13. apr 2018 Presseklip

Teknik og miljø er gode til elektroniske eksperimenter

LÆS I DAG: Teknik og miljø er gode til elektroniske eksperimenter. Nu betaler fjernvarmekunderne regningen for udbredt rentefidus. Skatteminister vil sænke elafgiften. Underskud på regnskabet hos Ewii. Ulovlig statsstøtte fra Jammerbugt Kommune? Helsingør holder rejsegilde.

Altinget:
Teknik og miljø er gode til elektroniske eksperimenter
I disse dage er mange kommunale politikere og embedsfolk fra det miljøtekniske område samlet til træf i Aarhus – Teknik & Miljø 18 – og her lægger KL-direktør Laila Kildesgaard op til, at kommunerne skal kaste sig ud i flere eksperimenter, der afprøver de teknologiske grænser.

Baggrunden for hendes udsagn til de over 700 deltagere er bl.a. en rapport, som KL har bestilt hos Dare Disrupt. Her bliver det bl.a. fremhævet, hvordan kommunerne kan forsøge sig med morgendagens teknologi uden at kommer i karambolage med fx persondatalovgivningen.

- . Jeg ser et kæmpe potentiale på det miljøtekniske område, fordi man ikke straks løber ind i tunge etiske dilemmaer om deling af personlige data, men kan nøjes med at behandle data på et mere overordnet niveau, siger hun til Altinget.

Hun peger således på, at man allerede i dag måler på, hvordan vi bevæger os rundt i byerne, når vi kører bil, og at det kan bidrage til lægge asfalt, hvor det er nødvendigt, og kontrollere forureningen. Vel at mærke uden at bryde kravene til beskyttelse af personlige data.

Der er dog dilemmaer, som fx i Odense hvor kommunen satte chips på hjemløse. Idéen var at følge deres færd rundt i byen for at finde de ideelle steder at placere fx herberger. Men spørgsmålet opstod, da man fandt ud af, at man samtidig kunne koble oplysningerne til anden viden – fx hvem af de hjemløse, der er i behandling for alkoholisme.

_____

Ingeniøren:
Nu betaler fjernvarmekunderne regningen for udbredt rentefidus
I 2017 greb politikerne ind og begrænsede muligheden for at opkræve ekstraregninger via manøvren med forrentning af indskudskapital og de opsatte rammer for, hvad selskaberne må anvende pengene til. Men ifølge professor i miljø- og energiret ved Syddansk Universitet Bent Ole Gram Mortensen burde politikerne have grebet ind langt tidligere: 


- Allerede i 2012 kunne politikerne have ændret loven og fremadrettet have forhindret kommunerne i at bruge fjernvarmekundernes penge til kommunale aktiviteter. Så ville vi formodentlig have undgået mange ansøgninger om forrentning af indskudskapital med dertilhørende omkostninger for myndigheder og fjernvarmeværker, påpeger han. 

Aktuelt har Energitilsynet givet 20 selskaber lov til at opkræve en ekstraregning på 305 mio. kroner - og har lavet udkast til afgørelser af seks sager på 70 mio. kroner. Men der ligger stadig 17 ubehandlede sager hos tilsynet, hvor selskaberne ansøger om at få forrentning af tilsammen intet mindre end 8,3 mia. kroner. Alt sammen efter de regler, der gjaldt frem til 2017. 

_____

Ingeniøren:
Skatteminister vil sænke elafgiften generelt og på overskudsvarme markant
Ifølge skatteminister Karsten Lauritzen vil regeringen i sit energiudspil foreslå markante ændringer af energiafgifterne og især banke elafgiften i bund, skriver Ingeniøren.

Regeringen vil sætte afgiften på el til almindeligt elforbrug, opvarmning og udnyttelse af overskudsvarme ned.

Karsten Lauritzen vil ikke røbe, hvor stor elafgiftslettelsen skal være, men har et eksempel, der viser, at en nedsættelse af elafgiften på 20 øre pr. kWh vil give samfundsøkonomisk gevinst på 1 mia. kr.

- 20 øre er bare et eksempel. Jeg så da personligt gerne hele elafgiften på 90 øre fjernet, men det har vi nok ikke penge til, siger han.

Elafgifterne giver hvert år 11 mia. kroner til staten.

_____

Energiwatch:
Underskud på regnskabet hos Ewii
Efter et kaotisk 2017 har årsregnskabet fra Ewii fået overskriften "På rette vej". Siden fyringen af den administrerende direktør Knud Steen Larsen har virksomheden fået både en ny formand og direktør, men de kan se frem til at gå ud af 2017 med et underskud på 13,6 mio. kr. mod et overskud på 94,2 mio. kr. året før.

- Resultatet er ikke tilfredsstillende, ingen tvivl om det. Minusset på 14 mio. kr. er ikke nødvendigvis samlet set voldsomt, men flere af forretningsområderne har ikke skabt de forventede resultater, udtaler Lars Bonderup Bjørn, der tiltrådte som adm. direktør i Ewii 1. januar 2018 til Energiwatch.

Det er blandt andet nedskrivning på en tysk vindmøllepark og i EWIIs udviklingsselskaber samt omkostninger i forbindelse med direktørskiftet, der trækker regnskabet i den forkerte retning. Lars Bonderup Bjørn mener dog, at der er nogle potentialer i varmeområdet, som er klar til at blive udnyttet fremover, når kommunerne er klar til det.

_____

Nordjyske: 
Ulovlig statsstøtte fra Jammerbugt Kommune?
Da Jammerbugt Kommune gav kommunegarantier til tre fjernvarmeværker uden provision, var det i strid med reglerne om statsstøtte, vurderer Bent Ole Gram Mortensen, professor i miljø- og energiret ved Syddansk Universitet, i Nordjyske Stiftstidende.

Garantierne fungerer som kaution og blev givet til Ingstrup Fjernvarme, Skovsgaard Varmeværk og Aabybro Fjernvarmeværk. Med garantien kan værkerne låne hos Kommunekredit til lavere rente end ellers.

Varmeværkerne har fået økonomisk fordel af garantierne, så første betingelse for ulovlig statsstøtte efter EU-reglerne er opfyldt. Anden betingelse er, at garantien kan være konkurrenceforvridende.

- Fjernvarmeværkerne agerer på markedet for rumopvarmning, og der er mange andre måder at købe varme på, for eksempel jordvarme, solvarme og elektrisk varme. Installationer og materialer til rumopvarmning handles i hele EU, og derfor skaber den gratis garantistillelse konkurrenceforvridning i EU-markedet, siger Bent Ole Gram Mortensen til avisen.

Den tredje betingelse er, at værket ikke har tilslutningspligt, som ingen af de tre værker har.

Jammerbugt Kommunes borgmester Mogens Chr. Gade kommenterer i et læserbrev, at kommunalbestyrelsen, for ikke at pålægge varmeselskaberne og deres kunder stor ekstraudgift, har valgt et loft på 120 kr. per forbruger om året for garantiprovision. Overstiger provisionen 120 kr., opkræver kommunen ikke yderligere provision ved nye garantier.

_____

Helsingør Dagblad: 
Helsingør holder rejsegilde
Forsyning Helsingør er nu så langt med det nye kraftvarmeværk på Energivej, at der i går blev holdt rejsegilde for arbejderne med taler og pølser, som det hører sig til, skriver Helsingør Dagblad.

Jacob Brønnum, der er administrerende direktør i Forsyning Helsingør, bød arbejdere, politikere og embedsmænd velkommen til rejsegildet og takkede for det gode arbejde – på både dansk og engelsk for at sikre, at alle arbejdere kunne forstå ham.
- Det er en fantastisk proces, vi er i gang med, og det er en dejlig dag at holde rejsegilde, hvor byggeriet præsenterer sig på en flot måde, sagde den administrerende direktør, med tanke på den blå himmel og solen over byggepladsen, sagde Jacob Brønnum ifølge Helsingør Dagblad.

Det store kraftvarmeværk skal efter planen skal stå klar i januar 2019.

Nyheder

17. maj 2018

Web-TV: HOFOR når milepæl i dampskift

Dampen i de lange ledninger under København skal skiftes ud med vand. Dansk Fjernvarme har mødt Bo Jensen Møller, der er sektionsleder hos HOFOR til en snak om, hvad de laver under jorden.

17. maj 2018

Web-TV: HOFOR når milepæl i dampskift

Dampen i de lange ledninger under København skal skiftes ud med vand. Dansk Fjernvarme har mødt Bo Jensen Møller, der er sektionsleder hos HOFOR til en snak om, hvad de laver under jorden.

15. maj 2018

Jesper Frost Rasmussen ny formand for Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarmes bestyrelse har udpeget formand og formandskab for fjernvarmeselskabernes forening. Ny formand er Jesper Frost Rasmussen, der er borgmester i Esbjerg.

15. maj 2018

Folketinget stemmer grønt til lavere elvarmeafgift

Et bredt flertal i Folketinget har netop stemt ja til en midlertidig reduktion i elvarmeafgiften. Vedtagelsen glæder Dansk Fjernvarme, der samtidig håber på permanent reduktion.

07. maj 2018

Web-TV: Fjernvarmen spiller central rolle, mener Jens Joel

Socialdemokratiet præsenterede torsdag deres partiets klima- og miljøpolitik. Det var også et udspil til en ny energiaftale. Det punkt spurgte Dansk Fjernvarme efterfølgende ind til ved energiordfører Jens Joel. Se interviewet herunder.

26. apr 2018

Aalborg: "Udspillet fremmer vores grønne omstilling"

I Aalborg er energiudspillet godt nyt for kollektive varmepumper og andre grønne planer.

26. apr 2018

Haderup: "Udspillet har gode incitamenter for en varmepumpe hos os"

Regeringens skitserede ophævning af kraftvarmekravet og brændselsbindingen samt den sænkede elafgift leder Haderup Kraftvarmeværk i retning af en luft til luft-varmepumpe.

26. apr 2018

HOFOR: "Gode initiativer i energiudspil"

Regeringen præsenterede torsdag formiddag deres udspil til en ny energiaftale. Flere af forslagene får roser med på vejen fra hovedstadens forsyningsselskab, HOFOR.

24. apr 2018

Ny stor havmøllepark bør ligge ved Horns Rev

En kommende havmøllepark bør placeres hvor den producerer mest og hvor efterspørgslen efter strøm er størst, lyder det fra borgmesteren i Esbjerg. Dansk Fjernvarme efterlyser plan for, hvad vi skal bruge den grønne strøm til.

20. apr 2018

Informationsmøde om kommende kraftvarmeudbud

Nyt udbud af el-kapacitet fra kraftvarmeværkerne i Dansk Kraftvarme Kapacitet til elhandlerne er på trapperne.

19. apr 2018 Generalforsamling

Dansk Fjernvarme vælger ny bestyrelse

På en generalforsamling har Dansk Fjernvarme valgt ny bestyrelse. Formand og næstformænd udpeges på kommende bestyrelsesmøde.

23. maj 2018 Navnenyt

Danske Vandværker får ny direktør

Susan Münster har erfaring fra forsyningsvirksomheder med, når hun tiltræder som ny direktør i Danske Vandværker 1. august.

16. maj 2018 Presseklip

Esbjergs borgmester formand for Dansk Fjernvarme

LÆS I DAG: Esbjergs borgmester formand for Dansk Fjernvarme. Grøn omstilling og vækst passer sammen, mener klimaminister. Alle har fjernvarme i Hurup. Omsider fjernvarme i rørene til Hillested. Haster med at ombygge værker. Stadig mulighed for blokade ved Amagerværket.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

15. maj 2018 Presseklip

Billig strøm dårligt for den grønne bevidsthed

LÆS I DAG:  Ny departementschef i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Billig strøm dårligt for den grønne bevidsthed. Departementschef vil have energiforhandlinger sikkert i mål. Kemiker skal se på sammenhængene energisystem. Skotter skal have dansk fjernvarme. Regioner går med i ny energisamarbejde. SK Forsynings nye skorsten og kedel hejses på plads. Bramming Fjernvarme leder fortsat efter læk. 100 til åbent hus hos Veddum-Skelund-Visborg.

14. maj 2018 Presseklip

Lavere elvarmeafgift vil fortrænge biomasse for varmepumper

LÆS I DAG: Lavere elvarmeafgift vil fortrænge biomasse for varmepumper. Energikoncerner er udtaget til stikprøvekontrol. Nye tal viser større forurening fra brændeovne. Strid om varmepris kan koste forbrugerne dyrt. Grønt lys for grønt brændsel i Skive. Fjernvarme på vej til flere nye byer. Sunds sænker igen prisen på fjernvarme. Stadig flere spørgsmål end svar efter geotermisagen i Viborg.

09. maj 2018 Presseklip

Partierne kappes om at være grønnest

LÆS I DAG: Partierne kappes om at være grønnest. Regeringen har nedsat grønt vækstteam. Fjernvarme Fyn investerer 400 millioner. Formand vil ikke love stort prisfald. Verdo sænker prisen. Blokade af kraftvarmeværk i København.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

14. maj 2018 Navnenyt

Ny departementschef i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Energistyrelsens direktør Morten Bæk er ny departementschef i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

03. maj 2018 Navnenyt

Mindeord over Henning Elmstrøm

Næstformand for Nørre Alslev Fjernvarmeværk, Gert Clausen, skriver mindeord over formand Henning Elmstrøm.  

03. maj 2018 Navnenyt

Henrik Andersen fylder rundt

Projektchef i DFP, Henrik Andersen, fylder 60 år den 22. maj.

02. maj 2018 Navnenyt

Ny direktør i DIN Forsyning

Christian Udby Olesen begynder som adm. direktør for DIN Forsyning 1. august. 


 

30. apr 2018 Navnenyt

Løgumkloster Fjernvarme fylder 60

Jubilæet fejres den 22. maj.