28. maj 2018 Presseklip

Sænkning af elafgift gavner ikke grøn omstilling

LÆS I DAG: Sænkning af elafgift gavner ikke grøn omstilling. Venstre fastholder grønt aftryk i energiudspil. Overlund skærer 4300 kroner af varmeregningen. Stor forskel på varmepriserne på Viborg-egnen. Landsbyers fjernvarmeprojekt bremset igen. Og meget meget mere.

Jyllands-Posten:
Sænkning af elafgift gavner ikke grøn omstilling 
Regeringen fremhæver sit grønne fokus i energiudspillet, men en stor del af milliarderne gavner ikke klimaet, mener eksperter.

Hver tredje krone - og på sigt mere end 40 procent - skal lempe elafgiften.

Lavere elafgift vil betyde højere elforbrug og dermed højere CO2-udslip. Klimarådet foreslår derfor at omlægge energiafgifterne – bl.a. elafgiften – til en generel CO2-afgift.

- Vores afgiftsreform vil give en noget lavere elregning for husholdningerne og samtidig sikre et fald i de samlede CO2-udledninger, siger Peter Birch Sørensen, økonomiprofessor på Københavns Universitet og formand for Klimarådet, i Jyllands-Posten.

_____

EnergiWatch:
Venstre fastholder grønt aftryk i energiudspil
Regeringen har hyldet sig i grønne vendinger i forbindelse med deres udspil til en ny energiaftale. Men selv om regeringen siger, at udspillet er grønt, så holder det ikke helt vand, mener formanden for Klimarådet, der skoser regeringen for, at udspillet vil øge energiforbruget og dermed skabe større CO2-udledninger.

Men selv om energiordfører for Venstre, Thomas Danielsen, erkender, at det ikke i sig selv bidrager til den grønne omstilling med højere CO2-udledning, så afviser han, at regeringens udspil – og særligt det centrale punkt om at sænke elafgiften – modarbejder den grønne omstilling.

- Hvad der er grønt kan jo måles på mange måder. Økologi vil nogle kalde grønt, men faktisk er det en ret klimabelastende produktionsform. Bundlinjen er, at vejen til at være uafhængig af fossile brændsler i dette tilfælde betyder en øget udledning af CO2 i en periode, når vi laver denne omlægning, siger Thomas Danielsen ifølge EnergiWatch.

Den øgede udledning vil bl.a. følge af, at regeringen vil lade forbrugerne beholde flere penge i fremtiden end nu, når de betaler for el. Den typiske børnefamilie vil således kunne spare 1500 kroner om året, hvis elafgiften bliver sænket, som regeringen ønsker det.

- Vores alt for høje energiafgifter er en hovedudfordring for den grønne omstilling. Vi skal gøre det mere attraktivt at elektrificere Danmark i takt med, at strømmen bliver grønnere, lyder argumentet fra Thomas Danielsen.

_____

Viborg Stifts Folkeblad:
Overlund skærer 4300 kroner af varmeregningen
Varmeforbrugere i Overlund i Viborg Kommune kan med stor fornøjelse læse Energistyrelsens årlige prisstatistik. Den viser nemlig, at varmeprisen i Overlund er faldet med hele 31,5 procent fra marts 2017 til marts i år, skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Siden 2015 er varmeprisen i Overlund næsten halveret med et fald på 45,74 procent.

I Viborg er prisen faldet med 40,8 procent i samme periode. Næste år forventes det dog, at prisen stiger, når statens kompensation for at stå til rådighed for elmarkedet bortfalder.

_____

Viborg Stifts Folkeblad:
Stor forskel på varmepriserne på Viborg-egnen
Det er næsten dobbelt så dyrt at varme et hus op i Hvam som i Møldrup, som er henholdsvis dyrest og billigst blandt fjernvarmeselskaberne i Viborg Kommune.

Det konstaterer Viborg Stifts Folkeblad, som har kigget på varmepriserne i Viborg Kommune på baggrund af den opgørelse over fjernvarmepriserne i 2017, som Energitilsynet netop har offentliggjort.

Opgørelsen viser, at man må betale 18.069 kroner om året, hvis man har koblet et gennemsnitshus på fjernvarmen i Hvam mens man slipper med omtrent det halve hvis man bor i Møldrup. De to varmeværker er yderpunkterne i Viborg Kommune.

I gennemsnit betaler danskerne 12.272 kroner om året for at opvarme et såkaldt standardhus.

Avisen har også bemærket nogle store prisfald på Viborg-egnen. Både i Overlund og i Viborg faldt varmeprisen kraftigt fra 2016 til 2017. I Overlund med 31,5 procent og i Viborg med 26,2 procent – primært på grund af prisfald på naturgas.

_____

Pressemeddelelse:
Selskaber indgår samarbejde
De to forbrugerejede fjernvarmeselskaber Bredsten-Balle Kraftvarmeværk og Egtved Varmeværk har underskrevet en aftale om fremtidigt samarbejde. Det oplyser selskaberne i en fælles pressemeddelelse.

Helt konkret betyder det i første omgang at BBKV´s driftsleder fra den 1. juni 2018 skal arbejde tre dage om ugen i Egtved og to i Bredsten. Egtveds nuværende driftsleder er fra denne dag driftsassistent. Aftalen skal også ses som et begyndende generationsskifte i ledelsen i Egtved Varmeværk.

I pressemeddelelsen understreger begge værkers bestyrelser, at de ser muligheden for at deles om en driftsleder som en vej til at allokere det rigtige personale til de rigtige opgaver og ikke som en spareøvelse.

De to selskaber fortæller, at det efter deres opfattelse ”lå lige til højrebenet” at lave en samarbejdsaftale. Selskaberne ligner hinanden rigtig meget, bortset fra størrelsen. Der er omkring 1.000 forbrugere i Egtved og cirka 700 i Bredsten-Balle.

_____

Fyens Stiftstidende:
Landsbyers fjernvarmeprojekt bremset igen
Ollerup, Vester Skerninge og Ulbølles fælles fjernvarmeprojekt var efter flere års projektarbejde lige på målstregen, men blev bremset i Svendborg Kommunes økonomiudvalg, skriver Fyens Stiftstidende.

Ifølge formand for Ollerup-Vester Skerninge-Ulbølle Fjernvarmeværk, Erik Stoumann, afviste udvalget at behandle projektindstillingen, som var godkendt af miljø- og naturudvalget, fordi udvalget ønsker behandle hele projektet under ét - både projekt og finansiering med eventuel kommunegaranti.

- Alt andet lige er det jo meget fornuftigt at tage det hele på en gang, men vi er bare nødt til at skille tingene ad. Kommunegarantien havde vi oprindelig søgt om, fordi vi tænkte, at vi skulle finansiere projektet via Kommunekredit. Men da kommunen ønskede en ret høj provision på hele 3,8 procent, blev vi nødt til i stedet at kigge efter nogle billigere finansieringsmuligheder. Det er vi i gang med nu, og der er allerede to kreditforeninger, der har meldt positivt tilbage og sagt, at de kan finansiere projektet til en lavere rente - både med og uden kommunegaranti, siger Erik Stoumann.

Erik Stoumann har bedt om et møde med borgmester, kommunaldirektør og kommunens økonomichef.

_____

Nordjyske Stiftstidende:
Berlin får dansk solvarmeanlæg
Fra næste uge kan berlinerne lune sig ved solvarme fra et nyopført anlæg i bydelen Köpenick i det sydøstlige Berlin, som danske Arcon-Sunmark leverer. Det skriver Nordjyske Stiftstidende.

Solvarmeanlægget i Berlin, der er opført lige ved siden af det eksisterende fjernvarmeværk, er et af de første storskala anlæg, der opføres i en storby. Anlægget er et led i Vattenfalls ambitiøse mål om, at det skal være muligt at leve fossilfrit inden for kun én generation. 

- Samspillet mellem solvarmeanlæg og kraftvarme er banebrydende, og Vattenfall er dermed godt på vej med en omlægning af Berlins varmeforsyning. Hvis dette bæredygtige tiltag består sin prøve i praksis, vil Berlins fjernvarme have et værdifuldt nyt instrument til at opfylde målet om klimaneutralitet, siger Gunther Müller, talsmand for Vattenfall Wärme Berlin.

_____

JydskeVestkysten:
Sønderjyske kommuner vil have fælles fjernvarmenet
De fire sønderjyske kommuner har en ambition om at få en fælles fjernvarmeforbindelse på tværs af Sønderjylland. Aabenraa Kommune laver et beslutningsoplæg til den næste fase i samarbejdet, hvor der skal laves et sekretariat, der skal arbejde mere konkret med at omsætte energiplanen til handling.

- Denne aftale passer godt ned i den satsning, vi i Aabenraa Kommune har med datacentre. Her har vi også haft fokus på udnyttelsen af overskudsvarme og energi, siger Thomas Andresen, borgmester i Aabenraa Kommune til JydskeVestkysten.

_____

Viborg Stifts Folkeblad:
Klejtrup går snart over til biogas-varme
I løbet af efteråret vil Klejtrup Kraftvarmeværk erstatte naturgas med biogas. Derved undgår de cirka 360 forbrugerne en stor prisstigning.

Viborg Kommune har givet en landzonetilladelse, lige som kommunen også har miljøgodkendt omstillingen. Tilbage står at klima- og miljøudvalget også skal sige god for projektet. Det forventes at ske den 31. maj.

Naturgasselskabet HMN Gasnet P/S har udtrykt skepsis over for forudsætninger og beregninger, men kommunens forvaltning anbefaler et ja. 

Anlægget etableres ved en svinefarm lidt uden for byen og det kommer til at hedde Hærup Biogas ApS. Det skal efter planen fremstille biogas nok til, at Klejtrup Kraftvarmeværk kan få 95 procent af sit brændsel herfra.

Varmeværket kommer til at bruge omkring 4,5 millioner kroner på projektet, mens gårdejerne bag anlægget bruger et tocifret millionbeløb. 

Omstillingen til biogas vil gøre varmen grønnere og mindske konsekvenserne af grundbeløbets bortfald, der ellers ville have ført til prisstigninger på 4.000-5.000 kroner. Nu håber bestyrelsen at kunne fastholde den nuværende varmepris på 13.313 kroner for en gennemsnitlig husstand.

_____

Fredericia Dagblad:
Jelling ændrer ikke prisen
Ændringen af varmeåret til, at det fra årsskiftet 2018-2019 følger kalenderåret betyder, at Jelling Varmeværk kan holde en uændret pris for resten af 2018. Udmeldingen kommer fra formand Frans Andersen, der ikke desto mindre varsler om et underskud på omkring 1,1 millioner kroner.

- Det forventede underskud skyldes især lave elpriser og at solvarmeproduktion har været noget lavere på grund af mindre antal solskinstimer i den "dårlige" sommer 2017. Derfor har vi produceret en større del af varmen på den dyrere naturgas, forklarer formanden i Fredericia Dagblad.

Prisen vil dog formentlig stige i 2019, når det såkaldte grundbeløb falder bort. Frans Andersen anslår, at stigningen for en gennemsnitlig husstand vil ende på omkring 1.750 kroner om året. Men det er afhængig af udfaldet af de forhandlinger, der netop nu finder sted omkring et nyt energiforlig.

_____

Bornholms Tidende:
To år med opgravninger på Nordbornholm slut
Fjernvarmeopgravningen af Nordbornholm er stort set slut. Dog er der er par småting, som skal klares i efteråret, fortæller projektansvarlig ved Bornholms Energi & Forsyning, Tina Wester Dam. 

- Vi er færdige med vores hovedledninger og graver ingen stik (forbindelser mellem ejendomme og hovedledninger, red.) på grund af Folkemødet og sæsonen. Vi mangler nogle stik i Sandvig, som vi tager til efteråret. Det er et par hoteller, som gerne vil udsættes på grund af sæsonen, og så er der nogle eftertilmeldinger.

Nyheder

22. jun 2018 PULS

PULS2018 i billeder

Årets PULS bød på spændende debatter, gode indlæg og masser af mulighed for at netværke, hvilket de 200 deltagere nød godt af. Genoplev PULS2018 i billeder her.

21. jun 2018 PULS

PULS2018: Få input udefra og benyt kodeks i bestyrelserne

Energiminister Lars Chr. Lilleholt, Thomas Lyhne fra PLUSS og næstformand i Ewii, Morten Hansen, har på årets PULS givet deres indspark til god ledelse af fjernvarmeselskaber.

20. jun 2018

AP Møller Holding investerer i geotermi

AP Møller Holding er klar til at investere et tocifret milliardbeløb i udvikling af geotermi. Det er en ny satsning fra selskabet, der bliver hilst godt velkommen af Dansk Fjernvarme.

14. jun 2018

Ny analyse ser på mest fair fordeling af omkostninger mellem el og varme

Det kræver en kombination af flere metoder at finde frem til den mest fair fordeling af omkostninger mellem el og varme ved samproduktion. Det fastslår ny analyse udført af analysefirmaet Konveks.

12. jun 2018

Forsyningssektoren flytter sammen

Dansk Fjernvarme, DANVA og Dansk Affaldsforening flytter sammen i nye lokaler i København. Konsolideringen skaber bedre værdi for de tre foreningers medlemmer. 

07. jun 2018

Kraftvarmeværker sælger 526 MW kapacitet til elhandlerne

Dansk Kraftvarme Kapacitet har afsluttet sit andet udbud og opnået aftale med elhandlere i både Danmark og Norge om salg af kapacitet fra en lang række danske kraftvarmeværker. I alt har værkerne solgt kapacitet på 526 MW.

01. jun 2018

Ønsker om et langt forlig i Mørkøv

Mørkøv Varmeværk er både positiv og ærgerlig over regeringens udspil, hvor der foreslås et opgør med bindinger i fjernvarmen.

24. maj 2018

Ny pulje: Søg om støtte til energilagring

En ny pulje med 130 millioner kroner skal støtte projekter inden for energilagring. En kort tidsfrist gør at det gælder om at være hurtig på aftrækkeren, vurderer Dansk Fjernvarme.

17. maj 2018

Web-TV: HOFOR når milepæl i dampskift

Dampen i de lange ledninger under København skal skiftes ud med vand. Dansk Fjernvarme har mødt Bo Jensen Møller, der er sektionsleder hos HOFOR til en snak om, hvad de laver under jorden.

15. maj 2018

Jesper Frost Rasmussen ny formand for Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarmes bestyrelse har udpeget formand og formandskab for fjernvarmeselskabernes forening. Ny formand er Jesper Frost Rasmussen, der er borgmester i Esbjerg.

15. maj 2018

Folketinget stemmer grønt til lavere elvarmeafgift

Et bredt flertal i Folketinget har netop stemt ja til en midlertidig reduktion i elvarmeafgiften. Vedtagelsen glæder Dansk Fjernvarme, der samtidig håber på permanent reduktion.

22. jun 2018 Navnenyt

Morsø Forsyning ansætter direktør

Morsø Forsyning har udnævnt Vivian S. Søndergård som ny direktør.

21. jun 2018 Navnenyt

Ny direktør for Energistyrelsen

Kristoffer Böttzauw er ny direktør for Energistyrelsen.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

15. jun 2018 Presseklip

Regeringen får kritik for ikke at gøre EU-aftale grøn nok

LÆS I DAG: Regeringen får kritik for ikke at gøre EU-aftale grøn nok. Fjernvarmeselskab skyld i sprængte rør. Idéoplæg: Flis til Helsingør skal transporteres med tog. Energinet tvivler fortsat. Danfoss åbner supermarked, tankstation og fjernvarmeværk.

14. jun 2018 Presseklip

Laveste varmepris giver 2,1 millioner kroner mere til boligkøb

LÆS I DAG: Laveste varmepris giver 2,1 millioner kroner mere til boligkøb. Kæmperegning venter fjernvarmebrugere i Aalborg. Energi fra oven i Karup seneste måned. Eniig Varme søger kandidater til bestyrelsen.

13. jun 2018 Presseklip

Fjernvarmen i København er blevet grønnere

LÆS I DAG: Fjernvarmen i København er blevet grønnere. Helsingør kan forsynes med flis via tog. Hele Jelling får varme fra solen. Sæby udvider med mere solvarme. Dansk Fjernvarme flytter sammen med gode partnere. Højspændingsledning skal ned i jorden.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

19. jun 2018 Navnenyt

Ny bestyrelse i Dansk Kraftvarme Kapacitet

To er trådt ind i Dansk Kraftvarme Kapacitets bestyrelse. 

18. jun 2018 Navnenyt

Lilleholt får ny særlig rådgiver

Venstres pressechef, Jens Kloppenborg, og energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholts særlige rådgiver Andreas Thyrring, bytter job.

11. jun 2018 Navnenyt

Ny driftsleder til Ærøskøbing

Efter 26 år hos Ærøskøbing Fjernvarme afløses Jan Ivert Kristensen som driftsleder af Frank Maar, der flytter til fra Sjælland.

04. jun 2018 Navnenyt

Carsten Smidt er ny direktør for det nye Forsyningstilsyn

Den 1. juli skifter Energitilsynet navn til Forsyningstilsynet - og samtidig er det med en ny mand ved roret, Carsten Smidt. Han har tidligere haft en lang karriere i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

23. maj 2018 Navnenyt

Danske Vandværker får ny direktør

Susan Münster har erfaring fra forsyningsvirksomheder med, når hun tiltræder som ny direktør i Danske Vandværker 1. august.

14. maj 2018 Navnenyt

Ny departementschef i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Energistyrelsens direktør Morten Bæk er ny departementschef i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.