28. nov 2016 Pressemeddelelse

Lysegrønne håb for genudnævnt minister

Dansk Fjernvarme byder den nye regering velkommen og ser frem til et fortsat godt samarbejde med Lars Chr. Lilleholt på energi-, forsynings- og klimaområdet.   

27. nov 2016 Pressemeddelelse

Dansk Fjernvarme positiv over for regeringsgrundlag

Dansk Fjernvarme er glade for, at den nye trekløver-regering genindfører 2030-målet for vedvarende energi og ønsker at udnytte overskudsvarme og fremme varmepumper.

17. nov 2016 Pressemeddelelse

PSO: Glæde hos Dansk Fjernvarme over aftale

Der er glæde i Dansk Fjernvarme over den netop indgåede PSO-aftale. Nu må der skabes ro om energiaftalen, mener foreningen.

28. okt 2016 Landsmøde

Fjernvarmens Oscar går til Aalborg Kommune

Ansvar for den samlede energiforsyning, modige beslutninger og et blik stift rettet mod omstilling til vedvarende energi. Det er de tre hovedargumenter for, at Aalborg Kommune og Nordjyllandsværket modtager Fjernvarmeprisen 2016.

08. dec 2016 Debat

Cepos overser privat ejerskab i forsyningssektoren

De 430 forbrugerejede og kommunalt ejede varmeselskaber i Danmark er allerede reguleret til glæde for ejerne selv, skriver Kim Behnke, vicedirektør i Dansk Fjernvarme på Altinget som svar til Henrik Christoffersen fra Cepos.

10. nov 2016 Debat

Ny energiaftale skal se fremad

En ny aftale om energibesparelser bør række fra 2017 til 2020, så selskaberne kan indfri besparelserne så omkostningseffektivt som muligt, mener Rune Moesgaard, chef for Dansk Fjernvarmes Politisk Økonomisk Sekretariat.

Leder

25. nov 2016 Leder

Energibesparelser: Udgifterne må tøjres

I den netop indgåede aftale om PSO har et bredt politisk flertal aftalt, at en del af finansieringen skal findes i en reduktion af den energispareforpligtigelse, vi, sammen med gas- og elsektoren, har foreslået i den kompromisaftale, vi afleverede til ministeren i marts. Nu er det mere end 11 måneder siden, der burde være indgået en aftale, og næsten lige så længe siden vi afleverede vores...

Læs mere

09. nov 2016 Debat

Kraftværkskøb var samfundsansvarligt

Formand for Dansk Fjernvarme Uffe Bro skriver i et debatindlæg i Nordjyske Stiftstidende, at købet af Nordjyllandsværket var en ansvarlig handling fra Aalborg Kommune. Og prisstigningen på varme ville også være kommet med værkets tidligere ejere.

24. okt 2016 Debat

Import af affald er en god idé

Når danske forbrændingsanlæg importerer udenlandsk affald er det i dag en god løsning for klimaet, statskassen og de danske fjernvarmekunder, skriver chefkonsulent John Tang fra Dansk Fjernvarme i et debatindlæg.

22. sep 2016 Debat

Tal er taknemmelige

Regeringens mål for produktivitetsudvikling er relativt og tager ikke højde for værdien af eksempelvis forsyningssikkerhed og klimatilpasning. Det pointerer Dansk Fjernvarmes Rune Moesgaard i en replik til Dansk Erhverv på Altinget.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

22. apr 2014 Debat

Grund til bekymring

Sætter man forbrugernes ejerskab af vandsektoren over styr ved en privatisering, så forsvinder enhver mulighed for faldende priser på vand, lyder det fra bestyrelsesformand Uffe Bro.

16. apr 2014 Debat

Klumme Fyr for mennesker – ikke for gråspurve

Overskudsvarmen fra industrien kan være en gevinst for samfundet, men desværre bliver en del projekter stoppet på grund af de nuværende afgifter.