08. maj 2018 Presseklip

Klimarådet vil have skærpede kriterier på biomasse

LÆS I DAG: Klimarådet vil have skærpede kriterier på biomasse. Politikere afviser afgifter på biomasse. Forsyning Helsingør: Flis er en vigtig trædesten. Afgift på biomasse kan bringe kul tilbage. Energitilsynets skæbne er beseglet. Privateje dyrere end forbrugereje. Stor interesse for fjernvarme i Paris. 2017 blev et godt år for Fjernvarme Fyn.

Business.dk:
Klimarådet vil have skærpede kriterier på biomasse
Biomasse er essentiel i forsyningsvirksomhedernes grønne omstilling. Men Klimarådet – et uafhængigt ekspertorgan – er bekymrede over, om biomasse nu også er så grøn, som forsyningsbranchen giver udtryk for. Det fremgår af en rapport, som Klimarådet løftede sløret for i går, mandag.

For at imødekomme kritikken af den mulige manglende grønne profil i biomasse, har Dansk Fjernvarme sammen med Dansk Energi udarbejdet et regelsæt for at garantere bæredygtigheden for biomassen, men det er ikke helt tilfredsstillende, lyder det fra Klimarådet.

Rådet kræver, at der bliver strammet op på nogle af kriterierne, fremgår det af Business.dk.

- Aftalen er fin på mange punkter, men på kernepunktet om at opretholde skovenes kulstoflager mangler der dokumentationskrav. Det er det punkt, der har allerstørst betydning for klimaeffekten, og der ser vi et behov for mere præcise kriterier, siger formand Peter Birch Sørensen.

Biomassen lever en lidt tilbagetrukken tilværelse i den danske energidebat, men den har bidraget langt mere til den grønne omstilling end både vind og sol. Helt konkret står biomasse for 16 pct. af det samlede danske energiforbrug mod vindmøllernes syv procent.

_____

DR Nyheder:
Politikere afviser afgifter på biomasse
Regeringen vil kontrollere træ til opvarmning bedre i stedet for afgifter, skriver DR.

Klimarådet foreslår en afgift på biomasse som træpiller og træflis, der ikke er produceret klimavenligt.

Energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt påpeger, at træet, der benyttes som biomasse, er certificeret som bæredygtigt.

Socialdemokraterne ser helst, at al biomasse på dansk jord er bæredygtigt produceret.

- Vi skal have strammet op på bæredygtighedskriterierne, så vi er sikre på, at vi bruger grøn biomasse, siger Jens Joel, socialdemokratisk energi- og klimaordfører til DR.

_____

Helsingør Dagblad:
Forsyning Helsingør: Flis er en vigtig trædesten
Efter offentliggørelsen af Klimarådets rapport er Forsyning Helsingør fortsat overbevist om, at omstillingen fra naturgas til biomasse er fornuftig, både for klimaet og økonomisk. 

- Vi er glade for Klimarådets rapport. Den slår fast, at træflis kan være bæredygtig, men at der er forskel på god og dårlig biomasse. Klimarådet foreslår jo også, at kriterierne for bæredygtighed i vores brancheaftale bør udbredes til hele EU, siger Jacob Brønnum, direktør i Forsyning Helsingør. 

Forsyning Helsingørs har valgt træflis som det primære brændsel i de kommende 20-25 år. Bestyrelsesformand Per Tærsbøl erkender, at der muligvis findes et bedre, grønt brændsel end træflis. Men flisen er et driftssikkert og grønt valg, hvor Forsyning Helsingør kan levere grøn omstilling uden at gamble med forsyningssikkerheden. Derfor er der efter hans mening ikke en bedre løsning på nuværende tidspunkt.

Direktør Jacob Brønnum tilføjer, at træflis derfor kan ses som en vigtig trædesten på vejen mod et fossilfrit samfund. Skiftet til biomasse betyder, at CO2-udslippet reduceres med 88 procent sammenlignet med naturgas. 

_____

MetroXpress:
Afgift på biomasse kan bringe kul tilbage
I en ny rapport foreslår Klimarådet, at brug af biomasse begrænses og den nuværende afgiftsfritagelse sløjfes. Men afgifter på biomasse kan betyde, at kraftvarmeværkerne vil gå tilbage til kul, lyder vurderingen fra Dansk Fjernvarme. Det skriver Ritzau ifølge MetroXpress.

Brancheorganisationen fremhæver i øvrigt, at den frivillige brancheaftale om biomasse, der skal sikre, at danske energiselskaber udelukkende bruger bæredygtig biomasse, er fuldt implementeret om halvandet år.

- Bæredygtig biomasse har på de decentrale værker medvirket til at begrænse andelen af kul med 98 procent og vil i 2020 have fortrængt 1,6 millioner ton kul på de centrale kraftværker, siger teknisk konsulent Kate Wieck-Hansen fra Dansk Fjernvarme til Ritzau ifølge MetroXpress.

_____

Altinget:
Energitilsynets skæbne er beseglet
Selv om Folketinget endnu mangler både 2. behandling og den endelige 3. behandling af lovforslaget, så står det allerede nu fast, at Energitilsynet bliver lukket ned og erstattet med Forsyningstilsynet. Det slår Altinget fast allerede inden Folketinget senere i dag, tirsdag, tager fat på 2. behandlingen.

I efteråret bakkede et flertal i Folketinget op om, at Energitilsynet ikke var effektivt nok, og at man i stedet skulle knytte tilsynet tættere til ministeriet, mens man samtidig skulle fjerne den uafhængige bestyrelse. Det er senere lavet til lovtekst, og selv om der var en del kritik af lovforslaget i høringsperioden – bl.a. fra Dansk Fjernvarme – så er det kun Enhedslisten og Alternativet, der stritter imod.

Kritikken fra bl.a. Dansk Fjernvarme går på, at man frygter for, at kvaliteten af afgørelser fra Forsyningstilsynet vil falde på grund af den manglende uafhængighed.

3. behandlingen af forslaget finder sted den 17. maj.

_____

EnergiWatch:
Privateje dyrere end forbrugereje
Tænketanken Cevea har netop lavet en analyse, som viser, at de forbrugerejede fjernvarmeselskaber i løbet af de sidste fire år har været langt bedre til at levere prisreduktioner end de privatejede forsyningsselskaber. Derfor bør politikerne droppe planerne om private selskaber og investorer i fjernvarmesektoren.

- Erfaringerne med markedsgørelse på dette område er temmelig entydigt negative, og man kan med meget høj sikkerhed sige, at vi ser ind i en dyrere fremtid, hvis man vælger at gå den vej, forklarer politisk chef i Cevea, Kasper Krogh Hansen, om resultaterne til EnergiWatch.

_____

Østvendsyssel Avis:
Stor interesse for fjernvarme i Paris
Der er stor interesse for Dronninglund Fjernvarmes solvarmeanlæg og tilhørende damvarmelager. Også i udlandet. Senest har driftsleder Johan Frey deltaget i et møde i Paris, hvor han fortalte lokale og regionale myndigheder med speciale i offentlige forsyningsområder om solvarmeprojektet, der udgør omkring halvdelen af varmeforsyningen i Dronninglund-området. Det skriver Østvendsyssel Avis.

Temaet for mødet var termisk solvarme til fjernvarme, herunder lagring af fjernvarme. Johan Frey redegjorde i sit oplæg for såvel teknik som økonomi og svarede derefter på spørgsmål.

- Det var ganske tydeligt, at man rundt omkring i Frankrig i flere befolkningsgrupper er meget interesserede i enhver form for vedvarende energi. Der er meget lidt opvarmning ved hjælp af solvarme - man kan faktisk godt sige, at det er næsten ikkeeksisterende. I Frankrig er man meget individuelt orienteret med hensyn til opvarmning af boligen, så fremover vil udbredelsen af solvarmeprojekter sikkert blive i forbindelse med mindre net i nye bæredygtige boligområder, siger Johan Frey til Østvendsyssel Avis.

På mødet i Paris var der stor interesse for at sende en fransk delegation til Dronninglund på at tidspunkt for at se solvarmeanlægget og damvarmeanlægget.

_____

Pressemeddelelse:
2017 blev et godt år for Fjernvarme Fyn
Fjernvarme Fyn kunne på generalforsamlingen i aftes se tilbage på 2017 med aftale om overskudsvarmeaftale med Facebooks datacenter, fremtidssikring af affaldsanlægget, mere udfasning af kul, forsyning af landsbyerne Birkum og Ferritslev og endnu en sænkning af varmeprisen.

Årets resultat på bundlinjen er et plus på 67,2 mio. kr.

- Takket være vore medarbejderes store indsats har vi fortsat de tidligere års gode takter med både konsolidering, udvikling og effektivisering. Og målet er uændret: At sikre en konkurrencedygtig varmeforsyning med høj forsyningssikkerhed og miljøvenlige produktionsformer, siger administrerende direktør Jan Strømvig.

Han suppleres af formand Anker Boye.

- Med det fornuftige årsresultat kan vi se, at virksomhedens kurs er den rette. Det skaber naturligvis grund til optimisme og glæde på både virksomhedens, miljøets og fremtidens vegne, siger han.

 

Nyheder

17. maj 2018

Web-TV: HOFOR når milepæl i dampskift

Dampen i de lange ledninger under København skal skiftes ud med vand. Dansk Fjernvarme har mødt Bo Jensen Møller, der er sektionsleder hos HOFOR til en snak om, hvad de laver under jorden.

15. maj 2018

Jesper Frost Rasmussen ny formand for Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarmes bestyrelse har udpeget formand og formandskab for fjernvarmeselskabernes forening. Ny formand er Jesper Frost Rasmussen, der er borgmester i Esbjerg.

15. maj 2018

Folketinget stemmer grønt til lavere elvarmeafgift

Et bredt flertal i Folketinget har netop stemt ja til en midlertidig reduktion i elvarmeafgiften. Vedtagelsen glæder Dansk Fjernvarme, der samtidig håber på permanent reduktion.

07. maj 2018

Web-TV: Fjernvarmen spiller central rolle, mener Jens Joel

Socialdemokratiet præsenterede torsdag deres partiets klima- og miljøpolitik. Det var også et udspil til en ny energiaftale. Det punkt spurgte Dansk Fjernvarme efterfølgende ind til ved energiordfører Jens Joel. Se interviewet herunder.

26. apr 2018

Aalborg: "Udspillet fremmer vores grønne omstilling"

I Aalborg er energiudspillet godt nyt for kollektive varmepumper og andre grønne planer.

26. apr 2018

Haderup: "Udspillet har gode incitamenter for en varmepumpe hos os"

Regeringens skitserede ophævning af kraftvarmekravet og brændselsbindingen samt den sænkede elafgift leder Haderup Kraftvarmeværk i retning af en luft til luft-varmepumpe.

26. apr 2018

Sønderborg: "Et godt skridt i den rigtige retning"

Regeringens udspil til en ny energiaftale modtages positivt af Sønderborg Fjernvarme, der dog gerne ser en ens behandling af alle værker omkring ophævelse af bindinger.

24. apr 2018

Ny stor havmøllepark bør ligge ved Horns Rev

En kommende havmøllepark bør placeres hvor den producerer mest og hvor efterspørgslen efter strøm er størst, lyder det fra borgmesteren i Esbjerg. Dansk Fjernvarme efterlyser plan for, hvad vi skal bruge den grønne strøm til.

20. apr 2018

Informationsmøde om kommende kraftvarmeudbud

Nyt udbud af el-kapacitet fra kraftvarmeværkerne i Dansk Kraftvarme Kapacitet til elhandlerne er på trapperne.

19. apr 2018 Generalforsamling

Dansk Fjernvarme vælger ny bestyrelse

På en generalforsamling har Dansk Fjernvarme valgt ny bestyrelse. Formand og næstformænd udpeges på kommende bestyrelsesmøde.

18. apr 2018 Energi på toppen

Politikerne: Ny energiaftale skal løse den gordiske knude

Der skal findes løsninger, der sikrer bedre samspil mellem energiteknologierne. Og der skal findes løsning på udfordringen med bortfald af grundbeløb, lød det fra det politiske panel på Energi på Toppen.

14. maj 2018 Navnenyt

Ny departementschef i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Energistyrelsens direktør Morten Bæk er ny departementschef i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

09. maj 2018 Presseklip

Partierne kappes om at være grønnest

LÆS I DAG: Partierne kappes om at være grønnest. Regeringen har nedsat grønt vækstteam. Fjernvarme Fyn investerer 400 millioner. Formand vil ikke love stort prisfald. Verdo sænker prisen. Blokade af kraftvarmeværk i København.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

07. maj 2018 Presseklip

Cepos: Regeringsudspil vil give job til 400 personer

LÆS I DAG: Cepos: Regeringsudspil vil give job til 400 personer. Synergi hilser S-udspil velkommen. Ros til målrettet reduktion af elvarmeafgiften.1.500 kroner tilbage i varme. Leca-værk bliver grønnere. Rom-beboere er utilfreds med varmeværk.

04. maj 2018 Presseklip

Bolden er givet op til nyt energiforlig

LÆS I DAG: Bolden er givet op til nyt energiforlig. Grøn Fond er central i S-udspil til energiforhandlinger. Flere efterlyser fokus på energispareordning. Fremsynet S-forslag om kollektiv opvarmning. Gråvejr giver højere priser hos Gram Fjernvarme.

03. maj 2018 Presseklip

Klimarådet efterlyser debat om biomasse

LÆS I DAG: Klimarådet efterlyser debat om biomasse. Dansk energieksport har det fortsat svært. Fusion mellem Gråsten og Sønderborg kan ikke lade sig gøre. Hinnerup Fjernvarme kan måske udvide nettet. SE-koncernen hyrer sig selv til energibesparelser til spotpris 

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

03. maj 2018 Navnenyt

Mindeord over Henning Elmstrøm

Næstformand for Nørre Alslev Fjernvarmeværk, Gert Clausen, skriver mindeord over formand Henning Elmstrøm.  

03. maj 2018 Navnenyt

Henrik Andersen fylder rundt

Projektchef i DFP, Henrik Andersen, fylder 60 år den 22. maj.

02. maj 2018 Navnenyt

Ny direktør i DIN Forsyning

Christian Udby Olesen begynder som adm. direktør for DIN Forsyning 1. august. 


 

30. apr 2018 Navnenyt

Løgumkloster Fjernvarme fylder 60

Jubilæet fejres den 22. maj. 

26. apr 2018 Navnenyt

Knud Erik Madsen fylder 60

Afdelingsdirektør i Østergaard Enterprise, Knud Erik Madsen, fejrer 60 års fødselsdag fredag den 18. maj.