30. apr 2018 Presseklip

Regeringens energiudspil møder kritik

LÆS I DAG: Regeringens energiudspil møder kritik. S er stærkt kritisk over energiudspil. Klimaråd bekymret for mål om vedvarende energi. Landets billigste selskab hæver prisen. Seas-NVE med milliardoverskud. Prisen stiger i Oksbøl uanset hvad. Geotermi-tilladelse giver bekymring. Viborg har valgt næstformand til ny formand.

Vejle Amts Folkeblad:
Regeringens energiudspil møder kritik
Torsdag i sidste uge fremlagde regeringen med statsminister Lars Løkke Rasmussen i centrum deres udspil til de kommende energiforhandlinger. Udspillet var stort set kendt stof, da flere elementer var lukket ud via pressen i dagene op til pressemødet i Statsministeriet.

Essensen af udspillet er, at den danske energiforsyning i stigende grad skal sikres med mere sol og mere vind, og så skal danskerne øge deres forbrug af el. Rammen vil være, at den danske energiforsyning i 2030 for 50 procents vedkommende skal være grøn.

- Med det her udspil når vi, at mindst 50 procent af det samlede energibehov er baseret på vedvarende energi. Vi tager det i to etaper lidt ligesom et cykelløb. I den første etape skal vi hen over et stort bjerg, og vi skal nå de første fire procent, siger Lars Chr. Lilleholt, der er Energi-, forsynings- og klimaminister.

Det er dog langt fra alle politiske modstandere, der tager godt imod udspillet. Dansk Folkeparti ser gerne den nye store vindmøllepark udsat:

- Havde vi selv skrevet det, havde mange ting sikkert været anderledes. Men vi er ikke skræmt væk. Vi har fokus på at have styr på udgifterne til støtte til grøn energi. Støtte til vindmøller vil vi gerne have udfaset, siger Dansk Folkepartis energiordfører Mikkel Dencker til Ritzau ifølge Viborg Stifts Folkeblad.

FAKTA
Udspillet har to målsætninger:
Mindst 50 procent vedvarende energi i 2030.
Billigere energi til den enkelte og fællesskabet. 

Dertil indeholder udspillet også en ambition om at bygge Danmarks største havvindmøllepark med en kapacitet på 800 MW, ligesom der afsættes 4,2 milliarder kroner i 2020-2024 til at støtte nye projekter med solceller, landvindmøller, kystnære havmøller samt bølge- og vandkraft. 

Regeringen vil sænke afgift på elvarme med yderligere cirka 15 øre pr. kilowatttime, mens afgiften på el skal sænkes med 25 øre, så den lander på 66 øre pr. kilowatt-time. Kraftvarme og brændselsbindinger i de små fjernvarmeområder skal afskaffes fra 2019, mens produktionsbindinger i store fjernvarmeområder fjernes

_____

Fyens.dk:
S er stærkt kritisk over energiudspil
Socialdemokratiet har ikke mange lovord tilovers for det udspil til en ny energiaftale, som regeringen lagde frem torsdag i sidste uge. Ifølge Fyens.dk mener partiet, at udspillet mangler ambitioner, og at der i stedet er tale om en skattelettelse.

- Hvis jeg skal være lidt direkte, har især Venstre og Liberal Alliance været mere optaget af at sikre skattelettelser end at sikre klimaet, og det er altså ikke det, der er opgaven her, lyder det meget direkte fra partiformand Mette Frederiksen.

Hun henviser direkte til, at regeringen i sit udspil lægger op til en markant sænkelse af afgiften på el. Den skal sænkes med 25 øre fra 91 til 66 røre pr. kWH, fremgår det af udspillet. Det tolker Mette Frederiksen til, at regeringen er mere optaget af, at det skal være billigere for forbrugerne at bruge el snarere en at fokusere på den grønne omstilling.

Konkret mener Socialdemokratiet, at regeringen tager tingene i den forkerte rækkefølge – altså besparelser for forbrugerne før indsatsen for at sikre den grønne omstilling i energiproduktionen. Det skal ske ved t sætte gang i byggeriet af fx havvindmøller med det samme og ikke først om nogle år.

- Når vi tænder for stikkontakten derhjemme, er det ikke vedvarende energi det hele. Endnu mere af den strøm og energi, vi bruger, skal produceres på en måde, som ikke belaster klimaet. Der er vi slet ikke i mål, og der er regeringen alt for uambitiøs, siger Mette Frederiksen.

_____

Information:
Klimaråd bekymret for mål om vedvarende energi
Formanden for Klimarådet Peter Birch Sørensen er bekymret for, om regeringens energiudspil er nok til at nå målet om 50 procent vedvarende energi i 2030.  Ifølge ham planlægger regeringen at udskyde en meget stor del af udbygningen af vedvarende energi til efter 2025.

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Christian Lilleholt (V) er dog overbevist om, at teknologiudviklingen vil sikre, at man når målet. 

- Vi skal nok nå mindst 50 procent,« siger han. »Og ingen kender jo teknologiudviklingen, så det kan sagtens være, at vi kan nå over de 50 procent i 2030. Bare de seneste fem år er der sket helt utroligt meget med prisudviklingen ikke mindst på havvind, forklarer han. 

Peter Birch Sørensen og Klimarådet anbefaler at hæve delmålet, men det afviser regeringen, fordi det svarer til, at der skal otte kæmpestore havvindmølleparker.

_____

Lolland-Falsters Folketidende:
Geotermi-tilladelse giver bekymring
Miljøbeskyttelsesforeningen ”Nul Huller, Beskyttelse af natur, undergrund og miljø” har klaget over at energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt for nyligt har givet Nail Ressources Denmark B.V. tilladelse til at efterforske og indvinde geotermisk energi til fjernvarmeforsyning på Lolland og Falster. 

- Det er ikke, fordi vi har noget som helst mod geometri eller jordvarme som grøn energikilde. Men vi har tidligere påpeget over for ministeren, at vi synes, det skulle være indført i forbindelse med undersøgelserne for geometri, at man ikke måtte bruge fracking som boremetode. Det kan vi nu konstatere ikke sket, siger Sakskøbing-forfatter Thorvald Berthelsen, der er formand for den landsdækkende forening.

Han mener, at det tilbage i februar var en glædelig sejr med et ministerstop i forhold til tilladelser til at bore efter olie og gas i Danmark med undtagelse af boreområder i Nordsøen. Men nu ser han en fare i, at grundvandet kan blive forurenet med den nye tilladelse, som ikke udelukker fracking som boremetode. Foreningen vil derfor arbejde for, at der skal foretages strategiske miljøvurderinger og screeninger fra de berørte kommuners side, inden der gives tilladelse. 

Derfor har miljøbeskyttelsesforeningen valgt at klage. I første omgang til Energiklagenævnet og samtidig for en sikkerheds skyld også til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Alt i alt mener foreningen, at Energistyrelsens tilladelse bør ophæves og hjemvises til fornyet behandling.

_____

Sjællandske:
Seas-NVE med milliardoverskud
Det sjællandske energiselskab Seas-NVE kom ud af 2017 med et overskud på 3,3 milliarder kroner før skat. Det skyldes ikke mindst selskabets aktier i Ørsted, der i løbet af 2017 steg med 2,85 milliarder kroner og gav et udbytte på 241 millioner kroner. Det oplyser Sjællandske.

Overskuddet kunne være større, hvis ikke Seas-NVE havde investeret for omkring en milliard kroner: En halv milliard for at købe HMN Naturgas og en halv milliard kroner for at rulle fibernet ud til Sjælland.

- Købet af HMN Naturgas har udvidet vores kundebase fra omkring 400.000 kunder til 560.000 kunder. Det har vi meget positive forventninger til. Vi tænker, at nogle af de her nye gaskunder måske også var interesseret i at købe elektricitet af os. Og det samme den anden vej. Så selv om gasforbruget i Danmark går langsomt nedad år for år, investerer vi i det her selskab for at udvikle vores kundebase og tjene penge, siger administrerende direktør i Seas-NVE, Jesper Hjulmand til Sjællandske.

_____

Dagbladet Ringkøbing-Skjern:
Landets billigste selskab hæver prisen
Næsten 140 forbrugere deltog, da Videbæk Energiforsyning A/S forleden holdt generalforsamling, og formand Ingolf Nielsen kunne berette om et godt år, skriver Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

- Igen har vi i 2017 leveret billig varme. Så billig at vi sidste år var det billigste fjernvarmeselskab i Danmark, og det bliver vi nok også i år. Det bliver vi nok ikke til næste år, da vi mister grundbeløbet til vor elproduktion på kraftvarmeværket, som udgjorde sidste år cirka ni millioner kroner. På grund af Arla regner vi ikke med at vi til næste år skal opkræve et tilsvarende beløb hos forbrugerne, men man kan godt forberede sig på en prisstigning til næste år i forhold til i år. Hvor stor kan vi ikke sige endnu, sagde formand Ingolf Nielsen på generalforsamlingen.

I 2017 leverede Arla hele 56 procent af varmen, mens 31 procent blev produceret på kraftvarmeværket, 10 procent kom fra elkedelen. De sidste 3 procent stod gaskedelen for.

_____

JydskeVestkysten:
Prisen stiger i Oksbøl uanset hvad
Oksbøl Varmeværk vil svært gerne levere fjernvarme til Oksbøllejren og i den forbindelse opføre et flisfyr, men priserne vil uanset hvad stige for værkets forbrugere næste år, skriver JydskeVestkysten. 

- Prisen stiger uanset hvad. Det kan godt blive op mod et par tusinde kroner per husstand, siger Erhardt Jull, formand for Oksbøl Varmeværk. 

Årsagen er, at Oksbøl Varmeværk står til at miste 6-7 millioner kroner om året på grund af grundbeløbets bortfald. Værkets bestyrelse og ansatte holder øje med forhandlingerne om energiforlig. Et af forslagene er, at grundbeløbet fases ud over to-tre år i stedet for at ophøre til nytår.

_____

Lolland-Falsters Folketidende:
Fjernvarme-projekt nærmere målet
I morgen, tirsdag, udløber fristen for at melde sig til fjernvarme-projektet for Østofte, Nørreballe, Reersnæs og Bandholm. Lolland Forsyning er næsten i hus i forhold til, at tilstrækkelig mange tilmelder sig så der er rentabilitet i projektet.

- Hvis folk ikke får lavet en leveringsaftale nu, bliver der nødvendigvis ikke et projekt. Vi venter svar på leveringsaftaler, der dækker cirka 8.000 kvadratmeter, og vi mangler 3.000 kvadratmeter for at kunne sætte projektet i gang, så skynder folk sig at svare ja, kan vi hurtigt komme i gang, siger ingeniør og projektleder Carsten Skude Larsen fra Lolland Forsyning.

I marts måtte Lolland Forsyning udskyde fristen i to måneder, fordi for få havde tilmeldt sig, og det er vigtigt, at man siger ja nu, hvis man gerne vil have fjernvarme til området. 

For borgerne i de fire byer er der god mening i at få sagt ja senest 1. maj fordi de så kan spare mange penge idet de i givet fald ikke skal betale investeringsbidrag eller for stikledninger. 

Lykkes det at komme i hus med projektet vil arbejdet begynde midt på sommeren, og de første vil få leveret fjernvarme omkring årsskiftet.

_____

Viborg Stifts Folkeblad:
Viborg har valgt næstformand til ny formand
Viborg Fjernvarmes generalforsamling har valgt sin hidtidige næstformand, Klaus Keller, som ny formand for bestyrelsen. Han afløser Per B. Jørgensen. Det skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Klaus Keller har allerede siddet i bestyrelsen i fem år, så han kommer kun til at beklæde posten som formand i et år. Ifølge bestyrelsens rotationsprincip kan man nemlig højst være medlem af Viborg Fjernvarmes bestyrelse i seks år.

Den nye formand sad frem til udgangen af 2009 i byrådet valgt for de konservative.

 

Nyheder

17. maj 2018

Web-TV: HOFOR når milepæl i dampskift

Dampen i de lange ledninger under København skal skiftes ud med vand. Dansk Fjernvarme har mødt Bo Jensen Møller, der er sektionsleder hos HOFOR til en snak om, hvad de laver under jorden.

15. maj 2018

Jesper Frost Rasmussen ny formand for Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarmes bestyrelse har udpeget formand og formandskab for fjernvarmeselskabernes forening. Ny formand er Jesper Frost Rasmussen, der er borgmester i Esbjerg.

15. maj 2018

Folketinget stemmer grønt til lavere elvarmeafgift

Et bredt flertal i Folketinget har netop stemt ja til en midlertidig reduktion i elvarmeafgiften. Vedtagelsen glæder Dansk Fjernvarme, der samtidig håber på permanent reduktion.

07. maj 2018

Web-TV: Fjernvarmen spiller central rolle, mener Jens Joel

Socialdemokratiet præsenterede torsdag deres partiets klima- og miljøpolitik. Det var også et udspil til en ny energiaftale. Det punkt spurgte Dansk Fjernvarme efterfølgende ind til ved energiordfører Jens Joel. Se interviewet herunder.

26. apr 2018

Aalborg: "Udspillet fremmer vores grønne omstilling"

I Aalborg er energiudspillet godt nyt for kollektive varmepumper og andre grønne planer.

26. apr 2018

Haderup: "Udspillet har gode incitamenter for en varmepumpe hos os"

Regeringens skitserede ophævning af kraftvarmekravet og brændselsbindingen samt den sænkede elafgift leder Haderup Kraftvarmeværk i retning af en luft til luft-varmepumpe.

26. apr 2018

Sønderborg: "Et godt skridt i den rigtige retning"

Regeringens udspil til en ny energiaftale modtages positivt af Sønderborg Fjernvarme, der dog gerne ser en ens behandling af alle værker omkring ophævelse af bindinger.

24. apr 2018

Ny stor havmøllepark bør ligge ved Horns Rev

En kommende havmøllepark bør placeres hvor den producerer mest og hvor efterspørgslen efter strøm er størst, lyder det fra borgmesteren i Esbjerg. Dansk Fjernvarme efterlyser plan for, hvad vi skal bruge den grønne strøm til.

20. apr 2018

Informationsmøde om kommende kraftvarmeudbud

Nyt udbud af el-kapacitet fra kraftvarmeværkerne i Dansk Kraftvarme Kapacitet til elhandlerne er på trapperne.

19. apr 2018 Generalforsamling

Dansk Fjernvarme vælger ny bestyrelse

På en generalforsamling har Dansk Fjernvarme valgt ny bestyrelse. Formand og næstformænd udpeges på kommende bestyrelsesmøde.

18. apr 2018 Energi på toppen

Politikerne: Ny energiaftale skal løse den gordiske knude

Der skal findes løsninger, der sikrer bedre samspil mellem energiteknologierne. Og der skal findes løsning på udfordringen med bortfald af grundbeløb, lød det fra det politiske panel på Energi på Toppen.

14. maj 2018 Navnenyt

Ny departementschef i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Energistyrelsens direktør Morten Bæk er ny departementschef i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

09. maj 2018 Presseklip

Partierne kappes om at være grønnest

LÆS I DAG: Partierne kappes om at være grønnest. Regeringen har nedsat grønt vækstteam. Fjernvarme Fyn investerer 400 millioner. Formand vil ikke love stort prisfald. Verdo sænker prisen. Blokade af kraftvarmeværk i København.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

08. maj 2018 Presseklip

Klimarådet vil have skærpede kriterier på biomasse

LÆS I DAG: Klimarådet vil have skærpede kriterier på biomasse. Politikere afviser afgifter på biomasse. Forsyning Helsingør: Flis er en vigtig trædesten. Afgift på biomasse kan bringe kul tilbage. Energitilsynets skæbne er beseglet. Privateje dyrere end forbrugereje. Stor interesse for fjernvarme i Paris. 2017 blev et godt år for Fjernvarme Fyn.

07. maj 2018 Presseklip

Cepos: Regeringsudspil vil give job til 400 personer

LÆS I DAG: Cepos: Regeringsudspil vil give job til 400 personer. Synergi hilser S-udspil velkommen. Ros til målrettet reduktion af elvarmeafgiften.1.500 kroner tilbage i varme. Leca-værk bliver grønnere. Rom-beboere er utilfreds med varmeværk.

04. maj 2018 Presseklip

Bolden er givet op til nyt energiforlig

LÆS I DAG: Bolden er givet op til nyt energiforlig. Grøn Fond er central i S-udspil til energiforhandlinger. Flere efterlyser fokus på energispareordning. Fremsynet S-forslag om kollektiv opvarmning. Gråvejr giver højere priser hos Gram Fjernvarme.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

03. maj 2018 Navnenyt

Mindeord over Henning Elmstrøm

Næstformand for Nørre Alslev Fjernvarmeværk, Gert Clausen, skriver mindeord over formand Henning Elmstrøm.  

03. maj 2018 Navnenyt

Henrik Andersen fylder rundt

Projektchef i DFP, Henrik Andersen, fylder 60 år den 22. maj.

02. maj 2018 Navnenyt

Ny direktør i DIN Forsyning

Christian Udby Olesen begynder som adm. direktør for DIN Forsyning 1. august. 


 

30. apr 2018 Navnenyt

Løgumkloster Fjernvarme fylder 60

Jubilæet fejres den 22. maj. 

26. apr 2018 Navnenyt

Knud Erik Madsen fylder 60

Afdelingsdirektør i Østergaard Enterprise, Knud Erik Madsen, fejrer 60 års fødselsdag fredag den 18. maj.