04. apr 2018 Presseklip

ARC gavner miljøet og sparer penge

LÆS I DAG: ARC gavner miljøet og sparer penge. Ny forskning viser store besparelser ved damp. Stor opbakning til nationalt center for energilagring. Kommunalbestyrelsen godkender fjernvarmehonorar. Fjernvarmen kommer til Kilden ved Frederikshavn.

Energy-Supply:
ARC gavner miljøet og sparer penge
Forbrændingsanlægget Amager Bakke er langt, langt mere miljøvenligt end sin forgænger. Det viser målinger fra det seneste halve år, der fortæller, at det nye anlæg kontinuerligt sparer miljøet for, hvad der svarer til 50.000 bilers udledning af NOx.

Ifølge Energy-Supply bliver der på det nye anlægs katalysator blandet ammoniakvand i den NOx-holdige røggas. Det betyder, at der kun bliver udledt én-tiendedel NOx, hvis man sammenligner med det gamle anlæg. Men der bliver også stillet skrappe krav til anlægget.

- Vores grænseværdi er halvdelen af alle andre anlægs, og vi ligger på ca. 15 procent af grænseværdien, siger Peter Blinksbjerg, der er kvalitetschef hos Amager Ressourcecenter (ARC).

Ikke nok med, at det nye anlæg gavner miljøet; det viser sig faktisk også på bundlinjen. For selv om det koster penge at drive katalysatoren, så er der hver måned et femcifret beløb at spare på grund NOx-afgiften.

_____

EnergiWatch:
Ny forskning viser store besparelser ved damp
Danske industrivirksomheder, der benytter sig af dampanlæg eller -systemer i produktionen, kan opnå energibesparelser, viser et EU-forskningsprojekt, skriver EnergiWatch.

Seniorrådgiver Claus Götke fra Aura Rådgivning fortæller, at virksomheder arbejder på at vedligeholde og energioptimere dampanlæg og benytter sig af fjernvarme i stedet, hvis det er muligt.

- Damp er dyrt, og der kan være et stort energitab i dampsystemer. Når vi foretager en energiscreening, starter vi altid med at kortlægge virksomhedens brug af damp og nødvendigheden og behovet for at bruge denne opvarmningsform. Derefter ser vi på, om dampanlægget kan optimeres eller substitueres i forhold til den aktuelle produktion og de pladsmæssige forhold, siger Claus Götke.

Ardo, der producerer frosne fødevarer, har et årligt sparepotentiale på 1.900.000 kWh. Den store besparelse gør i givet fald, at udgifterne til optimering og vedligehold tjener sig hjem på kun cirka et år.

_____

Energy Supply:
Stor opbakning til nationalt center for energilagring
Der er bred opbakning til tankerne om et nyt nationalt center for energilagring i Danmark. Det fremgik af et møde hvor energivirksomheder og forskningsinstitutioner under overskriften ”Energilagring i Danmark – perspektiver og muligheder” drøftede behovet for et stærkere samarbejde. Mødet var arrangeret af Akademiet for Tekniske Videnskaber i samarbejde med DTU Energi.

Debatten tager afsæt i den kendsgerning, at der i takt med udbredelsen af sol og vind i energisystemerne også dukker nye udfordringer op – nemlig at vi ikke kan regulere produktionen af sol og vind efter forgodtbefindende og derfor har brug for effektive lagringsteknologier, der kan udjævne udsvingene i produktionen og gemme energien til der er behov for den.

Danmark er med langt fremme internationalt inden for forskningen i effektive energilagringsteknologier, hvilket ikke bare er godt for klimaomstillingen, men også vil betyde nye eksportmuligheder for danske virksomheder.

På mødet fortalte institutdirektør Søren Linderoth fra DTU Energi om planerne om at etablere et ”Nationalt center for energilagring”, hvor danske virksomheder og videninstitutioner sammen skal fokusere på udvalgte teknologiområder af høj relevans i både dansk og global sammenhæng. Centeret skal bidrage til den danske energiomstilling og skabe vækst og arbejdspladser i Danmark gennem en øget teknologieksport.

Stemningen på mødet pegede afgjort i retning af solid opbakning til et sådant center, beretter netmediet Energy Supply.

_____

Folkebladet Glostrup, Brøndby & Vallensbæk:
Kommunalbestyrelsen godkender fjernvarmehonorar
Selvom det er andelshaverne i Brøndby Fjernvarme, der i fællesskab ejer selskabet og dermed træffer beslutningerne vedrørende selskabet, skal Brøndby Kommune godkende eventuelle vedtægtsændringer. 

Derfor har byrådet nu forholdt sig til – og accepteret – de vedtægtsændringer, Brøndby Fjernvarme har arbejdet med siden efteråret 2017, og som i væsentlighed angår ændringer i bestyrelseshonorarer. 

Bestyrelsen i Brøndby Fjernvarme har fået både den ordinære og en ekstraordinær generalforsamlings opbakning til at tilpasse de honorarer, bestyrelsesmedlemmerne modtager. Ændringerne betyder, at formanden fremover får 130.000 kr. om året, næstformanden 65.000 kr. og bestyrelsesmedlemmerne 19.500 kr. Ifølge Brøndby Fjernvarme er udgifterne til honorarer de samme som tidligere.

_____

Lokalavisen Frederikshavn:
Fjernvarmen kommer til Kilden ved Frederikshavn
Beboerne i landsbyen Kilden ved Frederikshavn får nu også mulighed for at blive tilsluttet fjernvarmen, der i mange år har været billigere end både naturgas, elvarme og olie. Det skriver Lokalavisen Frederikshavn.

- Vi ser, at der begynder at komme et stigende antal aftaler om skift til fjernvarme i Kilden, og vi må derfor gå ud fra, at interessen er der. Vi håber dog stadig, at flere vil benytte sig af tilbuddet, da fjernvarmen dels bliver billigere jo flere boliger, der bliver tilkoblet ledningsnettet, og dels er med til at skabe en grøn profil, siger forsyningschef ved Frederikshavn Varme, Lars B. Østergaard til Lokalavisen Frederikshavn.

Kildens boligejere har frem til nytår til at beslutte, om de vil have fjernvarme. Når kontrakten er underskrevet, kan de vente op til to år med at blive tilsluttet.

Nyheder

19. apr 2018

Dansk Fjernvarme vælger ny bestyrelse

På en generalforsamling har Dansk Fjernvarme valgt ny bestyrelse. Formand og næstformænd udpeges på kommende bestyrelsesmøde.

18. apr 2018 Energi på toppen

Politikerne: Ny energiaftale skal løse den gordiske knude

Der skal findes løsninger, der sikrer bedre samspil mellem energiteknologierne. Og der skal findes løsning på udfordringen med bortfald af grundbeløb, lød det fra det politiske panel på Energi på Toppen.

18. apr 2018 Energi på toppen

Se billederne: Et stærkt hjemmemarked er afgørende for den danske eksport

Et ambitiøst energiforlig med gode og stabile rammebetingelser for at sikre udviklingen af et stærkt hjemmemarked. Det var det primære ønske fra forsyningsbranchen, der var samlet til Energi på Toppen.

18. apr 2018

Borgmestre til regeringen: Indstil detailstyringen af vores selskaber

I et fælles brev til energi-, forsyning- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, opfordrer borgmestrene fra landets fem største kommuner, regeringen til at rulle deres planer om regulering og detailstyring af varmesektoren tilbage. Dansk Fjernvarme er helt enig med borgmestrene.

11. apr 2018

Udvikling skal komme alle til gode

Virksomheden Kamstrup har et tæt samarbejde med de danske fjernvarmeselskaber, når det gælder udvikling og innovation. Divisionsdirektør Knud Bonde tvivler på, det kunne lade sig gøre i samme omfang med en kommerciel sektor.

11. apr 2018

ABB: Sverige og Finland kigger mod Danmark

Både det danske og det svenske fjernvarmemarked har sine fordele. Men over tid vil de ligne hinanden mere end de gør i dag, lyder det fra ABB i Danmark.

11. apr 2018

Regulering på svensk giver ikke svenske resultater

En 1-til-1 kopiering af den svenske fjernvarmeregulering i Danmark vil ikke give lavere priser for forbrugerne. Der er for store forskelle på de to markeder – ikke mindst på biomassen.

22. mar 2018

Permanent afgiftsreduktion vil sikre varmepumper

Størrelsen på den afgiftsreduktion, der er aftalt på elafgiften, er passende, men bør gøres permanent, hvis man vil sikre udbredelse af store varmepumper i fjernvarmen.

22. mar 2018 Konferencer

Billedhjul: Grundbeløb er en bunden opgave

Da Dansk Fjernvarme og Fjernvarmeindustrien holdt Energipolitisk Konference, lovede Folketingets energiordførere en løsning på grundbeløbets bortfald.

22. mar 2018

Brian Mikkelsen: Attraktive rammevilkår skal sætte turbo på fjernvarmeeksport

Energi- og fjernvarmesektoren er med til at holde hånden under en stærk industri, og det skal vi værne om og udvikle – det var budskaberne fra erhvervsminister Brian Mikkelsen på Energipolitisk Konference.

22. mar 2018

Danfoss: Vi skal op på en anden klinge

Verden er ved at få øjnene op for fjernvarme, mener Danfoss. Derfor ønsker koncernen, at den næste energiaftale bliver et bredt langtrækkende forlig, så den positive udvikling kan fortsætte.

19. apr 2018 Navnenyt

Uffe Bro siger farvel som æresmedlem af Dansk Fjernvarme

Efter 25 år som formand takkede Uffe Bro af efter årets generalforsamling og blev hædret som æresmedlem.

18. apr 2018 Navnenyt

Projektleder til DFP

Anita Schultz begynder hos DFP den 1. maj. 

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

12. apr 2018 Presseklip

Ny direktør vil gøre Energinet mere udadvendt

LÆS I DAG: Ny direktør vil gøre Energinet mere udadvendt. Fjernvarmen yder et solidt bidrag til VE-målsætning. Fjernvarme i smart cities styres med radioteknologi og ikke wifi. Politikere afviser ny høring om tilslutningspligt.

11. apr 2018 Presseklip

Der er mange ønsker til energiaftalen

LÆS I DAG: Der er mange ønsker til energiaftalen. Biomasse skiller debattører. Beslutning om Viking Link er udsat. Ringkøbing vil bruge mere vindmøllestrøm. Energikonference i Esbjerg med fokus på grøn omstilling. Fjernvarme på vej til Klitmøller.

10. apr 2018 Presseklip

Web-TV: Fabrik udnytter overskudsvarme og mindsker støjen

LÆS I DAG: Fabrik udnytter overskudsvarme og mindsker støjen. Minister: Der er fokus på forskning. Hollandsk firma vil bore efter geotermi på Lolland-Falster.  Ministeren vil have mere grøn strøm. Assens Fjernvarmeværk har fået kommunegaranti. Droner over Dronninglund.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

17. apr 2018 Navnenyt

Jørgen Risom til DFP

Jørgen Risom forlader Energistyrelsen og er ny projektchef for DFP. 

17. apr 2018 Navnenyt

Ny direktør for Gudenådalens Energiselskab

Jan Dansbo har overtaget efter Charles Hansen i Bjerringbro.

16. apr 2018 Navnenyt

Ny studentermedhjælper til Dansk Fjernvarme

22-årige Katarina Siebuhr Kristiansen er ny studentermedhjælper i Politisk Økonomisk Sekretariat i København.

11. apr 2018 Navnenyt

Nye medlemmer af SK Forsynings bestyrelse

To nye forbrugerrrepræsentanter i SK Forsynings bestyrelser.

11. apr 2018 Navnenyt

Jens Dall Bentzen fylder 50

Civilingeniør og adm. direktør Jens Dall Bentzen fylder 50 år på onsdag den 18. april. 

09. apr 2018 Navnenyt

Ny studentermedhjælper i Dansk Fjernvarme

Kristoffer Conrad Hedeman er ny studentermedhjælper i Faglig Afdeling og Energibesparelser.