09. apr 2018 Presseklip

Regeringsudspil har fokus på lavere afgifter

LÆS I DAG: Regeringsudspil har fokus på lavere afgifter. Rentesmæk på 800 mio. kr. til fjernvarmekunder. Aalborg venter spændt på energiudspil. Engelsk affald skal brændes i Aalborg. Positiv udvikling hos Give Fjernvarme. Nye vedtægter fejret med kringle.

Børsen:
Regeringsudspil har fokus på lavere afgifter
Regeringen har endnu ikke offentliggjort sit udspil til en ny energiaftale, men Børsen fortæller, at et centralt punkt bliver, at der skal lempes på en række afgifter. Børsen skriver således, at ”der skal bruges i omegnen af et par mia. kr. på afgiftslempelser”.

Det skal – mener avisen at vide – blandt andet dreje sig om elvarmeafgiften og selve elafgiften. Den førstnævnte er man allerede godt på vej med at få lempet på – foreløbig er der dog ikke tale om en permanent lettelse – men elafgiften ifølge avisens kilder ”skal beskæres markant”.

Derudover mener Børsen at vide, at der vil blive en omlægning af den nuværende energispareordning, så den ikke som i dag skal finansieres over elregningen. Dertil kommer, at Regeringen også skal være interesseret i at arbejde med overskudsvarme, så det bliver mere integreret i bl.a. fjernvarmen.

_____

Jyllands-Posten:
Rentesmæk på 800 mio. kr. til fjernvarmekunder
Tusindvis af fjernvarmeforbrugere står til en ekstraregning på 322 mio. kr. for forrentning af indskudskapital, skriver Jyllands-Posten.

Energitilsynet gjort status over, hvor fjernvarmeselskaber har ansøgt om at opkræve forrentning af selskabernes bogførte værdier – i værste fald tilbage til 1981.

Ni nye afgørelser betyder, at forbrugere kan se frem til en ekstraregning på 56,4 mio. kr. Tilsynet har desuden sendt andre otte andre ansøgninger til mere end 265 mio. kr. i høring.

I 15.000 fjernvarmekunder i og omkring Herning er allerede forelagt et renteeftersmæk på 454 mio. kr., så forrentning landet over ser ud til at koste forbrugerne knap 800 mio. kr.

Endnu omkring 20 ansøgninger fra selskaber på Fyn, i Randers, Ribe og Trekants og hovedstadsområdet venter tilsynets afgørelse.

_____

Nordjyske:
Aalborg venter spændt på energiudspil
I Aalborg har man særinteresser omkring regeringens udspil til en ny energiaftale. For i den model, som Skatteministeriet fremlagde i afgiftsanalysen fra sidste år, er der lagt op til en generel afgift på overskudsvarme på 22,8 kroner per GJ. Hvis det vedtages i en endelig aftale, vil det give en ekstraregning på 400 kroner om året til alle husstande med fjernvarme i Aalborg.

Derfor har Aalborg Kommune med borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) og miljø- og energirådmand Lasse P. N. Olsen (EL) som underskrivere sendt skatteminister Karsten Lauritsen (V) en redegørelse for de økonomiske og miljømæssige følger af en ensartet afgift på overskudsvarme. Det skriver Nordjyske.

Også hos Aalborg Portland udtrykker man skepsis for en generel afgift på overskudsvarme. Især fordi det uudnyttede potentiale af overskudsvarme samfundsmæssigt er den bedste energiløsning, da den både er til gavn for forbrugerne og miljøet. Men økonomien skal også hænge sammen.

Direktør Michael Lundgaard Thomsen, Aalborg Portland A/S betegner det uudnyttede potentiale af overskudsvarme som samfundsmæssigt den bedste energiløsning, idet den ville være til gavn for både forbrugere og miljøet. Cementkoncernen har imidlertid også et regnestykke, der skal ende i plus. 

- Vi vil gerne investere i nye overskudsvarmeanlæg til ca. 80 mio. kr., men det kræver, at lovgivningsrammerne for beskatning og salg af overskudsvarmeforbedres, så vi kan opnå en fair og konkurrencedygtig forrentning af investeringen, siger direktør Michael Lundgaard Thomsen, Aalborg Portland A/S til Nordjyske.

Med den nuværende overskudsvarme fra Aalborg Portland fortrænges ca. 47.000 tons kul årligt fra Nordjyllandsværket. Det kan øges til ca. 68.000 tons kul årligt, hvis Aalborg Portland altså får mulighed for at levere overskudsvarme fra den samlede cementproduktion. 

_____

Nordjyske Stiftstidende:
Engelsk affald skal brændes i Aalborg 
Reno Nord i Aalborg vil importere affald fra England for at brænde det af på anlægget i Aalborg Øst. Planerne har dog givet uenighed i bestyrelsen, hvor bestyrelsesmedlem Per Clausen (EL) mener, at ”det er en dårlig ide og en forkert vej at gå”.

Per Clausen erkender dog, at en analyse viser, at det er miljømæssigt bedre at transportere affaldet til Danmark og brænde det af i Aalborg Øst, i stedet for at det smides på en losseplads, som det sker i England

Ønsket om at importere affald bunder i et ønske om at forbedre Reno Nords økonomi. Der er aktuelt en overskudskapacitet på anlægget i forhold til de lokalt producerede affaldsmængder.

Reno Nords formand Kristoffer Hjort Storm (DF), der også sidder i byrådet i Aalborg, mener at det vil bidrage positivt med import af affald fra England for både Aalborg og England, når nu englænderne ikke har et fjernvarmesystem som det danske.

Reno Nord behandler affald fra borgere og virksomheder i Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg kommuner.

_____

Vejle Amts Folkeblad:

Positiv udvikling hos Give Fjernvarme
Det går godt hos Give Fjernvarme. I løbet af de seneste ti år er varmeprisen i Give faldet med næsten 10.000 kroner om året for en gennemsnitsforbruger, og den positive udvikling fortsætter, skriver Vejle Amts Folkeblad.

Ved generalforsamlingen forleden kunne formand Søren Tølbøl fortælle, at 2017 har været et godt år for Give Fjernvarme. Med otte nye tilslutninger er Give Fjernvarme oppe på 1.555 forbrugere, der nyder godt af en af landets laveste varmepriser.

- Vi ligger på cirka 7.250 kroner inklusive moms for et standardhus på 130 kvadratmeter, og kigger vi på tallene i et historisk perspektiv, kan vi se, at varmeprisen de sidste 10 år er faldet fra 16.500 kroner i 2009 til forventede 7.700 kroner her i 2018, siger Søren Tølbøl til Vejle Amts Folkeblad.

_____

Østbirk Avis:
Nye vedtægter fejret med kringle
Der var kringle til alle fremmødte, da Hovedgård Fjernvarme den 5. april afholdt en ekstraordinær generalforsamling. Kringlen var i anledning af, at den ekstraordinære generalforsamling kunne vedtage nye vedtægter for regnskabsåret, og kringlen var i den anledning en Paragrafkringle.

Fjernvarmeselskabet skal som alle andre fjernvarmeselskaber ændre regnskabsåret, så det fra og med 2019 følger kalenderåret i stedet for – som det hidtil har været for mange fjernvarmeselskaber – varmeåret. Forslaget blev vedtaget enstemmigt ad to omgange – først på en ordinær og senest på en ekstraordinær generalforsamling, fremgår det af Østbirk Avis.

Her og nu sker der ingen ændringer, da det nuværende varmeår bliver afsluttet som vanligt med udgangen af juni måned.

- Det næste, der sker, er, at vi får et kort ”regnskabsår” fra 1. juli til 31. december, hvor vi så laver en årsopgørelse igen. Fra den 1. januar 2019 kører regnskabsåret efter kalenderåret, og generalforsamlingen vil ligge i marts måned, fortæller formand Kaj Jessen.

Vedtægtsændringerne betyder også, at fjernvarmeselskabet skifter navn. Fremadrettet er navnet Hovedgård Fjernvarme Amba.

 

Nyheder

19. apr 2018

Dansk Fjernvarme vælger ny bestyrelse

På en generalforsamling har Dansk Fjernvarme valgt ny bestyrelse. Formand og næstformænd udpeges på kommende bestyrelsesmøde.

18. apr 2018 Energi på toppen

Politikerne: Ny energiaftale skal løse den gordiske knude

Der skal findes løsninger, der sikrer bedre samspil mellem energiteknologierne. Og der skal findes løsning på udfordringen med bortfald af grundbeløb, lød det fra det politiske panel på Energi på Toppen.

18. apr 2018 Energi på toppen

Se billederne: Et stærkt hjemmemarked er afgørende for den danske eksport

Et ambitiøst energiforlig med gode og stabile rammebetingelser for at sikre udviklingen af et stærkt hjemmemarked. Det var det primære ønske fra forsyningsbranchen, der var samlet til Energi på Toppen.

18. apr 2018

Borgmestre til regeringen: Indstil detailstyringen af vores selskaber

I et fælles brev til energi-, forsyning- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, opfordrer borgmestrene fra landets fem største kommuner, regeringen til at rulle deres planer om regulering og detailstyring af varmesektoren tilbage. Dansk Fjernvarme er helt enig med borgmestrene.

11. apr 2018

Udvikling skal komme alle til gode

Virksomheden Kamstrup har et tæt samarbejde med de danske fjernvarmeselskaber, når det gælder udvikling og innovation. Divisionsdirektør Knud Bonde tvivler på, det kunne lade sig gøre i samme omfang med en kommerciel sektor.

11. apr 2018

ABB: Sverige og Finland kigger mod Danmark

Både det danske og det svenske fjernvarmemarked har sine fordele. Men over tid vil de ligne hinanden mere end de gør i dag, lyder det fra ABB i Danmark.

11. apr 2018

Regulering på svensk giver ikke svenske resultater

En 1-til-1 kopiering af den svenske fjernvarmeregulering i Danmark vil ikke give lavere priser for forbrugerne. Der er for store forskelle på de to markeder – ikke mindst på biomassen.

22. mar 2018

Permanent afgiftsreduktion vil sikre varmepumper

Størrelsen på den afgiftsreduktion, der er aftalt på elafgiften, er passende, men bør gøres permanent, hvis man vil sikre udbredelse af store varmepumper i fjernvarmen.

22. mar 2018 Konferencer

Billedhjul: Grundbeløb er en bunden opgave

Da Dansk Fjernvarme og Fjernvarmeindustrien holdt Energipolitisk Konference, lovede Folketingets energiordførere en løsning på grundbeløbets bortfald.

22. mar 2018

Brian Mikkelsen: Attraktive rammevilkår skal sætte turbo på fjernvarmeeksport

Energi- og fjernvarmesektoren er med til at holde hånden under en stærk industri, og det skal vi værne om og udvikle – det var budskaberne fra erhvervsminister Brian Mikkelsen på Energipolitisk Konference.

22. mar 2018

Danfoss: Vi skal op på en anden klinge

Verden er ved at få øjnene op for fjernvarme, mener Danfoss. Derfor ønsker koncernen, at den næste energiaftale bliver et bredt langtrækkende forlig, så den positive udvikling kan fortsætte.

19. apr 2018 Navnenyt

Uffe Bro siger farvel som æresmedlem af Dansk Fjernvarme

Efter 25 år som formand takkede Uffe Bro af efter årets generalforsamling og blev hædret som æresmedlem.

18. apr 2018 Navnenyt

Projektleder til DFP

Anita Schultz begynder hos DFP den 1. maj. 

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

12. apr 2018 Presseklip

Ny direktør vil gøre Energinet mere udadvendt

LÆS I DAG: Ny direktør vil gøre Energinet mere udadvendt. Fjernvarmen yder et solidt bidrag til VE-målsætning. Fjernvarme i smart cities styres med radioteknologi og ikke wifi. Politikere afviser ny høring om tilslutningspligt.

11. apr 2018 Presseklip

Der er mange ønsker til energiaftalen

LÆS I DAG: Der er mange ønsker til energiaftalen. Biomasse skiller debattører. Beslutning om Viking Link er udsat. Ringkøbing vil bruge mere vindmøllestrøm. Energikonference i Esbjerg med fokus på grøn omstilling. Fjernvarme på vej til Klitmøller.

10. apr 2018 Presseklip

Web-TV: Fabrik udnytter overskudsvarme og mindsker støjen

LÆS I DAG: Fabrik udnytter overskudsvarme og mindsker støjen. Minister: Der er fokus på forskning. Hollandsk firma vil bore efter geotermi på Lolland-Falster.  Ministeren vil have mere grøn strøm. Assens Fjernvarmeværk har fået kommunegaranti. Droner over Dronninglund.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

17. apr 2018 Navnenyt

Jørgen Risom til DFP

Jørgen Risom forlader Energistyrelsen og er ny projektchef for DFP. 

17. apr 2018 Navnenyt

Ny direktør for Gudenådalens Energiselskab

Jan Dansbo har overtaget efter Charles Hansen i Bjerringbro.

16. apr 2018 Navnenyt

Ny studentermedhjælper til Dansk Fjernvarme

22-årige Katarina Siebuhr Kristiansen er ny studentermedhjælper i Politisk Økonomisk Sekretariat i København.

11. apr 2018 Navnenyt

Nye medlemmer af SK Forsynings bestyrelse

To nye forbrugerrrepræsentanter i SK Forsynings bestyrelser.

11. apr 2018 Navnenyt

Jens Dall Bentzen fylder 50

Civilingeniør og adm. direktør Jens Dall Bentzen fylder 50 år på onsdag den 18. april. 

09. apr 2018 Navnenyt

Ny studentermedhjælper i Dansk Fjernvarme

Kristoffer Conrad Hedeman er ny studentermedhjælper i Faglig Afdeling og Energibesparelser.