14. maj 2018 Presseklip

Lavere elvarmeafgift vil fortrænge biomasse for varmepumper

LÆS I DAG: Lavere elvarmeafgift vil fortrænge biomasse for varmepumper. Energikoncerner er udtaget til stikprøvekontrol. Nye tal viser større forurening fra brændeovne. Strid om varmepris kan koste forbrugerne dyrt. Grønt lys for grønt brændsel i Skive. Fjernvarme på vej til flere nye byer. Sunds sænker igen prisen på fjernvarme. Stadig flere spørgsmål end svar efter geotermisagen i Viborg.

Ingeniøren:
Lavere elvarmeafgift vil fortrænge biomasse for varmepumper
Hvis regeringens forslag om at sænke elvarmeafgiften til omkring 15 øre pr kWh i 2021 vil de store eldrevne varmepumper få et skub ind i fjernvarmen.

I 2030 vil en femtedel af fjernvarmen blive produceret med de store varmepumper, viser beregninger fra fjernvarmens tænketank Grøn Energi.

Ifølge Grøn Energis analysechef Jesper Koch vil en så lav elvarmeafgift gøre varmepumperne til fjernvarmeselskabernes førstevalg, uden dog at betyde et endegyldigt farvel til biomasse.

»Varmepumperne vil typisk blive installeret som grundlast og stå for 60-70 pct. af varmebehovet, mens supplerende kapacitet højst sandsynligt bliver biomasse,« forklarer han til Ingeniøren.

_____

Jyllands-Posten:
Energikoncerner er udtaget til stikprøvekontrol 
Energitilsynet har netop meddelt, at i alt 12 regionale energikoncerner bliver udtaget til en stikprøvekontrol i forlængelse af den kritik, der har været fremsat omkring energispareordningen og energikoncerners mulige misbrug af ordningen. Det fortæller Jyllands-Posten.

Der er mistanke om, at regionale energiselskaber har brugt energispareordningen til at sende penge rundt internt i deres koncerner. Det mødte kritik fra politisk side og er nu endt ud i en stikprøvekontrol af 12 selskaber.

- Det er komplicerede sager, som skal ses i sammenhæng, men vi arbejder efter at være færdige med undersøgelsen inden udgangen af 2018, lyder udmeldingen fra Christian Parbøl, kontorchef i Energitilsynet, til Jyllands-Posten.

Mistanken går på, at de energiselskaberne vælger koncernforbundne kommercielle selskaber til at løse opgaver – herunder opgaver under energispareordningen. Her er det muligt for selskaberne at skrue priserne op og ned – alt efter hvad der er til fordel for hovedkoncernen.

Ifølge Jyllands-Posten har samtlige 12 selskaber - der er trukket ud til stikprøvekontrol – hilst den forestående kontrol velkommen.

_____

Ingeniøren:
Nye tal viser større forurening fra brændeovne
I Region Hovedstaden udledes hovedparten af de lokalt skabte sundhedsskadelige partikler fra brændeovne i villaer, lejligheder og kolonihaver. Det viser en ny rapport som Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet med COWI har gennemført for Region Hovedstaden.

»De vigtigste lokale kilder i Region Hovedstaden til helbredsrelaterede eksterne omkostninger i Region Hovedstaden er brændeovne, som i 2025 står for omkring 65 pct. af de eksterne omkostninger efterfulgt af vejtrafik med 15 pct.,« står der i rapporten ifølge Ingeniøren.

Medforfatter på rapporten Steen Solvang Jensen, ph.d., civilingeniør og seniorforsker fra Nationalt Center for Miljø og Energi, oplyser, at forureningen i hovedstaden også kan ramme rundt om i resten af Danmark.

- Emissionerne fra Region Hovedstaden føres med vinden og bidrager samlet set til dette høje niveau af regional forurening. Alle EU-lande bidrager til det, og alle EU-lande er påvirket af effekten, konstaterer Steen Solvang Jensen overfor Ingeniøren.

En tidligere rapport fra 2015 fastslog ellers, at brændeovne stod for langt mindre luftforurening, og at synderen derfor var trafikken. Denne rapport har dog nye reviderede metoder, som fastslår forskernes konklusion fra de seneste ti år: Brændeovne er en væsentlig kilde til luftforurening.

_____

EnergiWatch:
Strid om varmepris kan koste forbrugerne dyrt
Trefor Varme og Energnist er blevet uenige om afregningspriserne. Og det kan ende med ekstraregninger til Trefor Varmes kunder på næsten 22 millioner kroner.

Striden bunder i omstillingen af Skærbækværket fra naturgas til biomasse. For det påvirkede Trefors referencepris i forhold til det såkaldte substitutionsprincip i fjernvarmeloven, oplyser EnergiWatch.

- Vores referencepris ændrer sig, idet man går fra en gasafregning til en biomasseafregning på Skærbækværket. Derfor er der nogle ting, der skal afklares i forhold til varmeforsyningsloven og den aftale, vi har med Energnist, siger direktør i Trefor Varme, Charles Nielsen.

Administrerende direktør Poul Kristensen fra Energnist fortæller, at uenigheden mere specifikt går på, hvilke typer omkostninger, der skal medtages, når Energnists varmepris skal beregnes over for referenceprisen.

_____

Skive Folkeblad: 
Grønt lys for grønt brændsel i Skive
Energiklagenævnet har afvist HMN GasNets indsigelse mod en ny, biomassefyret kedelcentral Skive, som derfor nu kan opføres, skriver Skive Folkeblad.

Dermed kan Skive Fjernvarme udvide sit forsyningsområde i Skives nordlige og vestlige del.

- Afgørelsen betyder, at vi nu omsider kan gå i gang med at udbyde etableringen af den nye biomassefyrede kedelcentral og herefter tilbyde billig og CO2-neutral fjernvarme til yderligere godt 1.600 ejendomme, der hidtil fortrinsvis er blevet opvarmet med naturgas eller olie, siger Skive Fjernvarmes formand, Jesper Dybdahl.

Skive Fjernvarme understreger, at ingen i det nye forsyningsområde tvinges til fjernvarme, men påpeger, at der skal være 50 procents tilmelding i et område, hvis det skal være økonomisk attraktivt for at gå ind i et område.

Skive Fjernvarme forventer at tilbyde fjernvarme i de nye områder, når det nye værk er etableret ved udgangen af næste år. Anlægget skal primært fyre med dansk bæredygtigt træflis.

_____

Midtjyllands Avis:
Fjernvarme på vej til flere nye byer
I Silkeborg har klima- og miljøudvalget netop godkendt et projektforslag, der omfatter 1230 ejendomme, hvor hovedparten i dag opvarmes med naturgas. Planen er, at de skal ændres til fjernvarmeområder. Det samme er sket i Lysbro og Funder, hvor der blev tilslutningspligt til fjernvarmen.

Imidlertid er en forudsætning for projektet, at det samfundsøkonomisk er en bedre forretning at skifte fra naturgas til fjernvarme. Og her er Silkeborg Varme og HMN Gasnet er uenige. Silkeborg Kommune har dog allerede bedt det rådgivende firma, PlanEnergi, om at regne tallene igennem, og her er resultatet, at projektet har en positiv samfundsøkonomi på 38,7 millioner kr.

_____

Alt om Herning:
Sunds sænker igen prisen på fjernvarme
Forsyningsselskabet Sunds Vand- og Varmeværk skruer nu prisen ned med 1.800 kroner om året for en gennemsnitsfamilie.

Det oplyste formand Stig Østergaard ved selskabets generalforsamling, skriver Alt om Herning.

De godt 1.600 fjernvarmekunder i Sunds får varme fra Ørsted-værket ved Herning. Det skal bygges om for 180 millioner kroner, hvilket Sunds skal betale omkring 10 millioner af.

- Den slags penge har vi ikke i kassen, så for første gang må vi optage lån til investeringer, fortalte Stig Østergaard og forklarede, at varmeprisen alligevel kan sættes ned, fordi forbrugerne i Sunds i løbet af året har betalt mere for varmen, end den har kostet.

_____

Viborg Stifts Folkeblad:
Stadig flere spørgsmål end svar efter geotermisagen i Viborg
Seks år efter geotermisagen i Viborg er der stadig store uafklarede spørgsmål. Derfor forsøger Viborg Stifts Folkeblad at give et overblik over problemstillingerne.

De lokale politikere ønsker, at forbrugerne skal have den afgørende indflydelse i en ny organisering med kommunale Viborg Kraftvarme som producent og private Viborg Fjernvarme som distributør. Men de to parter har en uafklaret voldgiftssag, der står i vejen for et tættere samarbejde. Viborg Fjernvarme vil nemlig ikke betale den del af geotermiregningen, som eventuelt ikke må lægges på forbrugernes varmepris. Energi Viborg Kraftvarme mener derimod, at der er en aftale om, at Viborg Fjernvarme skal holde Energi Viborg Kraftvarme økonomisk skadesløs, skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Forbrugerne er tæt på at have betalt regningen på 165 millioner kroner for geotermiskandalen. Men Energitilsynet skal tage stilling til, om forbrugerne reelt har betalt for meget. Og hvis det viser sig, at det beløb, som forbrugerne ikke skal betale, overstiger Viborg Fjernvarmes egenkapital på 25 millioner kroner, kan det ende med, at selskabet går konkurs.

Nyheder

17. maj 2018

Web-TV: HOFOR når milepæl i dampskift

Dampen i de lange ledninger under København skal skiftes ud med vand. Dansk Fjernvarme har mødt Bo Jensen Møller, der er sektionsleder hos HOFOR til en snak om, hvad de laver under jorden.

15. maj 2018

Jesper Frost Rasmussen ny formand for Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarmes bestyrelse har udpeget formand og formandskab for fjernvarmeselskabernes forening. Ny formand er Jesper Frost Rasmussen, der er borgmester i Esbjerg.

15. maj 2018

Folketinget stemmer grønt til lavere elvarmeafgift

Et bredt flertal i Folketinget har netop stemt ja til en midlertidig reduktion i elvarmeafgiften. Vedtagelsen glæder Dansk Fjernvarme, der samtidig håber på permanent reduktion.

07. maj 2018

Web-TV: Fjernvarmen spiller central rolle, mener Jens Joel

Socialdemokratiet præsenterede torsdag deres partiets klima- og miljøpolitik. Det var også et udspil til en ny energiaftale. Det punkt spurgte Dansk Fjernvarme efterfølgende ind til ved energiordfører Jens Joel. Se interviewet herunder.

26. apr 2018

Aalborg: "Udspillet fremmer vores grønne omstilling"

I Aalborg er energiudspillet godt nyt for kollektive varmepumper og andre grønne planer.

26. apr 2018

Haderup: "Udspillet har gode incitamenter for en varmepumpe hos os"

Regeringens skitserede ophævning af kraftvarmekravet og brændselsbindingen samt den sænkede elafgift leder Haderup Kraftvarmeværk i retning af en luft til luft-varmepumpe.

26. apr 2018

Sønderborg: "Et godt skridt i den rigtige retning"

Regeringens udspil til en ny energiaftale modtages positivt af Sønderborg Fjernvarme, der dog gerne ser en ens behandling af alle værker omkring ophævelse af bindinger.

24. apr 2018

Ny stor havmøllepark bør ligge ved Horns Rev

En kommende havmøllepark bør placeres hvor den producerer mest og hvor efterspørgslen efter strøm er størst, lyder det fra borgmesteren i Esbjerg. Dansk Fjernvarme efterlyser plan for, hvad vi skal bruge den grønne strøm til.

20. apr 2018

Informationsmøde om kommende kraftvarmeudbud

Nyt udbud af el-kapacitet fra kraftvarmeværkerne i Dansk Kraftvarme Kapacitet til elhandlerne er på trapperne.

19. apr 2018 Generalforsamling

Dansk Fjernvarme vælger ny bestyrelse

På en generalforsamling har Dansk Fjernvarme valgt ny bestyrelse. Formand og næstformænd udpeges på kommende bestyrelsesmøde.

18. apr 2018 Energi på toppen

Politikerne: Ny energiaftale skal løse den gordiske knude

Der skal findes løsninger, der sikrer bedre samspil mellem energiteknologierne. Og der skal findes løsning på udfordringen med bortfald af grundbeløb, lød det fra det politiske panel på Energi på Toppen.

14. maj 2018 Navnenyt

Ny departementschef i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Energistyrelsens direktør Morten Bæk er ny departementschef i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

08. maj 2018 Presseklip

Klimarådet vil have skærpede kriterier på biomasse

LÆS I DAG: Klimarådet vil have skærpede kriterier på biomasse. Politikere afviser afgifter på biomasse. Forsyning Helsingør: Flis er en vigtig trædesten. Afgift på biomasse kan bringe kul tilbage. Energitilsynets skæbne er beseglet. Privateje dyrere end forbrugereje. Stor interesse for fjernvarme i Paris. 2017 blev et godt år for Fjernvarme Fyn.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

07. maj 2018 Presseklip

Cepos: Regeringsudspil vil give job til 400 personer

LÆS I DAG: Cepos: Regeringsudspil vil give job til 400 personer. Synergi hilser S-udspil velkommen. Ros til målrettet reduktion af elvarmeafgiften.1.500 kroner tilbage i varme. Leca-værk bliver grønnere. Rom-beboere er utilfreds med varmeværk.

04. maj 2018 Presseklip

Bolden er givet op til nyt energiforlig

LÆS I DAG: Bolden er givet op til nyt energiforlig. Grøn Fond er central i S-udspil til energiforhandlinger. Flere efterlyser fokus på energispareordning. Fremsynet S-forslag om kollektiv opvarmning. Gråvejr giver højere priser hos Gram Fjernvarme.

03. maj 2018 Presseklip

Klimarådet efterlyser debat om biomasse

LÆS I DAG: Klimarådet efterlyser debat om biomasse. Dansk energieksport har det fortsat svært. Fusion mellem Gråsten og Sønderborg kan ikke lade sig gøre. Hinnerup Fjernvarme kan måske udvide nettet. SE-koncernen hyrer sig selv til energibesparelser til spotpris 

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

03. maj 2018 Navnenyt

Mindeord over Henning Elmstrøm

Næstformand for Nørre Alslev Fjernvarmeværk, Gert Clausen, skriver mindeord over formand Henning Elmstrøm.  

03. maj 2018 Navnenyt

Henrik Andersen fylder rundt

Projektchef i DFP, Henrik Andersen, fylder 60 år den 22. maj.

02. maj 2018 Navnenyt

Ny direktør i DIN Forsyning

Christian Udby Olesen begynder som adm. direktør for DIN Forsyning 1. august. 


 

30. apr 2018 Navnenyt

Løgumkloster Fjernvarme fylder 60

Jubilæet fejres den 22. maj. 

26. apr 2018 Navnenyt

Knud Erik Madsen fylder 60

Afdelingsdirektør i Østergaard Enterprise, Knud Erik Madsen, fejrer 60 års fødselsdag fredag den 18. maj.