarmen, skriver vicedirektør Kim Behnke i et debatindlæg i flere medier.

06. apr 2017 Debat

Klumme: Lad os få skabt energi mellem vindmøllerne og fjernvarmen

Det er håbløst, at vi sælger grøn vindmøllestrøm til udlandet og sender spildvarme ud til fuglene. Lad os nu få løst det afgiftsproblem, skriver Dansk Fjernvarmes vicedirektør Kim Behnke i en klumme på Energy Supply. 

16. mar 2017 Debat

Overlad trygt forsyningen til os

Vi er enige om at have så effektiv en forsyningssektor som overhovedet muligt. Men fjernvarmen er ikke ineffektiv, skriver vicedirektør i Dansk Fjernvarme Kim Behnke i et svar i Børsen til DI og Landbrug & Fødevarer.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

22. aug 2017 Høringssvar

Ændring af bekendtgørelse om kommuners indberetninger og erklæringer

Dansk Fjernvarme kommenterer en præcisering af, at der ikke skal ske modregning af ikke-opkrævet forrentning. Læs hele høringssvaret her. 

17. aug 2017 Høringssvar

Lov om registrering af ledningsejere

Dansk Fjernvarme er overordnet positiv i forhold til en højere grad af standardisering og et forbedret system til håndtering af ledningsejerforespørgsler. Læs hele høringssvaret her.