07. sep 2018 Presseklip

Politikere frygter massiv biomasseudbygning

LÆS I DAG: Facebook er snart klar til at levere varme på Fyn. FE: Hackere truer energisektoren. Varmepumper er oplagte for kystnære kraftværker. Værker søger erstatning for halm. Hedensted ser muligheder i overskudsvarme. Hedensted ser muligheder i overskudsvarme.    

Energi Watch:
Politikere frygter biomassestigning
Folketinget står overfor et biomasseselvmål af dimensioner, lyder meldingen fra Dansk Fjernvarme i kølvandet på energiaftalen, der blev indgået lige op til sommerferien. Aftalen kan nemlig før en markant stigning i import og forbrug af biomasse, hvis især de større værker fortsat skal leve op til kraftvarmekravet.

Energiaftalen er ellers bl.a. hængt op på, at politikerne vil begrænse udbygningen med biomasse på de mindre værker. Men det tvinger samtidig de store værker i fx Esbjerg, Aalborg og Odense til at gå fra fossile brændstoffer til biomasse – og dermed øge forbruget voldsomt.

Ifølge Energi Watch har Dansk Fjernvarme lavet beregninger, der viser, at de giver et øget biomasseforbrug på 1,8 mio. ton træflis eller ca. 17.010 TJ-varme fra biomasse.

Det vil svare til mere end dobbelt så meget, som hvis samtlige af de mindre, decentrale kraftvarmeværker omstillede til biomasse, hedder det videre i analysen.

- Det ligner et biomasseselvmål af dimensioner. Hvis hensigten var at reducere mængden af biomasse i varmesektoren, så kan resultatet meget vel risikere at blive det stik modsatte, nemlig en massiv udbygning med biomasse, mener politisk chef i Dansk Fjernvarme, Rune Moesgaard.  

*****

Pressemeddelelse
Facebook er snart klar til at levere varme på Fyn

Byggeriet af Tietgenbyens Varmecentral går lige efter planen. Sådan lyder det glade budskab her fem måneder efter, at første spadestik blev taget. Efter planen kan cirka 6.900 odenseanske husstande derfor fortsat glæde sig til at modtage grøn varme fra anlægget ved starten af 2020.

Sådan lyder det glade budskab fra Fjernvarme Fyn, der rent fysisk markerer nyheden med rejsegilde i dag, fredag den 7. september for indbudte samarbejdspartnere og leverandører. Det fortæller værket i en pressemeddelelse.

Det betyder, at procesudstyret kan blive monteret allerede fra oktober 2018. Først på listen er den kraftige 60-10 KV-transformator samt rør og ventiler. Herefter følger varmepumper og elinstallationer.

*****

Jyllands-Posten:
FE: Hackere truer energisektoren

Kriminelle hackere kan slukke for strømmen eller gasforsyningen i Danmark og på den vis destabilisere samfundets funktion og stabilitet, vurderer Forsvarets Efterretningstjeneste i Jyllands-Posten.

Danske energivirksomheder har de seneste år være ramt af målrettede forsøg på cyberspionage udført af fremmede stater.

Center for Cybersikkerhed (CFCS) under Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer i en ny rapport truslen fra cyberspionage og kriminelle hackere som ”meget høj”, som ”i værste fald kan true forsyningssikkerheden”.

- CFCS vurderer, at fremmede stater bl.a. har en interesse i at stjæle informationer til styrkelse og udvikling af deres egen energisektor eller til brug i en eventuel politisk eller militær konflikt. Der har de seneste år været forsøg på kompromittering af den danske energisektor, skriver CFCS.

Regeringen udpegede i maj i ”National strategi for cyber-og informationssikkerhed” seks kritiske sektorer som særligt sårbare for cyberangreb: Energi, transport, tele, finans, sundhed og søfart.

*****

Ingeniøren:
Varmepumper er oplagte for kystnære kraftværker

12 af 13 af Danmarks store kraftvarmeværker ligger ved vandet, og derfor er det oplagt for dem at etablere store varmepumper, der udnytter havvandet. Det vurderer en række eksperter, der har været samlet på tænketanken Grøn Energis ”Varmepumpe-camp 2018”, skriver Ingeniøren.

På campen kom eksperterne med anbefalinger, der kan give store varmepumper et markedsgennembrud i fjernvarmen. En af dem er at ombygge de kulfyrede kraftværker i Esbjerg og Aalborg og senere bruge erfaringerne herfra til at etablere varmepumper på de biomassefyrede kraftværker.

Ekspertgruppen vurderer, at store varmepumper med havvand som varmekilde i 2035 kan dække 35 procent af energibehovet til fjernvarme i de større byer.

- 35 procent lyder måske ikke af meget, men der vil jo stadig være både affaldsvarme, halmbaseret varme og overskudsvarme i fjernvarmen, som der er investeret mange penge i og som varmepumperne vil have svært ved at konkurrere med, siger talsmand for ekspertgruppen, Bjarke Lava Paaske fra Planenergi til Ingeniøren.

Hvis det skal lykkes at komme op på de 35 procent, er der ifølge eksperterne brug for et demonstrationsanlæg med store varmepumper på havvand, der kan give fælles driftserfaringer med teknologien under danske forhold.

*****

Energi Watch:
Værker søger erstatning for halm

Den varme sommer har givet en mager høst, og det giver udfordringer for 70 halmfyrede varmeværker, der ifølge Verdo kan forvente, at der ikke er halm nok til hele brændselssæsonen.

- Vi oplever mange kunder, som er bekymrede for, om de har halm nok til hele den kommende fyringssæson på grund af tørken. I forrige sæson var vejret så vådt, at meget halm ikke kunne bjærges, og derfor har der ikke været gemt noget halm fra forrige sæson, og med den dårlige høst i år bliver der mangel på halm til brændsel i vinterhalvåret, udtaler Thomas Bornerup divisionsdirektør for handel med brændsler i Verdo til Energiwatch.

Han peger på, at varmeværkerne derfor må finde alternative brændsler, fx træpiller, der dog er dyrere. I en afsøgning efter billigere alternativer, forespørges der fx også solsikke- eller shiapiller til iblanding med træpiller for at holde prisen nede.

Det er dog ikke alle energianlæg, der kan bruge alle typer af alternative brændsler.

*****

Vejle Amts Folkeblad:
Hedensted ser muligheder i overskudsvarme

Hedensted Fjernvarme tror på, at man inden for 10 år kan vinke farvel til varmeproduktion baseret på naturgas. Ifølge formand Morten Juhl Lassen vil man i stedet kunne klare en større del af varmeproduktionen med overskudsvarme fra lokale virksomheder.

I dag står overskudsvarme for knap 10 procent af den samlede produktion hos Hedensted Fjernvarme, men allerede i løbet af 2019 forventer værket at øge andelen baseret på overskudsvarme. I hvert fald har fjernvarmeværket planer om også at udnytte overskudsvarmen fra Glud & Marstrand samt Polyprint. Det vil ifølge Vejle Amts Folkeblad kunne fordoble mængden af den miljørigtige energi.

- Vi har allerede udnyttet en del, men efter elvarmeafgiften blev sat ned for noget tid siden, er det blevet mere rentabelt. Forretningscasen er blevet bedre, og derfor er der flere virksomheder, der bliver interessante. Overskudsvarmen er billigere end naturgas, der fortsat står for ca. halvdelen af vores produktion, og så er miljødelen en ekstra bonus, siger formand Morten Juhl Lassen.

Det viser sig også på regningen hos forbrugerne. Her og nu håber man på, at den ekstra overskudsvarme vil give en gennemsnitlig årlig besparelse på 236 kroner hos den enkelte forbruger.

*****

Midtjyllands Avis:
Byggeri i Kjellerup er plaget af kamera-tyve

Kjellerup Fjernvarme har tre gange mistet kameraer fra byggeplads på Industrivej, hvor Kjellerup Fjernvarme er ved at bygge et nyt domicil til 80 millioner kroner. Det fortæller Midtjyllands Avis.

Kjellerup Fjernvarme har siden foråret, da de store maskiner begyndte at grave ud, fået stjålet tre kameraer, som skal bruges til at lave en film om udviklingen af byggeriet fra start til slut. Kameraet, der tager et billede per time, koster 20-25.000 kroner.

Kameraet sidder på toppen af en mast, der er forsynet med hængelåse. Alligevel er det lykkedes at stjæle dem.

- Fremgangsmåden ligner hinanden fra gang til gang. Vi formoder, det er nogen, der ligger inde med en forholdsvis stor viden omkring disse kameraer, fordi de er kodet med passwords, ligesom der skal bruges særligt software for at kunne få dem til at fungere, siger driftschef Lars Mikkelsen Bjørnkjær.

Kjellerup Fjernvarme sætter nu hegn op og en glat mast, så tyvene ikke så nemt kan få fat i kameraet.

Nyheder

24. sep 2018

Opråb: Lad ikke overskudsvarmen gå til spilde

Industri, fjernvarmeselskaber, arbejdsgiverorganisationer, lønmodtagerorganisationer og energiens brancheorganisationer går sammen i fælles opråb for en politisk løsning, der vil sikre udnyttelse af overskudsvarme.

24. sep 2018

A.P. Møller Holding: Samspil med fjernvarmen er vigtig for geotermiens succes

Den store udbredelse af fjernvarme i Danmark er grundlaget for en geotermisk succes, mener Samir Abboud, der er direktør i A. P. Møller Holdings nye geotermiafdeling.

19. sep 2018

Aalborg vil gerne satse på geotermi

Aalborg Forsyning skal omstille Nordjyllandsværket fra kul. Her ønsker man, at geotermi kan blive en del af løsningen.

19. sep 2018

Geotermisektoren samles i Dansk Fjernvarme

Geotermi har i Danmark potentialet til at udgøre helt op til 30 procent af det samlede fjernvarmeforbrug. Vidensinstitutioner, industri og fjernvarmeselskaber samles i Dansk Fjernvarme for at udvikle sektoren og indfri potentialet.

17. sep 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Værsgo, hr. minister, her er vores anbefalinger

På vegne af en samlet energibranche kunne fjernvarmens tænketank, Grøn Energi, overrække 6 helt konkrete anbefalinger, der vil sikre udbredelse af varmepumper, til ministeren for energi, forsyning og klima, Lars Chr. Lilleholt. Se overrækkelsen i videoen herunder og hent anbefalingerne under Download.

15. sep 2018

Video: Sindal indviede lørdag et af verdens mest grønne kraftvarmeværker

Energiminister Lars Chr. Lilleholt indviede lørdag Sindal Varmeforsynings nye CO2-neutrale biomasse-kraftvarmeværk med ORC-anlæg, der erstatter naturgas.

07. sep 2018 Energiaftale

Det ligner et massivt biomasse-selvmål

Den nye energiaftale kan tvinge energisektoren til en massiv udbygning med biomasse trods ønsket om det modsatte. Sådan lyder det fra Dansk Fjernvarme, der har regnet på aftalen.

06. sep 2018 Energiaftale

Alternativet: Vi skal have et miks af teknologier

Energiordfører Christian Poll fra erkender, at det kan være svært at omstille fra kul uden at komme forbi biomasse. Han mener også, det er naturligt at udfase kraftvarmekravet til de centrale værker.

04. sep 2018 Landsmøde

LM2018: Hotelbooking-systemet åbner igen onsdag kl. 13

Tirsdag formiddag åbnede tilmelding til Dansk Fjernvarmes Landsmøde 2018. Efter en time gik hotelbooking-systemet ned på grund af en fejl i systemet. Vi åbner igen onsdag den 5. september kl. 13. Du kan fortsat tilmelde dig landsmødet. 

28. aug 2018

Fjernkøling modstod den hede sommer

I anledning af den rekordvarme sommer har Dansk Fjernvarme taget temperaturen på fjernkølingen hos de tre medlemmer, der allerede nu udbyder det.

28. aug 2018

Hollændere besøgte solvarme i regnvejr i Brædstrup

Det var let dårlig timing, da den hollandske vandmyndighed tog på inspirationstur til Danmark for at se på den særlige kombination af solvarme og lagring i undergrunden. De ramte en af de vådeste dage i sommeren 2018.

25. sep 2018 Navnenyt

To nye ansat i DME

Ny i ejerkredsen og ny juniorpartner hos DME.

24. sep 2018 Navnenyt

Vicedirektør fratræder i CTR

Vicedirektør i CTR I/S, Jan Elleriis, fratræder efter sin stilling for at blive særlig rådgiver samme sted.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

18. sep 2018 Presseklip

Strid om udbud på millionprojekter

LÆS I DAG: 2.200 husstande i Køge varmes op med overskudsvarme. Aabybro Fjernvarme har fået flere forbrugere. Hammel har øget varmesalget med 10 procent. Der er styr på energiforbruget i Danmark.Verdens energiforbrug topper i 2035. Olieforbruget stiger og stiger.

17. sep 2018 Presseklip

Nyt kraftvarmeværk indviet i Sindal

LÆS I DAG: Nyt kraftvarmeværk indviet i Sindal. Taskforce skal sikre udnyttelse af overskudsvarme. Solen har leveret sommerens varme i Snedsted. Horsens kan fortsætte udrulning af fjernvarme. 138 tog på rundtur i Næstved.

14. sep 2018 Presseklip

Fynsværket skal skifte fra kul senest i 2025

LÆS I DAG: Kvotepris bliver ikke ændret. Regeringen vil hjælpe forbrugerejede vandværker. Havvindmøller bliver mødt af protester. EU yder for lidt beskyttelse mod luftforurening. Forurening fra brændeovne betyder kun lidt for mange danskere.    

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

14. sep 2018 Navnenyt

DFH's bestyrelse lægger planer for fremtiden

DFH's bestyrelse har lagt strategi for selskabets fremtid efter energispareordningens ophør efter 2020.

04. sep 2018 Navnenyt

Ny chefkonsulent i NIRAS

Janus H. Christiansen skal som ny chefkonsulent i NIRAS blandt andet arbejde med fjernvarme.

03. sep 2018 Navnenyt

Ny direktør for Dansk Affaldsforening

Charlotte Fischer skifter fra Concito til Dansk Affaldsforening. 

31. aug 2018 Navnenyt

Ny økonomisk konsulent til Dansk Fjernvarme

Peter Skovsgaard er fra den 1. september ny økonomisk konsulent i Dansk Fjernvarme.

30. aug 2018 Navnenyt

Isoplus sætter generationsskifte i gang

Bo Olsen er ny viceadministrerende direktør for isoplus Fjernvarmeteknik og skal på sigt overtage efter Verner Rosendal.

29. aug 2018 Navnenyt

Ny uddannelseskonsulent i Dansk Fjernvarme

Ane Puggaard Elbro Jørgensen er ny uddannelseskonsulent i Dansk Fjernvarme.