13. mar 2018 Presseklip

Bekymring for Energitilsynets uafhængighed i fremtiden

LÆS I DAG: Bekymring for Energitilsynets uafhængighed i fremtiden. Der er et væld af aftaler på energiområdet. Nærvarme på vej i Egebjerg. Strid om geotermi-regning i landsretten. Fjernvarme i Skærbæk omlægger regnskabsåret. Nordvest-sjællandsk værk er moderniseret.

Altinget: 
Bekymring for Energitilsynets uafhængighed i fremtiden
Et politisk flertal besluttede i 2017, at Energitilsynet skulle skifte navn til Forsyningstilsynet per 1. juli og samtidig reformeres, så sagsbehandlingen bliver hurtigere og tilsynet smidigere og mere forbrugerorienteret, skriver Altinget.

Tilsynets bestyrelse skæres i lovforslaget med ni sagkyndige bort og erstattes af en direktør med fuld beslutningskompetence i alle tilsynets sager.

Navneforandringen sker samtidig med, at regeringen tilsynets 78 arbejdspladser skal flytte fra København til Frederiksværk.

I sin skriftlige fremsættelse understreger Lars Chr. Lilleholt, at tilsynet skal varetage forbrugernes interesser i el, gas og varme, og det betyder skrappere krav til forsyningsselskaberne. Han ønsker også tættere dialog mellem ministeriet og tilsynet, og det bekymrer forsyningssektoren, viser høringssvarene.

- En afskaffelse af selve tilsynet medfører alt andet lige en risiko for, at kvaliteten af Forsyningssekretariatets afgørelser vil falde fremover, og brancheforeningerne anbefaler i stedet – også i lyset af opretholdelse af Forsyningstilsynets uafhængighed – at der fortsat bør være en organisering med en bestyrelse, skriver Dansk Fjernvarme, Dansk Affaldsforening og Danske Vandværker i et fælles høringssvar.

_____

Altinget: 
Der er et væld af aftaler på energiområdet
Nedtællingen er fortsat i gang i forhold til forhandlingerne om en ny energipolitisk aftale, de skal afløse den nuværende fra 2012. Men selv om fokus er på den nye aftale, så er der fortsat et væld af andre aftaler på området. Det fremgår af en oplistning, som Altinget har foretaget på baggrund af et ministersvar.

De gældende aftaler og forlig på energiområdet tæller i alt 26. De forpligter både partierne over tid og med aftaler for, hvornår der er vetoret, hvor stærk loyaliteten skal være og procedurer for opsigelse og afstemning.

Ifølge Altinget så fremgår det af ministerens svar, at ”det er fast praksis ved en regeringsdannelse med deltagelse af flere partier, at gældende forlig automatisk omfatter alle regeringspartier, hvis et eller flere regeringspartier før regeringsdannelsen var med i den pågældende forligskreds”.

Det betyder således, at det ene af regeringspartierne; Liberal Alliance; nu er kommet med i Energiaftalen fra 2012 – altså den aftale, der skal forhandles om nu. Tilbage i 2012 undlod partiet således at være med i aftalen.

Det fremgår i øvrigt af artiklen hos Altinget, at regeringen forventes at komme med sit udspil til en kommende energipolitisk aftale efter påske.

_____

NordVestNyt:

Nærvarme på vej i Egebjerg

I Egebjerg er man i gang med at lave nærvarme for 70 tilmeldte husstande, og gravearbejdet gik i gang denne uge.

- Det er virkelig stort og ret vildt, at gravemaskinerne kommer i morgen (mandag, red.), siger Morten Hylleberg, der sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer Erik Svenstrup, Svend Buchardt, Peder Willemoes og Brian Olsen ser den nye, og meget iøjnefaldende fase som en enorm tilfredsstillelse. Det udtaler de til NordVestNyt.

I 2014 identificerede en rapport fra RUC 128 olielandsbyer. Derfor henvendte RUC sig til kommunen og pegede på de landsbyer, hvor der kunne laves et lille lokalt varmeværk. Herefter pegede kommunen på Egebjerg, og der blev nedsat en arbejdsgruppe, der fik projektet på skinner.

Gravearbejdet ventes færdig ved udgangen af august.

_____

Viborg Stifts Folkeblad:
Strid om geotermi-regning i landsretten
I dag tager Vestre Landsret hul på en retssag. Her skal det afgøres om landsretten er enig med byretten i, at fjernvarmeselskaberne i Stoholm, Løgstrup og Skals til sammen skal betale godt 10 millioner kroner af regningen for geotermiprojektet i Kvols. Projektet kuldsejlede i sommeren 2012 med en gæld på 165 millioner kroner.

For halvandet år siden gav byretten Energi Viborg medhold i, at de tre selskaber skal betale de samlet set cirka 10 millioner kroner, herunder 558.000 kroner i renter og sagsomkostninger. Den dom var de tre selskaber enige om at anke til landsretten, hvor tre juridiske dommere nu skal tage stilling til sagen – det fortæller Viborg Stifts Folkeblad.

Når de tre varmeværker ikke mener, at de skal betale de godt 10 millioner kroner, er det fordi de med deres egne ord blev smidt ud af geotermiprojektet, da det kommunalt ejede Energi Viborg overtog projektet fra Viborg Fjernvarmei marts 2012 med en gæld på godt 80 millioner kroner.

_____

Skærbæk Avis
Fjernvarme i Skærbæk omlægger regnskabsåret
Større fjernvarmeselskaber er nu ved lov tvunget til at omlægge deres regnskabsår, så det fremadrettet følger kalenderåret. Det betyder, at en lang række af fjernvarmeselskaber skal igennem en møjsommelig procedure med vedtægtsændringer.

Et af de selskaber er Skærbæk Fjernvarme, der nu har indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling den 2. april – det fortælle Skærbæk Avis. Selskabet har allerede lagt sig fast på, at den 19. april bliver den ekstra dato, hvis det er nødvendigt, fordi den første ekstraordinære generalforsamling ikke opfylder kravene til at kunne ændre vedtægterne.

Regnskabsperioden har hidtil været fra den 1. juni til den 31. maj året efter, så den har fulgt fyringssæsonen. Det er imidlertid ændret ved lovgivning, så der kommer et mere ensartet datagrundlag fra de mange fjernvarmeselskaber i Danmark.

For Skærbæk Fjernvarmes vedkommende betyder ændringerne, at der kommer et forkortet regnskabsår fra den 1. juni 2018 til den 31. december 2018, inden man kan gå over og følge kalenderåret for hele 2019.

_____

Sjællandske:
Nordvest-sjællandsk værk er moderniseret
Lørdag den 17. marts bliver en festdag, når Snertinge-Særslev-Føllenslev Energiselskab byder indenfor for at vise det moderniserede værk frem. Der udskiftet inventar og renoveret på værket, så det har en mere grøn profil, skriver sn.dk.

Festligholdelsen sker fra 10 til 14, og den byder bl.a. på tale af borgmester Martin Damm fra Kalundborg Kommune. Udover tale og både vådt og tørt til ganen, så vil det være muligt at få en rundvisning på værket.

- Vi glæder os til at vise folk og forbrugere, hvad der er sket her på værket, så vi håber, at rigtig mange finder tid til at komme et smut forbi, siger energiselskabets formand John Lou til sn.dk.

Han regner med, at den nuværende modernisering af værket skulle kunne holde i hvert fald de kommende 15 år. Moderniseringen af værket har kostet omkring ni millioner kroner, oplyser Snertinge-Særslev-Føllenslev Energiselskab.

Nyheder

24. apr 2018

Ny stor havmøllepark bør ligge ved Horns Rev

En kommende havmøllepark bør placeres hvor den producerer mest og hvor efterspørgslen efter strøm er størst, lyder det fra borgmesteren i Esbjerg. Dansk Fjernvarme efterlyser plan for, hvad vi skal bruge den grønne strøm til.

20. apr 2018

Informationsmøde om kommende kraftvarmeudbud

Nyt udbud af el-kapacitet fra kraftvarmeværkerne i Dansk Kraftvarme Kapacitet til elhandlerne er på trapperne.

19. apr 2018 Generalforsamling

Dansk Fjernvarme vælger ny bestyrelse

På en generalforsamling har Dansk Fjernvarme valgt ny bestyrelse. Formand og næstformænd udpeges på kommende bestyrelsesmøde.

18. apr 2018 Energi på toppen

Politikerne: Ny energiaftale skal løse den gordiske knude

Der skal findes løsninger, der sikrer bedre samspil mellem energiteknologierne. Og der skal findes løsning på udfordringen med bortfald af grundbeløb, lød det fra det politiske panel på Energi på Toppen.

18. apr 2018 Energi på toppen

Se billederne: Et stærkt hjemmemarked er afgørende for den danske eksport

Et ambitiøst energiforlig med gode og stabile rammebetingelser for at sikre udviklingen af et stærkt hjemmemarked. Det var det primære ønske fra forsyningsbranchen, der var samlet til Energi på Toppen.

18. apr 2018

Borgmestre til regeringen: Indstil detailstyringen af vores selskaber

I et fælles brev til energi-, forsyning- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, opfordrer borgmestrene fra landets fem største kommuner, regeringen til at rulle deres planer om regulering og detailstyring af varmesektoren tilbage. Dansk Fjernvarme er helt enig med borgmestrene.

11. apr 2018

Udvikling skal komme alle til gode

Virksomheden Kamstrup har et tæt samarbejde med de danske fjernvarmeselskaber, når det gælder udvikling og innovation. Divisionsdirektør Knud Bonde tvivler på, det kunne lade sig gøre i samme omfang med en kommerciel sektor.

11. apr 2018

Regulering på svensk giver ikke svenske resultater

En 1-til-1 kopiering af den svenske fjernvarmeregulering i Danmark vil ikke give lavere priser for forbrugerne. Der er for store forskelle på de to markeder – ikke mindst på biomassen.

10. apr 2018 Presseklip

Web-TV: Fokus på overskudsvarme i nyt energiudspil

Afgifterne skal reduceres, så overskudsvarmen kan udnyttes. Sådan lyder det fra minister for energi, forsyning og klima, Lars Chr. Lilleholt ved indvielsen af ny varmepumpe i Køge. Se indslag fra indvielsen under artiklen.

22. mar 2018

Permanent afgiftsreduktion vil sikre varmepumper

Størrelsen på den afgiftsreduktion, der er aftalt på elafgiften, er passende, men bør gøres permanent, hvis man vil sikre udbredelse af store varmepumper i fjernvarmen.

22. mar 2018 Konferencer

Billedhjul: Grundbeløb er en bunden opgave

Da Dansk Fjernvarme og Fjernvarmeindustrien holdt Energipolitisk Konference, lovede Folketingets energiordførere en løsning på grundbeløbets bortfald.

23. apr 2018 Navnenyt

25 år med samme formand i Vinderup

Peter Møllnitz har været formand for Vinderup Varmeværk i 25 år.  

19. apr 2018 Navnenyt

Uffe Bro siger farvel som æresmedlem af Dansk Fjernvarme

Efter 25 år som formand takkede Uffe Bro af efter årets generalforsamling og blev hædret som æresmedlem.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

18. apr 2018

Klimarådet opfordrer til at droppe energiafgifter

LÆS I DAG: Klimarådet opfordrer til at droppe energiafgifter. Energieffektivisering er centralt for ny energiaftale. Borgmester forsvarer fælleseje i forsyningen. Fjernvarmen på vej til Vindinge

17. apr 2018 Presseklip

Regeringen klar med "markant sænkelse" af elafgiften

LÆS I DAG: Regeringen klar med »markant sænkelse« af elafgiften. S vil målrette afgiftslettelser. Overskudsvarme kompenserer for grundbeløbet i Grindsted. Minister kritiseres for utydelig grøn udmelding

16. apr 2018 Presseklip

Datacentre vil stå for en tredjedel af elforbruget

LÆS I DAG: Datacentre vil stå for en tredjedel af elforbruget. Forsyningsselskaber lægger lønninger frem. Nordiske lande bør samarbejde om grøn omstilling. Bananer fra skibssammenstød bliver til varme

 

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

18. apr 2018 Navnenyt

Projektleder til DFP

Anita Schultz begynder hos DFP den 1. maj. 

17. apr 2018 Navnenyt

Jørgen Risom til DFP

Jørgen Risom forlader Energistyrelsen og er ny projektchef for DFP. 

17. apr 2018 Navnenyt

Ny direktør for Gudenådalens Energiselskab

Jan Dansbo har overtaget efter Charles Hansen i Bjerringbro.

16. apr 2018 Navnenyt

Ny studentermedhjælper til Dansk Fjernvarme

22-årige Katarina Siebuhr Kristiansen er ny studentermedhjælper i Politisk Økonomisk Sekretariat i København.

11. apr 2018 Navnenyt

Nye medlemmer af SK Forsynings bestyrelse

To nye forbrugerrrepræsentanter i SK Forsynings bestyrelser.

11. apr 2018 Navnenyt

Jens Dall Bentzen fylder 50

Civilingeniør og adm. direktør Jens Dall Bentzen fylder 50 år på onsdag den 18. april.