13. apr 2018 Presseklip

Teknik og miljø er gode til elektroniske eksperimenter

LÆS I DAG: Teknik og miljø er gode til elektroniske eksperimenter. Nu betaler fjernvarmekunderne regningen for udbredt rentefidus. Skatteminister vil sænke elafgiften. Underskud på regnskabet hos Ewii. Ulovlig statsstøtte fra Jammerbugt Kommune? Helsingør holder rejsegilde.

Altinget:
Teknik og miljø er gode til elektroniske eksperimenter
I disse dage er mange kommunale politikere og embedsfolk fra det miljøtekniske område samlet til træf i Aarhus – Teknik & Miljø 18 – og her lægger KL-direktør Laila Kildesgaard op til, at kommunerne skal kaste sig ud i flere eksperimenter, der afprøver de teknologiske grænser.

Baggrunden for hendes udsagn til de over 700 deltagere er bl.a. en rapport, som KL har bestilt hos Dare Disrupt. Her bliver det bl.a. fremhævet, hvordan kommunerne kan forsøge sig med morgendagens teknologi uden at kommer i karambolage med fx persondatalovgivningen.

- . Jeg ser et kæmpe potentiale på det miljøtekniske område, fordi man ikke straks løber ind i tunge etiske dilemmaer om deling af personlige data, men kan nøjes med at behandle data på et mere overordnet niveau, siger hun til Altinget.

Hun peger således på, at man allerede i dag måler på, hvordan vi bevæger os rundt i byerne, når vi kører bil, og at det kan bidrage til lægge asfalt, hvor det er nødvendigt, og kontrollere forureningen. Vel at mærke uden at bryde kravene til beskyttelse af personlige data.

Der er dog dilemmaer, som fx i Odense hvor kommunen satte chips på hjemløse. Idéen var at følge deres færd rundt i byen for at finde de ideelle steder at placere fx herberger. Men spørgsmålet opstod, da man fandt ud af, at man samtidig kunne koble oplysningerne til anden viden – fx hvem af de hjemløse, der er i behandling for alkoholisme.

_____

Ingeniøren:
Nu betaler fjernvarmekunderne regningen for udbredt rentefidus
I 2017 greb politikerne ind og begrænsede muligheden for at opkræve ekstraregninger via manøvren med forrentning af indskudskapital og de opsatte rammer for, hvad selskaberne må anvende pengene til. Men ifølge professor i miljø- og energiret ved Syddansk Universitet Bent Ole Gram Mortensen burde politikerne have grebet ind langt tidligere: 


- Allerede i 2012 kunne politikerne have ændret loven og fremadrettet have forhindret kommunerne i at bruge fjernvarmekundernes penge til kommunale aktiviteter. Så ville vi formodentlig have undgået mange ansøgninger om forrentning af indskudskapital med dertilhørende omkostninger for myndigheder og fjernvarmeværker, påpeger han. 

Aktuelt har Energitilsynet givet 20 selskaber lov til at opkræve en ekstraregning på 305 mio. kroner - og har lavet udkast til afgørelser af seks sager på 70 mio. kroner. Men der ligger stadig 17 ubehandlede sager hos tilsynet, hvor selskaberne ansøger om at få forrentning af tilsammen intet mindre end 8,3 mia. kroner. Alt sammen efter de regler, der gjaldt frem til 2017. 

_____

Ingeniøren:
Skatteminister vil sænke elafgiften generelt og på overskudsvarme markant
Ifølge skatteminister Karsten Lauritzen vil regeringen i sit energiudspil foreslå markante ændringer af energiafgifterne og især banke elafgiften i bund, skriver Ingeniøren.

Regeringen vil sætte afgiften på el til almindeligt elforbrug, opvarmning og udnyttelse af overskudsvarme ned.

Karsten Lauritzen vil ikke røbe, hvor stor elafgiftslettelsen skal være, men har et eksempel, der viser, at en nedsættelse af elafgiften på 20 øre pr. kWh vil give samfundsøkonomisk gevinst på 1 mia. kr.

- 20 øre er bare et eksempel. Jeg så da personligt gerne hele elafgiften på 90 øre fjernet, men det har vi nok ikke penge til, siger han.

Elafgifterne giver hvert år 11 mia. kroner til staten.

_____

Energiwatch:
Underskud på regnskabet hos Ewii
Efter et kaotisk 2017 har årsregnskabet fra Ewii fået overskriften "På rette vej". Siden fyringen af den administrerende direktør Knud Steen Larsen har virksomheden fået både en ny formand og direktør, men de kan se frem til at gå ud af 2017 med et underskud på 13,6 mio. kr. mod et overskud på 94,2 mio. kr. året før.

- Resultatet er ikke tilfredsstillende, ingen tvivl om det. Minusset på 14 mio. kr. er ikke nødvendigvis samlet set voldsomt, men flere af forretningsområderne har ikke skabt de forventede resultater, udtaler Lars Bonderup Bjørn, der tiltrådte som adm. direktør i Ewii 1. januar 2018 til Energiwatch.

Det er blandt andet nedskrivning på en tysk vindmøllepark og i EWIIs udviklingsselskaber samt omkostninger i forbindelse med direktørskiftet, der trækker regnskabet i den forkerte retning. Lars Bonderup Bjørn mener dog, at der er nogle potentialer i varmeområdet, som er klar til at blive udnyttet fremover, når kommunerne er klar til det.

_____

Nordjyske: 
Ulovlig statsstøtte fra Jammerbugt Kommune?
Da Jammerbugt Kommune gav kommunegarantier til tre fjernvarmeværker uden provision, var det i strid med reglerne om statsstøtte, vurderer Bent Ole Gram Mortensen, professor i miljø- og energiret ved Syddansk Universitet, i Nordjyske Stiftstidende.

Garantierne fungerer som kaution og blev givet til Ingstrup Fjernvarme, Skovsgaard Varmeværk og Aabybro Fjernvarmeværk. Med garantien kan værkerne låne hos Kommunekredit til lavere rente end ellers.

Varmeværkerne har fået økonomisk fordel af garantierne, så første betingelse for ulovlig statsstøtte efter EU-reglerne er opfyldt. Anden betingelse er, at garantien kan være konkurrenceforvridende.

- Fjernvarmeværkerne agerer på markedet for rumopvarmning, og der er mange andre måder at købe varme på, for eksempel jordvarme, solvarme og elektrisk varme. Installationer og materialer til rumopvarmning handles i hele EU, og derfor skaber den gratis garantistillelse konkurrenceforvridning i EU-markedet, siger Bent Ole Gram Mortensen til avisen.

Den tredje betingelse er, at værket ikke har tilslutningspligt, som ingen af de tre værker har.

Jammerbugt Kommunes borgmester Mogens Chr. Gade kommenterer i et læserbrev, at kommunalbestyrelsen, for ikke at pålægge varmeselskaberne og deres kunder stor ekstraudgift, har valgt et loft på 120 kr. per forbruger om året for garantiprovision. Overstiger provisionen 120 kr., opkræver kommunen ikke yderligere provision ved nye garantier.

_____

Helsingør Dagblad: 
Helsingør holder rejsegilde
Forsyning Helsingør er nu så langt med det nye kraftvarmeværk på Energivej, at der i går blev holdt rejsegilde for arbejderne med taler og pølser, som det hører sig til, skriver Helsingør Dagblad.

Jacob Brønnum, der er administrerende direktør i Forsyning Helsingør, bød arbejdere, politikere og embedsmænd velkommen til rejsegildet og takkede for det gode arbejde – på både dansk og engelsk for at sikre, at alle arbejdere kunne forstå ham.
- Det er en fantastisk proces, vi er i gang med, og det er en dejlig dag at holde rejsegilde, hvor byggeriet præsenterer sig på en flot måde, sagde den administrerende direktør, med tanke på den blå himmel og solen over byggepladsen, sagde Jacob Brønnum ifølge Helsingør Dagblad.

Det store kraftvarmeværk skal efter planen skal stå klar i januar 2019.

Nyheder

19. apr 2018

Dansk Fjernvarme vælger ny bestyrelse

På en generalforsamling har Dansk Fjernvarme valgt ny bestyrelse. Formand og næstformænd udpeges på kommende bestyrelsesmøde.

18. apr 2018 Energi på toppen

Politikerne: Ny energiaftale skal løse den gordiske knude

Der skal findes løsninger, der sikrer bedre samspil mellem energiteknologierne. Og der skal findes løsning på udfordringen med bortfald af grundbeløb, lød det fra det politiske panel på Energi på Toppen.

18. apr 2018 Energi på toppen

Se billederne: Et stærkt hjemmemarked er afgørende for den danske eksport

Et ambitiøst energiforlig med gode og stabile rammebetingelser for at sikre udviklingen af et stærkt hjemmemarked. Det var det primære ønske fra forsyningsbranchen, der var samlet til Energi på Toppen.

18. apr 2018

Borgmestre til regeringen: Indstil detailstyringen af vores selskaber

I et fælles brev til energi-, forsyning- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, opfordrer borgmestrene fra landets fem største kommuner, regeringen til at rulle deres planer om regulering og detailstyring af varmesektoren tilbage. Dansk Fjernvarme er helt enig med borgmestrene.

11. apr 2018

Udvikling skal komme alle til gode

Virksomheden Kamstrup har et tæt samarbejde med de danske fjernvarmeselskaber, når det gælder udvikling og innovation. Divisionsdirektør Knud Bonde tvivler på, det kunne lade sig gøre i samme omfang med en kommerciel sektor.

11. apr 2018

ABB: Sverige og Finland kigger mod Danmark

Både det danske og det svenske fjernvarmemarked har sine fordele. Men over tid vil de ligne hinanden mere end de gør i dag, lyder det fra ABB i Danmark.

11. apr 2018

Regulering på svensk giver ikke svenske resultater

En 1-til-1 kopiering af den svenske fjernvarmeregulering i Danmark vil ikke give lavere priser for forbrugerne. Der er for store forskelle på de to markeder – ikke mindst på biomassen.

22. mar 2018

Permanent afgiftsreduktion vil sikre varmepumper

Størrelsen på den afgiftsreduktion, der er aftalt på elafgiften, er passende, men bør gøres permanent, hvis man vil sikre udbredelse af store varmepumper i fjernvarmen.

22. mar 2018 Konferencer

Billedhjul: Grundbeløb er en bunden opgave

Da Dansk Fjernvarme og Fjernvarmeindustrien holdt Energipolitisk Konference, lovede Folketingets energiordførere en løsning på grundbeløbets bortfald.

22. mar 2018

Brian Mikkelsen: Attraktive rammevilkår skal sætte turbo på fjernvarmeeksport

Energi- og fjernvarmesektoren er med til at holde hånden under en stærk industri, og det skal vi værne om og udvikle – det var budskaberne fra erhvervsminister Brian Mikkelsen på Energipolitisk Konference.

22. mar 2018

Danfoss: Vi skal op på en anden klinge

Verden er ved at få øjnene op for fjernvarme, mener Danfoss. Derfor ønsker koncernen, at den næste energiaftale bliver et bredt langtrækkende forlig, så den positive udvikling kan fortsætte.

19. apr 2018 Navnenyt

Uffe Bro siger farvel som æresmedlem af Dansk Fjernvarme

Efter 25 år som formand takkede Uffe Bro af efter årets generalforsamling og blev hædret som æresmedlem.

18. apr 2018 Navnenyt

Projektleder til DFP

Anita Schultz begynder hos DFP den 1. maj. 

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

11. apr 2018 Presseklip

Der er mange ønsker til energiaftalen

LÆS I DAG: Der er mange ønsker til energiaftalen. Biomasse skiller debattører. Beslutning om Viking Link er udsat. Ringkøbing vil bruge mere vindmøllestrøm. Energikonference i Esbjerg med fokus på grøn omstilling. Fjernvarme på vej til Klitmøller.

10. apr 2018 Presseklip

Web-TV: Fabrik udnytter overskudsvarme og mindsker støjen

LÆS I DAG: Fabrik udnytter overskudsvarme og mindsker støjen. Minister: Der er fokus på forskning. Hollandsk firma vil bore efter geotermi på Lolland-Falster.  Ministeren vil have mere grøn strøm. Assens Fjernvarmeværk har fået kommunegaranti. Droner over Dronninglund.

09. apr 2018 Presseklip

Regeringsudspil har fokus på lavere afgifter

LÆS I DAG: Regeringsudspil har fokus på lavere afgifter. Rentesmæk på 800 mio. kr. til fjernvarmekunder. Aalborg venter spændt på energiudspil. Engelsk affald skal brændes i Aalborg. Positiv udvikling hos Give Fjernvarme. Nye vedtægter fejret med kringle.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

17. apr 2018 Navnenyt

Jørgen Risom til DFP

Jørgen Risom forlader Energistyrelsen og er ny projektchef for DFP. 

17. apr 2018 Navnenyt

Ny direktør for Gudenådalens Energiselskab

Jan Dansbo har overtaget efter Charles Hansen i Bjerringbro.

16. apr 2018 Navnenyt

Ny studentermedhjælper til Dansk Fjernvarme

22-årige Katarina Siebuhr Kristiansen er ny studentermedhjælper i Politisk Økonomisk Sekretariat i København.

11. apr 2018 Navnenyt

Nye medlemmer af SK Forsynings bestyrelse

To nye forbrugerrrepræsentanter i SK Forsynings bestyrelser.

11. apr 2018 Navnenyt

Jens Dall Bentzen fylder 50

Civilingeniør og adm. direktør Jens Dall Bentzen fylder 50 år på onsdag den 18. april. 

09. apr 2018 Navnenyt

Ny studentermedhjælper i Dansk Fjernvarme

Kristoffer Conrad Hedeman er ny studentermedhjælper i Faglig Afdeling og Energibesparelser.