24. apr 2018 Presseklip

Borgmestre i Danmarks største byer: "Giv fjernvarmen mere frihed"

LÆS I DAG: Borgmestre i Danmarks største byer: "Giv fjernvarmen mere frihed". Markedet skal styre støtte til energiprojekter. Danmark skal være teknologisk prøveklud. 4.700 ejendomme i Horsens og Egebjerg får nu fjernvarme. Karup vil fordoble sit solvarmeanlæg. Farum Fjernvarme anker afslag fra byråd. Uffe Bro sluttede af som æresmedlem.

EnergiWatch:
Borgmestre i Danmarks største byer: "Giv fjernvarmen mere frihed"
Borgmestrene i landets fem største byer appellerer til energiminister Lars Chr. Lilleholt om at opgive mere regulering af fjernvarmen. Sektoren har brug for mere frihed, end den har i dag, mener de.

Københavns overborgmester Frank Jensen (S), borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard (S), Odenses Peter Rahbæk Juel (S), Thomas Kastrup-Larsen (S) fra Aalborg og Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) har på tværs har på tværs af partiskel skrevet og sendt ministeren brevet med budskabet om ikke at indføre flere regler, men i stedet større handlefrihed, i fjernvarmesektoren.

- Forudsætningen for at udvikle selskaberne (de kommunaltejede fjernvarmeselskaber, red.) og drive dem så effektivt som muligt, er ikke at presse dem ind i stram regulering, men derimod at sikre de nødvendige frihedsgrader, og i øvrigt sikre den nødvendige åbenhed og transparens for myndigheder og kunder, skriver borgmestrene i brevet ifølge EnergiWatch.

Baggrunden er de effektiviseringskrav baseret på benchmarking og omkostningsrammer, regeringen lægger op til i sin forsyningsstrategi med følgende reducerede omkostninger i sektoren på 500 mio. kr. i 2020 og 2,3 mia. i 2025.

_____

DR Nyheder:
Markedet skal styre støtte til energiprojekter
Regeringen offentliggør torsdag sit udspil til forhandlinger om en ny energiaftale, og her bliver der ifølge DR Nyheder brudt med den hidtidige måde at give støtte til nye, vedvarende energiprojekter på. Fremover skal der ikke længere skelnes mellem forskellige energiformer, når det kommer til støtte.

- Der skal være direkte konkurrence mellem vind og sol. På den måde kan vi sikre, at man får mest muligt vedvarende energi for de penge, der blev sat af, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt ifølge DR Nyheder.

Der bliver således lagt op til, at der gives 4,2 milliarder kroner i støtte til nye projekter med vedvarende energi i perioden. Det forventes at give ny, grøn energiproduktion nok til 900.000 husstande.

- Vi tror på, at markedet er den bedste driver. Vi mener, at tiden er inde til, at der kommer direkte konkurrence mellem sol og vind, siger Lars Christian Lilleholt til DR Nyheder.

_____

Altinget:
Danmark skal være teknologisk prøveklud
Tirsdag indgår Danmark en aftale om et partnerskab, der skal åbne for, at Danmark i fremtiden bliver en slags prøveklud for teknologiske løsninger. Det er omdrejningspunktet i en aftale mellem den danske stat og World Economic Forum, fremgår det af Altinget.

Udenrigsminister Anders Samuelsen tager æren for, at aftalen kommer i hus og ser det som en sejr for et initiativ fra regeringen om at satse på ”tech-diplomati”. Men aftalen smitter af på en lang række andre ressortområder i regeringen – herunder også Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, der som en direkte udløber af partnerskabet skal udstationere en medarbejde hos World Economic Forums kontor i San Francisco.

Her vil målet være at bringe aktører sammen fra alle hjørner af samfundet. Herefter skal man på baggrund af konkrete forsøg og skrivebordsøvelser overveje, hvordan de nye teknologiske spændingsfelter bedst reguleres, så vi høster gevinsterne uden at gå på kompromis med sikkerheden.

- I 2013 tog regeringen det drastiske skridt at gøre alle danske geodata frit tilgængelige. Resultatet blev en øget samfundsøkonomisk gevinst på 3,5 milliarder kroner. Jeg er ikke i tvivl om, at netop partnerskabet med WEF kan og vil være med til at sikre, at Danmark høster flere af den slags lavt hængende digitale frugter, siger Lars Chr. Lilleholt ifølge Altinget.

_____

JydskeVestkysten:
Mere papir-varme i Skjern
Skjern Papirfabrik og Skjern Fjernvarme fortsætter det årelange samarbejde. Nu er fabrikkens nye dampkedler også koblet på.

For fem siden indgik papirfabrikken og Skjern Fjernvarme en aftale om, at fjernvarmen skulle udnytte fabrikkens overskudsvarme. Kontrakten løb i seks år, og nu er den fornyet for yderligere seks år.

I 2017 blev der leveret, hvad der svarer til 2.461 husstandes forbrug af fjernvarme, og der er mere på vej. I 2012 blev der sat fire varmepumper op på papirfabrikken, og nu er det nye dampanlæg også blevet koblet på.

Papirfabrikken kører 349 dage om året, men da varmeforbruget hos kunderne ikke er konstant, er det forskelligt, hvor meget, der bliver afsat. På en vinterdag kan Skjern Fjernvarme bruge det hele, mens det på sommerdage er noget mindre, der er behov for.

_____

Horsens Folkeblad: 
4.700 ejendomme i Horsens og Egebjerg får nu fjernvarme
Tilslutningspligten til fjernvarme for 4700 husstande i Horsens og Egebjerg blev vedtaget af 26 ud af 27 byrådsmedlemmer på byrådsmødet i Horsens i aftes, skriver Horsens Folkeblad.

Beslutningen blev truffet en del debat anført af det konservative byrådsmedlem Esben Hedeager, der er modstander af projektet. Han påpegede, at de berørte har fået forkert vejledning om alternativerne til fjernvarme fra kommunen.

_____

Viborg Folkeblad:
Karup vil fordoble sit solvarmeanlæg
Torsdag skal Viborg Kommunes klima- og miljøudvalg tage stilling til Karup Varmeværks ansøgning om at udvide sit solvarmeanlæg til det dobbelte.

Arealet bliver dermed 16.000 kvadratmeter, og det skal betyde, at 24 procent af varmeproduktionen til de omkring 1.200 forbrugere i Karup og Kølvrå kommer fra solen, skriver Viborg Folkeblad.

Udvidelsen kommer til at koste omkring 10 millioner kroner.

_____

Nyt om Nordsjælland:
Farum Fjernvarme anker afslag fra byråd
Allerød Byråd har givet afslag til Farum Fjernvarme om et lave et biomasseværk. Farum Fjernvarme mener, det vil påvirke varmepriserne negativt og har derfor besluttet at afslaget til Energiklagenævnet. Det oplyser selskabet i en annonce i Allerød Nyt.

_____

Energy Supply:
Uffe Bro sluttede af som æresmedlem 
Efter 25 år som markant formand for Dansk Fjernvarme og i alt 30 år i bestyrelsen blev Uffe Bros farvel til rollen som fjernvarmens spydspids markeret på generalforsamlingen, skriver Energy Supply.

Han blev på generalforsamlingen udnævnt til Dansk Fjernvarmes tredje æresmedlem efter Lennart Larsen og Mogens Uhrskov.

- At blive æresmedlem af foreningen er kun noget, vi tildeler personer, som på helt særlig vis har arbejdet for foreningen, for fjernvarmen og for sektorens interesser, sagde næstformand Steen Dahlstrøm, der overrakte diplom og blomster til Uffe Bro ledsaget af stående bifald fra generalforsamlingens deltagere.

Uffe Bro blev siden fejret ved en reception i Fjernvarmens Hus i Kolding.

Nyheder

17. maj 2018

Web-TV: HOFOR når milepæl i dampskift

Dampen i de lange ledninger under København skal skiftes ud med vand. Dansk Fjernvarme har mødt Bo Jensen Møller, der er sektionsleder hos HOFOR til en snak om, hvad de laver under jorden.

15. maj 2018

Jesper Frost Rasmussen ny formand for Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarmes bestyrelse har udpeget formand og formandskab for fjernvarmeselskabernes forening. Ny formand er Jesper Frost Rasmussen, der er borgmester i Esbjerg.

15. maj 2018

Folketinget stemmer grønt til lavere elvarmeafgift

Et bredt flertal i Folketinget har netop stemt ja til en midlertidig reduktion i elvarmeafgiften. Vedtagelsen glæder Dansk Fjernvarme, der samtidig håber på permanent reduktion.

07. maj 2018

Web-TV: Fjernvarmen spiller central rolle, mener Jens Joel

Socialdemokratiet præsenterede torsdag deres partiets klima- og miljøpolitik. Det var også et udspil til en ny energiaftale. Det punkt spurgte Dansk Fjernvarme efterfølgende ind til ved energiordfører Jens Joel. Se interviewet herunder.

26. apr 2018

Aalborg: "Udspillet fremmer vores grønne omstilling"

I Aalborg er energiudspillet godt nyt for kollektive varmepumper og andre grønne planer.

26. apr 2018

Haderup: "Udspillet har gode incitamenter for en varmepumpe hos os"

Regeringens skitserede ophævning af kraftvarmekravet og brændselsbindingen samt den sænkede elafgift leder Haderup Kraftvarmeværk i retning af en luft til luft-varmepumpe.

26. apr 2018

Sønderborg: "Et godt skridt i den rigtige retning"

Regeringens udspil til en ny energiaftale modtages positivt af Sønderborg Fjernvarme, der dog gerne ser en ens behandling af alle værker omkring ophævelse af bindinger.

24. apr 2018

Ny stor havmøllepark bør ligge ved Horns Rev

En kommende havmøllepark bør placeres hvor den producerer mest og hvor efterspørgslen efter strøm er størst, lyder det fra borgmesteren i Esbjerg. Dansk Fjernvarme efterlyser plan for, hvad vi skal bruge den grønne strøm til.

20. apr 2018

Informationsmøde om kommende kraftvarmeudbud

Nyt udbud af el-kapacitet fra kraftvarmeværkerne i Dansk Kraftvarme Kapacitet til elhandlerne er på trapperne.

19. apr 2018 Generalforsamling

Dansk Fjernvarme vælger ny bestyrelse

På en generalforsamling har Dansk Fjernvarme valgt ny bestyrelse. Formand og næstformænd udpeges på kommende bestyrelsesmøde.

18. apr 2018 Energi på toppen

Politikerne: Ny energiaftale skal løse den gordiske knude

Der skal findes løsninger, der sikrer bedre samspil mellem energiteknologierne. Og der skal findes løsning på udfordringen med bortfald af grundbeløb, lød det fra det politiske panel på Energi på Toppen.

14. maj 2018 Navnenyt

Ny departementschef i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Energistyrelsens direktør Morten Bæk er ny departementschef i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

09. maj 2018 Presseklip

Partierne kappes om at være grønnest

LÆS I DAG: Partierne kappes om at være grønnest. Regeringen har nedsat grønt vækstteam. Fjernvarme Fyn investerer 400 millioner. Formand vil ikke love stort prisfald. Verdo sænker prisen. Blokade af kraftvarmeværk i København.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

08. maj 2018 Presseklip

Klimarådet vil have skærpede kriterier på biomasse

LÆS I DAG: Klimarådet vil have skærpede kriterier på biomasse. Politikere afviser afgifter på biomasse. Forsyning Helsingør: Flis er en vigtig trædesten. Afgift på biomasse kan bringe kul tilbage. Energitilsynets skæbne er beseglet. Privateje dyrere end forbrugereje. Stor interesse for fjernvarme i Paris. 2017 blev et godt år for Fjernvarme Fyn.

07. maj 2018 Presseklip

Cepos: Regeringsudspil vil give job til 400 personer

LÆS I DAG: Cepos: Regeringsudspil vil give job til 400 personer. Synergi hilser S-udspil velkommen. Ros til målrettet reduktion af elvarmeafgiften.1.500 kroner tilbage i varme. Leca-værk bliver grønnere. Rom-beboere er utilfreds med varmeværk.

04. maj 2018 Presseklip

Bolden er givet op til nyt energiforlig

LÆS I DAG: Bolden er givet op til nyt energiforlig. Grøn Fond er central i S-udspil til energiforhandlinger. Flere efterlyser fokus på energispareordning. Fremsynet S-forslag om kollektiv opvarmning. Gråvejr giver højere priser hos Gram Fjernvarme.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

03. maj 2018 Navnenyt

Mindeord over Henning Elmstrøm

Næstformand for Nørre Alslev Fjernvarmeværk, Gert Clausen, skriver mindeord over formand Henning Elmstrøm.  

03. maj 2018 Navnenyt

Henrik Andersen fylder rundt

Projektchef i DFP, Henrik Andersen, fylder 60 år den 22. maj.

02. maj 2018 Navnenyt

Ny direktør i DIN Forsyning

Christian Udby Olesen begynder som adm. direktør for DIN Forsyning 1. august. 


 

30. apr 2018 Navnenyt

Løgumkloster Fjernvarme fylder 60

Jubilæet fejres den 22. maj. 

26. apr 2018 Navnenyt

Knud Erik Madsen fylder 60

Afdelingsdirektør i Østergaard Enterprise, Knud Erik Madsen, fejrer 60 års fødselsdag fredag den 18. maj.