14. sep 2018 Presseklip

Fynsværket skal skifte fra kul senest i 2025

LÆS I DAG: Kvotepris bliver ikke ændret. Regeringen vil hjælpe forbrugerejede vandværker. Havvindmøller bliver mødt af protester. EU yder for lidt beskyttelse mod luftforurening. Forurening fra brændeovne betyder kun lidt for mange danskere.    

Fyens Stiftstidende:
Fynsværket skal skifte fra kul senest i 2025

Fynsværket skal omstille fra kul fem år tidligere end regeringens mål i 2030. Det mener Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel.

- På alle mulige andre områder arbejder vi også med bæredygtighed. Vi har et af de sidste kulkraftværker i Danmark, og det er stadig en fjerdedel af energien fra Fynsværket, der produceres på kul, så det er også en stor udfordring. Og derfor er der ingen grund til at vente. For vi skal igennem nogle svære omstillinger for at blive fri for kul, siger Peter Rahbæk Juel til Fyens Stiftstidende.

Borgmesteren vil ikke lægge sig fast på, hvilken løsning, der skal findes - bare energikilderne er mere bæredygtige.

Lukkes der for Fjernvarme Fyns kulbaserede fjernvarmeproduktion, vil det betyde en udledning på 250.000 ton CO2 mindre hvert år.

*****

Altinget:
Kvotepris bliver ikke ændret

Eksperter har over de senere dage påpeget og kritiseret, at Finansministeriet bruger forældede tal for salget af CO2-kvoter, fordi det får grønne løsninger til at tage sig dyrere ud, end de reelt er. Men Finansministeriet afviser at ændre på deres praksis – det skriver Altinget.

”Som udgangspunkt vil den nuværende metode for fremskrivningen af CO2-kvoteprisen også fremadrettet blive anvendt, ” skriver ministeriet i et svar direkte til Altinget.

Finansministeriet bruger gennemsnitsprisen fra året før, og forklarer det med, at det er valgt for at afbøde for store midlertidige udsving i prissætningen. Ministeriet mener, at hvis en – som der er tale om netop nu – opadgående pris bider sig fast, vil den valgte metode tage højde for det.

Tidligere har bl.a. Klimarådet kritiseret metoden, fordi den netop ikke tager højde for prisudviklingen her og nu, og at det stopper for grønne investeringer.

- Tiltag for at fremme vedvarende energi vil synes dyrere for statskassen, end de reelt er. Investorer, der investerer i vedvarende energi, vil kræve mindre i tilskud ved en høj CO2-pris og dermed også en høj elpris, siger formand for Klimarådet, Peter Birch Sørensen.

*****

Pressemeddelelse:
Regeringen vil hjælpe forbrugerejede vandværker
Det skal være lettere at drive vandværk, bøvl og bureaukrati skal væk, og forbrugerne skal sikres lave priser ved at holde værkerne skattefri, mener energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og skatteminister Karsten Lauritzen i en pressemeddelelse fra Danske Vandværker.

Som led i regeringens afbureaukratisering spiller den ud med tre forslag, der vil gøre det muligt for de forbrugerejede vandværker, som udleder mindre end 800.000 kubikmeter vand at komme ud af vandsektorloven. Ejerne skal blot selv beslutte det på generalforsamlingen.

- Skatteministeren og jeg har givet hinanden hånden på, at vi vil arbejde for at få løsnet grebet om de forbrugerejede vandværker. De bliver i alt for høj grad ramt af unødvendigt bureaukrati. Det ser jeg jo, når jeg besøger landets forbrugerejede vandværker, hvor der gøres et enormt godt stykke arbejde, siger Lars Christian Lilleholt.

*****

Energy Supply:
Havvindmøller bliver mødt af protester

Wattenfalls planer om nye vindmølleparker langs den jyske vestkyst møder stor modstand fra grundejere ud til kysten. Omkring 600 grundejere kæmper indædt mod projektet og har stillet krav om erstatninger med henvisning til, at deres sommerhuse bliver langt mindre værd, når naturen skæmmes af høje vindmøller tæt på land.

Foreløbig har grundejerne fået stillet i udsigt, at deres krav til taksationsmyndighederne bliver vurderet inden for den kommende måned. Derefter regner grundejerne selv med, at de får en endelig melding i begyndelsen af 2019 – det skriver Energy Supply.

- Allerhelst ser vi dog møllerne flyttet meget længere til havs. Det handler mindre om erstatningen, siger Thue Amstrup-Jørgensen, der er formand for sammenslutningen af Sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit.

Der er tale om et projekt med i alt 41 møller, der vil øge den danske elproduktion med over ti procent. Havmølleparkerne skal stå færdige 31. december 2020.

*****

Altinget:
EU yder for lidt beskyttelse mod luftforurening

Der er stærk kritik af EU’s evne og vilje til at beskytte dets borgere mod den tiltagende luftforening fra bl.a. brændeovne og transport. Det er den Europæiske Revisionsret, der kommer med kritikken, som bl.a. er baseret på fakta om, at 400.000 indenfor EU hvert år dør for tidligt som følge af luftforurening.

Kritikken går på to ben – dels mod EU; dels mod medlemslandene. EU bliver i en rapport Revisionsretten kritiseret for at være for slag med sanktion mod de relativt mange medlemslande, der ikke overholder de retningslinjer, som EU udstikker. Medlemslandene får samtidig kritik for netop ikke at leve op til de – i Revisionsrettens øjne – ofte ret slappe krav, som EU stiller.

- I de seneste årtier har EU’s politikker bidraget til at mindske emissionerne, men luftkvaliteten er ikke blevet forbedret i samme takt, og den har stadig en betydelig negativ indvirkning på folkesundheden,” siger Janusz Wojciechowski, der er medlem af Revisionsretten i en pressemeddelelse.

Ifølge Altinget har Kommissionen lagt sag an mod flere medlemslande, men selv om de har fået medhold, så ændrer medlemslandene ikke på deres hidtidige opførsel og fortsætter altså med ikke at leve op til kravene.

*****

Lørdagsavisen Køge:
Forurening fra brændeovne betyder kun lidt for mange danskere

Omkring hver fjerde danske ser ikke noget problem i, at der fortsat er mange, der fyrer op i brændeovnen, selv om netop brændeovne er en af de værste kilder til forurening af luften. Det viser en undersøgelse, som Megafon har foretaget for NRGi.

Helt præcist er det 23 procent af danskerne, der svarer, at de ikke ser noget problem i, at mange danskere fyrer op i brændeovnen, når de varmer deres bolig op. 29 procent ser det som et mindre problem, mens 17 procent svarer, at de ser det som et stort problem.

Ifølge Nationalt Center for Miljø og Energi står brændeovnene på landsplan for omkring 65 procent af den samlede udledning af skadelige partikler. De er skyld i, at 550 mennesker dør for tidligt hvert år. Det skriver Lørdagsavisen Køge.

- De nyeste miljømærkede modeller udleder kun en sjettedel af, hvad en almindelig brændeovn gør. Men det er indiskutabelt, at brændeovne frigiver langt flere af de skadelige mikropartikler i luften end andre varmekilder som varmepumpe eller fjernvarme, siger Benny Hebsgaard, energirådgiver i NRGi.

Ifølge beregninger fra Det Økologiske Råd ligger partikelforureningen per energienhed (g/ GJ) på 1,0 for varmepumpe og 1,3 for fjernvarme (begge inkl. kraftværk) mod 320 for en miljømærket brændeovn og hele 930 for en brændeovn fra før 1990.

Nyheder

24. sep 2018

Opråb: Lad ikke overskudsvarmen gå til spilde

Industri, fjernvarmeselskaber, arbejdsgiverorganisationer, lønmodtagerorganisationer og energiens brancheorganisationer går sammen i fælles opråb for en politisk løsning, der vil sikre udnyttelse af overskudsvarme.

24. sep 2018

A.P. Møller Holding: Samspil med fjernvarmen er vigtig for geotermiens succes

Den store udbredelse af fjernvarme i Danmark er grundlaget for en geotermisk succes, mener Samir Abboud, der er direktør i A. P. Møller Holdings nye geotermiafdeling.

19. sep 2018

Aalborg vil gerne satse på geotermi

Aalborg Forsyning skal omstille Nordjyllandsværket fra kul. Her ønsker man, at geotermi kan blive en del af løsningen.

19. sep 2018

Geotermisektoren samles i Dansk Fjernvarme

Geotermi har i Danmark potentialet til at udgøre helt op til 30 procent af det samlede fjernvarmeforbrug. Vidensinstitutioner, industri og fjernvarmeselskaber samles i Dansk Fjernvarme for at udvikle sektoren og indfri potentialet.

17. sep 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Værsgo, hr. minister, her er vores anbefalinger

På vegne af en samlet energibranche kunne fjernvarmens tænketank, Grøn Energi, overrække 6 helt konkrete anbefalinger, der vil sikre udbredelse af varmepumper, til ministeren for energi, forsyning og klima, Lars Chr. Lilleholt. Se overrækkelsen i videoen herunder og hent anbefalingerne under Download.

15. sep 2018

Video: Sindal indviede lørdag et af verdens mest grønne kraftvarmeværker

Energiminister Lars Chr. Lilleholt indviede lørdag Sindal Varmeforsynings nye CO2-neutrale biomasse-kraftvarmeværk med ORC-anlæg, der erstatter naturgas.

07. sep 2018 Energiaftale

Det ligner et massivt biomasse-selvmål

Den nye energiaftale kan tvinge energisektoren til en massiv udbygning med biomasse trods ønsket om det modsatte. Sådan lyder det fra Dansk Fjernvarme, der har regnet på aftalen.

06. sep 2018 Energiaftale

Alternativet: Vi skal have et miks af teknologier

Energiordfører Christian Poll fra erkender, at det kan være svært at omstille fra kul uden at komme forbi biomasse. Han mener også, det er naturligt at udfase kraftvarmekravet til de centrale værker.

04. sep 2018 Landsmøde

LM2018: Hotelbooking-systemet åbner igen onsdag kl. 13

Tirsdag formiddag åbnede tilmelding til Dansk Fjernvarmes Landsmøde 2018. Efter en time gik hotelbooking-systemet ned på grund af en fejl i systemet. Vi åbner igen onsdag den 5. september kl. 13. Du kan fortsat tilmelde dig landsmødet. 

28. aug 2018

Fjernkøling modstod den hede sommer

I anledning af den rekordvarme sommer har Dansk Fjernvarme taget temperaturen på fjernkølingen hos de tre medlemmer, der allerede nu udbyder det.

28. aug 2018

Hollændere besøgte solvarme i regnvejr i Brædstrup

Det var let dårlig timing, da den hollandske vandmyndighed tog på inspirationstur til Danmark for at se på den særlige kombination af solvarme og lagring i undergrunden. De ramte en af de vådeste dage i sommeren 2018.

25. sep 2018 Navnenyt

To nye ansat i DME

Ny i ejerkredsen og ny juniorpartner hos DME.

24. sep 2018 Navnenyt

Vicedirektør fratræder i CTR

Vicedirektør i CTR I/S, Jan Elleriis, fratræder efter sin stilling for at blive særlig rådgiver samme sted.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

18. sep 2018 Presseklip

Strid om udbud på millionprojekter

LÆS I DAG: 2.200 husstande i Køge varmes op med overskudsvarme. Aabybro Fjernvarme har fået flere forbrugere. Hammel har øget varmesalget med 10 procent. Der er styr på energiforbruget i Danmark.Verdens energiforbrug topper i 2035. Olieforbruget stiger og stiger.

17. sep 2018 Presseklip

Nyt kraftvarmeværk indviet i Sindal

LÆS I DAG: Nyt kraftvarmeværk indviet i Sindal. Taskforce skal sikre udnyttelse af overskudsvarme. Solen har leveret sommerens varme i Snedsted. Horsens kan fortsætte udrulning af fjernvarme. 138 tog på rundtur i Næstved.

13. sep 2018 Presseklip

Ewii vil investere og have flere kunder

LÆS I DAG: Ewii vil investere og have flere kunder. Milliontab efter lukning af Amager Bakke. B&W Vølund får ansvar for stop for el og varme fra ARC. Droner fanger varmespild. Minister indvier nyt kraftvarmeværk.    

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

14. sep 2018 Navnenyt

DFH's bestyrelse lægger planer for fremtiden

DFH's bestyrelse har lagt strategi for selskabets fremtid efter energispareordningens ophør efter 2020.

04. sep 2018 Navnenyt

Ny chefkonsulent i NIRAS

Janus H. Christiansen skal som ny chefkonsulent i NIRAS blandt andet arbejde med fjernvarme.

03. sep 2018 Navnenyt

Ny direktør for Dansk Affaldsforening

Charlotte Fischer skifter fra Concito til Dansk Affaldsforening. 

31. aug 2018 Navnenyt

Ny økonomisk konsulent til Dansk Fjernvarme

Peter Skovsgaard er fra den 1. september ny økonomisk konsulent i Dansk Fjernvarme.

30. aug 2018 Navnenyt

Isoplus sætter generationsskifte i gang

Bo Olsen er ny viceadministrerende direktør for isoplus Fjernvarmeteknik og skal på sigt overtage efter Verner Rosendal.

29. aug 2018 Navnenyt

Ny uddannelseskonsulent i Dansk Fjernvarme

Ane Puggaard Elbro Jørgensen er ny uddannelseskonsulent i Dansk Fjernvarme.